Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ

25 18 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 22:05

Là một ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Thị xã Phú Thọ, NHCT Thị xã Phú Thọ đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình. Trong thời gian qua, hoạt động huy động vốn của Chi nhánh đã không ngừng mở rộng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của Chi nhánh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như kỳ hạn các hình thức huy động vốn vẫn còn đơn điệu, chưa có chính sách lãi suất huy động cạnh tranh… Ngoài ra, Chi nhánh cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn. Để có thể giữ vững và tiếp tục phát triển hơn nữa, Chi nhánh cần phải có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động huy động vốn của mình. Mặc dù trong thời gian gần đây, đầu ra của các ngân hàng bị hạn chế trong khi nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế dồi dào. Song, do cơ chế quản lý vốn tập trung tại Hội sở chính nên việc tăng cường huy động vốn vẫn là hoạt động cần thiết và có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong bối cảnh hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của vốn huy động trong sự phát triển của ngân hàng và tính cấp thiết của hoạt động huy động vốn trong thời điểm hiện nay, em quyết định chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn đối với ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thị xã Phú Thọ” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chungPhản ánh và đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú Thọ, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú Thọ.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động vốn của ngân hàng thương mại; Phản ánh và đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú Thọ; Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú Thọ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ PHÚ THỌ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP PHÚ THỌ, NĂM 2014 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu Huy động vốn nghiệp vụ quan trọng ngân hàng thương mại, yếu tố định quy mô hoạt động, lợi nhuận ngân hàng Từ nguồn vốn huy động đươ ̣c nề n kinh tế, thông qua hoa ̣t đô ̣ng tiń du ̣ng, ngân hàng thương mại sẽ cung cấ p vố n cho mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng kinh tế và đáp ứng các nhu cầ u vố n mô ̣t cách kip̣ thời cho quá triǹ h sản xuấ t Để tồn phát triển thời đại thông tin hội nhập, ngân hàng thương mại phải lựa chọn cho đường phù hợp nhất, bước khẳng định uy tín thương hiệu, nâng cao lực cạnh tranh Là ngân hàng thương mại lớn địa bàn Thị Phú Thọ, NHCT Thị Phú Thọ bước khẳng định vị Trong thời gian qua, hoạt động huy động vốn Chi nhánh không ngừng mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, góp phần phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn Chi nhánh bộc lộ số hạn chế kỳ hạn hình thức huy động vốn đơn điệu, chưa sách lãi suất huy động cạnh tranh… Ngoài ra, Chi nhánh phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng địa bàn Để giữ vững tiếp tục phát triển nữa, Chi nhánh cần phải điều chỉnh phù hợp hoạt động huy động vốn Mặc dù thời gian gần đây, đầu ngân hàng bị hạn chế nguồn vốn huy động từ dân cư tổ chức kinh tế dồi Song, chế quản lý vốn tập trung Hội sở nên việc tăng cường huy động vốn hoạt động cần thiết vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh Chi nhánh bối cảnh Nhận thức tầm quan trọng vốn huy động phát triển ngân hàng tính cấp thiết hoạt động huy động vốn thời điểm nay, em định chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thị Phú Thọ” làm khóa luận tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phản ánh đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ, từ đưa số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận huy động vốn ngân hàng thương mại; - Phản ánh đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ; - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ - Về không gian: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ - Về thời gian: Số liệu nghiên cứu từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Việc thu thập tài liệu thông tin bao gồm sưu tầm thu thập tài liệu, số liệu liên quan như: báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013, bảng cân đối vốn kinh doanh tổng hợp, báo cáo tổng kết nguồn, văn bản, giấy tờ ngân hàng cơng bố… Ngồi đề tài sử dụng thơng tin thu thập thơng qua báo cáo Chính phủ, ngành, quan thống kê; thông qua sách báo, tài liệu giáo trình, giảng, cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề huy động vốn Đồng thời quan sát, theo dõi thực tế hỏi cán ngân hàng… 4.2 Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu thu thập q trình nghiên cứu đưa vào máy tính xử lý thơng qua phần mềm excel để tính tốn lại số liệu cần thiết số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân dựa sở tôn trọng số liệu gốc tiến hành tổng hợp so sánh số liệu tính tốn để đánh giá thực trạng, xu hướng phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng 4.3 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp thống kê so sánh: Ví dụ thống kê tình hình nguồn vốn, dư nợ, doanh thu,… năm để so sánh tốc độ tăng trưởng năm - Phương pháp phân tích tổng hợp: phân tích tổng hợp việc chia nhỏ phương thức huy động vốn phân tích, sau tổng hợp để đưa nhận xét, đánh giá chung thực trạng, xu hướng phát triển đề giải pháp Ngoài phân tích số liệu thơng qua phương pháp chuyên gia, chuyên khảo để rút nhận xét, đánh giá xác, khoa học, đồng thời đề giải pháp tăng cường huy động vốn hiệu Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận gồm chương: Chương 1: sở lí luận huy động vốn Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ; Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ Chương SỞ LÍ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Theo Luật số 47/2010/QH12 Luật TCTD năm 2010 Việt Nam: “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” 1.1.2 Vai trò ngân hàng thương mại - NHTM nơi cung cấp vốn cho kinh tế - NHTM cầu nối doanh nghiệp với thị trường - NHTM cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế - NHTM công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế 1.1.3 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động cấp tín dụng - Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ - Hoạt động khác 1.2 Vốn vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm vốn ngân hàng thương mại Vốn NHTM giá trị tiền tệ ngân hàng tạo lập hay huy động được, dùng vay, đầu tư thực dịch vụ kinh doanh khác 1.2.2 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Vốn sở để NHTM tổ chức hoạt động kinh doanh - Vốn định quy mơ hoạt động tín dụng hoạt động khác NH - Vốn định đến khả tốn đảm bảo uy tín ngân hàng thị trường - Vốn yếu tố định lực cạnh tranh NH 1.2.3 Các loại vốn ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Nguồn vốn chủ sở hữu a Nguồn vốn hình thành ban đầu b Nguồn vốn bổ sung trình hoạt động - Cổ phần phát hành thêm, ngân sách nhà nước cấp thêm - Lợi nhuận bổ sung c Các quỹ - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài d Nguồn vay nợ chuyển đổi thành cổ phần Trái phiếu khả chuyển đổi… 1.2.3.2 Nguồn tiền gửi - Tiền gửi khơng kì hạn - Tiền gửi kì hạn - Tiền gửi tiết kiệm 1.2.3.3 Nguồn vốn vay - Vay Ngân hàng nhà nước - Vay TCTD khác - Vay thị trường 1.2.3.4 Các nguồn khác - Nguồn ủy thác - Nguồn toán - Tiền khác: lương chưa trả, thuế chưa nộp… 1.3 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.3.1 Sự cần thiết hoạt động huy động vốn 1.3.2 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 1.3.2.1 Theo đối tượng huy động a Huy động vốn từ dân cư b Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, TCTD tổ chức khác 1.3.2.2 Theo phương thức huy động a Huy động tiền gửi - Tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi kì hạn - Tiền gửi tiết kiệm b Phát hành giấy tờ giá 1.3.2.3 Theo thời gian huy động - Ngắn hạn - Trung dài hạn 1.3.2.4 Theo loại tiền huy động - Huy động nội tệ - Huy động ngoại tệ 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn NHTM 1.4.1 Các nhân tố khách quan - Nhân tố pháp luật, sách Nhà nước - Nhân tố tình hình kinh tế - hội - Nhân tố đối thủ cạnh tranh 1.4.2 Các nhân tố chủ quan - Nhân tố quy mơ, uy tín ngân hàng - Nhân tố dịch vụ ngân hàng - Nhân tố sách lãi suất - Nhân tố lực trình độ cán ngân hàng - Nhân tố hoạt động Marketing ngân hàng - Nhân tố mạng lưới hoạt động Chương THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ PHÚ THỌ 2.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ - Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ - Địa trụ sở chính: Số phố Phú An, phường Phong Châu, thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức NHCT TX.Phú Thọ Ban giám đốc Phòng tổ chức hành Bộ phận TTTM KD ngoại tệ Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng khách hàng cá nhân Phòng tổng hợp Bộ phận QLRR & NCVĐ Bộ phận thơng tin điện tốn Phòng kế tốn Phòng tiền tệ kho quỹ Bộ phận thẻ Dịch vụ NH điện tử Phòng giao dịch - Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh: Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2011 - 2013 (Đơn vị: triệu đồng) So sánh Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2012/2011 Mức tăng giảm Tỷ lệ (%) 2013/2012 Mức tăng Tỷ lệ giảm Tốc độ TTBQ (%) (%) Thu nhập 63.985 90.733 112.997 26.748 141,80 22.264 124,54 132,89 Thu từ cho vay 58.311 82.703 102.007 24.392 141,83 19.304 123,34 132,26 Chi phí 51.583 78.196 98.727 26.613 151,59 20.531 126,26 138,35 Lợi nhuận 12.402 12.537 14.27 135 101,09 1.733 113,82 107,27 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh tăng trưởng qua năm Nguồn thu Chi nhánh chủ yếu thu từ hoạt động cho vay 2.2 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ 2.2.1 Quy định chung huy động vốn NHCT Thị Phú Thọ 2.2.1.1 Quy định tiền gửi tiết kiệm NHCT Thị Phú Thọ a Quy định chung tiền gửi tiết kiệm gửi tiền b Quy định chung tiền gửi tiết kiệm rút tiền 2.2.1.2 Quy định phát hành GTCG Chi nhánh Thị Phú Thọ a Quy định chung phát hành GTCG b Quy định tốn GTCG 2.2.2 Quy trình huy động vốn Chi nhánh Thị Phú Thọ 2.2.2.1 Quy trình nhận tiền gửi Bước 1: Nhận yêu cầu gửi tiền khách hàng Bước 2: Kiểm tra yêu cầu gửi tiền hướng dẫn khách hàng Bước 3: Nhận tiền, kiểm đếm tiền Bước 4: Khai báo (hạch toán) in sổ tiết kiệm + thẻ lưu Bước 5: Kiểm sốt, phê duyệt Bước 6: Ký tên đóng dấu trả lại cho GDV Bước 7: Trả sổ tiết kiệm giấy tờ cho khách hàng Bước 8: Cất tiền, ghi sổ quỹ Bước 9: Luân chuyển lưu chứng từ 2.2.2.2 Quy trình trả tiền gửi Bước 1: Nhận yêu cầu lĩnh tiền khách hàng Bước 2: Kiểm tra yêu cầu rút tiền hướng dẫn thủ tục cần thiết Bước 3: Hạch toán rút sổ tiết kiệm chi trả phần gốc, lãi Bước 4: Kiểm soát, phê duyệt Bước 5: Chi trả cho khách hàng Bước 6: Ghi sổ quỹ Bước 7: Luân chuyển lưu chứng từ 2.2.3 Mức đa dạng hoạt động HĐV thông qua sản phẩm dịch vụ a Dịch vụ tiền gửi - Tiền gửi tổ chức kinh tế: Bao gồm hai loại: + Tiền gửi không kỳ hạn: tiền gửi toán lãi suất bậc thang + Tiền gửi kỳ hạn: tiền gửi đầu tư đa - Tiền gửi dân cư: Bao gồm Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi toán - Tiền gửi khác: Bao gồm tiền gửi TCTD khác, tiền gửi Kho bạc nhà nước, tiền gửi tổ chức đoàn thể hội… b Dịch vụ phát hành thẻ Năm 2011 phát hành 6.284 thẻ ATM Năm 2012 phát hành 8.791 thẻ ATM (tăng 39,89% so với năm 2011) Năm 2013, phát hành 12.040 thẻ (tăng 36,96% so với năm 2012) Lũy kế từ phát hành thẻ ATM (năm 2005) đến hết năm 2013 Chi nhánh phát hành gần 50.000 thẻ ATM c Các sản phẩm dịch vụ khác + Bộ sản phẩm ABMT - nhận kiều hối nhanh chóng, tiện lợi + Dịch vụ trích nợ tự động tài khoản E-Partner toán nợ vay Incas 10 2.2.4 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ 2.2.4.1 Quy mô vốn huy động Bảng 2.5 Quy mô huy động vốn (Đơn vị: triệu đồng) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 2013/2012 Tốc độ TTBQ Tỷ lệ (%) (%) Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng (%) (%) (%) NVHĐ 600.285 94,80 715.763 94.94 902.261 95,10 115.478 119,24 186.498 126,06 122,60 Vốn chủ sở hữu 32.927 5,20 38.149 5,06 46.488 4,90 Mức tăng giảm Tỷ lệ (%) 5.222 115,86 Mức tăng giảm 8.339 121,86 118,82 Tổng nguồn 633.212 100,00 753.912 100,00 948.749 100,00 96.414 115,23 219.123 130,03 122,41 vốn (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) Quy mô huy động Chi nhánh ngày lớn, đáp ứng nhu cầu vốn ngày cấp thiết Đi đôi với mở rộng quy mô huy động vốn Chi nhánh Thị Phú Thọ ln hoàn thành tốt tiêu huy động giao Bảng 2.6 Tổng nguồn vốn huy động thực tế so với kế hoạch Chi nhánh Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Kế hoạch huy động vốn Triệu đồng 550.000 650.000 780.000 Thực tế huy động vốn Triệu đồng 600.285 715.763 902.261 - 19,24 26,06 50.285 65.763 122.261 9,14 10,12 15,67 Tăng trưởng (%) Thực tế so với Tuyệt đối kế hoạch Tương đối Triệu đồng (%) (Nguồn: Báo cáo tài NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) Khả huy động vốn Chi nhánh liên tục tăng tương đối ổn định, vượt mức kế hoạch so với tiêu NHCT giao cho Cụ thể: Năm 2011, 11 nguồn vốn huy động vượt mức kế hoạch đề 50.285 triệu đồng (vượt 9,14% so với kế hoạch), năm 2012 tiếp tục vượt kế hoạch đề 62.763 triệu đồng, (tương ứng 10,12%) Đặc biệt bước sang năm 2013, vượt kế hoạch đề 122.261 triệu đồng (tương ứng 15,67%), nằm tốp 200 Chi nhánh khen thưởng thể so sánh tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh với số ngân hàng địa bàn Thị Phú Thọ qua bảng 2.7 sau: Bảng 2.7 Quy mô huy động vốn số NHTM địa bàn Thị Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013 (Đơn vị: triệu đồng) So sánh Ngân hàng Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2012/2011 Mức 2013/2012 Mức Tốc độ TTBQ tăng Tỷ lệ tăng Tỷ lệ giảm (%) giảm (%) (%) Vietinbank 600.285 715.763 902.261 115.478 119,24 186.498 126,06 122,60 Agribank 265.867 327.162 409.287 61.295 123,05 82.125 125,10 124,07 BIDV 435.278 539.994 686.098 104.716 124,06 146.104 127,06 125,55 (Nguồn: Báo cáo tài Vietinbank, Agribank, BIDV năm 2011 - 2013) Vietinbank Thị Phú Thọ chiếm ưu hẳn quy mô vốn huy động so với Agribank BIDV Nguyên nhân NHCT Thị Phú Thọ ngân hàng cấp I hệ thống NHCT, Agribank BIDV phòng giao dịch hệ thống ngân hàng Ưu quy mô tổ chức hoạt động giúp Chi nhánh huy động lượng vốn dồi Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân huy động vốn giai đoạn 2011 – 2013 BIDV Agribank lại cao Chi nhánh Thị Phú Thọ Nguyên nhân BIDV với việc xây dựng lại mở rộng quy mô PGD, Agribank với hệ thống PGD rộng khắp xã, phường địa bàn Thị giúp cho ngân hàng tiếp cận đến nguồn vốn huy động từ dân chúng nhiều 12 2.2.4.2 cấu vốn huy động a Theo đối tượng khách hàng Bảng 2.8 cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng (Đơn vị: triệu đồng) Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng (%) (%) (%) So sánh 2012/2011 2013/2012 Tốc độ TTBQ Mức Mức Tỷ lệ Tỷ lệ (%) tăng tăng (%) (%) giảm giảm 199.295 33,20 277.72 38,80 289.63 32,10 78.421 139,35 11.909 104,29 120,55 Năm 2011 Chỉ tiêu Tiền gửi từ dân cư Tiền gửi từ TCTD Tiền gửi từ TCKT Tổng NVHĐ Năm 2012 Năm 2013 69.414 11,56 123.15 17,21 126.62 14,03 53.739 177,42 3.464 102,81 135,06 331.576 55,24 314.89 43,99 486.02 53,87 (16.682) 94,97 231.125 154,34 121,07 600.285 100,00 715.76 100,00 902.26 100,00 115.478 119,24 186.498 126,06 122,60 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) - Tiền gửi từ dân cư: Năm 2012, NVHĐ từ dân cư tăng 39,35% tương ứng với 78.421 triệu đồng so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 38,8% tổng NVHĐ Nguyên nhân năm ngân hàng thực đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi Bước sang năm 2013 cạnh tranh nhiều NHTM xuất khu vực nên nguồn tiền xu hướng tăng nhẹ 4,29% tương ứng với 11.909 triệu đồng so với năm 2012, chiếm 32,1% tổng NVHĐ - Tiền gửi từ tổ chức tín dụng: Nhìn chung khoản tiền xu hướng giảm tốc độ tăng tỷ trọng qua năm - Tiền gửi từ TCKT: Khoản tiền gửi năm qua thường chiếm tỷ trọng cao đạt mức tăng trưởng Năm 2011 tiền gửi từ TCKT đạt 331.576 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 55,24% tổng NVHĐ Sang năm 2012 tình hình SXKD doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên NVHĐ thời gian giảm nhẹ 5,03% tương ứng với 16.682 triệu đồng so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 43,99% tổng NVHĐ Năm 2013 nhờ thực 13 biện pháp tiếp cận với doanh nghiệp địa bàn kết kinh doanh tổ chức giao dịch tốt nên NVHĐ tăng mạnh, tăng 54,34% tương ứng với 171.125 triệu đồng so với năm 2012 chiếm 53,87% tổng NVHĐ b Theo phương thức huy động Bảng 2.9 cấu nguồn vốn huy động theo phương thức huy động (Đơn vị: triệu đồng) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tỷ Tỷ Tỷ Chỉ tiêu So sánh 2012/2011 Mức Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng tăng (%) Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Phát hành GTCG (%) (%) giảm Tỷ lệ (%) 2013/2012 Mức tăng giảm Tỷ lệ Tốc độ TTBQ (%) (%) 117.012 19,49 127.150 17,76 168.023 18,62 10.138 108,66 40.873 132,15 119,83 328.252 54,68 321.688 44,94 459.543 50,93 (6.564) 98,00 137.855 142,85 118,32 138.796 23,12 217.679 30,41 230.485 25,55 78.883 156,83 12.806 105,88 128,86 16.225 2,70 49.246 6,88 44.21 4,90 33.021 303,52 (5.036) 89,77 165,07 Tổng NVHĐ 600.285 100,00 715.763 100,00 902.261 100,00 115.478 119,24 186.498 126,06 122,60 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) - Tiền gửi khơng kỳ hạn: Chi nhánh thực hiệu hoạt động huy động vốn từ tài khoản từ tiền gửi không kỳ hạn khách hàng, đặc biệt khoản tiền gửi từ TCKT, tổ chức hội Trong năm 2011, huy động vốn từ loại đạt 117.012 triệu đồng, chiếm 19,49% tổng NVHĐ Năm 2012 tăng 8,66% so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 17,76% Năm 2013 tiếp tục đà tăng trưởng, tăng 32,15%, chiếm tỷ trọng 18,62% tổng NVHĐ - Tiền gửi kỳ hạn: nguồn tiền chưa đạt mức tăng trưởng ổn định chiếm tỷ trọng cao tổng NVHĐ Trong đó, năm 2012 kinh tế tăng trưởng nóng, vốn nhàn rỗi kinh doanh nên nguồn tiền giảm 2%, chiếm tỷ trọng 44,94% tổng NVHĐ Năm 2013 mở rộng quan hệ với nhiều khách hàng, nên huy động từ loại ngân hàng tăng mạnh 14 tăng 42,85% so với năm 2012 chiếm 50,93% tổng NVHĐ - Tiền gửi tiết kiệm: Do cạnh tranh ngân hàng mà nguồn TGTK Chi nhánh năm gần xu hướng giảm Đặc biệt năm 2013, tốc độ tăng trưởng nguồn TGTK đạt 5,88% tương ứng với 12.806 triệu đồng so với năm 2012, tỷ trọng giảm xuống từ 30,41% 25,55% tổng NVHĐ Nguyên nhân giảm nguồn TGTK cạnh tranh gay gắt lãi suất huy động Chi nhánh với Bưu điện mở rộng Phòng giao dịch BIDV - Phát hành GTCG: năm 2011, huy động từ phát hành GTCG 16.225 triệu đồng, chiếm 2,70% tổng NVHĐ Năm 2012, huy động từ loại tăng mạnh 203,52%, tương ứng với 33.021 triệu đồng so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 6,88% Sang năm 2013 NVHĐ từ loại giảm nhẹ, giảm 10,23% tương ứng với 5.036 triệu đồng so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 4,90% tổng NVHĐ c Theo kỳ hạn Bảng 2.10 cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn (Đơn vị: triệu đồng) Năm 2011 Năm 2012 So sánh Năm 2013 2012/2011 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Mức Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng tăng (%) Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi 12 tháng Tiền gửi từ 12 - 24 tháng Tiền gửi 24 tháng (%) (%) 127.102 21,17 131.500 18,37 180.000 19,95 giảm Tỷ lệ (%) 2013/2012 Mức tăng giảm Tỷ lệ Tốc độ TTBQ (%) (%) 4.398 103.46 48.500 136,88 119,00 360.582 60,07 440.058 61,48 538.095 59,64 79.476 122.04 98.037 122,28 122,16 66.509 11,08 65.159 46.092 9,10 46.745 5,18 (1.350) 97,97 (18.414) 71,74 83.84 7,68 79.046 11,04 137.421 15,23 32.954 171.5 58.375 173,85 172,67 Tổng NVHĐ 600.285 100,00 715.763 100,00 902.261 100,00 115.478 119.24 186.498 126,06 122,60 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) 15 Nhìn vào bảng thấy rõ nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt tiền gửi kỳ hạn 12 tháng Nguyên nhân NVHĐ chủ yếu Chi nhánh từ tổ chức kinh tế, nguồn thường nguồn gửi không kỳ hạn nhằm mục đích tốn Thứ hai xuất nhiều kênh đầu tư khác (thị trường vàng, ) nên người dân chủ yếu gửi tiền với kỳ hạn ngắn để linh hoạt đầu tư Tuy nhiên lại đặt thách thức Chi nhánh để chủ động việc cho vay trung dài hạn d Theo loại tiền Chỉ tiêu Nguồn vốn VND Ngoại tệ quy VND Bảng 2.11 cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền (Đơn vị: triệu đồng) So sánh Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 Tốc độ TTBQ Tỷ Tỷ Tỷ Mức Mức Tỷ lệ Tỷ lệ (%) Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng tăng tăng (%) (%) (%) (%) (%) giảm giảm 500.004 83,29 603.742 84,35 790.383 87,60 103.738 120,75 186.641 130,91 125,73 100.281 16,71 112.021 15,65 111.878 12,40 11.740 111,71 (143) 99,87 105,62 Tổng NVHĐ 600.285 100,00 715.763 100,00 902.261 100,00 115.478 119,24 186.498 126,06 122,60 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) Vốn huy động nội tệ chiếm tỷ trọng cao tổng NVHĐ, với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 25% Trong đó, vốn huy động ngoại tệ lại xu hướng giảm tỷ trọng tốc độ tăng trưởng 2.2.4.3 Hiệu suất sử dụng vốn Bảng 2.12 Hiệu suất sử dụng vốn Chi nhánh qua năm 2011 - 2013 Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Tổng dư nợ Hiệu suất sử dụng (triệu đồng) (triệu đồng) vốn (%) Năm 2011 600.285 544.013 91 Năm 2012 715.763 693.614 97 Năm 2013 902.261 732.132 81 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) 16 Hiệu suất sử dụng vốn Chi nhánh xu hướng giảm dần Điều dễ hiểu năm 2012, Chi nhánh tăng trưởng mạnh dư nợ cho vay, chất lượng tín dụng xấu Do năm 2013, Chi nhánh phải tập chung vào sàng lọc khách hàng, đánh giá, thu hồi khoản nợ hạn Mặc dù hiệu suất sử dụng vốn Chi nhánh năm 2013 chưa cao tình hình chung Chi nhánh NHCT địa bàn tỉnh Phú Thọ Bảng 2.13 Hiệu suất sử dụng vốn số Chi nhánh NHCT năm 2013 Tổng dư nợ Tổng nguồn vốn Hiệu suất sử cho vay huy động dụng vốn (triệu đồng) (triệu đồng) (%) Ngân hàng Chi nhánh Thị Phú Thọ 732.132 902.261 81 Chi nhánh Hùng Vương 961.797 1.285.113 75 2.079.000 2.663.000 78 Chi nhánh Phú Thọ (Nguồn: Báo cáo tài số NHCT năm 2013) Mặc dù quy mô huy động vốn cho vay Chi nhánh thấp hẳn Chi nhánh Hùng Vương Chi nhánh Phú Thọ hiệu suất sử dụng vốn Chi nhánh lại cao hẳn Cho thấy Chi nhánh không làm tốt công tác huy động vốncông tác sử dụng vốn hiệu so với ngân hàng hệ thống NHCT 2.2.4.4 Chi phí huy động vốn a Lãi suất huy động Bảng 2.14 Lãi suất tiền gửi cho dân cư thời điểm cuối năm 2011 - 2013 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 1,2 0,1 0,1 0,1 TG kỳ hạn VND (%) 13 – 17 – 10 6,5 – TG kỳ hạn ngoại tệ (%) – 3,5 – 1,25 - 1,25 TG không kỳ hạn VND (%) TG không kỳ hạn ngoại tệ (%) (Nguồn:Quy định ban hành lãi suất NHCT TX.Phú Thọ năm 2011 – 2013) Lãi suất qua năm hầu xu hướng giảm nhẹ, đặc biệt với loại tiền gửi VND, lãi suất khơng kì hạn mức ổn định 0,1% tiền gửi 17 không kỳ hạn USD Nguyên nhân giảm lãi suất chủ yếu tác động từ định hướng điều hành sách NHNN Chi phí huy động vốn lãi suất huy động ngân hàng xem sách thu hút vốn hiệu Trong mơi trường cạnh tranh gay gắt, Chi nhánh cần đưa sách lãi suất đa dạng linh hoạt nhằm thu hút khách hàng, tăng nguồn vốn huy động Bảng 2.15 Lãi suất huy động thông thường cá nhân (Đơn vị: %) Kỳ hạn Vietinbank BIDV Bưu điện Agribank tháng 6,5 5,8 _ 6,0 tháng 6,5 6,5 6,48 6,5 tháng 7,0 6,75 6,76 7,0 tháng 7,0 7,0 6,90 7,0 tháng 7,0 7,0 6,84 7,0 12 tháng 8,0 8,0 8,19 8,0 18 tháng 8,0 8,0 8,03 8,0 24 tháng 8,0 8,0 7,88 8,0 36 tháng 8,0 8,0 7,60 48 tháng 7,5 7,34 60 tháng 7,0 7,10 Lãi suất huy động Vietinbank tương đối giống BIDV Agribank, nhỉnh kỳ hạn tháng Trong Bưu điện lại mức lãi suất ưu đãi nhiều mức lãi suất so với ba ngân hàng lại Do lãi suất Chi nhánh khơng phải mức cạnh tranh Tuy nhiên tổng vốn huy động Chi nhánh lại liên tục tăng qua năm Nguyên nhân uy tín ngân hàng 18 b Chi phí huy động Bảng 2.16 Chi phí huy động (Đơn vị: triệu đồng) Năm 2011 Năm 2012 So sánh Năm 2013 2012/2011 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng (%) (%) (%) Tuyệt đối Tương đối (%) 2013/2012 Tuyệt đối Tốc độ Tương TTBQ đối (%) (%) Chi trả lãi 20.620 39,97 45.336 57,98 52.692 53,37 24.716 119,86 Chi lãi 30.963 60,03 32.860 42,02 46.035 46,63 Tổng chi 51.583 100,00 78.196 100,00 98.727 100,00 26.613 151,59 20.531 126,26 138,35 7.356 116,23 118,03 1.897 106,13 13.175 140,09 121,93 (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD NHCT TX.Phú Thọ năm 2011, 2012, 2013) Chi trả lãi xu hướng tăng tỷ trọng tổng chi phí Ngân hàng, cho thấy quy mơ huy động vốn ngày tăng Đồng nghĩa với việc tăng tỷ trọng chi phí trả lãi giảm tỷ trọng chi phí ngồi lãi cách tương ứng Chi lãi bao gồm chi bảo hiểm tiền gửi, dự trữ bắt buộc, dự trữ toán… Các khoản chi chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng chi, làm cho chi phí huy động vốn thực tế bình quân tăng lên, giảm doanh thu Chi nhánh 2.2.5 Các công cụ bổ trợ thúc đẩy hoạt động huy động vốn ngân hàng - Chất lượng phục vụ, nhân lực hoạt động huy động vốn - Khảo sát, phân tích, phân đoạn thị trường phân loại khách hàng - Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu - Công nghệ thông tin hoạt động huy động vốn 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ 2.3.1 Thành tựu đạt Thứ nhất, tổng vốn huy động Chi nhánh không ngừng tăng trưởng với tốc độ nhanh vượt tiêu đề Thứ hai, sản phẩm huy động vốn dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng 19 Thứ ba, cấu NVHĐ ngày hợp lý, tiền gửi chiếm tỷ trọng cao tổng vốn huy động, tăng tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi kỳ hạn Thứ tư, Chi nhánh làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới hoạt động Thứ năm, Chi nhánh coi trọng công tác kế hoạch hố, ln đưa kế hoạch cho giai đoạn phát triển để đạt mục tiêu đề Thứ sáu, Chi nhánh PGD hệ thống chủ động tích cực huy động nguồn vốn chỗ 2.3.2 Hạn chế tồn Thứ nhất, hình thức huy động vốn tăng trưởng chưa ổn định Thứ hai, cấu vốn chưa thực hợp lý Thứ ba, nguồn vốn mang tính chất khơng ổn định Thứ tư, sản phẩm huy động vốn năm triển khai nhiều chất lượng huy động lại không cao Thứ năm, huy động vốn tập trung chủ yếu huy động nội tệ, nguồn vốn ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ ngày xu hướng thu hẹp Thứ sáu, chi phí trả lãi chiếm tỷ trọng cao lại xu hướng tăng chậm chi lãi lại tăng mạnh 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, kinh tế giới nói chung nước ta nói riêng nhiều biến động, giá xăng dầu, giá vàng biến động khơng ngừng Thứ hai, ngun nhân từ phía hệ thống chế, sách Thứ ba, mơi trường kinh tế hội Thứ tư, thị trường NH phải chịu cạnh tranh từ thị trường khác Thứ năm, môi trường cạnh tranh gay gắt, đặc biệt với ngân hàng nằm địa bàn Thứ sáu, trình độ cơng nghệ thơng tin chung tồn ngành Ngân hàng chưa đồng bộ, khó liên kết, mức độ tự động hóa dịch vụ thấp Ngồi ra, phải kể đến thiếu hiểu biết khách hàng ngân hàng 20 đặc biệt địa bàn ngoại thị, thói quen cất giữ, chi tiêu đại đa số dân cư 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, hoạt động Marketing mang tính hình thức Thứ hai, trình độ khoa hoc cơng nghệ Chi nhánh mức trung bình Thứ ba, Chi nhánh chủ yếu sử dụng hình thức huy động vốn truyền thống, chưa dịch vụ hỗ trợ khách hàng thuận tiện Thứ tư, sản phẩm TGTK với tính năng, tiện ích khơng vượt trội Thứ năm, lãi suất huy động ngân hàng không mức cạnh tranh Thứ sáu, quy trình giao dịch nhiều bước, kéo dài thời gian giao dịch Thứ bảy, trình độ cán nhân viên ngân hàng nhiều hạn chế Thứ tám, quầy giao dịch gần nhau, nhiên lại chủ yếu nằm địa bàn trung tâm thị ngân hàng khác Agribank PGD đặt xã, thơn gần dân cư 21 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỊ PHÚ THỌ 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ - Tập trung huy động vốn, đặc biệt NVHĐ từ dân cư, TCKT tổ chức hội khác Chú trọng huy động nguồn vốn trung dài hạn nội ngoại tệ - Tập trung khai thác mở rộng cho vay thành phần kinh tế - Tập trung nâng cao chất lượng loại hình sản phẩm dịch vụ - Tập trung triển khai tồn diện hiệu cơng tác quảng cáo, quảng bá toàn diện kịp thời mặt hoạt động nghiệp vụ ngân hàng 3.1.2 Định hướng hoạt động huy động vốn Chi nhánh Thị Phú Thọ - Tổng nguồn vốn tăng 10% - 15% so năm 2013 - Mở rộng mạng lưới huy động vốn chọn lọc - Tiếp tục thu hút nguồn tiền gửi từ TCKT - Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi 3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thị Phú Thọ 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàng - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn - Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 3.2.2 Sử dụng linh hoạt lãi suất công cụ để tăng cường quy mô, điều chỉnh cấu nguồn vốn - Sử dụng linh hoạt lãi suất huy động để mở rộng quy mô huy động - Sử dụng linh hoạt lãi suất để điều chỉnh cấu nguồn vốn 22 3.2.3 Chú trọng đến sách chăm sóc khách hàng - Với đối tượng khách hàng - Đối với hộ kinh doanh cá thể (buôn bán, chủ cửa hàng…) - Với đối tượng khách hàng người dân đến mở sổ tiền gửi tiết kiệm mở tài khoản tiền gửi toán cá nhân + Đối với khách hàng thu nhập đặn gửi tiền tích lũy dần + Đối với khách hàng thu nhập cao 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng - Chú trọng tới hoạt động Marketing Ngân hàng - Mở rộng mạng lưới hoạt động - Thúc đẩy hoạt động tiếp thị, quảng bá, nâng cao uy tín ngân hàng - Củng cố, nâng cao uy tín, tạo lòng tin khách hàng 3.2.5 Hồn thiện quy trình huy động vốn Chi nhánh cần phải cải tiến thủ tục cho đơn giản, nhanh chóng, rõ ràng, hiệu quả, rút ngắn thời gian giao dịch đảm bảo tính an tồn nghiệp vụ 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng - Đào tạo chuyên sâu sau tuyển dụng Thường xuyên tập huấn cán nhân viên toàn Chi nhánh, định kỳ kiểm tra sát hạch - Bố trí cán vào vị trí cơng việc phù hợp - Xây dựng sách lương, thưởng phân minh rõ ràng Đồng thời, phải chế độ kỷ luật phê bình thích đáng 3.2.7 Nâng cao cơng tác dự báo tình hình kinh tế - Thành lập riêng phòng phân tích biến động kinh tế - Tạo mối quan hệ tốt với TCKT, TCTD địa bàn - Sử dụng phương pháp phân tích dự báo thích hợp 3.2.8 Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng - Đánh giá lại thực trạng công nghệ sử dụng đơn vị - Khơng nóng vội việc đổi cơng nghệ 23 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Hoà nhịp vào phát triển sôi động kinh tế thị trường phát triển toàn hệ thống ngân hàng, hai mươi năm xây dựng trưởng thành, Chi nhánh Thị Phú Thọ đạt thành định, tạo uy tín khách hàng đóng góp phần không nhỏ phát triển chung địa bàn thị Phú Thọ Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý luận thực tiễn, báo cáo em hoàn thành nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lí luận huy động vốn Ngân hàng thương mại Tìm hiểu hoạt động NHTM, đặc biệt hoạt động huy động vốn, thấy vai trò, lợi ích tầm quan trọng vốn với kinh tế thị trường - Phân tích thực trạng huy động vốn Chi nhánh Thị Phú Thọ thời gian qua, đồng thời, đánh giá kết đạt tồn tại, nguyên nhân tồn sở số liệu cập nhật đến hết năm 2013 - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú thọ thời gian tới Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành liên quan 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 2.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 2.4 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ - Kiế n nghi ̣về chính sách huy đô ̣ng vố n - Kiế n nghi ̣về chính sách laĩ suấ t và công tác điề u hành nguồ n vố n - Kiến nghị sách đào tạo nguồn nhân lực công tác kiểm tra giám sát Chi nhánh 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2005), Tiền tệ - Ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội Nguyễn Hữu Tài (2002), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ (2011, 2012, 2013), Báo cáo tài năm Phòng giao dịch Agribank, BIDV (2011, 2012, 2013), Báo cáo tài năm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ (2011, 2012, 2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 10 Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hùng Vương, chi nhánh Phú Thọ, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 11 Quy định ban hành lãi suất Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị Phú Thọ năm 2011, 2012, 2013 12 Luật NHNN TCTD năm 2010 25 ... huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú Thọ, từ đưa số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi. .. CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú. .. 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thị xã Phú Thọ Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ, Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay