triển khai đề án phát triển CNTT tại ngân hàng phát triển việt nam VDB

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2018, 14:09

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VDB I GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP Tên đơn vị: Ngân Hàng Phát triển Việt nam Năm thành lập : 2006 Vốn điều lệ : 10.000 tỷ VND Quy mô tài sản: 300.000 tỷ VND kế hoạch đến 2020 đạt 500.000 tỷ VND Địa : 25 A Cát Linh, Đống Đa, Hà nội Tel: 04.37365 659 Fax: 04 37 365 672 Website: http://www.vdb.gov.vn Trong hệ thống tổ chức tín dụng ngân hàng Việt Nam, NHPT có vị trí đặc biệt đóng vai trò cơng cụ đắc lực Chính phủ lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế xã hội đất nước Với định hướng chiến lược phát triển thành ngân hàng chuyên nghiệp đại, giảm dần phụ thuộc vào ngân sách, NHPT không xây dựng phát triển hệ thống CNTT đại Điều gây nên sức ép mở hội lớn cho phát triển hệ thống CNTT Trong bối cảnh NHPT chưa thể xây dựng cho lộ trình mang tính chiến lược phát triển CNTT việc xây dựng triển khai đề án phát triển CNTT mang tính khả thi ứng dụng cao hoạt động ngắn trung hạn, góp phần quan trọng tạo nên tảng vững cho nghiệp phát triển CNTT sau NHPT Mục tiêu cuả đề an: ́ Bản đề án nghiên cứu, đánh giá thực trạng CNTT NHPT từ đề xuất yêu cầu chung mang tính định hướng tổng thể hệ thống CNTT (1) Xây dựng hệ thống CNTT đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động Page of 18 (2) Duy trì, củng cố phát triển nguồn nhân lực chất lượng (3) Tăng cường chất lượng, hiệu công tác khai thác, xử lý cung cấp thông tin phục vụ điều hành lãnh đạo cấp (4) Nghiên cứu xây dựng ban hành chế rút ngắn thời gian, quy trình hóa thủ tục triển khai dự án CNTT khuôn khổ tuân thủ qui định pháp lý Nhà nước Phạm vi Đề án nghiên cứu để áp dụng cho hệ thống CNTT toàn ngành NHPT (bao gồm Hội sở Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT) Đề án dừng lại mức nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống CNTT NHPT, từ đề xuất giải pháp, nhiệm vụ phải triển khai Những giải pháp chi tiết cơng nghệ, lộ trình, kinh phí dự tính mức tổng thể Để đảm bảo tính khả thi, đề án áp dụng cho giai đoạn từ 2014 đến 2019 có tính đến tầm nhìn 2030 II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CNTT CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Dưới đánh giá, phân tích chi tiết nội dung hệ thống CNTT NHPT: Hệ thống hạ tầng, thiết bị CNTT 1.1 Hệ thống thiết bị CNTT a) Công tác mua sắm, bàn giao sử dụng Hiện NHPT trang bị đủ cho toàn ngành thiết bị CNTT theo kế hoạch mua sắm hàng năm Công tác mua sắm chậm so với yêu cầu phát sinh, thông thường triển khai đợt mua sắm năm/lần b) Công tác quản lý, bảo trì bảo hành lý thiết bị CNTT: Page of 18 Các thiết bị tin học quản lý Trung tâm CNTT phận tin học Chi nhánh/Sở giao dịch, định kỳ tháng/lần đơn vị báo cáo tình hình sử dụng thiết bị CNTT HSC (Trung tâm CNTT) 1.2 Hệ thống mạng truyền thông NHPT triển khai dự án nâng cấp hạ tầng truyền thông với giai đoạn triển khai, đến hoàn thành việc triển khai giai đoạn Mơ hình mạng NHPT chia làm Trung tâm miền NHPT thuê kênh truyền nhà cung cấp khác nhau, không chung hạ tầng VNTP FPT để tránh tải giao dịch hàng ngày Như vậy, hệ thống mạng truyền thơng NHPT hồn toàn đáp ứng yêu cầu, sở để triển khai dịch vụ gia tăng khác hội nghị truyền hình trực tuyến, điện thoại nội hệ thống 1.3 Hệ thống trung tâm liệu trung tâm dự phòng NHPT thành cơng việc triển khai tập trung liệu HSC, nhiên, HSC chưa thực Trung tâm liệu (Data Center) theo tiêu chuẩn mà phòng chứa máy chủ Hiện NHPT chưa có trung tâm dự phòng riêng mà có dự phòng mức đơn giản “nhân đơi thiết bị CNTT quan trọng” Trung tâm liệu (và Trung tâm dự phòng) sở, điều kiên quan trọng để triển khai dự án đại hóa NHPT tương lai Đây điểm yếu quan trọng NHPT Hệ thống phần mềm ứng dụng 1.2.1 Phần mềm lõi Core banking Nhờ có tài trợ World Bank, ngân hàng Việt Nam triển khai dự Page of 18 án đại hóa, có tiểu dự án CNTT Theo ngân hàng ứng dụng phần mềm lõi (được gọi CORE-BANKING) theo tiêu chuẩn quốc tế để quản lý triển khai hoạt động nghiệp vụ Qua năm xây dựng triển khai, đến phần mềm VDB online đóng vai trò phần mềm CORE NHPT, tạo bước đệm quan trọng để NHPT bước chuẩn hóa hồn thiện quy trình nghiệp vụ, qua đó: - Kiểm sốt số liệu tồn ngành xác, kịp thời - Giảm nhiều báo cáo mà Chi nhánh phải gửi HSC - Nâng cao trình độ cán tồn ngành, thay đổi cách thức triển khai cơng việc - Giảm nhiều sai sót nhờ việc tự động hạch toán - Quản lý thống khách hàng, đáp ứng tốt việc toán tập trung NHPT Tuy nhiên, sau khoảng năm sử dụng, phần mềm bộc lộ số bất cập sau: - Chưa bao phủ hết mảng nghiệp vụ hoạt động NHPT - Tính ổn định phần mềm chưa cao Công nghệ phần mềm lạc hậu theo thời gian, việc mở rộng/bổ sung nghiệp vụ ngày hạn chế - Hệ thống hay bị tải số lượng giao dịch - Hệ thống báo cáo tích hợp chung với hệ thống giao dịch - Phụ thuộc vào đối tác có mức độ chuyên nghiệp chưa đạt đẳng cấp toàn cầu Core-banking Việc thay phần mềm VDB online phần mềm CORE-BANKING đại theo chuẩn quốc tế nhu cầu cần thiết Tuy nhiên, việc thay đổi sang sử dụng CORE-BANKING từ nước phức tạp, tốn nguồn lực đòi hỏi phải có liệt công tác triển khai dự án Đây vấn đề lớn hệ thống CNTT NHPT 1.2.2 Các phần mềm vệ tinh (phần mềm Core) Page of 18 Đối với NHPT, có phần mềm vệ tinh sau đây: • Quản lý mã khóa bảo mật • Quản lý tốn Thuỷ điện Sơn • Thanh tốn điện tử Liên ngân hàng Những phần mềm vệ tinh nói hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu NHPT 1.2.3 Phần mềm tổng hợp báo cáo phục vụ quản lý điều hành Để thực việc tự động kết xuất báo cáo đầu phục vụ hoạt động, phần mềm kết xuất báo cáo với liệu lấy từ kho liệu phần mềm VDB online: Hệ thống báo cáo phục vụ điều hành HO Report Hệ thống báo cáo thống kê gửi NHNN Phần mềm tra cứu thơng tin tồn ngành 1.2.4 Các phần mềm công cụ khác Đây phần mềm cơng cụ phục vụ cho mục đích khác mà liệu có độc lập tương đối so với hệ thống giao dịch nghiệp vụ hàng ngày NHPT Các phần mềm đáp ứng yêu cầu đơn vị, phận liên quan Trong tương lai triển khai việc tích hợp hệ thống thư tín điện tử nói thành hệ thống với công nghệ nhằm thuận tiện cho việc sử dụng quản lý tồn ngành 1.2.5 Các phần mềm có tính chất tảng hệ thống Đây phần mềm riêng phục vụ cho việc triển khai, quản lý hệ thống hạ tầng CNTT, bao gồm phần mềm hệ thống hệ điều hành, phần mềm quản trị sở liệu, phần mềm vận hành thiết bị, phần mềm công cụ, phần mềm lớp giữa, Page of 18 phần mềm phòng chống virus, an ninh bảo mật v.v III PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CNTT CỦA NHPT Những điêm ̉ manh ̣ cuả hệ thông ́ CNTT Đến hệ thống CNTT NHPT có điểm mạnh sau: + Dữ liệu tập trung, quản lý thống số liệu toàn ngành hàng ngày + Số liệu khơng sai lệch + Hệ thống CNTT trở thành phương tiện làm việc thiếu hàng + Đáp ứng yêu cầu phục vụ điều hành hàng ngày báo cáo quan nhà nước + Cho phép HSC theo dõi, kiểm sốt hoạt động tồn ngành + Cho phép thực loại giao dịch đặc thù “xuôi - ngược - chuyển đổi - điều chỉnh” NHPT Nhìn chung, hệ thống CNTT có nhiều tiến song chưa thực đáp ứng hết yêu cầu xu hướng phát triển tương lai, nặng phục vụ cho nhu cầu hoạt động cấp thời NHPT, nhiều mảng nghiệp vụ NHPT chưa tin học hoá Những điêm ̉ hạn chế hệ thống CNTT: Hệ thống CNTT NHPT số hạn chế sau: + Việc cung cấp/bổ sung trang thiết bị cho toàn ngành thường chậm so với yêu cầu quy trình thủ tục đầu tư kéo dài + Chưa có Trung tâm liệu Trung tâm dự phòng đạt tiêu chuẩn + Phần mềm lõi VDB online có nhiều bất cập, hạn chế xử lý công nghệ, chưa có CORE đại theo chuẩn mực quốc tế + Nhiều mảng nghiệp vụ chưa tin học hóa: Quản lý tài sản đảm bảo tiền vay, phân loại nợ tự động, quản lý vốn ODA, bảo lãnh… Page of 18 + Kho liệu chưa chuẩn hóa, phần mềm báo cáo mức đơn giản, chưa chuyên nghiệp + Triển khai phần mềm ứng dụng khó khăn quy trình nghiệp vụ chưa ổn đinh, xác định nhu cầu quản lý nghiệp vụ việc lựa chọn đối tác xây dựng phần mềm Mức độ quan tâm nhiều đơn vị nghiệp vụ CNTT chưa cao, chưa chuẩn hóa thiếu quán tiêu quản lý + Chưa xây dựng quy trình quản lý chất lượng phần mềm, hiệu sử dụng phần mềm không đồng + Lực lượng cán CNTT mỏng, cơng tác đào tạo chưa nâng cao chuyên sâu + Công tác an ninh CNTT chưa thẩm định, đánh giá độc lập Chưa quản lý tập trung kiểm soát việc sử dụng thiết bị CNTT người dùng cuối + Chưa xây dựng chiến lược đại hóa CNTT với phương pháp luận tầm nhìn hệ thống từ tổ chức tư vấn quốc tế chuyên nghiệp Những hôị xây dưng hệ thông ́ CNTT cho NHPT VN Như vậy, hệ thống CNTT đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ ngắn hạn Với định hướng chiến lược phát triển NHPT thành tổ chức tài hùng mạnh ngang tầm ngân hàng phát triển quốc gia khu vực, nhu cầu đại hoá hệ thống tin học NHPT trở nên thiết lúc hết Có thể khẳng định: từ bây giờ, khơng nhanh chóng hồn thiện, phát triển hệ thống thơng tin NHPT hệ thống tin học khơng thể đáp ứng phát triển hệ thống NHPT tương lai Những thach ́ thưc xây dưng hệ thông ́ CNTT cho NHPT VN - Các phần mềm ứng dụng NHPT chủ yếu thuê đối tác bên ngồi xây dựng, Trung tâm CNTT đóng vai trò cầu nối với đơn vị nghiệp vụ để xây dựng Page of 18 toán nghiệp vụ cho đối tác triển khai xây dựng phần mềm sau tiếp nhận chuyển giao cơng nghệ quản lý hỗ trợ vận hành sau - Trong trình triển khai dự án phần mềm gặp khơng khó khăn thực do: + Xác định đề chi tiết khó khăn, kéo dài, hay thay đổi dẫn đến chậm dự án + Khó khăn việc lựa chọn đối tác xây dựng/triển khai với nhiều rủi ro nguồn lực kinh nghiệm đối tác + Nghị định 102/2009/NĐ-CP văn hướng dẫn thực khó vận dụng NHPT bối cảnh cần triển khai gấp dự án CNTT Chính chậm trễ gây lãng phí nguồn lực cho NHPT: • Mất nhiều thời gian nhân lực cho việc chuẩn bị • Mất chi phí hội hoạt động nghiệp vụ triển khai chậm dự án CNTT; • Một vấn đề nữa, khơng riêng ngành ngân hàng, lãng phí thiết bị cơng nghệ thơng tin giá IV SO SÁNH VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH Ngân hàng phát triển Việt nam công cụ thực thi sách phát triển kinh tế – xã hội đất nước Hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam khơng mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0% (không phần trăm), tham gia bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng Phát triển Chính phủ bảo đảm khả toán, miễn nộp thuế khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật Vì vậy, khơng có đối thủ cạnh tranh ngành Các thể chế tài khác tương tự giới khuôn khổ viết môn học điều kiện nghiên cứu để so sánh Page of 18 V KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI HIỆN ĐẠI HÓA CNTT TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM Xây dựng chiến lược phát triển CNTT * Khái quát chiến lược phát triển CNTT ngân hàng thương mại Chiến lược CNTT phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh ngân hàng Chiến lược NH phải rõ ràng làm xây dựng chiến lược CNTT, bước phải xây dựng mục tiêu nhân lực, truyền thông, phần cứng, phần mềm, Chiến lược CNTT cần phải điều chỉnh cho phù hợp với xu CNTT hoạt động nghiệp vụ ngân hàng * Kinh nghiệm lựa chọn tư vấn Hầu tất nhà tư vấn lớn (PWC, IBM, Deloitte….) có tên tuổi đáp ứng yêu cầu tư vấn ngân hàng Quan trọng chọn nhà tư vấn mà chọn nhân cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc tư vấn Đặc biệt với tư vấn có yếu tố nước ngoài, ngân hàng yêu cầu thường trực 100% làm việc Việt Nam ngày tuần để tiện trao đổi, làm việc Rào cản ngơn ngữ vấn đề khó khăn làm việc với đối tác nước ngồi, xóa bỏ rào cản này, NHCT NHĐT tuyển đội ngũ chuyên dịch thuật để làm việc với tư vấn Chuyển đổi core-banking * Thuê tư vấn lựa chọn chuyển đổi core - Quan điểm thuê tư vấn lưa chọn chuyển đổi core Các lời khuyên từ ngân hàng thương mại nên thuê tư vấn lựa chọn chuyển đổi core-banking Các đơn vị tư vấn làm việc bản, tư duy, cách thức tiếp cận vấn đề có tính chất tổng thể Chính từ kinh nghiệm, kiến thức, tính khách quan đơn vị tư vấn, họ có tầm Page of 18 ảnh hưởng cao, có khả thuyết phục lãnh đạo NHCT ngân hàng thương mại có nghiệp vụ chuẩn có nhiều kinh nghiệm triển khai corebanking NHCT không thuê tư vấn lựa chọn core mà tự thực tìm hiểu, lựa chọn số core thích hợp (dựa danh sách đánh giá trên: http://www.inntron.com/core_banking.html) Nhưng NHCT phải thuê tư vấn để viết Hồ sơ mời thầu giám sát triển khai (NHCT thuê PricewaterhouseCoopers -PWC) - Nội dung tư vấn lưa chọn chuyển đổi core Trước đưa mơ hình cần đánh giá hạn chế hệ thống core tại, từ xác định định hướng core tại: + Nâng cấp core + Hoặc thay core, * Kinh nghiệm trình triển khai thực - Cách thưc tiếp cận lưa chọn danh sách ngắn số core-banking Hầu hết ngân hàng có quan điểm hướng tới chiến lược thu hẹp core: khơng tích hợp ứng dụng phần mềm vào core, phần mềm phức tạp xây dựng bên ngồi core để dễ kiểm sốt, nâng cao hiệu hệ thống Mỗi hệ thống core có điểm mạnh yếu, ngân hàng phải chọn hệ thống phù hợp với ngân hàng, chọn core đại lại không phù hợp với ngân hàng - Quan điểm chuẩn hóa nghiệp vụ chuyển đổi core-banking Mỗi ngân hàng có quy mơ, cấu tổ chức, chiến lược hoạt động, quy trình nghiệp vụ, kế toán đồ, khác phải lựa chọn CƠNG NGHỆ NGÂN HÀNG (khơng phải CNTT) phù hợp với nhiều tránh phải sửa đổi core - Yêu cầu nhà cung cấp chưng minh lưc (POC) trình chọn core Page 10 of 18 Khi đưa yêu cầu để POC đưa liệu đầu vào mục tiêu đạt được, khơng chi tiết hóa bước thực vơ tình áp đặt quy trình cũ ngân hàng vào hệ thống core nhà thầu, cách làm việc khó đạt hiệu mong muốn Các nhà thầu nêu cách thức xử lý từ đánh giá khác lựa chọn hệ thống phù hợp với ngân hàng - Phân tích GAP ANALYSIS (phân tích độ lệch hai hệ thống core hệ thống nghiệp vụ) trình triển khai Phân tích GAP (phân tích độ lệch hai hệ thống core hệ thống nghiệp vụ) quan trọng để xem xét tính phù hợp core Bộ phận nghiệp vụ ngân hàng định 80% thành công dự án triển khai core (đặc biệt q trình phân tích GAP, thử nghiệm, ) * Cách thưc tổ chưc triển khai Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ dự án, lớn cách thức hoạt động Ban quản lý dự án - Kinh nghiệm xây dưng hệ thống báo cáo Các ngân hàng khuyến nghị nên xây dựng hệ thống báo cáo độc lập bên hệ thống core yêu cầu người dùng phát sinh thêm tùy biến, hệ thống báo cáo hệ thống core đáp ứng báo cáo mức Do nên tách hệ thống báo cáo thành hệ thống + Một số báo cáo in tức thời khai thác trực tiếp core đáp ứng báo cáo phục vụ giao dịch tức thời + Một số báo cáo u cầu tính tốn, xử lý nên tách riêng thành hệ thống độc lập xử lý liệu cuối ngày để hạn chế vừa in báo cáo vừa giao dịch, đặc biệt hệ thống báo cáo cuối năm Page 11 of 18 VI GIẢI PHÁP HIỆN ĐẠI HĨA HỆ THỐNG CNTT NHPT Tập trung trì hệ thống CNTT tại, đáp ứng yêu cầu tối đa theo khả có: - Duy trì, củng cố đội ngũ cán vận hành phần mềm VDB online Tăng cường nhân chất lượng số lượng, đẩy mạnh đào tạo Định kỳ đánh giá lại cán quan tâm đến chế độ đãi ngộ - Tiếp tục thuê đối tác bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm - Tách dần hệ thống báo cáo khỏi hệ thống giao dịch để giảm tải hệ thống vào thời điểm cuối tháng/năm Đẩy nhanh triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT” Giải pháp cụ thể đề xuất xây dựng kho liệu phục vụ báo cáo thống kê nhiều chiều cho HSC công nghệ BI (BI - Business Intelligence) qui trình cơng nghệ mà doanh nghiệp/ngân hàng dùng để kiểm soát khối lượng liệu khổng lồ, khai phá tri thức giúp cho doanh nghiệp đưa các định hiệu hoạt động kinh doanh - Cố gắng hạn chế thay đổi lớn nghiệp vụ, phát sinh đơn giản xử lý theo “đường vòng” để phù hợp với quy trình xử lý thống chương trình VDB online, tránh phá vỡ tính hệ thống ổn định sau năm vận hành - Nếu phát sinh nhu cầu nghiệp vụ phức tạp, đặc thù tách thành phần mềm vệ tinh phần mềm QL thủy điện Sơn La Hiện xu hướng phát triển phần mềm lõi ngân hàng thu hẹp module chức Core-banking đại bao gồm module: Tín dụng, tiền gửi, quản lý khách hàng quản lý tài khoản nội bộ; phân hệ khác yêu cầu chung, quản lý chi nhánh, báo cáo, toán, tài trợ thương mại, cấp phát, hỗ trợ sau đầu tư, tách thành phần mềm riêng có kết nối trao đổi liệu với core-banking qua chuẩn kết nối - Đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng thông suốt, kịp thời thay thế/bổ sung thiết bị hỏng, hết khấu hao Tăng cường quan hệ tốt với đối tác cung cấp, sửa chữa thiết bị Page 12 of 18 phần cứng để có hỗ trợ cần thiết, kịp thời tránh gián đoạn hoạt động nghiệp vụ - Các đơn vị nghiệp vụ ưu tiên khai thác số liệu từ VDB online, hạn chế yêu cầu chi nhánh lập gửi báo cáo Đây vừa yêu cầu vừa thách thức trình triển khai VDB online - Tích hợp hệ thống thư tín điện tử với công nghệ để quản lý sử dụng thống toàn ngành Đây bước đầu cho việc chuyên nghiệp hóa, đại hóa CNTT - NHPT ban hành quy định để sửa đổi/chuẩn hóa tiêu thống kê, phân tổ tiêu để tăng hiệu sử dụng hệ thống CNTT có Khắc phục hạn chế hệ thống CNTT, thông qua việc triển khai giải pháp sau đây: - Xây dựng ban hành quy trình nội NHPT để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án CNTT theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP - Triển khai xây dựng Trung tâm liệu (Datacenter) phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh ngân hàng Việc nâng cấp thực dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống ứng dụng, dịch vụ khai thác - Triển khai dự án Dự phòng hệ thống CNTT NHPT Trong tương lai, mục tiêu phải xây dựng hệ thống dự phòng có khoảng cách địa lý cách hệ thống 30km - Thuê tư vấn lựa chọn CORE cho NHPT Triển khai phần mềm CORE từ nước để thay cho phần mềm VDB online Ngân hàng lõi hệ thống phân hệ nghiệp vụ ngân hàng tiền gửi, tiền vay, khách hàng - Cùng với việc triển khai phần mềm ứng dụng, công tác đào tạo người dùng cuối sử dụng phần mềm coi trọng để đảm bảo vận hành hệ thống CNTT có hiệu Triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT” để xây dựng Kho liệu chuẩn Page 13 of 18 mực áp dụng cơng cụ tạo báo cáo chun nghiệp, qua đó: - Triển khai hệ thống AD (Active Directory) để quản lý tồn ngành việc sử dụng máy tính người dùng cuối, qua thắt chặt quản lý an ninh CNTT từ Hội sở đến chi nhánh, kiểm sốt người dùng có ý thức cơng việc thời gian làm việc, tránh để rò rỉ liệu hệ thống - Xây dựng phần mềm vệ tinh theo chiến lược hoạt động NHPT với tảng công nghệ đại, kết nối dễ dàng vào CORE - Tăng cường thường xuyên đào tạo cán CNTT người sử dụng cuối CNTT lĩnh vực phát triển với tốc độ cao, việc cập nhật kiến thức cơng nghệ đòi hỏi thường xun liên tục Các giải pháp tiến tới trở thành ngân hàng chuyên nghiệp, v ận hành tảng CNTT đại: - Triển khai chuyển đổi thành công CORE đại tảng quan trọng để đại hóa quy trình hoạt động NHPT Linh hồn hệ thống CNTT tổ chức tín dụng core-banking, khơng phản ánh trình độ CƠNG NGHỆ NGÂN HÀNG tổ chức mà thể vai trò cơng nghệ hoạt động nghiệp vụ tổ chức CORE đại giúp NHPT quản trị hoạt động hiệu hơn, chuyên nghiệp hơn; giảm nguồn lực cho rà sốt tổng hợp số liệu từ đầu tư nguồn lực cho nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ quản trị hệ thống - Thuê tư vấn nước xây dựng lộ trình chiến lược CNTT nhằm đánh giá xây dựng kế hoạch triển khai đại hóa CNTT đạt tiêu chuẩn/đẳng cấp quốc tế VII CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CNTT Triển khai giải pháp/dự án theo lộ trình chiến lược Khi có chiến lược CNTT bản, chuyên nghiệp từ bước rõ ràng, bước gồm mục tiêu cần đạt được, dự án cần triển khai để đạt mục tiêu Page 14 of 18 Mỗi năm triển khai dự án có đánh giá, điều chỉnh chiến lược để phù hợp với yêu cầu thực tế Trong giải pháp nêu trên, giải pháp phần mềm giải pháp xử lý thông tin ưu tiên triển khai trước vấn đề cấp bách cần phải giải giải ngắn hạn phục vụ yêu cầu nghiệp vụ VIII KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI Các giải pháp CNTT cụ thể hóa kế hoạch dự kiến triển khai đến năm 2019 dựa trạng nhu cầu NHPT (chưa tính đến dịch vụ đại, dịch vụ theo thị trường tương lai) Những đầu việc điều chỉnh theo chiến lược phát triển CNTT NHPT sau Tổ chức thực hiện: - Trung tâm CNTT: Chủ trì triển khai Đề án - Các Ban Cân đối kế hoạch, Ban TCKT, Trung tâm Khách hàng, Ban tín dụng: Chủ trì xây dựng yêu cầu nghiệp vụ ứng dụng CNTT, phối hợp với Trung tâm CNTT triển khai dự án CNTT NHPT - Trung tâm đào tạo: Chủ trì tổ chức lớp đào tạo CNTT cho cán nghiệp vụ cán CNTT theo nội dung Đề án - Ban TCCB: chủ trì triển khai giải pháp tuyển dụng, tổ chức máy CNTT - Ban XDCB: Chủ trì phối hợp với đơn vị xây dựng Quy trình triển khai dự án CNTT toàn hệ thống NHPT Page 15 of 18 ST T Nội dung triển khai Xây dựng hệ thống hạ tầng tảng CNTT Dự án mạng truyền thông Giai đoạn Dự án nâng cấp/hợp hệ thống thư tín điện tử NHPT (dùng Exchange) Triển khai hệ thống AD (Active Directory) Dự án Trung tâm liệu (Data Center DC) NHPT K1 – Hào Nam Triển khai hệ thống điện thoại nội hạ tầng truyền thông NHPT Dự án Trung tâm dự phòng CNTT (Disaster Recovery - DR) XD ứng dụng nghiệp vụ NHPT Nâng cấp chuyển đổi phần mềm VDB online sang hạch toán dự thu – dự chi Phần mềm Quản lý, toán thủy điện Sơn La Triển khai hệ thống báo cáo thông minh BI Triển khai dự án toán quốc tế NHPT Chuẩn bị triển khai chuyển đổi sang corebanking thay cho VDB online Triển khai dự án cung cấp dịch vụ NHPT qua Internet (nếu có) Triển khai dự án khóa cơng khai PKI (nếu dự án cấp dịch vụ qua Internet triển khai) Xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro xếp hạng tín dụng nội (VDB CIS) Các phần mềm nghiệp vụ khác corebanking Những nhiệm vụ khác Xây dựng chiến lược phát triển CNTT NHPT (thuê tư vấn) Mua sắm bổ sung thiết bị CNTT hàng năm theo yêu cầu Đào tạo (đào tạo cán CNTT đào tạo người dùng cuối) 2014 2015 2016 2017 2018 1.5- Định hướng 2019-2030 - Nhân lực CNTT đủ số lượng có trình độ, am hiểu nghiệp vụ để triển khai dịch vụ CNTT toàn hệ thống - Phát huy nâng cấp hệ thống mạng truyền thơng tiến tới mơ hình mạng đại tập trung - Phần mềm Core banking đại nước vận hành hiệu quả, bao trùm tất nghiệp vụ NHPT - Bước đầu hình thành kho liệu tập trung tồn ngành (Enterprise Data Warehouse) với đặc tính liệu tích hợp, lưu trữ thông tin lịch sử thống theo tiêu chuẩn trung - Hệ thống báo cáo thông minh đáp ứng yêu cầu hỗ trợ định lãnh đạo NHPT lãnh đạo Chi nhánh toàn hệ thống; đồng thời cán nghiệp vụ có khả vận hành nhuần nhuyễn hệ thống việc khai thác báo cáo tùy ý (ad-hoc), phân tích dự báo thơng tin - Hệ thống dự phòng CNTT đại triển khai, vận hành hiệu đảm bảo yêu cầu dự phòng liệu bậc cao (không liệu – No Data Loss) tối đa hóa khả sẵn sàng hoạt động (High Availability) cho hầu hết hệ thống phần mềm quan trọng NHPT - Hệ thống CNTT đảm bảo an ninh tất phân lớp, từ hệ thống mạng truyền thông đến phần mềm ứng dụng, sở liệu liệu khai thác Dự kiến kinh phí để đại hóa: STT Dự án Dự toán (tỷ Thuê tư vấn lựa chọn CORE cho NHPT 10 Triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT” 10 Triển khai dự án toán QT, VDB CIS Triển khai Trung tâm liệu (Data Center – DC) NHPT K1 – Hào Nam 151 Triển khai dự án trung tâm dự phòng CNTT (Disaster Recovery –DR) 100 STT Dự án Dự toán (tỷ Mua sắm thường xuyên thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu thay thế/bổ sung toàn 42 Triển khai mua sắm triển khai CORE cho NHPT 60 Thuê tư vấn xây dựng chiến lược đại hóa CNTT 30 Bổ sung phần mềm vệ tinh đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ 12 10 Các tiện ích gia tăng hạ tầng sẵn có (hội nghị TT, ) 10 TỔNG CỘNG IX KẾT LUẬN Tóm lại, để HĐH hệ thống CNTT tại, VDB cần trọng phát triển CNTT theo chuẩn mực quốc tế với nguồn vốn hợp lý đầu tư có trọng điểm sở cấu lại tỷ lệ đầu tư lĩnh vực CNTT (phần cứng, phần mềm, mạng viễn thông), ưu tiên cho đào tạo, coi trọng, khuyến khích nguồn lực CNTT sản phẩm đầu tư trí tuệ, sản phẩm phần mềm nhằm mục tiêu trở thành ngân hàng đại “Đầu tư phát triển” Như vậy, giải pháp tổng thể nêu triển khai hiệu tiến độ, lạc quan tin tưởng tương lai gần, CNTT bao trùm hết mảng nghiệp vụ, góp phần tích cực vào thành cơng VDB việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao X TÀI LIỆU THAM KHẢO Raymond McLeod George, P Shell, Management Information Systems – International Edition 9th Edition Trang chủ Ngân hàng Phát triển Việt nam: http://www.vdb.gov.vn/Trangchu.aspx? ID=DETAIL&INFOID=2081 430 TỶ ... NGHIỆM TRIỂN KHAI HIỆN ĐẠI HÓA CNTT TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM Xây dựng chiến lược phát triển CNTT * Khái quát chiến lược phát triển CNTT ngân hàng thương mại Chiến lược CNTT. .. NHPT 10 Triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT” 10 Triển khai dự án toán QT, VDB CIS Triển khai Trung tâm liệu (Data Center – DC) NHPT K1 – Hào Nam 151 Triển khai dự án trung tâm dự phòng CNTT. .. dụng CNTT, phối hợp với Trung tâm CNTT triển khai dự án CNTT NHPT - Trung tâm đào tạo: Chủ trì tổ chức lớp đào tạo CNTT cho cán nghiệp vụ cán CNTT theo nội dung Đề án - Ban TCCB: chủ trì triển khai
- Xem thêm -

Xem thêm: triển khai đề án phát triển CNTT tại ngân hàng phát triển việt nam VDB , triển khai đề án phát triển CNTT tại ngân hàng phát triển việt nam VDB , II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CNTT CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, V. Kinh nghiệm triển khai hiện đại hóa CNTT tại một số Ngân hàng thương mại của Việt Nam, VIII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay