SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI DẠY KỂ CHUYỆN CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

37 113 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2018, 12:09

Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cần có sự đánh giá về vai trò của việc Phát triển ngôn ngữ (PTNN) đối với trẻ 5-6 tuổi. Cần làm rõ hiệu quả của việc sử dụng phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện trong sự phát triển toàn diện đối với trẻ mầm non. Hiện nay chưa có những nghiên cứu về phần mềm (PM) trong việc thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ MN. 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu trước đã đặt ra và giải quyết các vấn đề về: - Yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non (GDMN) trong giai đoạn hiện nay, chú ý đến việc đổi mới toàn diện từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp GDMN. Chương trình mới chú trọng PTNN cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục. - Ứng dụng CNTT – truyền thông vào dạy học để hình thành ở trẻ một số kỹ năng học tập mới: Kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng học tập trên các phần mềm, các kỹ năng phụ trợ khác… - Đưa ra định hướng đúng đắn về sự cần thiết của ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non. CNTT đã tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Đó là các vấn đề định hướng không chỉ có tính lí luận mà còn có tính thực tiễn. Chúng tôi đã có ý thức tiếp thu các kết quả đó và phát triển trong đề tài nghiên cứu của mình. Tuy nhiên cũng qua các công trình nghiên cứu trên nhóm tác giả cũng nhận thấy các nhà khoa học quan tâm phương pháp và biện pháp giáo dục (GD), PTNN về số lượng về chất lượng ngôn ngữ, rất ít các công trình nghiên cứu về phương tiện (PT) để PTNN cho trẻ. Trước thực tế GD ở trường MN đòi hỏi phải có những PTDH cụ thể hơn. Đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi thấy từng bước cần xây dựng những loại hình thiết bị dạy học hiện đại phù hợp với chương trình đổi mới giúp cho giáo viên mầm non ứng dụng những lý luận dạy học hiện đại vào một đối tượng dạy học cụ thể. 3. Mục đích nghiên cứu: Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn, từ đó đề xuất quy trình thiết kế bài dạy kể chuyện trong trường mầm non. 4. Nội dung nghiên cứu: 4.1. Nghiên cứu lý luận - Làm rõ một số khái niệm khoa học: Phần mềm; phần mềm dạy học; - Đặc điểm tâm lý trẻ 5 - 6 tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin; - Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện; - Các phần mềm dùng cho hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi; 4.2. Nghiên cứu thực tiễn : Thực tế về trang bị và sử dụng một số phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN; 4.3. Nguyên tắc, quy trình sử dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện:- Nguyên tắc thiết kế; - Quy trình thiết kế. 4.4. Thiết kế câu chuyện có ứng dụng phần mềm(ví dụ minh họa): - Tên câu chuyện và nội dung câu chuyện;- Định hướng thiết câu chuyện;- Giá trị ứng dụng của câu chuyện. 5. Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng một số phần mềm thiết kế câu chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn tại Hà Nội. 6. Phương pháp nghiên cứu + Nghiên cứu lí luận: Phân tích, hệ thống hóa và khái quát hóa những vấn đè nghiên cứu; + Nghiên cứu thực tiễn: Vài nét về tình hình trang bị và sử dụng phần mềm ở một số trường mầm non Hà nội; + Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến chuyên gia; GV 7. Sản phẩm khoa học của đề tài: + Báo Cáo tổng kết đề tài; + Quy trình thiết kế bài dạy kể chuyện trong trường mầm non. 8.Thời gian thực hiện: năm 2012 Phần 2 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài: 1.1.1 Phần mềm (software) : 1.1.1.1. Khái niệm phần mềm: Theo từ điển tin học Anh Việt; Nhà xuất bản thanh niên năm 2002. « Phần mềm (PM) – software: Là các chương trình hay thủ tục chương trình chẳng hạn như một ứng dụng, tập tin, hệ thống, trình điều khiển thiết bị…cung cấp các chỉ thị chương trình cho máy tính ». 1.1.1.2. Khái niệm phần mềm dạy học: Trong lĩnh vực giáo dục, ngoài những phần mềm được cài đặt trong các máy vi tính (hệ điều hành, ứng dụng, quản lý dữ liệu, ...), còn có những phần mềm chuyên dụng cho việc dạy và học gọi là phần mềm dạy học (PMDH). Đó là những chương trình ra lệnh cho máy tính thực hiện các yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy học theo mục đích đã định. 1.1.2. Về phân loại phần mềm dạy học. Theo giáo trình tin học cơ sở do Hồ Sĩ Đàm chủ biên trong chương 8 “phần mềm máy tính” đã giới thiệu một số loại phần mềm (PM) sau: Phần mềm ứng dụng; Phần mềm công cụ (PMCC); PM hệ thống; PM tiện ích (utility). Theo [2], ta có thể liệt kê một vài tiêu chí phân loại PM như sau: + Phân loại theo đối tượng sử dụng Theo tiêu chí này, phần mềm giáo dục sẽ được phân loại theo kiểu, số lượng và loại người dùng. Người dùng cũng có thể phân loại theo số lượng: PM dùng cho một người (single user) hoặc một nhóm người (group users). + Phân loại công cụ - nội dung. Theo tiêu chí này, phần mềm được phân loại theo cách nó tạo ra nội dung hỗ trợ giáo dục. Phân biệt 2 loại phần mềm chính. *Phần mềm công cụ: Không trực tiếp cung cấp nội dung cho bài học, bài giảng cụ thể, chỉ cung cấp các công cụ làm việc. Với các công cụ này, người dùng sẽ tự tạo ra nội dung cụ thể cho bản thân mình. Các phần mềm điển hình loại này như: Phần mềm PowerPoint – công cụ thiết kế các trình diễn dùng làm bài giảng điện tử rất tiện lợi. Phân loại công cụ chung – Công cụ đặc thù Theo [11] Với các PMCC, Có thể phân chia thành 2 nhóm phần mềm công cụ chính: - Phần mềm công cụ chung: Là các PMCC không mang đặc thù của bất kỳ môn học nào. Các PMCC chung thông thường được nhiều người sử dụng để tạo các nội dung hoặc bài giảng không đặc thù riêng cho một chuyên ngành kỹ thuật hẹp. - Các Phần mềm công cụ chuyên dụng: là các PMCC chuyên dùng để thiết kế các mô phỏng hoặc bài giảng đặc thù riêng cho một môn học hoặc một chuyên ngành nhất định, do vậy thường chỉ được dùng trong một phạm vi không rộng rãi như các PMCC chung. * Các phần mềm chuyên dụng: để kiến tạo và thiết lập các bài giảng điện tử dành riêng cho giáo viên. Các PM này phần lớn hỗ trợ một số chuẩn của e-Learning đặc biệt là chuẩn SCORM hiện đang được khá nhiều quốc gia trên thế giới công nhận 1.2. Phần mềm dạy học hỗ trợ hoạt động kể chuyện trong trường mầm non. Với giáo viên: + Giải phóng sức lao động cho các cô; + Giảm tải thời gian làm việc;+ Nâng cao nghiệp vụ sư phạm; + Tiếp xúc với nền khoa học hiện đại tiên tiến. Phát triển năng lực sử dụng CNTT của các cô Với trẻ nhỏ: + Là phương tiện để mở rộng kiến thức về MTXQ; về cuộc sống; về thiên nhiên; về xã hội…cung cấp một lượng từ mới bao gồm nhiều từ loại khác nhau như danh từ; động từ gợi cảm, tính từ gợi cảm, các trạng từ thể hiện các trạng thái hành động của nhân vật và kích thích hoạt động nói năng, phát triển vốn từ cho trẻ để từ đó giúp trẻ tiếp thu và học từ mới một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn phát triển khả năng cảm thụ ngôn ngữ văn học, tác phẩm văn học cho trẻ... 1.3. Đặc điểm tâm lý trẻ 5 - 6 tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nghiên cứu sự phát triển tâm lí, sinh lí của trẻ 5 - 6 tuổi có ảnh hưởng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi quan tâm đến các đặc điểm sau: Về tri giác, trí nhớ, tư duy, cảm xúcvà thẩm mỹ. 1.4. Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng dụng phần mềm thiết kế câu chuyện 1.4.1. Hoạt động kể chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: + Kể chuyện có ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ rất lớn. Qua hoạt động kể chuyện, ở trẻ sẽ hình thành và phát triển năng lực cảm thụ nghệ thuật, trí tưởng tượng, tình cảm đạo đức, thị hiếu thẩm mỹ đặc biệt là hình thành và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật. + Nếu GV tổ chức tốt hoạt động kể chuyện thì sẽ góp phần phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ phát hiện ra những cái mới, những cái ẩn giấu trong các sự vật, hiện tượng xung quanh một cách chủ động, sáng tạo, trong đó, việc tổ chức môi trường ngôn ngữ tích cực cũng như việc chuẩn bị đồ dùng, trang thiết bị phù hợp giữ vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là những TBDH hiện đại có ứng dụng CNTT. 1.4.2. Định hướng ứng dụng CNTT chung vào hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay Định hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi có những mục tiêu cụ thể sau: với trẻ 5 – 6 tuổi mục tiêu trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày; Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau như: lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ và diễn đạt câu phải rõ ràng, giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hằng ngày. Khả năng nghe và kể lại sự việc, khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra trẻ còn phải có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết… Tất cả những định hướng đó sẽ tạo cho trẻ những năng lực cần thiết giúp trẻ học tốt khi vào học lớp 1. + Về nội dung: Nội dung chương trình được xây dựng theo các lĩnh vực phát triển trong đó lĩnh vực phát triển ngôn ngữ gồm 3 nội dung: nghe, nói, làm quen với đọc, viết. Theo đó, việc GV chuẩn bị đồ dùng để tổ chức các hoạt động kể chuyện cho trẻ bao gồm nhiều đồ dùng trực quan khác nhau tuỳ theo điều kiện của trường, lớp học bao gồm các đồ dùng do GV tự tạo, các đồ dùng phương tiện kĩ thuật hiện đại... + Về phương pháp giáo dục: Sử dụng phần mềm thiết kế câu chuyện cần đảm bảo các phương pháp giáo dục mẫu giáo nói chung: “Phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Theo đó, các phương pháp để tổ chức kể chuyện cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi cũng gồm 4 nhóm phương pháp cơ bản nằm trong hệ thống phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, cụ thể: Nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm bao gồm phương pháp dùng trò chơi, nêu tình huống có vấn đề, luyện tập; Nhóm phương pháp trực quan minh họa (quan sát, làm mẫu, minh họa); Nhóm phương pháp dùng lời nói; Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ; Nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá. + Về hình thức giáo dục: Hình thức tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ : theo chương trình GDMN có các hình thức tổ chức theo mục đích và nội dung giáo dục (trên hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ở mọi lúc mọi nơi..), theo vị trí không gian (tổ chức hoạt động trong phòng, lớp), theo số lượng trẻ (cả lớp, nhóm, cá nhân). Tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ hợp lí giữa các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm/lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ về điều kiện thực tế. 1.5. Một số lưu ý khi cho trẻ mầm non tiếp xúc với máy tính * Cách thức -Giáo viên sử dụng, trẻ theo dõi; Giáo viên làm mẫu, trẻ làm theo -Giáo viên gợi ý, đưa câu hỏi, trẻ trực tiếp thao tác trên máy -Trẻ tự chơi và sáng tạo, giáo viên quan sát * Thời lượng - Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trẻ 5- 6 tuổi chỉ được tiếp xúc với máy vi tính tối đa không quá 45 phút để trẻ đảm bảo về sức khỏe và giữ gìn đôi mắt, tránh các bệnh về mắt. * Nội dung -Bám sát chương trình giáo dục mầm non để lựa chọn nội dung và hoạt động phù hợp với các lĩnh vực phát triển của trẻ -Ứng dụng CNTT phải có chủ đích, mỗi lần trẻ tiếp xúc, giáo viên cần xác định trẻ tiếp thu được 1 đến 2 vấn đề cụ thể không tràn lan, ôm đồm -Tránh cho trẻ tiếp xúc với các hình ảnh không phù hợp như hình nhòe nhoẹt, không rõ nét và không cho trẻ tham gia các trò chơi, hình ảnh mang tính nhạy cảm người lớn, bạo lực. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM _  BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI DẠY KỂ CHUYỆN CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON MÃ SỐ: V2012 - 12 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Yến Mai HÀ NỘI - 2013 MỤC LỤC Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MUC ̣ ĐÍCH NGHIÊN CỨU: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: PHẠM VI NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI: .2 8.THỜI GIAN THỰC HIỆN: NĂM 2012 Phần : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .2 I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài: 1.1.1 Phần mềm (software) : 1.1.2 Về phân loại phần mềm dạy học .3 1.2 Phần mềm dạy học hỗ trợ hoạt động kể chuyện trường mầm non 1.3 Đặc điểm tâm lý trẻ - tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin 1.4 Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi yêu cầu ứng dụng phần mềm thiết kế câu chuyện 1.4.1 Hoạt động kể chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: 1.4.2 Định hướng ứng dụng CNTT chung vào hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn chương trình giáo dục mầm non .4 1.5 Một số lưu ý cho trẻ mầm non tiếp xúc với máy tính II CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Tổng quan số số phần mềm công cụ thường giáo viên mầm non sử dụng trường mầm non 2.1.1 Phần mềm công cụ chung 2.1.2 Phần mềm công cụ đặc thù môn học 2.2 Tình hình sử dụng phần mềm công cụ thiết kế dạy kể chuyện trường MN III NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀO THIẾT KẾ CÂU CHUYỆN 3.1 Nguyên tắc thiết kế câu chuyện phần mềm dạy học cho trẻ mầm non 3.2 Quy trình thiết kế câu chuyện từ phần mềm dạy học IV THIẾT KẾ CÂU CHUYỆN CĨ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM (VÍ DỤ MINH HỌA) 4.1 Lựa chọn phần mềm 4.2 Hướng đẫn sử dụng phần mềm: (xem phần phụ lục) 4.3 Thiết kế câu chuyện có ứng dụng phần mềm: 4.3.1 Cách thức thiết kế: 4.3.2 Thiết kế câu chuyện:(ví dụ minh họa) .8 4.4 Giá trị ứng dụng câu chuyện “Khỉ cá Sấu” "sinh nhật Thỏ hồng" 23 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 24 3.1 KẾT LUẬN 24 3.2 Khuyến nghị 25 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GV HS TBDH GD MN TBDHMN TB MG MN PTNN LQVVH TGXQ ĐDĐC CSVC YC CSGD PPGD CNTT PMDH PM Giáo viên Học sinh Thiết bị dạy học Giáo dục Mầm non Thiết bị dạy học mầm non Thiết bị Mẫu giáo Mầm non PTNN Làm quen với văn học Thế giới xung quanh Đồ dùng đồ chơi Cơ sở vật chất Yêu cầu Chăm sóc giáo dục Phương pháp giáo dục Cơng nghệ thông tin Phần mềm dạy học Phần mềm Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cần có đánh giá vai trò việc Phát triển ngôn ngữ (PTNN) trẻ 5-6 tuổi Cần làm rõ hiệu việc sử dụng phần mềm để thiết kế dạy kể chuyện phát triển toàn diện trẻ mầm non Hiện chưa có nghiên cứu phần mềm (PM) việc thiết kế dạy kể chuyện cho trẻ MN Lịch sử vấn đề nghiên cứu Các công trình nghiên cứu trước đặt giải vấn đề về: - Yêu cầu đổi giáo dục mầm non (GDMN) giai đoạn nay, ý đến việc đổi toàn diện từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp GDMN Chương trình trọng PTNN cho trẻ thông qua hoạt động giáo dục - Ứng dụng CNTT – truyền thông vào dạy học để hình thành trẻ số kỹ học tập mới: Kỹ sử dụng máy tính, kỹ học tập phần mềm, kỹ phụ trợ khác… - Đưa định hướng đắn cần thiết ứng dụng CNTT giáo dục mầm non CNTT tạo biến đổi chất hiệu giảng dạy ngành giáo dục mầm non, tạo môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giáo viên học sinh Đó vấn đề định hướng khơng có tính lí luận mà có tính thực tiễn Chúng tơi có ý thức tiếp thu kết phát triển đề tài nghiên cứu Tuy nhiên qua cơng trình nghiên cứu nhóm tác giả nhận thấy nhà khoa học quan tâm phương pháp biện pháp giáo dục (GD), PTNN số lượng chất lượng ngơn ngữ, cơng trình nghiên cứu phương tiện (PT) để PTNN cho trẻ Trước thực tế GD trường MN đòi hỏi phải có PTDH cụ thể Đáp ứng nhu cầu đó, chúng tơi thấy bước cần xây dựng loại hình thiết bị dạy học đại phù hợp với chương trình đổi giúp cho giáo viên mầm non ứng dụng lý luận dạy học đại vào đối tượng dạy học cụ thể Mục đích nghiên cứu: Sử dụng số phần mềm thiết kế dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn, từ đề xuất quy trình thiết kế dạy kể chuyện trường mầm non Nội dung nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu lý luận - Làm rõ số khái niệm khoa học: Phần mềm; phần mềm dạy học; - Đặc điểm tâm lý trẻ - tuổi với việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin; - Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi yêu cầu ứng dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện; - Các phần mềm dùng cho hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi; 4.2 Nghiên cứu thực tiễn : Thực tế trang bị sử dụng số phần mềm để thiết kế dạy kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi trường MN; 4.3 Nguyên tắc, quy trình sử dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện:Nguyên tắc thiết kế; - Quy trình thiết kế 4.4 Thiết kế câu chuyện có ứng dụng phần mềm(ví dụ minh họa): - Tên câu chuyện nội dung câu chuyện;- Định hướng thiết câu chuyện;- Giá trị ứng dụng câu chuyện Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng số phần mềm thiết kế câu chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn Hà Nội Phương pháp nghiên cứu + Nghiên cứu lí luận: Phân tích, hệ thống hóa khái quát hóa vấn đè nghiên cứu; + Nghiên cứu thực tiễn: Vài nét tình hình trang bị sử dụng phần mềm số trường mầm non Hà nội; + Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến chuyên gia; GV Sản phẩm khoa học đề tài: + Báo Cáo tổng kết đề tài; + Quy trình thiết kế dạy kể chuyện trường mầm non 8.Thời gian thực hiện: năm 2012 Phần : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài: 1.1.1 Phần mềm (software) : 1.1.1.1 Khái niệm phần mềm: Theo từ điển tin học Anh Việt; Nhà xuất niên năm 2002 « Phần mềm (PM) – software: Là chương trình hay thủ tục chương trình chẳng hạn ứng dụng, tập tin, hệ thống, trình điều khiển thiết bị…cung cấp thị chương trình cho máy tính » 1.1.1.2 Khái niệm phần mềm dạy học: Trong lĩnh vực giáo dục, phần mềm cài đặt máy vi tính (hệ điều hành, ứng dụng, quản lý liệu, ), có phần mềm chuyên dụng cho việc dạy học gọi phần mềm dạy học (PMDH) Đó chương trình lệnh cho máy tính thực yêu cầu nội dung, phương pháp dạy học theo mục đích định 1.1.2 Về phân loại phần mềm dạy học Theo giáo trình tin học sở Hồ Sĩ Đàm chủ biên chương “phần mềm máy tính” giới thiệu số loại phần mềm (PM) sau: Phần mềm ứng dụng; Phần mềm công cụ (PMCC); PM hệ thống; PM tiện ích (utility) Theo [2], ta liệt vài tiêu chí phân loại PM sau: + Phân loại theo đối tượng sử dụng Theo tiêu chí này, phần mềm giáo dục phân loại theo kiểu, số lượng loại người dùng Người dùng phân loại theo số lượng: PM dùng cho người (single user) nhóm người (group users) + Phân loại công cụ - nội dung Theo tiêu chí này, phần mềm phân loại theo cách tạo nội dung hỗ trợ giáo dục Phân biệt loại phần mềm *Phần mềm công cụ: Không trực tiếp cung cấp nội dung cho học, giảng cụ thể, cung cấp công cụ làm việc Với công cụ này, người dùng tự tạo nội dung cụ thể cho thân Các phần mềm điển hình loại như: Phần mềm PowerPoint – công cụ thiết kế trình diễn dùng làm giảng điện tử tiện lợi Phân loại công cụ chung – Công cụ đặc thù Theo [11] Với PMCC, Có thể phân chia thành nhóm phần mềm cơng cụ chính: - Phần mềm công cụ chung: Là PMCC không mang đặc thù môn học Các PMCC chung thông thường nhiều người sử dụng để tạo nội dung giảng không đặc thù riêng cho chuyên ngành kỹ thuật hẹp - Các Phần mềm công cụ chuyên dụng: PMCC chuyên dùng để thiết kế mô giảng đặc thù riêng cho môn học chuyên ngành định, thường dùng phạm vi không rộng rãi PMCC chung * Các phần mềm chuyên dụng: để kiến tạo thiết lập giảng điện tử dành riêng cho giáo viên Các PM phần lớn hỗ trợ số chuẩn e-Learning đặc biệt chuẩn SCORM nhiều quốc gia giới công nhận 1.2 Phần mềm dạy học hỗ trợ hoạt động kể chuyện trường mầm non Với giáo viên: + Giải phóng sức lao động cho cô; + Giảm tải thời gian làm việc; + Nâng cao nghiệp vụ phạm; + Tiếp xúc với khoa học đại tiên tiến Phát triển lực sử dụng CNTT cô Với trẻ nhỏ: + Là phương tiện để mở rộng kiến thức MTXQ; sống; thiên nhiên; xã hội…cung cấp lượng từ bao gồm nhiều từ loại khác danh từ; động từ gợi cảm, tính từ gợi cảm, trạng từ thể trạng thái hành động nhân vật kích thích hoạt động nói năng, phát triển vốn từ cho trẻ để từ giúp trẻ tiếp thu học từ cách dễ dàng Ngoài ra, phát triển khả cảm thụ ngơn ngữ văn học, tác phẩm văn học cho trẻ 1.3 Đặc điểm tâm lý trẻ - tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin Nghiên cứu phát triển tâm lí, sinh lí trẻ - tuổi có ảnh hưởng tới việc ứng dụng cơng nghệ thông tin, quan tâm đến đặc điểm sau: Về tri giác, trí nhớ, tư duy, cảm xúcvà thẩm mỹ 1.4 Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi yêu cầu ứng dụng phần mềm thiết kế câu chuyện 1.4.1 Hoạt động kể chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: + Kể chuyện có ảnh hưởng đến phát triển ngôn ngữ trẻ lớn Qua hoạt động kể chuyện, trẻ hình thành phát triển lực cảm thụ nghệ thuật, trí tưởng tượng, tình cảm đạo đức, thị hiếu thẩm mỹ đặc biệt hình thành phát triển ngôn ngữ nghệ thuật + Nếu GV tổ chức tốt hoạt động kể chuyện góp phần phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ phát mới, ẩn giấu vật, tượng xung quanh cách chủ động, sáng tạo, đó, việc tổ chức mơi trường ngơn ngữ tích cực việc chuẩn bị đồ dùng, trang thiết bị phù hợp giữ vai trò quan trọng Đặc biệt TBDH đại có ứng dụng CNTT 1.4.2 Định hướng ứng dụng CNTT chung vào hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn chương trình giáo dục mầm non Định hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi có mục tiêu cụ thể sau: với trẻ – tuổi mục tiêu lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: Có khả lắng nghe, hiểu lời nói giao tiếp ngày; Có khả biểu đạt nhiều cách khác như: lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu diễn đạt câu phải rõ ràng, giao tiếp có văn hóa sống ngày Khả nghe kể lại việc, khả cảm nhận vần điệu, nhịp điệu thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với lứa tuổi Ngoài trẻ phải có số kỹ ban đầu việc đọc viết… Tất định hướng tạo cho trẻ lực cần thiết giúp trẻ học tốt vào học lớp + Về nội dung: Nội dung chương trình xây dựng theo lĩnh vực phát triển lĩnh vực phát triển ngơn ngữ gồm nội dung: nghe, nói, làm quen với đọc, viết Theo đó, việc GV chuẩn bị đồ dùng để tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ bao gồm nhiều đồ dùng trực quan khác tuỳ theo điều kiện trường, lớp học bao gồm đồ dùng GV tự tạo, đồ dùng phương tiện kĩ thuật đại + Về phương pháp giáo dục: Sử dụng phần mềm thiết kế câu chuyện cần đảm bảo phương pháp giáo dục mẫu giáo nói chung: “Phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá mơi trường xung quanh nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú trẻ theo phương châm “chơi mà học, học chơi” Theo đó, phương pháp để tổ chức kể chuyện cho trẻ mẫu giáo - tuổi gồm nhóm phương pháp nằm hệ thống phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, cụ thể: Nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm bao gồm phương pháp dùng trò chơi, nêu tình có vấn đề, luyện tập; Nhóm phương pháp trực quan minh họa (quan sát, làm mẫu, minh họa); Nhóm phương pháp dùng lời nói; Nhóm phương pháp giáo dục tình cảm khích lệ; Nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá + Về hình thức giáo dục: Hình thức tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ : theo chương trình GDMN có hình thức tổ chức theo mục đích nội dung giáo dục (trên hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lúc nơi ), theo vị trí khơng gian (tổ chức hoạt động phòng, lớp), theo số lượng trẻ (cả lớp, nhóm, cá nhân) Tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ hợp lí hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ lớp, phù hợp với độ tuổi nhóm/lớp, với khả trẻ, với nhu cầu hứng thú trẻ điều kiện thực tế 1.5 Một số lưu ý cho trẻ mầm non tiếp xúc với máy tính * Cách thức - Giáo viên sử dụng, trẻ theo dõi; Giáo viên làm mẫu, trẻ làm theo - Giáo viên gợi ý, đưa câu hỏi, trẻ trực tiếp thao tác máy - Trẻ tự chơi sáng tạo, giáo viên quan sát * Thời lượng - Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trẻ 5- tuổi tiếp xúc với máy vi tính tối đa khơng q 45 phút để trẻ đảm bảo sức khỏe giữ gìn đơi mắt, tránh bệnh mắt * Nội dung - Bám sát chương trình giáo dục mầm non để lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với lĩnh vực phát triển trẻ - Ứng dụng CNTT phải có chủ đích, lần trẻ tiếp xúc, giáo viên cần xác định trẻ tiếp thu đến vấn đề cụ thể không tràn lan, ôm đồm - Tránh cho trẻ tiếp xúc với hình ảnh khơng phù hợp hình nhòe nhoẹt, khơng rõ nét khơng cho trẻ tham gia trò chơi, hình ảnh mang tính nhạy cảm người lớn, bạo lực II CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Tổng quan số số phần mềm công cụ thường giáo viên mầm non sử dụng trường mầm non 2.1.1 Phần mềm công cụ chung Shrink/Stretch to Fit Canvas cho phép kéo rộng co tranh lại để lấp đầy hình Bức tranh kéo dài kích thước thơng thường Fill Canvas Without Shrinking/Scaling chức cho phép kéo rộng co tranh để lấp đầy hình khơng kéo tranh khỏi hình dạng chúng cạnh tranh có màu trắng Center at Original Size cho phép đặt tranh kích thước thật nó, khơng phải kéo rộng hay co lại Repeat Many Times chức tạo nhiều phiên tranh bạn, hình lấp đầy Click chọn Open để chèn tranh vào phần mềm KidPix Sau chèn thêm hai nhân vật Cá Sấu Khỉ Con vào để tạo khung cảnh Khỉ Con leo trèo cành Cá Sấu biển Để chèn chữ vào khung cảnh ta sử dụng công cụ Text công cụ dọc: Để lưu file KidPix vừa thiết kế ta dùng phím Ctrl + S vào thực đơn File chọn Save As 18 Cửa sổ Save Picture As ra, chọn đường dẫn để lưu file KidPix, đặt tên cho file nhấn vào nút Save để lưu lại Như ta hoàn thành việc tạo khung cảnh Khỉ Con leo trèo cành Cá Sấu biển để làm cảnh giới thiệu cho câu truyện Khỉ Con Cá Sấu phần mềm KidPix Tương tự ta thiết kế khung cảnh nhỏ ghép lại với để tạo hoạt cảnh từ khung cảnh theo kịch câu truyện Khỉ Con Cá Sấu sau: Ta có bảng thiết kế file KidPix để tạo nên khung cảnh nhỏ tương ứng cho khung cảnh câu truyện Khỉ Con Cá Sấu: Khung Nội dung Thiết kế File KidPix cảnh - Tạo 16 khung cảnh nhỏ với vị trí khác 2, 3, 4, 5, 6, Cá Sấu tìm Cá Sấu với trạng thái đầu 7, 8, 9, 10, 11, thức ăn gật gù lên xuống sông để tạo nên hoạt 12, 13, 14, sông cảnh di chuyển sông Cá Sấu 15, 16, 17 - Tạo 21 khung cảnh nhỏ: với trạng thái 17, 18, 19, Cá Sấu há miệng ngậm miệng lại; 20, 21, 22, Khỉ Con với trạng thái miệng, vị trí lên xuống khác 23, 24, 25, trò chuyện với vung vẩy 26, 27, 28, với Cá Sấu Khỉ Con đan xen vào tạo nên 29, 30, 31, sơng cảnh nói chuyện Khỉ Con Cá Sấu 32, 33, 34, 35, 36, 37 Khỉ Con nhảy - Tạo khung cảnh nhỏ với tư thế: chuẩn 38, 39, 40, 41 lên lưng Cá bị nhảy, nhảy không, đứng lưng 19 Khung cảnh Nội dung Thiết kế File KidPix Sấu Cá Sấu Khỉ Con - Tạo khung cảnh nhỏ với trạng thái 42, 43, 44, 45 Khỉ Con ngồi Khỉ Con ngồi lưng Cá Sấu vị trí lưng Cá khác sông để thấy di Sấu để qua bên chuyển Cá Sấu Khỉ Con sông sông - Tạo 17 khung cảnh nhỏ: với trạng thái 46, 47, 48, Khỉ Con Cá Cá Sấu há miệng ngậm miệng với 49, 50, 51, Sấu trò chuyện trạng thái khn mặt thay đổi, đuôi ve vẩy 52, 53, 54, với Khỉ Con đan xen lưng Cá Sấu tạo 55, 56, 57, sơng nên hoạt cảnh nói chuyện với 58, 59, 60, Cá Sấu Khỉ Con 61, 62 - Tạo khung cảnh nhỏ: với trạng thái 63, 64, 65, 66 Khỉ Con ngồi Khỉ Con ngồi lưng Cá Sấu vị trí khác lưng Cá sông để thấy di Sấu để quay chuyển Cá Sấu từ sông vào gần bờ bờ Khỉ Con nhảy - Tạo 11 khung cảnh nhỏ với tư thế: 67, 68, 69, lên bờ, bỏ lại đứng lưng Cá Sấu, nhảy không, 70, 71, 72, Cá Sấu bị lừa lên bờ trèo lên Khỉ Con 73, 74, 75, sơng 76, 77 Sử dụng Bảng trình chiếu KidPix để xây dựng câu truyện Khỉ Con Cá Sấu Bảng trình chiếu phần mềm KidPix với chức trình chiếu ta ghép khung cảnh thiết kế phần theo thứ tự để tạo câu truyện Khỉ Con Cá Sấu Để mở giao diện bảng trình chiếu, ta ấn vào nút Go to Slide Show góc phía bên phải giao diện phần mềm KidPix chọn Go to SlideShow thực đơn Controls 20 Giao diện Bảng trình chiếu bao gồm: 1) Vùng chứa Slide trình chiếu 2) Thanh công cụ dọc với ba nút + New SlideShow: để tạo bảng trình chiếu + Slide Transitions: Chứa hiệu ứng cho bảng trình chiếu + Play: để chạy trình chiếu Chọn nút New SlideShow nhấn vào nút tải tranh để tạo bảng trình chiếu mới, sau Tìm đến nơi chứa file KidPix máy tính, chọn file cần chèn, nhấn Open để chèn khung cảnh vào Silde Khung cảnh câu truyện Khỉ Con Cá Sấu chèn vào Slide: Để chọn hiệu ứng cho bảng trình chiếu ta chọn nút Transitions Màn hình chỉnh sửa 21 Để chỉnh sửa hiệu ứng âm slide, click chọn vào hình mũi tên nằm bên trái Slide Màn hình Select Transition and Sound với hai phần: + Transition: cho phép chọn hiệu ứng xuất slide + Sound: chọn âm xuất slide Nhấn chọn nút Preview để xem hiệu ứng vừa chọn cho slide Để chuyển slide ta chọn vào nút nằm Slide, hình chuyển đổi với chế độ Timer tự động chuyển slide sau thời gian định ta đặt (mặc định slide để chế độ tự động chuyển slide sau giây); Mouse Click chế độ chuyển slide cách click chuột; Key Down chế độ chuyển slide cách dùng phím Down bàn phím máy tính Sau thiết kế xong, nhấn chuột vào nút Play chiếu 22 để xem thử bảng trình Tương tự khung cảnh khác ta chèn vào bảng trình chiếu theo thứ tự khung cảnh thiết kế phần tạo câu truyện Khỉ Con Cá Sấu Để lưu bảng trình chiếu ta dùng phím Ctrl + S vào thực đơn File chọn Save As, sau chọn nơi lưu đặt tên cho file trình chiếu, nhấn nút Save để lưu lại Phân lời thoại cho Slide bảng trình chiếu câu truyện Khỉ Con Cá Sấu STT Slide Lời thoại câu truyện Khỉ Con Cá Sấu Câu truyện Khỉ Con Và Cá Sấu bắt đầu! Một buổi sáng, Cá Sấu thấy đói bụng bắt đầu tìm  11 thức ăn Nó hết bờ bên sang bờ bên mà chưa kiếm miếng mồi Bụng sơi lên sùng sục Nó đói q rồi! Bỗng nhìn thấy phía bờ xinh xắn có Khỉ 12 17 Con vắt vẻo cành Mắt Cá Sấu sáng rực lên, vội vàng bơi đến chỗ Khỉ Con giả tươi cười nói: Cá Sấu: Chào anh Khỉ! Anh làm vậy? 18  21 22  25 26  29 Khỉ Con: Tôi trèo cây, anh không thấy sao? Cá Sấu lại hỏi: Ở có nhiều hoa khơng, anh cho tơi ăn với Sáng tơi chưa ăn nên đói Khỉ Con cáu, gắt gỏng 30  33 Khỉ Con: Tơi chưa có vào bụng lấy đâu hoa mà cho anh Thôi anh chỗ khác mà tìm Cá Sấu giả vờ ngây ngơ Cá Sấu: Anh Khỉ ơi, lúc tơi nhìn thấy bờ bên 34  37 có vườn chuối chín ngon lành mà tơi khơng vặt Hay tơi đưa anh sang đó, anh vặt chuối cho hai ăn 23 STT Slide Lời thoại câu truyện Khỉ Con Cá Sấu Nghe cá Sấu tán tỉnh Khỉ sung sướng vội vàng leo lên lưng cá Sấu để qua sông Ngồi lưng cá Sấu, Khỉ tưởng tượng đến 42  44 chuối vàng ươm ăn Nó khe khẽ hát: la la, la la, la la, la la… Khi đến sơng, Cá Sấu nói với Khỉ con: Cá Sấu: Ha! Ha! Ha! Mi Con Khỉ ngu ngốc 10 45  49 trần đời! bờ bên làm có chuối Ta lừa mi để bắt mi ăn thịt hờ! hờ! hờ! Nghe cá Sấu nói vậy, Khỉ sợ hết hồn bình tĩnh lại nói: 11 50  53 Khỉ Con: Anh ăn thịt thơi, anh có biết người tơi ngon bổ dưỡng khơng? Cá Sấu ngơ ngác hỏi: 12 54  57 Cá Sấu: Là vậy? Khỉ con: Là trái tim tơi Nếu thiếu thịt tơi khơng ngon Nhưng thật đáng tiếc hôm 13 58  61 lại để trái tim nhà Hay anh chở quay về, lấy cho anh Cá Sấu nghe tưởng thật, suy nghĩ: “Thơi đằng 14 62 đói bụng lâu chờ thêm lúc chẳng sao” Nghĩ cá Sấu vội vàng đưa Khỉ quay nhà để 15 63  66 lấy trái tim Vừa đến bờ, Khỉ nhanh chân nhảy lên Biết nạn, Khỉ n chí nói với cá Sấu: 16 67  70 Khỉ con: Đồ cá Sấu ngốc ngếch! Hà! hà! hà! khơng có trái tim mà sống Tim đập ngực tơi Ơi thật ngốc nghếch! Bây Cá Sấu biết bị mắc lừa Khỉ đành chịu Xấu hổ q! Nó ơm bụng đói meo 17 71  77 lủi Câu truyện cô kể đến hết rồi! + Xem xét, điều chỉnh, thể thử (dạy thử) - Chạy thử máy vi tính (chạy thử phần tồn slide để điều chỉnh sai sót nội dung, kỹ thuật) 38  41 24 - Sau điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại lần cuối ghi vào đĩa CD ổ cứng máy vi tính + Viết hướng dẫn sử dụng - Kỹ thuật sử dụng (cách mở đĩa, mở giảng ) -Ý đồ phạm phần giảng, Slide thiết kế máy vi tính 4.3.2.2 GV sử dụng kho tư liệu có sẵn phần mềm để thiết kế câu truyện sáng tạo theo chủ đề khác Trong kho tư liệu phần mềm có nhiều liệu cho phép GV thiết kế nhiều câu truyện với nội dung khác theo chủ đề khác 4.3.2.2.1: Hướng dẫn sử dụng kho tư liệu: * Sử dụng Hình nền: GV nhấp chuột vào biểu tượng hình Backgrounds để tạo tranh phong cảnh đẹp khác phần công cụ dọc * Sử dụng Hình động Băng keo hình ảnh: Để thiết kế nhân vật, hình ảnh cho câu truyện, GV sử dụng Nhấp chuột vào biểu tượng băng keo hình ảnh Tại đây, GV tạo đồ vật, nhân vật, hình ảnh đẹp phong phú phần công cụ dọc như: Các loại động vật, thực vật, loại phương tiện lại, đến loại đồ chơi, đồ ăn bánh kẹo, trái Với công cụ Animations ta chèn thêm hình động với khay thư mục chứa loại hình động khác phần công cụ dọc như: số loại động vật, cây, hoa, hình nghệ thuật nhân vật thần thoại, huyền bí Tiên, Phật, nàng Tiên cá, ông Rồng, Thầy phù thủy, tên cướp biển Những hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, số tượng khoa học thiên nhiên… * Sử dụng công cụ đóng dấu: 25 Để thiết kế nhân vật, hình ảnh cho câu truyện GV sử dụng cơng cụ đóng dấu Nhấp chuột vào biểu tượng cơng cụ đóng dấu Mũi tên lên Khay thư mục Kích thước Biên tập mẫu Mẫu hình Mũi tên xuống Tại đây, GV tạo đồ vật, nhân vật, hình ảnh đẹp phong phú phần công cụ dọc như: Các loại động vật, thực vật, loại phương tiện lại, đến loại đồ chơi, đồ ăn bánh kẹo, trái * Sử dụng âm thanh: Giáo viên đưa thêm đoạn nhạc, âm có sẵn thư viện phần mềm vào tranh cách: - Nhấp chuột vào nút cơng cụ - Nhấp chuột vào hình đại diện âm khay để nghe thử 4.3.2.2.2 Ví dụ minh họa - Tên câu chuyện nội dung câu chuyện Tên câu chuyện: “Sinh nhật Thỏ hồng” Nội dung truyện: Truyện “Sinh nhật Thỏ hồng” ca ngợi tình bạn sáng, đáng u, đầy tính nhân văn Truyện kêu gọi tất người sống đoàn kết, thương yêu chia sẻ để trái đất đất luôn đầy ắp tiếng cười Hạnh phúc niềm vui tràn ngập nhà - Định hướng thiết kế + Đề xuất ý tưởng: Chúng lựa chọn truyện “Sinh nhật Thỏ hồng” lẽ chủ đề xã hội thuộc chủ đề chương trình mầm non giảng dạy Các nhân vật truyện thiết kế sẵn kho tư liệu phần mềm nên dễ chogiáo trẻ mầm non tiện theo dõi thiết kế Truyện gần gũi với trẻ nhỏ mà mang tính giáo dục sâu sắc + Xây dựng kịch phạm cho việc thiết kế câu chuyện máy tính a Chuẩn bị kịch hoạt cảnh - Chuyển thể câu truyện dạng kịch (xem phần phụ lục) - Hình thức yêu cầu hoạt cảnh Thứ : Các nhân vật phải thật ngộ nghĩnh phù hợp với nội dung truyện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 26 Thứ hai : Hoạt cảnh phải sinh động, lớp cảnh phải logic từ phông nền, nội dung tới nhân vật b Dự kiến nhân vật, vật cần thiết kế Trong hoạt cảnh có nhân vật: Thỏ hồng nhân vật chính, phải làm thật rõ nét điển hình nhân vật này; nhân vật hoạt động nhiều cảnh trí khác Ngồi ra, có nhiều nhân vật khác: Hươu, Nai, Khỉ, Ngựa vằn, mèo, Tôm, Cua, Ốc, Ong, Bướm, Bọ dừa Các nhân vật động: Pháo hoa, ông Mặt trời, Thiên thần, Nàng tiên cá, nến sinh nhật, Quà tặng, Hoa, chim mẹ cho ăn, Bướm bay, Rệp bò, Đơi chim Hồng hạc uống nước, Cá voi thổi gió, … c Tạo kịch hình ảnh cảnh cho phim: Chúng chia phim làm 15 phân cảnh hay gọi 15 lớp cảnh - Lớp 1: Cảnh xuất Thỏ hồng với túi quà, pháo hoa; - Lớp 2: Cảnh Thỏ hồng đối thoại với ông mặt trời; - Lớp 3: Cậu bé, cô bé Thiên thần xuất hiện; Lớp 4: Cảnh cậu bé Thiên thần bay qua khu rừng mời sinh nhật Thỏ; - Lớp 5: Cảnh bạn thú rừng tập trung chuẩn bị tới nhà Thỏ; - Lớp 6: Cảnh cánh đồng với mặt trời tỏa nắng, hoa nở, chim bay; - Lớp 7: Cảnh rừng với cỏ, cây, hoa, - Lớp 8: Cảnh Thủy cung: cô bé Thiên thần mời sinh nhật Thỏ; - Lớp 9: Các bạn thủy 27 cung tập trung dự sinh thật Thỏ; Lớp 10: Tiết mục tam ca Khỉ há; - Lớp 11: Song ca tử nàng Tiên cá; - Lớp 12: Màn biểu diễn bóng; - Lớp 13: Khỉ làm xiếc; - Lớp 14: Chim Hòa bình kết thúc buổi sinh nhậ; - Lớp 15: Thỏ hồng tiễn bạn Với bối cảnh xuất câu truyện: Cảnh khu rừng, cánh đồng cảnh Thủy cung Ngoài xuất thêm nhiều bối cảnh phụ như: bầu trời, hoa lá, mặt trời, chim… Cảnh đại dương Cảnh khu rừng Cảnh khu rừng Cảnh cánh đồng Sử dụng Bảng trình chiếu KidPix để xây dựng câu truyện sinh nhạt Thỏ hồng Bảng trình chiếu phần mềm KidPix với chức trình chiếu ta ghép khung cảnh thiết kế phần theo thứ tự để tạo câu truyện sinh nhật Thỏ hồng + Thể kịch phạm máy vi tính Để tạo nhân vật, khung cảnh cho câu truyện ta sử dụng nhân vật, khung cảnh có sẵn phần mềm KidPix vừa giới thiệu Cụ thể: Để tạo nhân vật, Thỏ hồng, Khỉ, Hổ, tử vật rừng cho câu truyện trên, ta vào biểu tượng băng keo hình ảnh chọn Animal chọn nhân vật Hoặc chọn Sea Life để tìm nhân vật: Tơm, Cua, Cá, Ốc 28 Hoặc chọn Bugs để tìm nhân vật Ong, Bướm, Bọ dừa Để tạo nhân vật chuyển động: Ông mặt trời tỏa tia nắng, hoa nở, bánh ga tơ có nến thắp sáng, nàng Tiên cá hát, cá Voi, cá Mực soi gương, Chó sủa,.Thiên thần bay ta phải vào công cụ Animations Fantasy, Everyday chọnNature, Sau chọn nhân vật ta ghép vào cảnh Cứ Slide ta ghép vào bảng trình chiếu KidPix để xây dựng câu truyện Sinh nhật Thỏ hồng + Xem xét, điều chỉnh, thể thử (dạy thử) - Chạy thử máy vi tính (chạy thử phần tồn slide để điều chỉnh sai sót nội dung, kỹ thuật) - Sau điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại lần cuối ghi vào đĩa CD ổ cứng máy vi tính + Viết hướng dẫn sử dụng - Kỹ thuật sử dụng (cách mở đĩa, mở giảng ) - Ý đồ phạm phần giảng, Slide thiết kế máy vi tính 4.4 Giá trị ứng dụng câu chuyện “Khỉ cá Sấu” "sinh nhật Thỏ hồng" - Là tranh đa ứng dụng giảng dạy với nhiều tính ưu việt; - Là phương tiện đắc lực để GV cung cấp mở rộng vốn từ cho trẻ Giải thích từ khó để xác hóa từ -Ứng dụng cho trẻ chơiở góc sách; tạo hình; nghệ thuật 29 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 3.1 Kết luận PTNN cho trẻ mẫu giáo có vai trò to lớn công tác giáo dục trẻ việc chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo – tuổi vào lớp 1, sở nhân văn hoạt động trí tuệ nói chung hoạt động học tập nói riêng Để PTNN cho trẻ mẫu giáo, sử dụng nhiều cách thức khác nhau, ứng dụng CNTT để thiết kế câu chuyện vào dạy học biện pháp đặc biệt có hiệu cao Cụ thể: - Thơng qua câu chuyện đầy mầu sắc sống động, GV cung cấp vốn từ tích cực : động từ, tính từ, số từ từ loại cung cấp mẫu câu đa dạng ngôn ngữ văn học cho trẻ - Thông qua câu chuyện thiết kế từ phần mềm, trẻ khám ra nhiều động từ, tính từ, số từ từ loại Hiểu nghĩa từ mà GV khơng phải giải thích nhiều, nói nhiều, từ xác hóa vốn từ - Các học dạy trẻ kể chuyện, hoạt động góc giúp trẻ ơn luyện, củng cố, ghi nhớ, kể chuyện diễn cảm, mạch lạc đóng vai nhân vật Đồ dùng sử dụng nhiều lại không gây nhàm chán cho trẻ đồ dùng đại tạo nhiều hội cho trẻ hoạt động Trẻ rèn luyện nhiều kỹ nghe nói, đọc viết, kỹ tạo hình: tô vẽ, cắt, dán huy động nhiều giác quan vào việc PTNN mạch lạc, ngôn ngữ nghệ thuật trẻ Qua việc nghiên cứu lý luận việc thiết kế câu chuyện từ phần mềm dạy học để dạy tác phẩm văn học phù hợp với trẻ mẫu giáo Kịch truyện, yếu tố động phần mềm, âm nhạc, ánh sáng yếu tố để lôi hấp dẫn trẻ, chúng góp phần PTNN cảm thụ tác phẩm văn học cho trẻ Ngồi ra, tác động nhiều mặt đến phát triển trẻ: Tâm lý, tình cảm hướng tới mục tiêu giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Qua trình tìm hiểu tình hình sử dụng phần mềm cơng cụ thiết kế dạy kể chuyện số trường mầm non thành phố HN, nhận thấy : Các trường mầm non cấp quản lý nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT hoạt động góc, hoạt động học, đặc biệt dạy TPVH Việc trang bị phần mềm trường mầm non gặp nhiều hạn chế, việc sử dụng CNTT GV hình thức GV ứng dụng CNTT 30 để thiết kế câu chuyện có đợt kiểm tra, thi GV giỏi Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng : + Là phần mềm quyền, máy cài phần mềm Vì điều kiện kinh tế nên nhiều trường cài cho lớp điểm khối… + Để thiết kế câu chuyện cho dạy, GV phải đầu tư thời gian nhiều, phải tìm hiểu phần mềm, đặc biệt thiết kế nhân vật chuyển động loại hoạt hình khơng dễ làm, cơng phu đòi hỏi GV phải am hiểu phần mềm + Quỹ thời gian GV eo hẹp mà việc chăm sóc giáo dục trẻ cần nhiều thời gian Ngồi phải cho trẻ vui chơi, dạo, tham quan để đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện Để khắc phục hạn chế hỗ trợ cho GV sức lực thời gian nhóm tác giả đưa quy trình thiết kế câu chuyện từ phần mềm dạy học gồm bước công phu khoa học nhằm giúp cho GV tự thiết kế dạy cho trẻ học góp phần làm phong phú thêm phương tiện dạy tác phẩm văn học nhằm nâng cao chất lượng bậc học mầm non Cụ thể: + Bước 1: Nghiên cứu kĩ chủ đề, nội dung, hoạt động giáo dục, tài liệu hướng dẫn giáo dục mầm non + Bước 2: Xây dựng kịch phạm cho việc thiết kế câu chuyện máy tính + Bước 3: Thể kịch phạm máy vi tính + Bước 4: Xem xét, điều chỉnh, thể thử (dạy thử) + Bước 5: Viết hướng dẫn sử dụng (nếu cần) Muốn tăng cường hiệu sử dụng đồ dùng đồ chơi nói chung câu chuyện thiết kế từ phần mềm dạy học nói riêng vào hoạt động chăm sóc giáo dục trường mầm non cần phải có điều kiện tối thiểu sở vật chất, trình độ quản lí, kĩ nghiệp vụ phạm giáo viên Và hết lòng yêu nghề, yêu trẻ, biết thực phát huy phương pháp dạy học tích cực hướng tới mục tiêu giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ – tuổi trường mầm non 3.2 Khuyến nghị 3.2.1 Khuyến nghị cấp quản lý giáo dục trường mầm non - Cần bổ sung, xây dựng tài liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức sử dụng CNTT vào dạy tác phẩm văn học trường mầm non 31 - Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác giảng dạy trường, đề nghị nhà trường nên trang bị thiết bị CNTT đồng máy tính, máy chiếu, bảng tương tác hay phần mềm hướng dẫn chi tiết cho giáo viên cách sử dụng Tiếp tục xây dựng phương án phổ cập nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ giáo viên mầm non Thuê chuyên gia hỗ trợ xây dựng phần mềm phù hợp với môn học cho lứa tuổi mầm non Thường xuyên trọng đến công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức đợt tập huấn CNTT để giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ lĩnh vực - Tích cực phát huy hoạt động trang web trường mầm non, tổ chức thường xuyên hội thảo công nghệ thông tin để giáo viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để việc ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục đạt hiệu cao 3.2.2 Đối với giáo viên - Để thiết kế bài dạy ứng dụng phần mềm công nghệ thơng tin vào hoạt động dạy trẻ đòi hỏi giáo viên không ngừng nâng cao kiến thức tin học để sáng tạo hoạt động sinh động hiệu phù hợp với môn học - Luôn bồi dưỡng, không ngừng học tập kỹ thực hành vi tính để xử lý kỹ thuật tốt hơn.Tham khảo tài liệu, phầm mềm ứng dụng cơng nghệ thơng tin để nâng cao trình độ chun mơn - Ln tìm tòi ý tưởng từ trẻ để đề hoạt động thiết thực ứng dụng nhiều hoạt động khác nhau, phù hợp với lứa tuổi - Không nên lạm dụng CNTT để dạy trẻ học Ứng dụng CNTT phải có chủ đích, lần trẻ tiếp xúc, giáo viên cần xác định trẻ tiếp thu đến vấn đề cụ thể không tràn lan, ôm đồm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý trẻ - Mặc dù CNTT mang lại nhiều hữu ích sử dụng không khoa học, bắt trẻ ngồi lâu để quan sát hình xuất hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến tương lai sau trẻ Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trẻ 5- tuổi phép tiếp xúc với máy vi tính tối đa khơng q 45 phút để trẻ đảm bảo sức khỏe giữ gìn đơi mắt Vì đòi hỏi giáo Mầm non phải có hiểu biết đặc điểm tâm sinh lý trẻ Mầm non để thiết kế sử dụng cho phù hợp 32 ... sử dụng số phần mềm để thiết kế dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn Ngun nhân, từ đề xuất quy trình sử dụng phần mềm thiết kế dạy kể chuyện trường mầm non * Phương pháp khảo sát: - Sử dụng phiếu... 6: Một số thơng tin chung GV Nhận thức GVMN cần thiết sử dụng số phần mềm để thiết kế dạy kể chuyện trẻ MG 5-6 tuổi Bảng 1: Nhận thức CBQL GVMN cần thiết sử dụng số phần mềm để thiết kế dạy kể. .. DỤNG PHẦN MỀM VÀO THIẾT KẾ CÂU CHUYỆN 3.1 Nguyên tắc thiết kế câu chuyện phần mềm dạy học cho trẻ mầm non 3.2 Quy trình thiết kế câu chuyện từ phần mềm dạy học IV THIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI DẠY KỂ CHUYỆN CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON, SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI DẠY KỂ CHUYỆN CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON, DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, II. CƠ SỞ THỰC TIỄN, Những hạn chế của phần mềm:, - Đây là phần mềm chuyên dụng với nội dung đã được lập trình sẵn và chỉ phục vụ chủ yếu về lĩnh vực làm quen với chữ cái. Mọi lĩnh vực khác phần mềm không có chức năng sử dụng., a. Chuẩn bị kịch bản hoạt cảnh, - Hình thức và yêu cầu của hoạt cảnh, + Đề xuất ý tưởng: Chúng tôi lựa chọn truyện “Sinh nhật Thỏ hồng” bởi lẽ đây là một chủ đề xã hội thuộc một trong 9 chủ đề của chương trình mầm non đang giảng dạy. Các nhân vật trong truyện được thiết kế sẵn trong kho tư liệu của phần mềm nên rất dễ cho c

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay