đốt than trong buồng lửa ghi xích

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 17:17

ĐỀ TÀI ĐỐT THAN TRONG BUỒNG LỬA GHI XÍCH ĐỀ TÀI CĨ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY 1.BUỒNG LỬA GHI XÍCH 2.SƠ ĐỒ CẤU TẠO GHI XÍCH 3.Q TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRÊN GHI XÍCH 4.CẤU TẠO BUỒNG LỬAGHI 5.ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA BUỒNG LỬA GHI XÍCH 6.PHẠM VI ỨNG DỤNG I BUỒNG LỬA GHI XÍCH Để cải thiện công việc cấp nhiên liệu thải tro xỉ ,người ta dùng loại ghi có cấu tạo chuyển động xích nên gội ghi xích buồn lửa mặt ghi nhiệm vụ đở nhiên liệu khỏi lọt cho gió cấp qua Có hai loại ghi xích chuyển động theo chiều khác ,sau số hình ảnh ghi xích thường gặp Việt Nam Lò đốt than ghi xíchđốt than ghi xích II.SƠ ĐỒ CẤU TẠO BUỒNG LỬA GHI XÍCH THUẬN CHIỀU • • Buồng lửa ghi xích cố định Buồng lửa ghi xích gồm phận sau ghi xích (1) ,có cấu tạo xích ,chuyển động từ trước sau với tốc độ chậm ,khoảng đến 30 m/h nhờ có động thường đặt phía trước với giảm tốc.Buồng lửa (2) khoảng khơng gian để cháy kiệt chất bóc hạt mịn cháy bay theo khói, (3a),(3b) lò tước sau ,thường thấy buồng lửa khơng lớn đích để làm xạ nhiệt giúp cho việc cháy nhanh cháy kiệt tro xỉ • Ở lò ,còn lắp thêm miệng gió cấp hai (3c) phía trước hai phía ,với mục đích cấp thêm miệng gió cấp hai ,xáo trộn ,kéo dài đường khối hạn chế lượng tro bụi bay theo khói ngồi.Cửa phân phói gió (4) bố trí phù hợp với u cầu trình cháy.Cái gạt tro xỉ (5)dùng để thải tro xỉ cháy xong xuống hộp tro xỉ(6).Phễu than(7) điều chỉnh chiều dày lớp nhiên liệu đưa vào ghi III.QÚA TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRÊN GHI XÍCH • Nhiên liệu từ xích rót lên ghi với chiều dài điều chỉnh , ghi chuyển qua buồng lửa tiến hành tất giai đoạn q trình cháy ,rồi thải ngồi Cụ thể ,nhiên liệu từ phểu rót xuống , đưa từ từ vào buồng lửa , nhận nhiệt xạ từ nguồn lửa ,vách tường ,nhất lò ,phần dẩn nhiệt tiếp xúc với ghi lớp nhiên liệu có sẳn ghi ,và phần nhỏ đối lưu từ khơng khí cấp từ lên • Khi nhận nhiệt ,nhiên liệu sấy nóng ,khơ dần thoát chất bốc , cháy chất bốc cốc ,tạo thành tro xỉ nhờ gạt xỉ thải ngồi Vì ghi chuyển động từ trái sang phải ,q trình nhận nhiệt cháy từ xuống nên mặt ranh giới vùng đường chéo xiên,chỉ có giai đoạn cuối ,khi nhiệt độ nhiên liệu đủ cao ,gặp khơng khí cấp ,có thể cháy từ cháy lên ,nên có phần ranh giới ngược chiều • Do lớp nhiên liệu ghi chia thành vùng (1) vùng nhiên liệu tươi ,(2) vùng chuẩn bị ,nhiên liệu sấy nóng ,sấy khơ chất bốc ,(3) vùng cháy ,chủ yếu chất cốc ,trong (3a) vùng oxy hóa (3b) vùng hồn ngun O giảm nhiều ,CO2 lại ngập C nóng đỏ,(4) vùng cháy kiệt ,trạo thành tro xỉ thải ngồi Khi giữ khơng đổi tốc độ ghi ,chủng loại chiều dài lớp nhiên liệu vị trí đường ranh giới vùng không đổi • Khi tốc độ ghi cao ,lớp nhiên liệu dày đường ranh giới dịch phái sau ,nghĩa nguyên liệu cháy chưa hết phải thải ,ngược lại ,nếu lớp nguyên liệu mỏng ,tốc độ ghi chậm đường ranh gới lùi phái trước ,tro xỉ không thảy mà xích phải chờ đoạn vơ ích Do , ứng với loại nhiên liệu phải chọn chiều dầy lớp nhiên liệu tốc độ ghi thích hợp để nhiên liệu vừa cháy kiệt thải xuống1 phểu tro xỉ , đưa SAU ĐÂY LÀ VIDEO THỂ HIỆN QUÁ TRÌNH CHÁY TRÊN GHI XÍCH (video) IV CẤU TẠO BUỒNG LỬAGHI a Cấu tạo buồng lửa Đó khơng cháy kiệt chất khí hạt nhiên liệu , tro ,xỉ , bay theo khói , thường xây gạch chịu lửa , có bố trí giàn óng sinh theo mực độ khác Trong nhiều trường hợp có xây thêm lò tức phần lồi tường buồng lửa , phía trước sau Cuốn lò trước nhằm mục đích xạ nhiệt cho lớp than tươi phía trước , lò sau có mục đích giúp cháy kiệt tro xỉ tạo điều kiện chất khí phía lớp nhiên liệu hỗn hợp , tiếp xúc với , cải thiện q trình cháy Lò cơng suất lớn , xạ sản phẩm cháy buồng lửa lớn , nên kích thước lò rút ngắn lại , chí khơng cần lò Hình dạng kích thước lò phụ thuộc nhiều vào tính chất nhiên liệu ; nhiên liệu có độ ẩm cao , chất bốc nhiều , trước thường dài , nhiên liệu chất bốc , sau dài Một vài hình ảnh ghi xích Xích có trầng Xích dạng Xích b.Cấu tạo ghi xíchGhi xích có nhiệm vụ đỡ nhiên liệu khơng rơi khơng lọt cho gió cấp thổi qua để tiến hành giai đoạn trình cháy qua buồng lửa Theo cấu tạo ghi chia thành hai loại: ghi ghi vẩy cá V.ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA BUỒNG LỬA GHI XÍCH • • a.ưu điểm: • Có thể phân vùng cấp khơng khí phù hợp với u cầu giai đoạn trình cháy nên cháy tốt mà hệ số khơng khí thừa khơng q lớn • • Tồn cơng việc cấp nhiên liệu, thải tro xỉ hồn tồn khí hóa, lao động nhẹ nhàng mà cơng suất nâng cao ổn định Quán tính nhiệt lớn, nên làm việc ổn định, tin cậy, bị tắt lò Khi vận hành ghi làm mát nửa chu kì nên tuổi thọ kéo dài • • • b.nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm, buồng lửa ghi xích có nhược điểm khơng nhỏ như: Công suất bị hạn chế, thường không 65-100 T/h, kích thước ghi, chiều dày lớp nhiên liệu tốc độ ghi bị hạn chế chiều rộng không 1,5-4,5 m chiều dài không 5,5-8 m, nên diện tích ghi lớn khơng q 36m • Lá ghi dễ bị cháy, giai đoạn cháy, mặt ghi tiếp xúc trực tiếp với cốc cháy nhiệt độ cao, gió cấp sấy đến nhiệt độ cao • • Qn tính nhiệt lớn điều chỉnh khơng nhạy Yêu cầu nhiên liệu cao không giải lọt gió mà khơng lọt nhiên liệu Thường yêu cầu nhiên liệu có độ ẩm nhiệt độ nóng chảy tro không thấp quá, không 1200 C, để tránh tượng tro xỉ bọc lấy hạt cốc chưa cháy hết Cỡ hạt nhiên liệu yêu cầu cao, đốt ghi • Cỡ hạt không lớn không nhỏ, hạt lớn không 50mm với than đá, 35mm với than antraxit, hạt nhỏ 6mm không chiếm 15% với than đá không 10% với than antraxit, cỡ hạt thích hợp với than antraxit 6-12mm, với than đá 12-25mm, than nâu 25-50mm VI.PHẠM VI ỨNG DỤNG • Sử dụng rộng rãi Việt Nam lò đốt than ghi xích có cơng suất vừa nhỏ nên dễ sử dụng • • Trong nhà máy ,chế biến giấy ,cung cấp ,sấy gỗ ,v.v… Ngồi có mặt khó khăn chi phí cao ,diện tích lớn ,khói bụi nhiều ngây nhiểm mơi trường TRONG Q TÌNH THỰC HiỆN có Sai sót MoNG THẦY VÀ CÁC BẠN CHỈ BẢO THÊM ĐỂ đề tài HOÀN THIỆN TỐT HƠN XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ... loại ghi xích chuyển động theo chiều khác ,sau số hình ảnh ghi xích thường gặp Việt Nam Lò đốt than ghi xích Lò đốt than ghi xích II.SƠ ĐỒ CẤU TẠO BUỒNG LỬA GHI XÍCH THUẬN CHIỀU • • Buồng lửa ghi. .. hình ảnh ghi xích Xích có trầng Xích dạng Xích b.Cấu tạo ghi xích • Ghi xích có nhiệm vụ đỡ nhiên liệu không rơi không lọt cho gió cấp thổi qua để tiến hành giai đoạn trình cháy qua buồng lửa Theo... ghi xích cố định Buồng lửa ghi xích gồm phận sau ghi xích (1) ,có cấu tạo xích ,chuyển động từ trước sau với tốc độ chậm ,khoảng đến 30 m/h nhờ có động thường đặt phía trước với giảm tốc .Buồng lửa
- Xem thêm -

Xem thêm: đốt than trong buồng lửa ghi xích , đốt than trong buồng lửa ghi xích , I. BUỒNG LỬA GHI XÍCH, II.SƠ ĐỒ CẤU TẠO BUỒNG LỬA GHI XÍCH THUẬN CHIỀU, III.QÚA TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRÊN GHI XÍCH, IV. CẤU TẠO BUỒNG LỬA VÀ GHI, V.ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA BUỒNG LỬA GHI XÍCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay