ĐỒ án THIẾT kế cụm TỔNG THÀNH cầu SAU CHO ô tô + bản vẽ

100 111 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2018, 08:41

Ket-noi.com kho ti liu phớ Lời nói đầu Cùng với phát triển kinh tế Ngành công nghiệp ôtô nớc ta có biến chuyển ngày ảnh hởng sâu rộng đến lĩnh vực sản suất khác Chịu ảnh hởng xu phân công lao động theo hớng chuyên môn hoá, ngành công nghiệp ôtô có thay đổi để phù hợp với xu Đặc biệt lĩnh vực công nghiệp phụ trợ Xu phân công lao động dẫn đến hợp tác sản xuất ôtô mà kết cuối cho đời xe sản phẩm chung nhiều xí nghiệp Với tình hình nh nhà máy xí nghiệp sản xuất vài chi tiết, cụm chi tiết cụm kết cấu xe Với tình hình công nghệ sản xuất, vật liệu nh nhu cầu thị trờng nớc ta phần gầm xe có cụm tổng thành cầu sau chủ động mảng có nhiều khả sản xuất thành công nớc ta Chính phần thiết kế tốt nghiệp đợc cho phép thầy hớng dẫn, em xin chọn đề tài là: thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho xe vận tải (4x2) có trọng lợng toàn 12 18 tÊn Néi dung thiÕt kÕ gåm cã: - Ph©n tích lựa chọn phơng án thiết kế - Tính toán thiÕt kÕ trun lùc chÝnh - TÝnh to¸n thiÕt kÕ vi sai - TÝnh to¸n thiÕt kÕ b¸n trơc Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - TÝnh to¸n thiÕt kế dầm cầu - Tính toán thiết kế cấu phanh sau - Lựa chọn phơng án dẫn động điều khiĨn phanh - ThiÕt kÕ c«ng nghƯ gia c«ng mét chi tiết Mục tiêu đề tài thiết kế cụm tổng thành cầu sau chủ động đáp ứng tình hình sản xuất, nhu cầu thị trờng nớc giới, thoả mãn tính đồng hóa để đợc sử dụng nhiều loại xe có tải trọng khác thay đổi kích thớc cần thiết Trong thời gian học tập làm đồ án tốt nghiệp em đợc bảo giúp đỡ nhiệt tình thầy môn ôtô đặc biệt thầy Nguyễn Khắc Trai hớng dẫn tận tình giúp em hoàn thành đồ án em xin chân thành cảm ơn thầy Mặc dù thân ®· cã rÊt nhiỊu cè g¾ng Nhng kiÕn thøc hạn chế, kinh nghiệm thiết kế không nhiều nên đồ án tốt nghiệp em tránh khỏi có sai sót Em mong đợc bảo giúp đỡ thầy để em hoàn thiện phần thiết kế Em xin chân thành cảm ơn thầy Sinh viên thực Vũ Văn Sơn Ket-noi.com kho ti liu phớ Phần I Giới thiệu chung cụm tổng thành cầu sau Lựa chọn mục tiêu đối tợng Hiện nớc ta ô tải đợc sử dụng ngày nhiều Trong nhu cầu lớn sử dụng loại xe tải có trọng lợng tối đa theo tiêu chuẩn cho phép Các loại xe có u điểm lớn mặt sử dụng tận dụng đợc kích thớc khối lợng cho phép theo quy định Bộ giao thông Ngành c«ng nghiƯp «t« ë níc ta hay ë bÊt kú nớc giới muốn phát triển đợc phải có công nghiệp phụ tùng phát triển mạnh, đáp ứng đợc nhu cầu cho lắp ráp Tham vọng phát triển nghành công nghiệp ô nớc ta thành công biết trớc đón đầu, tận dụng công nghệ nớc đặc biệt phát triển công nghiệp phụ tùng Chất nhận hợp tác có nghĩa Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí ®· chÊp nhËn xu phân công lao động theo hớng chuyên môn hoá, la xu toàn cầu Với t×nh h×nh nh vËy thiÕt kÕ nãi chung chóng ta gặp phải vấn đề tính lắp lẫn tính đồng hoá Nói hẹp nghành công nghiệp ôtô vấn đề thiết kế xe Trong thiết kế xe yêu cầu đặt làm để sử dụng cụm tổng thành đợc thiết kế cho loại xe sử dụng loại xe khác mà thoả mãn tiêu chuẩn kỷ thuật nh tiêu chuẩn chung phận quản lý xe Để giải vấn đề trình thiết kế sản xuất nh sử dụng sửa chữa xe cần phải có tiêu chuẩn chung Hiện nớc ta định hớng tiến tới áp dụng tiêu chuẩn chung Châu âu ECE Với nhu cầu sử dụng tình hình sản xuất nớc nh phần thiết kế tốt nghiệp đợc giúp đỡ thầy hớng dẫn em xin chọn đề tài thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho xe vận tải (4x2) có trọng lợng toàn 12 18 Mục đích thiết kế em cụm tổng thành cầu sau chủ động thoả mãn tính đồng hoá Nó đợc sử dụng cho loại xe định mà đợc sử dụng xe có tải trọng khác chiều dài khác cho tải trọng tối đa tác dụng lên cầu phải nằm giới hạn cho phép theo thiết kế Cụm tổng thành đợc thiết kế để lắp loại xe tải đa chủ yếu chạy đờng dài Bắc Nam Loại xe có u điểm tận dụng đợc trọng lợng tối đa Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cho phÐp Trong thiÕt kÕ ®Ĩ đảm bảo tính đồng hoá, nhu cầu sản xuất xe nay, đề tài áp dụng tiêu chuẩn chung châu âu ECE Các kích thớc cụm tổng thành đợc lựa chọn theo tiêu chuẩn Khái niệm cụm tổng thành cầu sau chủ động Cụm tổng thành cầu sau chủ động mét cơm kÕt cÊu gåm cã trun lùc chÝnh, c¬ cấu vi sai, dầm cầu, bán trục, cấu phanh sau, truyền lực cạnh có Trên loại xe tải sử dụng nhiều loại cầu chủ động Có thể cầu sau chủ động hai cầu sau chủ động ba cầu sau chủ động Trong phần thiết kế tốt nghiệp em xin phép vào loại cầu sau chủ động, cho xe cầu sau chủ động Tải trọng tối đa tác dụng lên cầu sau 11 tÊn Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí PhÇn II Lựa chọn phơng án thiết kế Lựa chọn phơng án thiết kế cầu chủ động Công dụng cầu chủ động đỡ toàn phần trọng lợng đợc treo tác dụng lên cầu, truyền mô men xoắn từ trục đăng đến bánh xe chủ động, tiếp nhận truyền lực từ khung xe xuống nh lực tơng tác bánh xe với mặt đờng Cầu chủ động gồm phận nh : Trun lùc chÝnh , vi sai, trun lùc c¹nh, bán trục vỏ cầu Trong loại dầm cầu cứng vỏ cầu đóng vai trò dầm cầu 1.1 Truyền lực 1.1.1 Công dụng Truyền lực dùng để tăng mô men truyền mô men quay từ trục đăng đến bánh xe chủ động ô theo tỷ số truyền định 1.1.2 Yêu cầu chung cđa trun lùc chÝnh - Ph¶i cã tû sè truyền cần thiết để phù hợp với chất lợng kéo tính kinh tế nhiên liệu ô - Có kích thớc nhỏ gọn để tăng khoảng sáng gầm xe - Cã hiƯu st trun ®éng cao - Đảm bảo độ cứng vững tốt, làm việc không ồn, tuổi thọ cao - Trọng lợng cầu phải nhỏ để giảm trọng lợng phần không đợc treo Ket-noi.com kho ti liu phớ 1.1.3 Yêu cầu riêng truyền lực xe tải có tải trọng tối đa 12 18 Các xe tải có tải trọng tối đa thờng đợc sử dụng cung đờng dài Những xe có vận tốc trung bình lớn, hoạt động liên tục khoảng thời gian dài yêu cầu chung trên, truyền lực phải thoả mãn đợc yêu cầu là: - Đảm bảo đợc tỷ số truyền cần thiết phù hợp với loại xe - Truyền đợc mô men xoắn lớn - Ăn khớp êm không gây ồn làm việc liên tục thời gian dài - Độ bền mỏi bánh lớn - Có kích thớc nhỏ gọn, tạo đợc khoảng sáng gầm xe thoả mãn tính ổn định ô chuyển động với vận tốc cao 1.1.4 Các dạng truyền lực áp dụng vào đề tài Hình 2.1 Các dạng truyền lực đơn Ket-noi.com kho ti liu phớ Trên loại cầu chủ động ta áp dụng truyền lực chính: +Loại đơn gồm cặp bánh ăn khớp +Loại kép gồm hai cặp bánh ăn khớp Trong loại đơn áp dụng : + Loại bánh côn thẳng hình a) + Loại bánh côn xoắn hình b) + Loại bánh hypoit hình c) + Loại trục vít bánh vít hình d) 1.1.5 Tính toán sơ bé tû sè truyÒn TLC i0 : Tû sè truyÒn cầu chủ động i đợc xác định theo lý thuyÕt « t« nh sau: nemax i0= v i rbx.2  max cao (2.1) ®ã: + nemax: sè vòng quay cực đại động Theo động xe tham khảo ta có nemax=2900 (vòng/phút) + vmax: vận tốc lớn ôtô, theo xe tham khảo vmax=100(km/h) + icao : tû sè trun cđa hƯ thèng truyền lực tính từ động tới bánh chủ ®éng cđa trun lùc chÝnh, theo xe tham kh¶o icao=0,78 � i0  2900 / 60 0,542.2.  7, 74 27, 6.0, 78 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1.1.6 Lựa chọn phơng án thiết kế truyền lực Với yêu cầu nh ta thấy áp dụng cặp bánh ăn khớp hypoit cặp bánh ăn khớp côn xoắn cho truyền lực xe tải loại Tuy nhiên qua xem xét loại cầu chủ động u nhợc điểm nh yêu cầu nó, nh xem xét mặt tỷ số truyền Cặp bánh hypoit phù hợp với xe có tỷ số truyền lớn nhỏ 10 Chính đề tài lựa chọn loại truyền lực loại truyền lực đơn bánh hypoit có bánh chủ động đặt lệch so với bánh bị động khoảng E 1.2Vi sai 1.2.1 Công dụng Bộ vi sai có nhiệm vụ làm cho bánh xe chủ ®éng cã thĨ quay víi c¸c vËn tèc kh¸c trờng hợp ô quay vòng ô chuyển động đờng gồ ghề không phẳng 1.2.2Yêu cầu cụm vi sai a) Yêu cầu chung vi sai: - Phân phối mô men xoắn bánh xe hay trục theo tỷ lệ đảm bảo sử dụng trọng lợng bám tối đa bánh xe - Kích thớc vi sai phải nhá gän ®Ĩ bè trÝ - Cã hiƯu st truyền động cao a) Yêu cầu riêng vi sai xe tải có tải trọng 12 18 tấn: Ket-noi.com kho ti liu phớ Các xe tải có tải trọng tối đa nằm khoảng hoạt động chủ yếu đờng tốt nên vi sai yêu cầu ma sát nhỏ để tăng hiệu suất truyền lùc, kÝch thíc nhá gän ®Ĩ bè trÝ 1.2.3 Các dạng vi sai áp dụng vào đề tài Có nhiều loại vi sai, để chọn phơng án thiết kế vi sai cho cụm tổng thành cầu sau xe tải ta xem xét loại vi sai sau - Theo kÕt cÊu gåm cã : +Vi sai với bánh côn +Vi sai với bánh trụ +Vi sai tăng ma sát - Theo đặc tính phân phối mô men xoắn gồm có : +Vi sai đối xứng loại mô men xoắn đợc phân phối hai bán trục +Vi sai không đối xứng mô men xoắn phân phối không hai bán trục 1.2.4 Lựa chọn phơng án thiết kế vi sai Hiện loại vi sai đa dạng chủng loại xe hoạt động điều kiện khác có yêu cầu khác đợc dùng loại vi sai khác Trên loại xe tải tải đa tải trọng 12 18 ta dùng loại vi sai bánh côn đối xứng Vì xe tải loại loại xe đa hoạt động chủ yếu loại đờng tốt, cần vi sai loại có ma sát nhá Víi kÕt cÊu gän nhĐ bè chÝ vµ dễ chế tạo phù hợp với khả sản xuÊt ë níc ta 10 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phớ - ứng suất pháp xuất thành xy lanh tÝnh theo c«ng thøc: n= qa 2 b 2  a 2  b 2  1  r (3.34) Trong - q ¸p suÊt chÊt láng xy lanh - a’ B¸n kính thành xy lanh công tác a = 58,2 (mm) - b Bán kính thành xy lanh công tác b =67,2 (mm) -r Bán kính điểm xét ng suất pháp lớn ®iÓm cã r = a’ ®ã n =- q = - 23.106 (N/m2) Thµnh xy lanh lµm bµng thÐp co [n] = 38.106 (N/m2) Nh vËy n< [n] Thành xy lanh đủ bền 86 Ket-noi.com kho ti liu phớ Phần V Thiết kế công nghệ gia công chi tiết bán trục Phân tích kết cấu Chọn dạng sản xuất 1.1 Phân tích kết cấu - Chi tiết bán trục cụm tổng thành có dạng trụ dài, đầu có then hoa đầu có mặt bích - Chức nhiệm vụ: Chức bán trục bán trục giảm tải hoàn toàn nên chịu tải chủ yếu mô men xoắn Chính then hoa trụ đợc dùng chuẩn định vị bề mặt bên - Từ phân tích mặt kết cấu ta thấy chi tiết có yêu cầu mặt kỷ thuật sau: + Các góc lợn phải hợp lý để chịu đợc mô men xoắn lớn + Chi tiết phải đợc chế tạo xác mặt hình học + Bề mặt tạo then hoa phải đợc gia công đạt độ bóng độ cứng định +Bề mặt bắt bu lông phải đợc gia công đạt độ bóng định 1.2 Chọn dạng sản xuất Xuất phát từ yêu cầu đề tài sản xuất cụm tổng thành sử dụng nhiều loại xe nên ta chọn dạng sản suất sản xuất loạt Lập quy trình công nghệ 2.1 Phơng pháp tạo phôi 87 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Do chi tiết có dạng hình trụ dài , dễ tạo cần yêu cầu thớ nên em chọn phơng pháp chế tạo phôi rèn khuôn Với kết cấu phôi rèn nh đáp ứng đợc yêu cầu học phôi yếu tố công nghệ cho sản suất loạt 2.2 Thiết kế quy trình công nghệ 2.2.1 Nguyên công 1: Khoả mặt đầu khoan lỗ tâm - Khỏa mặt đầu - Khoan lỗ định vị tâm, chiều sâu 4,5 mm, đờng kính Hình 5.1 Sơ đồn guyên công a Khoả mặt đầu: * Định vị, kẹp chặt: + Định vị kẹp chặt khối V tự định tâm sử dụng vít me trái chiều *Dụng cụ: + Máy chuyên dùng MP-73 Nga sản xuất + Dao khỏa mặt đầu: dùng dao phay mặt đầu chắp mảnh hợp kim cứng có D = 100 * Chế độ cắt: 88 Ket-noi.com kho ti liu phớ + Tốc độ cắt: V = 145 mm/ph+ Chiều sâu cắt: t = mm + Lợng chạy dao: S = 0,8 mm/vòng + Sè vßng quay trơc chÝnh dao n = 462(v/phut) b Khoan lỗ tâm: * Định vị, kẹp chặt: + Định vị kẹp chặt khối V tự định tâm sử dụng vít me trái chiều *Dụng cụ: + Máy chuyên dùng MP-73 + Chọn mũi khoan lỗ tâm chuyên dụng đờng kính d = 6(mm) * Chế độ cắt: + Lợng d gia công: Z = d/2 = (mm) + Chiều sâu cắt: t = (mm) + Lợng chạy dao: S = 0,08 (mm/vòng) + Tốc độ cắt: V = 20 (m/ph) + Số vòng quay trục n = 525 (v/phut) 2.2.2 Nguyên công 2: Tiện mặt phẳng bắt bu lông - Tiện mặt bích - Tiện mặt bích 89 Ket-noi.com kho ti liu phớ Hình 5.2 Sơ đồ nguyên công a Tiện mặt bích: * Định vị, kẹp chặt: + Dịnh vị kẹp chặt mũi tâm có sử dụng luynet bổ trợ tốc để truyền chuyển động quay *Dụng cụ: + Máy tiện 1M63 + Dao tiện thân cong gắn mảnh thép gió mác thép P8 * Chế độ cắt: + Tốc độ cắt: V = 100 mm/ph + Lợng d Z = 1,5 mm + Chiều sâu cắt: t = 1,5 mm + Lợng chạy dao: S = 0,8 mm/vòng + Sè vßng quay trơc chÝnh n = 159 b Tiện mặt bích: * Định vị, kẹp chặt: + Dịnh vị kẹp chặt mũi tâm có sử dụng luynet bổ trợ tốc để truyền chuyển động quay *Dụng cụ: + Dao tiện thân cong gắn mảnh thép gió * Chế độ cắt: + Tốc độ cắt: V = 100 mm/ph + Chiều sâu cắt: t = 1,5 mm + Lợng chạy dao: S = 0,8 mm/vßng 90 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 2.2.3 Nguyên công 3: Tiện mặt trụ 200 Hình 5.3 Sơ đồ nguyên công * Định vị kẹp chặt: + Chi tiết đợc định vị hai mũi tâm, hạn chế bậc tự do, tăng cứng luynet truyền chuyển động quay tốc * Chän m¸y: + Chän m¸y tiƯn 1M63 * Chän dao: + Chọn dao tiện thân thẳng gắn mảnh thép gió mác P8 * Chế độ cắt: + Lợng d gia công: + Chiều sâu cắt: + Lợng chạy dao: + Tốc độ cắt: Z =1,2 (mm) t = 1,2 (mm) S = 0,8 (mm/vßng) V= 100(m/phut) 2.2.4 Nguyên công 4: Tiện mặt trụ - Tiện mặt trụ phay then hoa - Tiện vát góc mặt trô phay then hoa  91 Ket-noi.com kho tài liệu phớ Hình 5.4 Sơ đồ nguyên công * Định vị kẹp chặt: + Chi tiết đợc định vị hai mũi tâm, hạn chế bậc tự do, tăng cứng luynet truyền chuyển động tèc * Chän m¸y: + Chän m¸y tiƯn 1M63 * Chọn dao: + Chọn dao tiện thân thẳng gắn mảnh thép gió mác thép P8 * Chế độ cắt: + Lợng d gia công: Z = (mm) + Chiều sâu cắt: + Lợng chạy dao: t = (mm) S = 0,6 (mm/vòng) + Tốc độ cắt V = 140(m/phut) + Sè vßng quay trơc chÝnh n = 568 (v/ phut) Chế độ cắt cho bớc vát góc * Chế độ cắt: + Lợng d gia công: Z = (mm) + Chiều sâu cắt: t = (mm) + Lợng chạy dao: S = 0,6 (mm/vòng) + Tốc độ cắt V = 140(m/phut) + Số vòng quay trôc chÝnh n = 568 (v/ phut) 92 Ket-noi.com kho ti liu phớ 2.2.5 Nguyên công 5: Khoan lỗ bắt bu lông - Khoan 12 lỗ mặt bích Hình 5.5 Sơ đồ nguyên công * Định vị kẹp chặt: + Chi tiết đợc định vị mặt đáy hạn chế bậc tự do, khối V ngắn hạn chế hai bậc tự khối V tuỳ động hạn chế bậc tự + Kẹp chặt khối Vtuỳ động * Chọn máy: + Chọn máy khoan đứng Việt Nam Liên Xô K125 * Chän dao: + Chän dao khoan b»ng thÐp giã m¸c thép P8 * Chế độ cắt: + Chiều sâu cắt: t D 14   7( mm) 2 + Lợng chạy dao: S = 0,25 (mm/vòng) + Tốc độ cắt V = 71,3 (m/phut) +Số vòng quay trục n = 525 ( v/ph) 93 Ket-noi.com kho tài liệu phớ 2.2.6 Nguyên công 6: phay then hoa + Chi tiết đợc định vị hai mũi tâm hạn chế bậc tự tăng cứng luynet, truyền chuyển động quay tốc truyền Hình 5.6 Sơ đồ nguyên công * Chọn máy: + Chọn máy máy phay vạn : * Chọn dao: + Chọn dao dao phay lăn chuyên dùng để phay then hoa vật liệu mũi dao thép gió mác P8: * Chế độ cắt: + Chiều sâu cắt: t 3(mm) + Lợng chạy dao: Tra bảng : S = 0,005 (mm/vòng) + Tốc độ cắt: V = 80 (mm/phut) + Sè vßng quay cđa dao n = 318(v/phut) 2.2.7 Nguyên công7 : Mài then hoa + Chi tiết đợc định vị hai mũi tâm hạn chế bậc tự tăng cứng luynet, khống chế chuyển ®éng gãc b»ng dìng 94 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phớ Hình 5.7 Sơ đồ nguyên công * Chọn máy: + Chọn máy máy mài phẳng 3B724: * Chọn dao: + Chọn dao đá mài profin thẳng: * Chế độ cắt: + Chiều sâu cắt: t = 20 (m) + Tốc độ cắt Vc = 30 ( m/s) + Số vòng quay trục đá mài ns = Thay sè 60.1000.Vc �.Ds Vc = 30(m/s) , Ds = 80 ta cã ns =7165 ( v/phut) 2.2.8 Nguyên công8 : Kiểm tra - Mặt chuẩn bề mặt côn hai lỗ tâm - Kiểm tra độ vuông góc mặt bích bắt bu lông so với đờng tâm trục Hình 5.8 Sơ đồ nguyên công 95 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí KÕt luËn chung Trong thêi gian ba th¸ng thiÕt kÕ tèt nghiƯp em đợc giao nhiệm vụ thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho ôtô vận tải 4x2 có trọng lợng toàn 12 18 Em cố gắng su tầm tài liệu vận dụng kiến thức đợc học tập để hoàn thành nhiệm vụ đợc giao Sau hoàn thành thiết kế tốt nghiệp, đồ án em giải đợc vấn đề sau: *) Phân tích lựa chọn phơng án thiết kế + Lựa chọn phơng án thiết kế TLC loại cặp bánh hipôit + Lựa chọn phơng án thiết kế vi sai loại vi sai bánh côn đối xứng + Lựa chọn phơng án thiết kế bán trục loại bán trục giảm tải hoàn toàn + Lựa chọn phơng án thiết kế dầm cầu loại dầm rời ghép phơng pháp hàn 96 Ket-noi.com kho ti liu phớ + Lựa chọn phơng án thiết kế cấu phanh loại cấu phanh guốc đối xứng trục dẫn ®éng thủ lùc ®iỊu khiĨn b»ng khÝ nÐn *) ThiÕt kế cầu chủ động + Tính toán thông số hình học cặp bánh ăn khớp TLC + Tính bền cặp bánh ăn khớp TLC + Lựa chọn phơng pháp bố trí bi + Tính toán thông số hình học tính bền Cặp bánh ăn khớp b¸n trơc, vi sai + TÝnh to¸n b¸n trơc + Tính toán dầm cầu *) Thiết kế cấu phanh + Xác định mô men phanh yêu cầu + Tính lực tác dụng lên guốc phanh + Thiết kế tính to¸n guèc phanh, chèt phanh, m¸ phanh, xy lanh b¸nh xe *) Lựa chọn phơng án dẫn động, điều khiển phanh Phơng án dẫn động thuỷ lực điều khiển khí nÐn *) ThiÕt kÕ c«ng nghƯ gia c«ng chi tiÕt bán trục Qua kết tính toán em thấy cụm thiết kế đảm bảo thông số làm việc, đủ bền không bị lãng phí vật liệu Trong trình làm đồ án, với thời gian có hạn nhng thân em có cố gắng tìm hiểu thực tế giải nội dung kĩ thuật hợp lý Sau hoàn thành đồ án tèt nghiƯp 97 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Cã vấn đề ứng dụng thiết kế mà em cho sau đây: Các thông số kỹ thuật kích thớc, áp suất đợc chọn theo tiêu chuẩn chung châu âu ECE sở xe tải hãng HINO Việc tính toán bền guốc phanh sử dụng giả thiết phân bố áp suất guốc phanh áp dụng toán cong chịu lực phân bố Sử dụng kết cấu hợp lý cho cấu điều chỉnh khe hở má phanh gióp cho ngêi sư dơng xe cã thĨ ®iỊu chØnh dễ dàng Với kết thiết kế tốt nghiệp nh cụm tổng thành cầu sau chủ động đề tài lắp loại xe xe khách, xe tải hai cầu ba cầu mà có tổng tải trọng lên cầu sau chủ động không vợt 11 Với tình hình sản suất xu chung sản xuất ôtô tính chuyên môn hoá ngày cao em nghĩ cụm tổng thành cầu sau chủ động đề tài phù hợp víi thùc s¶n xt ë níc ta Trong thêi gian thiết kế tốt nghiệp thân có nhiều cố gắng nhng lực có hạn kinh nghiệm thiết kế cha có nên tránh khỏi sai sót Em mong nhận đợc ý kiến đóng góp, bổ sung thầy, bạn để đề tài em đợc hoàn thiện hơn, góp phần nhỏ bé vào nhu cầu sư dơng xe ë ViƯt Nam hiƯn Mét lÇn em xin cảm ơn hớng dẫn, bảo tËn t×nh 98 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cđa thầy Nguyễn Khắc Trai thầy môn ôtô giúp em hoàn thành đồ án Tài liệu tham khảo Tập giảng thiết kế tính toán Ôtô Tác giả: pgs.pts Nguyễn Trọng Hoan Bài giảng cấu tạo Ôtô Tác giả: Phạm Vỵ Dơng Ngọc Khánh Xuất bản: Hà Nội - 2004 Hớng dẫn thiết kế hệ thống phanh Ôtô máy kéo Tác giả: Dơng Đình Khuyến Xuất bản: Hà Nội - 1985 4.Hớng dẫn thiết kế tính toán truyền lực cầu chủ động ôtô máy kéo Tác giả: Dơng Đình Khuyến Xuất ĐHBK 1976 5.Thiết kế tính toán ôtô máy kéo Tác giả Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên Xuất ĐH THCN - 1985 Sức bền vật liệu Tác giả: , pts Lê Ngọc Hồng Nhà xuất khoa học kỹ thuật- 1998 Tính toán thiết kế hệ dẫn động khí tập Tác giả: Trịnh Chất - Lê Văn Uyển Xuất bản: ĐHBK in 2000 99 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Hớng dẫn làm tập dung sai Tác giả: Ninh Đức Tốn - Đỗ Trọng Hùng Công nghệ chế tạo máy Tác giả: gs.ts Trần Văn Địch Xuất Nhà xuất khoa học kỹ thuật- 2003 10 Các tài liệu sửa chữa Ô huyendai, hino 100 ... chọn đề tài thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho xe vận tải (4x2) có trọng lợng toàn 12 18 Mục đích thiết kế em cụm tổng thành cầu sau chủ động thoả mãn tính đồng hoá Nó đợc sử dụng cho loại xe... thiÕt kế dầm cầu - Tính toán thiết kế cấu phanh sau - Lựa chọn phơng án dẫn động điều khiĨn phanh - ThiÕt kÕ c«ng nghƯ gia c«ng mét chi tiết Mục tiêu đề tài thiết kế cụm tổng thành cầu sau chủ... dụng nhiều loại cầu chủ động Có thể cầu sau chủ động hai cầu sau chủ động ba cầu sau chủ động Trong phần thiết kế tốt nghiệp em xin phép vào loại cầu sau chủ động, cho xe cầu sau chủ động Tải
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án THIẾT kế cụm TỔNG THÀNH cầu SAU CHO ô tô + bản vẽ, ĐỒ án THIẾT kế cụm TỔNG THÀNH cầu SAU CHO ô tô + bản vẽ, Giới thiệu chung về cụm tổng thành cầu sau, Lựa chọn phương án thiết kế, Hình 2.1 Các dạng truyền lực chính đơn., b) Yêu cầu riêng của bán trục sử dụng trên xe tải 12 18 tấn., 4 Lựa chọn phương án thiết kế dẫn động điều khiển phanh., c) Van phân phối khí., d) Xy lanh tổng hợp ., Hình 3.2 Sơ đồ bố trí ổ bi đỡ trục bánh răng chủ động, Mômen tính theo bám:, Hình 3.4 Sơ đồ tính lực trên các bánh răng TLC, - : nữa góc côn chia =9,660, Hình 3.6 Sơ đồ lực vi sai, e) ứng suất cắt trục chữ thập dưới tác dụng của lực vòng Pvs:, Thiết kế tính toán bán trục và dầm cầu., Vật liệu dùng làm bán trục cần chịu được mô men xoắn lớn, liên tục trong thời gian dài. Vì vậy ta sẽ sử dụng thép hợp kim C25Mn có ứng suất xoắn cho, phép là: Chọn = 750 (MN/m2)., Các số liệu ban đầu., Vì vật liệu làm tấm ma sát chọn như nhau nên, 5 Xác định các lực tác dụng lên guốc phanh bằng phương pháp hoạ đồ., Tính toán kiểm nghiệm cơ cấu phanh., Thay các giá trị vào công thức (1) ta có, Tại đây ta có, Mắt cắt ngang tại B_B ta coi như chữ T như trên hình 3.3, Thiết kế công nghệ gia công chi tiết bán trục, b. Tiện mặt ngoài của bích:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay