DANH MUC SACH THƯ VIỆN TRƯỜNG TIEU HOC

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 20:43

PHỊNG GD&ĐT VIỆT TRÌ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ĐÌNH Số: /THGTS –TV Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Đình , ngày tháng năm 2018 THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ĐÌNH Tiếng việt ta vốn giàu đẹp Đối với người Việt Nam khơng có ngơn ngữ khác hay đẹp tiếng mẹ đẻ Việc đưa tiếng việt vào chương trình giáo dục nhà nước ta trọng từ ngày đầu độc lập Giữ gìn ngơn ngữ dân tộc cách thể lòng u nước người LỜI NĨI ĐẦU Các bạn thân mến! Tiếng việt ta vốn giàu đẹp Đối với người Việt Nam khơng có ngôn ngữ khác hay đẹp tiếng mẹ đẻ Việc đưa tiếng việt vào chương trình giáo dục nhà nước ta trọng từ ngày đầu độc lập Giữ gìn ngơn ngữ dân tộc cách thể lòng yêu nước người Ngày nay, Việt ngữ học trở thành ngành học độc lập, khẳng đinh vị trí học thuật cao giá trị xã hội to lớn đời sống khoa học văn hố Việt Nam Nó dạy môn học độc lập trường phổ thông từ lớp đến lớp 12, vừa coi môn học đối tượng, vừa ý thức môn học công cụ, học sinh phải nắm thành thạo để học tốt môn học khác Việc dạy học môn tiếng việt cấp tiểu học lại quan trọng hết lẽ cấp học làm quen với mơn tiếng việt Có học tốt mơn từ lớp đầu mong có sở để học tốt cấp học sau học tốt môn học khác Để giúp giáo viên học sinh thuận lợi việc dạy học môn tiếng việt, thư viện trường tiểu học Đồng Tiến có chọn lọc biên soạn thư mục sách tham khảo phục vụ việc dạy học môn tiếng việt cấp tiểu học Cuốn thư mục giới thiệu đến giáo viên học sinh 20 tài liệu tiêu biểu cần thiết cho việc dạy học tốt môn tiếng việt Thư mục xếp theo vần chữ tên tài liệu để thuận lợi cho việc tìm đọc bạn đọc Đây thư mục thư viện biên soạn khơng tránh khỏi thiếu sót Mong bạn đọc có đóng góp, bổ sung kịp thời để thư viện hồn thiện thư mục Thư viện xin chân thành cảm ơn! THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH ĐÌNH STT 01 02 03 04 05 SĐKCB MƠ TẢ, TĨM TẮT, DẪN GIẢI * Mơ tả: Bài tập nâng cao Tiếng việt tập 1/ Vũ Khắc Tuân.- TP Hồ Chí Minh.: ĐHQG TPHCM, 2008.- 123tr.; 24cm * Tóm tắt: Sách giúp học sinh lớp thực hành luyện tập Tiếng việt mức nâng cao Sách biên soạn chủ yếu theo phương pháp gợi mở, nêu vấn đề có đưa ví dụ minh họa Từng học, tập trình bày theo nội dung: Đề bài, Hướng dẫn, Thực hành * Mô tả: Bài tập nâng cao Tiếng việt tập 2/ Vũ Khắc Tuân.- TP Hồ Chí Minh.: ĐHQG TPHCM, 2008.- 128tr.; 24cm * Tóm tắt: Sách giúp học sinh lớp thực hành luyện tập Tiếng việt mức nâng cao Sách biên soạn chủ yếu theo phương pháp gợi mở, nêu vấn đề có đưa ví dụ minh họa Từng học, tập trình bày theo nội dung: Đề bài, Hướng dẫn, Thực hành * Mô tả: 166 văn chọn lọc 5/ Vũ Khắc Tuân.- TP Hồ Chí Minh: ĐHQGTPHCM, 2009.- 147tr.; 24cm * Tóm tắt: Gồm 162 đề làm văn tham khảo cho học sinh lớp Nội dung bám sát chương trình tiếng việt Là tài liệu tham khảo giúp học sinh lớp có thêm kiến thức cho phân môn tập làm văn * Mô tả tài liệu: Đánh giá kết học tiếng việt / Nguyễn Trại.- H.: Giáo dục, 1998.- 499tr.; 20cm * Tóm tắt: Sách gồm đề theo thứ tự tuần học sách giáo khoa tiếng việt Mỗi tuần đề: Tập đọc, tả, luyện từ câu Sau phần hướng dẫn giải * Dẫn giải: Cuốn sách giúp học sinh tự đánh giá mức độ hiểu kỹ thực hành học lớp mơn tiếng việt Từ giúp em điều chỉnh việc học đạt hiệu cao * Mô tả tài liệu: Hỏi đáp dạy học tiếng việt 3/ Nguyễn Minh Thuyết.- H.: Giáo dục, 2006.- 240tr.; 20cm * Tóm tắt: Sách trả lời câu hỏi mà giáo viên, cán đạo chuyên môn 06 07 08 số địa phương, vị có em học lớp gửi nhà xuất Giáo dục tác giả sách tiếng việt năm dạy thử nghiệm đợt tập huấn thay sách Các câu hỏi trả lời xoay quanh nội dung vấn đề khó khăn việc dạy học chương trình tiếng việt *Dẫn giải: Cuốn sách giúp thầy cô bậc phụ huynh nắm vững đổi nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá mơn tiếng việt chương trình * Mô tả tài liệu: Nâng cao tiếng việt 5/ Tạ Thanh Sơn.- Tp Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2006.- 191tr.; 24cm * Tóm tắt: Cuốn sách gồm phần: luyện từ câu, mở rộng vốn từ, số kiến thức ngữ pháp tương ứng với chương trình sách giáo khoa Các tập dạng nâng cao *Dẫn giải: Cuốn sách giúp học sinh tự học nhà Việc hướng dẫn học, tập tường minh, cụ thể nên dễ dàng cho học sinh tự học Đây tài liệu nhằm bồi dưỡng, nâng cao vốn từ ngữ, cách nói viết, hiểu, cảm thụ văn, tiếng việt cho học sinh lớp 5, * Mô tả tài liệu: 75 Tiếng việt nâng cao/ Lê Phương Nga.- H.: Giáo dục, 2007.- 236tr.; 20cm * Tóm tắt: Sách gồm phần: Chính tả, luyện từ câu, tập làm văn Mỗi phần có mục lớn: lý thuyết, tập phần hướng dẫn giải Nội dung xếp tương ứng với chương trình sách giáo khoa tiếng việt * Dẫn giải: Sách tập hợp dạng tập tiếng việt nâng cao phong phú, đa dạng giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức thuộc phạm vi chương trình tiếng việt Sách phục vụ học sinh trìng học tập, giúp giáo viên công tác giảng dạy, giúp phụ huynh hướng dẫn em học nhà * Mô tả tài liệu: Tiếng việt nâng cao tiểu học 2/ Trần Đức Niềm.- Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng, 2005.- 120tr.; 20 cm * Tóm tắt: Sách gồm phần: Phần I: Hệ thống tập nâng cao Phần 2: Gợi ý giải tập * Dẫn giải: Sách tiếng việt nâng cao tiểu học giúp học sinh tiếp nhận chương trình tiếng việt thuận lợi, nắm quy tắc tả tiếng việt, pháp triển vốn từ cách phong phú quy luật kết hợp từ thành câu * Mô tả tài liệu: Tiếng việt nâng cao tiểu học 5/ Lê Phương Nga.- Tp Hồ Chí Minh: NXB Tp Hồ Chí Minh, 2006.- 160tr.; 24 cm 09 10 11 12 * Tóm tắt: Sách cấu tạo gồm phần.: Hệ thống tập nâng cao phần hướng dẫn giải Nội dung kiến thức tập xếp tương ứng với chương trình sách giáo khoa tiếng việt * Dẫn giải: Sách gồm tập mở rộng, nâng cao qua giúp em học sinh lớp rèn luyện kỹ thực hành nói, viết tiếng việt từ đến hay * Mô tả tài liệu: Tiếng việt thực hành tập 1/ Bùi Minh Toán.- H.: Giáo dục, 2007.- 275tr.; 20 cm * Tóm tắt: Sách gồm phần biên soạn đan xen chương: I Giản yếu lý thuyết II Hệ thống tập thực hành * Dẫn giải: Sách tiếng việt thực hành nhằm đáp ứng phần nhu cầu dạy học môn tiếng việt thực hành trường “đại cương” Sách biên soạn bám sát chương trình tiếng việt thực hành Bộ GD&ĐT ban hành * Mô tả tài liệu: Trò chơi thực hành tiếng việt3/ Trần Mạnh Hưởng.- H.: Giáo dục, 2007.- 109tr.; 24 cm * Tóm tắt: Trò chơi gắn với nội dung học phân môn: tập đọc, kể chuyện, tả, luyện từ câu, tập làm văn Các trò chơi trình bày gồm phần: mục đích, chuẩn bị tiến hành * Dẫn giải: Cuốn sách gồm số trò chơi mơn tiếng việt nhằm tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia vào hoạt động thực hành rèn luyện kỹ đọc, viết, nghe, nói Đồng thời tiếp thu kiến thức cách tự giác hứng thú Trò chơi giúp học sinh phát triển trí tuệ, thể lực, nhân cách Giúp việc học tiếng việt đạt hiệu cao * Mơ tả: Ơn luyện Tiếng Việt 4/ Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Trí.- H.: Giáo dục, 2008.- 159tr,; 24cm * Tóm tắt: Sách giúp học sinh lớp thực hành rèn luyện kỹ nói viết trang bị cho em kiến thức ban đầu 13 loại văn thường sử dụng giao tiếp như: Văn kể chuyện, văn miêu tả, Các loại văn khác (viết thư, trao đổi ý kiến với người thân, giới thiệu hoạt động địa phương, tóm tắt ý kiến, điền vào giấy tờ in sẵn…) * Mô tả: Tập làm văn 2/ Nguyễn Trí, Nguyễn Trọng Hồn.- TP Hồ Chí minh: ĐHQG TPHCM, 2008.- 100tr.; 24cm * Tóm tắt: Sách góp phần rèn luyện kỹ thao tác thực hành phân môn tập làm văn Cuốn sách nêu tình thực hành gần gũi giúp em hình thành phương pháp học tập chủ động, tích cực sáng tạo Cán thư viện Lê Hữu Tiến ... nói viết trang bị cho em kiến thức ban đầu 13 loại văn thư ng sử dụng giao tiếp như: Văn kể chuyện, văn miêu tả, Các loại văn khác (viết thư, trao đổi ý kiến với người thân, giới thiệu hoạt động... tình thực hành gần gũi giúp em hình thành phương pháp học tập chủ động, tích cực sáng tạo Cán thư viện Lê Hữu Tiến ... Dẫn giải: Sách tiếng việt thực hành nhằm đáp ứng phần nhu cầu dạy học môn tiếng việt thực hành trường “đại cương” Sách biên soạn bám sát chương trình tiếng việt thực hành Bộ GD&ĐT ban hành *
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH MUC SACH THƯ VIỆN TRƯỜNG TIEU HOC, DANH MUC SACH THƯ VIỆN TRƯỜNG TIEU HOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay