Phương thức tín dụng chứng từ

38 23 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 17:07

MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM ST T TÊN MSSV PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Nguyễn Văn Cường - Thuyết trình - Nghiên cứu trả lời câu Trương Thanh Hải - Làm word: IV, - Nghiên cứu trả lời câu hỏi Trần Thị Ngọc Huyền Lâm Khôi Nguyên - Hồng Tấn Tài Lê Thị Diệu Thiện - Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - Lê Hoàng Quỳnh Vy - hỏi Làm word: I, II, III, Nghiên cứu trả lời câu hỏi Tổng hợp word Nghiên cứu trả lời câu hỏi Làm word: II, Làm powerpoint Làm word: VI Nghiên cứu trả lời câu hỏi Thuyết trình Nghiên cứu trả lời câu hỏi Làm word: V Thuyết trình Nghiên cứu trả lời câu hỏi Làm word: VI, V, III Nghiên cứu trả lời câu hỏi I Khái qt phương thức tốn tín dụng chứng từ Khái niệm Theo Điều UCP 600 “Tín dụng chứng từ thỏa thuận bất kỳ, cho dù gọi tên mô tả nào, thể cam kết chắn không hủy ngang ngân hàng phát hành việc toán xuất trình phù hợp” Một cách khác, tín dụng chứng từ cam kết văn ngân hàng cho người thụ hưởng theo yêu cầu thị người đề nghị mở thư tín dụng để trả trả thời điểm xác định tương lai số tiền định với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình chứng từ phù hợp với tất điều khoản quy định L/C, phù hợp với Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (UCP) dẫn chiếu thư tín dụng phù hợp với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ (ISBP) • • • • • • Các bên tham gia Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): ngân hàng mà theo yêu cầu người mua, phát hành L/C cho người bán hưởng Ngân hàng phát hành thường hai bên mua bán thoả thuận quy định hợp đồng mua bán Ngân hàng thông báo (Advising Bank): ngân hàng ngân hàng phát hành yêu cầu thông báo L/C cho người thụ hưởng Ngân hàng thông báo thường ngân hàng đại lý hay chi nhánh ngân hàng phát hành nước nhà XK Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank): trường hợp nhà XK muốn có đảm bảo chắn thư tín dụng, ngân hàng đứng xác nhận L/C theo yêu cầu ngân hàng phát hành Thông thường ngân hàng xác nhận ngân hàng lớn có uy tín nhiều trường hợp ngân hàng thông báo đề nghị ngân hàng xác nhận L/C Ngân hàng bồi hồn (Reimbursing Bank): Thanh tốn cho Ngân hàng đòi tiền trường hợp L/C có định Ngân hàng chiết khấu (Negotiating Bank): Thương lượng chiết khấu chứng từ Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank): Xuất trình chứng từ đến ngân hàng định L/C Ngân hàng định (Nominated Bank): Được ngân hàng phát hành định làm công việc cụ thể đó, thường thương lượng chiết khấu tốn chứng từ • Ngân hàng đòi tiền (Claiming Bank): đòi tiền chứng từ theo ủy quyền bên thụ hưởng • Người yêu cầu mở thư tín dụng (Applicant): người yêu cầu ngân hàng phục vụ phát hành L/C, có trách nhiệm pháp lý việc trả tiền ngân hàng cho người bán theo L/C Người xin mở L/C người mua (buyer), nhà NK (importer), người mở L/C (opener), người trả tiền (accountee) • Người thụ hưởng (Beneficiary): người hưởng tiền toán hay sở hữu hối phiếu chấp nhận toán.Người thụ hưởng L/C có tên gọi khác như: người bán (seller), nhà XK (exporter), người ký phát hối phiếu (drawer) • Lưu ý, người nộp đơn xin mở LC bên LC Tùy theo quy định L/C cụ thể, ngân hàng có đảm nhận nhiều chức ngân hàng liệt kê Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm bên có liện quan quy định cụ thể UCP ISBP 3.1 Văn pháp lý quốc tế điều chỉnh phương thức tín dụng chứng từ UCP UCP từ viết tắt tiếng Anh “The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”, tiếng Việt “Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ” Ấn UCP ban hành năm 1993 gọi UCP 82 Sau để phù hợp với thay đổi thương mại quốc tế công nghệ ngân hàng, ICC hoàn thiện UCP qua việc chỉnh sửa, ban hành nhiều ấn Phiên phiên UCP 600 (sửa đổi lần thứ 6) ICC (International Chamber of Commerce: Phòng Thương Mại Quốc Tế) ban hành ngày 25/10/2006, có hiệu lực vào ngày 01/07/2007 UCP văn pháp lý sở để ràng buộc bên tham gia toán phương thức L/C UCP 600 có 39 điều khoản, điều chỉnh tất mối quan hệ bên tham gia nghiệp vụ toán L/C, trách nhiệm nghĩa vụ bên tham gia nghiệp vụ toán L/C Quy định cách thức lập kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C UCP 175 nước áp dụng có Việt Nam Khác với luật quốc gia hay công ước quốc tế, UCP không tự động áp dụng để điều chỉnh hoạt động toán TDCT mà mang tính chất pháp lý tuỳ ý Các bên tham gia có quyền lựa chọn có hay khơng dùng UCP để điều chỉnh hoạt động toán TDCT Nhưng bên đồng ý áp dụng UCP điều khoản áp dụng UCP ràng buộc nghĩa vụ trách nhiệm bên tham gia Một điểm cần lưu ý UCP ban hành sau khơng phủ nhận nội dung UCP trước Do bên thoả thuận lựa chọn UCP đó, điều quy định bắt buộc phải dẫn chiếu L/C Chỉ UCP gốc tiếng Anh có giá trị pháp lý giải tranh chấp, dịch khác có giá trị tham khảo 3.2 ISBP 681 ISBP từ viết tắt tiếng Anh “International Standard Banking Practice for the Examination of Documents Under Documentary Credits”, tiếng Việt gọi “Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ” dùng để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng phiên số 681, ICC ban hành năm 2007 Văn kiện đời nhằm cụ thể hóa quy định UCP600, thể quán với UCP quan điểm định ủy Ban Ngân Hàng ICC Văn khơng sửa đổi UCP, mà giải thích rõ ràng cách thực UCP người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ Thông qua việc sử dụng ISBP, người làm việc kiểm tra chứng từ thực hành cơng việc cho phù hợp với tập quán mà đồng nghiệp họ sử dụng giới Do vậy, ISBP đời góp phần làm giảm đáng kể số lượng chứng từ bị từ chối toán có lỗi chứng từ xuất trình lần 3.3 eUCP eUCP – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ điện tử) ICC ban hành nhằm hỗ trợ cho UCP 600 trường hợp xuất trình chứng từ điện tử eUCP có hiệu lực từ ngày 01/07/2007 bao gồm 12 điều khoản liên quan đến việc xuất trình chứng từ điện tử thư tín dụng chứng từ eUCP phụ lục UCP xuất trình chứng từ điện tử giúp cho phương thức tín dụng chứng từ sử dụng phù hợp với thời đại điện tử Với vai trò eUCP thay UCP, soạn thảo để sử dụng với UCP 3.4 URR URR – Uniform Rule for Reimbursement under Documentary Credit (Quy tắc thống hồn trả liên ngân hàng theo tín dụng chứng từ) ICC ban hành Tuy không thiết thực UCP URR tài liệu thiếu cho nhân viên tốn quốc tế URR trình bày quy tắc toán giúp ngân hàng nhà xuất đòi tiền ngân hàng thứ ba cách an tồn nhanh chóng Giống UCP, ICC ban hành nhiều ấn URR, URR 725 ban hành tháng 4/2008 có hiệu lực từ 1/10/2008 nhằm thay URR 525 URR 725 gồm 17 điều khoản chia thành mục lớn, bao gồm: Những vấn đề chung định nghĩa; trách nhiệm nghĩa vụ; hình thức, tu chỉnh khiếu nại; vấn đề khác Ý nghĩa phương thức tín dụng chứng từ Nếu phương thức chuyển tiền, nhờ thu gây bất lợi cho bên người mua người bán, có hai bên phương thức tốn tín dụng chứng từ lại tỏ ưu việt hơn, khơng mang lại số quyền lợi định cho ngân hàng mà đảm bảo quyền lợi cho hai bên tham gia xuất nhập Người bán đảm bảo tốn xuất trình chứng từ hồn chỉnh, hợp lệ, người mua đảm nhận hàng thời hạn, quy định hợp đồng Tuy nhiên, phương thức tốn tiềm ẩn rủi ro phương thức tín dụng chứng từ có rủi ro riêng II Quy trình nghiệp vụ tốn L/C Sơ đồ 7.1: Quy trình tín dụng chứng từ Ngân hàng phát hành ( Issing Bank) Ngân hàng thông báo ( Advising Bank ) Người yêu cầu mở L/C Người thụ hưởng ( Applicant ) ( Benificiary ) Trình tự nghiệp vụ tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ: (1) Trong trình tốn hàng hố xuất nhập khẩu, người xuất người nhập ký hợp đồng thương mại với Nếu người xuất yêu cầu toán hàng hố theo phương thức tín dụng chứng từ hợp đồng thương mại phải có điều khoản tốn theo phương thức tín dụng chứng từ (2) Người nhập vào hợp đồng thương mại, lập đơn xin mở L/C Ngân hàng phục vụ (3) Ngân hàng phát hành kiểm tra xem đơn mở thư tín dụng hợp lệ hay chưa Nếu đáp ứng đủ yêu cầu Ngân hàng mở L/C thông báo qua Ngân hàng đại lý nước người xuất việc mở L/C chuyển gốc cho người xuất (4) Khi nhận thông báo việc mở L/C gốc L/C, Ngân hàng thông báo chuyển L/C cho người thụ hưởng (5) Người thụ hưởng (người xuất khẩu) nhận gốc L/C, chấp nhận nội dung L/C tiến hành giao hàng theo quy định ký kết hợp đồng Nếu không chấp nhận, họ yêu cầu Ngân hàng chỉnh sửa theo yêu cầu tiến hành giao hàng (6) Sau chuyển giao hàng hoá, người thụ hưởng tiến hành lập chứng từ toán theo quy định L/C gửi đến Ngân hàng phát hành thông qua Ngân hàng thông báo để u cầu tốn Ngồi ra, người thụ hưởng xuất trình chứng từ toán cho Ngân hàng định toán xác định L/C (7) Ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ toán thấy phù hợp với quy định L/C tiến hành tốn chấp nhận tốn Nếu Ngân hàng thấy khơng phù hợp từ chối tốn trả hồ sơ cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) (8) Ngân hàng phát hành giao lại chứng từ toán cho người đề nghị mở L/C yêu cầu tốn (9) Người đề nghị mở thư tín dụng kiểm tra chứng từ Nếu chứng từ hoàn hảo họ phải chuyển tiền toán chấp nhận tốn nhận hàng Nếu chứng từ khơng hồn hảo, người đề nghị mở thư tín dụng đưa ý kiến xử lý chứng từ III Khái quát Thư tín dụng Khái niệm Tín dụng thư (hay gọi thư tín dụng) văn pháp lý phát hành tổ chức tài (thơng thường ngân hàng), nhằm cung cấp bảo đảm trả tiền cho người thụ hưởng sở người thụ hưởng phải đáp ứng điều khoản tín dụng thư, chẳng hạn như: vận đơn (bản gốc nhiều sao), hóa đơn lãnh sự, hối phiếu, hợp đồng bảo hiểm …; thông lệ UCP hoạt động ngân hàng quốc tế; thông lệ ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận (nếu có) Nói cách ngắn gọn, L/C là: - Một loại chứng từ toán Do bên mua (hoặc bên nhập khẩu) yêu cầu mở Liên lạc thông qua kênh ngân hàng Được trả ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận thông qua ngân hàng thông báo (advising bank nước người thụ hưởng) khoảng thời gian xác định xuất trình loại chứng từ hoàn toàn phù hợp với điều kiện, điều khoản Các tổ chức tài khơng phải ngân hàng phát hành LC LC nguồn toán cho giao dịch, nghĩa nhà xuất trả tiền cách mua lại LC.LC sử dụng chủ yếu giao dịch thương mại quốc tế có giá trị lớn LC dùng trình phát triển điền sản để bảo đảm sở hạ tầng công cộng phê duyệt (như đường xá, vỉa hè, ke chắn sóng v.v) xây dựng Các chức (i) Chức toán: L/C phương thức tốn thơng dụng mua bán quốc tế L/C thường sử dụng cơng cụ tốn khơng dùng tiền mặt (ii) Chức bảo đảm: L/C cam kết tốn có điều kiện độc lập ngân hàng phát hành, bảo đảm người thụ hưởng khơng bị phụ thuộc vào thiện chí tốn người mua (iii) Chức tín dụng: Trong giao dịch L/C, ngân hàng chiết khấu chứng từ hàng xuất người xuất với điều kiện chứng từ hồn tồn hợp lệ Vai trò lợi ích việc sử dụng thư tín dụng Thư tín dụng cơng cụ linh hoạt để thực việc toán Hầu hết giao dịch thương mại quốc tế đảm bảo an tồn sử dụng hình thức Các quy định L/C phải tuân thủ UCP 600 qua tạo chặt chẽ, quán giao dịch thương mại quốc tế Thư tín dụng văn mang tính pháp lý pháp lý để Ngân hàng định việc trả tiền, chấp nhận hay chiết khấu hối phiếu, sở để người mua có trả tiền cho Ngân hàng hay khơng Ngồi thư tín dụng công cụ hiệu việc cụ thể, chi tiết, hồn thiện hố nội dung mà hợp đồng chưa bàn tới, khắc phục sai sót, điều khoản khơng có lợi hợp đồng xét thấy việc huỷ hợp đồng có lợi Thư tín dụng có vai trò quan trọng vậy, thành lập sở hợp đồng mua bán sau mở hồn tồn độc lập với hợp đồng mua bán Điều có nghĩa toán, Ngân hàng vào chứng từ phù hợp mà thơi Tính chất độc lập tương đối thư tín dụng chi phối tồn khâu q trình tốn, quy định toàn nghĩa vụ bên tham gia Bản thân phương thức tín dụng chứng từ tỏ ưu việt so với phương thức khác, song phương thức đảm bảo tránh rủi ro cho bên tham gia, có Ngân hàng Giới thiệu đơn xin mở thư tín dụng Đơn xin mở thư tín dụng bao gồm nội dung chủ yếu sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ngân hàng mở L/C Ngân hàng thông báo L/C Loại L/C Tên, địa người mở thư tín dụng Ngày nơi hết hiệu lực L/C Ký hiệu tiền tệ, số tiền (giá trị tín dụng) Dung sai biến động trị giá L/C Cách trả tiền: toán ngay, chấp nhận hối phiếu,… Giao hàng phần: cho phép hay không cho phép Chuyển tải: cho phép hay không cho phép (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Giao hàng từ cảng Đến cảng Ngày giao hàng muộn Điều kiện giao hàng Mơ tả hàng hóa Các chứng từ yêu cầu Các điều kiện khác Đòi tiền điện Phí Thời gian xuất trình chứng từ Cam kết ngân hàng mở L/C Tham chiếu UCP 600 Dựa vào đơn xin mở thư tín dụng ngân hàng in sẵn theo mẫu, nhà nhập cần điền vào chỗ trống nội dung cần thiết Khi soạn thảo đơn xin mở thư tín dụng, nhà nhập cần ý đến yếu tố sau: Bám sát nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương, điều khoản L/C phải phù hợp với hợp đồng Ngoại thương Việc lựa chon đưa nội dung hợp đồng vào đơn mở L/C nhà nhập định, người thực L/C lại nhà xuất Vì nhà nhập cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng đưa vào điều kiện ràng buộc vào L/C nhằm đảm bảo quyền lợi đơi bên chấp nhận Vì ngân hàng khơng thể kiểm tra đặc tính phức tạp mang tính chất kỹ thuật hàng hóa đối chiếu với điều khoản L/C vẫ phải quy định rõ ràng có quy định tham chiếu từ hợp đồng ngoại thương Bên cạnh đó, điều kiện L/C khơng trái ngược mâu thuẫn nhau, không nên đưa nhiều chi tiết để tránh tranh chấp người mở thư tín dụng ngân hàng mở thư tín dụng xảy sau Khi thiết kế đơn xin mở L/C cần dựa UCP 600, ISBP 681…  Mẫu giấy đề nghị phát hành thư tín dụng Eximbank: HDTD.DN.26 10 Đây loại L/C mà sau sử dụng xong hết thời hạn hiệu lực lại có giá trị cũ trực tiếp sử dụng sau thời gian định Thư tín dụng tuần hồn rõ ngày hết hạn hiệu lực cuối cùng, số lần tuần hoàn giá trị lần Đồng thời, phải quy định số dư hạn nghạch L/C dùng chưa hết lần trước hay không cộng dồn vào hạn nghạch L/C sử dụng lần (5) L/C với điều kiện “Đỏ” Đây loại L/C mà theo người mở L/C cam kết tài trợ cho nhà xuất sau thư tín dụng mở Hai bên đối tác phải có quan hệ làm ăn lâu dài uy tín Phía nhập phải cơng ty đủ vốn, phía xuất phải có nguồn hàng hoá, sản xuất thiếu vốn Với điều kiện Đỏ, Ngân hàng phát hành cam kết ứng số tiền định (khoảng 30% 50% trị giá L/C) nhận chứng từ, thông thường là: hối phiếu số tiền ứng trước, hoá đơn, cam kết trả nợ cam kết giao hàng chứng từ khác tuỳ theo thoả thuận (6) L/C dự phòng Là loại thư tín dụng phát hành với mục tiêu nhằm trực tiếp bảo vệ quyền lợi cho bên mua Bên mua yêu cầu bên bán thông qua ngân hàng phục vụ mở thư tín dụng dự phòng cho bên mua hưởng Trong trường hợp bên bán vi phạm hợp đồng thương mại ký kết gây thiệt hại cho họ ngân hàng mở thư tín dụng dự phòng tốn đền bù thiệt hại (7) L/C chuyển nhượng Là loại L/C khơng thể huỷ ngang mà Ngân hàng trả tiền phép hoàn trả tồn phần số tiền thư tín dụng cho người hay nhiều người theo lệnh người hưởng lợi Một thư tín dụng muốn chuyển nhượng phải có lệnh đặc biệt ngân hàng mở, thư tín dụng phải ghi “có thể chuyển nhượng được” Lưu ý việc chuyển nhượng thực lần cho thư tín dụng (8) L/C giáp lưng 24 Là loại thư tín dụng mở số tiền thư tín dụng khác mở trước Loai thư tín dụng thường sử dụng nhiều lần phương thức giao dịch mua bán qua trung gian, chuyển Việc vận hành nói chung phức tạp, đặc biệt điều kiện thời hạn,về chứng từ… (9) L/C đối ứng Là loại L/C huỷ ngang bắt đầu có giá trị hiệu lực L/C đối ứng với mở ra, thường sử dụng phương thức mua bán hàng đổi hàng, không loại trừ khả dùng phương thức gia công Tuy nhiên việc sử dụng gia công có nhiều phức tạp IV Quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia tín dụng chứng từ Trong giao dịch xuất Nếu lựa chọn sử dụng đúng, L/C đem lại nhiều lợi ích đặc biệt an toàn cần thiết cho người xuất – đảm bảo người nhập phải tốn tiền Tuy nhiên, để có lợi ích này, người xuất thiết phải thực theo nguyên tắc qui định Các lợi ích người xuất khẩu: - Ngân hàng thực toán quy định thư tín dụng việc người mua có muốn trả tiền hay khơng Người mua khơng từ chối tốn lý Chậm trễ việc chuyển chứng từ hạn chế tối đa Thanh tốn thư tín dụng thực nhanh so với nhờ thu Khi chứng từ chuyển đến ngân hàng phát hành, việc toán tiến hành vào ngày xác định (nếu L/C trả chậm) Khách hàng đề nghị chiết khấu L/C để có trước tiền sử dụng cho việc chuẩn bị thực hợp đồng Trong giao dịch nhập Nếu lựa chọn sử đúng, L/C đem lại nhiều lợi ích đặc biệt an toàn cần thiết cho người nhập – đảm bảo người xuất phải thực hợp đồng Tuy nhiên, để có lợi ích này, người nhập thiết phải thực theo nguyên tắc qui định Các lợi ích người nhập 25 - Chỉ hàng hóa thực giao người nhập phải trả tiền Người nhập yên tâm người xuất phải làm tất theo qui định L/C để đảm bảo việc người xuất tốn tiền (nếu khơng người xuất tiền) V Nghiệp vụ tín dụng chứng từ Tín dụng chứng từ hàng nhập: Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Mở Tài khoản ký quỹ (nếu có) Phát hành LC Tu chỉnh, hủy tra soát LC Nhận kiểm tra chứng từ TT Thanh toán kết thúc hồ sơ LC (1) Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: * Điều kiện phát hành LC: Phòng Tín dụng Bão lãnh( phòng quản lý khách hàng ) tiếp nhận hồ sơ xin mở LC từ khách hàng Thông thường, ngân hàng yêu cầu khách hàng có nhu cầu mở LC phải đáp ứng số điều kiện sau: - Có tài khoản tiền gửi ngoại tệ Ngân hàng 26 - Đơn xin mở LC Hợp đồng ngoại thương Giấy phép đăng ký hành nghề kinh doanh Với LC trả chậm, tài liệu cần có thêm: - Phương án tiêu thụ hàng đề toán tiền hàng nhập Đơn xin bảo lãnh cam kết trả nợ Đơn xin mở LC sở pháp lý ràng buộc mối quan hệ sở cho việc giải tranh chấp người xin mở LC ngân hàng mở LC, thể hết nội dung liên quan đến việc tốn hàng hóa theo tín dụng chứng từ mà nhà nhập đề nghị ngân hàng phát hành thực hiện, đồng thời thể cam kết toán cho ngân hàng pháp hành trường hợp chứng từ xuất trình phù hợp Đơn xin mở LC yếu tố định nội dung LC thường có nội dung chủ yếu sau đây: Loại LC Tên, địa Ngân hàng thông báo Tên, địa NH mở LC Thời gian địa điểm hết hiệu lực LC Tên, địa người xin mở LC Tên, địa người thụ hưởng Trị giá LC Điều kiện chứng từ phải xuất trình để tốn Mơ tả hàng hóa Điều kiện hàng hóa: bao bì, đóng gói… Phương thức vận chuyển Thời gian giao hàng Thời gian xuất trình chứng từ Điều kiện phí phát sinh Chỉ thị cho NH việc tốn lơ hàng việc gửi chứng từ toán Mức ký quỹ đề nghị Chữ ký giám đốc kế toán trưởng (2) Thực ký quỹ thu phí phát hành LC - Sau kiểm tra hồ sơ xin mở LC, NH định mở hay không mở mở có điều kiện hay khơng có điều kiện ký quỹ mở LC Mức ký quỹ thường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: loại hình doanh nghiệp, số vốn, quan hệ đơn vị với khách hàng, uy tín khách hàng qua lần giao dịch trước, loại LC… 27 Đơn vị xin mở LC dùng tiền tài khoản tiền gửi ngoại tệ để ký quỹ Trường hợp khơng có khơng đủ, thực ký quỹ cách xin mua xin vay số ngoại tệ cần có để ký quỹ mở LC (3) Phát hành LC Sau tiếp nhận đơn xin mở LC, ngân hàng pháp hành thẩm định hồ sơ, chấp nhận họ soạn thảo phát hành LC Khi tiến hành mở LC, NH phải nội dung đơn xin mở LC, kết hợp với hợp đồng ngoại thương ký kết, để LC mở không vi phạm điều khoản hợp đồng Đồng thời điều khoản, điều kiện LC phải đầy đủ, rõ ràng để tránh bất lợi, chậm trễ hay sinh chi phí tu chỉnh khơng cần thiết LC lập điện thông qua mạng SWIFT( sử dụng mẫu điện MT 700, MT 701) Nếu TELEX phải sử dụng mã riêng Nếu thư, sử dụng toàn văn nội dung mẫu điện MT 700, MT 701 kèm theo thư LC phát hành TELEX thư phải có dẫn chiếu UCP 600 Ngân hàng pháp hành bị ràng buộc khơng thể hủy ngang việc tốn từ thời điểm ngân hàng phát hành LC ( Theo mục b, Điều 7, UCP 600) (4) Tu chỉnh hủy LC Trong trình thực hợp đồng ngoại thương, sinh thay đổi so với thỏa thuận ban đầu dẫn tới thỏa thuận điều chỉnh hợp đồng hai bên Từ phát sinh nhu cầu tu chỉnh nội dung LC mở Cả nhà XK nhà NK có quyền yêu cầu tu chỉnh LC Với LC không hủy ngang, việc tu chỉnh tiến hành sở có thỏa thuận tất bên XK, NK, NH tốn Với LC xác nhận phải có thêm chấp thuận NH xác nhận Người thụ hưởng chấp nhận từ chối một vài tu chỉnh Tuy nhiên tu chỉnh, người thụ hưởng không phép chấp nhận phần tu chỉnh Người thụ hưởng buộc phải chấp nhận tất từ chối tất điều khoản tu chỉnh Những nội dung tu chỉnh sau thông báo cho NH thông báo (bằng SWIFT TELEX) trở thành phận LC, có đầy đủ giá trị pháp lý có tác dụng hủy bỏ nội dung liên quan đến Khi NH thơng báo u cầu hủy LC, NH phát hành phải thông báo cho người mở LC yêu cầu trả lời văn Trường hợp người mở LC yêu cầu hủy LC, NH pháp 28 hành thơng báo cho NH thông báo báo lại cho khách hàng nhận trả lời từ NH thông báo NH không chấp nhận hủy LC trường hợp: -Khách hàng nhận hàng thông qua bảo lãnh nhận hàng NH -Có tranh chấp thương mại, hai bên mua bán thỏa thuận, chưa chấp thuận hủy LC NH liên quan (5) Nhận, kiểm tra xử lý chứng từ a) Tiếp nhận điện đòi tiền Đối với LC cho phép đòi tiền điện, sau nhà XK gửi chứng từ đi, đồng thời họ gửi điện đòi tiền đến NH, để NH thông báo cho khách hàng, tiến hành làm thủ tục tốn • Với điện thơng báo chứng từ phù hợp kiêm đòi tiền: Lúc này, NH kiểm tra đối chiếu với điều kiện toán, dẫn toán quy định LC Sau kiểm tra nguồn tiền để tốn LC, đồng thời thông báo cho khách hàng việc nước ngồi đòi tiền và việc NH thực việc trả tiền • Với điện thơng báo chứng từ không phù hợp: Lúc này, NH thông báo cho nhà XK biết đề nghị họ thông báo chỉnh sửa lại văn ngay, để NH phát hành thơng báo cho nước ngồi Sau đó, công văn trả lời khách hàng để thông báo cho nước việc từ chối, chấp nhận toán b) Kiểm tra chứng từ Kiểm tra chứng từ công việc quan trọng NH phát hành NH định Kiểm tra chứng từ nhằm xác định mức độ phù hợp nội dung thể chứng từ với yêu cầu LC để đưa định toán, chiết khấu chấp nhận chứng từ Sau tiếp nhận chứng từ toán, NH thông báo cho khách hàng biết để họ có kế hoạch chuẩn bị tốn nhận hàng Bộ chứng từ trao cho khách hàng sau kiểm tra, kể cá chúng từ nước tuyên bố phù hợp LC 29 Tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ quy định điều 14, UCP 600 Ngoài để hướng dẫn kiểm tra chứng từ, ICC ban hành ISBP nhằm hạn chế bất đồng kiểm tra chứng từ Ngân hàng giới Sau tiêu chuẩn, nguyên tắc kiểm tra chứng từ, cách thức xử lý chứng từ sau kiểm tra - Tiêu chuẩn quy định cho chứng từ toán: + Đầy đủ chứng từ số loại số lượng loại + Hoàn chỉnh mặt hình thức bề ngồi chứng từ xuất trình + Khơng mâu thuẫn +Xuất trình chứng từ phải thời gian quy định LC - Nguyên tắc kiểm tra chứng từ Ngân hàng kiểm tra với cẩn trọng thích đáng để đảm bảo hình thức có phù hợp với quy định LC khơng thể kiểm tra tính xác thực chứng từ Việc kiểm tra tiến hành theo cách đối chiếu với LC, đối chiếu chứng từ với thường thông qua nhiều phận ( toán viên, kiểm soát viên, cán phụ trách phận toán) Sau đây, số bất hợp lệ thường gặp chứng từ kiểm tra: - Các bất hợp lệ thường gặp hối phiếu + Ngày ký hối phiếu hạn LC + Số tiến chữ số không khớp +Tên địa bên liên quan bị sai +… - Các bất hợp lệ thường gặp hóa đơn + Tên, địa người mua người bán khác với LC chứng từ khác + Mơ tả hàng hóa khác LC + Giá trị hóa đơn khác với giá trị hối phiếu chứng từ khác 30 +… - Các bất hợp lệ Vận đơn đường biển + Sai sót tên, địa người giao hàng, người nhận hàng không khớp với quy định LC + Cảng bốc cảng dở hàng không phù hợp quy định LC +… - Các bất hợp lệ chứng nhận xuất xứ +Ngày phát hành C/O sau ngày B/L + Chỉ có chữ ký người phát hành mà không công ty phát hành +… - Các bất hợp lệ chứng từ bảo hiểm +Số tiền chứng từ bảo hiểm khác trị giá 110% giá trị hóa đơn +Bất hợp lệ ngày phát hành + Không ký hậu ký hậu không hợp lệ +… Theo UCP 600, thời hạn kiểm tra chứng từ ngày làm việc NH Thời hạn không thay đổi cho dù ngày xuất trình cuối trùng với ngày hết hạn LC c) Xử lý chứng từ sau kiểm tra * Trường hợp chứng từ bất hợp lệ (VD: thiếu tên người XK, NK; sai ngày phát hành; số tiền chứng từ không phù hợp với LC…) Lúc này, NH lập thông báo bất hợp lệ, ghi đầy đủ lỗi bất hợp lệ, gửi cho người nhập đề nghị họ cho biết ý kiến, nhà NK khơng phản hồi NH thơng báo từ chối tốn Nếu chấp nhận bất hợp lệ này, nhà NK phải gửi công văn chấp nhận bất hợp lệ đến NH tiến hành làm thủ tục toán Nếu người NK không chấp nhận, phải thông báo cho NH biết Trường hợp này, NH 31 điện thông báo cho NH nước biết, yêu cầu họ chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh chứng từ tiến hành làm thủ tục toán *Trường hợp chứng từ hợp lệ: NH thông báo cho nhà NK biết để tiến hành thủ tục toán (6) Thanh toán LC Nguyên tắc chung thực toán LC trả ngay, thực chấp nhận toán LC trả chậm có đủ điều kiện sau: -Chứng từ hồn hảo khách hàng chấp nhận văn chứng từ có bất đồng -Có đủ tiền tài khoản ký quỹ khách hàng cho khoản toán ngay, khách hàng chấp nhận kỳ hạn nợ khoản toán trả chậm (BM-LC13) Cũng giống ký quỹ, người nhập mua ngoại tệ hay vay ngoại tệ, để tốn với trình tự tiến hành giống ký quỹ Sau NH thực ký hậu B/L giao chứng từ cho khách hàng Việc giao chứng từ thực hiện, khách hàng toán cho NH Tiếp nhận LC từ NH thơng báo Tín dụng chứng từ hàng xuất Kiểm tra LC Hồ sơ không phù hợp Yêu cầu tu chỉnh LC Hồ sơ phù hợp Lập kiểm tra Bộ chứng từ TT HồNH sơ khơng phù hợp Xuất trình chứng từ TT Chỉnh sửa chứng từ 32 NH lập giấy báo Có (1) Tiếp nhận LC từ NH thơng báo: Trong tốn quốc tế, thơng thường, NH phát hành có trụ sở khơng quốc gia với ngưới thụ hưởng, vậy, để gửi LC đến người thụ hưởng, NH phát hành thường sử dụng NH thông báo Thông báo LC quy định điều UCP 600 Khi nhận LC từ NH phát hành chuyển đến, NH thơng báo phải kiểm tra tính chân thật bề ngồi LC, kiểm tra sơ tính pháp lý điện hay thư thông báo điện thư tới nhà XK Nếu NH phát hành thị cho NH thơng ba1oqua mạng SWIFT, NH kiểm tra tính xác thật LC qua mã số SWIFT (các mẫu điện MT 700, MT 701) Nếu TELEX điện xác nhận tính chân thực khóa điện (Testkey) Nếu thư, thư xác nhận tính chân thực thơng qua việc kiểm tra tính chân thực chữ ký LC cách đối chiếu chữ ký mẫu NH phát hành cung cấp Những điện mở LC sửa đổi LC, từ NH phát hành gửi đến có xác nhận mã ( TELEX) theo mẫu điện MT 700, MT701 (nếu SWIFT) coi văn thực (2) Ngân hàng thơng báo kiểm tra tính chân thực bề ngồi LC Sau nhận LC đầy đủ chi tiết, NH thơng báo kiểm tra tính chân thực bề LC để nắm cụ thể nội dung LC mà phải thơng báo cho nhà XK NH thông báo từ chối thông báo LC khơng xác định tính chân thực bề ngồi không xác định tên, địa người hưởng lợi Sau kiểm tra tính pháp lý, tính chân thực điện thư, NH thông báo chuyển chúng tới khách hàng yêu cầu học đến NH để nhận LC Thông thường NH thông báo trao LC cho khách hàng, có lời giải thích, cần lưu ý điều khoản mơ hồ, không rõ ràng nội dung LC điều 33 bất lợi cho nhà XK, để họ nghiên cứu kỹ Trên sở đó, họ đưa đề nghị tu chỉnh, cần thiết, nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng thực LC (3) Người thụ hưởng kiểm tra LC Sau nhận LC từ NH, người XK phải kiểm tra lại LC cách cẩn thận kỹ lưỡng điều khoản, để chắn LC hoàn toàn phù hợp với nội dung hợp đồng ký kết người XK NK -Cần lưu ý kiểm tra kỹ chi tiết LC, kể lỗi tả -Nội dung LC phải với điều khoản hợp đồng ký kết -Nội dung LC phải rõ ràng, không mơ hồ tối nghĩa Các điều khoản không mâu thuẫn nhau… Sau kiểm tra nội dung LC, phát nội dung, điều kiện, điều khoản LC chưa đáp ứng yêu cầu mình, người XK lập thủ tục yêu cầu tu chỉnh LC gửi cho NH thông báo (4) Lập kiểm tra chứng từ tốn Bộ chứng từ tốn giữ vị trí vô quan trọng việc nhận tiền tốn người XK Do việc lập kiểm tra chứng từ việc quan trọng người XK Bộ chứng từ cần có chứng từ sau: *Hóa đơn thương mại Bên cạnh việc kiểm tra nội dung cần có hóa đơn, cần phải ý đến mục sau: + Số Hóa đơn (bản số copy có theo u cầu LC khơng?) +Người lập hóa đơn có phải người hưởng lợi LC khơng? +Tên, địa người nhận hàng có phù hợp với LC hay không? + Kiểm tra phần mô tả hàng hóa 34 +… *Bản kê đóng gói hàng hóa Cần kiểm tra cẩn thận phần mơ tả hàng hóa, cách xem xét phù hợp bảng kê đóng gói hàng hóa, với yêu cầu LC chứng từ khác Hóa đơn, B/L, C/O… *Vận đơn đường biển +Cần ý kiểm tra chính, phát hành có dấu “ Original” khơng Kiểm tra số vận đơn cần xuất trình cho NH theo yêu cầu LC Nếu LC yêu cầu “Fullset of Bill of Lading”, phải hiểu cần xuất trình đủ vận đơn gốc +Nếu LC quy định “ Made out to order and blank endorsed” B/L mục “Consignee” phải ghi “To order” người gửi hàng công ty phải ký hậu để trống mặt sau B/L +Nếu LC quy định “ Made out to order of Bank…” mục Consignee B/L phải ghi “ To order of Bank ”, cơng ty không ký hậu vận đơn +Kiểm tra tên cảng bốc hàng dở hàng Kiểm tra tên cảng cảng đến có quy định LC khơng +Kiểm tra phần nội dung hàng hóa xem có giống LC, hóa đơn, phiếu đóng gói… +Kiểm tra phù hợp ngày phát hành vận đơn Ngày phải trước trùng với ngày cuối thời hạn giao hàng +… *Hối phiếu Khi kiểm tra hối phiếu, cần phải lưu ý nội dung sau đây: +Địa điểm ngày ký phát: Hối phiếu hợp lệ phải có ngày ký phát sau ngày giao hàng, thời hạn hiệu lực LC + Kiểm tra số tiền ghi hối phiếu: phải 100% trị giá hóa đơn phạm vi trị giá LC Nếu chênh lệch phải phạm vi dung sai cho phép Số tiền số chữ có phù hợp khơng? +Kiểm tra thời hạn tốn hối phiếu xem có phù hợp với quy định LC không +… 35 Các thành phần phải ghi LC (5) Xuất trình chứng từ toán Ngân hàng Sau lập kiểm tra chứng từ, người XK xuất trình chứng từ cho NH để toán tiền NH cấp giấy biên nhận chứng từ tiến hành kiểm tra: -Nếu chứng từ hoàn toàn hợp lệ, NH tiến hành chiết khấu truy đòi cho cơng ty ( có yêu cầu), với tỷ lệ chiết khấu thường 90% giá trị hóa đơn - Nếu chứng từ có bất hợp lệ, NH kê khai bất hợp lệ đưa lại chứng từ để công ty sửa lại chỗ bất hợp lệ NH kiểm tra lại, lấy hồn tồn hợp lệ, tiến hành chiết khấu cho công ty Tiếp theo, NH thông báo gửi chứng từ cho NH phát hành, kèm theo thơng báo chứng từ hồn toán hợp lệ Khi nhận tiền chuyển trả từ NH phát hành, NH thông báo tiến hành ghi có thơng báo có cho cơng ty VI Ưu nhược điểm phương thức tín dụng chứng từ 1.1 Ưu điểm Đối với người mua Phương thức tốn L/C giúp người mua mở rộng nguồn cung cấp hàng hố cho mà khơng phải tốn thời gian, cơng sức việc tìm đối tác uy tín tin cậy.Bởi lẽ, hầu hết giấy tờ chứng từ Ngân hàng đối tác kiểm tra chịu trách nhiệm hồn tồn sai sót này.Người mua đảm bảo mặt tài bên bán giao hàng phải trả tiền hàng Ngồi ra, khoản ký quỹ mở L/C hưởng lãi theo quy định 1.2 Đối với người bán Người bán hồn tồn đảm bảo tốn với chứng từ hợp lệ.Việc tốn khơng phụ thuộc vào nhà nhập khẩu.Người bán sau giao hàng tiến hành lập chứng từ phù hợp với điều khoản L/C toán trường hợp người mua khơng có khả tốn Do vậy, nhà xuất thu hồi vốn nhanh chóng, khơng bị ứ đọng vốn thời gian toán 36 1.3 Đối với Ngân hàng phát hành Thực nghĩa vụ toán này, Ngân hàng thu khoản phí thủ tục, ngồi ra, Ngân hàng thu hút khoản tiền lớn (Khi có ky quỹ) Khi thực nghiệp vụ này, Ngân hàng thực số nghiệp vụ khác cho vay xuất khẩu, bảo lãnh, xác nhận, mua bán ngoại tệ Hơn nữa, thơng qua nghiệp vụ uy tín vai trò Ngân hàng thị trương tài quốc tế củng cố mở rộng Nhược điểm Có thể nói, tốn theo phương thức tín dụng chứng từ hình thức tốn an toàn phổ biến thương mại quốc tế Hình thức có nhiều ưu việt hẳn hình thức tốn quốc tế khác.Tuy nhiên, khơng tránh khỏi nhược điểm Nhược điểm lớn hình thức tốn quy trình tốn tỷ mỷ, máy móc, bên tiến hành thận trọng khâu lập kiểm tra chứng từ.Chỉ cần có sai sót nhỏ việc lập kiểm tra chứng từ nguyên nhân để từ chối toán Đối với Ngân hàng phát hành, sai sót việc kiểm tra chứng từ dẫn đến hậu lớn Với phương thức toán quốc tế đề cập trên, việc lựa chọn phương thức hoạt động toán quốc tế vấn đề quan trọng Ngân hàng thương mại Hiện nay, Ngân hàng thương mại Việt Nam thực hầu hết hình thức nêu Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế khách quan ưu nhược điểm phương thứcphương thức toán theo tín dụng chứng từ phương thức toán phổ biến Ngân hàng thương mại Việt Nam 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Phan Thị Diệu Thảo, 2013 Giáo trình Thanh tốn quốc tế Tp.HCM: Nhà xuất Phương Đơng Đinh Xn Trình, 2010 Bộ tập quán quốc tế L/C Nhà xuất Thông tin truyền thông Các website: http://www.vnecon.com/showthread.php?1161-L-C-Tat-tan-tat-ve-Tin-dung-thuL-C-Letter-of-credit-.html http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/tin-dung-chung-tu-phuong-thuc-thanhtoan-quoc-te-chu-yeu-va-quan-trong-cua-ngan-hang-thuong-mai.html http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_d%E1%BB%A5ng_th%C6%B0 http://nganhangonline.com/thu-tin-dung-26/thanh-toan-thu-tin-dung-chung-tu299.html Website Ngân hàng Eximbank 38 ... quan đến việc xuất trình chứng từ điện tử thư tín dụng chứng từ eUCP phụ lục UCP xuất trình chứng từ điện tử giúp cho phương thức tín dụng chứng từ sử dụng phù hợp với thời đại điện tử Với vai trò... vấn đề khác Ý nghĩa phương thức tín dụng chứng từ Nếu phương thức chuyển tiền, nhờ thu gây bất lợi cho bên người mua người bán, có hai bên phương thức tốn tín dụng chứng từ lại tỏ ưu việt hơn, khơng... “Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ dùng để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng phiên số 681, ICC ban hành năm 2007 Văn kiện đời nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương thức tín dụng chứng từ , Phương thức tín dụng chứng từ , Giới thiệu đơn xin mở thư tín dụng, Nội dung của thư tín dụng, Phân loại thư tín dụng (L/C)., Tín dụng chứng từ hàng nhập:, Tín dụng chứng từ hàng xuất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay