Bài báo cáo luật đất đai

25 22 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 19:56

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM PHÂN HIỆU GIA LAI KHOA: QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI – BẤT ĐỘNG SẢN  BÁO CÁO MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI NỘI DUNG: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA BÀN XÃ IA-TUL HUYỆN IA PA GIA LAI Tháng 12 năm 2016 MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV Phạm Thị Thanh Kiều 15124374 Trần Thị Bích Loan 15124417 Phạm Thị Ngọc Vinh 15124381 Đặng Võ Minh Hồng 15124413 Trần Đình Nam 15124419 Nguyễn Tấn Thưởng 15124379 Lê Đình Long 15124375 Nay Quyên 15124377 Ghi A MỞ ĐẦU Thông qua môn học Luật đất đai giảng viên Dương Thị Tuyết Hà, nhằm mục đích thể hiểu biết kết giảng dạy giảng viên sau mơn học em chọn chun đề tìm hiểu tập quán sử dụng đất tộc người taị địa phương nơi em sinh sống Hiện tại tỉnh, có nhiều tộc người nhóm chúng em định chọn tộc người Jrai để thực đề tài Và nhóm chúng em định chọn xã xã Ia-Tul thuộc huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai lí xã tập trung chủ yếu người dân tộc jrai giúp chúng em thuận tiện cho việc nghiên cứu viết báo cáo Trước tiên, cho nhóm chúng em giới thiệu sơ lược xuất xứ tộc người Jrai: - Người Gia Rai hay Jrai, dân tộc nói tiếng Gia Rai thuộc ngơn ngữ Nam Đảo Người Gia Rai có tên gọi khác người Giơ Rai, Chơ Rai, Tơ Buăn, Hơbau, Hdrung, Chor hay Gia Lai - Người Gia Rai nhánh lớn tộc người Rang Đê cổ hay gọi người Ê Đê cổ ghi chép nhiều bia ký Chăm Pa lên vùng bình ngun Cheo Reo hòa hợp với người Ê Đê cổ tạo nhóm tộc người tự gọi Anak Jarai tức Jarai Trong văn hóa tính cách người Gia Rai có nhiều yếu tố Chăm Pa trung đại so với người Ê Đê chịu ảnh hưởng đứt gãy yếu tố Lâm Ấp Chăm Pa cổ đại.Người Gia Rai giữ yếu tố ngơn ngữ Rang Đê cổ ngôn ngữ đa âm so với Ê ĐÊ láng giềng - Dân số địa bàn cư trú: Theo Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, người Gia Rai Việt Nam có dân số 411.275 người, cư trú 47 63 tỉnh, thành phố Người Gia Rai cư trú tập trung tỉnh Gia Lai (372.302 người chiếm 29,2% dân số toàn tỉnh 90,5% tổng số người Jrai Việt Nam), ngồi có Kom Tum (20.606 người), Đăk Lăk (16.129 người) Đây dân tộc địa có dân số đông Tây Nguyên Và địa bàn xã Ia tul mà chúng em nghiên cứu vị trí tập trung nhiều dân tộc Jarai địa bàn tỉnh Gia Lai, theo số liệu thống kê xã có tổng dân cư 3193 người cư trú bôn gồm bôn: bôn Biăh A,bôn Biăh B,bôn Biăh C, bôn Blanh, bôn Tơ khế, bơn Ia Ptao,trong có đến 3052 người dân tộc Jarai(chiếm 95,6% tổng dân cư toàn xã) Một số đặc trưng tiêu biểu đời sống tinh thần, phong tục sinh hoạt hàng ngày, nét truyền thống văn hóa người dân tộc Jarai việc cưới hỏi , ma chay….Đặc biệt, báo cáo chúng em đề cập đến sách đất đai xã, trình canh tác đất, cải tạo đất người dân xã Ia tul năm qua, việc người dân tộc nơi sử dụng đất để làm việc gì? Những thói quen tập qn sử dụng loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp,… thuận lợi, khó khăn người dân việc sử dụng đất, cải tạo đất để từ rút kinh nghiệm đề phương hướng giải cho người dân… Tất vấn đề lí mà chúng em chọn xã Ia tul người dân tộc Jrai làm chuyên đề để thực báo cáo Vì lần chúng em viết báo cáo nghiên cứu nên có sai sót mong thơng cảm giúp chúng em sửa chữa chưa hồn thiện  Giới thiệu số thông tin khái quát địa bàn xã Ia tul Điều kiện tự nhiên Xã Ia Tul cách trung tâm thị trấn IaPa khoảng 11km phía Đơng Nam - Phía Bắc giáp xã Chư Mố Phía Nam giáp xã Ia Broắi huyện Krơng Pa Phía Đơng giáp huyện Krơng Pa tỉnh Phú n Phía Tây giáp xã Chư Mố Địa hình Địa hình xã IaTul thấp dần từ Đơng sang Tây chia thành ba dạng địa sau: - Địa hình núi cao: Dạng địa hình tập trung chủ yếu phía Đơng xã với độ cao trung bình từ 300-500 mét.Độ dốc từ 80-150 địa hình bị chia cắt hợp thủy nên thường bị rửa trơi xói mòn mạnh đợt kéo dài , loại địa hình thích hợp cho sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt lâu năm - Địa hình đồi thấp: Đây dạng địa hình chuyển tiếp địa hình núi cao thấp Có độ dốc trung bình từ 0-3 tầng dày đất từ 50-70cm.Dạng địa hình thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp đặc biệt lâu năm - Địa hình trũng: Dạng địa hình nằm kẹp hai sông lớn sông Ba sơng Ia Tul với độ dốc trung bình từ 0-3 không bị chia cắt dãy núi, đất đai màu mỡ bị xói mòn tác động thiên nhiên, địa hình chiếm khoảng 25% diện tích tự nhiên, thuận lợi cho việc canh tác lúa hoa màu Khí hậu thời tiết Xã Ia Tul nói riêng vùng thuộc thung lũng Sông Ba, bị dãy núi triền cao nguyên che chắn Đặc biệt hai dãy núi Đông Bắc Tây Nam án ngữ chắn hai luồng gió nên khí hậu thời tiết vùng AyunPa có khác so với vùng khác tỉnh Gia Lai : Nhiệt độ cao , lượng mưa nhỏ , huyện mùa khơ khơng khí , độ ẩm cao Ngồi nét riêng nói khí hậu vùng có nét chung so với vùng khác tỉnh, năm có phân hóa hai mùa rõ rệt : mùa khơ mùa mưa Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn - Nhiệt độ : nhiệt độ trung bình năm 25,5°C , nhiệt độ cao năm 40,8°C , nhiệt độ thấp năm 8,5°C Các tháng có nhiệt độ cao tháng 3,4 nhiệt độ bình quân tháng từ 27°C 28°C - Lượng mưa : Lượng mưa trung bình năm 1225mm, lượng mưa lớn năm 1989mm, lượng mưa thấp 799mm, số ngày mưa trung bình năm 144 này, mùa mưa thường tháng đến tháng 11, tháng mưa nhiều tháng đến tháng 10 - Độ ẩm: Độ ẩm trung binhg năm 80%, độ ẩm cao năm 80%, độ ẩm thấp năm 50% - Gió : Nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên chịu ảnh hưởng hai hướng gió : Gió đơng nam thổi từ tháng 11 đến tháng 7, gió Tây Tây bắc thổi từ tháng đến tháng 10 Nhìn chung khí hậu vùng có nhiệt độ cao, lượng mưa thấp, lượng bốc lớn mà vùng đất có tưới cồn trình thủy lợi nên tạo cho trồng phát triển tốt, cho suất cao, lúa nước 4.Thủy văn: Mạng lưới thủy văn xã bao gồm ao, hồ sông suối có hai sơng Sơng Ba sơng Ia Tul chảy qua,cung cấp nguồn nước chủ yếu cho sinh hoạt sản xuất nhân dân xã Về mùa mưa nước mang nhiều phù sa, dòng nước đục Sơng Ba sơng Ia Tul có tốc độ dòng chảy mùa mưa lớn rừng đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng nên làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất người dân địa phương 5.Các nguồn tài nguyên a.Tài nguyên đất: Căn điều tra lập đồ đất đồ tỷ lệ 1/100000 1/25000 viện QH&TKNN tiến hành giai đoạn 1980-1987 số kết nghiên cứu bổ sung nhiều năm sau đặc biệt kết điều tra chỉnh lí đồ đất phân viện QH&TKNN Miền trung đồ tỷ lệ 1/25000 huyện Ayun Pa phục vụ công tác quy hoạch điều tra đánh giá đất đai cho thấy : -Đất đỏ vàng đá Mác ma acid (Fa): loại đất có diện tích 23189ha chiến 85,6% diện tích điều tra -Đất xám phù xa cổ (X): loại đất có diện tích 1.320ha, chiếm 4,9% diện tích điều tra -Đất xám đá mác ma acid (Xa): loại đất có diện tích 610ha, chiếm 2,3% diện tích điều -Đất mùn núi cao (Ha): loại đất có diện tích 1.357.77ha, chiếm 5,0% diện tích điều tra -Đất xói mòn trơ sỏi đá (E): loại đất có diện tích 246ha, chiếm 2,2% diện tích diều tra b Tài ngun nước: • Nước mặt: Xã Ia Tul có sơng Ba chảy qua bắt nguồn từ dãy núi cao tỉnh KomTum chảy qua vùng Kbang, An khê đến Ayun Pa với chiều rộng từ 200 đến 250 m mặt khác sông Ba lại tiếp nước sông Ayun nên lưu lượng nước lớn đặc biệt vào mà mưa Ngồi địa bàn xã có sơng Ia Tul chảy qua nên thuận tiện cho việc khai thác nguồi nước mặt phục vụ sản xuất sinh hoạt • Nước ngầm: Qua khảo sát số điểm, thời điểm cuối tháng mực nước giếng sâu từ – 12 m, mùa khô mực nước giếng sâu chất lượng mạch nước ngầm điểm khác mhau Qua quan sát thực giếng đào địa phương cho thấy nguồn nước ngầm xã người dân khai thác phục vụ sinh hoạt ngày cho kết khả quan đảm bảo vệ sinh, hạn chế người mắc bệnh đường ruột tiêu chảy Tuy nhiên mức độ sử dụng giếng đào người dân thiếu kinh phí đào giếng, số hộ lại chủ yếu dùng nước sơng, suối c Tài nguyên rừng: - Theo kết kiểm kê đất năm 2014 tổng diện tích đất rừng 22.436,71ha, chủ yếu đất rừng tự nhiên Đất lâm nghiệp phân bố tập trung phía Đơng xã Do nạn chặt phá rừng tùy tiện, tượng đốt nương làm rẫy, diện tích rừng xã bị giảm năm trở lại Diện tích rừng lại chủ yếu rừng thưa bụi, rừng tái sinh độ che phủ thực vật thấp Các loại gỗ lớn động thực vật q lại Điều kiện kinh tế - xã hội a Dân số : Tính đến 31/12/2014 dân số toàn xã 3028 người Số hộ 466 hộ, bình quân 6,5 người/hộ, tỷ lệ tăng dân số 2,62% Từ số liệu trên, cho thấy xã có tỷ lệ tăng dân số mức độ cao, tương đối ổn định có xu hướng giảm dần thời gian tới Tỷ lệ tăng chủ yếu tăng tự nhiên, tỷ lệ tăng học không đáng kể Tỷ lệ tăng dân số nguyên nhân chủ yếu sau: - Số người độ tuổi sinh đẻ chiếm tỷ lệ cao tổng số dân xã - Việc thực kế hoạch hóa gia đình người dân chưa cao - Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị khám chữa bệnh trạm y tế nghèo nàn lạc hậu Mức sống đại phân nhân dân xã thấp b Lao động việc làm Lao động xã chủ yếu lao động nơng nghiệp,trong tỷ lệ chưa có việc chiếm tỷ lệ cao, trình độ đội ngũ lao động hạn chế, đa phần số lao động chưa học hết lớp 9, chưa đào tạo chuyên môn, nên việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, đưa giống vào sản xuất hạn chế, suất lao động hiệu kinh tế thu thấp Xét theo cấu lao động tỷ lệ lao động cơng nghiệp chiếm tỷ lệ cao(98%) điều phản ánh mức độ phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ chưa thật nhanh, chưa đủ lớn để thu hút lao động khu nông thôn, kể công nghiệp dịch vụ nơng thơn 10 B NỘI DUNG CHÍNH Ia Tul xã thuộc diện đặc biệt khó khăn huyện Ia Pa Tồn xã có 635 hộ với 3.193 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Jrai chiếm gần 96% Người dân xã chủ yếu sống sản xuất nông nghiệp, số hộ nghèo chiếm tới 30,2%, số hộ cận nghèo chiếm 10,8% Ngồi diện tích ruộng lúa nước 100 ha, mạnh xã tập trung vào sản xuất mì với tổng diện tích vụ mùa lên đến 504 Sơ lược kết đất đai xã Ia Tul a Đất nông nghiệp Tổng diện tích đất nơng nghiệp 26742,27ha chiếm 92,62% diện tích đất xã, có: • Đất sản xuất nông nghiệp - Đất trồng hàng năm (chủ yếu mì) có tổng diện tích 2331,2ha chiếm 27% - Đất trồng lúa (gồm lúa nước lúa rẫy) có tổng diện tích 338,32 chiếm 1,27% - Đất trồng hàng năm khác ( gồm mía, bắp, đậu) có tổng diện tích 873,66ha chiếm 7,01% - Đất trồng lâu năm ( gồm điều lâu năm) khu dân cư 119,22ha chiếm 0,45% • Đất lâm nghiệp Diện tích đất lâm nghiệp tồn xã có 22436,71ha chiếm 83,9% tổng diện tích tư nhiên Trong có: - Đất rừng sản xuất có diện tích 21690,34ha chiếm 81,11% - Đất rừng phòng hộ có diện tích 746,37ha chiếm 2,79% b Đất phi nơng nghiệp: 11 Đất phi nơng nghiệp có tổng diện tích 216,94ha chiếm 0,81% diện tích đất xã, có: • Đất ở: Diện tích đất tồn xã 33,79ha chiếm 0,13% Diện tích hầu hết chu chuyển từ đất nông nghiệp khu dân cư sang • Đất chun dùng: Có diện tích 43,23ha chiếm 0,16% Diện tích tự nhiên diện tích đất phi nơng nghiệp, đó: - Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình: 0,94ha - Đất có mục đích cơng cộng: 37,03ha c Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng xã 1757,42ha , chiếm 6,57% diện tích đất tự nhiên, chủ yếu đất đồi núi chưa sử dụng Tuy nhiên, diện tích đất chưa sử dụng xã đa số trảng cỏ, bụi rác khơng có giá trị kinh tế Phần lớn đất dốc nên bị xói mòn rửa trơi mạnh Nếu muốn khai thác đưa vào sản xuất nông nghiệp cần nhiều thời gian biện pháp cải thiện Đời sống sinh hoạt tộc người Jrai xã Iatul a Đời sống kinh tế: - Cũng giống tộc người jarai nơi khác, người dân xã iatul sống chủ yếu nghề trồng trọt nương rẫy ; lúa tẻ mì lương thực Chăn ni chủ yếu bò, lợn ,gà, ; cách chăn ni động vật người dân tộc chủ yếu thả rong 12 Người dân xã Ia tul chăn bò - Đồ ăn, thức uống cơm tẻ; muối giã ớt; canh rau rừng trộn thêm tép; thịt; cà đắng; cá thịt nướng Đặc sản người Jrai canh mì nấu với cá khơ, có thêm “cà sóc” ý nói chung cho cay nóng trộn chung với ớt đặc biệt có trái cà giã chung với muối ớt thêm chút rau thơm ngò gai, đậu đũa non, Thức uống có rượu ghè (rượu cần) làm từ ngun liệu men bắp, có chuối, có lúc men làm từ cơm, có thêm vỏ trấu b Đời sống văn hóa –xã hội: - Tổ chức cộng đồng: Người Gia Rai sống thành bôn Hiện xã Ia tul có bơn gồm bôn: bôn Biăh A,bôn Biăh B,bôn Biăh C, bôn Blanh, bôn Tơ khế, bôn Ia Ptao Theo phong tục truyền thống làng có ơng trưởng làng bơ lão có uy tín lớn giữ vai trò điều hành sinh hoạt tập thể, nghe làm theo Nhưng phong tục bỏ,hiện người giữ vai trò điều hành bôn tổ chức nhà nước Nhà rông khơng mà sinh hoạt người dân lại kéo đến nhà chủ tịch xã Vì dân tộc thiểu số người nên người dân tộc xã hưởng nhiều sách ưu đãi: Hàng năm vào dịp Tết nguyên đán bn nhận tiền để mua sắm, chuẩn bị đón Tết, trẻ em học cấp sách vở, cấp gạo để phục vụ việc học cho em, … hộ nghèo, hộ cận nghèo nhà nước cấp bò, cấp đất để sản xuất Khơng ,những hộ gia đình 13 nhà nước ban tặng nhà tình thương giúp bà nơi mau chóng khỏi cảnh cực Nhà tình nghĩa thơn Biăh B, xã Iatul, huyện IaPa, Gia Lai - Nhà cửa: Có nơi nhà dài, có nơi làm nhà nhỏ, chung tập quán nhà sàn, nơi sinh hoạt gia đình, nơi chăn ni gia súc, gia cầm làm kho chứa đồ đạc Hiện có nhiều kiểu thiết kế nhà sàn đẹp mắt sang trọng 14 Nhà sàn người dân Jarai xã Ia tul - Hôn nhân gia đình: Dân tộc Gia Rai theo truyền thống mẫu hệ Con trai kết hôn với vợ Người nhà gái chủ động qua nhà trai hỏi cưới bên nhà trai đồng ý tiến hành cưới hỏi.Lúc bên nhà gái giao số tiền bò tùy theo nhafbeen trai thỏa thuận… riêng rể giao số tiền để chi cho bạn đến thăm dự, số tiền không nhiều lắm, mà lòng bạn Trước rể sang nhà dâu bên người nhà rể làm bữa cơm coi tiễn lấy vợ.Người phụ nữ quản lí việc gia đình Con nhà theo họ mẹ.Ngồi xã hội, đàn ơng đóng vai trò quan trọng hơn, nhà phụ nữ có ưu - Ma chay: theo phong tục người Jarai, người chết sau tháng, người nhà làm lễ bỏ mã, họ mang bò mang lợn mộ mời bà dân làng đến mổ bò, mổ lợn ăn Theo tập tục xã Ia tul xây mộ cho người chết phải dựng chòi 15 nhỏ phía trước mộ để làm lễ bỏ mã Sau giỗ này, người nhà coi khơng tới thăm mộ nữa… Một góc nghĩa trang xã Ia tul Tình hình sử dụng quản lý đất đai địa bàn xã Ia tul Tình hình quản lý Nhà nước đất đai xã nhiều bất cập: Việc chưa thực 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai chưa chặt chẽ, khoa học chưa có hệ thống đồng bộ: Do xã đơn vị trực tiếp quản lý, tồn ngành, cán chuyên trách xã chưa tập huấn để tiếp cận nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cách thường xuyên nguồn kinh phí hạn hẹp… a Thực văn quy phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai: Luật đất đai năm 2013, nghị định Chính phủ tác động mạnh mẽ đến trình sử dụng đất gắn liền với việc thực chủ trương, sách kinh tế Đảng Nhà nước ta suốt trình phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Vì Luật đất đai ban hành, UBND huyện Ia Pa nói chung xã Ia Tul nói riêng tuyên truyền, quán triệt nội dung chủ yếu, Luật đất đai đến tận sở giúp người dân hiều thực nghĩa vụ quyền lợi đất đai theo quy định Luật Hàng năm, đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đạo chun mơn phòng Tài ngun & Môi trường tham gia giúp UBND xã công tác quản lý đất đai địa bàn Bởi vậy, hầu hết Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết,… 16 ngành, cấp quan tâm đạo UBND xã cụ thể hóa thực tốt thực tế b Việc xác định địa giới hành chính, phối hợp lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính: Ranh giới xã Ia Tul xác định bàn giao theo Chỉ thị 364/CT ngày tháng 11 năm 1991 địa giới hành xã năm 2014 có số diện tích tự nhiên 26742,27ha, đến tuyến ranh giới hành ổn định khơng có tranh chấp , song diện tích đất tự nhiên đến kỳ kiểm kê dất năm 2014 bị thay đổi c Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạn đất đai; Lâp đồ hành chính, đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất: Xã Ia Tul đo đạc thành lập đồ hành tỉ lệ 1/2000 vào năm 1998-1999 theo hệ tọa độ HN 72 khơng đo khép kín ranh giới hành chính, đo phần diện tích đấts ản xuất nơng nghiệp đất chuyên dùng, đất Diện tích đo đạc 1.337ha, Trong đất sản xuất nơng nghiệp la 1.012ha, đất phi nông nghiệp( đất ở) 59,00ha Năm 2011 đo đạc tiếp phần diện tích nơng nghiệp chưa đo phát sinh chỉnh lý biến động, tổ chức cho nhân dân tự kê khai, đo dạc vùng đất có khả nong nghiệp đất lâm nghiệp Hồn thành lập đồ địa xã, thực việc điều tra lập danh sách tên chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích tất , thể sổ mục khê xã Công tác đánh giá phân hạng đất đai từ trước đến chưa quan chức thực Chưa đưa đồ đánh giá đất, đồ phân hạng thích nghi đất đai Bản đồ trạng sử dụng đất lập theo kỳ kiểm kê đất đai d Công tác quản lý thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công tác lập quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai xã Ia Tul cấp, có thẩm quyền phê duyệt năm 2009 Nhưng thực tế phương án quy hoạch chưa UBND xã áp dụng nhiều Hàng năm chưa thực việc điều chỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo việc giao đất, thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Công tác không triển khai đến ngành, địa phương đối tượng có nhu cầu sử dụng đất e Công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất:  Giao đất sản xuất nông nghiệp: 17 Thực luật đất đai, Nghị định số 181/2005/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng Theo kết kiểm kê đất đai năm 2014, diện tích đất sản xuất nơng nghiệp tồn xã 2.331,2ha, diện tích cấp có thẩm quyền giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân 1.070ha (chiếm 65,56%), 35% số diện tích lại chưa đươc đo đạc thành lập đồ hành nên chưa giao cấp giấy Hiện nay, xã tiến hành phát từ khai cho hộ gia đình, cá nhân tự kê khai để rà soát quỹ đất triển khai giao đất cho hộ gia đình, cá nhân chưa giao, chưa cấp giấy  Giao đất lâm nghiệp: Theo báo cáo kết kiểm kê đất đai năm 2014 Tổng diện tích đất lâm nghiệp tồn xã 22436.71ha, chủ yếu đất rừng sản xuất 22436.71 Hầu hết UBND xã quản lý 22436.71ha Trong thời gian năm qua diện tích đất rừng giảm đáng kể, nguyên nhân bị người dân lấn chiếm khai thác trái phép vào đất rừng sản xuất UBND xã quản lý đưa vào sản xuất nông nghiệp - - - f  Giao đất phi nông nghiệp: Đất ở: Đất thổ cư giao đến cho hộ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân cấp 835 trường hợp 59ha, năm 2011 đo đạc 350ha cấp giấy đạc 85% Đất chuyên dùng: Việc đo đạc quy hoạch đất xây dựng cho ngành như: Giáo dục, y tế, bưu điện, trụ sở quan tiến hành giao đất sử dụng lâu dài theo luật đất đai ban hành Đất chưa sử dụng: Tổng diện tích đất chưa sử dụng có lớn 1.757,42ha, chủ yếu diện tích đất đồi núi chưa sử dụng nằm phân bố bãi rác len lõi, lốm đốm rừng Tồn diện tích đất chưa sử dụng ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố UBND xã quản lý Công tác phối hợp việc giao đất cho thuê đất: Xã Ia Tul thực tốt theo điều Luật đất đai năm 2013: “cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giáo đất có quyền thu hồi đất đó” luật quy định cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất UBND huyện UBND tỉnh Trong năm qua UBND xã trực tiếp cán địa xã phối hợp UBND huyện làm tốt công tác giao đất, thu hồi đất gấp rút hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ gia 18 đình, cá nhân tổ chức kinh tế chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng đất địa bàn g Thực việc đăng kí thơng kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND xã phối hợp với phòng Tài ngun Mơi trường huyện tiến hành việc lập hồn chỉnh hồ sơ hành cho xã Tổng số trường hợp cấp 835 trường hợp, chủ yếu người địa phương, với số lượng 1489 giấy Tổng diện tích cấp1.070,00ha, đất sản xuất nông nghiệp 1.011ha, đất 59ha Lần cơng tác kiểm kê tình hình sử dụng đất triển khai cụ thể hồ sơ địa thiết lập từ cấp xã đến cấp huyện tỉnh Công tác quản lý Nhà nước đất đai nâng lên bước h Thực phối hợp công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định Luật đất đai; Tuyên truyên phổ biến Luật đất đai, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai: Công tác tuyên truyền phổ biến Luật đất đai cho người dân địa bàn xã chưa thường xuyên sâu rộng Giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện đất đai vấn đề cộm phức tạp Từ có Luật đất đai năm 1993 Luật đất đai năm 2013, Nghị định 181, 182, 184 Chính phủ văn khác,… đến cơng tác quản lí Nhà nước đất đai dần vào nề nếp, góp phần đáng kể vào ổn định phát triển kinh tế xã hội xã Do thực tốt công tác quản lý đất đai nên việc giải đơn thư khiếu nại khiếu tố, vụ tranh chấp có liên quan đến đất đai chủ yếu đất đất nông nghiệp địa bàn đạt kết cao, góp phần làm ổn định tình hình kinh tế xã hội xã Tập quán sử dụng đất người dân xã Ia tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai a Đất nông nghiệp: Theo thống kê, đất có dạng địa hinh nằm kẹp sông lớn sông Ba sơng Ia Tul với tốc độ dòng chảy trung bình từ 0°- 3° không bị chia cắt dãy núi, đất đa màu mỡ bị xói mòn tác động thiên nhiên, địa hình chiếm khoảng 25% diện tích tự nhiên Vì người dân tộc vùng tận nguồn đất cho việc sản xuất nơng nghiệp, trồng loại lương thực, tiêu biểu lúa mì Theo kết mà chúng em khảo sát thực tế với người đồng bào xã thu kết sau: 19 • Lúa: từ xa xưa người dân đồng bào xã Ia Tul biết chọn nơi có điều kiện thuận lợi để trồng lúa nước : nguồn nước dồi từ sông Ba sơng Ia Tul chảy qua, đất : có loại đất đất đỏ vàng đá magma acid , đất xám phù sa cổ, đất mùn núi cao, khí hậu mùa mưa nước mang nhiều phù sa, nhiệt độ trung bình năm 25,5°C, độ ẩm trung bình năm 80%, gió nằm vùng khí hậu nhiệt đới.Nhìn chung khí hậu vùng có nhiệt độ cao, lượng mưa thấp, lượng bốc lớn có cơng trình thủy lợi để tưới nên tạo thuận lợi cho việc phát triển mùa lúa nước , mùa lúa rẫy ( lúa trồng nương ) + Về lúa nước: Người dân trồng chủ yếu vụ vụ mùa vụ đông – xuân Với vụ mùa người dân trồng lúa vào khoảng tháng 7,8 thu hoạch vào khoảng tháng 11, 12.Còn vụ đơng xn họ trồng tháng 1,2 tới tháng 5,6 thu hoạch Theo kết mà chúng em khảo sát thực tế trung bình năm người dân thu khoảng lúa/ha + Về lúa rẫy: người dân trồng có vụ /1 năm Năng suất thu loại lúa 1/3 suất lúa nước nên người dân xã hạn chế dùng vào việc canh tác loại trồng khác 20 Người dân xã Ia Tul thu hoạch lúa • Mì: Do địa điều kiện tự nhiên tác động nên mì loại công nghiệp chủ yếu đồng bào dân tộc xã Ia Tul huyện Ia Pa.Cây mì nơi trồng loại đất mùn đất nằm ven sông, ven suối Người dân chia sẻ, trung bình hộ gia đình có 1-2 diện tích đất trồng mì Người dân bắt đầu trồng từ tháng 4/tháng năm trước thu hoạch vào tháng 2/tháng năm sau Về suất, trung bình năm người dân thu khoảng 1,5 tấn/ha Một khu vực đất trồng mì người dân xã Ia tul 21 Ngồi số loại trồng khác mía trồng khu vực đất cát, số khác loại họ đậu trồng rải rác quanh khu vực người dân ven sơng • Đất trồng lâu năm: Chủ yếu điều trồng phân bố chủ yếu phía Tây Nam xã, đất chủ yếu đất cát pha, thích hợp cho việc trồng loại Tuy nhiên, thăm hỏi người dân năm gần đây, khí hậu vùng thường xuyên biến đổi thất thường điều phát triển đất lại bị nứt nẻ hạn hán dẫn đến không đủ nước cho phát triển điều hoa nhiệt độ lại q thấp, khơng đáp ứng điều kiện cây, bỏ cơng chăm sóc năm trời kết khơng thu hoạch Vì vây, diện tích trồng lâu năm có xu hướng giảm đáng kể người dân chuyển sang trồng công nghiệp ngắn ngày để đạt hiệu kinh tế thực cao b Đất phi nơng nghiệp • Đất ở: từ đất nông nghiệp chuyển sang bà nơi hiểu biết đất đai, đo đạc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo vệ quyền lợi Với tư cách người làm chủ, người dân tự lựa chọn hướng làm ăn hiệu mảnh đất mà họ sử dụng • Đất chuyên dùng: xã sử dụng đất vào việc xây dựng đường xá, cơng trình thủy lợi… hạn hẹp c Đất lâm nghiệp: Hiện đất lâm nghiệp chủ yếu tập trung nơi có địa hình cao, vùng thấp bị người dân xã lấn chiếm làm nương rẫy… Các cán xã cần có biện pháp hữu hiệu để giao đất, giao rừng cho người dân trồng rừng, phát triển rừng bảo vệ rừng Thuận lợi khó khăn địa bàn xã Ia tul a Thuận lợi • Hiện tại xã đo đạc, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhìn chung tình hình quản lí, sử dụng đất địa bàn xã tương đói ổn định, vào nề nếp • Địa hình trũng kết hợp với loại đất thích hợp cho cơng nghiệp ngắn ngày ( lúa ,mì,….) 22 • Hiện trạng sử dụng đất tổ chức địa bàn xã nhìn chung mục đích giao • Người dân xã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt làm thủy lợi vào việc tưới cây, đưa máy móc vào việc chăm sóc , thu hoạch … • Nhà nước cung cấp hệ thống thủy lợi giúp đỡ người dân xã phát triển lương thực, đặc biệt lúa nước • Thơng qua việc giao quyền sử dụng đất, người dân an tâm đầu tư định hướng đầu tư phát triển hợp lí lựa chọn hướng làm ăn hiệu mảnh đất mà họ sử dụng • Xã đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình, mở mang thêm nhiều tuyến giao thơng phục vụ ngày tốt nhu cầu người dân b Khó khăn • Nhiệt độ cao, lượng mưa thấp ,lượng bốc lớn vào mùa mưa làm đất đai bị khô hạn, ảnh hưởng xấu đến suất loại cơng nghiệp • Ở hai sơng sơng Ba sơng Ia tul vào mùa mưa có tốc độ dòng chảy lớn nên làm xói mòn , rửa trôi đất làm người dân xã không canh tác đất đai theo mong muốn • Người dân số hủ tục lạc hậu, khiến đất bị thối hóa , nhiễm ảnh hưởng tới suất trồng trọt Một số chưa áp dụng khoa hoc kỹ thuật, máy móc đại vào canh tác đất sản suất trồng • Người dân chưa hiểu biết nhiều lĩnh vực đất đai dẫn đến vụ tranh chấp có liên quan đến đất đai chủ yếu đất đất nông nghiệp dẫn đến việc khơng phát triển tình hình kinh tế xã hội xã • Việc xã đa số đồng bào người Ia- grai nên việc am hiểu đất đai hạn chế, nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không nhiều Không vậy, nhà nước số thủ tục hành rườm rà việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân • Một số vùng đất để trống mà nhà nước chưa có kế hoạch thực canh tác • Việc định canh định cư người dân xã chưa vào nề nếp, chưa phù hợp với sách nhà nước • Chính sách đất đai nhà nước cho người dân xã hạn hẹp… c Giải pháp - Phải tuyên truyền , phổ biến , loại bỏ hủ tục lạc hậu đưa đến cho người dân biện pháp cải tạo đất - Khuyến khích cho người dân định canh định cư phù hợp - Nhà nước phải phổ biến Luật đất đai cho người dân để họ hiểu quyền lợi nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 23 - Nhà nước phải có sách phù hợp để hỗ trợ người dân việc sử dụng đất đai - Giảm thiểu thủ tục hành rườm rà khơng cần thiết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Mở lớp học cho người dân nhằm tuyên truyền sách đất đai để bà hiểu nắm rõ - Có sách sử dụng đất vùng đất chưa sử dụng để tránh xói mòn rửa trơi đất áp dụng tối đa tài nguyên đất - Sử dụng nhiều vào việc sử dụng cho mục đích giao thơng, thủy lợi, cơng trình xây dựng, kiến trúc hạ tầng nhằm tăng tốc độ phát triển kinh tế xã hội ngày lên C KẾT LUẬN: Đất đai nguồn tài ngun q giá đóng vai trò vơ quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội xã 24 Nguồn tài nguyên gắn bó với người dân xã, nhờ đất mà người dân nơi trồng loại nông nghiệp, công nghiệp… phục vụ đời sống kinh tế cho người dân Ngoài ra,đất nơi người làm nhà để ở, làm nơi để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, … phục vụ nhu cầu văn hóa người đồng bào dân tộc Jrai Qua việc tiếp xúc với cán xã làm cho chúng em hiểu rõ sách đất đai nhà nước dành cho người dân nơi Qua việc khảo sát thực tế, chúng em hiểu biết rõ tập tục sinh hoạt người đồng bào xã Ia tul, biết cách mà họ canh tác đất, họ trồng loại cho phù hợp với đất, biết khó khăn người dân mắc phải, để từ đưa giải pháp khắc phục Chúng em mong với hiểu biết kiến thức học tập đời sống phần giúp người dân nơi khỏi khó khăn từ trước đến họ chưa khắc phục Cảm ơn cô cho chúng em chuyến thực tế đầy ý nghĩa… 25 ... việc chấp hành quy định Luật đất đai; Tuyên truyên phổ biến Luật đất đai, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai: Công tác tuyên truyền phổ biến Luật đất đai cho người dân địa bàn... nại, khiếu kiện đất đai vấn đề cộm phức tạp Từ có Luật đất đai năm 1993 Luật đất đai năm 2013, Nghị định 181, 182, 184 Chính phủ văn khác,… đến cơng tác quản lí Nhà nước đất đai dần vào nề nếp,... HỌC NÔNG LÂM TP HCM PHÂN HIỆU GIA LAI KHOA: QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI – BẤT ĐỘNG SẢN  BÁO CÁO MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI NỘI DUNG: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA BÀN XÃ IA-TUL HUYỆN IA PA GIA LAI Tháng 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cáo luật đất đai, Bài báo cáo luật đất đai, b. Đời sống văn hóa –xã hội:, Tập quán sử dụng đất của người dân xã Ia tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, Thuận lợi và khó khăn trên địa bàn xã Ia tul

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay