Chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco

40 16 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 17:23

Lời nói đầu Trong kinh tế thị trường chất lượng yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên tồn vững cơng ty.“ Chất lượng điều có mà khơng tiền Khơng phải tự có khơng tốn Cái tốn thiếu chất lượng nghĩa hoạt động không làm đắn việc từ đầu gây nên Không chất lượng không tiền mà nguồn lãi chân Mỗi xu không bị chi tiêu để làm cẩu thả cơng việc, để làm việc hay ngồi dự kiến lãi ròng nửa Trong thời đại mà tất người tự hỏi ngày mai làm nên khơng nhiều phương tiện để tăng tỷ suất lãi Nếu bạn tìm cách đảm bảo chất lượng chắn bạn tăng tỷ suất lãi khoảng tương đương từ 5%-10% doanh số Cái mang lại nhiều tiền mà khơng tốn gì” (Crosby).Để biết khoản chi tiêu cho chất lượng có phù hợp hay không hiệu mà hoạt động quản chất lượng đem lại việc triển khai chương trình chi phí chất lượng cơng cụ hữu hiệu hỗ trợ cho đánh giá hoạt động quản chất lượng Vậy chi phí chất lượng (COQ) gì, lợi ích mà COQ đem lại áp dụng chương trình COQ nào, em chọn “Chi phí chất lượng quản chi phí chất lượng công ty Vetco”làm đề tài đề án môn học chuyên ngành Quản trị chất lượng Nội dung đề tài gồm hai phần : - Phần : Tổng quan chi phí chất lượng - Phần hai : Quản chi phí chất lượng cơng ty Vetco Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đặng Ngọc Sự hướng dẫn em làm đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy môn chuyên ngành Quản trị chất lượng cung cấp cho em kiến thức để hoàn thành đề tài Bài viết nhiều sai sót,em mong thơng cảm góp ý thầy cô PHần : Tổng quan chi phí chất lượng Khái niệm chi phí chất lượng Chi phí chất lượng ( COQ ) đề cập Sổ tay chất lượng (Quality control Handbook) Dr Joseph M Juran năm 1951 sử dụng Mỹ sau Năm 1961, Hiệp hội chất lượng Mỹ ( American Society for Quality) thành lập tiểu ban chi phí chất lượng với chức phát triển kỹ thuật tính tốn xúc tiến áp dụng COQ công nghiệp Đông Âu năm 50 – 60 thuật ngữ COQ sử dụng rộng rãi Tuy nhiên việc sử dụng COQ đựơc phổ biến hoá từ 1979 sau tác phẩm Chất lượng thứ cho không ( Quality is Free) Philip B Crosby đời Ngày nay, COQ doanh nghiệp nước phát triển tiếp tục ứng dụng, triển khai công cụ hữu hiệu quản chất lượng Khái niệm COQ lẫn lộn COQ đề cập đến chi phí thiếu chất lượng hay chi phí để đảm bảo chất lượng sản xuất Một số tác giả đề cập đến chi phí “cost of Poor Quality” Đơi chi phí chất lượng đề cập đến chi phí thiệt hại Crosby nói đến COQ giá thoả mãn(‘price of conformance’)- chi phí phòng ngừa đánh giá /thẩm địnhvà giá không thoả mãn (‘price of nonconformance’)chi phí thiệt hại COQ đề cập nhiều hệ thống quản chất lượng TQM,tiêu chuẩn BS4778, BS 6143 Anh… Theo quan niệm truyền thống,các nhà sản xuất xem chất lượng hoàn hảo phù hợp sản phẩm với tập hợp yêu cầu tiêu chuẩn quy cách qui định từ trước Theo quan điểm này, người ta cho COQ tất chi phí liên quan đến việc đảm bảo sản phẩm sản xuất hay dịch vụ cung ứng phù hợp với tiêu chuẩn quy cách xác định trước chi phí liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ không phù hợp với tiêu chuẩn xác định trước Theo quan điểm đại, chất lượng định hướng khách hàng Chất lượng phù hợp với yêu cầu khách hàng Rất nhiều định nghĩa COQ theo cách tiếp cận Tiêu chuẩn BS 4778, COQ khoản chi tiêu nhà sản xuất, người sử dụng cộng đồng liên quan đến sản phẩm dịch vụ Tiêu chuẩn BS 6143, COQ chi phí đảm bảo chất lượng tổn thất không đạt chất lượng Tiêu chuẩn BS EN ISO 8402,COQ chi phí phát sinh để đảm bảo mức chất lượng thoả mãn tổn thất phát sinh không đạt mức chất lượng thoả mãn Như vậy, chất COQ tất chi phí để đảm bảo sản phẩm sản xuất dịch vụ cung ứng thoả mãn khách hàng chi phí phát sinh khơng thoả mãn Phân loại chi phí chất lượng Chi phí chất lượng thơng thường chia thành loại:chi phí phòng ngừa,chi phí thẩm định/đánh giá chi phí thiệt hại Chi phí phòng ngừa chi phí để phòng ngừa hay tránh việc sản xuất sản phẩm chất lượng Các chi phí phòng ngừa thường lập kế hoạch bỏ trước thực Chi phí bao gồm loại chi phí liên quan đến lập kế hoạch chất lượng, thiết kế phát triển phương pháp đo lường chất lượng thiết bị thử nghiệm; đánh giá chứng nhận thiết kế; sửa chữa trì thiết bị đo lường thử nghiệm chất lượng; sửa chữa trì thiết bị sản xuất dùng để đánh giá chất lượng; đảm bảo chất lượng nhà cung cấp; đào tạo chất lượng , tra chất lượng; phân tích liệu đầu vào báo c liệu chất lượng; chương trình cải tiến chất lượng Chi phí đánh giá/ thẩm định tất chi phí liên quan đến hoạt động đo lường giám sát chất lượng Chi phí đánh giá/thẩm định để đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ sản xuất tuân thủ theo thiết kế Chi phí bao gồm chi phí liên quan đến:chứng nhận trước sản xuất;kiểm tra đầu vào;thử nghiệm phòng thí nghiệm;kiểm tra thử nghiệm nguyên vật liệu dùng q trình kiểm tra thử nghiệm; phân tích báo cáo kết kiểm tra thử nghiệm; thử nghiệm sản phẩm trường thông qua xác nhận; đánh giá tồn kho;lưu hồ sơ Chi phí thiệt hại khoản chi phí khơng thoả mãn nhu cầu khách hàng gây Chi phí chia làm hai loại chi phí thiệt hại bên chi phí thiệt hại bên ngồi Chi phí thiệt hại bên chi phí xảy sản phẩm sản xuất khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng thiết kế phát trước chuyển tới khách hàng Chi phí gồm chi phí như: phế phẩm loại bỏ; thay thế; làm lại sửa chữa; truy tìm nguyên nhân phân tích phế phẩm;kiểm tra thử nghiệm lại;lỗi nhà thầu phụ;sự cho phép nhượng thay đổi;giảm phẩm cấp; thời gian chết Chi phí thiệt hại bên ngồi chi phí xảy sản phẩm dịch vụ khơng đạt chất lượng thiết kế không phát sau chuyển tới khách hàng Các chi phí bao gồm chi phí liên quan đến: phàn nàn khách hàng; bồi thường thời gian bảo hành; sản phẩm bị loại bỏ bị trả lại; nhượng bộ; thiệt hại giảm doanh thu(do khách hàng,thị phần…); chi phí thu hồi;trách nhiệm sản phẩm Các tổ chức kinh doanh có quy mơ khác nhau, kinh doanh ngành,các lĩnh vực khác có đặc điểm khác Do việc phân loại loại chi phí loại chi phí phòng ngừa, chi phí đánh giá/thẩm định, chi phí thiệt hại bên bên phụ thuộc vào đặc điểm doanh nghiệp Các mơ hình chi phí chất lượng Các nhà quản chất lượng nghiên cứu mối quan hệ loại COQ đưa mơ hình mơ tả xu hướng biến đổi loại chi phí này.Trong có hai mơ hình sử dụng phổ biến ,đó mơ hình COQ truyền thống mơ hình COQ đại Chi phí Chi phí COQ COQ P&A P&A F F 100% Mức chất lượngphù Mơ hình truyền hợp 100% thống cho thấy mứclượng chất Mức chất phù lượng phù hợp Hìnhở1:0% Mơ hình COQphí truyền hợp chi thiệt hại F 100% nghiệp Hình 2:Mơ.Khi hìnhdoanh COQ đại thống ý đến hoạt động phòng ngừa P thẩm định A mức chất lượng phù hợp tăng COQ giảm đến mức tối ưu (Min).Nếu doanh nghiệp tiếp tục tăng chi phí phòng ngừa thẩm định q mức chi phí thiệt hại giảm dần lỗi zero mức chất lượng phù hợp tăng dần đến 100% COQ tăng mạnh Như ,trong mơ hình tồn điểm chất lượng tối ưu, ln có qui luật đánh đổi chi phí thiệt hại chi phí phòng ngừa ,thẩm định Mơ hình truyền thống gợi ý muốn có mức chất lượng doanh nghiệp cho hoạt động phòng ngừa ,đánh giá /thẩm định.Song hạn chế mơ hình khơng khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực cải tiến chất lượng Một mục tiêu quan trọng doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận COQ khoản chi phí nên doanh nghiệp ln có xu hướng tối thiểu hố chi phí để tăng lợi nhuận Do doanh nghiệp cố gắng đến mức COQ tối ưu Mơ hình truyền thống mang tính thuyết , phù hợp mơi trường sản xuất kinh doanh tĩnh với mơ hình sản xuất cố định theo thời gian Trong thực tế với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ,qui trình sản xuất phát triển lực lượng sản xuất mối quan hệ COQ mang tính động Do nhà nghiên cứu COQ dưa mơ hình COQ đại Mơ hình COQ đại phản ánh hiệu ứng đường cong kinh nghiệm.Mơ hình cho thấy doanh nghiệp đạt COQ tối ưu mức chất lượng phù hợp 100%.Tại mức chất lượng phù hợp 0% chi phí thiệt hại tối đa làm COQ cực đại ,xong doanh nghiệp ý đến hoạt động phòng ngừa,đánh giá chi phí thiệt hại giảm mạnh làm COQ giảm.Và thực doanh nghiệp tiến hành hoạt động phòng ngừa đánh giá /thẩm định lúc đầu chi phí đánh giá /thẩm định tăng ,xong với cải tiến đào tạo chất lượng chi phí đánh giá /thẩm định giảm dần,chi phí phòng ngừa tăng nhẹ Nếu doanh nghiệp giữ ổn định trì hoạt động phòng ngừa ,đánh giá ổn định thời gian dài COQ giảm xuống mức tối ưu Điều khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực cải tiến chất lượng toàn diện thực thi chương trình COQ nhằm đem lại lợi ích lâu dài tương lai Mơ hình COQ đại phù hợp với kinh tế thị trường ngày Vai trò việc áp dụng COQ COQ phương pháp đánh giá hiệu suất tổng hợp quản chất lượng Trong hệ thống kế tốn tài truyền thống , COQ thường lẩn khuất chi phí khác Chẳng hạn chi phí chứng nhận thiết kế thường chi phí quản lí chung , hàng tồn kho bao gồm chi phí làm lại , chi phí bảo hành chi phí dịch vụ …Do việc đo lường hiệu quảnchất lượng trở nên khó thực COQ thước đo xác cố gắng chất lượng Chất lượng điều có mà khơng tiền Khơng phải tự có khơng tốn Cái tốn thiếu chất lượng nghĩa hoạt động không làm đắn việc từ đầu gây nên Khơng chất lượng khơng tiền mà nguồn lãi chân Mỗi xu khơng bị chi tiêu để làm cẩu thả công việc ,để làm việc hay ngồi dự kiến lãi ròng nửa Trong thời đại mà tất người tự hỏi ngày mai làm nên khơng nhiều phương tiện để tăng tỷ suất lãi Nếu bạn tìm cách đảm bảo chất lượng chắn bạn tăng tỷ suất lãi khoảng tương đương từ 5%-10% doanh số Cái mang lại nhiều tiền mà khơng tốn gì”(Crosby) Việc khơng làm từ đầu gây lãng phí nguồn lực nguyên vật liệu sai hỏng , nhân công để làm lại sản phẩm ,thời gian, máy móc …Mặt khác lợi nhuận =doanh số-(tổng đầu vào + tổng lãng phí) Việc không làm từ đầu làm tổng lãng phí tăng chất lượng sản phẩm giảm làm doanh số bán giảm sút uy tín, thị phần Điều làm doanh số giảm từ 35%-40% hay COQ tăng, tổng chi phí tăng dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh Việc áp dụng COQ cụ thể chi cho hoạt động phòng ngừa,đánh giá với nỗ lực đảm bảo cải tiến chất lượng góp phần làm từ đầu doanh nghiệp từ nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thiết đưa sản phẩm,dịch vụ cho khách hàng dịch vụ sau bán Việc thực chương trình chẳng hạn Six Sigma, Kaizen, S góp phần làm giảm thiểu lỗi lãng phí nguồn lực Doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có góp phần tăng suất, chất lượng sản phẩm /dịch vụ; giảm chi phí chất lượng chi phí nói chung; hạ giá thành Một sản phẩm hay dịch vụ có sức cạnh tranh thị trường đảm bảo cân hai yếu tố chất lượng chi phí Chất lượng chấp nhận với chi phí thấp Điều góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận thị phần doanh nghiệp Các tiêu đánh giá hiệu suất quản chất lượng doanh thu/COQ(1), lợi nhuận/COQ (2),COQ/tổng chi phí (3) Việc áp dụng COQ với nỗ lực đảm bảo cải tiến chất lượng, tiêu (1),(2) tăng,chỉ tiêu (3) giảm chứng tỏ hệ thống quản chất lượng có hiệu COQ biện pháp để xác định khu vực có trục trặc tiêu hành động Việc xác định cụ thể chi phí phòng ngừa,thẩm định/đánh giá,thiệt hại tổng phận, phòng ban 10 xun, việc ước đốn dựa khối lượng phải làm lại - Chi phí giảm giá: chi phí tổn thất giá sản phẩm có vấn đề chất lượng thấp giá dự kiến Chi phí hư hỏng bên ngồi-chi phí sai sót bị phát sau sản phẩm phân phối dịch vụ thực Chúng bao gồm chi phí cho khảo sát giải khiếu nại khách hàng, sản phẩm bị trả lại, bị phạt, trách nhiệm, tổn thất doanh thu - Chi phí cho khảo sát giải khiếu nại khách hàng: chi phí liên quan tới công việc điều tra khiếu nại khách hàng, đổi hàng, bù hàng, nhuộm mới, giao hàng lại cho khách hàng, - Chi phí sản phẩm bị trả lại: chi phí liên quan tới việc khách hàng trả lại hàng vấn đề chất lượng từ chối đổi hàng - Chi phí bị phạt: chi phí cơng ti khơng đáp ứng yêu cầu thời gian giao hàng, số lượng chất lượng - Chi phí trách nhiệm sản phẩm: chi phí bồi thường cho khách hàng sản phẩm chất lượng công ti gây thiệt hại cho sản phẩm khách hàng - Tổn thất doanh thu: chi phí liên quan tới việc khách hàng phát sản phẩm chất lượng q trình sử dụng sau họ mua không mua sản phẩm công ti - Chi phí khác: chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, fax 26 Việc phân loại định nghĩa rõ ràng thuận lợi việc ghi chép liệu COQ Trong chi phí phù hợp khoản chi phí liên quan đến chi phí ngăn ngừa chi phí đánh giá thẩm định, chi phí khơng phù hợp chi phí hư hỏng bên chi phí hư hỏng bên ngồi Trong việc lập kế hoạch quản chi phí chất lượng công ty Vetco rõ mục tiêu chương trình COQ Điều đem lại nhận thức tầm quan trọng COQ chương trình chất lượng đồng thời đem lại cam kết,ủng hộ ban lãnh đạo thành viên công ty.Lập kế hoạch theo hai giai doạn góp phần củng cố cải tiến chương trình COQ hồn thiện hơn, giúp việc đánh giá chương trình chất lượng xác thực Tuy nhiên phần lập kế hoạch này, công ty nên ý hoạt động đào tạo việc thu thập chi phí chất lượng, xác định khoản chi phí cho hoạt động này, chi phí cho loại chi phí chất lượng q trình triển khai chương trình chất lượng Đối với việc phân loại loại chi phí chất lượng cơng ty sử dụng trình sản xuất chưa ý đến chất lượng phòng ban Điều tạo nên hạn chế hệ thống tính chi phí chất lượng cơng ty Thực trạng tổ chức thực quản chi phí chất lượng Sau lập kế hoạch cho chương trình COQ, cơng ty tiến hành thu thập liệu theo loại chi phí chất lượng liệt kê Một thuận lợi công ty triển khai chương trình ủng hộ ban lãnh 27 đạo.Điều yếu tố quan trọng giúp việc triển khai thành cơng.Và tồn hoạt động thu thập liệu nhóm Đảm bảo chất lượng thực Hệ thống thu thập số liệu đòi hỏi phải có liên kết chặt chẽ với phòng kế tốn Hầu hệ thống kế tốn cung cấp chi phí phù hợp( chi phí phòng ngừa chi phí thẩm định ) chi phí khơng phù hợp trường hợp hư hỏng bên trong( nghĩa khắc phục vấn đề trước đến tay khách hàng) Một vài loại chi phí lấy trực tiếp từ hệ thống kế toán, chẳng hạn “chi phí lập kế hoạch chất lượng” lấy từ “ tài khoản lương” Nếu có nhân viên chuyên thực nhiệm vụ COQ trường hợp tiền lương người nhân viên này( 300$/tháng) Một số loại chi phí khác phải ước đốn từ thơng tin phận kế toán cung ứng vật tư, chẳng hạn “chi phí nhuộm thử” tính sau: (1) Lương nhân viên nhuộm lấy từ tài khoản lương nhân viên (2) Chi phí nguyên vật liệu sử dụng: Nguyên liệu sử dụng tháng²(kg/tháng)*giá($/kg) (²):Số ngày làm việc trung bình tháng 24 ngày (3) Chi phí hố chất, điện, nước, cho nhuộm thử: Hoá chất sử tháng²(kg/tháng)*giá($/kg) 28 dụng (4) Khấu hao thiết bị liên quan đến công đoạn nhuộm thử Tổng COQ nhuộm thử=(1)+(2)+(3)+(4) Tuy nhiên hệ thống gặp khó khăn ước đốn chi phí hư hỏng bên ngồi Ngồi có vài loại chi phí chất lượng bị bỏ qua hệ thống kế tóan họ gặp nhiều khó khăn việc xác định việc thiết kế biểu mẫu để thu thập xử chúng,chẳng hạn chi phí kiểm định nhà cung ứng, tổn thất doanh thu, ….Trưởng phòng đảm bảo chất lượng quan tâm đến vấn đề này, việc thiếu liệu liệu khơng xác làm cho việc phân tích chi phí khơng dẫn đến định sai lầm Sau nhiều tháng điều tra COQ,các số liệu chi phí chất lượng thu thập ghi bảng báo cáo chi phí chất lượng cơng ty 29 (Bảng báo cáo chi phí chất lượng cơng ty Vetco)(đv:USD) STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Loại chi phí chi phí phòng ngừa chi phí lập kế hoạch chất lượng chi phí nghiên cứu phân tích q trình sản xuất chi phí nhuộm thử chi phí huấn luyện chi phí khác Tổng chi phí thẩm định chi phí thử kiểm tra nguyên liệu đầu vào chi phí kiểm tra q trình chi phí kiểm tra cuối chi phí bảo hành hiệu chỉnh độ xác thiết bị thử kiểm tra chi phí chứng thực quan bên ngồi chi phí khác Tổng chi phí hư hỏng bên chi phí phế phẩm chi phí làm lại chi phí kiểm tra lại thử lại chi phí giảm giá chi phí khác Tổng chi phí hư hỏng bên ngồi chi phí khảo sát giải khiếu nại khách hàng chi phí sản phẩm bị trả lại chi phí bị phạt chi phí trách nhiệm sản phẩm* tổn thất doanh thu* chi phí khác Tổng Oct-96 Dec-96 Feb-97 Apr-97 Jun-97 Aug-97 Oct-97 300 200 673 27 1200 300 200 673 100 37 1310 300 200 673 100 37 1310 300 200 673 393 1566 300 200 673 393 1566 300 200 673 27 1200 300 200 673 393 1566 364 1038 507 364 1038 507 364 1038 507 364 1038 507 364 1038 507 364 1038 507 364 1038 507 15 1924 15 1924 15 1924 15 1924 15 1924 381 2290 15 1924 8442 6412 70 58 14984 15883 8961 70 58 24974 3239 3895 70 58 7264 3694 7843 70 58 11667 7758 6107 70 58 13995 3248 3056 70 58 6434 3261 3351 70 58 6742 375 317 27 719 357 314 27 698 232 275 507 398 278 676 372 245 617 381 243 624 195 215 410 30 Tổng cộng (chú ý: “ *”chi phí chưa ước đốn 18827 28906 11005 15833 18102 10548 “ –“ chi phí khơng xảy tháng đó) 31 10642 Thứ tự Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu hoạt 1.1 động quản chất lượng 1.2 1.3 1.4 Việc giám sát, đánh giá hiệu hoạt động quản 1.5 chất lượng Phòng chất lượng nhóm hoạch định chi phí chất lượng thực với liệu nguồn chủ yếu từ báo 2.1 2.2 2.3 cáo tài chính, kế tốn cung cấp Nhiều khoản chi phí hư 2.4 2.5 hỏng bên ngồi phải ước đoán Điều làm cho việc đánh 2.6 giá gặp khó khăn Xong qua bảng báo biểu đồ COQ 3 3.2 3.3 3.4 3.5 ta đánh giá sơ hiệu hoạt động quản chất lượng công ty 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 P:chi phí ngăn ngừa thẩm định A: chi phí dánh giá/ Chi phí chất lượng tháng trước nhận giấy chứng nhận ISO 9002 (trước tháng 1/97) cao so với chi phí chất lượng sau nhận nhận giấy chứng nhận Cụ thể chi phí chất lượng tháng 10/96 18827$, 12/96 là28906$; chi phí chất lượng tháng sau nhận chứng tháng 2/97 là11005$, 4/97 là15833$, 6/97 32 18102$,8/97 10548$, 10/97 10642$ Điều chứng tỏ doanh nghiệp thực cắt giảm chi phí chất lượng Việc cắt giảm chi phí chủ yếu cắt giảm chi phí thiệt hại bên Chi phí hư hỏng bên 10/96 là14984$, 12/96 24974$, 2/97 là7274$, 4/97 11677$, 6/97 13395$, 8/97 6463$, 10/97 6742$ Như chi phí hư hỏng bên tháng trước nhận chứng lớn tháng sau nhận chứng Trong chi phí ngăn ngừa, chi phí đánh giá/ thẩm định, chi phí hư hỏng bên ngồi tương đối ổn định hay xu hướng chi phí thay đổi Qua cho thấy cơng ty kiểm sốt tốt chi phí ngăn ngừa, chi phí đánh giá/ thẩm định Xong nhiều khoản chi phí hư hỏng bên ngồi cơng ty chưa xác định nên chưa phản ánh xác khoản chi phí đòi hỏi cần phải thu thập ước đốn Để thực việc cần có tham gia phòng khách hàng, marketing, kinh doanh, tài chính, kế tốn cung cấp tài liệu phản ánh nhu cầu, phàn nàn, khiếu nại, giảm sút doanh thu sản phẩm, dịch vụ chất lượng mang lại Xét cấu loại chi phí chất lượng công ty qua tháng trước sau nhận chứng 33 Qua biểu đồ cấu COQ, ta thấy chi phí ngừa, chi phí đánh giá/thẩm định tháng sau nhận chứng tăng so với trước nhận chứng Điều góp phần làm giảm chi phí hư hỏng bên rõ rệt Xong giai đoạn đầu chi phí đánh giá/thẩm định cao chi phí ngăn ngừa phù hợp với quy luật biến đổi COQ Qua cho thấy chi phí ngăn ngừa cao có nghĩa hoạt động làm từ đầu ý giảm chi phí thiệt hại lỗi gây hay chi phí hư hỏng bên giảm thể qua số liệu tháng 2/97 tháng 10/97 Chi phí đánh giá/thẩm định cao góp phần giảm chi phí hư hỏng bên chẳng hạn tháng 2/97,8/97,10/97 Qua phân tích sơ cho thấy tháng sau nhận chứng ISO9002 khoản chi phí chất lượng giảm rõ rệt Điều phản ánh hiệu chương trình chất lượng đem lại mà cụ thể chương trình COQ.Việc triển khai COQ công ty cung cấp số liệu khoản hư 34 hỏng phản ánh chất lượng sản phẩm, trình cho cán công nhân viên đặc biệt ban lãnh đạo nhận thấy vai trò việc làm từ đầu hiệu mà chương trình chất lượng mang lại (ước đốn tiết kiệm chi phí 27000$/năm) Qua đạt mục tiêu mà cơng ty đề triển khai chương trình: làm cho tiêu tài trở nên rõ ràng hơn, làm rõ chi phí khơng phù hợp, để người công ty ý đến vấn đề chất lượng, cam kết thực chương trình chất lượng, tạo văn hố chất lượng cơng ty,góp phần nâng cao khả cạnh tranh uy tín cuả cơng ty Xong việc giám sát đánh giá hiệu chương trình chất lượng cơng ty nhiều hạn chế thiếu thông tin nguồn thiết kế biểu mẫu thu thập chi phí chất lượng chưa hồn chỉnh cho tồn công ty Điều làm hạn chế việc phát khu vực trục trặc, khâu trình có vấn đề chất lượng hoạt động phân tích nguyên nhân để cải tiến chất lượng gặp khó khăn đòi hỏi phải có hệ thống thơng tin chi phí chất lượng biểu mẫu thu thập COQ hồn thiện cho tồn cơng ty Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản chi phí chất lượng cơng ty Vetco Để chương trình quản chi phí chất lượng đạt hiệu cao, công ty nên tiếp tục củng cố lại phương pháp sử dụng giai đoạn nhằm hồn thiện hệ thống tính chi phí chất lượng để việc nhận dạng,thu thập, phân tích chi phí trở nên dễ dàng tránh việc bỏ 35 sót liệu đưa chi phí không cần thiết vào hệ thống trước triển khai giai đoạn hai Việc triển khai chương trình COQ phải với chương trình cải tiến chất lượng phạm vi toàn doanh nghiệp Khi triển khai chương trình COQ,cơng ty nên tăng nhẹ giữ ổn định khoản ngân cho hoạt động phòng ngừa ,thẩm định /đánh giá Đặc biệt giai đoạn đầu chi phí đánh giá /thẩm định cao so với chi phí phòng ngừa Giai đoạn sau chi phí phòng ngừa cao chi phí đánh giá/ thẩm định Song việc lại làm giảm mạnh chi phí hư hỏng bên trong,bên ngồi, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tạo lợi cạnh tranh cho công ty tương lai thị trường khâu có cường độ cạnh tranh lớn Để phát khu vực có vấn đề chất lượng, cơng ty nên hồn thiện hệ thống kế tốn Việc thu thập COQ nên thu thập theo phận phòng ban chức theo q trình sản xuất Các loại chi phí chất lượng nên thống kê rõ ràng bảng báo cáo phòng ban qua giúp cho việc phân tích điều chỉnh chương trình hồn thiện, hiệu (chẳng hạn dễ loại bỏ khoản mục chi phí khơng cần thiết, tính trùng lặp…) Cơng tác đào tạo tính chi phí chất lượng cho nhân viên vấn đề cơng ty cần phải quan tâm.Công tác cần phải đưa vào kế hoạch huấn luyện làm cho người hiểu liên can tài chính.Việc đào tạo thực nhân viên nhóm 36 hoạch định chi phí chất lượng mà cho tất người công ty hình thức tuyên truyền chất lượng Điều giúp cho người nâng cao nhận thức chất lượng cam kết thực Việc giúp triển khai COQ thuận lợi có hiệu thu thập liệu xác Xong để thực việc cần phải có cam kết lãnh đạo cấp cao tồn thể cán cơng nhân viên phận phòng ban việc tìm giá chất lượng phải nêu rõ sách chất lượng cơng ty Các mục tiêu chi phí chất lượng phải nêu rõ trước triển khai giai đoạn chương trình tránh mục tiêu khơng rõ ràng gây ảnh hưởng đến quyền lợi lợi ích điều gây rủi ro cho chương trình ảnh hưởng đến việc quản cải tiến chất lượng công ty 37 Kết luận Chi phí chất lượng cơng cụ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu chương trình chất lượng Chi phí chất lượng cung cấp số loại chi phí phòng ngừa, đánh giá, thiệt hại Các số giúp ban lãnh đạo cán công nhân viên doanh nghiệp nhận thức vai trò tầm quan trọng chất lượng, việc làm từ đầu cam kết nỗ lực cải tiến chất lượng Để triển khai chương trình chi phí chất lượng (COQ), doanh nghiệp cần nêu rõ mục tiêu chương trình phải nêu sách chất lượng để tránh hiểu lầm, cạnh tranh phòng ban, cán cơng nhân viên.Doanh nghiệp cần phải thiết lập hệ thống tính COQ tồn doanh nghiệp để thống cách tính cho đồng thuận lợi trình thu thập số liệu Song yếu tố quan trọng tạo nên thành cơng chương trình COQ cam kết ban lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên doanh nghiệp nghiêm túc thực để đạt mục tiêu đề 38 Tài liệu tham khảo Quản chất lượng đồng – John s Oakland (sách dịch trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân-1994) Chất lượng thứ cho không –Philip B Crosby (dịch giả Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Viện-1989) Giáo trình Quản chất lượng tổ chức(Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân) Tài liệu giảng thầy giáo Nguyễn Việt Hưng http://www.adoptandadopt.com/quality%20 costing.htm http://www.g-dennis-beecroft.ca http://www.dti.gov.uk/quality/performance http://www Measuring and managing quality costs 39 Mục lục Trang Lời nói đầu Phần : Tổng quan chi phí chất lượng Khái niệm chi phí chất lượng 2 Phân loại chi phí chất lượng .3 Các mơ hình chi phí chất lượng 4 Vai trò việc áp dụng COQ Hệ thống chi phí chất lượng .9 rủi ro yêu cầu áp dụng chi phí chất lượng 10 Phần hai : Thực trạng quản chi phí chất lượng cơng ty Vetco 12 Giới thiệu 12 Thực trạng lập kế hoạch quản chi phí chất lượng 16 Thực trạng tổ chức thực quản chi phí chất lượng 21 Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu hoạt động quản chất lượng 24 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản chi phí chất lượng công ty Vetco .26 Kết luận .29 Tài liệu tham khảo .30 40 ... khách hàng chi phí phát sinh khơng thoả mãn Phân loại chi phí chất lượng Chi phí chất lượng thơng thường chia thành loại :chi phí phòng ngừa ,chi phí thẩm định/đánh giá chi phí thiệt hại Chi phí phòng... bớt chi phí quản lý chất lượng -Một hệ thống kế toán giá thành; việc thiết kế thực mạng lưới để nhận dạng,báo cáo phân tích chi phí chất lượng -Quản lý chi phí chất lượng, việc tổ chức tổ quản lý. .. Trong chi phí phù hợp khoản chi phí liên quan đến chi phí ngăn ngừa chi phí đánh giá thẩm định, chi phí khơng phù hợp chi phí hư hỏng bên chi phí hư hỏng bên Trong việc lập kế hoạch quản lý chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco , Chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco , PHần một : Tổng quan về chi phí chất lượng, Các mô hình chi phí chất lượng ., Vai trò việc áp dụng COQ, rủi ro và yêu cầu khi áp dụng chi phí chất lượng, Phần hai : thực trạng quản lý chi phí chất lượng tại công ty Vetco, a. Chuẩn bị nguyên liệu:, Thực trạng lập kế hoạch quản lý chi phí chất lượng, Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý chi phí chất lượng, Thực trạng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng, Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi phí chất lượng tại công ty Vetco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay