THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà

28 21 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 20:45

THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - Tổng quan nghiên cứu vấn đề - Những cơng trình nghiên cứu ngồi nước Trên giới, cơng trình nghiên cứu thừa nhận triết lý giáo dục kỷ XXI báo cáo Ủy ban Quốc tế giáo dục, với tên gọi “học tập, kho báu tiềm ẩn” Jacques Delors, UNESCO công bố tháng năm 1996 Trong giáo dục cần thiết cho kỷ XXI phải học tập suốt đời xã hội học tập Học tập suốt đời coi chìa khóa mở cửa vào kỷ XXI, xã hội học tập xã hội mà tất người dân có hội học tập để phát huy hết tiềm Các nhà giáo dục hàng đầu giới Alvin Toffler, Warren Bennis, Stephen Covey, Gary Hamel, Kevin Kelly, Philip Kotler, John Kotter Michael Porter, Perer Senge, Thoms L Friedman, Raja.Roysingh, Tsunesaburo Makiguchi phân tích đặc trưng xã hội đại, xã hội xây dựng tảng tri thức phát triển nhanh, biến đổi mau lẹ cấp độ toàn cầu, từ ơng kết luận cần phải xây dựng xã hội học tập giúp cho người dân học tập thường xuyên suốt đời Công trình nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực; trọng tới chất lượng đội ngũ giáo viên; đề cao khía cạnh phát triển bền vững thích ứng nhanh giáo viên đội ngũ trước tiến trình phát triển kinh tế-xã hội hội nhập quốc tế giới Trong số đó, phải đề cập đến cơng trình nghiên cứu của: David C.B (1979 “Teachers”); Harry Kwa (2004 “Information Technology Training Program for Student and Teachers”); Fumiko Shinohara (2004 “ICTs in Teachers Training, UNESCO”) [25] Tại Singapore trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, nơi ln trọng cho việc xây dựng sở hạ tầng cho khu vực nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến hệ thống trường đại học Đất nước thường xuyên gửi sinh viên giỏi đào tạo nước ngồi Ở Hàn Quốc sách chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn hoạch định dựa theo yêu cầu phát triển quốc gia hướng vào kỷ XXI với đặc điểm: quốc gia phúc lợi, công bằng, ổn định dân chủ; xã hội phồn vinh, bình đẳng, cơng nghiệp hố định hướng thơng tin cao; hệ thống tự động xã hội mở định hướng tồn cầu hố Như vậy, hệ thống giáo dục quốc gia quan tâm phát triển hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày tăng nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực nhu cầu giáo dục tầng lớp cư dân, đặc biệt giai đoạn với phát triển mạnh mẽ trình tồn cầu hố đời kinh tế tri thức Dù nơi đâu, họ giàu hay nghèo, da trắng hay da màu, châu Á hay châu Âu, đội ngũ giáo viên ln có vị trí quan trọng định vị trình độ phát triển đấtt nước - Những cơng trình nghiên cứu nước Tại Việt Nam, Đảng ta quán coi giáo dục đào tạo Quốc sách hàng đầu, đặt đội ngũ giáo viên vào vị trí trung tâm Nhà giáo ln xã hội tơn vinh, kính trọng, gọi nghề cao quý Đối với phát triển đất nước; “Đảng Nhà nước ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, Chiến lược phát triển giáo dục; Luật giáo dục nhiều giải pháp nhằm xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cấp học, bậc học đáp ứng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Những cơng trình đổi giáo dục phát triển đội ngũ giáo viên nghiên cứu theo hướng: Thứ nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên thời kỳ Các công trình kể hầu hết để lại khoảng trống nghiên cứu quản lý đội ngũ giáo viên, sách tuyển dụng vai trò mới, vị trí đội ngũ giáo viên tiến trình phát triển nhà trường Việt Nam hội nhập quốc tế xu tồn cầu hố Thứ hai nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Thứ ba nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên góc độ phát triển nguồn nhân lực Năm 2005, Giáo sư Đinh Quang Báo nghiên cứu; “Giải pháp đổi phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên” Tác giả Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh, Đinh Thị Kim Thoa năm 2007 viết; “Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên” Cũng vào thời điểm đó, tác giả Bùi Văn Quân, Nguyễn Ngọc Cầu nghiên cứu về; “Một số cách tiếp cận nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên” [21] Một số đề tài, luận văn thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành QLGD như: luận văn thạc sỹ tác giả Lưu Văn Hiệu (2014, Biện pháp xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020); Nguyễn Tấn Phát (2008, Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015); Nguyễn Hữu Thiên (2008, Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010- 2015); Lê Huy Chính (2012, Quản lý hoạt động bồi dưỡng phát triển lực giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp) [16] Trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng chưa có cơng trình nghiêm cứu đề cập đến cơng tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học cấp huyện cách đầy đủ có hệ thống Đề tài nghiên cứu nhằm đưa số biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Lâm Hà theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực - Một số khái niệm - Quản lý Theo từ điển Tiếng Việt (2001), Viện Ngôn ngữ học định nghĩa: “Quản lý trơng coi, giữ gìn theo u cầu định; tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cầu định” [18] Theo PGS.TS Trần Quốc Thành: "Quản lý tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu tổ chức đề ra" Theo tác giả Trần Kiểm: “Quản lý hoạt động thực nhằm đảm bảo hình thành cơng việc qua nỗ lực người khác Hoặc: Quản lý công tác phối hợp có hiệu hoạt động người cộng khác chung tổ chức” [10] Quản lý tác động chủ thể vào đối tượng quản lý tập thể (hay hệ thống xã hội) với phương pháp vừa có tính khoa học lại vừa có tính nghệ thuật, nhằm đạt mục tiêu chung mục tiêu riêng đối tượng tổ chức Nhà lý luận người Pháp Henry Fayol (1841-1925) cha đẻ thuyết quản lý hành cho rằng: “Quản lý hành dự đốn lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp kiểm tra” Tác giả Ferdrick Winslow Taylor (1856-1915) người coi cha để thuyết quản lý khoa học cho rằng: “Quản lý biết xác điều bạn muốn người khác làm, sau hiểu họ hồn thành cơng việc cách tốt nhất, rẻ nhất”; Theo Harold Kroon: “Quản lý hoạt động thiết yếu, đảm bảo phối hợp nỗ lực hoạt động cá nhân nhằm đạt mục đích nhóm (tổ chức) Mục tiêu quản lý hình thành mơi trường mà người đạt mục đích nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất bất mãn cá nhân nhất…Với tư cách thực hành quản lý nghệ thuật, với kiến thức quản lý khoa học” [26] Trong phạm vi đề tài, cho rằng; “Quản lý hoạt động có ý thức người nhằm phối hợp hành động để đạt mục tiêu đề cách hiệu nhất” [19] - Quản lý giáo dục Quản lí giáo dục hiểu; “là tác động tự giác có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật chủ thể quản lý đến tất mắt xích hệ thống nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo hệ trẻ theo yêu cầu xã hội” [18] Tác giả Trần Kiểm (2016), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, nhà xuất Đại học sư phạm, đưa định nghĩa: “Quản lí giáo dục hoạt động có ý thức người nhằm theo đuổi mục đích mình” Như vậy, người thể nguyên mẫu lí tưởng tương lai biểu mục đích trạng thái tiềm ẩn sang trạng thái thực Các tác giả Nguyễn Kì, Bùi Trọng Tuân (1984), Một số vấn đề lí luận quản lý giáo dục Tủ sách Trường Cán quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục, đưa định nghĩa sau: “Quản lý giáo dục tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích chủ thể lên hệ thống giáo dục nhằm tạo tính vượt trội hệ thống; sử dụng cách tối ưu tiềm năng, hội hệ thống nhằm đưa hệ thống đến mục tiêu cách tốt điều kiện bảo đảm cân với môi trường bên ngồi ln ln biến động” Các định nghĩa tương ứng với phát triển hệ thống giáo dục quy mô nước Chúng bổ sung cho nhau: đòi hỏi tính định hướng, tính đồng tồn diện tác động quản lý đòi hỏi cụ thể tác động quản lý vào đối tượng nhằm đạt mục tiêu quản lý Qua khái niệm trên; “quản lý giáo dục hoạt động có ý thức người nhằm huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh, giám sát, … cách hiệu nguồn lực giáo dục phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội”[18] - Phát triển giáo viên * Phát triển Theo từ điển triết học: “Phát triển trình vận động từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, theo cũ biến đời ” Theo Từ điển Anh Việt định nghĩa: "Phát triển làm cho ai/cái tăng trưởng dần dần, trưởng thành hơn, tiến triển có tổ chức hơn" Qua hai định nghĩa trên, cho rằng: “Phát triển vận động lên vật, tượng; tăng số lượng, điều chỉnh cấu, nâng cao chất lượng tuân theo quy luật nội khách quan chúng” [19] * Giáo viên Theo từ điển Tiếng Việt giáo viên định nghĩa sau: “Người dạy học bậc phổ thông tương đương ” [18] Ngày tháng 12 năm 2009, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục số 44/2009/QH12, ghi rõ: "Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thơng, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp gọi giáo viên" Theo Luật Giáo dục (2005); "Nhà giáo người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác" Như vậy, phát triển giáo viên vận động lên; tăng số lượng, điều chỉnh cấu, nâng cao chất lượng người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác - Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Khái niệm đội ngũ dùng để tổ chức xã hội như: đội ngũ cán quản lý, đội ngũ công nhân, đội ngũ giáo viên… “Đội ngũ tập hợp số đông người, hợp thành lực lượng để thực hay nhiều chức năng, nghề nghiệp khác nghề, có chung mục đích xác định; họ làm việc theo kế hoạch gắn bó với lợi ích vật chất tinh thần cụ thể” Theo từ điển Tiếng Việt - Viện Ngôn ngữ học [18] “Đội ngũ tập hợp số đông người, chức nghề nghiệp thành lực lượng” Qua việc nghiên cứu, phân tích số khái niệm, kết luận rằng; “đội ngũ giáo viên tiểu học tập hợp nhà giáo giảng dạy trường, sở giáo dục cấp tiểu học” Như vậy, phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học vận động lên; tăng số lượng, điều chỉnh cấu, nâng cao chất lượng nhà giáo giảng dạy trường, sở giáo dục cấp tiểu học - Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực xu hướng diễn quốc gia giới Qua thực công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Đưa tiêu chí, ưu đãi nhằm thu hút, trọng dụng người có tài năng, có đạo đức, có tình u nghề nhằm tạo động lực, khích lệ, đánh giá kịp thời nỗ lực, đóng góp, hăng say làm việc nhằm nâng cao suất, đặc biệt hiệu dạy học tình hình giáo dục Quản lý nguồn nhân lực khởi đầu từ Anh quốc lan rộng quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) nhiều nước phát triển Dựa lực cá nhân nhà tuyển dụng đưa vị trí thích hợp với khung lực nhằm pháy huy điểm mạnh cá nhân Quản lý nguồn nhân lực theo mơ hình KSA (Knowledge, Skill, Attitudes) đồng thời quan tâm phát triển lực tư (IQ), lực cảm xúc (EQ), lực văn hóa (CQ) nhằm phát huy lực tổng hợp người tập thể Để xác định lực then chốt, nhà quản lý sử dụng khung lực (Competency Framework/model), cơng cụ xác định yêu cầu nhận thức, thái độ, hành vi Ngày 22/4/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 36/2013/NĐ-CP vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức, có quy định xây dựng khung lực cho vị trí việc làm Bên cạnh nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội phát triển lực người, đồng thời xây dựng đội ngũ cán quản lý, có phẩm chất đạo đức; “có đức, có tài” Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực Nghị định 36/2013/NĐ-CP, có hướng dẫn khung lực Mục đích đề năm 2015 có 70% quan, tổ chức Nhà nước từ Trung ương đến huyện đảm bảo 100% chức danh tiêu chuẩn công chức theo hướng đề cao trách nhiệm, uy tín, giao việc người, phát huy lực cá nhân Việc quan tâm đến mức sống, chế độ đãi ngộ cần phân định rõ nét, trọng lực sáng tạo tầng lớp trẻ Tránh việc trọng đến thâm niên lương cao dẫn đến tượng chây ỳ, thiếu nỗ lực, cống hiến, sáng tạo giới trẻ Thực tế làm việc mơi trường nước ngồi, tính cạnh tranh đòi hỏi cơng việc cho thấy tầm quan trọng công tác đánh giá lực, kết thực thi công tác việc áp dụng sách đãi ngộ dựa kết đánh giá Từ đó, tạo động lực làm việc, tạo tâm lý vui vẻ, bình n sống, thích thú, say mê, tập trung toàn tâm toàn ý phục vụ bồi đắp niềm tự hào đảm đương chức vụ, hay chức danh công chức định Như vậy, tiếp cận quản lý nguồn nhân lực phương thức quan trọng công tác cán để xây dựng chế độ nhằm đảm bảo người có hội bình đẳng, cơng gia nhập, cống hiến thăng tiến nghiệp - Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực Phát triển đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất lực cá nhân mục tiêu ngành giáo dục Việc quản lý công chức, viên chức dựa lực nhằm thu hút trọng dụng người có lực Khi có trình độ, động viên, khuyến khích, chăm lo đảm bảo sống, sống môi trường thuận lợi, người quan tâm, ủng hộ Đặc biệt trọng dụng giao phó công việc phù hợp với lực, sở trường, tránh tượng: “chảy máu chất xám” Chẳng hạn như; số sở giáo dục tạo điều kiện để cá nhân tham gia học tập nâng cao trình độ Bên cạnh đó, có số sở giáo dục, số doanh nghiệp cá nhân hoàn thành bậc học thạc sỹ, tiến sỹ chậm có ưu đãi, xếp vị trí cơng việc hợp lý gây nên tâm trạng buồn chán, nản lòng trước áp lực, trách nhiệm cơng việc Thậm chí bất mãn cống hiến phấn đấu mà chưa ghi nhận Vì vậy, chế độ, quan tâm kịp thời nhằm thu hút người có tài nhằm tạo sức hấp dẫn, lôi thông qua chế, sách để người có lực vượt trội, trình độ cao phẩm chất đạo đức tốt vào làm việc cho quan nhà nước Tóm lại, phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học vận động lên; tăng lượng, điều chỉnh cấu, nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy trường, sở giáo dục cấp tiểu học nhằm đảm bảo người có Hầu hết giáo viên tiểu học công tác trường tiểu học công lập viên chức biên chế Nhà nước Do đó, giáo viên tiểu học phải thực theo Pháp lệnh công chức Nhà nước Người giáo viên tiểu học thực nhiệm vụ hồn thành cơng việc giao Khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ họ khen thưởng vi phạm Pháp lệnh họ chịu trách nhiệm bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm Tóm lại, phẩm chất người giáo viên tiểu học bao gồm đạo đức lối sống, tư tưởng trị, thái độ cán quản lý, đồng nghiệp uy tín em học sinh thân yêu Năng lực người giáo viên tiểu học bao gồm: uyên thâm tri thức, chuyên môn nghiệp vụ trình giảng dạy đồng thời ứng xử tình sư phạm nhà trường gia đình cộng đồng dân cư Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học mục tiêu để giáo viên tiểu học phấn đấu, nhiệt huyết trau dồi tri thức, học hỏi đồng nghiệp Thông qua chuẩn, người giáo viên biết điểm mạnh, điểm yếu thân nhằm nỗ lực phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu, biết biến yếu thành mạnh, tự tin, yêu nghề, yêu trẻ Cũng thông qua chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, cấp quản lý trường đào tạo giáo viên có sở lên kế hoạch đào tạo; “bồi dưỡng theo hướng đạt chuẩn chuẩn, đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục tiểu học” Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tính ổn định tương đối, giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội khác chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thay đổi nhằm phù hợp với xu hướng phát triển đất nước - Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đảm bảo số lượng, chất lượng Phát triển đội ngũ giáo viên phải mang tính đón đầu liên tục Có thể nhận thấy rằng; “Những thiếu sót khâu đào tạo nghiệp vụ, nhu cầu cập nhật kỹ cần thiết lý dẫn đến phát triển đội ngũ giáo viên việc bồi dưỡng mang tính chất chữa cháy, lại khơng thể đóng vai trò chủ chốt công tác phát triển đội ngũ giáo viên Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học xây dựng đội ngũ đủ số lượng, đồng cấu, loại hình nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học” [11] Trên thực tế, đội ngũ giáo viên đầy đủ số lượng đảm bảo chất lượng niềm mong mỏi cán quản lý, mục tiêu Bộ giáo dục đào tạo Khi số lượng giáo viên đảm bảo tạo điều kiện tốt cho phát triển chất lượng; việc cử giáo viên tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đảm bảo chất lượng, phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học thời kỳ đổi - Phát triển số lượng: Các nhà trường tiểu học cần đáp ứng đủ số lượng giáo viên theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm định mức số lượng người làm việc sở giáo dục phổ thông công lập: Đối với trường tiểu học dạy buổi ngày bố trí tối đa 1,20 giáo viên lớp; Đối với trường tiểu học dạy buổi ngày; trường phổ thông bán trú cấp tiểu học trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học bố trí tối đa 1,50 giáo viên lớp - Đảm bảo chất lượng Theo Luật Giáo dục 2005, Mục 1, Điều 70, Chương IV quy định tiêu chuẩn nhà giáo sau: “Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; Đạt trình độ chuẩn đào tạo chun mơn, nghiệp vụ; Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; Lý lịch thân rõ ràng” Người giáo viên tiểu học cần thiết phải có kiến thức lực như: - Kiến thức lý luận dạy học, giáo dục học tâm lý học sinh tiểu học: Giáo viên tiểu học cần nắm vững phương pháp dạy học đại, sâu sát vào đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, thấu hiểu, thương u học trò Ln linh hoạt, mềm dẻo, có cương có nhu, chân thành khơng ngại khó, ngại khổ để có biện pháp giáo dục thích hợp Từ tạo mơi trường học tập ấm áp, yêu thương để em cảm nhận tình thầy trò, tình bạn bè say mê học tập; “mỗi ngày đến trường ngày vui” - Các môn học chương trình Hiện nay, lớp 1, 2, bao gồm mơn học; “Tốn, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Đạo đức, Tự nhiên xã hội Thủ công Lớp 4, bao gồm môn; Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Đạo đức, Kỹ thuật, Lịch sử Địa lý, Khoa học; Môn tự chọn Tiếng Anh, Tin Học” Như vậy, người giáo viên tiểu học cần vững kiến thức, không hiểu sâu chun mơn mà cần có lòng nhiệt tình có trái tim u trẻ, sẵn sàng trách nhiệm mà rèn luyện thân; biết kiềm chế, biết thuyết phục, biết vươn lên trau dồi kiến thức Không đáp ứng kiến thức, giáo viên tiểu học cần trang bị cho thân kỹ sau đây; “Kỹ chuẩn bị giảng tiến hành giảng; Kỹ sử dụng thiết bị dạy học; Kỹ tổ chức kỹ giao tiếp” - Đối với việc chuẩn bị giảng tiến hành giảng Khi xác định nội dung kiến thức, giáo viên biết vận dụng linh hoạt tượng thực tiễn nhằm minh họa sinh động, đồng thời chọn sách, tài liệu tham khảo, phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với trình độ tiếp thu học sinh Có tiết giảng phối hợp cách mềm dẻo, linh hoạt phương pháp; thuyết trình, kể chuyện, sắm vai cho em thật hút, hấp dẫn em qua giảng - Đối với kỹ sử dụng thiết bị dạy học Việc sử dụng thành thạo thiết bị dạy học làm tăng say mê học tập cho em Mỗi hình ảnh đẹp, xác với đủ sắc màu giúp cho tư học sinh phát triển tốt hơn, trí tưởng tượng bay bổng em tơ đẹp thêm cho sống đời thường - Đối với kỹ tổ chức kỹ giao tiếp Đối tượng giao tiếp giáo viên tiểu học em học sinh nhỏ tuổi, lứa tuổi coi thầy, cô thần tượng, biết nghe lời mong muốn thầy, cô yêu thương, dạy dỗ; “Người giáo viên tiểu học biết tổ chức giao tiếp, tổ chức hoạt động vui chơi, trò chơi học tập tạo môi trường cho trẻ em thể lực cá nhân giúp em học tập tốt hơn, biến hoạt động giảng dạy thành nghệ thuật cảm hóa người” Tóm lại, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học giúp đội ngũ có trình độ hiểu biết pháp luật, có trình độ lý luận sắc bén, có hiểu biết sâu rộng, có kỹ cần thiết đáp ứng yêu cầu cấp học - Phát triển giáo viên tiểu học yêu cầu tất yếu, đáp ứng tiếp cận quản lý nguồn nhân lực Hệ thống quản lý nguồn nhân lực bao gồm hoạch định nguồn nhân lực, đào tạo - phát triển nhân sự, đánh giá nguồn nhân lực đãi ngộ theo lực Việc trả lương theo kết công việc, nhiều tổ chức áp dụng hệ thống 3Ps; “Position - vị trí chức danh gắn với mơ tả công việc; Person lực cá nhân phù hợp với chiều hướng phát triển, Performance - kết thực thi Các nguyên tắc trả lương khiến hai yếu tố lực lương thưởng gắn kết với nhau, mức lương gắn chặt với tính chất, đặc thù, độ phức tạp cơng việc, vị trí việc làm đề cao lực cá nhân” Việc trả lương theo khả giáo viên cúng góp phần khiến thành viên nhà trường đề cao trách nhiệm nhằm mang lại lợi ích đảm bảo cơng quyền lợi trách nhiệm cá nhân Việc phát triển giáo viên tiểu học cần thiết, khả thi, đáp ứng tiếp cận quản lý nguồn nhân lực Vấn đề thực đầy đủ, sát thực tạo hiệu cao cho giáo dục tiểu học, giảm kinh phí, góp phần vào thành cơng nghiệp giáo dục nước nhà đặc biệt giáo dục tiểu học -Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên quản lý phát triển nguồn nhân lực; “Quản lý phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ quản lý tổ chức, thể việc lựa chọn, đào tạo, xây dựng phát triển thành viên tổ chức, đơn vị phụ trách” Theo UNESCO "Con người vừa mục đích, vừa tác nhân phát triển" "Con người xem tài nguyên, nguồn lực cần thiết" Quản lý phát triển nguồn nhân lực bao gồm phạm trù là: “Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, bao gồm: giáo dục đào tạo; bồi dưỡng tự bồi dưỡng; Sử dụng hợp lý đội ngũ nhân lực, bao gồm: tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, sàng lọc cách hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức Tạo môi trường thuận lợi để nhân lực phát triển Bao gồm việc tạo môi trường làm việc thuận lợi, môi trường sống lành mạnh, xây dựng sách mơi trường pháp lý phù hợp để nhân lực phát triển Theo tác giả: Leonard Nadle (Mỹ), năm 1980 đưa khái niệm phát triển nguồn nhân lực sơ đồ hóa sau: Quản lý nguồn nhân lực Giáo dục đào tạo - Giáo dục, đào tạo - Bồi dưỡng - Tự bồi dưỡng Sử dụng nguồn nhân lực - Tuyển dụng - Bố trí, sử dụng - Đánh giá - Đề bạt - Sàng lọc Tạo môi trường thuận lợi cho nhân lực phát triển - Môi trường làm việc - Môi trường sống - Môi trường pháp lý - Các sách đãi ngộ Sơ đồ 1.1: Mơ hình quản lý nguồn nhân lực Như vậy, “phát triển nguồn nhân lực làm gia tăng giá trị người mặt đạo đức, trí tuệ, kỹ năng, tâm hồn, thể lực làm cho người trở thành người lao động có lực, phẩm chất cao đáp ứng yêu cầu to lớn nghiệp phát triển kinh tế - xã hội” [11] Hiện nhà giáo dục học cho rằng; “phát triển nguồn nhân lực phát triển sinh thể; phát triển nhân cách tạo môi trường thuận lợi cho nguồn nhân lực phát triển” - Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học - Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo viên tiểu học Muốn phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học trước hết phải tiến hành quy hoạch đội ngũ giáo viên, thực định hướng huyện, phòng Giáo dục Đào tạo huyện công tác tổ chức nhân Công tác nhân sát sao, kịp thời tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Từ đó, phục vụ cho việc phân công nhiệm vụ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao tinh thần phấn đấu, hoàn thiện thân giáo viên Trong phát biểu, cán Phòng giáo dục huyện Lâm Hà nói: “Việc lập quy hoạch đội ngũ giáo viên trường tiểu học cho giai đoạn cụ thể công việc cần thiết công tác quản lý Quá trình lập quy hoạch đội ngũ giáo viên tiểu học cần lưu ý: mặt phải đáp ứng yêu cầu trước mắt, mặt khác phải chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên tiểu học kế cận để có đội ngũ đủ số lượng, tốt chất lượng, đồng hợp lý cấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới” Không lập quy hoạch, mà cần có kế hoạch sử dụng đội ngũ giáo viên Nếu sử dụng khơng hợp lý khó phát huy sức mạnh tiềm ẩn giáo viên chí làm cho sức mạnh yếu đi, hiệu quả, sức ỳ ngày lớn đặc biệt gây tâm lý chán nản, ức chế, bất mãn đơi đối phó cho xong nhiệm vụ người giáo viên - Công tác tuyển giáo viên Tuyển giáo viên việc bổ sung vào đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn theo quy định phù hợp với nhu cầu trường tiểu học Theo phân cấp quản lý, việc tuyển viên chức giáo viên UBND huyện chủ trì, quan tham mưu giúp việc Phòng Nội Vụ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện; đơn vị trường học có trách nhiệm tiếp nhận phân công nhiệm vụ giáo viên trúng tuyển - Sử dụng đội ngũ giáo viên Sử dụng đội ngũ giáo viên đạt hiệu cao đòi hỏi công tác quản lý phải làm tốt số cơng việc sau: - Tìm hiểu tâm lý, hồn cảnh riêng biệt cá nhân, nhóm Phát điểm yếu, điểm mạnh nhằm bố trí, xếp hợp lý công việc cho họ - Trên sở hiệu công việc đạt được, cần phân công nhiệm vụ đúng, phù hợp, phát huy lực, sở trường họ - Để đảm bảo nội quy, quy định thực đầy đủ, đưa quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, công - Đảm bảo nghĩa vụ với quyền lợi người giáo viên Thỏa đáng cơng đãi ngộ Tóm lại, để sử dụng đội ngũ giáo viên cách hiệu đòi hỏi cấp quản lý, lãnh đạo phải hoạch định sách, chế độ rõ ràng Đồng thời phân công sử dụng đội ngũ lao động đơn vị thể việc điều động giáo viên từ điểm đến điểm lẻ thơn, đảm bảo hài hòa, hợp lý Mỗi giáo viên tiểu học dạy nhiều môn học, đòi hỏi lực tổng hợp Tuy nhiên, áp lực cơng việc nặng nề, họ khơng phải tồn tài, hồn hảo nên phân cơng nhiệm vụ cần khích lệ động viên đặc biệt lựa chọn cơng việc phù hợp có chất lượng hiệu đạt tương xứng - Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Công tác bồi dưỡng thường xuyên việc làm cần thiết đòi hỏi cấp quản lý đặc biệt quan tâm Đây hoạt động cần thiết cấp bách tiến hành với nhiều mục đích như: “Bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định ngành học, cấp học; Bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nâng chuẩn lên chuẩn trình độ đào tạo” Bồi dưỡng cho họ thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: “Bồi dưỡng thường xuyên hàng năm; Bồi dưỡng theo chuyên đề ngắn hạn; Bồi dưỡng vào thời gian hè hàng năm; Bồi dưỡng chức, chuyên tu, từ xa ” [11] - Thực chế độ sách đội ngũ giáo viên Việc thực tốt chế độ sách giáo viên điều kiện cần thiết để động viên, khuyến khích giáo viên an tâm cống hiến cho ngành giáo dục Khi chế độ, sách xã hội dành nhiều quan tâm ưu tiếp thêm động lực lòng yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết nghề Mỗi giáo viên trở thành chìa khóa vạn mở cánh cửa tâm hồn non nớt em thơ đón nhận nguồn ánh sáng tri thức, sưởi ấm tắm mát cho tâm hồn em đủ phẩm chất trí tuệ đón nhận sống, xây dựng đất nước - Một số yêu cầu công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học - Dự báo nhu cầu giáo viên sở để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Về mặt chất, dự báo phản ánh trước thực Do đó, để làm tốt cơng tác phát triển giáo viên tiểu học, công tác dự báo trở nên quan trọng hết; “Dự báo gắn liền với khái niệm rộng tiên đốn Dự báo hiểu thơng tin kiến giải có khoa học trạng thái đối tượng dự báo tương lai, đường để đạt tới trạng thái tương lai thời điểm khác đối tượng Dự báo dựa sở nhận thức quy luật vận động, phát triển tự nhiên, xã hội, tư duy” [11] Dự báo xác dựa kế thừa phát triển theo lộ trình ngành giáo dục, bỏ qua khứ, khó đảm bảo tương lai dự báo tương lai; “Xét mặt tính chất, dự báo khả nhìn trước, ước tính diễn biến khách quan để xây dựng, quy hoạch, kế hoạch giải pháp thực mục đích Với quan điểm trên, dự báo trình phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tài liệu tiền kế hoạch, nội dung quan trọng cơng tác quản lý Tuy nhiên kết dự báo không mang tính pháp lệnh mà mang tính chất khuyến cáo” [15] Như vậy, dự báo đóng vai trò quan trọng việc đề xuất chiến lược, quy hoạch tổng thể trình phát triển giúp cho nhà quản lý có tầm nhìn xa, đào tạo đội ngũ kế cận cách có bản, tránh rủi ro khơng đáng có ngành giáo dục - Phát triển đội ngũ giáo viên gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Vai trò to lớn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giáo dục thể qua hoạt động: “Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Giáo dục nhân tố nòng cốt phát triển khoa học - công nghệ; Nâng cao mặt dân trí làm tảng cho phát triển đất nước tương lai” Nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hố phát triển kinh tế xã hội có chất lượng phản ánh qua hệ thống tiêu chủ yếu: - Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ - Chỉ tiêu phản ánh trình độ văn hố - Chỉ tiêu phản ánh lực chuyên môn, nghiệp vụ Những tiêu thực qua việc học tập: biển học vô bờ, chuyên cần cập bến Do đội ngũ giáo viên phải đào tạo, bồi dưỡng để có lực trình độ tương xứng Sự hạn chế trình độ lực lạc hậu khoa học, kỹ thuật, công nghệ nguy làm giảm chất lượng nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội Việc xây dựng đội ngũ giáo viên xác định giải pháp nhằm phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Do cần phải có quan tâm đồng từ khâu tuyển chọn đào tạo trường sư phạm, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên đến việc thay đổi sách nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần giáo viên để họ thực yên tâm công tác cống hiến - Phát triển đội ngũ giáo viên gắn với chiến lược phát triển ngành Giáo dục Đào tạo Phát triển đội ngũ giáo viên dù vùng, địa phương có đặc điểm khác song phải phận nằm chiến lược chung toàn ngành nhằm đảm bảo tính thống phát triển định hướng Theo định hướng đổi giáo dục giai đoạn hệ thống trường lớp tiểu học địa bàn huyện đủ số trường, lớp, sĩ số học sinh lớp, đảm bảo đủ phòng học để tổ chức dạy học buổi/ngày Việc lại bố trí, xếp cho hợp lý, đủ số lượng giáo viên/lớp theo quy định đủ giáo viên môn chuyên biệt như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học đặc biệt giáo viên Tiếng Anh đáp ứng việc dạy học Ngoại ngữ đến năm 2020 theo Quyết định 1400/QDTTg ngày 30/9/2008 - Quyết định việc phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" Trước yêu cầu đó, đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Lâm Hà phải đảm bảo đủ số lượng để phục vụ việc dạy buổi/ngày theo tỷ lệ quy định, kiến thức, kỹ bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng theo định hướng đổi giáo dục - Phát triển đội ngũ giáo viên nội lực địa phương Trước hết để phát triển đội ngũ giáo viên cần phải có đủ nguồn lực đầu tư để tăng cường thêm mặt số lượng, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao dần chất lượng, có chế, sách hợp lý để điều hồ cấu Chính huyện Lâm Hà chủ động việc phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học; chủ động tích cực việc phát huy ưu điểm, mạnh địa phương là: - Quê hương có truyền thống hiếu học, thường xuyên tổ chức phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu, lực trội - Sự quan tâm cấp quyền, ban ngành đoàn thể huyện việc tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cấp tiểu học - Mặc dù huyện trung bình hàng năm huyện dành khoản ngân sách tối đa chi cho giáo dục 20 % tổng ngân sách huyện chi cho đầu tư sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, mua sắm trang thiết bị dạy học Ở cấp tiểu học, số trường đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng năm 2018 21/35 trường, đạt tỷ lệ 60% - Giáo viên tích cực, hăng hái học tập nâng cao trình độ chun mơn, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh quan tâm đầu tư đạt kết cao - Cơng tác xã hội hóa giáo dục toàn xã hội quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn tối thiểu, đảm bảo cho hoạt động dạy học, cha mẹ học sinh thường xuyên qua tâm đến việc học tập em; cơng khuyến học, khuyến tàì quan tâm hàng năm huyện tổ chức hội nghị tuyên dương học sinh khiếu, gia đình hiếu học…Xây dựng đưa vào hoạt động trung tâm học tập cộng đồng 16 xã, thị trấn huyện - Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học phải cân đối theo địa bàn hành cấu khác (độ tuổi, mơn dạy, giới tính ) Lâm Hà huyện nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp chủ yếu chăn nuôi, trồng cà phê, dâu tằm, rau hoa theo hướng công nghệ cao Song năm gần xu phát triển đất nước nói chung, công ty, nhà máy, khu du lịch nghỉ dưỡng hình thành phát triển địa bàn huyện thu hút lượng lớn lao động địa phương khu vực lân cận mật độ dân cư tăng vấn đề phát triển cân đối đội ngũ giáo viên tiểu học khu trung tâm khu vực khác huyện thực cần thiết, cần có cân đối tỉ lệ giáo viên khu vực địa bàn huyện - Các yếu tổ ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học - Yếu tố sở vật chất Yếu tố sở vật chất giúp dạy học có chất lượng hiệu cao Từ xa xưa người tìm sử dụng nhiều phương pháp khác cho mục đích Cơ sở vật chất thiết bị giáo dục phục vụ cho phương pháp dạy học đời phát triển Cơ sở vật chất thiết bị giáo dục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho q trình Dạy - Học Bởi có thiết bị dạy học tốt tổ chức trình dạy học khoa học, huy động đa số người học tham gia thực vào trình này, họ tự khai thác tiếp nhận tri thức hướng dẫn người dạy cách tích cực Như thiết bị dạy học phải đầy đủ phù hợp triển khai phương pháp dạy học cách hiệu Do sở vật chất thiết bị dạy học phận quan trọng nội dung phương pháp, chúng vừa phương tiện để nhận thức, vừa đối tượng chứa nội dung cần nhận thức Hiện sở vật chất xem điều kiện quan trọng để thực nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo Sự phát triển nhanh chóng sở vật chất thiết bị dạy học tạo tiềm sư phạm to lớn cho việc dạy học có hiệu Các phương tiện dạy học đại đem lại chất lượng cho phương pháp dạy học Để đạt mục tiêu nêu trường học quan tâm song có nhiều bất cập khó khăn Việc đánh giá thực trạng vấn đề cần phải có giải pháp cụ thể để nhà trường làm tốt công tác quản lý, đồng thời phát huy có hiệu chất lượng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng mà nhà quản lý cần quan tâm - Yếu tố đội ngũ giáo viên Phát triển đội ngũ giáo viên vấn đề chiến lược quốc gia đội ngũ giáo viên mang yếu tố hàng đầu định chất lượng giáo dục Đó nguồn đào tạo nguồn nhân lực có khả thực hóa kế hoạch cho tương lai, đặc biệt kỷ XXI xem kỷ công nghệ thông tin kinh tế tri thức Vì thế, nâng cao chất lượng giáo viên xem khâu đột phá, trọng tâm cơng đổi tồn diện giáo dục, đặc biệt giáo dục phổ thông Giáo viên coi yếu tố then chốt cải cách, đổi giáo dục Bởi lẽ, khơng có thầy giỏi lực chuyên môn phẩm chất đạo đức tốt khơng thể có giáo dục chất lượng Hiện nay, lực đội ngũ giáo viên phổ thông để lại lo ngại lượng chất trước yêu cầu đổi giáo dục Điều đòi hỏi phải có giải pháp để tháo gỡ, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên để đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ thông Theo kết đánh giá tổng quát lực giáo viên, chương trình giáo dục phổ thông triển khai thời gian tới với định hướng yêu cầu chuyển từ trang bị nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất lực người học việc dạy học tích hợp lồng ghép, dạy học phân hóa, trải nghiệm sáng tạo lực đội ngũ giáo viên phổ thông đứng trước thách thức Trong đó, nhiều trường sư phạm lại chưa tâm, nhanh nhạy đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn để xứng đáng máy cái, nhiệm vụ trước dẫn đường cho việc định hướng đổi giáo dục, đổi phương pháp giảng dạy bậc học phổ thơng.Theo đó, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống điều kiện phục vụ đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên yêu cầu cấp thiết để xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng Giải pháp đưa là, nâng cao lực đội ngũ giáo viên, đổi chương trình đào tạo theo hướng tăng cường công tác thực hành nghề, trọng nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, đổi phương thức đào tạo giáo viên theo hướng phát triển lực nghề nghiệp, tiếp tục thực chế độ đãi ngộ giáo viên cách thỏa đáng - Yếu tố văn hóa xã hội, luật pháp, sách Nhà nước xã hội chăm lo xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng lành mạnh nhân dân; phát triển phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhân dân, phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tạo mơi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng u nước, có tinh thần đồn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm cơng dân Bên cạnh đó, phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đồng thời quy định trách nhiệm Nhà nước việc ưu tiên đầu tư thu hút nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học bắt buộc Luật pháp sách Nhà nước ta khơng thu học phí; phổ cập giáo dục tiểu học, bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực sách học bổng, học phí hợp lý; ưu tiên phát triển giáo dục miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật người nghèo học văn hóa học nghề ... học -Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên quản lý phát triển nguồn nhân lực; Quản lý phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ quản lý tổ chức, thể việc... phát triển đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng mà nhà quản lý cần quan tâm - Yếu tố đội ngũ giáo viên Phát triển đội ngũ giáo viên vấn đề chiến lược quốc gia đội ngũ giáo viên mang yếu tố hàng... khác - Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Khái niệm đội ngũ dùng để tổ chức xã hội như: đội ngũ cán quản lý, đội ngũ công nhân, đội ngũ giáo viên Đội ngũ tập hợp số đông người, hợp thành lực
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà, THỰC TRẠNG QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU học HUYỆN lâm hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn