Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

150 13 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 20:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THU TRANG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THU TRANG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI ĐÌNH HỊA THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Luận văn kết nghiên cứu tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bầy luận văn trung thực chưa sử dụng Luận văn trước Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thu Trang ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tơi quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Nhân đây: Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện mặt để thực đề tài Đặc biệt tơi xin cảm ơn TS Bùi Đình Hòa, hướng dẫn bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn quan: Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng; xã Xuân Vân; xã Lực Hành tạo điều kiện cho suốt trình thực tập để đạt kết tốt huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Cuối xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè, người chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn Một lần tơi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân dành cho Do điều kiện thời gian lực có hạn, thân tơi cố gắng, nỗ lực để hồn thành Luận văn tốt nghiệp Song khơng tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong thầy, cô, nhà khoa học, đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến bảo để tơi có thêm hội tếp thu nâng cao kiến thức chuyên môn thân Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn ii Nguyễn Thu Trang DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Chữ viết tắt BQ CC CĐ CEDAW CNH CNVC CRC CT DT ĐVT GDI HDI HĐH LĐ LĐ - TB&XH LHPN NN & PTNT NQ NS NST QĐ SL SL TC THCS THPT TTg TW UBND Nghĩa Bình qn Cơ cấu Cao đẳng Xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ Cơng nghiệp hóa Cơng nhân viên chức Cơng ước quyền trẻ em Chỉ thị Diện tch Đơn vị tính Gender Development Index - Chỉ số phát triển giới Chỉ số phát triển người Hiện đại hóa Lao động Lao động - Thương binh xã hội Liên hiệp phụ nữ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghị Năng suất Nhiễm sắc thể Quyết định Sản lượng Số lượng Trung cấp Trung học sở Trung học phổ thông Thủ tướng Trung ương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Giới tính giới 1.1.2 Phát triển kinh tế hộ gia đình 11 1.1.3 Giới gia đình 11 1.2 Cơ sở thực tiễn 12 1.2.1 Một số nhận thức tình hình bình đẳng giới giới ngày 12 1.2.2 Chủ trương, sách Nhà nước với phát triển bình đẳng giới nhận thức giới 23 1.2.3 Thực trạng vai trò giới kinh tế hộ gia đình Việt Nam 25 1.2.4 Vai trò đóng góp phụ nữ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội 26 1.2.5 Giới tiếp cận số vấn đề gia đình nơng thơn 28 1.2.6 Vai trò giới hoạt động sản xuất nông nghiệp gia đình 30 Chương , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.3.2 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 34 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 2.4.1 Các têu phản ánh điều kiện sản xuất hộ 35 2.4.2 Các têu biểu đóng góp hai giới kinh tế hộ 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Đặc điểm, tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 3.2 Giới thiệu sơ lược 03 xã nghiên cứu 46 46 3.2.2 Xã Xuân Vân 47 48 3.3 Đặc điểm hộ nghiên cứu 49 3.3.1 Tình hình chung hộ nghiên cứu 49 3.3.2 Các yếu tố sản xuất hộ 52 3.3.3 Các yếu tố tự nhiên 54 3.3.4 Các yếu tố vật chất 56 3.3.5 Các yếu tố tài 59 3.3.6 Các yếu tố xã hội 62 3.4 Thực trạng vai trò giới phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 63 3.4.1 Vai trò giới hoạt động sản xuất tạo thu nhập 63 3.4.2 Vai trò giới hoạt động tái sản xuất hoạt động cộng đồng 66 82 rộng Để thay đổi quan niệm cách ứng xử xã hội trình lâu dài phức tạp, song q trình mang tính chất tảng để tạo trì thay đổi thái độ cá nhân, tổ chức tồn cộng đồng, cần phải có giải pháp tích cực đồng để thu hẹp khoảng cách thực tế 3.6 Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò giới phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn huyện Yên Sơn 3.6.1 Nâng cao nhận thức xã hội vấn đề giới Trong xã hội nay, đất nước q trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn việc giải vấn đề giới cần thực trước tiên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức kiến thức vấn đề giới cho cộng đồng Tăng cường tuyên truyền, vận động phương tiện (truyền thanh, truyền hình, tài liệu in ấn,…) hình thức sinh hoạt tổ chức đoàn thể, tổ chức quần chúng địa phương vị trí, vai trò phụ nữ, chủ trương, sách Đảng Chính phủ bình đẳng nam nữ phương diện kinh tế, đời sống, xã hội Các chương trình, dự án lồng ghép giới như: chương trình giáo dục phụ nữ sức khoẻ bà mẹ - trẻ em, kế hoạch hố gia đình với chương trình tập huấn kỹ thuật nông nghiệp,… biện pháp nhằm nâng cao nhận thức giúp cộng đồng nhận lợi ích việc hồ nhập giới phát triển 3.6.2 Nâng cao trình độ cho giới Xã hội ngày phát triển đòi hỏi người phải có kiến thức, trình độ Do đó, nâng cao kiến thức mặt cho giới biện pháp tất yếu nhằm tạo lực để họ tếp cận với thực tế Khối kiến thức bao gồm: trình độ học vấn, kiến thức kinh tế kỹ thuật, quản lý pháp luật, kỹ chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con, dân số KHHGĐ, kỹ 83 sống, Việc khuyến khích tạo điều kiện cho tất đối tượng học tập phụ nữ để khơng ngừng nâng cao nhận thức, trình độ văn hố, chun mơn, tay nghề sở cho giới định thực định Giải vấn đề bất bình đẳng giới nơi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tổ chức, đồn thể trị cần nâng cao chất lượng cho phụ nữ cách thực tốt kế hoạch giáo dục đào tạo địa phương Tiến tới xoá bỏ dần khoảng cách chênh lệch kiến thức, trình độ phụ nữ vùng phụ nữ với nam giới Cần nâng cao kiến thức, kỹ cho phụ nữ chăm sóc sức khỏe, ni dạy con, dân số kế hoạch hóa gia đình, kỹ sống tổ chức sống gia đình Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước “ Có sức khỏe, có tri thức, kỹ nghề nghiệp, động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” Nâng cao trình độ học vấn, kiến thức kinh tế, kỹ thuật, quản lý pháp luật nhằm tạo nội lực cho phụ nữ Tăng đóng góp họ cho gia đình, xã hội tự khẳng định vai trò mình, có kiến thức giúp họ định mạnh dạn hơn, tự tin 3.6.3 Lồng ghép giới vào sách, chương trình hành động quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp, ngành Tăng cường vai trò, trách nhiệm Bộ, ngành địa phương nâng cao nhận thức Bình đẳng giới thực mục tiêu tiến phụ nữ Phối hợp Bộ, ngành, địa phương giới thiệu triển khai thực mơ hình tốt bình đẳng giới Thực công tác quy hoạch, đào tạo cán nữ, tạo nguồn cán kế cận đề bạt cán nữ, đáp ứng yêu cầu 84 3.6.4 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ cấp thực bình đẳng giới Cấp uỷ có vai trò quan trọng hoạt động tổ chức đảng cấp, qua lãnh đạo thực nghị cấp cấp Để thực tốt bình đẳng giới, cơng tác cán nữ cần trọng tới giải pháp sau: - Cấp uỷ đảng nâng cao chất lượng việc nghị quyết, tiếp tục lãnh đạo, đạo nâng cao nhận thức, quan điểm bình đẳng giới, công tác phụ nữ, cán nữ - Nâng cao chất lượng việc tổ chức, thực nghị kiểm tra việc thực nghị thực bình đẳng giới - Tăng cường vai trò người đứng đầu: Bí thư cấp uỷ cấp phải tự nâng cao trách nhiệm, tạo thống cấp uỷ đảng, quan, ban ngành đoàn thể bình đẳng giới, cơng tác phụ nữ - Xây dựng chế đảm bảo thực có hiệu bình đẳng giới, công tác phụ nữ 3.6.5 Tăng cường tham gia giới hoạt động cộng đồng Tăng cường thúc đẩy tham gia giới, đặc biệt nữ giới hoạt động cộng đồng, tham gia công tác quản lý, công tác xã hội Tham gia sinh hoạt cộng đồng họ có nhiều hội giao lưu, trao đổi thơng tin, học hỏi kinh nghiệm giúp mở rộng hiểu biết kiến thức lĩnh vực Đồng thời giúp nâng cao nhận thức, giảm tính tự ti, rụt rè, ngại va chạm phận phụ nữ Để làm việc cần có quan tâm cấp lãnh đạo, tổ chức từ huyện tận cấp thôn Cần đưa thành điều khuyến khích lao động nữ tham gia hương ước thôn Phát triển đội ngũ cán nữ, cử họ học lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ giúp tiếng nói họ có trọng lượng 85 cộng đồng Bên cạnh đó, cần có sẻ chia, thơng cảm nam giới gia đình, chia sẻ gánh nặng cơng việc nhà, chăm sóc để người phụ nữ có nhiều hội hoạt động cộng đồng Vận động tạo điều kiện cho đối tượng thường xuyên tham gia sinh hoạt, hội họp đoàn thể phụ nữ, niên, hội nơng dân; học tập, có điều kiện tếp cận với sách, báo, phương tiện truyền thông Tiếp tục khơi phục phát triển loại hình sinh hoạt văn hoá cộng đồng dân tộc, nhằm thúc đẩy tham gia lao động nữ Hình thành câu lạc văn hoá, thể thao thơn bản, có kế hoạch sinh hoạt theo định kỳ tháng lần nhà văn hoá thơn, xóm Nhằm nâng cao trình độ mặt phụ nữ, tạo môi trường cho họ phát huy khẳng định vai trò gia đình xã hội 3.6.6 Giải pháp hoạt động khuyến nông thông tin nông nghiệp nông thôn * Nâng cao lực hiệu máy khuyến nông cấp sở: Cần đẩy mạnh công tác lồng ghép chương trình giáo dục phụ nữ sức khoẻ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hoá gia đình với chương trình tập huấn kỹ thuật nơng lâm nghiệp cho phụ nữ (phối hợp với Hội phụ nữ) Nhà nước cần hỗ trợ chi phí cho chương trình khuyến nơng ti vi, đài kỹ thuật canh tác Gắn chặt tham gia phụ nữ khố tập huấn, xây dựng mẫu, hội thảo Đây cách thức đạt hiệu nhất, bền vững nhất, có khuyến khích tham gia xây dựng kế hoạch, giám sát, bàn bạc, nhận xét, đánh giá kết đạt mới: Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 81 Nâng cao lực truyền thông thông tn nông nghiệp cấp sở: Trước mắt, nhà nước quyền địa phương cần nâng cao trình độ học vấn cho nhóm nữ nơng dân tương lai, phổ cập văn hố cho nhóm nữ sản xuất để họ có khả 86 đọc tìm hiểu tài liệu kỹ thuật có liên quan đến đồng họ Phụ nữ tự thân chủ động tiếp cận thông tn từ hệ thống thông tin đại chúng, gặp gỡ cán kỹ thuật Ban tổ chức lớp khuyến nơng quyền địa phương mời nông dân dự tập huấn, dự họp phải bố trí thời gian phù hợp để nữ tham dự Nhà nước quyền địa phương cần mở rộng hệ thống thông tin nông nghiệp, xóm nên có điện để đặt loa phát chương trình khuyến nơng Các thơng tn khác chất lượng giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón nơng dân cần mua giống trạm cung cấp giống, trạm, cửa hàng dịch vụ vật tư nơng nghiệp có đủ tin cậy Trung tâm giống cần phân phối nguồn giống đạt tiêu chuẩn, có cam kết với người dân kết đạt Nâng cao dân trí thơng qua hoạt động thơng tn tuyên truyền, tăng số phát lên, số quy trình sản xuất phát cho nơng dân phát nhiều hơn, thực việc chuyển giao tiến kỹ thuật nông nghiệp Tăng cường khuyến nông giảm nghèo, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, giữ vững an ninh lương thực địa bàn huyện mở rộng khuyến nơng vùng sản xuất nơng nghiệp hàng hố 3.6.7 Hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ gia đình Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, để phát triển kinh tế hộ cần có nhiều nguồn lực khác nhau, vốn cho phát triển kinh tế vấn đề quan trọng Nhu cầu vay vốn hộ gia đình để đầu tư vào sản xuất lớn Qua thực tế cho thấy vốn vay nông dân địa phương gặp nhiều khó khăn, nhiều người dân khơng dám vay nhiều có hộ khơng dám vay tâm lý sợ khơng trả Hơn nữa, dù hệ thống Ngân hàng Nơng nghiệp, Ngân hành sách đưa xuống tận cấp xã lúc cần vay lượng vay, thời gian vay bị hạn chế chủ yếu đáp ứng phần giống xây dựng ban đầu 87 Điều ảnh hưởng không nhỏ tới kết sản xuất hộ thiếu vốn 87 đầu tư cho việc khai thác nguồn lực đất nước đầu tư, khai thác nguồn lực khác Do vậy, Ngân hàng cần đơn giản hố thủ tục hành chính, cải tiến chế sách cho vay, tăng lượng vốn cho vay đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho đầu tư phát triển sản xuất hộ, tăng thời hạn cho vay Các sách, thủ tục qui trình hoạt động cần đảm bảo cho phụ nữ nam giới tiếp cận Các cán đại diện ngân hàng cần tập huấn giới có nhận thức cai trò giới đặc thù văn hóa gia đình Đặc biệt cần phải có phối hợp chặt chẽ cán ngân hàng với cán khuyến nông, khuyến lâm để hỗ trợ tập huấn kỹ thuật thông tin thị trường kỹ lập kế hoạch sản suất, kinh doanh cho tất hộ vay vốn Các hộ gia đình, phụ nữ, cần thơng tin cách cụ thể hình thức tn dụng mà họ nhận Các thơng tn khoản cho vay ngân hàng việc thực khoản cho vay cần phân chia theo giới người vay 3.6.8 Tăng cường khả tiếp cận kiểm soát nguồn lực giới phát triển kinh tế hộ gia đình Muốn xã hội phát triển, quyền lợi giới đảm bảo đòi hỏi phải thu hẹp khoảng cách giới Do việc xây dựng thực biện pháp nhằm đảm bảo cho hai giới tiếp cận kiểm soát nguồn lực hộ gia đình như: đất đai, nguồn nước, tài sản, tài chính,… việc làm cấp bách Theo nguyên tắc, nhà nước quy định việc đứng tên sử dụng đất hai vợ chồng thực tế hầu hết hộ gia đình, người đứng tên lại nam giới Do vậy, cần phải có kế hoạch kiểm sốt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên vợ chồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhiều người phụ nữ Cần thực việc phân tích giới phần việc trình thiết kế chương trình, 88 dự án Đảm bảo phụ nữ nam giới đối tượng hưởng lợi ích tham gia vào hoạt động chương trình, dự án Theo kết phân tích trên, hầu hết định gia đình người chồng định Có thể thấy, định đưa phần lớn chưa có bàn bạc mà mang tính chủ quan dễ gặp rủi ro hoạt động sản xuất hộ Do giải pháp quan trọng để nâng cao vị trí nữ giới vấn đề đòi hỏi trước tên phải nâng cao trình độ cho lao động nữ, giáo dục truyền thơng nhằm xoá bỏ tư tưởng phong kiến, gia trưởng gia đình Vấn đề phải làm thường xuyên, triệt để Xây dựng mơ hình gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc sống, bình đẳng vợ chồng, khơng tư tưởng trọng nam khinh nữ, thống quan niệm sinh hoạt gia đình, vợ chồng đứng tên tài sản, bàn bạc định cơng việc gia đình Từng bước phổ biến nhân rộng mơ hình gia đình kiểu mẫu khắp thôn, xã 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu vai trò giới phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, chúng tơi có kết luận sau: Một Là:n Sơn huyện miền núi tỉnh Tuyên Quang có điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp Trong năm qua đời sống vật chất tinh thần người dân nâng lên đóng góp giới trình phát triển kinh tế hộ gia đình tăng lên cách đáng kể Song, cách nghĩ quan niệm số hạn chế trình độ học vấn, mức sống,… làm cản trở tiến vấn đề bình đẳng giới Cả nam nữ giới đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất tạo thu nhập Hai Là:Trong sản xuất nơng nghiệp có chia sẻ hai giới Đối với hoạt động trồng trọt, nam giới chủ yếu làm công việc cày bừa, phun thuốc trừ sâu Phụ nữ đảm nhiệm công việc nhẹ nhàng gieo cấy, nhổ cỏ, gặt lúa, phơi lúa, bảo quản Trong chăn nuôi, phụ nữ thực khâu lấy, mua thức ăn, chăm sóc, ni dưỡng, vệ sinh chuồng trại người chồng đảm nhiệm mua giống mua thức ăn tinh Đối với sản xuất lâm nghiệp, tỷ lệ hai giới thực công việc phát cây, dọn đồi, đốt, cuốc hố, trồng rừng gần tương tương Trong đó, với hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ người phụ nữ tham gia phần lớn tất khâu từ chọn mặt hàng để bán, mua chở hàng về, bán hàng, quản lý sổ sách, trả nợ đòi nợ khách hàng Nhìn chung, cơng việc nội trợ, chăm sóc thành viên gia đình, kèm học hành hộ gia đình hầu hết phụ nữ người thực Ba là: Mặc dù đóng góp phụ nữ sản xuất cơng việc gia đình khơng nhỏ, họ người nắm giữ trách nhiệm quản lý tài 90 gia đình Tuy nhiên việc quản lý kiểm soát nguồn lực đất đai, tài sản sinh hoạt, sản xuất nữ giới có hội tiếp cận so với nam Các định sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế hộ chủ yếu đàn ông đảm nhiệm Bốn là: Trên địa bàn năm gần đây, việc tham gia vào hoạt động cộng đồng hai giới có nhiều thay đổi Trong gia đình, nam giới vắng hay bận cơng việc khác phụ nữ người đảm nhận hoạt động ngược lại Do đó, nam giới hay phụ nữ hòa nhập với cộng đồng Việc hòa nhập tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, đặc biệt phụ nữ giúp hai giới tếp nhận nhiều kiến thức, thơng tn sách, pháp luật, kỹ thuật, nâng cao lực sản xuất, giải trí, chăm sóc sức khỏe thân… từ nâng cao chất lượng sống gia đình, có đảm bảo bình đẳng giới Kiến nghị * Đối với Nhà nước Cần tăng cường công tác lãnh đạo, đạo triển khai Nghị bình đẳng giới Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát ban ngành có liên quan tuyên truyền, thực “Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2012-2020” theo QĐ số 2351/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ Để nâng cao nhận thức giới cho người dân, nhà nước cần có sách hỗ trợ giáo dục, nâng cao tỷ lệ học bậc phổ thông nơi khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Đưa chương trình giáo dục giới vào cấp học phổ thông Xây dựng sách chung cho hai giới chương trình phát triển chung, đảm bảo bình đẳng giới Bên cạnh xây dựng sách riêng cho phụ nữ sách tạo việc làm; sách vay vốn cho khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa; thực truyền thông dân số triệt để, để họ có điều kiện cần thiết bắt kịp tiến độ phát triển chung xã hội Lồng ghép giới chương trình, dự án phát triển 91 * Đối với quyền, đồn thể địa phương - Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực Luật bình đẳng giới, luật nhân gia đình, Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2012-2020,… địa phương - Cần phải nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm tổ chức sản xuất kết hợp với kinh nghiệm thị trường cho giới thông qua việc thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật sản xuất, quản lý vốn, kiến thức giới,… đến tận thôn xã Xây dựng mơ hình kiểu mẫu để họ học tập làm theo Các lớp tập huấn cần quy định tỷ lệ nam giới nữ giới tham gia - Chăm sóc, cải thiện sức khoẻ lao động, đặc biệt lao động nữ, khuyến khích chị em đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao kiến thức mặt - Tăng cường tham gia phụ nữ tổ chức đoàn thể, cấp lãnh đạo nhằm nâng cao vai trò, vị trí họ xã hội * Đối với người dân - Tự thân cá nhân, đặc biệt phụ nữ phải tự tìm hiểu Luật bình đẳng giới, tự vươn lên, tìm hiểu kiến thức mới, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn thân để rút ngắn, tới xoá bỏ khoảng cách hai giới Phụ nữ phải xố bỏ tư tưởng tự ti, mặc cảm, khơng dám đấu tranh cho quyền bình đẳng Từ tự nhận thức tầm quan trọng vai trò gia đình xã hội - Các thành viên gia đình phải tự giúp hiểu vấn đề bình đẳng giới Giúp đỡ, chia sẻ việc nhà, công việc đồng áng, công việc nội trợ với để hai giới có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức lao động, có điều kiện học hành, nâng cao trình độ 92 - Tích cực tham gia lớp tập huấn bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, nâng cao lực quản lý hộ,… để tếp nhận thêm nhiều thông tin có ích phục vụ cho đời sống - Các thành viên gia đình cần tạo điều kiện cho tham gia vào hoạt động cộng đồng, tổ chức xã hội để tăng cường giao lưu, học hỏi, mở rộng mối quan hệ xã hội 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Trần Thị Vân Anh, Giới phát triển nông thôn - Tài liệu cho lớp tập huấn phát triển bền vững nơng thơn chương trình VNRP Báo cáo FAO & UNDP, 2002 Báo cáo Phát triển Con người Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, 2012 Nơng Quốc Bình (2008), “Suy nghĩ bình đẳng giới”, Tạp chí Luật học, số 3, tr 3-4 Nguyễn Sinh Cúc (2000), Phân tch điều tra nông thôn năm 2000 Giới phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, năm 2009 Nguyễn Thế Hiếu, Vai trò phụ nữ kinh tế hộ gia đình Phạm Thị Huệ, Viện gia đình giới, “Quyền lực vợ chồng gia đình nơng thơn Việt Nam” Vũ Tuấn Huy Deborah S.Carr (2000), “Phân cơng lao động nội trợ gia đình”, Xã hội học, số (72) 10 Khoản 4, Điều 5, Luật Bình đẳng giới năm 2006 11 Kinh tế trị Mác - Lênin (dùng cho khối ngành Kinh tế - quản trị kinh doanh trường Cao đẳng, Đại học), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006 12 Đại học Kinh tế quốc dân, Kinh tế phát triển, NXB Thống kê, Hà Nội, năm 1997 13 Phòng Lao động - TBXH huyện Định Hóa, số liệu thống kê năm 2012 14 Trần Thị Quế (1999), Những khái niệm giới vấn đề giới Việt Nam, NXB Thống Kê, Hà Nội 15 Lê Thị Quý (2004), “Vấn đề giới dân tộc người Sơn La - Lai Châu nay”, Xã hội học, số 1(85) 94 16 Lê Thị Quý (2009), Xã hội học giới, NXB GDVN 17 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật bình đẳng giới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Thanh Tâm, “Quan niệm bình đẳng giới”, Tạp chí luật học, số 3/2006, tr 59 - 60 19 Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hố, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Thanh Thụy (2002-2003), Nghiên cứu vấn đề bình đẳng giới tổ chức sống gia đình Bình Định - Thực trạng giải pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình Định 21 Tổ chức lao động quốc tế, Thúc đẩy bình đẳng giới, năm 2002 22 Ủy ban Quốc gia VSTBPNVN (2004), Hướng dẫn lồng ghép giới hoạch định thực thi sách, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 23 Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Sơn, Báo cáo tổng kết tnh hình phát triển kinh tế xã hội năm 2012, 2013, 2014 24 Ủy ban nhân dân Huyện Yên Sơn, Báo cáo tổng kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012, 2013, 2014 25 Nguyễn Thị Uyên, Vấn đề bình đẳng giới gia đình nơng thơn ven thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang bối cảnh cơng nghiệp hóa đại hóa, Đại học Bình Dương 26 Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2003 27 Đỗ Văn Viện, Đỗ Văn Tiến, Kinh tế hộ nông dân, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 28 Trần Đức Viên (1995), Nông nghiệp đất dốc, thách thức tềm năng, NXB Nông nghiệp Hà Nội 29 Trần Thị Kim Xuyến (2001), Gia đình vấn đề gia đình đại, NXB Thống kê 95 II Tiếng Anh 30 Carorine Moser (1996), WB, 2000 31 Ngân hàng Giới (2000), Đưa Vấn Đề Giới Vào Phát Triển - Thông qua Bình đẳng giới Quyền, Nguồn lực Tiếng nói, Washington, D.C 20433 USA 32 Parpart J L CTV (2000), Lý Thuyết Giới Phát Triển, Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc Tế Canada III Tài liệu Internet 33 hoilhpn.org.vn 34 http://www.xaydungdang.org.vn 35 http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Nhan-dinh-ve-muc-do-bat-binhdang- gioi/10949396/478 36 http://www.dostbinhdinh.org.vn/MagazineNewsPage.asp?TinTS_ID=98& TS_ID=9 37 http://www.tapchicongsan.org.vn/Thực bình đẳng giới góp phần nâng cao chất lượng sống gia đình tiến xã hội ... nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vai trò cụ thể nam giới nữ giới địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phát triển kinh tế hộ 5 * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: ... tiễn đặt cần phải tếp tục nghiên cứu vai trò giới, vai trò giới phát triển kinh tế hộ là :Vai trò giới phát triển kinh tế hộ thể nào? Đâu yếu tố ảnh hưởng đến vai trò giới sản xuất hộ? Cần phải có...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THU TRANG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay