Tài liều ôn thi HSG sinh học 8, đầy đủ,chuyên sâu, chất lượng

104 267 2
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2018, 14:58

Nguyễn Viết Trung TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI VÀ THI VÀO 10 CHUYÊN SINH MÔN SINH HỌC Năm học: 2017 -2018 NỘI DUNG MÔN SINH HỌC LỚP Tiết 10 11 12 Tên dạy HỌC KÌ I Bài mở đầu Chương I: Khái quát thể người Cấu tạo thể người Tế bào Mô Phản xạ Thực hành: Quan sát tế bào mô Chương II: Sự vận động thể Bộ xương Cấu tạo tính chất xương Cấu tạo tính chất Hoạt động Tiến hóa hệ vận động.Vệ sinh hệ vận động Thực hành: Tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Chương III: Tuần hồn Máu mơi trường thể Bạch cầu Miễn dịch Đông máu nguyên tắc truyền máu Tuần hồn máu lưu thơng bạch huyết Tim mạch máu Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hoàn Kiểm tra tiết Thực hành: Sơ cứu cầm máu Chương IV: Hô hấp Hô hấp quan hô hấp Hoạt động hô hấp Vệ sinh hô hấp Thực hành: Hô hấp nhân tạo Chương V:Tiêu hóa Tiêu hóa quan tiêu hóa Tiêu hóa khoang miệng Tiêu hóa dày Tiêu hóa ruột non Hấp thụ dinh dưỡng thải phân Vệ sinh tiêu hóa Thực hành: Tìm hiểu hoạt động enzim nước bọt Bài tập: (Chữa số tập tập sinh học - NXB Giáo dục 2006) Chương VI:Trao đổi chất lượng Trao đổi chất Chuyển hóa Thân nhiệt Ơn tập học kỳ I - Dạy theo nội dung ôn tập 35 Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Vitamin muối khoáng Tiêu chuẩn ăn uống Nguyên tắc lập phần T/h:Phân tích phần cho trước ChươngVII: Bài tiết Bài tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu Bài tiết nước tiểu Vệ sinh hệ tiết nước tiểu ChươngVIII: Da Cấu tạo chức da Vệ sinh da Chương IX: Thần kinh giác quan Giới thiệu chung hệ thần kinh T/h: Tìm hiểu chức (liên quan đến cấu tạo ) tủy sống Dây thần kinh tủy Trụ não, tiểu não, não trung gian Đại não Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Hệ thần kinh sinh dưỡng Cơ quan phân tích thị giác Vệ sinh mắt Cơ quan phân tích thính giác Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Hoạt động thần kinh cấp cao người Vệ sinh hệ thần kinh Kiểm tra tiết Chương X: Tuyến nội tiết Giới thiệu chung hệ nội tiết Tuyến yên, tuyến giáp Tuyến tụy tuyến thận Tuyến sinh dục Sự điều hòa phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Chương XI: Sinh sản Cơ quan sinh dục nam Cơ quan sinh dục nữ Thụ tinh, thụ thai phát triển thai Cơ sở khoa học biện pháp tránh thai Các bệnh lây qua đường sinh dục Đại dịch AIDS - Thảm họa loài người Bài tập ( Chữa số tập tập Sinh học - NXB Giáo dục 2006) Ôn tập học kỳ II ( Dạy theo nội dung ôn tập 66) Kiểm tra học kỳ II Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học TT Chươ ng Câu hỏi TẾ BÀO, MÔ, CƠ QUAN Cấu tạo tế bào: Các phận Các bào quan Màng sinh chất Chất tế bào Chức Giúp tế bào thực trao đổi chất Thực hoạt động sống tế bào Tổng hợp vận chuyển chất Lưới nội chất Riboxom Ti thể Nơi tổng hợp protein Tham gia hoạt động hơ hấp giải phóng lượng Thu nhận, hồn thiện, phân phối sản phẩm Bộ máy Gôngi Trung thể Tham gia trình phân chia tế bào Điều khiển hoạt động sống tế bào Là cấu trúc quy định hình thành protein, có vai trò định di truyền Tổng hợp ARN riboxom (rARN) Nhân 1.1 Nhiễm sắc thể Nhân Chứng minh TB đơn vị cấu tạo chức - Tế bào đơn vị cấu trúc thể: + Mọi quan thể cấu tạo từ tế bào + Ví dụ: tế bào xương, tế bào cơ, tế bào biểu bì vách mạch máu, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu, tế bào biểu bì niêm mạc dày, tế bào tuyến, - Tế bào đơn vị chức : + Nhờ có hoạt động sống tế bào (trao đổi chất, lớn lên phân chia, cảm ứng) mà thể thực chức sống (trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng) + Tất hoạt động sống thể diễn tế bào + Ví dụ :  Hoạt động tơ tế bào giúp bắp co, dãn  Các tế bào tim co, dãn giúp tim có bóp tạo lực đẩy máu vào hệ mạch giúp hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển chất  Các tế bào hệ hô hấp thực trao đổi khí thể mơi trường  Các tế bào tuyến tiết dịch vào ống tiêu hóa hệ tiêu hóa để biến đổi thức ăn mặt hóa học Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 1.2 Mô gì? Mơ tập hợp tế bào chun hóa,có cấu trúc giống nhau, thực chức định Các loại mơ thể: * Mơ biểu bì: - Mơ biểu bì (biểu mơ) loại mơ bao gồm tế bào nằm lót khoang trống bề mặt cấu trúc thể Nhiều tuyến thể cấu tạo chủ yếu mơ biểu bì Nó ln nằm tựa lên mơ liên kết, nằm hai lớp mô màng đáy - Trong thể người, mơ biểu bì phân loại mô bản, với mô khác mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh - Chức tế bào mơ biểu bì bao gồm chế tiết, thẩm thấu chọn lọc, bảo vệ, vận chuyển tế bào cảm thụ xúc giác * Mô liên kết: - MLK loại mô có cấu tạo gồm thành phần: Các TB liên kết, sợi liên kết chất bản, sợi liên kết vùi chất bản, tế bào liên kết nằm rải rác thành phần gian bào (phần đặc hơn, có tính đặc hệ keo gọi chất bản) - Đặc điểm MLK: + Mô liên kết loại mô phổ biến thể, có hầu hết khắp phận thể, xen mô khác, chúng gắn bó với + Mơ liên kết có nguồn gốc từ thai giữa, tức từ trung mô Trong thể có nhiều loại mơ liên kết - Gồm hai nhóm lớn: + Mơ liên kết thức: Giữ vai trò nâng đỡ nối kết loại mô khác + MLK chuyên biệt: Gồm mô lưới, mô mỡ, mô sun mô xương Mô sun, chất có chứa cartilagein (chất sụn), có mật độ rắn vừa phải Mơ xương, chất có chứa ossein muối canxi mật độ rắn * Mơ cơ: - Mô loại mô liên kết thể động vật Mơ có chức chính: di chuyển thể, chống chịu sức ép, tạo nhiệt cho thể Gồm loại: mô vân, mô tim, mô trơn - Các tế bào dài Cơ vân gắn với xương, tế bào có nhiều nhân, có vân ngang Cơ trơn tạo nên thành nội quan dày, ruột, mạch máu, bàng quang Tế bào trơn có hình thoi đầu nhọn có nhân Cơ tim tạo nên thành tim Tế bào tim phân nhánh, có nhiều nhân - Chức năng: co, dãn, tạo nên vận động * Mô thần kinh: - Mô thần kinh gồm tế bào thần kinh gọi neuron tế bào thần kinh đệm (còn gọi thần kinh giao) - Chức mô thần kinh tiếp nhận kích thích, xử lí thơng tin Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học điều hòa hoạt động quan đảm bảo phối hợp hoạt động quan thích ứng với mơi trường Phân biệt loại mơ thể Mơ biểu bì Mơ liên Mơ kết Đặc Tế bào xếp Tế bào Tế bào dài, xếp điểm xít nằm thành bó cấu tạo chất 1.3 1.4 Mô thần kinh Noron có thân nối với sợi trục sợi nhánh Chức Bảo vệ, hấp Nâng đỡ Co dãn, tạo nên Tiếp nhận kích thụ, tiết ( mơ ( máu vận vận động thích, dẫn sinh sản làm chuyển quan truyền xung nhiệm vụ sinh chất) vận động thần kinh, xử sản) thể lí thơng tin, điều hòa hoạt động quan Cơ vân, trơn, tim có khác đặc điểm cấu tạo, phân bố thể khả co dãn? Đặc điểm cấu tạo: Cơ vân Cơ trơn Cơ tim Số nhân Nhiều nhân Một nhân Nhiều nhân Vị trí nhân Ở phía ngồi sát Ở Ở màng Có vân Có khơng Có ngang Phân bố Tạo thành bắp cơ, Cơ trơn tạo tim tạo nên gắn với xương nên thành nội thành tim hệ vận động quan Hoạt động Hoạt động theo ý Hoạt động Hoạt động không muốn không theo ý theo ý muốn muốn Khả co Tốt Thứ Thứ (sau dãn vân) - Phân bố: vân gắn với xương tạo nên hệ xương Cơ trơn tạo nên thành nội quan, tim tạo nên thành tim - Khả co dãn: tốt vân, đến tim, trơn Hệ quan thể Hệ quan Các quan hệ quan Chức hệ quan Hệ vận động Cơ xương Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học Vận động thể Hệ tiêu hóa Miệng, ống tiêu hóa, tuyến tiêu hóa Tiếp nhận biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho thể Hệ tuần hoàn Tim hệ mạch Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxi tới tế bào vân chuyển chất thải, CO2 Hệ hơ hấp Mũi, khí quản, phế quản hai phổi Thực trao đổi khí O2, CO2 thể môi trường Hệ tiết Thận, ống dẫn nước tiểu bóng đái Bài tiết nước tiểu Hệ thần kinh Não, tủy sống, dây thàn kinh hạch thần kinh Tiếp nhận trả lời kích thích mơi trường, điều hòa hoạt động ác quan 1.5 Các phần thể Cơ thể người gồm phần: đầu, thân tay chân Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ hoành Cơ quan nằm khoang ngực: tim, phổi Cơ quan nằm khoang bụng: dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái quan sinh sản Trình bày cấu tạo chức xương dài? Đầu xương: - Sụn bọc đầu xương: Giảm ma sát - Mô xương xốp gồm nang xương: Phân tán lực + tạo ô chứa tủy đỏ Thân xương: - Màng xương: Giúp xương to bề ngang - Mô xương cứng: Chịu lực - Khoang xương: Chứa tủy đỏ trẻ em tủy vàng người lớn Chứng minh rằng: Bộ xương người có cấu tạo thích nghi với tư đứng thẳng - Cột sống cong chổ - Xương đùi to khỏe để nâng đở thể - Xương bàn chân hình vòm - Gót phát triển phía sau Chúng ta cần làm để hệ cơ, xương phát triển cân đối? - Có chế độ dinh dưỡng hợp lý - Tắm nắng: chuyển hoá vitamin D - vitamin D tăng qúa trình chuyển hố can xi tạo xương - Rèn luyện thể thao lao động vừa sức, lao động khoa học - Ngồi học tư Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 8 10 11 12 3.1 13 3.1 Bộ xương người gồm phần? Nêu thành phần hóa học tính chất xương * Bộ xương người gồm phần: Xương đầu, xương thân xương tay chân * Thành phần hóa học xương gồm thành phần cốt giao (chất hữu cơ) chất khống chủ yếu canxi * Tính chất xương: - Chất khoáng làm cho xương bền - Cốt giao đảm bảo cho xương mềm dẻo Phân biết loại xương: Có loại: - Xương dài: hình ống, chứa tủy đỏ trẻ em chứa mỡ vàng người lớn: xương ống tay, xương đùi…… - Xương ngắn: kích thước ngắn, chẳng hạn xương đốt sống, xương cổ chân, cổ tay - Xương dẹt: hình dẹt, mỏng xương bả vai, xương cánh chậu, xương sọ Đặc điểm cấu tạo chức xương dài: phần xương cấu tạo Chức Đầu xương Sụn bọc đầu Giảm ma sát khớp xương xương Mô xương xốp Phân tán lực tác động gồm nan Tạo ô chứa tủy đỏ xương Thân xương Màng xương Giúp xương phát triển to bề ngang Mô xương cứng chịu lực, đảm bảo vững Khoang xương Chứa tủy đỏ trẻ em, sinh hồng cầu, chứa tủy vàng người lớn HỆ TUẦN HỒN Mơi trường thể - Mơi trường gồm thành phần: máu, nước mô, bạch huyết - Quan hệ chúng: + Một số thành phần máu thảm thấu qua thành mạch máu tạo nước mô + Nước mô thảm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo bạch huyết + Bạch huyết lưu chuyển mạch bạch huyết lại đổ tĩnh mạch máu hòa vào máu Vẽ sơ đồ mơ tả đường máu vòng tuần hồn nhỏ vòng tuần hồn lớn? Vai trò chủ yếu tim hệ mạch vòng tuần hồn máu gì? Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ơn tập Sinh học - Vòng tuần hồn nhỏ: Tâm thất phải → động mạch phổi → mao mạch phổi → tĩnh mạch phổi → tâm nhĩ trái - Vòng tuần hoàn lớn: Tâm thất trái →động mạch chủ → mao mạch thể → tĩnh mạch chủ (trên dưới) → tâm nhĩ phải - Vai trò chủ yếu tim hệ mạch vòng tuần hồn máu:  Tim co bóp tạo áp lực đẩy máu qua hệ mạch  14 Hệ mạch: Dẫn máu từ tim (tâm thất) tới tế bào thể, từ tế bào trở tim (tâm nhĩ) So sánh vòng tuần hồn nhỏ vòng tuần hồn lớn Giống nhau: Đều trình vận chuyển máu qua hệ mạch, theo tính chất chu kì Đều xảy q trình trao đổi khí vòng tuần hoàn Máu vận chuyển theo chiều hệ mạch tim Khác nhau: Vòng tuần hồn lớn Vòng tuần hồn nhỏ – Máu đỏ tươi xuất phát từ tâm thất trái theo động mạch chủ đến tế bào – Máu đỏ thẫm xuất phát từ tâm thất phải theo động mạch phổi đến phế nang – phổi – Sự trao đổi khí xảy máu tế bào – Sự trao đổi khí xảy máu phế nang – Sau trao đổi khí, máu trở nên nghèo ơxi, chuyển thành máu đỏ – Sau trao đổi khí, máu trở nên giàu ôxi chuyển thành máu đỏ tươi Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 10 Chất xám: nằm Não (Đại não, trung gian, trụ não (não giữa, cầu não, hành tủy), tiểu nào) Chất trắng: Nằm TKTW Chất xám: nằm Tủy sống Chất xám nằm HỆ THẦN KINH Vận động Dây thần kinh TK ngoại biên Sinh dưỡng Hạch thần kinh 9 Giao cảm Phó giao cảm * Phân biệt chức hệ thần kinh sinh dưỡng hệ thần kinh vận động: - Hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động hệ xương, hoạt động có ý thức - Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động quan nội tạng, hoạt động khơng có ý thức Khi tiến hành thí nghiệm tìm hiểu chức tuỷ sống gồm có bước Em cho biết bước thí nghiệm nhằm mục đích gì? - Bước gồm có thí nghiệm 1, 3, kết thí nghiệm cho biết: + Trong tuỷ sống có nhiều thần kinh điều khiển vận động chi + Các phải có liên hệ với theo đường liên hệ dọc (vì kích thích mạnh chi khơng chi co mà chi co ngược lại kích thích mạnh chi làm co chi dưới) - Bước gồm thí nghiệm tiến hành sau cắt ngang tuỷ, kết thí nghiệm nhằm khẳng định có liên hệ thần kinh phần khác tuỷ sống (giữa cớ điều khiển chi trước điều khiển chi sau - Bước gồm thí nghiệm tiến hành sau huỷ tuỷ phần vết cắt (tức huỷ thần kinh điều khiển chi trước) nhằm khẳng định tuỷ sống có nhiều thần kinh điều khiển vận động chi (vì huỷ phần vết cắt, kích thích mạnh chi trước, chi trước khơng co nữa, kích thích mạnh chi sau, chi sau co giữ nguyên phần tuỷ vết cắt) Như chức tuỷ sống là: - Chất xám PXKĐK - Chất trắng đường dẫn truyền nối tuỷ sống với với não Nêu cấu tạo cấu tạo tuỷ sống? * Cấu tạo ngoài: - Tuỷ sống bảo vệ cột sống, từ đốt sống cổ I đến đốt sống thắt lưng II, dài 50cm, có phần phình cổ phần phình thắt lưng Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 90 9 - Tuỷ sống bọc lớp màng tuỷ gòm màng cứng, màng nhện màng nuôi * Cấu tạo trong: - Gồm chất xám bao quanh chất trắng - Chất xám phản xạ không điều kiện chất trắng đường dẫn truyến dọc nối tuỷ sống với với não Trình bày cấu tạo chức dây thần kinh tuỷ? Tại nói dây thần kinh tuỷ dây pha? * Cấu tạo dây thần kinh tủy : Có 31 đôi dây thần kinh tủy dây pha gồm có bó sợi thần kinh hướng tâm( cảm giác) bó sợi thần kinh li tâm (vận động) nối với tủy qua rễ sau rễ trước * Chức dây thần kinh : - Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới quan đáp ứng - Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ quan thụ cảm trung ương thần kinh * Nói dây thần kinh tuỷ dây pha : dây thần kinh tuỷ bao gồm bó sợi cảm giác bó sợi vận động liên hệ với tuỷ sống qua rễ sau rễ trước Rễ sau rễ cảm giác, rễ trước rễ vận động Trên ếch mổ để nghiên cứu rễ tuỷ, em Quang vô ý thúc mũi kéo đứt số rễ Bằng cách em phát rễ rễ ? - Kích thích mạnh chi trước (còn rễ sau rễ trước khơng mổ đến), chi sau bên co chứng tỏ rễ trước bên - Rễ sau bên kích thích vào chi làm co chi lại rễ trước co chi Nếu kích thích chi sau mà khơng thấy co chi chấn rễ sau bên đứt Lập bảng so sánh cấu tạo chức trụ não, não trung gian tiểu não? Giải thích người say rượu thường có tượng chân nam đá chân chiêu? * Lập bảng so sánh cấu tạo chức trụ não, não trung gian, tiểu não: Trụ não Não trung gian Tiểu não Cấu tạo - Gồm: hành não, - Gồm: đồi thị - Vỏ chất xám cầu não não vùng đồi - Đồi thị - Chất trắng - Chất trắng bao nhân xám vùng đường dẫn truyền chất xám đồi chất liên hệ tiểu nhân xám não với phần xám khác hệ thần kinh Chức Điều khiển hoạt Điều khiển Điều hoà phối động trình trao đổi chất hợp hoạt động quan sinh dưỡng: điều hoà thân phức tạp giữ tuần hồn, hơ hấp, nhiệt thăng cho tiêu hoá, thể * Giải thích: Người say rượu thường có tượng chân nam đá chân chiêu rượu ngăn cản, ức chế dẫn truyền qua xinap tế bào có liên quan đến tiểu não khiến phối hợp hoạt động phức tạp giữ thăng thể bị ảnh hưởng Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 91 9 Trình bày cấu tạo cấu tạo đại não? Nêu rõ đặc điểm cấu tạo chức đại não người, chứng tỏ tiến hoá người so với động vật khác lớp Thú? *Cấu tạo đại não: - Rãnh liên bán cầu chia đại não làm nửa - Rãnh sâu chia bán cầu đại não làm thuỳ thuỳ trán, thuỳ chẩm, thuỳ đỉnh thuỳ thái dương - Khe rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não * Cấu tạo đại não gồm: - Chất xám tạo thành vỏ não trung tâm phản xạ có điều kiện - Chất trắng nằm vỏ não đường thần kinh nối phần vỏ não với vỏ não với phần hệ thần kinh Trong chất trắng có nhân *Các đặc điểm cấu tạo chức đại não người, chứng tỏ tiến hoá người so với động vật khác lớp Thú là: - Khối lượng não so với thể người lớn động vật thuộc lớp Thú - Vỏ não có nhiều khe rãnh làm tăng bề mặt chứa nơron (khối lượng chấta xám lớn) - Ở người, trung khu vận động cảm giác động vật thuộc lớp Thú, có trung khu cảm giác vận động ngơn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết) Trình bày giống khác mặt cấu trúc chức phân hệ giao cảm đối giao cảm? Hãy trình bày phản xạ điều hoà hoạt động tim hệ mạch trường hợp sau: - Lúc huyết áp tăng cao? - Lúc hoạt động lao động nặng? * Sự giống khác mặt cấu trúc chức phân hệ giao cảm đối giao cảm: - Giống nhau: mặt cấu tạo gồm có phận là: + Bộ phận trụng ương nằm não tuỷ sống + Bộ phận ngoại biên dây thần kinh hạch thần kinh: Hạch thần kinh nơi chuyển tiếp nơron Nơron trước hạch sợi trục có bao miêlin Nơron sau hạch sợi trục khơng có baomiêlin - Khác nhau: Chỉ tiêu so sánh Phân hệ giao cảm Phân hệ đối giao cảm Cấu Trung ương Các nhân xám nằm Các nhân xám trụ não tạo sừng bên tuỷ sống đoạn tuỷ sống Ngoại biên gồm: - Chuỗi hạch nằm gần cột - Hạch nằm gần quan - Hạch thần kinh sống, xa quan phụ phụ trách trách - Nơron trước - Sợi trục ngắn - Sợi trục dài hạch - Nơron sau - Sợi trục dài - Sợi trục ngắn hạch Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 92 Chức Có tác dụng đối lạp với Có tác dụng phân phân hệ đối giao cảm hệ giao cảm * Phản xạ điều hoà hoạt động tim hệ mạch trường hợp: - Lúc huyết áp tăng cao: áp thụ quan kích thích, xuất xung truyền trung ương phụ trách tim mạch nằm nhân xám thuộc phân hệ đối giao cảm , theo dây li tâm (dây X hay mê tẩu) tới tim làm nhịp co lực co đồng thời làm dãn mạch da mạch ruột gây hạ huyết áp - Lúc hoạt động lao động nặng: Khi lao động xảy oxi hố glucơzơ để tạo lượng cần cho co cơ, đồng thời sản phẩm phân huỷ trình CO2 tích luỹ dần máu (thực chất H hình thành do: + + H CO2 + H2O H2CO3 HCO3 − H kích thích hố thụ quan gây xung thần kinh hướng tâm truyền trung khu + 9 hô hấp tuần hoàn nằm hành tuỷ, truyền tới trung khu giao cảm, theo dây giao cảm đến tim, mạch máu đến làm tăng nhịp, lực co tim mạch máu đến co dãn để cung cấp O2 cần cho nhu cầu lượng co cơ, đồng thời chuyển nhanh sản phẩm phân huỷ đến quan tiết) Mô tả cấu tạo cầu mắt nói chung màng lưới nói riêng? a Cấu tạo cầu mắt bao gồm : - Màng bọc gồm : + Màng cứng : phía trước màng giác + Màng mạch : phía trước lòng đen + Màng lưới gồm: Tế bào nón Tế bào que - Mơi trường suốt: + Thuỷ dịch + Thể thuỷ tinh + Dịch thuỷ tinh b Cấu tạo màng lưới * Màng lưới có chứa tế bào thụ cảm thính giác bao gồm: - Tế bào nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh màu sắc - Tế bào que: tiếp nhận ánh sáng yếu, giúp nhìn rõ ban đêm * Điểm vàng nơi tập trung tế bào nón * Đểm mù nơi khơng có tế bào thụ cảm thị giác Cận thị đâu ? làm để nhìn rõ? Tại người già thường phải đeo Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 93 kính lão? Tại khơng nên đọc sách nơi thiếu ánh sáng, tàu xe bị xóc nhiều? - Cận thị nguyên nhân sau: + Bẩm sinh: cầu mắt dài + Do không giữ khoảng cách đọc sách (đọc q gần) - Để nhìn rõ: đeo kính cận (kính mặt lõm) - Người già thường phải đeo kính lão vì: thuỷ tinh thể bị lão hố khả điều tiết -Không nên đọc sách nơi thiếu ánh sáng, tàu xe bị xóc nhiều vì: khoảng cách từ sách tới mắt không đảm bảo (hoặc gần xa) Nêu rõ hậu bệnh đau mắt hột cách phòng tránh? - Hậu quả: Khi hột vỡ làm thành sẹo lông quặm đục màng giác mù lồ → 9 → - Cách phòng tránh: + Giữ vệ sinh mắt: rửa mắt thường xuyên nước muối lỗng, khơng dùng chung khăn mặt + Dùng thuốc theo dẫn bác sĩ Trình bày cấu tạo ốc tai trình thu nhận sóng âm? Vì ta xác định âm phát từ bên phải hay bên trái? a Cấu tạo ốc tai: ốc tai xoắn vòng rưỡi gồm: + ốc tai xương (ở ngoài) + ốc tai màng (ở trong) gồm: Màng tiền đình (ở trên) Màng sở (ở dưới) b Cơ chế truyền âm sư thu nhận cảm giác âm thanh: Sóng âm màng nhĩ chuỗi xương tai cửa bầu chuyển động ngoại dịch → nội dịch → → → → rung màng sở → → → kích thích quan ccti xuất xung thần kinh vùng thính giác (phân tích cho biết âm thanh) c Ta xác định âm phát từ bên phải hay bên trái vì: ta nghe tai: Nếu bên phải sóng âm truyền đến tai phải trước tai trái ngược lại Phân biệt PXCĐK PXKĐK? Nêu rõ ý nghĩa hình thành ức chế PXCĐK đời sống người động vật? Lấy VD hình thành PXCĐK nêu rõ điều kiện để hình thành có kết quả? a Phân biệt PXCĐK PXKĐK: - PXKĐK phản xạ sinh có, không cần phải học tập - PXCĐK phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập, rèn luyện b Ý nghĩa hình thành ức chế PXCĐK đời sống người động vật là: - Đảm bảo thích nghi với mơi trường điều kiện sống thay đổi Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ơn tập Sinh học 94 - Hình thành thói quen tập quán tốt người động vật c Lấy VD PXCĐK: Khi cho gà ăn kết hợp với tiếng gõ mõ, làm nhiều lần gà hình thành PXCĐK là: “Tiếng gõ mõ tín hiệu gọi ăn”, nên nghe mõ gà chạy ăn Sở dĩ vùng thính giác vùng ăn uống vỏ não hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời Tuy nhiên, gõ mõ gà chạy mà khơng ăn nhiều lần sau có tiếng mõ gà khơng chạy Đó đường liên hệ thần kinh tạm thời vùng thính giác vùng ăn uống khơng củng cố Điều kiện cần để hình thành phản xạ là: ⇒ 9 10 - Phải có kết hợp kích thích có điều kiện (tiếng gọi gà) với kích thích khơng điều kiện (thức ăn) Kích thích có điều kiện phải tác động trước kichs thích khơng điều kiện thời gian ngắn - Q trình kết hợp phải lặp lặp lại nhiều lần Nêu rõ ý nghĩa giấc ngủ? Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần điều kiện gì? - Ý nghĩa: Ngủ trình ức chế não đảm bảo phục hồi khả làm việc hệ thần kinh - Biện pháp để có giấc ngủ tốt: + Cơ thể sảng khoái + Chỗ ngủ thuận tiện + Khơng dùng chất kích thích chè, cà phê, thuốc lá,… Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm tới vấn đề gì? Vì sao? * Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm tới vấn đề sau: - Đảm bảo giấc ngủ ngày để phục hồi khả làm việc hệ thần kinh sau ngày làm việc căng thẳng - Giữ cho tâm hồn thản, tránh suy nghĩ lo âu - Xây dựng chế độ làm việc nghỉ nghơi hợp lý - Tránh lạm dụng chất kích thích ức chế thần kinh như: rươu, nước chè, cà phê, thuốc lá, ma tuý, … * Vì: - Cơ thể người khối thống nhất, hoạt động chịu điều khiển, điều hoà, phối hợp hệ thần kinh Sức khoẻ người phụ thuộc vào trạng thái hệ thần kinh Vì cần giữ gìn bảo vệ hệ thần kinh tránh gây tác động xấu đến hoạt động hệ thần kinh - Các chất kích kích thích rượu làm cho hoạt động vỏ não bị rối loạn trí nhớ kém, nước chè cà phê gây khó ngủ - Các chất gây nghiện thuốc lá: làm cho thể suy yếu, dễ mắc bênh ung thư Khả làm việc trí óc giảm, trí nhớ Còn ma t làm suy yếu nòi giống, cạn kiệt kinh tế, lây nhiễm HIV, nhân cách,… Lập bảng so sánh cấu tạo chức tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết Chúng giống khác điểm nào? * Giống nhau: tế bào tuyến tạo sản phẩm tiết * Khác nhau: Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 95 10 Chỉ tiêu so sánh Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết Cấu tạo Các tế bào tuyến nằm cạnh Các tế bào tuyến nằm cạnh ống mạch máu dẫn Chức Sản phẩm tiết Sản phẩm tiết tập trung vào ống hoocmon ngấm thẳng dẫn để đổ vào máu Nêu vai trò hoocmon, từ xác định tầm quan trọng hệ nội tiết? - Vai trò hc mơn thể là: + Duy trì tính ổn định mơi trường bên thể + Điều hòa q trình sinh lí diễn bình thường - Tầm quan trọng hệ nội tiết: sản phẩm tiết tuyến nội tiết Hc mơn có hoạt tính sinh học cao, cần lượng nhỏ làm ảnh hưởng rõ rệt đến trình sinh lí, đặc biệt q trình trao đổi chất, q trình chuyển hóa quan diễn bình thường Trình bày chức hoocmon tuyến tuỵ? Vai trò tuyến thận? a Chức tuyến tuỵ: - Tuyến tuỵ vừa làm chức ngoại tiết, vừa làm chức nội tiết - Chức nội tiết tế bào đảo tuỵ thực + Tế bào : tiết glucagon có tác dụng biến đổi glicôgen thành glucozơ để nâng α lượng đường huyết máu trở lại bình thường + Tế bào : tiết insulin có tác dụng chuyển glucozơ thành glicôgen dự trữ gan β 10 10 Như vậy, nhờ tác dụng đối lập loại hoocmon mà tỷ lệ đường huyết ổn định đảm bảo hoạt động sinh lý thể diễn bình thường b Vai trò tuyến thận Tuyến thận gồm có phần vỏ phần tuỷ - Phần vỏ gồm phần: + Lớp (lớp cầu) tiết hoocmon điều hoà muối Na, K máu + Lớp (lớp sợi) tiết hoocmon điều hoà lượng đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin lipit) + Lớp (lớp lưới) tiết hoocmon điều hoà sinh dục nam, gây biến đổi đặc tính sinh dục nam - Phần tuỷ tiết Ađrênalin Norađrênalin coa tác dụng điều hồ hoạt động tim mạch hơ hấp, góp phần glucagơn điều chỉnh lượng đường máu Lập bảng tổng kết vai trò tuyến nội tiết học theo mẫu bảng 56.2? Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ? * Lập bảng: STT Tuyến nội tiết Vai trò Tuyến yên Là tuyến quan trọng tiết hoocmon kích thích hoạt động nhiều tuyến nội tiết khác Đồng thời tiết hoocmon có ảnh hưởng đến sinh trưởng, trao đổi glucơzơ, chất khoáng, nước co thắt trơn Tuyến giáp Có vai trò quan trọng chuyển hóa vật chất Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 96 11 11 Tuyến cận giáp lượng thể Cùng với tuyến giáp có vai trò điều hồ trao đổi Ca P máu * Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ: Bệnh bướu cổ thiếu Iốt Bệnh Bazơđô Khi thiếu Iốt, chất Tirooxin không Do tuyến giáp hoạt động mạnh tiết tiết ra, tuyến yên tiết nhiều hoocmon nhiều hoocmon làm tăng trao đổi chất, thúc đẩy tuyến giáp hoạt động gây phì nhịp tim tăng, người bệnh ln đại tuyến làm thành bướu cổ Trẻ em bị trạng thái hồi hộp, căng thẳng, ngủ bệnh ẽ chận lớn, trí não phát triển; sút cân nhanh người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, Do tuyến hoạt động mạnh nên gây trí nhớ bướu cổ, lồi mắt Trình bày chức tinh hoàn buồng trứng? Nguyên nhân dẫn tới biến đổi thể tuổi dậy nam nữ gì? Trong biến đổi biến đổi quan trọng cần lưu ý? a Chức tinh hoàn buồng trứng: * Tinh hoàn: - Sản sinh tinh trùng - Tiết hoocmon sinh dục nam Testosteron * Buồng trứng: - Sản sinh trứng - Tiết hoocmon sinh dục nữ Ơstrogen b Nguyên nhân dẫn tới biến đổi thể tuổi dậy nam nữ là: - Đối với nam: la hoocmon sinh dục nam Testosteron - Đối với nữ: hoocmon sinh dục nữ Ơstrogen c Trong biến đổi đó, biến đổi quan trọng đáng lưu ý biến đổi chứng tỏ có khả sinh sản xuất tinh lần đầu nam hành kinh lần đầu nữ Trình bày chế hoạt động tuyến tuỵ? Nêu rõ mối quan hệ hoạt động điều hoà tuyến yên tuyến nội tiết? a Cơ chế hoạt động tuyến tuỵ: Sự phối hợp hoạt động tế bào đảo tuỵ tuyến tuỵ α β lượng đường máu giảm hay tăng để giữ cho nồng độ đường máu ổn định Khi lượng đường máu giảm sau hoạt động mạnh đói kéo dài , khơng tế bào đảo tuỵ hoạt động tiết glucagôn mà có phối hợp hoạt α động tuyến thận Tuyến tiết Cooctizơn để góp phần vào chuyển hố lipit prơtêin làm tăng đường huyết b Mối quan hệ hoạt động điều hoà tuyến yên tuyến nội tiết khác - Tuyến yên tiết hoocmon điều khiển sư hoạt động tuyến nội tiết: VD: Tuyến yên tiết TSH kích thích tuyến giáp tiết Tiroxin Tuyến yên tiết ACTH kích thích vỏ tuyến thận tiết Cooctizơn Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 97 - Hoạt động tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu chi phối hoocmon tuyến nội tiết tiết chế tự điều hồ tuyến nội tiết → 11 nhờ thơng tin ngược VD: Khi Tirôxin máu nhiều lại có tác dụng làm cho vùng đồi tiết chất ức chế tuyến yên Tirôxin theo máu lên thuỳ trước tuyến yên, ức chế tuyến yên tiết TSH Cuối cùng, khơng có TSH, tuyến giáp ngừng tiết Tirơxin, lượng chất trở mức bình thường AIDS gì? Nguyên nhân dẫn tới AIDS gì? Kể tên đường lây nhiễm HIV/AIDS? Phòng tránh lây nhiễm HIV cách nào? Có nên cách li người bệnh để khỏi bị lây nhiễm không? - ADIS hôi chứng suy giảm miễn dịch mắc phải bị lây nhiếm HIV, làm thể khả chống bệnh chắn dẫn tới tử vong - Nguyên nhân: loại virut gây suy giảm miễn dịch người (HIV) truyền từ người bệnh đến người khác cộng đồng - Các đường lây nhễm: + Qua quan hệ tình dục + Qua truyền máu tiêm chích ma tuý + Qua thai (mẹ mắc truyền cho qua thai) - Các biện pháp phòng tránh : + Cần chủ động phòng tránh bị lây nhiễm (khơng tiêm chích, khơng quan hệ tình dục an tồn, khơng sử dụng chung đồ với người bị nhiễm HIV,….) + Chú ý không làm lây nhiễm HIV cho người khác (nếu bị nhiễm HIV) - Không nên xa lánh người nhiễm HIV / ADIS vì: sinh hoạt bình thường (khơng tiêm chích truyền máu) người bệnh khơng truyền HIV sang người lành (để gây bệnh) Mặt khác, cần động viên an ủi người bệnh sống có ích quãng đời lại Tuy nhiên, cần ý không sử dụng chung đồ dùng người nhiễm HIV Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 98 CẤU TẠO PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ QUAN- HỆ CƠ QUAN 1 Đặc điểm cấu tạo tế bào phù hợp với chức co cơ? Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức co : - Tế bào gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nên tế bào dài - Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ dày tơ mảnh bố trí xen kẽ để tơ mảnh xuyên vào vùng phân bố tơ dày làm ngắn lại tạo nên co Phân tích đặc điểm xương người thích nghi với tư đứng thẳng hai chân - Cột sống cong chỗ tạo hai hình chữ S nối tiếp giúp thể có tư đứng thẳng - Lồng ngực dẹp theo chiều trước sau nở sang hai bên - Đặc biệt phân hoá xương chi xương chi dưới, người tay ngắn chân vượn ngược lại tay dai chân người khớp vai linh động, xương cổ tay nhỏ, khớp cổ tay cấu tạo kiểu bầu dục, khớp bàn tay ngón tay linh động ngón có khả đối diện với ngón lại Khớp chậu đùi có hố khớp sâu đảm bảo vững chắc, khớp cổ chân bàn chân chặt chẽ Xương chậu nở rộng, xương đùi lớn giúp nâng đỡ toàn thể -Xương bàn chân, xương ngón ngắn, bàn chân hình vòm có tác dụng phân tán lực thể đứng di chuyển Xương gót lớn phát triển phía sau Cấu tạo mạch máu phù hợp với chức 3 Động mạch: - Thành có lớp với lớp mơ liên kết lớp trơn dày tĩnh mạch - Lòng hẹp tĩnh mạch -> Thích hợp với chức dẫn máu từ tim đến quan với vận tốc áp lực lớn Tĩnh mạch: - Thành có lớp lớp mô liên kết lớp trơn mỏng động mạch - Lòng mạch rộng động mạch - Có van chiều nơi máu phải chảy ngược chiều trọng lực Thích hợp với chức dẫn máu từ khắp tế bào thể tim với vận tốc áp lực nhỏ Mao mạch: - Nhỏ phân nhánh nhiều - Thành mỏng gồm lớp biểu bì - Lòng hẹp-> Thích hợp với chức toả rộng tới tế bào mô, tạo điều kiện trao đổi chất với tế bào Giải thích đặc điểm cấu tạo tim phù hợp với chức mà đảm nhiệm? - Cấu tạo tim: loại dày, chắn tạo lực co bóp mạnh đáp ứng với việc Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 99 đẩy máu từ tim tới động mạch Bên cạnh lực giãn tim lớn tạo sức hút để đưa máu từ tĩnh mạch tim - Bao xung quanh tim màng liên kết mỏng: Mặt màng liên kết có chất dịch nhày giúp tim co bóp tránh ma sát phận khác gần - Tim có yếu tố thần kinh tự động: Ngoài việc chịu chi phối thần kinh trung ương phận khác thể; thành tim yếu tố thần kinh tự động hạch thần kinh Nhờ yếu tố giúp cho tim co bóp liên tục, kể thể ngủ - Độ dày xoang tim: phần xoang tim khác nhau, độ dày khơng thích ứng với sức chứa nhiệm vụ đẩy máu phần xoang Thành tâm thất dày thành tâm nhĩ để đảm bảo cho lực co bóp lớn đưa máu vào động mạnh Thành tâm thất trái dày thành tâm thất phải giúp tống máu gây lưu thơng máu vòng tuần hồn lớn - Các van tim: tim có hai loại van: van ngăn tâm nhĩ tâm thất bên van ngăn xoang tim với mạch máu lớn xuất phát từ tim - Van nhĩ - thất: ngăn tâm nhĩ tâm thất theo chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất Các van có dây chằng nối chúng vào tâm thất Cấu tạo giúp máu tim lưu thông chiều từ tâm thất xuống tâm nhĩ - Van bán nguyệt: ngăn chỗ lỗ vào động mạnh với tâm thất Cấu tạo loại van giúp máu lưu thông chiều từ tâm thất vào động mạch chủ động mạnh phổi Đặc điểm cấu tạo quan đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm khơng khí vào phổi đặc điểm tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi tác nhân có hại? - Làm ẩm khơng khí lớp niêm mạc tiết chất nhày lót bên đường dẫn khí - Làm ấm khơng khí có mạng mao mạch dày đặc , căng máu ấm nóng lớp niêm mạc, đặc biệt mũi phế quản - Tham gia bảo vệ phổi có: + Lơng mũi giữ lại hạt bụi lớn, chất nhày lớp niêm mạc tiết giữ lại hạt bụi nhỏ, lớp lông rung chuyển động liên tục quét chúng khỏi khí quản + Nắp quản ( sụn nhiệt) giúp đậy kín đường hô hấp cho thức ăn khỏi lọt vào nuốt + Các tế bào limpho hạch amidan, VA có tác dụng tiết kháng thể để vơ hiệu hóa tác nhân gây bệnh Đặc diểm cấu tạo phổi làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí? - Bao ngồi phổi lớp màng Lớp dính với phổi lớp ngồi dính với lồng ngực Chính có lớp dịch mỏng làm áp suất phổi âm 0, làm cho phổi nở rộng xốp - Có tới 700-800 triệu phế nang làm tăng bề mặt trao đổi khí lên lên tới 70-80 Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 100 m2 Cấu tạo quan hô hấp phù hợp với chức trao đổi khí Các quan Đặc điểm cấu tạo Mũi -Có nhiều lơng mũi: lọc tạp chất khơng khí - Có lớp niệm mạc tiết chất nhày: làm ẩm khơng khí - Có lớp mao mạch dày đặc: làm ấm khơng khí Đườn Họng Có tuyến amidan tuyến VA có nhiều tế bào limpo: bảo vệ g thể dẫn khí Thanh Có nắp quản( sụn nhiệt) cử động để đậy quản kín đường hô hấp: để thức ăn không lọt vào đường hơ hấp nuốt, giúp phát âm Khí quản - Có 15-20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên - Có lớp niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển động liên tục Phế quản Cấu tạo vòng sụn Ở phế quản, nơi tiếp xúc phế nang khơng có vòng sụn mà thớ - Bao phổi lớp màng Lớp ngồi dính với lồng ngực Lớp dính với phổi, hai lớp có chất dịch -> Hai phổi giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống hít vào thở - Phổi trái có - Đơn vị cấu tạo phổi phế nang tập hợp thành thùy cụm bao mạng mao mạch dày đặc -> tạo - Phổi phải có điều kiện cho trao đổi khí phế nang máu dễ thùy dàng - Số lượng phế nang lớn, có tới 700-800 triệu phế nang -> làm tăng bề mặt trao đổi khí phổi Đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp chức hấp thụ chất dinh dưỡng: - Lớp niêm mạc ruột non có nếp gấp với lông ruột lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt - Ruột non dài (2.8 – 3m người trưởng thành), phần dài ống tiêu hóa - Ruột non có mạng lưới mao mạch máu mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới lơng ruột - Trong lơng ruột có hệ thống mao mạch máu mạch bạch huyết dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho hấp thụ chất dinh dưỡng diễn nhanh chóng - Màng ruột màng thấm có tính chọn lọc hấp thụ vào máu chất cần thiết cho thể, không cho chất độc vào máu - Ruột non đổ vào tuyến gan, tuyến tụy tuyến ruột Các tuyến chứa muối mật (tuyến mật) enzim tiêu hóa để phân giải tinh bột, đường đơi, lipit thành chất dinh dưỡng Cấu tạo dày phù hợp với chức tiêu hóa * Chức dày: Dạ dày có chức - Nghiền học thức ăn, thấm dịch vị - Phân hủy thức ăn nhờ hệ enzym tiêu hóa dịch vị Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 101 * Đặc điểm cấu tạo phù hợp chức Đặc điểm Phù hợp với chức - Tâm vị: - Lỗ tâm vị có lớp niêm mạc ngăn cách với thực quản - Đáy vị: - Bình thường chứa khơng khí - Thân vị: - Môn vị: - Phần thân vị chứa tuyến tiết HCl Pepsinogene - Lỗ mơn vị có thắt thật gọi thắt môn vị Dạ dày có dạng hình túi thắt đầu Chứa nhiều thức ăn phần rộng ống tiêu hóa , niêm mạc có nhiều nếp gấp: Thành da dày gồm: Lớp mạc - Đảm bảo cho việc co bóp nhào ngồi cùng, lớp trơn trộn thức ăn (tiêu hóa học) (cơ vòng, dọc, xiên) lớp biểu mô - Lớp biểu mô uốn sâu vào thành - Tăng diện tích bề mặt tiết dịch vị dày tạo nên nhiêu ống tuyến gọi (tiêu hoa hóa học) phểu dày - Trong lớp biêu mỏ tể bào phân hòa thành nhiêu loại với chức năm khác nhau: + Các tế bào viền (tế bào thành, bờ) Tạo môi trường axit (pH = 2) tiết axit HCl - Làm biến tính protein khiến mạch polipeptit duỗi để enzim dề dàng tác dộng - Làm mềm mô liên kết thịt, rau - Biến đổi pepsinogen khơng hoạt tính thành enzim pepsin có hoạt tính phân giai protein thành chuỗi peptit ngắn - Tham gia vào điều tiết đóng mở môn vị để chuyên thức ăn xuống tá tràng theo đợt - Diệt khuẩn + Các tế bào chinh tlét enzim Phân giai protein thành chuỗi pepsinogen enzim tiêu hóa polipeptil ngắn Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 102 khác Các tế bào cổ phểu tiết chất nhầy Bảo vệ biêu mô không bị phân hủy enzim pepsin Các tế bào nội tiết sản xuất hoocmon gastrin 9 Điều hóa tiêu hóa dày, có thức ăn dày gastrin tiết đivào máu để kích thích tiết dịch vị dày Các đặc điểm cấu tạo thận đường dẫn nước tiểu phù hợp với chức tiết nước tiểu * Đặc điểm cấu tạo thận phù hợp với chức tiết nước tiểu - Thận cấu tạo từ đơn vị chức Đơn vị chức nơi xảy trình lọc chất bả từ máu - Mỗi đơn vị chức thận có mạng lưới mao mạch mang chất bả đến - Số lượng đơn vị thận nhiều (có khoảng triệu đơn vị ỏ thận) giúp thận lọc nhiều chất bả từ máu - Thận có bể thận nơi tập trung nước tiểu tạo từ đơn vị chức thận * Đặc điểm cấu tạo đường dẫn nước tiểu phù hợp với chức tiết nước tiểu - ống dẫn tiểu: Cấu tạo ống rỗng để dẫn nước tiểu từ thận xuống bóng đái - Bóng đái: có thành có khả co rút để đẩy nước tiểu xuống ống đái - ống đái: có trơn vân có khả co dãn để đào thải nước tiểu cần thiết - Bóng đái thắt ống đái có mạng thần kinh phân bố tạo cảm giác buồn tiểu lượng nước tiểu bóng đái nhiều gây phản xạ xuất nước tiểu Cấu tạo mắt phù hợp với chức - Mắt nằm hốc mắt, bảo vệ mi, mày Cấu tạo gồm màng: - Ngồi màng cứng có chức bảo vệ mắt Phía trước màng cứng có màng giác có ánh sáng qua - Giữa màng mạch gồm nhiều mạch máu muôi dưỡng mắt - Trong màng lưới có cấu tạo giống phòng tối, gồm nhiều tế bào thần kinh thị giác là: + Tế bào hình nón: tiếp nhận ánh sáng mạnh (ban ngày) + Tế bèo hình que: tiếp nhận ánh sáng yếu (ban đêm) + Điểm vàng: nơi tập dây thần kinh thị giác Mắt nhìn thấy ảnh rơi lên điểm vàng Cấu tạo tai phù hợp với chức thu nhận sóng âm là: - Tai ngồi: + Vành tai: hứng sóng âm + Ống tai: hướng sóng âm + Màng nhĩ: khuếch đại âm Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 103 - Tai giữa: + Chuỗi xương tai gồm xương búa, xương đe, xương bàn đạp: truyền sóng âm + Vòi nhĩ: cân áp suất hai bên màng nhĩ - Tai trong: + Tiền đình có ống bán khun: thu nhận thơng tin vị trí chuyển động thể khơng gian + Ốc tai: thu nhận kích thích sóng âm Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ơn tập Sinh học 104 ... tập tập Sinh học - NXB Giáo dục 2006) Ôn tập học kỳ II ( Dạy theo nội dung ôn tập 66) Kiểm tra học kỳ II Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học TT... Tài liệu ôn tập Sinh học 26 Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 27 41 5.2 Sơ đồ khái quát hoạt động q trình tiêu hóa Nguyễn Viết Trung, Tài liệu ôn tập Sinh học 28 42 5.3 43 5.4 Các chất. .. (Chữa số tập tập sinh học - NXB Giáo dục 2006) Chương VI:Trao đổi chất lượng Trao đổi chất Chuyển hóa Thân nhiệt Ơn tập học kỳ I - Dạy theo nội dung ôn tập 35 Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Vitamin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liều ôn thi HSG sinh học 8, đầy đủ,chuyên sâu, chất lượng, Tài liều ôn thi HSG sinh học 8, đầy đủ,chuyên sâu, chất lượng, TẾ BÀO, MÔ, CƠ QUAN, - Môi trường trong gồm những thành phần: máu, nước mô, bạch huyết.  - Quan hệ của chúng:   + Một số thành phần của máu thảm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô  + Nước mô thảm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết  + Bạch huyết lưu chuyển tr, - Chỉ số 150/180 mm Hg: chỉ huyết áp cao là bệnh. (0,25đ), (Biết rằng anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B), Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào?, Một số đặc điểm chính về bộ máy tiêu hóa ở con người, - Tại sao khi ánh sáng yếu mắt ta không phân biệt được màu sắc của vật?, Hãy trình bày cơ chế tự điều hòa hô hấp ở cơ thể người?, Theo em, cần có những biện pháp nào để bảo vệ hệ hô hấp tránh khỏi các tác nhân gây hại?, tại sao khi bị tổn thương não phía bên trái thì các cơ quan phía dưới ở bên phải chịu tác động và ngược lại khi bị tổn thương não phía bên phải thì các cơ quan phía dưới ở bên trái chịu tác động?

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay