QUYẾT ĐỊNH bổ NHIỆM CHỈ HUY TRƯỞNG

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 20:06

CÔNG TY TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng PHÚC GIA SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *******o0o****** Đà Nẵng , ngày 10 tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm huy trưởng cơng trình Cơng Trình: Thi công kết câu tầng – tầng khu Podium dự án True friends park – Blooming tower Đà Nẵng - Căn chức nhiệm vụ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Phúc Gia Sơn - Căn hợp đồng số 0408 KID – PGS/HĐKT 2017 công ty phát triển nhà Hàn Quốc công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Phúc Gia Sơn - Căn vào tình hình thi cơng thực tế trường dự án True friends park – Blooming tower Đà Nẵng - Căn yêu cầu nhiệm vụ khả nhân viên Đề nghị bổ nhiệm ông Trần Phước Nhân làm huy trưởng cơng trình QUYẾT ĐỊNH Điều Bổ nhiệm ông Trần Phước Nhân – Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp thực nhiệm vụ huy trưởng công trình “Thi cơng kết câu tầng – tầng khu Podium dự án True friends park – Blooming tower Đà Nẵng” Điều Ông Trần Phước Nhân chịu trách nhiệm chung cơng việc có liên quan đến cơng trình: Tài chính, tiến độ, tổ chức thi cơng, chất lượng cơng trình, an tồn lao động q trình thi cơng tổ chức máy ban huy cơng trường Điều Ơng Trần Phước Nhân thay mặt giám đốc công ty trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát ban ngành liên quan để cơng việc hồn thành tiến độ đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế phê duyệt Điều Các phòng ban cơng ty nhân có tên danh sách chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./ Đà Nẵng, ngày 10 tháng năm 2017 GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH bổ NHIỆM CHỈ HUY TRƯỞNG, QUYẾT ĐỊNH bổ NHIỆM CHỈ HUY TRƯỞNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay