Luyện tập tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 21:06

Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngNgười đăng: Quỳnh Phương Ngày: 04072017Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.Giải bài 28 hóa học 12: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngA – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổKim loại kiềm:Vị trí trong bảng tuần hoàn: Nhóm IACấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1Tính chất hóa học đặc trưng: tính khử mạnh nhất trong các kim loạiM → M+ + eĐiều chế: điện phân nóng chảy muối halogenua:2MX →(đk: đpnc) 2M + X2Kim loại kiềm thổ:Vị trí trong bảng tuần hoàn: nhóm IIACấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2Tính chất hóa học đặc trưng: có tính khử chỉ sau kim loại kiềmM → M2+ + 2eĐiều chế: MX2 →(đk: đpnc) M + X22. Một số hợp chất của kim loại kiềmNaOH: là bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệtNaOH → Na+ + OHNaHCO3: 2NaHCO3 →(to) Na2CO3 + CO2↑ + H2O NaHCO3 tác dụng với axit và với kiềmNa­2CO3: là muối của axit yếu, có đày đủ tính chất chung của muối.KNO3: 2KNO3 →(to) 2KNO2 + O2↑3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổCa(OH)2: là ba zơ mạnh, dễ dàng tác dung với CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2OCaCO­3 CaCO3 →(to: 1000oC) CaO + CO2Ca(HCO3)2: Ca(HCO3)2 ↔(to) CaCO3↓ + CO2 + H2OCaSO4 (canxi sunfat , thạch cao)Tùy theo lượng kết tinh trong tinh thể ta có:Thạch cao sống: CaSO4.2H2OThạch cao nung: CaSO4.H2OThạch cao khan: CaSO4.4. Nước cứngKhái niệm: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.Phân loại:Nước cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: Chứa các muối clorua và sunfaat của canxi và magie.Nước cứng toàn phần: có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.Cách làm mềm nước cứngPhương pháp kết tủa Phương pháp trao đổi ion: cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion.B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢICâu 1. (Trang 132 SGK ) Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. khối lượng của mỗi muối hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt làA. 1,17 gam và 2,98 gam. B. 1,12 gam và 1,6 gam.C. 1,12 gam và 1,92 gam. D. 0,8 gam và 2,24 gam.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 2. (Trang 132 SGK ) Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được làA.10 gam. B. 15 gam.C. 20 gam. D. 25 gam. => Xem hướng dẫn giảiCâu 3. (Trang 132 SGK ) Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?A. NaCl; B. H2SO4;C. Na2CO3; D. HCl.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 4. (Trang 132 SGK ) Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa b. Tính a để kết B thu được là lớn nhất.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 5. (Trang 132 SGK) Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca?A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn;B. Điện phân CaCl2 nóng chảy;C. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao;D. Dùng kim loại Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.=> Xem hướng dẫn giảiCâu 6. (Trang 132 SGK) Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a làA. 0,05 mol. B. 0,06 mol.C. 0,07 mol. D. 0,08 mol.=> Xem hướng dẫn giải Luyện tập Tính chất kim loại kiềm kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 04/07/2017 Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với bạn bài: Tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất chúng Với kiến thức trọng tâm tập có lời giải chi tiết, hi vọng tài liệu giúp bạn học tập tốt A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Kim loại kiềm: • Vị trí bảng tuần hồn: Nhóm IA • Cấu hình electron lớp ngồi cùng: ns1 • Tính chất hóa học đặc trưng: tính khử mạnh kim loại M → M+ + e • Điều chế: điện phân nóng chảy muối halogenua: 2MX →(đk: đpnc) 2M + X2 Kim loại kiềm thổ: • Vị trí bảng tuần hồn: nhóm IIA • Cấu hình electron lớp ngồi cùng: ns2 • Tính chất hóa học đặc trưng: có tính khử sau kim loại kiềm M → M2+ + 2e • Điều chế: MX2 →(đk: đpnc) M + X2 Một số hợp chất kim loại kiềm • NaOH: bazơ mạnh, tan nhiều nước tỏa nhiệt NaOH → Na+ + OH• NaHCO3: 2NaHCO3 →(to) Na2CO3 + CO2↑ + H2O NaHCO3 tác dụng với axit với kiềm • Na2CO3: muối axit yếu, có đày đủ tính chất chung muối • KNO3: 2KNO3 →(to) 2KNO2 + O2↑ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ • Ca(OH)2: ba zơ mạnh, dễ dàng tác dung với CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O • CaCO3 • Ca(HCO3)2: Ca(HCO3)2 ↔(to) CaCO3↓ + CO2 + H2O • CaSO4 (canxi sunfat , thạch cao) CaCO3 →(to: 1000oC) CaO + CO2 Tùy theo lượng kết tinh tinh thể ta có: o Thạch cao sống: CaSO4.2H2O o Thạch cao nung: CaSO4.H2O o Thạch cao khan: CaSO4 Nước cứng Khái niệm: Nước cứng nước có chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ Phân loại: • Nước cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 • Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: Chứa muối clorua sunfaat canxi magie • Nước cứng tồn phần: có tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu Cách làm mềm nước cứng • Phương pháp kết tủa • Phương pháp trao đổi ion: cho nước cứng qua chất trao đổi ion B BÀI TẬP HƯỚNG DẪN GIẢI Câu (Trang 132 SGK ) Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu 4,15 gam hỗn hợp muối clorua khối lượng muối hiđrôxit hỗn hợp A 1,17 gam 2,98 gam B 1,12 gam 1,6 gam C 1,12 gam 1,92 gam D 0,8 gam 2,24 gam => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 132 SGK ) Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2 Khối lượng kết tủa thu A.10 gam B 15 gam C 20 gam D 25 gam => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 132 SGK ) Chất sau dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu? A NaCl; B H2SO4; C Na2CO3; D HCl => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 132 SGK ) Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 BaCO3 MgCO3 chiếm a% khối lượng Cho hỗn hợp tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2 đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 kết tủa b Tính a để kết B thu lớn => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 132 SGK) Cách sau thường dùng để điều chế kim loại Ca? A Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn; B Điện phân CaCl2 nóng chảy; C Dùng Al để khử CaO nhiệt độ cao; D Dùng kim loại Ba để đẩy Ca khỏi dung dịch CaCl2 => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 132 SGK) Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu gam kết tủa Lọc tách kết tủa, dung dịch lại mang đun nóng thu thêm gam kết tủa Giá trị a A 0,05 mol B 0,06 mol C 0,07 mol D 0,08 mol => Xem hướng dẫn giải ... electron lớp ngồi cùng: ns2 • Tính chất hóa học đặc trưng: có tính khử sau kim loại kiềm M → M2+ + 2e • Điều chế: MX2 →(đk: đpnc) M + X2 Một số hợp chất kim loại kiềm • NaOH: bazơ mạnh, tan nhiều... NaHCO3 tác dụng với axit với kiềm • Na2CO3: muối axit yếu, có đày đủ tính chất chung muối • KNO3: 2KNO3 →(to) 2KNO2 + O2↑ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ • Ca(OH)2: ba zơ mạnh, dễ... ion: cho nước cứng qua chất trao đổi ion B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Câu (Trang 132 SGK ) Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu 4,15 gam hỗn hợp muối clorua khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Luyện tập tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay