Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang

186 11 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 20:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THÚY PHƯƠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THÚY PHƯƠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Hồng Quang THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Luận văn: “Quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên tểu học huyện Lâm Bình, tỉnh tun Quang” sử dụng thơng tn ghi rõ nguồn gốc, số liệu tổng hợp, xử lí Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thúy Phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www lrc.tnu.edu.v n LỜI CẢM ƠN Bằng lòng thành kính tnh cảm chân thành, tác giả bày tỏ biết ơn sâu sắc đến nhà khoa học, thầy, cô giảng dạy, góp ý, hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng tri ân chân thành sâu sắc đến PGS.TS Phạm Hồng Quang, người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Sau đại học, Khoa Tâm lý giáo dục, lãnh đạo trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Tuyên Quang, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lâm Bình, trường Tiểu học địa bàn huyện Lâm Bình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ việc học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Dù cố gắng song chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, xin chia sẻ mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy Thái Ngun, ngày 20 tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thúy Phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www lrc.tnu.edu.v n MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Các phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 30 CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ đề tài 1.2.1 Khái niệm Quản lý 1.2.2 Khái niệm bồi dưỡng, kỹ năng, kỹ đánh giá 11 1.2.3 Khái niệm đánh giá, đánh giá học sinh tiểu học 13 1.2.4 Giáo viên tiểu học 16 1.2.5 Quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên tểu học 17 1.2.6 Bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://w ww.lrc.tn u.edu.vn 1.3 Một số vấn đề đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 18 1.3.1 Mục đích đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 18 1.3.2 Nội dung đánh giá học sinh tểu học theo Thông tư 30 18 1.3.3 Cách thức đánh giá học sinh tiểu học 19 1.3.4 Nguyên tắc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 22 1.4 Một số vấn đề quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học 23 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 23 1.4.2 Tổ chức hoạt động bồi dưỡng 25 1.4.3 Chỉ đạo triển khai hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học 25 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 29 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học 30 Kết luận Chương 31 Chương THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 30 CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG 33 2.1 Tổ chức khảo sát 33 2.1.1 Mục đích khảo sát 33 2.1.2 Nội dung khảo sát 33 2.1.3 Phương pháp khảo sát 33 2.1.4 Đối tượng khảo sát 33 2.2 Kết khảo sát 34 2.2.1 Khái quát trạng trường, lớp; đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tiểu học huyện Lâm Bình 34 2.2.2 Thực trạng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 35 2.2.3 Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 38/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 86 http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Đề án xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục giai đoạn 2005-2010 (Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005 Thủ tướng phủ) 12 Nguyễn Kế Hào (2011), "Giáo dục tiểu học thời nay", Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 71, tr 1-5, 13 13 Lê Văn Hảo, Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua phương pháp dạy học 14 Phan Văn Kha (1996), Vấn đề bồi dưỡng đào tạo lại loại hình lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội điều kiện đổi mới, Đề tài cấp Nhà nước 15 Nguyễn Kỳ (1995), Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXB Giáo dục Hà Nội 16 Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra đánh giá giáo dục đại học, Nxb Giáo dục 17 M.M Rozental (1986), Từ điển triết học, Nhà xuất Tiến Bộ, tr.397 18 Nghị số 04-NQ/HN Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) Ngày 14 tháng năm 1993 19 Nghị số 29- NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) Ngày 04 tháng 11 năm 2013 20 Nguyễn Thị Minh Phương (2008), Editor 2008, Ebook.moet.gov.vn p 119 21 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lí luận quản lí, NXB Giáo dục - Bộ GD&ĐT, Hà Nội 22 Robert Kreitner (1998), Quản lý, Sách tham khảo, Houghton Mifflin Cao đẳng Div 23 Tăng cường khoá bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng nhiệm vụ nhà giáo tnh hình (Dự thảo Chiến lược giáo dục 2009 - 2010) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn 24 Nguyễn Thị Phương Thảo (2011), Đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hồn cảnh khó khăn, p 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn 25 UBND huyện Lâm Bình (2015), Báo cáo sơ kết thực Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT chương trình giáo dục học kì I, năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục Đào tạo, Editor 26 UBND huyện Lâm Bình (2015), Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục Đào tạo, Editor 27 UBND tỉnh (2010), Quyết định số 21/2010/NQ-HĐND việc quy định chế độ chi cơng tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28 UBND tỉnh Tuyên Quang (2014), Báo cáo trạng thực Thông tư 30 Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang, Editor 29 UBND tỉnh Tuyên Quang (2014), Báo cáo Sơ kết thực đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT cuối học kì I năm học 2014-2015, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Editor 30 UBND tỉnh Tuyên Quang (2014), Công văn Số: 736/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn triển khai thực Thông tư 30, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Editor 31 UBND tỉnh Tuyên Quang (2014), Thông báo số: 21/TB-SGDĐT Kết luận Hội nghị Sơ kết thực Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT triển khai số nhiệm vụ cuối năm học 2014-2015, Sở Giáo dục Đào tạo, Editor 32 Hải Yến (2014), Tập huấn nâng cao lực đánh giá học sinh tểu học theo thơng tư 30/2014, Dự án Mơ hình trường học Việt Nam 2014 Tài liệu tiếng nước 33 Alison Gilmore, Assessment for learning revisted: an Asia-Pacific perspective Assessment Matters, 2009 1(1): p Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 86 http://www.lrc.tnu.edu.vn 34 Assessment Reform Group (2002), Assessment for Learning Researchbased principles to guide classroom practice, 2002 p Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 87 http://www.lrc.tnu.edu.vn 35 Assessment Reform Group (ARG) (2013), Guidance on Assessment in the Primary School, Council for the Curriculum Examinaton and Assessment CCEA p 58 36 OECD (2013), Teachers for the 21st Century: Using Evaluaton to Improve Teaching, OECD Publishing 37 Paulo Santiago and Francisco Benavides (2009), OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes, OECD p 37 Tài liệu internet 38 Nguyễn Thị Hoa (2014), Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn học tểu học, http://giaoductieuhoc.vn/giao-vien/tai-lieu/ 39 Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội http://tieuhoc.moet.gov.vn/ver2/index.php?u=soct&page=3312 40 Trần Thị Tố Oanh (2014), Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học qua hoạt động giáo dục, in Module TH 41, http://giaoductieuhoc.vn/giao-vien/tai-lieu/ 41 Trần Thị Tố Oanh (2014), Thực hành Giáo dục kĩ sống số hoạt động ngoại khóa tểu học, http://giaoducteuhoc.vn/giao-vien/tailieu/ 42 Lưu Thu Thủy (2014), Giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học qua mơn học, http://giaoductieuhoc.vn/component/ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 88 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Tiết học nhóm lớp 4A, trường tiểu học Thổ Bình, huyện Lâm Bình (Thực đánh giá học sinh theo Thông tư 30) Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường đánh giá học sinh theo Thông tư 30 giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý, giáo viên trường Tiểu học) Để giúp sở thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá học sinh theo Thông tư 30 giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tun Quang theo Thơng tư 30, thầy cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu (x) vào cột ô trống mà thầy, cô cho với ý kiến thân Ý kiến thầy/cơ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng cho mục đích khác Câu Thầy (cơ) dùng tiêu chí để đánh giá mức hồn thành chưa hồn thành kết mơn học Mức độ đáp án nhiều hay Số lần tham gia trả lời câu hỏi Mức độ hoàn thành nhà Mức độ giữ sạch, chữ đẹp Số lần đặt câu hỏi Mức độ hiểu Ý kiến khác Câu Thầy (cơ) dùng tiêu chí để đánh giá mức đạt chưa đạt hình thành phát triển số lực học sinh a) Tự phục vụ, tự quản Mức độ tự xếp chỗ xếp hàng Mức độ tự xếp chỗ ngồi vào lớp Mức độ tự chuẩn bị dụng cụ học tập đầu Mức độ tự thu xếp dụng cụ học tập hết Mức độ tự thu xếp bữa ăn trường (bán trú) b) Giao tiếp, hợp tác Mức độ tham gia trả lời câu hỏi lớp Mức độ đặt câu hỏi lớp Mức độ trao đổi với bạn lớp Mức độ trao đổi với bạn chơi Mức độ hỗ trợ bạn đồ dùng lớp Mức độ sẵn sàng giao tiếp với Thầy, cô c) Tự học giải vấn đề Mức độ tham gia trao đổi lớp Mức độ hoàn thành lớp Mức độ tự thu xếp nhà Mức độ tự xếp sinh hoạt trường (bán trú) Câu Thầy (cơ) cần tiêu chí để đánh giá mức đạt chưa đạt hình thành phát triển số phẩm chất học sinh a) Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục Số ngày học Mức độ hoàn thành tập lớp Mức độ hoàn thành tập nhà Mức độ hoàn thành trực nhật lớp Số lần tham gia hoạt động ngoại khóa Mức độ tham gia hoạt động vệ sinh nhà trường b) Tự tn, tự trọng, tự chịu trách nhiệm Mức độ tham gia trả lời câu hỏi lớp Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thầy, giao Mức độ hồn thành nhiệm vụ Đội giao Mức độ mạnh dạn thực nhiệm vụ giao c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết Số lần vi phạm kỷ luật Mức độ chia sẻ, giúp đỡ bạn học tập Mức độ chia sẻ đồ dùng sinh hoạt với bạn Mức độ trung thực cơng việc giao d) u gia đình, bạn; u trường, lớp, quê hương, đất nước Mức độ kính trọng người xung quanh Thường xun nói ơng bà, bố mẹ, anh chị em Thường xun nói thơn, xóm, bản, làng Câu Thầy (cơ) gặp khó khăn thực đánh giá học sinh theo Thơng tư 30 Khơng rõ tiêu chí đánh giá Khơng đủ thời gian Khơng có hợp tác học sinh Khơng có hợp tác phụ huynh Câu Thầy (cơ) kiến nghị triển khai thực đánh giá học sinh theo Thông tư 30 Tập huấn hướng dẫn cụ thể Ban hành tiêu chí đánh giá cụ thể Hỗ trợ phụ cấp làm đánh giá thường xuyên Câu Nhận thức thầy (cô) mục đích đánh giá học sinh theo Thơng tư 30 Mức độ Nhận thức Nhận thức Nhận thức đầy đủ chưa đầy đủ chưa Mục đích đánh giá Số Số Số Tỷ lệ phiếu Tỷ lệ Tỷ lệ phiếu phiếu Giúp GV điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức dạy học Giúp học sinh có khả tự đánh giá Giúp cha mẹ HS tham gia đánh giá Giúp cán quản lý kịp thời đạo hoạt động giáo dục Câu 7: Thầy (cô) thực cách thức để đánh giá học sinh theo Thông tư 30? Mức độ thực nào? Cách thức đánh giá Đánh giá hoạt động học Mức độ thực Không thường Không thực Thường xuyên xuyên Số Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ phiếu phiếu phiếu tập, tiến kết học tập Đánh giá hình thành phát triển lực học sinh Đánh giá hình thành phát triển phẩm chất học sinh Đánh giá định kì kết học tập Câu 8: Đánh giá cán quản lý, giáo viên trường tiểu học lập kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên đơn vị Nội dung Hiệu trưởng có lập kế hoạch bồi dưỡng Tổ chun mơn có lập kế hoạch bồi dưỡng Giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng CBQL Số phiếu Tỷ lệ % GV Số phiếu Tỷ lệ % Câu 9: Đánh giá thầy (cô) công tác tổ chức đạo, triển khai hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 Những biện pháp tổ chức Cử giảng viên có kinh nghiệm để thực nội dung chương trình bồi dưỡng Mời chuyên gia tham gia bồi dưỡng CBQL Tỷ lệ Số lượng (%) GV Tỷ lệ Số lượng (%) Chuẩn bị tài liệu để phục vụ hoạt bồi dưỡng Huy động nguồn tài để thực bồi dưỡng Quyết định phân công quản lý lớp bồi dưỡng Tổ chức thực hoạt động bồi dưỡng theo nội dung, chương trình xây dựng Câu 10: Thầy (cô) đánh giá việc thực phương pháp bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học? Phương pháp bồi dưỡng Phương pháp diễn giảng Hiệu Không hiệu CBQL GV CBQL GV Tỷ Tỷ Số Tỷ Số Số Số Tỷ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ Phương pháp học tập hợp tác Phương pháp định hướng hành động Câu 11: Thực trạng kỹ đánh giá học sinh cán quản lý, giáo viên tểu học huyện Lâm Bình Mức độ Đối tượng Kỹ thành thạo Số phiếu Cán quản lý Giáo viên Tỷ lệ Kỹ chưa thành thạo Số phiếu Tỷ lệ Không có kỹ Số phiếu Tỷ lệ Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho cán quản lý, giáo viên trường Tiểu học) Để góp phần nâng cao hiệu quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá học sinh tểu học theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình Xin thầy (cơ) cho biết ý kiến mức độ cần tính tính khả thi biện pháp cách đánh dấu x vào ô tương ứng STT Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên thực đánh giá học sinh theo Thông tư 30 Lập kế hoạch bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng dựa sở khảo sát nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học Đổi phương pháp hình thức bồi dưỡng theo hướng phát huy tnh tích cực, chủ động sáng tạo đối tượng bồi dưỡng Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, tạo chế động viên khuyến khích giáo viên tham hoạt bồi Đổi mớigiakiểm tra động đánh giá hoạt động bồi dưỡng Tính cần thiết (%) Tính khả thi (%) Rất Khơng Rất Khơng Cần Khả cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thi thi ... sinh cho giáo viên tểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, đề tài đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. .. bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang - Đề xuất biện pháp bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 cho giáo viên. .. sở lý luận quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 30 cho giáo viên tiểu học huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang , Quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên tiểu học huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay