các phép thử ko phù hợp

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 16:53

T T Vật tư Đệm tàu, than đệm - Cường độ chịu kéo - Độ giãn dài - Độ cứng - Độ nén Thang cao su - Cường độ chịu kéo - Tiêu chuẩn TN HSMT TCVN 4509:2013 ISO 188:2011 JIS K6251, ASTM D412, ASTM 865 JIS K6251, ASTM TCVN 1597-1:2013 D412, ASTM 865 TCVN 1595-1:2013 JIS K6253, ASTM ISO 7619-1:2010 D2240, ASTM 865 JIS K6262, ASTM ISO 815-1:2014 D395 TCVN 4509:2013 ISO 188:2011 JIS K 6251 TCVN 1597-1:2013 JIS K6251, ASTM D412, ASTM 865 TCVN 1595-1:2013 K 6253 ISO 7619-1:2010 - Độ nén ISO 815-1:2014 JIS K 6262 - Thử nghiệm lão TCVN 2229:2013 JIS K 6257 hóa ISO 27:2011 Bích neo (Chưa cung cấp hồ sơ phòng Las) SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM - Độ giãn dài Tiêu chuẩn TN phòng LAS Nhà thầu Hưng Thịnh An đề xuất Độ cứng
- Xem thêm -

Xem thêm: các phép thử ko phù hợp, các phép thử ko phù hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay