mô tả nghiệp vụ thực tế của thẻ (thẻ tín dụng thẻ ghi nợ)

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 17:17

z TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG Đề tài: TẢ NGHIỆP VỤ THỰC TẾ CỦA THẺ (THẺ TÍN DỤNG & THẺ GHI NỢ) GVHD: ThS Nguyễn Thị Minh Châu DANH SÁCH THÀNH VIÊN Họ tên 2| MSSV Mục lục A THẺ TÍN DỤNG I SƠ LƯỢC VỀ THẺ TÍN DỤNG BIDV Khái niệm .4 Các loại thẻ tín dụng II NGHIỆP VỤ LÀM THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG BIDV .4 Điều kiện làm thẻ tín dụng BIDV Yêu cầu thu nhập số loại thẻ tín dụng BIDV Thủ tục làm thẻ tín dụng Nghiệp vụ liên quan 5 Các nghiệp vụ khác B THẺ GHI NỢ .9 I SƠ LƯỢC VỀ THẺ GHI NỢ BIDV: Khái niệm Các loại thẻ ghi nợ .9 II NGHIỆP VỤ LÀM THẺ GHI NỢ CỦA NGÂN HÀNG BIDV 10 3| Điều kiện làm thẻ ghi nợ BIDV .10 Giấy tờ cần chuẩn bị .11 Quy trình làm thẻ 11 A THẺ TÍN DỤNG I SƠ LƯỢC VỀ THẺ TÍN DỤNG BIDV Khái niệm Thẻ tín dụng loại thẻ cho phép chủ thẻ vay tiền từ ngân hàng với hạn mức tín dụng cho phép để thực toán Chỉ cần củ thẻ tín dụng trả tiền khoảng thời gian quy định (thông thường 45 ngày) không bị tính thêm khoản phí cho thẻ Nếu sau thời gian này, ngân hàng tính lãi dựa số tiền chủ thẻ tín dụng “tạm vay” ngân hàng Các loại thẻ tín dụng - Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi - Thẻ tín dụng BIDV Visa Precious - Thẻ tín dụng BIDV Visa ManU - Thẻ tín dụng BIDV Visa Plantinum - Thẻ tín dụng BIDV Visa Infinite - Thẻ tín dụng BIDV MasterCard Plantinum - Thẻ tín dụng BIDV MasterCard Ready - Thẻ quốc tế đồng thương hiệu BIDV-Viettravel hạng Classic hạng Plantinum… II NGHIỆP VỤ LÀM THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG BIDV Điều kiện làm thẻ tín dụng BIDV - Bạn phải cá nhân người Việt Nam người nước cư trú Việt Nam - Bạn đủ 18 tuổi trở lên - Ban có có đăng ký hộ thường trú địa bàn hoạt động BIDV - Đối với thẻ có tài sản bảo đảm  Cá nhân: có tài sản bảo đảm tiền mặt ký quỹ sổ tiết kiệm  Tổ chức: Có tài sản bảo đảm tài khoản tiền gửi phong tỏa Đối với thẻ khơng có tài sản bảo đảm  Cá nhân công tác tổ chức kinh tế  Có hộ thường trú, KT3 địa bàn với đơn vị cấp thẻ tín dụng  CB-CNV có hợp đồng lao động dài hạn, thời gian lại hợp đồng tối thiểu tháng - 4|  Có thu nhập tối thiểu từ triệu đồng/ tháng trở lên  Nhận lương qua tài khoản Ngân hàng (bất kỳ)  Không có dư nợ q hạn tổ chức tín dụng  Cá nhân công tác quan hành nghiệp  Có hộ thường trú, KT3 địa bàn đơn vị cấp thẻ tín dụng  Thâm niên cơng tác đơn vị tối thiểu 01 năm trở lên  Khơng có dư nợ hạn tổ chức tín dụng Yêu cầu thu nhập số loại thẻ tín dụng BIDV - Đối với thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi, Vietravel MasterCard chuẩn: thu nhập tối thiểu triệu đồng/ tháng (áp dụng cho nhóm khách hàng ưu tiên giảng viên, cán công chức…) - Đối với thẻ tín dụng BIDV Visa MU, BIDV Visa Precious: Thu nhập tối thiểu từ triệu/ tháng - Đối với thẻ tín dụng BIDV Vietravel MasterCard Platinum, MasterCard Platinum, Visa Platinum: Thu nhập tối thiểu 20 triệu/ tháng - Còn loại thẻ tín dụng BIDV Visa Premier: Chỉ phát hành cho khách hàng VIP ngân hàng Thủ tục làm thẻ tín dụng Sau đáp ứng điều kiện mà ngân hàng BIDV đưa bạn tiến hành chuẩn bị loại giấy tờ sau để nhanh chóng làm thẻ tín dụng Hồ sơ bao gồm: - Giấy yêu cầu phát hành thẻ hợp đồng sử dụng thẻ ( theo mẫu BIDV) - Giấy tờ chứng minh nhân thân: Bản chứng minh thư nhân dân/ Hộ thường trú/ tạm trú có để đối chiếu Trường hợp người nước ngồi phải có Hộ chiếu, thị thực cư trú hợp pháp Việt Nam, chứng từ xác minh cư trú từ quan có thẩm quyền - Giấy tờ chứng minh khả tài giấy tờ liên quan khác ngân hàng yêu cầu Nghiệp vụ liên quan 4.1 Công tác tiếp thị phát triển khách hàng  Tham mưu, đề xuất sách kế hoạch phát triển khách hàng cá nhân:  Nghiên cứu, đề xuất sách phát triển khách hàng; Triển khai sản phẩm có phù hợp với điều kiện cụ thể chi nhánh hướng dẫn BIDV Đề xuất việc cải tiến/phát triển sản phẩm bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân tới Ban Phát triển sản phẩm bán lẻ Marketing  Thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin thị trường bán lẻ (dân cư, khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm dịch vụ lẻ ngân hàng 5| bạn địa bàn ) để xây dựng sách, kế hoạch biện pháp phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm ngân hàng bán lẻ thích hợp theo định hướng BIDV phù hợp với điều kiện thực tế chi nhánh  Xây dựng tổ chức thực chương trình Marketing tổng thể cho nhóm sản phẩm:  Tìm kiếm khách hàng; tìm hiểu nhu cầu ý kiến phản hồi khách hàng; đo lường mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm tiện ích ngân hàng Đề xuất sản phẩm mới, bổ sung tính sản phẩm có đến Ban Phát triển sản phẩm bán lẻ Marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, đáp ứng hài lòng khách hàng  Xây dựng báo cáo đánh giá hiệu triển khai sản phẩm Chi nhánh  Tiếp nhận, triển khai phát triển sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân BIDV Phối hợp với đơn vị liên quan/đề nghị BIDV hỗ trợ tổ chức quảng bá, giới thiệu với khách hàng sản phẩm dịch vụ BIDV dành cho khách hàng cá nhân, tiện ích lợi ích mà khách hàng hưởng 4.2 Công tác bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ:  Xây dựng kế hoạch bán sản phẩm khách hàng cá nhân  Xác định tiêu liên quan đến khách hàng cá nhân (danh mục sản phẩm triển khai chi nhánh, thị phần, doanh thu ); phối hợp với Phòng Tổng hợp nguồn vốn để xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng/sản phẩm tháng/quý/năm)  Xây dựng kế hoạch, biện pháp hỗ trợ bán sản phẩm  Tư vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm bán lẻ BIDV Phổ biến, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng quy trình sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng với tính chuyên nghiệp cao  Triển khai thực kế hoạch bán hàng  Chịu trách nhiệm việc bán sản phẩm, nâng cao thị phần chi nhánh, tối ưu hoá doanh thu nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, phù hợp với sách mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng 4.3 Cơng tác tín dụng  Đối với khách hàng cá nhân  Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ vay vốn  Thu thập thơng tin, phân tích khách hàng, khoản vay, lập báo cáo thẩm định  Đối chiếu với điều kiện tín dụng quy định quản lý tín dụng, quản lý rủi ro (giới hạn, hạn mức, mức độ chấp nhận rủi ro ) 6|  Lập báo cáo đề xuất trình cấp có thẩm quyền định cấp tín dụng, chiết khấu, cho vay cầm cố giấy tờ có giá theo quy định quy trình nghiệp vụ BIDV  Thơng báo cho khách hàng định cấp tín dụng Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn điều kiện tín dụng yêu cầu; đảm bảo hồ sơ, tài liệu hoàn thiện theo quy định trước trình ký  Soạn thảo hợp đồng tín dụng hợp đồng có liên quan đến khoản vay để trình lãnh đạo ký  Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải ngân, đề xuất giải ngân trình lãnh đạo Bàn giao tồn hồ sơ tín dụng gốc tài tiệu liên quan đến khoản vay sang Phòng Quản trị tín dụng quản lý  Theo dõi tình hình hoạt động khách hàng, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo nợ vay; Đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi (kể khoản nợ chuyển ngoại bảng), phí đến tất tốn hợp đồng Xử lý khách hàng không thực điều khoản thoả thuận hợp đồng Phát kịp thời khoản vay có dấu hiệu rủi ro để đề xuất xử lý  Hiện phân loại nợ, xếp hạng tín dụng, chấm điểm khách hàng  Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn/giảm lãi, đề xuất miễn/giảm lãi chuyển Phòng Quản lý rủi ro xử lý quy định  Chịu trách nhiệm đầy đủ về:  Tìm kiếm khách hàng, phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, mức tăng trưởng hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ  Tính đầy đủ, xác, trung thực thơng tin khách hàng phục vụ cho việc xét cấp tín dụng cho khách hàng  Mọi khoản tín dụng cấp tuân thủ quy định, quy trình, quy định quản lý rủi ro mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng, pháp lý điều kiện tín dụng  Tính an tồn hiệu khoản vay đề xuất định cấp tín dụng  Đối với khách hàng doanh nghiệp  Trực tiếp đề xuất hạn mức, giới hạn tín dụng đề xuất tín dụng:  Thu thập thơng tin, phân tích, thẩm định đánh giá dự án, khoản vay; Đối chiếu với điều kiện tín dụng; đánh giá tài sản đảm bảo; phối hợp thẩm định dự án thuộc thẩm quyền đề xuất Phòng Tài trợ dự án  Lập báo cáo đề xuất tín dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/chuyển Phòng Quản lý rủi ro rà sốt, thẩm định rủi ro theo quy trình cấp tín 7| dụng BIDV Thơng báo cho khách hàng định tín dụng Chi nhánh/BIDV  Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tín dụng theo quy định Đề xuất cho vay /bảo lãnh/điều chỉnh tín dụng dự án/khoản vay khách hàng; soạn thảo hợp đồng tín dụng/bảo lãnh hợp đồng có liên quan khác đảm bảo hợp đồng lập, ký theo quy định  Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải ngân/phát hành bảo lãnh đề xuất giải ngân/phát hành bảo lãnh để chuyển Phòng quản trị tín dụng xử lý Thực việc đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản đảm bảo nợ vay  Bàn giao tồn hồ sơ tín dụng gốc khách hàng cho Phòng quản trị tín dụng quản lý Cung cấp chi tiết liên quan cho Phòng Quản trị tín dụng theo mẫu biểu quy định  Theo dõi, quản lý tình hình hoạt động khách hàng Kiểm tra giám sát trình sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo nợ vay Đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi (kể khoản nợ chuyển ngoại bảng) Đề xuất cấu lại thời hạn trả nợ, theo dõi thu đủ nợ gốc, lãi, phí (nếu có) đến tất tốn hợp đồng tín dụng Xử lý khách hàng khơng đáp ứng điều kiện tín dụng Phát kịp thời khoản vay có dấu hiệu rủi ro đề xuất xử lý  Phân loại, rà soát phát rủi ro Lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro Thực xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng theo quy định tham gia ý kiến việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng  Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn/giảm lãi, đề xuất miễn/giảm lãi chuyển Phòng Quản lý rủi ro xử lý quy định  Tuân thủ giới hạn hạn mức tín dụng ngân hàng khách hàng Theo dõi việc sử dụng hạn mức khách hàng  Chịu trách nhiệm đầy đủ về:  Tìm kiếm khách hàng, phát triển hoạt động tín dụng (doanh nghiệp), mức tăng trưởng hiệu hoạt động tín dụng (doanh nghiệp) Chi nhánh  Tính đầy đủ, xác, trung thực thơng tin khách hàng cung cấp báo cáo để phục vụ cho việc xét cấp tín dụng cho khách hàng  Mọi khoản tín dụng cấp tuân thủ quy định, quy trình, quy định quản lý rủi ro mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng, pháp lý điều kiện tín dụng  Tính an tồn hiệu khoản vay đề xuất định cấp tín dụng  Trước giải ngân nhân viên hỗ trợ tín dụng thực hiện:  Kiểm sốt tính tn thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ hồ sơ tín dụng theo quy định hành pháp luật quy định Ngân hàng Nhà nước quy định nội Ngân hàng; 8|  Lập hoàn thiện hồ sơ pháp lý hồ sơ tín dụng trước giải ngân  Thực thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo theo qui định hành pháp luật;  Nhập quản lý liệu khoản vay hệ thống phần mềm  Giải ngân thu gốc lãi, giải chấp tài sản đảm bảo sau Hợp đong tín dụng lý  Tham gia thẩm định định giá định giá lại tài sản đảm bảo (Cái tùy ngân hàng mà Thẩm định giá làm HĐTĐ) Các nghiệp vụ khác  Quản lý thông tin, báo cáo:  Đầu mối quản lý hồ sơ, thông tin (thu thập, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, lưu trữ, bảo mật ) khách hàng, sản phẩm, thị phần, thị trường; Cung cấp thông tin cho bên liên quan theo quy định thẩm quyền phạm vi quản lý  Thực chế độ lập báo cáo phục vụ quản trị điều hành Ban giám đốc BIDV theo quy định  Phối hợp, hỗ trợ đơn vị liên quan phạm vi quản lý nghiệp vụ (tín dụng, phát triển sản phẩm, marketing phát triển thương hiệu )  Cập nhật thông tin diễn biến thị trường sản phẩm phạm vi quản lý liên quan đến nhiệm vụ Phòng  Tham gia ý kiến vấn đề chung chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ giao (chính sách tín dụng, dịch vụ, quy chế, quy trình tín dụng, sách khách hàng, Marketing )  Thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh B THẺ GHI NỢ I SƠ LƯỢC VỀ THẺ GHI NỢ BIDV: Khái niệm Thẻ ghi nợ (check card) loại thẻ toán nhựa cung cấp cho chủ thẻ để toán thay cho tiền mặt Chức thẻ ghi nợ phụ thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ ban hành toán hóa đơn, giao dịch rút chuyển tiền, nạp tiền, tiết kiệm, nạp tiền điện thoại… Thẻ ghi nợ có giá trị theo giá trị tài khoản toán gắn liền với Muốn sử dụng thẻ ghi nợ, chủ thẻ phải nạp tiền vào tài khoản toán Các loại thẻ ghi nợ  Thẻ nội địa: 9|  Thẻ BIDV-Harmony: dòng sản phẩm có loại thẻ tương ứng với hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ  Thẻ BIDV-eTrans phổ thông dành cho khách hàng vãng lai  Thẻ BIDV-eTrans dành cho khách hàng nhận trả lương  Thẻ BIDV-Moving  Thẻ ghi nợ nội địa liên kết tài khoản USD  Thẻ liên kết, đồng thương hiệu:  Thẻ liên kết sinh viên; liên kết doanh nghiệp, tổ chức  Thẻ BIDV-Co.op mart  Thẻ BIDV-Satra ** Mỗi khách hàng có tối đa thẻ ghi nợ nội địa trạng thái hoạt động (khơng phân biệt thẻ chính, thẻ phụ; KH phát hành thẻ phụ không hạng với chủ thẻ chính) Thẻ ghi nợ nội địa BIDV khơng quy định thời hạn hiệu lực, thẻ không bị hết hạn Quý khách phải thay đổi thẻ trường hợp thẻ quý khách bị hỏng/mất quý khách bị quên PIN Quý khách vui lòng trì số dư tài khoản liên kết thẻ để ngân hàng trừ phí  Thẻ quốc tế: BIDV phát hành dòng thẻ GNQT mang thương hiệu TCTQT Master Card:  Thẻ BIDV Ready: dành cho quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đại, mua sắm chi tiêu du lịch, nước ngồi, tốn qua Internet  Thẻ BIDV Premier: dành cho khách hàng định danh VIP BIDV với số dư tiền gửi cao  Thẻ BIDV MasterCard Young Plus: dành cho khách hàng trẻ tuổi động  Thẻ đồng thương hiệu MasterCard BIDV Vietravel: dành cho khách hàng yêu thích du lịch ** Ngoài : BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum, BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Flexi ** Mỗi khách hàng phát hành 01 thẻ cho 01 loại sản phẩm thẻ ghi nợ Mỗi chủ thẻ phát hành tối đa 03 thẻ phụ; chủ thẻ chủ thẻ phụ phải cá nhân khác Thời hạn hiệu lực thẻ năm Khi hết hạn, khách hàng tự động gia hạn liên hệ chi nhánh phòng phát triển để nhận thẻ gia hạn tiếp tục sử dụng 10 | II NGHIỆP VỤ LÀM THẺ GHI NỢ CỦA NGÂN HÀNG BIDV Điều kiện làm thẻ ghi nợ BIDV - Để làm thẻ ATM ngân hàng BIDV, bạn cần đảm bảo đủ điều kiện sau: - Đủ 18 tuổi trở lên; - Chứng minh thư nhân dân/Chứng minh quân nhân Hộ chiếu cá nhân hiệu lực - Có mở tài khoản ngân hàng BIDV chưa có mở đồng thời với trình làm thẻ Giấy tờ cần chuẩn bị - Chứng minh nhân dân kèm để đối chiếu; - ảnh thẻ kích cỡ 3×4; - 50,000 đồng phí làm thẻ ATM ngân hàng BIDV (đối với sinh viên cần 30,000 đồng) - Riêng người nước ngoài, bổ sung Thị thực/Giấy phép cư trú giấy tờ khác tương đương Quy trình làm thẻ - Đầu tiên vào ngân hàng, khách hàng nhân viên quầy hướng dẫn hướng dẫn đến quầy làm nghiệp vụ thẻ Và chờ đến lượt - Khi vào quầy, giao dịch viên ngân hàng hỏi số câu hỏi để xác định nhu cầu khách hàng để xác định loại thẻ cần mở tiện - Khi xác định khách hàng muốn làm thẻ nhân viên lấy thơng tin khách hàng ( CMND, giấy tờ có liên quan) để kiểm tra hệ thống xem khách hàng có tài khoản BIDV hay chưa? - Tiếp theo giao dịch viên ngân hàng nói với khách hàng ưu đãi thẻ ATM dành cho sinh viên như: cấp tài khoản BIDV online, miễn phí dịch vụ EBanking tháng đầu,… - Khi khách hàng đồng ý , nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng điền thông tin vào:  Giấy đề nghị mở tài khoản đăng kí dịch vụ : có phần : thơng tin cá nhân, thông tin tài khoản dịch vụ kèm, thơng tin ủy quyền kí chữ kí mẫu  Hợp đồng mở sử dụng tài khoản tốn  Thơng tin tư vấn sản phẩm thẻ 11 | - Sau đó, giao dịch viên ngân hàng mượn giấy chứng minh/ passport, thẻ sinh viên để scan - Đóng phí làm thẻ ( bảng 1/ bảng 2) - Cuối khách hàng nhận giấy hẹn nhận thẻ giấy thông tin tài khoản BIDV online - Khi quay lại nhận thẻ (thẻ ghi nợ nội địa thường ngày làm việc/ thẻ ghi nợ quốc tế tuần) khách hàng nhận phong bì chứa thẻ phiếu thơng tin hướng dẫn kích hoạt thẻ có chứa mã pin Khách hàng nhân viên hướng dẫn kích hoạt thẻ đổi mã pin Vậy khách hàng làm thẻ BIDV thành cơng 12 | Bảng 1: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA BIDV STT I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 13 | MỨC PHÍ Phí Phát hành thẻ Phí Phát hành lần đầu Thẻ BIDV Etrans (KH trả lương) Thẻ BIDV Moving -Thẻ -Thẻ phụ Thẻ BIDV eTrans (KH vãng lai) -Thẻ -Thẻ phụ Thẻ BIDV Harmony -Thẻ -Thẻ phụ Thẻ Liên kết sinh viên - Đợt phát hành 2000 thẻ, phí thẻ - Đợt phát hành từ 2000 thẻ trở lên, phí thẻ Thẻ Liên kết khác Thẻ đồng thương hiệu BIDV - Co.op Mart Thẻ đồng thương hiệu BIDV-SATRA (Hiện triển khai địa bàn TP.HCM) Thẻ liên kết tài khoản ngoại tệ USD Phí phát hành lại (do hỏng, mất, quên PIN) Thẻ BIDV Etrans (KH trả lương) Thẻ BIDV Moving -Thẻ -Thẻ phụ Thẻ BIDV eTrans (KH vãng lai) -Thẻ -Thẻ phụ Thẻ BIDV Harmony -Thẻ -Thẻ phụ Thẻ Liên kết sinh viên Thẻ Liên kết khác Thẻ đồng thương hiệu BIDV - Co.op Mart MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) Đơn vị tính Thủ cơng 50.000 VND 30.000 30.000 VND VND 50.000 50.000 VND VND 100.000 100.000 VND VND 30.000 VND 20.000 VND 50.000 VND Miễn phí Miễn phí 100.000 VND 30.000 VND 20.000 20.000 VND VND 30.000 30.000 VND VND 50.000 50.000 30.000 50.000 VND VND VND VND 50.000 VND Phươn g thức thu phí STT MỨC PHÍ 1.12 Thẻ đồng thương hiệu BIDV-SATRA (Hiện triển khai địa bàn TP.HCM) Thẻ liên kết tài khoản ngoại tệ USD Phí quản lý thẻ Phí thường niên (Tính theo năm, miễn phí thường niên năm sử dụng thẻ) Thẻ BIDV Moving (KH trả lương) Thẻ BIDV Moving Thẻ BIDV ETrans Thẻ BIDV ETrans (KH trả lương) Thẻ BIDV Harmony Thẻ Liên kết sinh viên Thẻ Liên kết khác Thẻ đồng thương hiệu BIDV - Co.op Mart Thẻ đồng thương hiệu BIDV – Lingo (Đã dừng phát hành) Thẻ đồng thương hiệu BIDV-HIWAY (Đã dừng phát hành) Thẻ đồng thương hiệu BIDV-SATRA (Hiện triển khai địa bàn TP.HCM) Thẻ liên kết tài khoản ngoại tệ USD Phí kích hoạt lại thẻ/lần Phí thay đổi tài khoản liên kết/lần Phí đóng thẻ Đóng Thẻ liên kết, đồng thương hiệu PHÍ GIAO DỊCH THẺ Phí giao dịch thẻ ATM BIDV Phí rút tiền mặt/giao dịch Phí chuyển khoản hệ thống BIDV (theo % số tiền giao dịch) Phí tối thiểu/giao dịch Phí tối đa/giao dịch Phí chuyển tiền NHANH liên ngân hàng 24/7 Giao dịch từ 10 triệu đồng trở xuống Giao dịch 10 triệu đồng (theo % số tiền giao dịch) Phí tối thiểu/giao dịch Phí tối đa/giao dịch 2.8 2.9 II 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 III 1.1 1.2 1.3 14 | MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) Đơn vị tính 50.000 VND 50.000 VND Phươn g thức thu phí Tự động 0-30.000 20.000 30.000 0-30.000 60.000 0-30.000 0-30.000 50.000 VND VND VND VND VND VND VND VND 30.000 VND 50.000 VND 30.000 VND 60.000 5.000 10.000 5.000 10.000 0-30.000 Miễn phí VND - VND Thủ cơng VND VND 1.000 VND 0,05 % 2.000 15.000 VND VND 7.000 VND 0,02 % 10.000 50.000 VND VND Tự động STT MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) MỨC PHÍ Đơn vị tính Phương thức thu phí VND Tự động VND VND Tự động 1.4 1.5 Phí vấn tin tài khoản Phí xem kê tài khoản rút gọn Miễn phí Miễn phí 1.6 Phí in hóa đơn (các giao dịch ATM)/giao dịch 500 1.7 Phí yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm có kì hạn Miễn phí 1.8 1.9 1.10 Phí yêu cầu in kê tài khoản/lần Phí yêu cầu phát hành sổ séc/lần Sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng 5.000 9.000 Miễn phí Phí giao dịch thẻ ATM Ngân hàng kết nối Tự động 2.1 Phí rút tiền mặt/giao dịch 3.000 VND 2.2 Chuyển khoản hệ thống BIDV/giao dịch 1.500 VND 2.3 (Phí vấn tin tài khoản/In chứng từ vấn tin tài khoản)/giao dịch 500 VND 2.4 (Phí xem kê tài khoản rút gọn/In kê tài khoản)/giao dịch 500 VND 3.1 3.2 Phí giao dịch thẻ POS BIDV Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ Phí vấn tin số dư Phí ứng, rút tiền mặt qua (theo % số tiền giao dịch) Phí tối thiểu/giao dịch 3.3 Miễn phí Miễn phí POS Phí giao dịch thẻ POS Ngân hàng kết nối 4.1 4.2 Thanh tốn tiền hàng hóa dịch vụ Phí vấn tin số dư/giao dịch Phí giao dịch toán trực tuyến Website chấp nhận thẻ ghi nợ nội địa BIDV 15 | 0,5 % 5.000 VND Miễn phí 500 VND Miễn phí Tự động Tự động Bảng 2: BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ BIDV (Áp dụng từ ngày 15/09/2016) Đơn vị tính: VND Mức phí chưa bao gồm VAT STT I II 2.1 4.1 4.2 7.1 7.2 10 16 | Loại phí Phí phát hành thẻ (Issuing Fee) Phí phát hành thẻ thơng thường Phí phát hành nhanh Phí quản lý thẻ Phí thường niên (Annual Fee) Phí phát hành lại thẻ (phí thay thẻ) (Card Replacement Fee) Phát hành lại thơng thường Phí cấp lại PIN (PIN Re-issue Fee) Phí thơng báo thẻ cắp thất lạc (Lost Card Fee) Phí thơng báo thẻ cắp thất lạc khách hàng thơng báo qua BIDV Phí thơng báo thẻ cắp thất lạc khách hàng thông báo qua MasterCard Phí kích hoạt sử dụng lại thẻ Phí cấp kê chi tiết tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ (Statement Copy Fee) Phí cấp chứng từ giao dịch (Copy of Transaction Receipt Fee) - Phí cấp chứng từ giao dịch đại lý/ ĐVCNT BIDV - Phí cấp chứng từ giao dịch đại lý/ ĐVCNT ngân hàng khác Phí thay đổi hạn mức sử dụng Phí tra sốt (phí khiếu nại) (Complaint fee) Phí chấm dứt sử dụng thẻ (Closing fee) Mức phí Miễn phí 200.000 VND/thẻ - Thẻ cá nhân: 80.000 VND/thẻ/năm - Thẻ phụ cá nhân: 50.000 VND/thẻ/năm * Lưu ý: Miễn phí thường niên trường hợp sau: Thẻ có doanh số toán kỳ1 đạt mức từ 15 triệu đồng trở lên Miễn phí năm Thẻ BIDV Vietravel debit, thẻ BIDV Premier 50.000 VND/thẻ 20.000 VND/thẻ 200.000 VND/thẻ 10.000 VND/thẻ 2.000 VND/trang Tối thiểu: 20.000 VND 10.000 VND/lần 50.000 VND/lần 30.000 VND/lần 80.000 VND/giao dịch 30.000 VND/lần III 1.1 1.2 Phí giao dịch Phí rút tiền mặt ATM/POS (Cash withdrawal fee) ATM/POS BIDV ATM/POS nước 1.3 ATM/POS nước ngồi Phí chuyển khoản ATM 3.1 3.2 3.2 3.3 1.000 VND/giao dịch 10.000 VND/giao dịch 4% số tiền rút, tối thiểu 50.000 VND 0,05% số tiền chuyển Tối thiểu 2.000 VND, tối đa 20.000 VND Phí vấn tin số dư ATM/POS ATM/POS BIDV ATM/POS nước ATM/POS nước Phí kê rút gọn ATM (Mini-statement) Phí xử lý giao dịch nước (Cross Border Assessment – CBA) Phí chuyển đổi ngoại tệ (Currency Conversion Assessment – CCA) Phí in hóa đơn giao dịch ATM BIDV Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 1,1% số tiền giao dịch (*) 1% số tiền (**) 500 VND/lần giao dịch Doanh số toán kỳ: Được tính từ sau ngày đến hạn thu phí thường niên kỳ liền trước đến ngày thu phí thường niên kỳ theo tổng giao dịch tài khoản thẻ (bao gồm thẻ thẻ phụ) (*), (**): Phí CBA, CCA thẻ ghi nợ quốc tế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% Bảng : HẠN MỨC (Áp dụng từ ngày 15/09/2016) Loại giao dịch Giao dịch ATM 1.1 Rút tiền GIAO Số tiền tối đa/lần Số tiền tối thiểu/lần Số tiền tối đa/ngày Số lần tối đa/ngày 1.2 Chuyển khoản Số tiền tối đa/ngày Số tiền tối đa/lần Số lần tối đa/ngày Giao dịch POS Thương mại điện tử (TMĐT) 2.1 Rút tiền mặt Số tiền tối đa/lần Số tiền tối thiểu/lần Số tiền tối đa/ngày Số lần tối đa/ngày 17 | DỊCH THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ BIDV Hạn mức 5.000.000 VND (Trong hệ thống BIDV) Theo Ngân hàng tốn (Ngồi hệ thống BIDV) 10.000 VND Theo Ngân hàng tốn (Ngồi hệ thống BIDV) 200.000.000 VND 30 lần 500.000.000 VND Dưới 100.000.000 VND 20 lần 5.000.000 VND (Trong hệ thống BIDV) Theo Ngân hàng tốn (Ngồi hệ thống BIDV) 5.000 VND Theo Ngân hàng tốn (Ngồi hệ thống BIDV) 200.000.000 VND 30 lần 2.2 Thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ Thẻ BIDV Ready Số tiền tối đa/lần Số tiền tối thiểu/lần Số tiền tối đa/ngày Số lần tối đa/ngày Thẻ BIDV MU BIDV Vietravel BIDV Premier debit, debit, 100.000.000 VND 500.000.000 VND 5.000 VND (Trong hệ thống BIDV) Theo Ngân hàng tốn (Ngồi hệ thống BIDV) 500.000.000 VND 500.000.000 VND 30 lần Lưu ý: Hạn mức giao dịch rút tiền chuyển khoản Thẻ ATM độc lập Hạn mức giao dịch rút tiền thẻ ATM POS phụ thuộc Hạn mức giao dịch tốn tiền hàng hóa dịch vụ POS hạn mức giao dịch thương mại điện tử Thẻ phụ thuộc 18 | ... hàng tính lãi dựa số tiền chủ thẻ tín dụng “tạm vay” ngân hàng Các loại thẻ tín dụng - Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi - Thẻ tín dụng BIDV Visa Precious - Thẻ tín dụng BIDV Visa ManU - Thẻ tín dụng. .. Mục lục A THẺ TÍN DỤNG I SƠ LƯỢC VỀ THẺ TÍN DỤNG BIDV Khái niệm .4 Các loại thẻ tín dụng II NGHIỆP VỤ LÀM THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG... Điều kiện làm thẻ tín dụng BIDV Yêu cầu thu nhập số loại thẻ tín dụng BIDV Thủ tục làm thẻ tín dụng Nghiệp vụ liên quan 5 Các nghiệp vụ khác
- Xem thêm -

Xem thêm: mô tả nghiệp vụ thực tế của thẻ (thẻ tín dụng thẻ ghi nợ) , mô tả nghiệp vụ thực tế của thẻ (thẻ tín dụng thẻ ghi nợ) , Nghiệp vụ liên quan, Giấy tờ cần chuẩn bị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay