Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus gây ra trên chó tại phòng khám thú y Funpet Hà Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị

55 71 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 21:48

Trong nền chăn nuôi của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng thì chó là một loài gia súc được con người thuần hóa từ rất sớm, là loài động vật rất gần gũi và thân thiết với con người. Đặc biệt ở các nước Âu Mỹ, người già sống độc thân, không sống chung với con cái thì chó mèo nuôi trong nhà là con vật hết sức gần gũi với họ. Hơn nữa, chó là loài vật thông minh và rất trung thành nên chó luôn là người bạn đồng hành thân thiết của con người trong cuộc sống. Chó có những đặc tính quý như nhanh nhẹn, thông minh, tính bền bỉ... do đó chúng được con người sử dụng vào rất nhiều công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Chúng đã và đang chứng tỏ vai trò của mình trong đời sống xã hội, có thể thực hiện từ những công việc bình thường khác nhau như trông nhà, làm cảnh, chăn gia súc, bảo vệ, kéo xe và đặc biệt có vai trò quan trọng trong trong công tác săn bắt tội phạm, bảo vệ an ninh quốc phòng… Và ở các thành phố, chó đã thực sự trở thành những người bạn của trẻ em và người già cô đơn bởi chúng rất thông minh và nhanh nhẹn.Thành phố Hà Nội là nơi có dân cư đông, mật độ dân số cao, thu nhập người dân ngày càng tăng. Do vậy, nhu cầu nuôi thú cảnh ngày càng cao cả về số lượng và chủng loại. Thêm vào đó việc mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới và việc kinh doanh thú cảnh ngày càng phát triển nên đã có nhiều giống chó quý được nhập vào Việt Nam để nhân giống và kinh doanh. Song song với sự phát triển này dẫn đến dịch bệnh xảy ra ngày càng nhiều gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn chó (Sử Thanh Long và cs. (2014) 12).Trong các bệnh thường gặp, hội chứng nôn mửa, tiêu chảy ra máu được đặc biệt quan tâm vì gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho những người nuôi chó. Theo Fairbrother J.M (1992) 30 đã nhận xét tiêu chảy là một bệnh gây thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi trên thế giới. Tiêu chảy là một thuật ngữ diễn tả biểu hiện lâm sàng hội chứng bệnh lý đặc thù của bệnh đường tiêu hoá. Hội chứng nôn mửa, tiêu chảy, viêm ruột do nhiều nguyên nhân gây nên như: Carevirus, Parvovirus, ký sinh trùng (cầu trùng, giun móc...). Trong đó, bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus gây nên là nguy hiểm hơn cả gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi (Nguyễn Như Pho, 2003, 16). Vì vậy việc chẩn đoán bệnh, phát hiện nhanh và chính xác để đưa ra biện pháp phòng trị là việc cấp thiết. Từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus gây ra trên chó tại phòng khám thú y Funpet Hà Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị”. MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CẢM ƠN .v DANH MỤC C ÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH, ĐỒ vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC BẢNG viii PHẦN I MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa thực tiễn khoa học đề tài .2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài .3 2.1.1 Giới thiệu số giống chó ni phổ biến Nội 2.1.2 Bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 16 PHẦN III 19 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2 Phạm vi, thời gian, vật liệu nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Nghiên cứu tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 19 i 3.3.2 Theo dõi biểu lâm sàng số tiêu huyết học chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus .19 3.3.3 Thử nghiệm phác đồ điều trị 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp chẩn đoán bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus .20 3.4.2 Phương pháp xác định tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus đến khám phòng khám 22 3.4.3 Phương pháp xác định biểu hiện, tiêu lâm sàng tiêu huyết học chó mắc bệnh 23 3.4.4 Thử nghiệm phác đồ điều trị 24 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 26 PHẦN IV 27 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Tình hình chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 27 4.1.1 Tình hình chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus gây nên theo giống 27 4.1.2 Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus theo lứa tuổi 28 4.1.3 Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus theo tình hình tiêm phòng 30 4.2 Nghiên cứu biểu lâm sàng số tiêu huyết học chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 32 4.2.1 Một số biểu lâm sàng chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 32 4.2.2 Một số tiêu huyết học chó bị bệnh 36 4.3 Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm ruột truyền nhiễm chó Parvovirus gây qua phác đồ 39 PHẦN V 41 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận .41 ii 5.2 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 47 DANH MỤC C ÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 Viết tắt Tên đầy đủ Canine Parvo Virus Cộng Deoxiribonucleic acid Enzyme-linked immunosorbent assay Kháng thể Dose Infectieuse Culturede Tisu Felien Panleucopenie Virus Số lượng Hemoglobin Nhà xuất CPV Cs DNA ELISA KT DICT FPV SL Hb Nxb iii DANH MỤC HÌNH, ĐỒ Hình Giống chó Labrado Hình Giống chó Poodle Hình Giống chó Bull Pháp Hình Giống chó Alaska Hình Giống chó Phốc sóc Hình Giống chó Fox hươu .7 Hình đồ sinh bệnh học bệnh Parvovirus chó 10 / / /KHÓA LUẬN/báo cáo thực tập Sao Mai.doc - _Toc511473848 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Hình 4.1 Tỷ lệ chó mắc bệnh Parvovirus theo lứa tuổi .29 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 31 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus theo giống .27 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó mắc bệnh Parvovirus theo lứa tuổi 29 Bảng 4.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus theo tình trạng tiêm phòng 31 Bảng 4.4 Các triệu chứng điển hình chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus (n = 37) 33 Bảng 4.5 Các tiêu lâm sàng chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 35 Bảng 4.6 Chỉ tiêu sinh lý chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 37 Bảng 4.7 Kết theo dõi tiêu sinh hóa chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 38 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus phác đồ 40 v PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong chăn nuôi giới nói chung Việt Nam nói riêng chó lồi gia súc người hóa từ sớm, lồi động vật gần gũi thân thiết với người Đặc biệt nước Âu Mỹ, người già sống độc thân, khơng sống chung với chó mèo nuôi nhà vật gần gũi với họ Hơn nữa, chó lồi vật thơng minh trung thành nên chó ln người bạn đồng hành thân thiết người sống Chóđặc tính q nhanh nhẹn, thơng minh, tính bền bỉ chúng người sử dụng vào nhiều công việc thuộc lĩnh vực khác sống Chúng chứng tỏ vai trò đời sống xã hội, thực từ cơng việc bình thường khác trơng nhà, làm cảnh, chăn gia súc, bảo vệ, kéo xe đặc biệt có vai trò quan trọng trong cơng tác săn bắt tội phạm, bảo vệ an ninh quốc phòng… thành phố, chó thực trở thành người bạn trẻ em người già cô đơn chúng thông minh nhanh nhẹn Thành phố Nội nơi có dân cư đơng, mật độ dân số cao, thu nhập người dân ngày tăng Do vậy, nhu cầu nuôi thú cảnh ngày cao số lượng chủng loại Thêm vào việc mở rộng giao lưu với nước giới việc kinh doanh thú cảnh ngày phát triển nên có nhiều giống chó quý nhập vào Việt Nam để nhân giống kinh doanh Song song với phát triển dẫn đến dịch bệnh xảy ngày nhiều gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn chó (Sử Thanh Long cs (2014) [12]) Trong bệnh thường gặp, hội chứng nôn mửa, tiêu chảy máu đặc biệt quan tâm gây thiệt hại khơng nhỏ kinh tế cho người ni chó Theo Fairbrother J.M (1992) [30] nhận xét tiêu chảy bệnh gây thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi giới Tiêu chảy thuật ngữ diễn tả biểu lâm sàng hội chứng bệnhđặc thù bệnh đường tiêu hố Hội chứng nơn mửa, tiêu chảy, viêm ruột nhiều nguyên nhân gây nên như: Care-virus, Parvovirus, ký sinh trùng (cầu trùng, giun móc ) Trong đó, bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus gây nên nguy hiểm gây thiệt hại nặng nề cho người ni (Nguyễn Như Pho, 2003, [16]) Vì việc chẩn đốn bệnh, phát nhanh xác để đưa biện pháp phòng trị việc cấp thiết Từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus gây chó phòng khám thú y Funpet Nội thử nghiệm phác đồ điều trị” 1.2 Mục đích đề tài Xác định tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus số đặc điểm chó bị bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus Thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus chó 1.3 Ý nghĩa thực tiễn khoa học đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Nhằm bổ sung nguồn tư liệu cho nghiên cứu bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài thực nhằm cung cấp thêm thông tin số liệu cụ thể bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus chó ảnh hưởng yếu tố giống, lứa tuổi, vắc xin đến tỷ lệ nhiễm bệnh PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Giới thiệu số giống chó ni phổ biến Nội 2.1.1.1 Giống chó nội Theo Vương Trung Hiếu (2013) [8] số giống chó nội nước ta có đặc điểm sau: - Chó Vàng: Chó có tầm vóc trung bình, cao 50 - 55 cm, nặng 12 - 15 kg, có lơng vàng tuyền nòi chó săn, tinh khôn quấn chủ, nuôi nhiều khắp đồng quê Chó đực phối giống lứa tuổi 15 - 18 tháng Chó sinh sản lứa tuổi 12 - 14 tháng Mỗi lứa chó đẻ - con, trung bình - Chó Bắc Hà: loại chó đồng bào H mông vùng Bắc , Lào cai nuôi để làm chó săn Chúng có lơng xù, cổ gáy thường bờm lông mọc tốt giống bờm sư tử Lơng hình bơng lau hay sóc Có màu lông khác trắng, đen, vàng, vện, xám, khoang Một số cá thể có màu đỏ - Chó Phú Quốc: Là giống chó tinh khơn, dũng cảm, chó Phú Quốc thường có lơng đen, đốm trắng hay vàng, bụng thon, lưng lơng mọc có hình xốy, hay lật theo kiểu rẽ ngơi, lơng vàng xám có đường kẻ nhạt chạy dọc theo thân Chó cao 50 - 60 cm, nặng 20 - 25 kg - Chó Mơng Cộc: Ngoại hình chúng đặc trưng với vẻ nịch, đầy bắp cụt ngộ nghĩnh Tai có hình tam giác, nhọn, dựng đứng.chúng biết đến với bảo vệ lãnh thổ có trí nhớ tốt, đặc biệt nhớ đường 2.1.1.2 Giống chó nhập nội - Fox hươu: Fox hươu giống chó nhỏ có nguồn gốc từ Pháp Fox hươu có mõm nhỏ, dài, tai dựng đứng, lông ngắn sát thân, màu đen pha vàng, chân khẳng khiu trông giống hươu Người ta thường cắt lúc nhỏ Chó Fox giống chó ương ngạnh bướng bỉnh Chúng can đảm thích sủa nhiều Rất trung thành với chủ, tình cảm, thơng minh, ln cảnh giác với vật lạ Chó Fox thường có chiều cao 25 - 30 cm, cân nặng - kg Chó cao 25 - 28 cm, cân nặng khoảng 4kg [43] - Phốc sóc (pomeranians): Giống chó lai tạo vùng Pomerania (Đức) từ cá thể có kích thước bé nhỏ thuộc giống German spitz Mõm nhọn lông dày điển hình giống Spitz nói lên nguồn gốc từ Bắc Cực Ban đầu, Phốc sóc có kích thước lớn có màu lơng sáng Cá thể lớn có kích thước khoảng 13 kg thường có màu lơng trắng Chúng có thân hình thoát với chiều cao cân chiều dài Cổ ngắn linh hoạt, đầu dài, trán lồi Về sau q trình tạo giống chọn tạo kích thước nhỏ đồng thời có thêm nhiều màu lơng kem, da cam, xám, nâu đen Cân nặng 1,4 - kg Chiều cao 22 - 28 cm (Borge cs (2011) [27]) Phốc sóc có kích thước nhỏ bé, giữ ngun tính tình dũng cảm chó lớn Chúng sủa nhiều to, làm cho chúng trở thành giống chó canh gác, chí thay giống chó khác Đây giống chó có tính hiếu kì có khả tiếp thu tốt dạy trò cần có khéo léo -Labrador: Giống chó có nguồn gốc từ Canada, đực có kích thước: 56 – 57 cm, có kích thước từ 54 – 56 cm Trọng lượng từ 25 – 30 kg Đầu tương đối to rộng, cổ khỏe Đôi tai rủ xuống khiến cho khuôn mặt Labrador trơng cởi mở hiền từ Thân hình rắn chắc, tiếng khả bơi lội giỏi, mũi thính mắt tinh Là vua giống chó săn, Labrador nổ, lanh lợi, tự tin gan lại điềm đạm mà không hăng nên vật đáng yêu Được đánh giá giống chó thân thiện [44] - Bull Pháp: Chó Bull Pháp nhỏ bé với chiều cao (tính từ chân đến vai) 30cm, đa số 25cm, cân nặng từ – 13kg Thân hình Bull Pháp nhỏ bé bắp, lơng Bull pháp ngắn, mỏng, mượt thường có màu nâu, trắng, đen trộn lẫn Chúng có đơi tai to, mỏng dựng đứng đặc trưng, trơng tai dơi Đầu chúng tròn, trán rộng cao Bull Pháp hiền lành (Leighton Robert (1907) [35]) -Poodle: Được sinh vùng đầm lầy hoang dã nước Đức, Pháp Giống chó Poodle có kích thước phổ biến: Toy Poodle có chiều cao tối đa khoảng 25 cm đứng, nặng từ – kg trưởng thành Vì nhỏ nhắn xinh xắn nên Toy nuôi để làm thú cưng Miniature Poodle có chiều cao tối đa khoảng 40 cm nặng tối đa 9kg Standard Poodle lớn họ Poodle với chiều cao phổ biến khoảng 40cm, cá biệt cao cao tới 50cm nặng tới 30kg Giống chó Poodle tiếng tinh nghịch, vui vẻ thơng minh,có khả chân sau Xét việc huấn luyện, Poodle học sinh xuất sắc Chúng biết lời, dễ huấn luyện nhanh nhẹn (Encyclopedia Britannica (2011) [29]) - Alaska: Theo Huson HJ cs (2010) [32] chó Alaska nhánh giống chó sói tuyết Bắc Cực, biết đến tộc Mahlemut Chó Alaska giống to khỏe, bền bỉ chịu thời tiết khắc nghiệt vùng Bắc Cực, chúng có khả phục vụ công việc kéo xe tuyết Sau vùng đất Alaska trở thành bang Mỹ giống chó trở thành giống chó đất Mỹ đổi tiêu huyết học chó bệnh chó khỏe mạnh Kết thể sau: 4.2.2.1 Một số tiêu sinh lý chó bị bệnh Bảng 4.6 Chỉ tiêu sinh lý chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus (n = 8) Chỉ tiêu SL Hồng cầu (Tera/L) SL Bạch cầu (Giga/L) SL Huyết sắc tố Hb (g/dL) Hematocrit (fL) Tỷ lệ bạch cầu lympho (%) Tỷ lệ bạch cầu mono (%) Tỷ lệ bạch cầu hạt Chó khỏe ( X  mx ) Min - Max Chó bị bệnh Parvovirus ( X  mx ) Min - Max 7,03a ± 1,03 5,5 – 8,5 4,16b ± 0,94 11,70a ± 3,73 6,0 – 17,0 4,73b ± 0,48 4,3 – 5,6 15,01a ± 2,94 11,0 – 19,0 10,11b ± 0,64 9,4 – 11 67,47a ± 3,93 62,0 – 72,0 47,68b ± 3,84 40 – 50 21,27a ± 5,27 12,0 – 30,0 35,87b ± 0,83 6,32a ± 2,39 2,0 – 9,0 1,63b ± 0,2 72,41a ± 4,51 60,0 – 83,0 62,50b ± 5,77 3,1 – 5,4 32,0 – 36,0 1,0 – 2,0 49 – 64 (%) Ghi chú: - Các số hàng ngang mang chữ khác sai khác mặt thống kê mức ý nghĩa P < 0,05 Giga/l = 109/l; Tera/l = 1012/l; fL (femtolit) = 10 -15 l Kết bảng 4.6 cho thấy: Số lượng hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit giảm cụ thể: - Số lượng hồng cầu (Tera/L) giảm từ 7,03 ± 1,03 xuống 4,16 ± 0,94 - Hàm lượng huyết sắc tố Hb (g/dL) giảm từ 15,01 ± 2,94 xuống 10,11 ± 0,64 Do đặc tính bệnh, Parvovirus cơng mạnh mẽ vào niêm mạc đường ruột gây nên tình trạng viêm ruột, tiêu chảy, xuất huyết, máu theo phân (Lobetti (2003) [36]) Do lượng lớn hồng cầu theo phân nên lượng 36 hồng cầu số thành phần máu giảm đáng kể tùy theo mức độ bệnh Chó bệnh nhiều máu nên số hematocrit giảm theo đáng kể Các số giảm làm cho vật trở nên thiếu máu - Các số bạch cầu giảm đáng kể số lượng bạch cầu trung bình giảm từ 11,70 ± 3,73 xuống 4,73 ± 0,48 Theo McCandlish (1999) [37], Parvovirus xâm nhập vào tế bào lympho chúng bắt đầu nhân lên phá hủy tế bào lympho gây tình trạng giảm tế bào bạch cầu Đối với chó bệnh Parvovirus làm cho số lượng bạch cầu giảm thấp điều chứng tỏ chó bệnh Parvovirus dễ bị suy kiệt, sức đề kháng bệnh khơng có (Trần Thị Minh Châu (2005) [2]) 4.2.2.2 Một số tiêu sinh hóa máu chó bị bệnh Bảng 4.7 Kết theo dõi tiêu sinh hóa chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus Chỉ tiêu GOT (U/L) GPT (U/L) Ure (umol/L) Creatin Chó khỏe (n = 8) X  mx Min - Max a 28,71 ± 8,22 12,00 – 130,00 a 33,73 ± 13,28 12,0 – 130,00 Chó bị bệnh Parvovirus (n = 8) Min - Max X  mx b 133,52 ± 2,69 130,99 – 139,41 132,64b ± 1,43 130,14 – 134,81 6,68a ± 2,20 2,50 – 9,50 13,02b ± 1,10 109,04a ± 17,40 60,01- 180,01 35,11b ± 2,43 11,5 – 14,8 30 – 39 (umol/L) Ghi chú: - Các số hàng ngang mang chữ khác sai khác mặt thống kê mức ý nghĩa P < 0,05 Qua số liệu bảng 4.7 cho thấy: Hàm lượng men GOT GPT cao mức bình thường, với hàm lượng 133,52 ± 2,69 (U/L) 132,64 ± 1,43 (U/L) Chỉ số GOT tăng cao enzyme nội tế bào giải phóng tế bào chết chúng vào máu Theo Nguyễn Thế Khánh Phạm Tử Dương (2001) [10] GOT tăng nhồi máu tim, viêm màng tim, 37 suy tim, mức tăng GOT đôi với mức độ nặng bệnh, điều phù hợp với mức tăng GOT máu chó nhiễm Parvovirus Đối với GPT tỷ lệ tương đối cao hơn, GPT có nhiều mơ gan, việc kiểm tra định lượng GPT có ích chẩn đốn hoại tử gan Nồng độ GPT GOT tế bào gan phân bố vị trí tế bào khác Trong bệnh viêm gan cấp tính, mãn tính, xơ gan, viêm đường ruột, GPT tăng Tỷ lệ urea huyết tăng với hàm lượng 13,02 ± 1,10 Theo Đỗ Đình Hồ (2005) [7], số urea huyết đánh giá thể tích huyết tương áp suất máu Chỉ số urea huyết tăng xuất huyết tiêu hóa làm giảm áp suất máu giảm thể tích huyết tương lưu lượng máu đến thận giảm làm cho urea huyết tăng Do chó nhiễm bệnh thể suy nhược, suy tim, làm cho lưu lượng máu đến thận giảm dẫn đến urea huyết tăng Ngồi chó bị nước, tiểu làm urea huyết tăng Như vậy, nghiên cứu phù hợp với kết luận tác giả 4.3 Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm ruột truyền nhiễm chó Parvovirus gây qua phác đồ Chúng tiến hành thử nghiệm phác đồ tổng số chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus đem đến khám điều trị phòng khám Tuy nhiên, tổng số chó có 37 chó đến khám điều trịchó bị mắc bệnh thể co giật, trụy tim nên chưa kịp tiến hành điều trị bị chết Vì vậy, chúng tơi tiến hành thử nghiệm 36 chó Kết thể bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus phác đồ Phác đồ Số điều Số khỏi trị (con) bệnh (con) 18 Số chết (con) 11 38 Tỷ lệ khỏi Tỷ lệ chết bệnh (%) (%) 38,88 61,11 18 16 88,88 11,11 Qua kết bảng 4.8 nhận thấy: Ở phác đồ 1, tỷ lệ số khỏi bệnh 38,88%, tỷ lệ chết 61,11% Ở phác đồ 2, tỷ lệ khỏi bệnh 88,88%, tỷ lệ chết 11,11% Có khác hai phác đồ do: phác đồ dùng kháng sinh để chống bội nhiễm vi khuẩn chất trợ sức, trợ lực để nâng cao sức đề kháng vật Đối với phác đồ 2, trường hợp phát bệnh sớm, chúng tơi có bổ sung thêm kháng huyết giúp trung hòa lượng virus thể vật nên tỷ lệ số khỏi bệnh cao lên tới 50% Tuy nhiên, hai phác đồsố chó bị chết, chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt phác đồ Nguyên nhân vấn đề này, qua nghiên cứu trực tiếp chúng tơi nhận thấy: chó bị bệnh thể chóbệnh phát bệnh chủ vật nuôi không để ý chủ quan không mang tới phòng khám, mang chó đến phòng khám chó thể nặng, chó nước nhiều kiệt sức, khó có sức đề kháng để qua khỏi Một số trường hợp thân vật q non, (có chó tháng tuổi bị mắc bệnh), yếu thể khơng hấp thu thuốc triệu chứng nôn, tiêu chảy nhiều, máu, chất điện giải nhiều nên thể suy kiệt chết Như ngun nhân chết số chó thí nghiệm nguyên nhân chủ quan PHẦN V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu thu chúng tơi có số kết luận sau: Trong số chó đến điều trị phòng khám thú y Funpet, giống chó ngoại có tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus gây (75,68%) 39 cao hẳn so với giống giống chó nội (24,32%) Trong số giống chó mắc bệnh giống chó Poodle có tỷ lệ mắc bệnh cao (21,62%), giống chó Mơng Cộc Alaska có tỷ lệ mắc bệnh thấp (2,70%) Ở giai đoạn tuổi khác tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus khác Giai đoạn tuổi từ – tháng tuổi có tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus cao nhất, chiếm 51,35% Tiếp đến chóđộ tuổi > - 12 tháng tuổi, chiếm 24,32% Chó < tháng tuổi có tỷ lệ mắc 16,22% Thấp chóđộ tuổi 12 tháng tuổi có tỷ lệ mắc bệnh 8,11% Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus chó chưa tiêm phòng vắc xin 54,05%, cao hẳn chó tiêm phòng đủ mũi (5,41%) Chó tiêm phòng đầy đủ vắc xin có khả bảo hộ tốt chó chưa tiêm vắc xin Các triệu chứng điển hình bệnh Parvovirus là: Con vật ỉa chảy nhiều, phân lỗng có lẫn máu tươi màu lờ lờ máu cá có mùi đặc trưng ruột cá mè phơi nắng Chỉ tiêu lâm sàng: Chó mắc bệnh Parvovirus có thân nhiệt, tần số tim mạch, tần số hô hấp tăng Các số sinh lý, sinh hóa máu chó bị viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus bị biến đổi Các men GPT, GOT tăng cao so với mức bình thường với hàm lượng 133,52 ± 2,69 (U/L) 132,64 ± 1,43 (U/L) Các số hồng cầu, bạch cầu giảm thấp từ 7,03 ± 1,03 xuống 4,16 ± 0,94 từ 11,70 ± 3,73 xuống 4,73 ± 0,48 Phác đồ có tỷ lệ điều trị bệnh (88,88%) thành công phác đồ (38,88%) 5.2 Kiến nghị Cần nâng cao nhận thức cho người ni việc phòng bệnh cho chó, định kỳ đưa chó khám sức khỏe đồng thời tiêm vaccine tẩy ký sinh trùng 40 Khi điều trị cần phát bệnh nhanh điều trị kịp thời giai đoạn đầu bệnh (dùng kháng thể mang lại hiệu cao), áp dụng nguyên lý việc điều trị bệnh tăng cường sức đề kháng chống nhiễm trùng bội nhiễm Khi nhập giống chó ngoại cần kiểm sốt chặt chẽ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tránh tượng lây lan dịch bệnh vào nước ta 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến Mai, Nguyễn Quốc Việt, 2013 Khảo sát tỷ lệ bệnh Parvovirus chó từ đến tháng tuổi thành phố Cần Thơ Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ Trần Thị Minh Châu (2005), Giáo trình chuẩn đốn xét nghiệm, Tủ sách Đại học Cần Thơ Vương Đức Chất Lê Thị Tài (2004), Bệnh thường gặp chó mèo phòng trị, Nxb Nơng nghiệp Nội Hồ Đình Chúc, (1993), Bệnh Care đàn chó Việt Nam kinh nghiệm điều trị, Cơng trình nghiên cứu, Hội thú y Việt Nam Nguyễn Quốc Doanh, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Thu Thủy (2013), Bệnh thường gặp chó biện pháp phòng, trị chăm sóc hiệu quả, Nxb Nội Tơ Du, Xn Giao (2006), Kỹ thuật ni chó mèo phòng trị bệnh thường gặp, Nxb Lao động xã hội, Nội Lê Thanh Hải, Trần Minh Châu, Hồ Đình Chúc, Phạm Sỹ Lăng, Đào Hữu Thanh, Dương Cơng Thuận (1998), Bệnh thường thấy chó biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Nội Vương Trung Hiếu (2006), Tìm hiểu 154 giống chó chủng, Nxb Đồng Nai Đỗ Đình Hồ (2005), Hóa sinh lâm sàng, Nxb Y học Nội 10 Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương (2003), Xét nghiệm - sử dụng lâm sàng, Nxb Y học Nội 11 Phạm Sỹ Lăng, Bùi Văn Đoan, Vương Lan Phương, Trần Anh Tuấn( 2006), Kỹ thuật ni phòng trị bệnh cho chó, Nxb Lao động xã hội 12 Sử Thanh Long, Lê Thị Hương, Trương Thị Dung (2014), “Bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovius gây thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 11( 4), tr 21 – 28 42 13 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Đại học Nơng nghiệp I, Nội 14 Bùi Thị Nhung (2013), Khảo sát tình hình bệnh đàn chó mang đến khám điều trị phòng khám thú y Happy Pet số 103B - Ngõ 12 - Đặng Thai Mai - Quận Tây Hồ - Nội thử nghiệm điều trị bệnh viêm ruột tiêu chảy Parvovius, Báo cáo tốt nghiệp khóa 55, Trường Đại Học Nơng Nghiệp Nội, Nội 15 Huỳnh Tấn Phát (2001), Khảo sát tình hình nhiễm số biến đổi bệnhParvovirus hội chứng ói mửa, tiêu chảy máu chó Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông lâm Tp HCM 16 Nguyễn Như Pho (2003), Bệnh Parvovirus Care chó, Nxb Nơng Nghiệp, Nội 17 Trần Thanh Phong (1996), Một số bệnh truyền nhiễm chó, Tủ sách trường Đại học Nơng lâm, Thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Vĩnh Phước (1978), Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 19 Nguyễn Bá Tiếp (2011),Tạp chí khoa học phát triển, tập 9, số :795-806 NXB Nông Nghiệp, Nội 20 Nguyễn Văn Thanh (2007), Bài giảng Bệnh chó mèo, Nxb Nông nghiệp, Nội 21 Lê Minh Thành (2009), Nghiên cứu bệnh viêm ruột Parvovirus chó hiệu điều trị bệnhThú y Trường Đại học Cần Thơ Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp chuyên ngành Thú y, Trường Đại học Cần Thơ 22 Chu Đức Thắng (2007), Giáo trình chẩn đốn bệnh cho gia súc, Nxb Nông nghiệp Nội, Nội 23 Tạ Thị Vịnh (1991), Giáo trình sinh lý bệnh gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 24 Phạm Hồng Sơn, Phan văn Chinh, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Quang Trung, 2002 "Giáo trình vi sinh vật thú y", Nxb Nơng nghiệp 43 25 Trần Thị Hải Yến (2017), Nghiên cứu số đặc điểm bệnh viêm ruột tiêu chảy chó Parvovirus Bắc Giang biện pháp phòng trị Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Tài liệu nước 26 Appel, M.J and Summer, B.A (1995) Pathologennicity of mobillivirusses forterrestrial carnivores 27 Borge, Kaja Sverdrup; Tønnessen, Ragnhild; Nødtvedt, Ane; Indrebø, Astrid, 2011 "Litter size at birth in purebred dogs - A retrospective study of 224 breeds” 28 Craig E.Greene and Maxj Appel (1987) Canine distemper 29 Encyclopædia Britannica, 2011 "Poodle (breed of dog)" Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite Chicago 30 Fairbrother J.M (1992), Enterie Coli bacillosis Diseases of Swine, IOWA State university press amess IOWA USA 7th edition, pp 489-497 31 Garcia Rita de Cássia Nasser Cubel (2000), “Canine Parvovirus infection in puppies with gastroenteritis in Niterói, Rio the Janeiro, Brazil from 1995 to 1997”, Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, Vol 37, No 32 Huson HJ, Parker HG, Runstadler J, Ostrander EA., 2010 Genetic dissection of breed composition and performance enhancement in the Alaskan sled dog (Alaska) 33 James M, Giffin M.D, Liisa Carlson D.V.M (2007), Dog Owner's Home Veterinary Handbook" Howell, New York, pp 63 34 Ling M, Norris J M, Kelman M, Ward M.P (2012), Risk factors for death from canine parvoviral-related disease in Australia.Vet Microbio 158 (3-4): 280-90 35 Leighton, Robert, 1907 The New Book of the Dog London; New York: Cassell 36 Lobetti (2003), Canine Parvovirus and Distemper In: 28th World congress of world small animal veterinary association, October 24-27 2003, Bangkok, Thailand 44 37 McCandlish I (1999), Speccific infection of dog In: John Dunn, Textbook of small animal medicine, pp 921-926, W B Saunders, London, United Kingdom 38 M Ling, J.M Norris, M Kelman, M.P, Ward, (2012) Risk factors for death from canine parvoviral-related disease in Australia.Vet Microbio 158 (3-4): 280-90 39 Mochizuki M, San Gabriel M.C (1993), Comparison of polymerase chain reaction with virus isolation and haemag glutination assays for the detection of canine Parvoviruses infaecal specimens Res Vet Sci 55, 60-3 40 Schoeman, J P., Goddard, A and Leisewitz, A L (2013) Biomarkers in canine Parvovirus enteritis, N Z Vet J 41 Tattersall P, Cotmore S.F (1990), Handbook of Parvoviruses,1st ed (Edited by Tijssen P), pp 40-123 42 Taylor C.R, Shi S.R, Barr N.J, Wu N (2002), Techniques of immunohistochemistry: principles, pitfalls, and standardization In: Dabbs DJ editor Diagnostic Immunohistochemistry, 4th ed New York, NY: Churchill Livingstone, pp 3-43 Tài liệu Internet 43 Đặc điểm chó Fox hươu gì? https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3_Ph %E1%BB%91c 44 Đặc điểm chó Labrador gì? https://vi.wikipedia.org/wiki/Labrador 45 PHỤ LỤC Một số hình ảnh chẩn đốn bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus gây chó : Hình Bộ Kit test CPV Hình Tiến hành test CPV Hình Lấy mẫu phân test CPV Hình tính Hình5.4.Test TestCPV CPVdương âm tính 46 Một số hình ảnh xét nghiệm máu Hình Xét nghiệm sinh hóa máu Hình Mẫu máu chó bị CPV Hình Mẫu máu sau li tâm 10 phút 47 Một số hình ảnh triệu chứng lâm sàng chó bị viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus Phần phân tích thống kê Descriptives slhongcau N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Lower Bound Upper Bound Maximum 4.162500 9440604 3337757 3.373246 4.951754 3.1000 5.3000 7.025000 1.0292161 3638828 6.164554 7.885446 5.5000 8.5000 Total 16 5.593750 1.7593441 4398360 4.656262 6.531238 3.1000 8.5000 Hình Dịch nôn nhớ lẫn bọt màu vàng máu Descriptives slhb N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 10.112500 6424006 2271229 9.575440 10.649560 9.2000 10.9000 15.012500 2.9454262 1.0413654 12.550062 17.474938 11.1000 18.2000 Total 16 12.562500 3.2624888 8156222 10.824042 14.300958 9.2000 18.2000 Descriptives V(tb)hcau N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 47.687500 3.8401776 1.3577078 44.477031 50.897969 42.3000 51.9000 67.475000 3.9343723 1.3910107 64.185782 70.764218 62.4000 72.3000 Total 16 57.581250 10.8865800 2.7216450 51.780201 63.382299 42.3000 72.3000 N Mean Descriptives GOT Std Deviation Std Error Interval for Minimum Hình 10 Phân lỗng95% lẫn Confidence máu Mean Lower Bound 48 Maximu m Upper Bound 133.523750 2.6859632 9496314 131.278229 135.769271 130.9900 139.4100 28.705000 8.2225422 2.9071077 21.830783 35.579217 19.9800 45.7700 Total 16 81.114375 54.4497650 13.6124412 52.100143 110.128607 19.9800 139.4100 N Mean Std Deviation Std Error Descriptives GPT 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 132.642500 1.4332954 5067464 131.444235 133.840765 130.1400 134.8100 33.730000 13.2773093 4.6942377 22.629892 44.830108 17.6500 54.7700 Total 16 83.186250 51.8864912 12.9716228 55.537890 110.834610 17.6500 134.8100 N Mean Std Deviation Std Error Descriptives creatin 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 35.112500 2.4286607 8586612 33.082089 37.142911 31.5000 38.3000 109.038750 17.4026529 6.1527669 94.489768 123.587732 87.3600 133.4800 Total 16 72.075625 40.0180099 10.0045025 50.751533 93.399717 31.5000 133.4800 N Mean Descriptives slbachcau Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 4.725000 4862392 1719115 4.318494 5.131506 4.3000 5.5000 11.700000 3.7313345 1.3192260 8.580526 14.819474 7.5000 16.8000 Total 16 8.212500 4.4250612 1.1062653 5.854551 10.570449 4.3000 16.8000 N Mean Std Deviation Std Error Descriptives tylebclympho 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 10.800000 8349508 2951997 10.101964 11.498036 9.8000 12.0000 18.727500 5.2713342 1.8636981 16.080554 24.894446 14.5000 29.1000 Total 16 15.643750 6.1902040 1.5475510 12.345223 18.942277 9.8000 29.1000 49 Descriptives tylebcmono N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 1.625000 2375470 0839855 1.426406 1.823594 1.3000 1.9000 3.435000 2.3980647 8478439 3.820168 7.829832 2.8000 8.7000 Total 16 3.725000 2.7228661 6807165 2.274087 5.175913 1.3000 8.7000 Mean Std Deviation Std Error Descriptives tylebachcauhat N 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 50.087500 5.7697332 2.0399087 45.263882 54.911118 41.9000 57.1000 61.247500 8.5055339 3.0071604 65.176696 79.398304 62.3000 82.4000 Total 16 61.187500 13.4432077 3.3608019 54.024120 68.350880 41.9000 82.4000 N Mean Descriptives ure Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound 13.022500 1.1015541 3894582 12.101578 13.943422 11.5200 14.8000 6.681250 2.2005093 7779975 4.841578 8.520922 3.1200 9.1200 Total 16 9.851875 3.6809006 9202252 7.890461 11.813289 3.1200 14.8000 50 ... truyền nhiễm Parvovirus g y chó phòng khám thú y Funpet Hà Nội thử nghiệm phác đồ điều trị 1.2 Mục đích đề tài Xác định tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus số đặc điểm chó bị bệnh. .. Parvovirus g y theo giống chó: Tiến hành theo dõi chó bị mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus, chia thành nhóm chó nội chó ngoại Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus g y theo... nhiễm Parvovirus - Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus theo giống - Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm Parvovirus theo lứa tuổi - Tỷ lệ chó mắc bệnh viêm ruột truyền nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus gây ra trên chó tại phòng khám thú y Funpet Hà Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị, Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh viêm ruột truyền nhiễm do Parvovirus gây ra trên chó tại phòng khám thú y Funpet Hà Nội và thử nghiệm phác đồ điều trị, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Tài liệu nước ngoài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay