THỰC TIỄN THỰC HIỆN các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về HÌNH THỨC GIAO đất CHO THUÊ đất TRÊN địa bàn HUYỆN

35 78 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2018, 21:00

0 LỜI CẢM ƠN Lời em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn Phùng Trọng Quế tận tâm, nhiệt tình bảo, giúp đỡ em suốt trình thực tập làm chuyên đề báo cáo Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Luật, Viện Đại học mở Hà Nội tri thức thân truyền đạt cho em suốt khoá học tạo điều kiện cho em tham gia thực tập hai tháng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tam Đường để trau dồi kiến thức thực tiễn phục vụ cho công việc sau trường, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em q trình nghiên cứu, chỉnh sửa hồn thiện báo cáo Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cán bộ, công chức Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Tam Đường tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập Bằng tri thức chun mơn hướng dẫn em tham gia vào công việc thực tế Phòng, xuống sở giải tranh chấp nắm bắt địa bàn Dành nhiều thời gian cộng tác, trao đổi, nghiên cứu, tổng hợp số liệu, trả lời thắc mắc em suốt trình thực tập Với thời gian thực tập ngắn, trình độ nhận thức thân nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy cơ, gia đình, bạn bè, cán bộ, cơng chức cơng tác phòng để chuyên đề báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Tam Đường, ngày 25 tháng 07 năm 2018 Sinh viên thực MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ .0 PHẦN II: Q TRÌNH TÌM HIỂU VÀ THU THẬP THƠNG TIN Thời gian thu thập Phương pháp thu thập thông tin Nguồn thu thập thông tin Các thông tin thu thập Xử lý thông tin thu thập .12 5.1 Nội dung pháp luật giao đất cho thuế đất 12 5.2 Thực tiễn thực quy định pháp luật giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường 18 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 27 Nhận xét thực tiễn thực quy định pháp luật hình thức giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 - năm 2017 .27 1.1 Những thuận lợi việc thực quy định pháp luật hình thức giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường 27 1.2 Những khó khăn thực quy định pháp luật giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường 28 Kiến nghị số giải pháp khắc phục khó khăn việc thực quy định pháp luật hình thức giao đất cho thuê đất huyện Tam Đường 29 KẾT LUẬN .31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2015 – 2021 địa bàn huyện Tam Đường: Bảng 2: Tổng hợp kết giao đất nông nghiệp, đất rừng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xã địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 - 2017 .8 Bảng 3: Kết giao đất địa bàn huyện Tam Đường năm 2015 Bảng 4: Kết giao đất địa bàn huyện Tam Đường năm 2016 Bảng 5: Kết giao đất địa bàn huyện Tam Đường năm 2017 Bảng 6: Kết cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường năm 2015 11 Bảng 7: Kết cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường năm 2016 11 Bảng 8: Kết cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường năm 2017 12 Bảng 6: Tổng hợp kết cho thuê đất địa bàn xã Mường Than từ năm (2015 – 2017) 12 Bảng 7: Kết tra, kiểm tra việc sử dụng đất từ năm 2015 đến năm 2017 địa bàn xã Mường Than 12 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Ai biết "Tấc đất tấc vàng", đất đai sinh sôi thêm khơng giá Hình thức giao đất, cho thuê đất nội dung quan trọng quản lý nhà nước đất đai, hình thành sở chế độ sở hữu toàn dân Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu Nhà nước thực trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thơng qua giao đất cho thuê đất Theo quy định Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành, nội dung pháp luật giao đất, cho thuê đất quy định vấn đề: giao đất, cho thuê đất; hình thức giao đất, cho thuê đất; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; thời hạn giao đất, cho thuê đất; quy trình, thủ tục giao đất, cho thuê đất; giá đất quy định chi tiết cụ thể rõ ràng việc giao đất cho thuê đất phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm quyền; đối tượng; theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; hạn mức, thời hạn; uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực Việc giao đất, cho thuê đất thực thơng qua hình thức Nhà nước có thu tiền khơng thu tiền sử dụng Trên sở Luật đất đai năm 2013, Chính phủ ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể hình thành hệ thống quy định pháp luật tương đối đầy đủ chặt chẽ giao đất, cho thuê đất, tạo sở pháp lý để việc triển khai có hiệu việc giao đất, cho thuê đất cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp dần vào nếp, trở thành sở phápcho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện để kinh tế nơng thơn phát triển; bảo đảm hài hòa lợi ích nhà đầu tư, người sử dụng Nhà nước Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phân cấp phù hợp với trình đổi tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền địa phương Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực theo quy định Đất giao, cho thuê, chuyển mục đích phù hợp với quy hoạch, kế hoạch xét duyệt trình chuyển đổi cấu đầu tư, cấu lao động bảo đảm quốc phòng - an ninh Chính sách giá đất thời gian qua quan tâm điều chỉnh theo hướng tiếp cận chế thị trường, bước phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội sở để bước giải tốt quyền lợi người có đất bị thu hồi, đồng thời góp phần hạn chế tham nhũng quản lý, sử dụng đất Theo tài liệu tổng kết thi hành Luật đất đai (2013) Bộ Tài nguyên Môi trường, tổng diện tích đất Nhà nước giao, cho thuê công nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng sử dụng 24.996 nghìnha, chiếm 75,53% tổng diện tích tự nhiên nước Phân theo đối tượng sử dụng hộ gia đình, cá nhân sử dụng 14.878 nghìn ha, chiếm 59,52% tổng diện tích giao, cho th; diện tích đất nơng nghiệp 13.915 nghìn ha, chiếm 93,53% diện tích đất nơng nghiệp mà Nhà nước giao, cho thuê cho đối tượng sử dụng Các tổ chức nước sử dụng 9.735 nghìn chiếm 38,95 % tổng diện tích giao, cho th; diện tích đất phi nơng nghiệp 1.021 nghìn ha, chiếm 59,50% diện tích đất phi nơng nghiệp Nhà nước giao cho đối tượng sử dụng Tổ chức, cá nhân nước thuê sử dụng 56 nghìn (chỉ chiếm 0,22% tổng diện tích giao, cho th), đất nơng nghiệp 30 nghìn (53,57%), đất phi nơng nghiệp 26 nghìn (46,43%) Cộng đồng dân cư giao 325 nghìn (chiếm 1,30% tổng diện tích giao, cho thuê), đất nơng nghiệp 274 nghìn (1,10%), đất phi nơng nghiệp nghìn (0,20%) Trên địa bàn huyện Tam Đường thực giao đất, cho thuê đất hộ dân sinh sống địa bàn Được khoa Nhà Trường phân công thực tập Phòng Tài ngun Mơi Trường huyện Tam Đường Trong thời gian tháng em nhận thấy vấn đề giao đất, cho thuê đất địa bàn gặp nhiều bất cập hạn chế nhiều nguyên nhân, gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ, công chức việc thực thi công vụ Để công tác quản lý nhà nước đất đai đảm bảo chặt chẽ, tránh lãng phí tài nguyên đất, sử dụng đất mục đích, tiết kiệm hiệu phát huy tối đa tiềm nguồn lực đất góp phần phát triển kinh tế địa bàn huyện Tam Đường Em định lựa chọn chuyên đề “Thực tiễn thực quy định pháp luật hình thức giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 đến năm 2017” làm chuyên đề báo cáo thực tập Đây lần tiếp xúc, việc nghiên cứu báo cáo thực tập kết hợp tính lý luận thực tiễn với phạm vi nghiên cứu rộng, thời gian ngắn nên chất lượng chuyên đề nhiều hạn chế khơng tránh khỏi thiếu xót em mong nhận quan tâm bảo quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Trong chuyên đề em tập trung triển khai số nội dung sau: - Giới thiệu chuyên đề - Trình bày q trình tìm hiểu thu thập thơng tin nơi thực tập: + Thời gian thu thập; + Phương pháp thu thập; + Nguồn thu thập tư liệu thông tin thu thập được; + Xử lý thông tin thu thập (Phân tích, bình luận, đánh giá) - Nhận xét kiến Nghị: + Nhận xét + Kiến nghị PHẦN II: QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU VÀ THU THẬP THƠNG TIN Tìm hiểu thu thập thơng tin việc quan trọng trình thực tập sinh viên qua trình sinh viên bổ sung thêm kiến thức thực tiễn Phòng Tài ngun Mơi Trường trang bị kỹ cần thiết phục vụ cho công việc sau sinh viên tốt nghiệp, điều quan trọng trước mắt giúp sinh viên hoàn thành tốt việc viết chuyên đề báo cáo thực tập Nhận thức tầm quan trọng trình tìm hiểu, thu thập thông tin thân em định hướng trước chuyên đề từ buổi đầu thực tập để nghiên cứu tìm hiểu, thu thập số liệu phục vụ cho nội dung chuyên đề báo cáo đạt chất lượng Thời gian thu thập Được giúp đỡ quý quan nơi thực tập, đặc biệt giúp đỡ lãnh đạo Phòng Tài ngun Mơi trường, cán bộ, cơng chức q trình thực tập mà em tham gia vào nhiều công việc phòng, thu thập nhiều số liệu thực tiễn mang tính xác thực số liệu chủ yếu thu thập từ báo cáo tháng, báo cáo năm, báo cáo quý sổ lưu trữ Phòng báo cáo chuyên môn công chức Đặc biệt em ý tìm hiểu báo cáo công chức chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai qua năm từ năm 2015 đến tháng đầu năm 2018 Tuy nhiên số liệu trích dẫn đưa vào viết không đơn giản tuý thu thập mà thơng qua q trình đánh giá, phân tích, tổng hợp đưa nhận xét rút chất vấn đề thực tiễn thực quy định pháp luật hình thức giao đất, cho thuê đất địa bàn Quá trình tìm hiểu thu thập thông tin thực từ ngày đến Phòng Tài ngun Mơi Trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường suốt q trình thực tập đến hồn thành chun đề Với tinh thần hăng say, nhiệt tình, tâm huyết, ham học hỏi sinh viên thực tập giúp em hồn thành tốt q trình thu thập xử lý thông tin phục vụ cho chuyên đề Các thông tin em thu thập cụ thể sau: + Nghiên cứu văn pháp luật liên quan đất đai đặc biệt chế định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập chung vào chế định cho thuê đất thuộc thẩm quyền phòng Tài Ngun Mơi trường địa bàn huyện Tam Đường + Khảo sát đồ địa để thống kê số lượng đất chưa sử dụng, chưa giao cho thuê địa bàn huyện Tam Đường; + Trực tiếp xuống sở hộ dân Uỷ ban nhân dân huyện định giao đất cho thuê đất + Nghiên cứu tìm hiểu hồ sơ giao đất, cho thuê đất số tổ chức, cá nhân địa bàn Việc giúp em nắm bắt hiểu thủ tục nội dung hồ sơ giao đất cho thuê đất địa bàn + Tìm hiểu trường hợp khiếu nại, tố cáo vi phạm cho thuê đất + Ngồi thơng tin thu thập đơn vị thực tập em nghiên cứu thơng qua phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, ti vi, internet Phương pháp thu thập thông tin Để chuyên đề báo cáo đạt chất lượng hiệu cần sử dụng phương pháp thu thập hợp lý Phương pháp thu thập thơng tin cách thức, đường sử dụng để lấy thông tin cho nhiều xử lý thông tin cho tốt Xuất phát từ phương pháp luận triết học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chung nhà nước pháp luật thân em sử dụng phương pháp sau để vận dụng vào chuyên đề báo cáo: + Phương pháp phân tích để phân tích quy định pháp luật giao đất cho thuê đất ưu điểm, hạn chế thực tiễn diễn địa bàn huyện Tam Đường + Phương pháp thống kê sử dụng chủ yếu sở số liệu, tài liệu thu thập tiến hành phân tích xử lý kẻ bảng phân tích mối tương quan yếu tố tình hình sử dụng đất, mối quan hệ phụ thuộc lẫn yếu tố tình hình sử dụng đất, mối quan hệ phụ thuộc lẫn điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất + Phương pháp tổng hợp sử dụng nhằm tổng hợp đánh giá, nhận xét thơng tin thu thập từ đưa giải pháp tối ưu để hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện địa bàn huyện Tam Đường Nguồn thu thập thông tin Thông tin, tài liệu em thu thập chủ yếu Phòng Tài ngun Mơi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường cung cấp Bên cạnh thân em thu thập thêm internet để nghiên cứu, tìm hiểu văn pháp luật liên quan đến đất đai nói chung, đến giao đất, cho thuê đất nói riêng Khi lựa chọn chuyên đề báo cáo em xác định phải cố gắng thu thập thật nhiều nội dung kiến thức thực tiễn cho viết phong phú mang tính thuyết phục sâu sắc nên em định hướng trước thơng tin thu thập đâu, văn luật nào, văn Phòng Tài ngun Mơi trường? Em tổng hợp thu thập thông tin từ số văn luật, luật báo cáo Phòng cụ thể sau: - Luật đất đai năm 2013; - Các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013: + Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; + Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính Phủ quy định thu tiền sử dụng đất; + Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất + Thơng tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; + Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính; + Thơng tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, + Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014 Bộ tài nguyên môi trường việc ban hành định mức kinh tế, kĩ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất + Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính Phủ quy định thu tiền sử dụng đất + Các văn Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường giao đất, cho thuê đất địa bàn Phòng Tài ngun Mơi trường cung cấp; + Báo cáo tổng kết việc giao đất, cho thuê đất địa bàn qua năm (2015, 2016, 2017, tháng đầu năm 2018) thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện; + Bảng giá đất địa bàn phòng Tài ngun Mơi trường xây dựng vào Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật + Ngoài có tài liệu tham khảo khác Các thông tin thu thập Thời gian thực tập phòng Tài ngun Mơi Trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường thông qua việc nghiên cứu tìm hiểu thơng tin văn pháp luật thực tiễn em chắt lọc tóm gọn vào số bảng sau: Bảng 1: Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2015 – 2021 địa bàn huyện Tam Đường: Nhịp độ tăng Chỉ tiêu 2015 2016 trưởng giai 2017 đoạn 20152021 Tổng GDP tỷ đồng 405,0 giá 2015 + Nông lâm nghiệp 209 + Công nghiệp xây dựng 120 + Dịch vụ 76 Tổng GDP tỷ đồng 684,2 giá hh + Nông lâm nghiệp 370 + Công nghiệp xây dựng 254 + Dịch vụ 60,2 Cơ cấu GDP % 100 + Nông lâm nghiệp 51,6 + Công nghiệp xây dựng 29,6 + Dịch vụ 18,8 425 452 47 197 150 78 203 155 94 -6 35 18 690.1 691,2 376,7 264,2 49,2 100 46,35 35,29 18,36 385,3 275,7 30,2 100 44,9 34,3 20,8 15,3 21,7 - 30 -6,1 4,7 18 * Khái quát địa bàn huyện Tam Đường Tam Đường huyện vùng cao thuộc tỉnh Lai Châu Diện tích: 68.472,56 ha; Dân số: 40.685 người năm 2008; Huyện Tam Đường gồm thị trấn Tam Đường xã Nùng Nàng, Sùng Phài, Thèn Xin, Tả Lèng, Bản Hon, Bản Giang, Sơn Bình, Hồ Thầu, Giang Ma, Bình Lư, Khun Há, Nà Tăm, Bản Bo Phía Đơng huyện Tam Đường giáp với tỉnh Lào Cai; phía Tây Nam Tam Đường giáp với huyện Sìn Hồ; phía Bắc Tam Đường giáp với huyện Phong Thổ Địa hình huyện Tam Đường phức tạp cấu tạo dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc-Đơng Nam Phía Đơng Tam Đường dãy Hồng Liên Sơn có đỉnh Phanxipăng cao 3.143 m, phía Đơng Tam Đường dãy Pu Sam Cáp kéo dài khoảng 60 km, xen kẽ dãy núi cao thung lũng sông suối Huyện Tam Đường tháng 1/2002 thành lập sở 82.843,7 diện tích tự nhiên 52.567 người huyện Phong Thổ Huyện Tam Đường có thị trấn Phong Thổ 14 xã:Tam Đường, Nậm Loỏng, Nà Tăm, Bản Hon, Sùng Phài, Bản Giang, Hồ Thầu, Lản Nhì Thàng, Tả Lèng, Khun Há, Thèn Sin, Nùng Nàng, Bình Lư, Bản Bo Quốc hội Nghị tháng 11/2003 chia tỉnh Lai Châu thành tỉnh Điện Biên tỉnh Lai Châu (mới),huyện Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu mới, thị trấn Phong Thổ thuộc huyện Tam Đường đồng thời tỉnh lị Một phần diện tích dân số huyện Tam Đường tháng 10/2004, tách để thành lập thị xã Lai Châu mới, đồng thời thị trấn Tam Đường thành lập Huyện Tam Đường lại 75.760,70 diện tích tự nhiên 42.131 người Thị xã Lai Châu cũ (thuộc tỉnh Điện Biên) đổi thành thị xã Mường Lay Thành lập xã Sơn Bình thuộc huyện Tam Đường tháng 12/2006 đồng thời chuyển xã Lản Nhì Thàng thuộc huyện Tam Đường huyện Phong Thổ Huyện Tam Đường thời điểm có có 68.656,56 diện tích tự nhiên 40.685 người Thành lập xã Giang Ma thuộc huyện Tam Đường tháng 4/2008 Huyện Tam Đường lúc có 68.472,56 diện tích tự nhiên 46.271 người * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phòng Tài nguyên Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường 19 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Tam Đường quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường thực chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường quản lý nhà nước tài nguyên môi trường gồm: đất đai, tài ngun nước, khống sản, mơi trường, biến đổi khí hậu Phòng Tài ngun Mơi trường có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản; chịu đạo, quản lý điều hành Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường; đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu Có nhiệm vụ quyền hạn sau: Trình Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường ban hành định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước thuộc lĩnh vực tài ngun mơi trường Tổ chức thực văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường; theo dõi thi hành pháp luật tài nguyên môi trường Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Đường tổ chức thực sau phê duyệt Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường Theo dõi biến động đất đai; thực việc lập, quản lý, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thơng tin đất đai huyện Tam Đường Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất huyện Tam Đường; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất Tổ chức đăng ký, xác nhận kiểm tra việc thực cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường kế hoạch phòng ngừa, ứng phó khắc phục cố môi trường địa bàn; thực công tác bảo vệ môi trường làng nghề địa bàn; lập báo cáo trạng môi trường theo định kỳ; đề 20 xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, khu du lịch địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ liệu tài nguyên nước, môi trường đa dạng sinh học địa bàn Tham gia thực giải pháp ngăn ngừa kiểm sốt lồi sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, liệu sinh vật biến đổi gen sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực kế hoạch, chương trình bảo tồn phát triển bền vững hệ sinh thái, loài nguồn gen Thực biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật việc trám lấp giếng 10 Tổ chức ứng phó, khắc phục cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát tham gia giải cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền 11 Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền 12 Giúp Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường giải theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân phép hoạt động khoáng sản địa phương theo quy định pháp luật 13 Giúp Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường thực biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định pháp luật 14 Tổ chức thực kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu địa bàn huyện Tam Đường 15 Tổ chức thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản 16 Theo dõi, kiểm tra tổ chức, cá nhân việc thực quy định pháp luật tài nguyên môi trường; giải khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tài ngun mơi trường theo quy định pháp luật phân công Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường 17 Ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường 21 18 Giúp Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức hoạt động hội tổ chức phi phủ lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường 19 Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước tài nguyên môi trường công chức chuyên môn tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 20 Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường Sở Tài nguyên Môi trường 21 Quản lý tổ chức máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cấu ngạch công chức, thực chế độ tiền lương, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công chức người lao động thuộc phạm vi quản lý Phòng theo quy định pháp luật phân công Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường 22 Quản lý chịu trách nhiệm tài chính, tài sản Phòng theo quy định pháp luật 23 Giúp Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường quản lý nguồn tài dịch vụ cơng lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định pháp luật 24 Thực nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường giao theo quy định pháp luật Hiện tại, Phòng tài nguyên Mơi trường có tổng số 12 đồng chí Trong Dân tộc Thái: 5; Dân tộc Kinh: 6; dân tộc Mơng: Trong đó: Về trình độ chun mơn: Trung cấp đồng chí, Cao đẳng 2, Đại học: đồng chí Về trình độ lý luận trị: Cao cấp: 1; Trung cấp: 05, Sơ cấp: 06 Về tổ chức máy đơn vị bao gồm 01 đồng chí trưởng phòng; 03 đồng chí phó phòng; cơng chức chuyên môn nghiệp vụ * Thực tiễn thực quy định pháp luật giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 đến năm 2018 Tam Đường huyện Thuộc tỉnh Lai Châu có diện tích tương đối rộng, dân số đông kinh tế - xã hội đà phát triển Là huyện có nhiều tài ngun khống sản nhiều khu du lịch phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thuỷ 22 sản, Với vùng kinh tế trọng điểm huyện là: Thèn Sin, Bình Lư, Bản Bo với mục tiêu đầu tư thâm canh tăng vụ, sản xuất hàng nông sản chất lượng cao tạo sản phẩm hàng hoá đáp ứng cho thị trường nhằm tăng thu nhập diện tích đất canh tác Tam Đường mở rộng diện tích trồng dong riềng, riêng bán bột dong cho thu nhập hàng trăm triệu/ha, sản phẩm miến dong (bán sản phẩm thô) cho doanh thu 160–190 triệu đồng/ha Cùng với sản phẩm lúa gạo, miến dong sản phẩm “mía vàng giòn” đặc sản có Bình Lư sản xuất được, mở rộng diện tích mía, tạo thương hiệu miến dong Bình Lư Tam Đường có diện tích ni trồng thuỷ sản 120 có hàng chục ni cá nước lạnh ( cá tầm, cá hồi) cho thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm Hiện với gần 1200 chè có 60% diện tích cho thu hoạch 2000 tấn/năm chè búp tươi cung cấp cho 05 nhà máy chè hoạt động liên tục năm Cùng với việc khoanh nuôi bảo vệ rừng nhân dân huyện Tam Đường trồng 1000 thảo quả, nhiều hộ dân có thu nhập từ thảo hàng trăm triệu đồng/năm Với lợi nằm chuỗi đô thị biên giới vùng Tây Bắc hạt nhân phát triển “Vùng kinh tế động lực quốc lộ 32; 4D” vùng kinh tế trọng điểm tỉnh, cầu nối tua du lịch Sa Pa–Tam Đường Lai Châu– Sìn Hồ, Sa Pa–Tam Đường-Điện Biên,Sa Pa–Tam Đường-Ma Lù Thàng, Trên địa bàn huyện số đất xã đưa vào sử dụng khai thác gần hết Tuy nhiên diện tích đất địa bàn xã nhiều Theo quy định pháp luật quyền xã để lại số lượng đất quỹ đất cơng ích 5% (hay gọi quỹ đất dự phòng 5%) loại đất lấy từ quỹ đất nông nghiệp địa phương bao gồm đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để xây dựng cơng trình cơng cộng bao gồm cơng trình văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cơng cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa cơng trình cơng cộng khác theo quy định úy ban nhân dân cấp tỉnh; Bồi thường cho người có đất sử dụng để xây dựng cơng trình cơng cộng quy định điểm a khoản Điều 132 Luật đất đai 2013; Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương Chính quyền xã lập phương án giao đất cho thuê đất trình lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện định Áp dụng quy định pháp luật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Uỷ ban nhân dân huyện định giao đất, cho thuê đất hộ gia đình cá nhân để nuôi trồng thuỷ sản, phát triển nông nghiệp lâm nghiệp, kinh doanh, dịch 23 vụ thương mại địa bàn, giao đất cộng đồng dân cư xã để trồng lâm nghiệp Trong thời gian qua tăng trưởng kinh tế địa bàn huyện có xu hướng tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện cao Các nhóm ngành có xu hướng tăng rõ rệt Trong tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp từ 209 tỷ đồng năm 2015 xuống 197 tỷ đồng năm 2016 2013 tỷ đồng năm 2017 Cơng nghiệp xây dựng có xu hướng tăng từ 120 tỷ đồng năm 2015 lên 150 tỷ đồng năm 2016 đến năm 2017 tiếp tục có xu hướng tăng từ 155 lên tăng so với năm trước Trong cấu GDP theo tỷ lệ % nhìn vào bảng số liệu ta thấy nhóm ngành nơng lâm nghiệp chiếm tỷ lệ % cao nhóm ngành phát triển kinh tế địa bàn xã chiếm 51,6% năm 2015 điều lý giải nhờ có diện tích rộng Năm 2016 chiếm 46,35%, năm 2017 giảm còn% diện tích đất nơng nghiệp có xu hướng giảm thay vào phát triển nhóm ngành kinh tế cơng nghiệp xây dựng dịch vụ Nhóm ngành cơng nghiệp xây dựng có xu hướng tăng qua năm Năm 2015 công nghiệp xây dựng chiếm 29,6% đến năm 2016 tăng lên 35,29% đến năm 2017 có xu hướng giảm xuống 34,3% tháng đầu năm 2018 có xu hướng giảm địa bàn xây dựng xong cơng trình khơng nhiều Nhóm ngành dịch vụ ln có xu hướng tăng từ 18,8% năm 2015 lên 20,8% năm 2017 cấp, ngành lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư sử dụng nguồn ngân sách chi cho đầu tư phát triển để đầu tư khai thác tiềm phát triển du lịch địa bàn xã Trong năm qua số lượng khách đến tham quan địa điểm du lịch văn hoá địa bàn xã có xu hướng tăng Nên hộ gia đình, cá nhân chuyển sang cung cấp dịch vụ du lịch nhiều cấu ngành kinh tế có xu hướng chuyển dịch sang nhóm ngành dịch vụ Qua bảng ta thấy phòng Tài ngun Mơi trường huyện Tam đường giúp Ủy ban nhân dân huyện tiến hành giao đất nông nghiệp, đất rừng cho số tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư địa bàn xã với tổng diện tích tương đối lớn tập trung chủ yếu vào nhóm đất đất sản xuất nơng nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, Kết cụ thể (Bảng 2: Tổng hợp kết giao đất nông nghiệp, đất rừng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xã địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 – 2017) phần 24 Kết giao đất địa bàn huyện năm 2015: Huyện tiến hành giao đất cho 28 tổ chức cá nhân địa bàn xã với tổng diện tích 55,6 năm 2015 Trong đó: Thị trấn Tam Đường giao cho tổ chức cá nhân với diện tích 3,5 chiếm 6,29%, Xã Bình Lư giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 5, 7ha, chiếm 10,25% Xã Khun Há giao cho tổ chức cá nhân với diện tích 7,75ha chiếm 13,9% Xã Giang giao cho tổ chức cá nhân với diện tích 10,7ha chiếm 19,24% Xã Hồ Thầu giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 4,75ha chiếm 8,54%; Xã Sơn Bình giao cho tổ chức, cá nhân với diện tích 6,8ha; xã Bản Bo giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 8,9ha chiếm 16%; Xã Ban Hon giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 7,5ha chiếm 13,55% Năm 2016 huyện tiến hành giao đất cho tổ chức cá nhân địa bàn xã đó: Thị trấn Tam Đường giao cho tổ chức, cá nhân với diện tích 2,2ha chiếm 9,36%; Xã Nùng Nàng giao cho tổ chức, cá nhân với diện tích 6,5ha chiếm 28,1%; Xã Nà Tăm giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 6,55ha; Xã Bản Giang giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 4,3ha; Xã Hồ Thầu giao cho tổ chức cá nhân với tổng diện tích 3,5 chiếm 15,49% Năm 2017 quỹ đất địa bàn huyện khơng nhiều nên việc giao đất cho tổ chức cá nhân thuê có xu hướng giảm Trong năm giao cho 25 tổ chức cá nhân xã địa bàn với tổng diện tích 46,8ha Trong Xã Thèn Xin giao cho tổ chức, cá nhân với diện tích 7,3ha chiếm 15,5%; Xã Tà Lèng giao cho tổ chức cá nhân với diện tích 5,4ha chiếm 11,5%, Xã Khun Há giao cho cá nhân với diện tích 3,5ha chiếm 7,47%; Xã Sùng Phài giao cho tổ chức cá nhân với diện tích 11,5ha chiếm 24,57%; Xã Hồ Thầu giao cho cá nhân với diện tích 5,3ha chiếm 11,32%; Xã Giang Ma giao cho tổ chức, cá nhân với diện tích 9,8ha chiếm 20,94%; Xã Bản Bo giao cho cá nhân với diện tích 2,5ha chiếm 5,34%; xã Bản Hon giao cho tổ chức với diện tích 1,5ha chiếm 3,36% Qua bảng thấy năm 2015 địa bàn huyện cho 10 tổ chức, cá nhân địa bàn thuê đất với tổng diện tích 18,96ha 10 hộ dân tham gia đấu thầu thuê đất nằm dải rác số xã địa bàn huyệnBản Giang cho tổ chức cá nhân thuê với diện tích 5,7 chiếm 30% tổng diện tích, Xã Tà Lèng cho tổ chức cá nhân thuê với mục đích sử dụng để ni trồng thuỷ sản Diện tích th 4,86 chiếm 25,7%; Xã Nùng Nàng cho 03 hộ gia đình th với diện tích 8,4ha để trồng 25 lúa nước chiếm 44,3%; Việc cho thuê đất tiếp tục thực năm 2016 quyền tiếp tục tiến hành cho tổ chức địa bàn thuê đất lượng đất chưa sử dụng tiến hành cho tổ chức cá nhân thuê với tổng diện tích 9,25 thơng qua đấu thầu Trong Thị trấn Tam Đường cho tổ chức cá nhân thuê với diện tích 2,5 để trồng chè chiếm 27,2% tổng số diện tích Xã Bản Bo cho tổ chức cá nhân thuê với diện tích 3ha để trồng lúa nước, chiếm 32% tổng số diện tích Xã Thèn Xin cho 01 tổ chức, 01 cá nhân thuê với diện tích 40,4%, tổng số diện tích để trồng cơng nghiệp Năm 2017 tiếp tục tiến hành cho số tổ chức, cá nhân thuê đất thu tiền sử dụng đất xã Nùng Nàng 01 tổ chức 01 cá nhân cho thuê đất; để trồng nơng nghiệp, Xã Bình Lư 02 tổ chức 01 cá nhân cho thuê đất với tổng diện tích 7,2ha, chiếm 50,56% để nuôi trồng thuỷ sản Xã Hồ Thầu cho tổ chức thuê với tổng diện tích 1,54ha để trồng lâm nghiệp chủ yếu thời hạn cho thuê đất huyện thực ký hợp đồng cho thuê 50 năm Huyện phải ký với thời hạn để đảm bảo quyền lợi cho người thuê đất họ thực đầu tư đất tháng đầu năm 2018 tiến hành giao cho thuê đất gần hết Việc cho thuê đất Uỷ ban nhân dân huyện địa bànthực theo quy định pháp luật cho thuê đất Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức, cá nhân tiến hành làm hợp đồng ký kết rõ ràng mục đích sử dụng đất thời hạn sử dụng số tiền tổ chức, cá nhân phải nộp vào ngân sách nhà nước cấp huyện quản lý để trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, giá cho thuê đất thực theo quy định thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 phủ quy định thu tiền sử dụng đất Tuy nhiên thực tiễn thực quy định pháp luật hình thức, giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gây khó khăn cho việc quản lý đất đai địa bàn xã thu hồi lại đất cho thuê để xây dựng cơng trình địa bàn huyện, khiếu nại, tố cáo việc giao cho thuê, trình tự, thủ tục, việc áp dụng pháp luật số khó khăn làm thời gian, cơng sức.Vẫn xảy tình trạng khiếu nại, đơn thư tổ chức, cá nhân nhận đất Một số quy định pháp luật cho thuê đất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp xã gây khó khăn cho việc tìm kiếm áp dụng pháp luật Vẫn số tổ chức, cá nhân th đất sử dụng khơng mục đích 26 hợp đồng năm 2015 xảy trường hợp, năm 2016 xảy trường hợp, năm 2017 số lượng vi phạm tăng xảy 02 trường hợp Số trường hợp lấn chiếm đất năm 2015 khơng có trường hợp nào, năm 2016 khơng có trường hợp đến năm 2017 xảy trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai Xử phạt vi phạm hành năm 2015 11.000.000 đồng; năm 2016 xử phạt 6.000.000 đồng; năm 2017 mức xử phạt tăng lên 11.300.000 đồng trường hợp xảy vi phạm Trong thời gian thực tập thu thập thông tin em nhận thấy thực tiễn giao đất cho thuê đất địa bàn nhiều vấn đề cần phải giải nên em lựa chọn chuyên đề làm báo cáo thực tập để đưa nhận xét số giải pháp hoàn thiện PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét thực tiễn thực quy định pháp luật hình thức giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 - năm 2017 1.1 Những thuận lợi việc thực quy định pháp luật hình thức giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường - Với hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng hoàn thiện đất đai có nhiều văn quy phạm pháp luật đề cập đến vấn đề cho thuê đất phù hợp với thực tế, đặc biệt thể quan điểm đổi Đảng, phù hợp với chế thị trường tiến trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, với quan tâm Nhà nước, cấp ủy quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân giao cho thuê đất để phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho cá nhân địa bàn tập trung đầu tư xây dựng nguồn nhân lực phát triển kinh tế tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn huyện Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên đạo cán bộ, công chức nắm bắt địa bàn đặc biệt công chức làm công tác chun mơn nghiệp vụ đất đai phòng để công chức nắm bắt địa bàn huyện xuống xã thực tế để xem nhu cầu, nguyện vọng người dân việc giao đất cho thuê đất xem lượng đất chưa sử để có quy hoạch kế hoạch sử dụng phù hợp - Ủy ban nhân dân thường xuyên phối hợp với sở tài - kế hoạch, Sở tài ngun mơi trường, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đất đai đặc biệt hình thức giao đất cho thuê đất để cán công chức thành phần tham gia đại diện ký kết hợp đồng hiểu nắm quy định pháp luật Đồng thời 27 phối hợp với cơng chức địa Xây dựng – nông nghiệp – môi trường xã nơi cư trú tổ chức, cá nhân có đất để kiểm tra giám sát việc sử dụng đất sau trình giao, cho thuê đất nhằm bảo vệ quyền lợi ích tổ chức, cá nhân đất đai theo quy định pháp luật Cũng đảm bảo kỉ cương phép nước, phát kịp thời để xử lý hành vi vi phạm - Trình độ nhận thức hiểu biết pháp luật người dân ngày nâng cao thông qua việc tìm hiểu kiến thức phương tiện thơng tin đại chúng, sách báo, internet Họ hiểu trình tự, thủ tục cho thuê đất, quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định giúp cho Phòng Tài ngun Mơi trường huyện giải nhanh chóng khơng tốn thời gian, cơng sức - Trình độ chun mơn cán bộ, công chức, ngày nâng cao Đội ngũ không ngừng cố gắng nỗ lực phấn đấu nghiên cứu tìm hiểu kiến thức lý luận, thực tiễn liên quan đến lĩnh vực đất đai đặc biệt cán bộ, công chức làm việc trực tiếp lĩnh vực họ nghiên cứu, tìm hiểu sâu Được Đảng Nhà nước tạo điều kiện để nâng cao lực trình độ thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ việc áp dụng văn pháp luật lĩnh vực đất đai nói chung giao đất cho thuê đất nói riêng 1.2 Những khó khăn thực quy định pháp luật giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường - Hệ thống văn quy phạm pháp luật thời gian qua số bất cập ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu việc thực thủ tục hành cho thuê đất quy định rải rác nhiều văn pháp luật gây khó khăn cho việc cập nhật tìm kiếm, áp dụng pháp luật - Chất lượng quy hoạch sử dụng đất làm giao đất, cho thuê đất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tính dự báo lâu dài - Cơng tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất mang tính hình thức thiếu chế, điều kiện thực tế để thực Chưa đánh giá lực chủ đầu tư Gây hoang phí đất - Các văn hướng dẫn áp dụng pháp luật chậm, thiếu, trình xử phạt vi phạm phát sinh nhiều bất cập có trường hợp lúng túng phải tìm văn cấp để áp dụng 28 - Dân cư địa bàn huyện chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hiểu biết pháp luật nói chung kiến thức giao đất, cho thuê đất nói riêng hạn chế, ảnh hưởng đến q trình tổ chức đấu thầu địa bàn - Về hình thức giao đất, cho thuê đất, định giá đất thực tế nhiều điểm chưa phù hợp Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất chưa triển khai thực nghiêm túc, phổ biến giao đất, cho thuê đất theo hình thức định, với việc quy định đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất rộng ảnh hưởng đến nguồn thu huyện Khung giá đất, bảng giá đất giá đất cụ thể chưa theo kịp thị trường thấp nhiều so với giá thị trường, gây thất thoát cho ngân sách, gia tăng khiếu kiện nhân dân - Một số cán bộ, công chức nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế Chưa hiểu rõ quy định pháp luật đất đai liên quan đến lĩnh vực giao cho thuê đất thuộc thẩm quyền cấp huyện, nắm bắt địa bàn chưa sâu sắc - Ý thức hộ gia đình, cá nhân nhận đất cho thuê Uỷ ban sử dụng đất chậm, sai mục đích, tình trạng lấn chiếm, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách chậm, chưa hiểu rõ hết quy định nên tình trạng khiếu nại sai nội dung gây khó khăn, phiền hà cho quyền xã Nguyên nhân khó khăn thực quy định hình thức giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường - Cơ chế, sách lĩnh vực đất đai liên tục có thay đổi có nhiều điểm bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến cho thuê đất - Việc xem xét lực tổ chức, cá nhân thuê đất chưa coi trọng, chưa quyền quan tâm tìm hiểu lực nhà thầu - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai thực chưa tốt, chưa đến nhiều với người dân - Trình độ chun mơn cán cơng chức chủ yếu trình độ trung cấp - Các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mở nhiều chưa thật phát huy hiệu Kiến nghị số giải pháp khắc phục khó khăn việc thực quy định pháp luật hình thức giao đất cho thuê đất huyện Tam Đường 29 - Cần tiếp tục hồn thiện hệ thống sách pháp luật đất đai nói chung cơng tác giao cho thuê đất nói riêng địa bàn để khai thác tối đa quỹ đất dự phòng xã - Về lập phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm giao đất, cho thuê đất Quy định việc giao đất, cho thuê đất theo hướng vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực phải lập theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập trước phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất trước giao đất, cho thuê đất Ngoài ra, cần có chế kiểm sốt việc xác định khả tài nhà đầu tư thực dự án đầu tư - Tiếp tục cải cách hành để đơn giản hố thủ tục giao cho thuê đất tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân sử dụng đất để phát triển kinh tế - Tăng cao tiền thuê đất để tránh việc tổ chức, cá nhân giao thuê đất không sử dụng sử dụng lãng phí (có thể tăng gần giá trị tiền sử dụng đất) - Có chế tài mạnh để xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất không sử dụng tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lấn chiếm đất đai - Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực cơng tác quản lý cho thuê đất theo quy định pháp luật - Nâng cao vai trò hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư giao cho thuê đất đảm bảo đất đáp ứng theo hợp đồng thuê đất Sử dụng đất nhanh, mục đích, khơng tình trạng lấn chiếm, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách quy định, - Thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đất đai cho tổ chức, cá nhân địa bàn, tìm hiểu nguyện vọng nhu cầu nhân dân để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất - Quản lý lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức cách chặt chẽ phát huy hiệu tránh qua loa, hình thức - Tổ chức đấu thầu chặt chẽ, cơng khai cấp quyền xem xét kỹ lực tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu 30 KẾT LUẬN Bản chất việc giao đất cho thuê đất trao quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Các chủ thể giao đất cho th đất thơng qua hai hình thức khơng có quyền định đoạt mảnh đất giao cho thuê mà quyền sử dụng khai thác cơng năng, tính dụng nguồn lợi khác từ mảnh đất giao cho thuê Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu thống quản lý đất đai phạm vi nước trao thẩm quyền cho quan nhà nước thông qua Luật đất đai 2013 tạo sở, khung phápcho cấp quyền thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Tuân thủ theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân huyện tiến hành giao cho thuê đấ cho cá nhân, tổ chức có thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước cấp huyện quản lý Mặc dù nhiều dự án giao đất cho thuê đất phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế địa bàn huyện Tuy nhiên việc vận dụng quy định pháp luật giao cho thuê đất địa bàn huyện gặp phải số khó khăn, vướng mắc Em hi vọng qua chuyên đề báo cáo thực tập góp nhìn sâu sắc hình thức giao đất cho thuê đất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu thực tiễn giao cho thuê đất địa bàn 31 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết đất đai phòng Tài ngun Mơi trường qua năm (2015, 2016, 2017, tháng đầu năm 2018); Các văn Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường giao cho thuê đất Một số hợp đồng cho thuê đất tổ chức, cá nhân Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính Phủ quy định thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính; 10 Thơng tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 Bộ tài nguyên môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, 11 Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014 Bộ tài nguyên môi trường việc ban hành định mức kinh tế, kĩ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 Bộ Tài Chính hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính Phủ quy định thu tiền sử dụng đất 13 Ngồi có tài liệu tham khảo khác ... quy định Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành, nội dung pháp luật giao đất, cho thuê đất quy định vấn đề: giao đất, cho thuê đất; hình thức giao đất, cho thuê đất; thẩm quy n giao đất, cho. .. xét thực tiễn thực quy định pháp luật hình thức giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 - năm 2017 1.1 Những thuận lợi việc thực quy định pháp luật hình thức giao đất, cho thuê. .. khăn thực quy định pháp luật giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Tam Đường 28 Kiến nghị số giải pháp khắc phục khó khăn việc thực quy định pháp luật hình thức giao đất cho thuê đất huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TIỄN THỰC HIỆN các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về HÌNH THỨC GIAO đất CHO THUÊ đất TRÊN địa bàn HUYỆN, THỰC TIỄN THỰC HIỆN các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về HÌNH THỨC GIAO đất CHO THUÊ đất TRÊN địa bàn HUYỆN, PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ, PHẦN II: QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU VÀ THU THẬP THÔNG TIN, Cơ cấu GDP %, Bảng 7: Kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất từ năm 2015 đến năm 2017 tại địa bàn xã Mường Than, Xử lý thông tin thu thập được, PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ, Kiến nghị một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hình thức giao đất và cho thuê đất ở huyện Tam Đường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay