thuyết trình quan trắc ô nhiễm nước

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 14:32

Xâm nhập của các chất không hòa tan qua bộ lọc: Kích thước tiêu chuẩn của một bộ lọc là 0.45pm, và các thành phần đi qua bộ lọc được xem là hòa tan. ( Thực tế định nghĩa này là chủ quan và không chính xác như chất keo và polyme có thể xâm nhập qua các bộ lọc cùng với chất bị hòa tan thật sự).Ô nhiễm: Các chất có trong vật liệu lọc có thể hòa tan vào mẫu trong quá trình lọc. Do đó các bộ lọc phải được rửa bằng axit trước khi sử dụng, để loại bỏ bất kỳ chất gây ô nhiễm kim loại từ các vật liệu bộ lọc. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG LỚP 10CMT BÀI THUYẾT TRÌNH NHĨM 19 GVHD: TS TƠ THỊ HIỀN Ô NHIỄM NƯỚC Trần Huỳnh Vân Nhi 1022208 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1022254 Nguyễn Thị Thu Thảo 1022274 Nguyễn Thị Bích Thuận 1022286 Đỗ Quốc Việt 1022348 Nội dung thuyết trình I Tổng quan nhiễm nước II Các vấn đề ô nhiễm nước III Xử lý nhiễm nước IV Phân tích nước I Tổng quan ô nhiễm nước KHÁI QUÁT NGUỒ N NƯỚC Nước mặt hàng quý giá dùng lúc nơi Mục đích sử dụng nước: phục vụ sống xã hội (ăn uống,nông nghiệp,công nghiệp,vệ sinh…) SỐ LIỆU - 97% nước đại dương - 2,5% nước nước ngọt, có đến 75% trạng thái đóng băng - 0,003% nước mà người sử dụng - Tính TB người cung cấp 879000 lít nước để sử dụng(Miler,1988) I Tổng quan ô nhiễm nước KHÁI QUÁT Ô NHIỄM NGUỒ N NƯỚC Ô nhiễm nước thực trạng đáng ngại hủy hại môi trường tự nhiên văn minh đương thời Con người sử dụng nước thải bỏ chất nhiễm khác đến suy thối chất lượng nước Nước ô nhiễm mối nguy hiểm sức khỏe nghiêm trọng.Con người bị bệnh uống,rửa hay bơi lội nước bị ô nhiễm Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước: - Tự nhiên - Nhân tạo - Nguyên nhân khác I Tổng quan ô nhiễm nước Tự nhiên NGUYÊ N NHÂN Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Hoạt động công nghiệp Sinh hoạt I Tổng quan ô nhiễm nước Sản xuất trồng NGUYÊ N NHÂN Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC nông nghiệp, nuôi, Hoạt động khác II Các vấn đề nhiễm nước KHÁI QT Ơ NHIỄM VEN BỜ Vùng nước ven biển bị ô nhiễm nhận trực tiếp nguồn nước thải chất ô nhiễm dổ trực tiếp sơng Ơ nhiễm mơi trường ven biển đặc biệt nghiêm trọng nước phát triển Ơ nhiễm mơi trường ven biển ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mối quan tâm CÁC MỐI ĐE DỌA  Hiện tượng phú dưỡng hóa  Tích lũy sinh học kim loại nặng  Ô nhiễm vi sinh vật  Thủy triều đỏ II Các vấn đề ô nhiễm nước HIỆN TƯỢNG PHÚ DƯỠNG HĨA Ơ NHIỄM VEN BỜ Việc xả nước thải với hàm lượng chất dinh dưỡng cao làm cho tảo nở hoa dẫn đến khử oxy vùng nước ven biển Chết cá sinh vật khác trang trại nuôi cá ven biển thủy sản, làm giảm suất giảm nguồn cung cấp thực phẩm II Các vấn đề nhiễm nước SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG Ơ NHIỄM VEN BỜ Kim loại nặng nước thải tích lũy hải sản, đặc biệt động vật có vỏ sò, trai Khi tích lũy đến mức vượt tiêu chuẩn sức khỏe, nguy hiểm đến sức khỏe người ăn hải sản II Các vấn đề ô nhiễm nước Ô NHIỄM VI SINH VẬT Ô NHIỄM VEN BỜ THỦY TRIỀU ĐỎ Gia tăng vi khuẩn E coli vùng nước ven biển dẫn tới triệu chứng tiêu hóa bệnh da "Thủy triều đỏ" hay sự "nở hoa" tảo là cách gọi để tượng bùng nổ số lượng tảo biển Sự gia tăng ngộ độc thực phẩm thủy sản, đặc biệt lồi có võ Cua, cá chết la liệt, san hô chết bạc trắng; rong biển, cỏ biển chết Hầu hết sinh vật biển bị tiêu diệt II Các vấn đề ô nhiễm nước BỂ NGẦM, BỂ TỰ HOẠI Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Bể ngầm lòng đất chứa chất thải nguy hại xăng, dầu Sự rò rỉ vài lít hợp chất có hậu nghiêm trọng chất lượng nước ngầm Một số hoạt động nơng nghiệp gây nhiễm nước ngầm: hoạt động bón phân thuốc trừ sâu, tưới tiêu chăn nuôi động vật Việc rò rỉ từ bể tự hoại thiết kế hoạt động làm ô nhiễm nguồn nước ngầm chất độc hại vi khuẩn Nguyên nhân xuất nhiều vùng nông thơn, khu vực sản xuất hộ gia đình II Các vấn đề nhiễm nước GIẾNG DẦU Ơ NHIỄM NƯỚC NGẦM Các giếng dầu bị bõ không rò rĩ gây nhiễm nghiêm trọng đến nước ngầm khu vực ĐƯỜNG THỐT NƯỚC Nước thải từ hệ thống thoát nước chưa xử lý chứa nhiều hóa chất, xăng dầu… nguy hại cho nguồn nước II Các vấn đề ô nhiễm nước CÁC CHẤT HĨA HỌC THƯỜNG GẶP TRONG Ơ NHIỄM NƯỚC Ơ NHIỄM NƯỚC NGẦM Chất nhiễm Phóng xạ     Ơ nhiễm hữu         Kim loại nặng         Axit       chất dinh dưỡng Nguồn đặc trưng Thải từ ngành công nghiệp hạt nhân,vận chuyển vật liệu hạt nhân thử nghiệm hạt nhân Chất diệt cỏ thuốc trừ sâu nông nghiệp.Công nghiệp thân chất thải.sự cố tràn dầu     Chất thỉa từ ngành cơng nghiệp,nơng nghiệp,thốt nước thị nước từ hộ gia đình     Hệ thống thoát nước từ mỏ,chất thải từ ngành cơng nghiệp lắng đọng axit khí   Phân bón nước thải dùng nơng nghiệp Nhận xét Là chủ đề nóng.Gây ảnh hưởng sức khỏe nên gây tranh cãi thường xuyên Một loạt chất thải ảnh hưởng đến sức khỏe người hệ sinh thái thủy sinh Nhiều chất ô nhiễm kim loại tác dộng xấu cho sức khỏe người hệ sinh thái thủy sinh ( Thủy ngân,chì,cadimi…) Gây hại cho hệ sinh thái thủy sinh( axit sunfuric,axit nitric) băng cách vận chuyển kim loại độc hại Gây phú dưỡng hóa( Hợp chất P N).Nitrat ảnh hưởng sức khỏe người III Xử lý nước ô nhiễm LỊCH SỬ XỬ LÝ NƯỚ C Hệ thống thoát nước đàu tiên giới lắp đặt Hambrug, Đức vào năm 1843, hệ thống thoát nước Mỹ xuất vào năm 1855 Thiết bị lọc giới thiệu Anh vào dầu kỷ 19, điều không làm hết mầm bệnh nước NGÀY NAY nhiều nước phát triển, gần 100% nước thải xử lý nhiều nước ban hành hợp pháp tiêu chất lượng nước Tuy nhiên, nhiều nước phát triển, xử lý nước thải gần không tồn nước thải thải vào nguồn nước, gây vấn đề ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng III Xử lý nước ô nhiễm XỬ LÝ SƠ CẤP XỬ LÝ NƯỚ C XỬ LÝ THỨ CẤP XỬ LÝ CAO CẤP III Xử lý nước ô nhiễm XỬ LÝ SƠ CẤP XỬ LÝ NƯỚ C Đây xử lý thơ sơ mà loại bỏ hầu hết chất rắn nước giảm lượng BOD Hệ thống xử lý sơ cấp chủ yếu lưới chắn rác (gạt bõ chất rắn lớn, nổi), bể lắng cát (lắng cát, đá…) nhờ trọng lực Đây loại xử lý phổ biến nhà máy sử dụng để sử lý chủ yếu Xử lý sơ cấp loại bỏ hầu hết chất rắn nước vừa giảm BOD Xử lý sơ loại bỏ khoảng 60% chất rắn khoảng 35 % BOD III Xử lý nước ô nhiễm XỬ LÝ THỨ CẤP XỬ LÝ NƯỚ C Sử dụng trình sinh học để loại bỏ chất rắn lơ lững giảm BOD Hệ thống xử lý thứ cấp chủ yếu bể sục khí, bể xử lý sinh học, bể lắng Q trình có sinh bùn, khí metan (xử lý tái sử dụng) Khoảng 90% chất rắn BOD giảm cách xử lý thứ cấp III Xử lý nước ô nhiễm XỬ LÝ CAO CẤP XỬ LÝ NƯỚ C Xử lý cao cấp loại bỏ chất rắn lơ lửng, hợp chất hữ hòa tan (photpho nito) kim loại nặng Phương pháp liên quan đến lọc cát, lọc carbon, lọc thẩm thấu ngược, trao đổi ion việc sử dụng hóa chất phụ gia chất keo tụ (phèn) oxy hóa Nhiều q trình có sẵn tùy thuộc vào chất gây ô nhiễm loại bỏ Xử lý cao cấp loại bõ 95% chất ô nhiễm nước thải, khơng sử dụng rộng rài nhà máy xử lý nước thải III Xử lý nước ô nhiễm hiệu xử lý XỬ LÝ NƯỚ C Ô nhiễm/ tham số Chất rắn lơ lửng Nito tổng Photpho tổng Chất khống hòa tan Nhu cầu oxy sinh hóa Nhu cầu oxy hóa học Bảng hiệu xử lý chất gây nhiễmnước thải q trình xử lí thơng thường nhà máy nước thải Hiệu xử lý   (%) Xử lý sơ cấp Xử lý thứ cấp cao cấp 60 90 20 50 10 30 35 90 30 80 IV Phân tích nước Phân tích nước Chất lượng nước thường xuyên theo dõi nhà máy xử lý nước thải nước uống Cần theo dõi thực phân tích định kì Phân tích nước liên quan đến mẫu sau đây: nước mặt từ hồ, sông biển, nước ngầm, nước uống, nước thải công nghiệp, nước thải đô thị nước từ lò Nồng độ ion số vùng nước bề mặt liệt kê Bảng IV Phân tích nước Bảng Nồng độ ion nước biển (mg Kg-l), muối hồ (mg kg) nước sơng (mg-L) Phân tích nước Thành phần HCO3SO42Cl- Nước biển NO3Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 400 1272 10556 380 140 2649 18980 Hồ nước mặn 180-17400 264-13590 1960112900 1.2-1.6 3.9-15800 23-41960 1630-67500 112-7560 Nước sông 17.9-183 0.44-289 2.6-113 0.3-1.9 5.4-94 0.5-30 1.6-124 0.0-11.8 IV Phân tích nước Lấy mẫu lưu trữ Mẫu lấy đãi diện cho nơi thời gian lấy mẫu Các thành phần mẫu thay đổi trình vận chuyển lưu trữ, chủ yếu phản ứng sinh hóa bề mặt Tốt nhất, mẫu nên phân tích sớm tốt, điều khơng thực Theobất kì phương pháp bảo quản nào, lưu trữ, xử lý cần thiết cho việc phân tích cụ thể Phân tích dinh dưỡng (ví dụ nitơ, phốt pho) nên thực sớm sau lấy mẫu Nếu để lâu,sẽ thay đổi trình trao đổi chất thành phần ko cho kết phân tích xác Một số ý bảo quản IV Phân tích nước Một số ý bảo quản Lấy mẫu lưu trữ làm lạnh – làm chậm, khơng loại trừ vi khuẩn phản ứng hóa học, tốc độ phản ứng 40C khoảng ¼ so với 25oC Đông lạnh – điều làm giảm phản ứng hóa học vi khuẩn Bổ sung axit – giảm độ pH, giảm đáng kể vi khuẩn hoạt động Bổ sung thuốc diệt khuẩn – nhiều tác nhân vi khuẩn dược sử dụng để loại bỏ hoàn toàn hoạt động vi sinh vật IV Phân tích nước Lọc thường sử dụng phân tích nước để tách làm tan thành phần từ chất diện chất lơ lửng Lọc mẫu Hướng dẫn lọc: • Đầu tiên, dùng nước phòng thí nghiệm rửa lọc • Loại bỏ số mẫu khơng thích hợp • Bộ lọc: làm thủy tinh nhựa có sẵn Kính Millipore bình chân khơng thích hợp (Ngồi có thiết bị phù hợp khác: phễu lọc bình Bunchner) IV Phân tích nước Các vấn đề lọc Xâm nhập chất khơng hòa tan qua lọc: Kích thước tiêu chuẩn lọc 0.45pm, thành phần qua lọc xem "hòa tan" ( Thực tế định nghĩa chủ quan khơng xác chất keo polyme xâm nhập qua lọc với chất bị hòa tan thật sự) Ơ nhiễm: Các chất có vật liệu lọc hòa tan vào mẫu q trình lọc Do lọc phải rửa axit trước sử dụng, để loại bỏ chất gây ô nhiễm kim loại từ vật liệu lọc Hấp phụ: Một số chất phân tích hấp thụ vào vật liệu lọc đơn vị lọc Ví dụ, số kim loại hấp thụ vào vách đơn vị lọc thủy tinh ...Nội dung thuyết trình I Tổng quan nhiễm nước II Các vấn đề ô nhiễm nước III Xử lý nhiễm nước IV Phân tích nước I Tổng quan ô nhiễm nước KHÁI QUÁT NGUỒ N NƯỚC Nước mặt hàng quý giá... vấn đề ô nhiễm nước KHÁI QUÁT Ô NHIỄM VEN BỜ Vùng nước ven biển bị ô nhiễm nhận trực tiếp nguồn nước thải chất ô nhiễm dổ trực tiếp sông Ô nhiễm môi trường ven biển đặc biệt nghiêm trọng nước phát... nhân khác I Tổng quan ô nhiễm nước Tự nhiên NGUYÊ N NHÂN Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Hoạt động công nghiệp Sinh hoạt I Tổng quan ô nhiễm nước Sản xuất trồng NGUYÊ N NHÂN Ơ NHIỄM NGUỒN NƯỚC nơng nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình quan trắc ô nhiễm nước, thuyết trình quan trắc ô nhiễm nước, I. Tổng quan về ô nhiễm nước, II. Các vấn đề ô nhiễm nước, III. Xử lý nước ô nhiễm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay