ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 3 MỚI NHẤT 2018 (SẴN IN)

12 42 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 15:58

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 MỚI NHẤT NĂM 2018 TỔNG HỢP LẠI TẤT CẢ KIẾN THỨC , CÁC DẠNG TOÁN ÔN TẬP TRONG HỌC KÌ 1 , NHẤT LÀ NHỮNG DẠNG TOÁN GIẢI NHƯ SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ HOẶC DẠNG TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH GIÚP HỌC SINH TỔNG HỢP LẠI KIẾN THỨC VÀ LÀM BÀI TỐT HƠN TRONG KÌ THI CUỐI KÌ 1 SẮP TỚI . ÔN THI CUỐI HỌC I LỚP DẠNG 1: Đặt tính tính 49 x 27 x ………… ………… ………… ………… 53 x ………… ………… ………… ………… 15 : ………… ………… ………… ………… 27 : ………… ………… ………… ………… 341 x ………… ………… ………… ………… 437 x ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 84 x 57 x ………… ………… ………… ………… 27 x 18 x ………… ………… ………… ………… 24 : 38 x ………… ………… ………… ………… 30 : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 20 : 32 : 34 : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 28 : 35 : 64 : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 213 x 212 x 110 x 203 x ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 319 x 171 x 214 x 196 x ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Chúc em làm tốt! ………… ………… ………… ………… 20:3 ………… ………… ………… ………… 80 : 900 : ………… ………… ………… ………… 829 : ………… ………… ………… ………… 197+381 ………… ………… ………… ………… 457 -204 ………… ………… ………… ………… 291 : 397 : 259:5 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… 287 : 186 : ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 272+458 375 +655 390 +11 905+215 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 489 - 325 230-216 842-677 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 717 : 578 -133 ………… ………… ………… ………… 168 : DẠNG : TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 205+ 60 + 268 – 68 + 17 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 387 – -80 15 x x ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 48 : : 81: x ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Chúc em làm tốt! 399 : 462 – 40 + ………………………… ………………………… …………………… x 5: ………………………… ………………………… …………………… 564 – x 10 ………………………… ………………………… …………………… 123 x (42-40) ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 72 : (2x4) ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… (100+ 11) x ………………………… ………………………… …………………… DẠNG 3: GIẢI BÀI TỐN CĨ LỜI GIẢI *Gấp số lên nhiều lần,giảm số lần 1, Năm em tuổi,tuổi chị gấp đôituổi em.Hỏi năm chị tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 2, Mẹ có 40 bưởi,sau đem bán số bưởi giảm lần.Hỏi mẹ lại bưởi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 3, Một buổi tập múa có bạn nam,số bạn nữ gấp lần số bạn nam.Hỏi: a, có bạn nữ? b, có tất bạn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… Chúc em làm tốt! 4, Một cửa hàng buổi sáng bán 60l dầu, số lít dầu buổi chiều giảm lần so với buổi sáng.Hỏi: a, Buổi chiều bán lít dầu? b, Cả ngày cửa hàng bán lít dầu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 5, Lúc đầu rổ có 60 cam Cửa hàng bán số cam.Hỏi rổ lại cam? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 6, Đoạn thẳng AB dài 8cm a, Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB giảm lần ……………………………………………………………………………………………… …………………… b, Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài độ dài đoạn thẳng AB giảm 4cm ……………………………………………………………………………………………… …………………… *Bài tốn giải phép tính 1, Anh có 15 bưu ảnh,em có anh bưu ảnh Hỏi hai anh em có bưu ảnh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 2, Thùng thứ đựng 18 lít dầu,thùng thứ hai đựng nhiều thùng thứ lít dầu Hỏi hai thùng đựng lít dầu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ………………… 3, Một thùng đựng 24 lít mật ong.lấy số lít mật ong Hỏi thùng lại lít mật ong? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 4, Một bến xe có 45 tơ Lúc đầu có 18 tơ rời bến,sau có thêm 17 tơ rời bến nữa.Hỏi bến xe lại ô tô? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 5, Bác An nuôi 48 thỏ, bác bán số thỏ Hỏi bác An lại thỏ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 6, Từ cuộn dây điện dài 50m người ta cắt lấy đoạn ,mỗi đoạn dài 8m Hỏi cuộn dây điện lại mét? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… 7, Có thùng dầu,mỗi thùng chứa 125l,người ta lấy 185l dầu từ thùng đó.Hỏi lại lít dầu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… * So sánh: Số lớn gấp lần số bé,số bé phần số lớn 1, Trong vườn có cau 20 cam Hỏi số cam gấp lần số cau? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 2, Ngăn có sách, ngăn có 24 sách.Hỏi số sách ngăn phần số sách ngăn dưới? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 3, Một lợn cân nặng 42 kg, ngỗng cân nặng 6kg.Hỏi lợn cân nặng gấp lần ngỗng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 4, Có trâu,số bò nhiều số trâu 28 con.Hỏi số trâu phần số bò? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………… …… 5, Có trâu 20 bò.Hỏi số bò gấp lần số trâu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 6, Thu hoạch ruộng thứ 127kg cà chua,ruộng thứ hai nhiều gấp lần ruộng thứ nhất.Hỏi thu hoạch hai ruộng ki-lô-gam cà chua? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 7, Đàn vịt có 48 con,trong có số vịt bơi ao.Hỏi bờ có vịt? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 8, Một người nuôi 42 thỏ.Sau bán 10 con.Người nhốt số lại vào chuồng.Hỏi chuồng nhốt thỏ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………… …… 9, Một cơng ty vận tải có bốn đội xe.Đội Một có 10 xe tơ, Ba đội lại đội có xe tơ Hỏi cộng ty có xe tơ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 10, Một công ty dự định xây36 nhà,đến xây số nhà đó.Hỏi cơng ty phải xây tiếp nhà nữa? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ………………… 4, Một cuộn vải dài 81m, bán cuộn vải.Hỏi cuộn vải lại mét? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ………………… * Dạng nhân chéo chia 1, Có 234 học sinh xếp hàng, hàng có học sinh.Hỏi có tất hàng? Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 2, Có 45 kg gạo chia vào túi Hỏi túi có ki-lơ -gam gạo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… 4, Mỗi gói mì cân nặng 80g, hộp sữa cân nặng 455g.Hỏi gói mì hộp sữa cân nặng gam? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… 5, Người ta xếp 800 bánh vào hộp,mỗi hộp có cái.Sau xếp hộp vào thùng, thùng hộp.Hỏi có thùng bánh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… Chúc em làm tốt! 6, Có 240 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn.Hỏi ngăn có sách? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… * Hình vng,hình chữ nhật * Một số dạng khác 1, Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g.Hỏi hộp có gam sữa? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2, Mẹ Hà mua gói kẹo gói bánh,mỗi gói kẹo cân nặng 130g gói bánh cân nặng 124g.Hỏi mẹ Hà mua tất gam kẹo bánh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 5, Mẹ hái 60 táo,chị hái 35 táo.Số táo mẹ chị xếp vào hộp.Hỏi hộp có táo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… Chúc em làm tốt! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………  HẾT  Chúc em làm tốt! ... ………… ………… ………… ………… ………… ………… 272+458 37 5 +655 39 0 +11 905+ 215 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 489 - 32 5 230 - 216 842-677 ………… ………… ………… ………… …………... ………… 717 : 578 - 13 3 ………… ………… ………… ………… 16 8 : DẠNG : TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 205+ 60 + 268 – 68 + 17 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 38 7... 829 : ………… ………… ………… ………… 19 7 +3 81 ………… ………… ………… ………… 457 -204 ………… ………… ………… ………… 2 91 : 39 7 : 259:5 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… 287 : 18 6 : ………… ………… ………… …………
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 3 MỚI NHẤT 2018 (SẴN IN), ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 3 MỚI NHẤT 2018 (SẴN IN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay