Đề môn Điện toán di động có đáp án

54 5 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 15:11

Lưu ý: Cách nhận biết đáp án đúng như sau:HA(1) = Công ty nào xây dựng và phát triển hệ điều hành Android ?TA(1, 1) = Android Inc.TA(1, 2) = AppleTA(1, 3) = NokiaTA(1, 4) = GoogleDA(1) = 1 SA (1) = 4DiemA (1) = 1=> đáp án đúng là DA(1) = 1 tức thì đáp án đúng là TA(1,1).Bởi ở dòng DA(1)=1 thì: D là đáp án đúng(chữ A chỉ là khí hiệu của câu hỏi phần A), số 1 sau dấu = chính là số 1 ở vị trí thứ hai ở dòng TA(1,1). Tài liệu được tổng hợp từ các đề thi môn Điện toán di động, các câu hỏi đặt ra đều nằm trong chương trình học ở Cao đẳng và Đại học. Tài liệu có đáp án trả lời cho từng câu hỏi.Chúc các bạn ôn tập tốt để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. REM A Cau HA(1) = "Công ty xây dựng phát triển hệ điều hành Android ?" TA(1, 1) = "Android Inc." TA(1, 2) = "Apple" TA(1, 3) = "Nokia" TA(1, 4) = "Google" DA(1) = SA (1) = DiemA (1) = REM Cau HA(2) = "Android gì?" TA(2, 1) = "Hệ điều hành máy tính" TA(2, 2) = "Ngơn ngữ lập trình" TA(2, 3) = "Cơ sở liệu" TA(2, 4) = "Hệ điều hành mobile" DA(2) = SA (2) = DiemA (2) = REM Cau HA(3) = "Công ty mua lại Android?" TA(3, 1) = "Google" TA(3, 2) = "Apple" TA(3, 3) = "Nokia" TA(3, 4) = "Samsung" DA(3) = SA (3) = DiemA (3) = REM Cau HA(4) = "Những đặc trưng Android support?" TA(4, 1) = "Tất đáp án đúng" TA(4, 2) = "Đa tác vụ" TA(4, 3) = "Bluetooth" TA(4, 4) = "Video Calling" DA(4) = SA (4) = DiemA (4) = REM Cau HA(5) = "Android phát triển dựa tảng ngôn ngữ sau đây?" TA(5, 1) = "Java" TA(5, 2) = "C#" TA(5, 3) = "VC++" TA(5, 4) = "C++" DA(5) = SA (5) = DiemA (5) = REM Cau HA(6) = "Nhân Android xây dựng dựa tảng của:" TA(6, 1) = "Linux kernel" TA(6, 2) = "Window kernel" TA(6, 3) = "Mac kernel" TA(6, 4) = "Hybrid kernel" DA(6) = SA (6) = DiemA (6) = REM Cau HA(7) = "Để xây dựng ứng dụng android người ta cần:" TA(7, 1) = "SDK" TA(7, 2) = "ADK" TA(7, 3) = "APK" TA(7, 4) = "MDK" DA(7) = SA (7) = DiemA (7) = REM Cau HA(8) = "Eclipse gì?" TA(8, 1) = "IDE" TA(8, 2) = "Công cụ Android" TA(8, 3) = "Giao diện android" TA(8, 4) = "Chẳng cả" DA(8) = SA (8) = DiemA (8) = REM Cau HA(9) = "Tổ hợp công nghiệp mua lại quyền android." TA(9, 1) = "google" TA(9, 2) = "microsoft" TA(9, 3) = "samsung" TA(9, 4) = "nokia" DA(9) = SA (9) = DiemA (9) = REM Cau 10 HA(10) = "Cơng cụ u cầu bắt buộc phải có phát triển ứng dụng android?" TA(10, 1) = "SDK" TA(10, 2) = "JDK" TA(10, 3) = "Java" TA(10, 4) = "C/C++" DA(10) = SA (10) = DiemA (10) = REM Cau 11 HA(11) = "AVD có nghĩa gì?" TA(11, 1) = "Android Virutal Device" TA(11, 2) = "Application Virtual Device" TA(11, 3) = "Android Video Device" TA(11, 4) = "Application Video Device" DA(11) = SA (11) = DiemA (11) = REM Cau 12 HA(12) = "Android hệ thống:" TA(12, 1) = "hệ thống mở" TA(12, 2) = "hệ thống đóng" TA(12, 3) = "hệ thống mở giới hạn" TA(12, 4) = "hệ thống miễn phí" DA(12) = SA (12) = DiemA (12) = REM Cau 13 HA(13) = "ADT android có nghĩa gì?" TA(13, 1) = "Android Development Tools" TA(13, 2) = "Android Dynamic Tools" TA(13, 3) = "Android Document Tools" TA(13, 4) = "Appication Development Tools" DA(13) = SA (13) = DiemA (13) = REM Cau 14 HA(14) = "Google mua lại Android năm nào?" TA(14, 1) = "2005" TA(14, 2) = "2007" TA(14, 3) = "2008" TA(14, 4) = "2010" DA(14) = SA (14) = DiemA (14) = REM Cau 15 HA(15) = "Chọn nickname phiên hệ điều hành android?" TA(15, 1) = "Gingerbread" TA(15, 2) = "BlackBerry" TA(15, 3) = "Nokia Lumia" TA(15, 4) = "Samsung Galaxy" DA(15) = SA (15) = DiemA (15) = REM Cau 16 HA(16) = "Hãng điện thoại di động không sử dụng hệ điều hành android cho máy?" TA(16, 1) = "Nokia" TA(16, 2) = "Samsung" TA(16, 3) = "HKPhone" TA(16, 4) = "BlackBerry" DA(16) = SA (16) = DiemA (16) = REM Cau 17 HA(17) = "Hệ điều hành Android xây dựng tảng Linux lý nào?" TA(17, 1) = "Tất đáp án khác đúng" TA(17, 2) = "Sercurity (Bảo mật)" TA(17, 3) = "Portability(Di động)" TA(17, 4) = "Networking(mạng)" DA(17) = SA (17) = DiemA (17) = REM Cau 18 HA(18) = "Theo Cisco, lưu lượng truy cập liệu di động tháng đầu năm 2012 khoảng bao nhiêu?" TA(18, 1) = "5400 petabyte" TA(18, 2) = "2000 petabyte" TA(18, 3) = "6000 petabyte" TA(18, 4) = "4500 petabyte" DA(18) = SA (18) = DiemA (18) = REM Cau 19 HA(19) = "Nêu chuẩn wifi thông thường nay?" TA(19, 1) = "Chuẩn b, g, n" TA(19, 2) = "Chuẩn a, b, c" TA(19, 3) = "Chuẩn b, g, ac" TA(19, 4) = "Chuẩn 802.11, 802.12, 802.13" DA(19) = SA (19) = DiemA (19) = REM Cau 20 HA(20) = "Wifi 802.11 ac trang bị máy đầu tiên?" TA(20, 1) = "HTC one" TA(20, 2) = "Nokia 1200" TA(20, 3) = "Samsung galaxy s1" TA(20, 4) = "Sony xperia z1" DA(20) = SA (20) = DiemA (20) = REM Cau 21 HA(21) = "Công nghệ 3G thua wifi điểm quan trọng gì?" TA(21, 1) = "Tốc độ băng thơng" TA(21, 2) = "Phạm vi phủ sóng" TA(21, 3) = "Khơng thua gì" TA(21, 4) = "Thua mặt" DA(21) = SA (21) = DiemA (21) = REM Cau 22 HA(22) = "Công nghệ 3G wifi điểm quan trọng gì?" TA(22, 1) = "Phạm vi phủ sóng" TA(22, 2) = "Tốc độ băng thơng" TA(22, 3) = "Khơng thua gì" TA(22, 4) = "Thua mặt" DA(22) = SA (22) = DiemA (22) = REM Cau 23 HA(23) = "Dịch vụ 4G LTE lần đầu triển khai nhà mạng nào?" TA(23, 1) = "TeliaSonera, Thụy Điển" TA(23, 2) = "VinaPhone" TA(23, 3) = "Viettel" TA(23, 4) = "Mạng nội trường đại học Kinh Doanh Công Nghệ" DA(23) = SA (23) = DiemA (23) = REM Cau 24 HA(24) = "Chuẩn 2G có tên nữa?" TA(24, 1) = "EDGE" TA(24, 2) = "3G" TA(24, 3) = "EDDM" TA(24, 4) = "CDMA" DA(24) = SA (24) = DiemA (24) = REM Cau 25 HA(25) = "Chuẩn 3G có tên khác nữa?" TA(25, 1) = "HSPA+" TA(25, 2) = "EDGE" TA(25, 3) = "CDMA" TA(25, 4) = "THsoft" DA(25) = SA (25) = DiemA (25) = REM Cau 26 HA(26) = "Nhược điểm NFC?" TA(26, 1) = "Khoảng cách gần" TA(26, 2) = "Kích thước to" TA(26, 3) = "Đắt tiền" TA(26, 4) = "Khơng có nhược điểm" DA(26) = SA (26) = DiemA (26) = REM Cau 27 HA(27) = "Với cơng nghệ điện dung dùng bút chì thường có điều khiển thoải mái khơng?" TA(27, 1) = "Khơng điều khiển được" TA(27, 2) = "Có điều khiển được" TA(27, 3) = "Điều khiển chậm" TA(27, 4) = "Lúc điều khiển được, lúc không được" DA(27) = SA (27) = DiemA (27) = REM Cau 28 HA(28) = "Với công nghệ điện trở dùng bút chì thường có điều khiển thối mái khơng?" TA(28, 1) = "Có điều khiển được" TA(28, 2) = "Không điều khiển được" TA(28, 3) = "Lúc điều khiển được, lúc không" TA(28, 4) = "Điều khiển chậm." DA(28) = SA (28) = DiemA (28) = REM Cau 29 HA(29) = "Ưu điểm công nghệ in-cell on-cell so với lớp gì?" TA(29, 1) = "Giảm độ dày hình" TA(29, 2) = "ảnh đẹp hơn" TA(29, 3) = "Rẻ hơn" TA(29, 4) = "Sang trọng hơn" DA(29) = SA (29) = DiemA (29) = REM Cau 30 HA(30) = "Ưu điểm công nghệ điện dung so với công nghệ khác?" TA(30, 1) = "Độ nhạy" TA(30, 2) = "Rẻ hơn" TA(30, 3) = "Bền hơn" TA(30, 4) = "Tiết kiệm điện" DA(30) = SA (30) = DiemA (30) = REM Cau 31 HA(31) = "Công nghệ cho hiển thị hình ngồi sáng tốt nhất?" TA(31, 1) = "Điện dung" TA(31, 2) = "Hồng ngoại" TA(31, 3) = "Điện trở" TA(31, 4) = "Đều nhau" DA(31) = SA (31) = DiemA (31) = REM Cau 32 HA(32) = "Trong dịch vụ định vị, LBS viết tắt từ câu tiếng anh?" TA(32, 1) = "Location Based Service" TA(32, 2) = "Location Based Server" TA(32, 3) = "Local Based Service" TA(32, 4) = "Khơng có đáp án đúng" DA(32) = SA (32) = DiemA (32) = REM Cau 33 HA(33) = "GPS cho phép người dân sử dụng từ năm nào?" TA(33, 1) = "1980" TA(33, 2) = "1981" TA(33, 3) = "2000" TA(33, 4) = "1990" DA(33) = SA (33) = DiemA (33) = REM Cau 34 HA(34) = "Đứng nhà có bắt vệ tinh GPS trực tiếp không?" TA(34, 1) = "Không" TA(34, 2) = "Có" TA(34, 3) = "Lúc có, lúc khơng" TA(34, 4) = "Có, tín hiệu yếu" DA(34) = SA (34) = DiemA (34) = REM Cau 35 HA(35) = "Năm 2013, công ty đứng đầu dịch vụ đồ số?" TA(35, 1) = "Google" TA(35, 2) = "Nokia" TA(35, 3) = "Apple" TA(35, 4) = "THsoft" DA(35) = SA (35) = DiemA (35) = REM Cau 36 HA(36) = "Giới hạn tin nhắn SMS 160 kí tự, Được tạo kỹ sư người nước ?" TA(36, 1) = "Người Đức" TA(36, 2) = "Người Pháp" TA(36, 3) = "Người Anh" TA(36, 4) = "Người Nga" DA(36) = SA (36) = DiemA (36) = REM Cau 37 HA(37) = "Chiếc điện thoại bán nhiều lịch sử là?" TA(37, 1) = "Nokia1100" TA(37, 2) = "Nokia1101" TA(37, 3) = "Nokia1111" TA(37, 4) = "Nokia2012" DA(37) = SA (37) = DiemA (37) = REM Cau 38 HA(38) = "Tin nhắn SMS gửi vào năm?" TA(38, 1) = "1992" TA(38, 2) = "1993" TA(38, 3) = "1994" TA(38, 4) = "1995" DA(38) = SA (38) = DiemA (38) = REM Cau 39 HA(39) = "Tin nhắn SMS gửi ai?" TA(39, 1) = "Neil Papworth" TA(39, 2) = "Obi grom" TA(39, 3) = "High" TA(39, 4) = "Huge" DA(39) = SA (39) = DiemA (39) = REM Cau 40 HA(40) = "Giới hạn tin nhắn SMS 160 kí tự, tạo kỹ sư nào?" TA(40, 1) = "Friedhelm Hillebrand" TA(40, 2) = "Meme suporin" TA(40, 3) = "Taylo miston" TA(40, 4) = "Lipholai sachsovoi" DA(40) = SA (40) = DiemA (40) = REM Cau 41 HA(41) = "Điện thoại đời cách năm 2013 khoảng năm?" TA(41, 1) = "40" TA(41, 2) = "50" TA(41, 3) = "60" TA(41, 4) = "70" DA(41) = SA (41) = DiemA (41) = REM Cau 42 HA(42) = "Tính đến năm 2012, năm 2013 có khoảng người sử dụng điện thoại di động?" TA(42, 1) = "7 tỷ" TA(42, 2) = "5 tỷ" TA(42, 3) = "3 tỷ" TA(42, 4) = "11 tỷ" DA(42) = SA (42) = DiemA (42) = REM Cau 43 HA(43) = "Điện thoại di động sử dụng nhờ khả gì?" TA(43, 1) = "Thu phát sóng" TA(43, 2) = "Thu sóng" TA(43, 3) = "Phát sóng" DiemC (7) = REM Cau HC(8) = "Samsung Galaxy dùng công nghệ cảm ứng nào?" TC(8, 1) = "Điện dung" TC(8, 2) = "Điện trở" TC(8, 3) = "Hồng ngoại" TC(8, 4) = "Điện rung" DC(8) = SC (8) = DiemC (8) = REM Cau HC(9) = "Công nghệ cảm ứng điện trở sử dụng điện trở siêu nhỏ, cơng nghệ điện dung sử dụng linh kiện siêu nhỏ?" TC(9, 1) = "Tụ điện" TC(9, 2) = "Điện trở" TC(9, 3) = "Đèn led" TC(9, 4) = "Cuộn cảm" DC(9) = SC (9) = DiemC (9) = REM Cau 10 HC(10) = "Mã biên dịch sử dụng compiler Android code?" TC(10, 1) = "Dex" TC(10, 2) = "AIC" TC(10, 3) = "DIC" TC(10, 4) = "APK" DC(10) = SC (10) = DiemC (10) = REM Cau 11 HC(11) = "Trong ứng dụng android, thư mục chứa mã lập trình Android code?" TC(11, 1) = "src/" TC(11, 2) = "res/" TC(11, 3) = "assets/" TC(11, 4) = "bin/" DC(11) = SC (11) = DiemC (11) = REM Cau 12 HC(12) = "Cổng Bluetooth có Android hỗ trợ hồn tồn khơng?" TC(12, 1) = "Că" TC(12, 2) = "Không" TC(12, 3) = "Chỉ nhận" TC(12, 4) = "Chỉ gửi" DC(12) = SC (12) = DiemC (12) = REM Cau 13 HC(13) = "Đỉn cho đủ câu: xác định kí tự nhập vào đổi thành chữ hoa?" TC(13, 1) = "Android:capitalize" TC(13, 2) = "Android:autotext" TC(13, 3) = "Android:digits" TC(13, 4) = "Android:singleLine" DC(13) = SC (13) = DiemC (13) = REM Cau 14 HC(14) = "Một hình làm việc mà người sử dụng nhìn thấy thời điểm gọi là?" TC(14, 1) = "Activity" TC(14, 2) = "Activity" TC(14, 3) = "Gui" TC(14, 4) = "Application" DC(14) = SC (14) = DiemC (14) = REM Cau 15 HC(15) = "Thành phần hỗ trợ việc truyền liệu ứng dụng android?" TC(15, 1) = "Content" TC(15, 2) = "Application" TC(15, 3) = "Service" TC(15, 4) = "Resource" DC(15) = SC (15) = DiemC (15) = REM Cau 16 HC(16) = "Android có khả chạy trực tiếp mã nguồn java không?" TC(16, 1) = "Khơng" TC(16, 2) = "Có" TC(16, 3) = "Chạy Web Browser" TC(16, 4) = "Chạy ứng dụng " DC(16) = SC (16) = DiemC (16) = REM Cau 17 HC(17) = "Mỗi ứng dụng lập trình android lập trình dựa kế thừa lớp?" TC(17, 1) = "Activity" TC(17, 2) = "GUI" TC(17, 3) = "Application" TC(17, 4) = "Class" DC(17) = SC (17) = DiemC (17) = REM Cau 18 HC(18) = "Thư mục res/ ứng dụng android có nghĩa là?" TC(18, 1) = "Resource" TC(18, 2) = "Java Source code" TC(18, 3) = "application" TC(18, 4) = "static files" DC(18) = SC (18) = DiemC (18) = REM Cau 19 HC(19) = "File R lập trình android được?" TC(19, 1) = "Tự động sinh ra" TC(19, 2) = "Sinh cách biên dịch thủ công" TC(19, 3) = "Mô máy ảo" TC(19, 4) = "Khơng có đáp án đúng" DC(19) = SC (19) = DiemC (19) = REM Cau 20 HC(20) = "Dạng File không Android hỗ trợ?" TC(20, 1) = "AVI" TC(20, 2) = "MPEG" TC(20, 3) = "MP3" TC(20, 4) = "MIDI" DC(20) = SC (20) = DiemC (20) = REM Cau 21 HC(21) = "Các ứng dụng android xây dựng ngơn ngữ lập trình nào?" TC(21, 1) = "Java" TC(21, 2) = "C++" TC(21, 3) = ".NET" TC(21, 4) = "Tất đáp án khác đúng" DC(21) = SC (21) = DiemC (21) = REM Cau 22 HC(22) = "Thuộc tính áp dụng để android cho phép nhập số vào EditText?" TC(22, 1) = "Android:digits" TC(22, 2) = "Android:autotext" TC(22, 3) = "Android:singleLine" TC(22, 4) = "Android:gravity" DC(22) = SC (22) = DiemC (22) = REM Cau 23 HC(23) = "Các file sau sử dụng để tạo layout cho hình ứng dụng android?" TC(23, 1) = "Layout file" TC(23, 2) = "String.xml" TC(23, 3) = "R file" TC(23, 4) = "Manifest" DC(23) = SC (23) = DiemC (23) = REM Cau 24 HC(24) = "File xml chứa khai báo cấu hình ứng dụng android?" TC(24, 1) = "AndroidManifest.xml" TC(24, 2) = "Build.xml" TC(24, 3) = "Android.xml" TC(24, 4) = "R file" DC(24) = SC (24) = DiemC (24) = REM Cau 25 HC(25) = "Có thể sử dụng mã code sau lập trình android: 1-java, 2-C++ ?" TC(25, 1) = "1 2" TC(25, 2) = "1" TC(25, 3) = "2" TC(25, 4) = "Cả không được" DC(25) = SC (25) = DiemC (25) = REM Cau 26 HC(26) = "Lập trình java android có hỗ trợ Swing, AWT không?" TC(26, 1) = "Không" TC(26, 2) = "Có" TC(26, 3) = "Chỉ hỗ trợ phần Swing" TC(26, 4) = "Chỉ hỗ trợ phần AWT" DC(26) = SC (26) = DiemC (26) = REM Cau 27 HC(27) = "Để lập trình C/C++ cho android người ta sử dụng?" TC(27, 1) = "NDK" TC(27, 2) = "SDK" TC(27, 3) = "JDK" TC(27, 4) = "MDK" DC(27) = SC (27) = DiemC (27) = REM Cau 28 HC(28) = "Để thể nhãn hình làm việc androi người ta sử dụng công cụ?" TC(28, 1) = "TextView" TC(28, 2) = "EditText" TC(28, 3) = "Button" TC(28, 4) = "Button" DC(28) = SC (28) = DiemC (28) = REM Cau 29 HC(29) = "Mã dex android có nghĩa là?" TC(29, 1) = "Davik executables" TC(29, 2) = "Davik extension" TC(29, 3) = "Decimal excutables" TC(29, 4) = "Decimal extension" DC(29) = SC (29) = DiemC (29) = REM Cau 30 HC(30) = "Các dịch vụ cung cấp hệ điều hành android gì? 1)location 2)cảm ứng đa điểm 3)Wifi 4) điện toán đám mây?" TC(30, 1) = "1,2,3 dịch vụ khác" TC(30, 2) = "1,2,4 dịch vụ khác" TC(30, 3) = "Tất dịch vụ trên" TC(30, 4) = "Không cung cấp dịch vụ nào" DC(30) = SC (30) = DiemC (30) = REM Cau 31 HC(31) = "Để thao tác với thời gian hệ thống lập trình java android dùng gói liệu nào?" TC(31, 1) = "java.util.*" TC(31, 2) = "java.lang.*" TC(31, 3) = "java.net.*" TC(31, 4) = "java.awt.*" DC(31) = SC (31) = DiemC (31) = REM Cau 32 HC(32) = "Các thành phần file APK gồm? 1)mã nguồn 2)Delvik Executable?" TC(32, 1) = "Cả 2" TC(32, 2) = "1" TC(32, 3) = "2" TC(32, 4) = "Không chứa thành phần liệt kê" DC(32) = SC (32) = DiemC (32) = REM Cau 33 HC(33) = "Bộ biên dịch Dex dịch chuyển đổi mã nguồn thành mã byte gọi là?" TC(33, 1) = "Delvik byte code" TC(33, 2) = "Java byte code" TC(33, 3) = "Android byte code" TC(33, 4) = "Davik byte code" DC(33) = SC (33) = DiemC (33) = REM Cau 34 HC(34) = "Đối tượng thành phần sau dùng để tích hợp ảnh thiết kế hình activity?" TC(34, 1) = "ImageView" TC(34, 2) = "ImageButton" TC(34, 3) = "ImageView ImageButton" TC(34, 4) = "TextView" DC(34) = SC (34) = DiemC (34) = REM Cau 35 HC(35) = "Thư mục chứa mã ứng dụng android sau biên dịch ?" TC(35, 1) = "bin/" TC(35, 2) = "res/" TC(35, 3) = "src/" TC(35, 4) = "assets/" DC(35) = SC (35) = DiemC (35) = REM Cau 36 HC(36) = "Gói APK chứa mã dạng file nào?" TC(36, 1) = ".dex" TC(36, 2) = ".doc" TC(36, 3) = ".xml" TC(36, 4) = ".xls" DC(36) = SC (36) = DiemC (36) = REM Cau 37 HC(37) = "Thư mục assets/ dùng để chứa?" TC(37, 1) = "Các file mã nguồn" TC(37, 2) = "Các tài nguyên android" TC(37, 3) = "Các khai báo android" TC(37, 4) = "Các file tĩnh (static files)" DC(37) = SC (37) = DiemC (37) = REM Cau 38 HC(38) = "Hệ điềuhành android xây dựng phát triển dựa tảng nhân hệ điều hành nào?" TC(38, 1) = "Linux kernel" TC(38, 2) = "Unix kernel" TC(38, 3) = "Windows kernel" TC(38, 4) = "MacOS kernel" DC(38) = SC (38) = DiemC (38) = REM Cau 39 HC(39) = "APK nghĩa gì?" TC(39, 1) = "Application Package File" TC(39, 2) = "Application Package Kit" TC(39, 3) = "Android Package File" TC(39, 4) = "Android Package Kit" DC(39) = SC (39) = DiemC (39) = REM Cau 40 HC(40) = "DVM kích hoạt mã file dạng nào?" TC(40, 1) = ".dex" TC(40, 2) = ".exe" TC(40, 3) = ".java" TC(40, 4) = ".class" DC(40) = SC (40) = DiemC (40) = REM Cau 41 HC(41) = "Máy ảo java thuộc loại sau đây?" TC(41, 1) = "DVM" TC(41, 2) = "JVM" TC(41, 3) = "SDK" TC(41, 4) = "JDK" DC(41) = SC (41) = DiemC (41) = REM Cau 42 HC(42) = "Hệ thống Android sử dụng đối tượng intent để thực hiện?" TC(42, 1) = "Tất đáp án khác đúng" TC(42, 2) = "Truyền liệu ứng dụng" TC(42, 3) = "Truyền liệu Activity" TC(42, 4) = "Khai báo dịch vụ hệ thống xử lý liệu" DC(42) = SC (42) = DiemC (42) = REM Cau 43 HC(43) = "Với ứng dụng android phiên bn sử dụng làm target tối thiểu?" TC(43, 1) = "1.6 2.0" TC(43, 2) = "1.0 1.1" TC(43, 3) = "1.2 1.3" TC(43, 4) = "2.3 2.0" DC(43) = SC (43) = DiemC (43) = REM Cau 44 HC(44) = "Khi phát triển ứng dụng cho Android OS, java byte code biên dịch thành?" TC(44, 1) = "Dalvik byte code" TC(44, 2) = "Bynary code" TC(44, 3) = "Java Source code" TC(44, 4) = "C++ Source code" DC(44) = SC (44) = DiemC (44) = REM Cau 45 HC(45) = "Chọn chức file AndroidManifest?" TC(45, 1) = "Xác định điềukiện cho phép ứng dụng" TC(45, 2) = "Liệt kê biến sử dụng ứng dụng" TC(45, 3) = "Chứa mã nguồn" TC(45, 4) = "Chứa mã giao diện dạng xml" DC(45) = SC (45) = DiemC (45) = REM Cau 46 HC(46) = "Thành phần sau nằm file Layout xml Android?" TC(46, 1) = "Các hướng Layout hiển thị thành phần giao diện" TC(46, 2) = "Xác định điều kiện cho phép ứng dụng" TC(46, 3) = "Các chuỗi liệu dùng ứng dụng" TC(46, 4) = "Mã mã nguồn dùng để biên dịch chạy ứng dụng" DC(46) = SC (46) = DiemC (46) = REM Cau 47 HC(47) = "Chức thiết bị mô Android là?" TC(47, 1) = "Chạy ứng dụng tương tự thiết bị Android" TC(47, 2) = "Tạo máy o cho Android" TC(47, 3) = "Hiển thị layout sau thiết kế " TC(47, 4) = "Biên dịch mã nguồn thành mã máy thích ứng android" DC(47) = SC (47) = DiemC (47) = REM Cau 48 HC(48) = "Một Activity ứng dụng Android tương ứng với?" TC(48, 1) = "Một Java class" TC(48, 2) = "Một Java Project" TC(48, 3) = "Một method java" TC(48, 4) = "Một Object java" DC(48) = SC (48) = DiemC (48) = REM Cau 49 HC(49) = "File qui định cụ thể thành phần xuất hình ứng dụng android?" TC(49, 1) = "Layout file" TC(49, 2) = "AndroidManifest file" TC(49, 3) = "String XML file" TC(49, 4) = "R.java file" DC(49) = SC (49) = DiemC (49) = REM Cau 50 HC(50) = "Đối tượng layout thiết kế giao diện điện thoại?" TC(50, 1) = "ListView" TC(50, 2) = "Frame" TC(50, 3) = "Linear" TC(50, 4) = "Relative" DC(50) = SC (50) = DiemC (50) = REM Cau 51 HC(51) = "Đối tượng layout thiết kế giao diện?" TC(51, 1) = "Relavtive" TC(51, 2) = "ListView" TC(51, 3) = "TextView" TC(51, 4) = "EditText" DC(51) = SC (51) = DiemC (51) = REM Cau 52 HC(52) = "Đối tượng layout thiết kế giao diện?" TC(52, 1) = "Linear" TC(52, 2) = "ListView" TC(52, 3) = "TextView" TC(52, 4) = "EditText" DC(52) = SC (52) = DiemC (52) = REM Cau 53 HC(53) = "Đối tượng layout thiết kế giao diện?" TC(53, 1) = "Frame" TC(53, 2) = "ListView" TC(53, 3) = "TextView" TC(53, 4) = "EditText" DC(53) = SC (53) = DiemC (53) = REM Cau 54 HC(54) = "Trong lập trình Android có loại Layout bản, là?" TC(54, 1) = "Frame, Linear, Table, Relative, Absolute" TC(54, 2) = "TextView, ListView, Table, Relative, Absolute" TC(54, 3) = "Button, ListView, Table, Relative, Absolute" TC(54, 4) = "Frame, ImageView, Table, Relative, ListView" DC(54) = SC (54) = DiemC (54) = REM Cau 55 HC(55) = "Một Layout sau thiết kế cho phép đối tượng đặt theo hướng: trên-> trái->phải thuộc loại?" TC(55, 1) = "LinearLayout" TC(55, 2) = "FrameLayout" TC(55, 3) = "RelavtiveLayout" TC(55, 4) = "AbsoluteLayout" DC(55) = SC (55) = DiemC (55) = REM Cau 56 HC(56) = "Một Layout sau thiết kế cho phép control đặt dựa vị trí tương đối control khác (liên hệ với nhau) thuộc loại?" TC(56, 1) = "RelavtiveLayout" TC(56, 2) = "LinearLayout" TC(56, 3) = "FrameLayout" TC(56, 4) = "AbsoluteLayout" DC(56) = SC (56) = DiemC (56) = REM Cau 57 HC(57) = "Một Layout sau thiết kế cho phép control đặt dựa vị trí tùy thích thuộc loại?" TC(57, 1) = "AbsoluteLayout" TC(57, 2) = "RelavtiveLayout" TC(57, 3) = "LinearLayout" TC(57, 4) = "FrameLayout" DC(57) = SC (57) = DiemC (57) = REM Cau 58 HC(58) = "Nếu muốn hiển thị thơng tin hình điện thoại mà khơng cho phép người dùng chỉnh sửa ta dùng control thuộc loại nào?" TC(58, 1) = "TextView" TC(58, 2) = "EditText" TC(58, 3) = "ListView" TC(58, 4) = "ImageView" DC(58) = SC (58) = DiemC (58) = REM Cau 59 HC(59) = "Nếu muốn hiển thị thơng tin hình điện thoại cho phép người dùng chỉnh sửa ta dùng control thuộc loại nào?" TC(59, 1) = "EditText" TC(59, 2) = "TextView" TC(59, 3) = "ListView" TC(59, 4) = "ImageView" DC(59) = SC (59) = DiemC (59) = REM Cau 60 HC(60) = "Sự kiện kích chuột thường áp dụng thực với control nào?" TC(60, 1) = "Button" TC(60, 2) = "EditText" TC(60, 3) = "ListView" TC(60, 4) = "ImageView" DC(60) = SC (60) = DiemC (60) = REM Cau 61 HC(61) = "Chiếc điện thoại Motorola có giá bán thị trường?" TC(61, 1) = "4000 USD" TC(61, 2) = "400 USD" TC(61, 3) = "40000 USD" TC(61, 4) = "Các phương án sai" DC(61) = SC (61) = DiemC (61) = REM Cau 62 HC(62) = "Chiếc Smartphone có hình cảm ứng có đặc trưng nào?" TC(62, 1) = "Trắng, đen" TC(62, 2) = "Vàng, xanh, đen, hồng" TC(62, 3) = "Đỏ, trắng, tƯm, cam" TC(62, 4) = "Cam, trắng, đen" DC(62) = SC (62) = DiemC (62) = REM Cau 63 HC(63) = "Chiếc điện thoại di động trang bị máy ảnh tạo ai?" TC(63, 1) = "PhillippeKahn" TC(63, 2) = "Friedhelm Hillebrand" TC(63, 3) = "MartinCooper" TC(63, 4) = "Alexander Graham" DC(63) = SC (63) = DiemC (63) = REM Cau 64 HC(64) = "Năm 1967, chiƠc điện thoại coi di động trình làng có tên là?" TC(64, 1) = "Carry Phone" TC(64, 2) = "Nokia" TC(64, 3) = "Motorola Dyna Tac" TC(64, 4) = "HTC" DC(64) = SC (64) = DiemC (64) = REM Cau 65 HC(65) = "Chiếc Carry Phone nặng Kg?" TC(65, 1) = "4,5 Kg" TC(65, 2) = "5 Kg" TC(65, 3) = "4,6 Kg" TC(65, 4) = "10 Kg" DC(65) = SC (65) = DiemC (65) = REM Cau 66 HC(66) = "Dịch vụ vô tuyến tổng hợp cung cấp liệu tốc độ?" TC(66, 1) = "56 đến 144 kbps" TC(66, 2) = "46 đến 144 kbps" TC(66, 3) = "56 đến 145 Gbps" TC(66, 4) = "56 đến 145 Mbps" DC(66) = SC (66) = DiemC (66) = REM Cau 67 HC(67) = "CDMA2000 có tần số bao nhiêu?" TC(67, 1) = "450MHZ" TC(67, 2) = "600MHZ" TC(67, 3) = "500MHZ" TC(67, 4) = "Tất đáp án đúng" DC(67) = SC (67) = DiemC (67) = REM Cau 68 HC(68) = "Sau có mặt 140 quốc gia có số thuê bao gần tỷ, lúc GMS có nghĩa gì?" TC(68, 1) = "Global System Mobile" TC(68, 2) = "Groupe Spộciale Mobile" TC(68, 3) = "Group Speed Mobile" TC(68, 4) = "Khơng có đáp án đúng" DC(68) = SC (68) = DiemC (68) = ... phone, BlackBerry, Symbian" TB(51, 2) = "Android, Windows phone, IOS, BlackBerry, Symbian" TB(51, 3) = "Android, IOS, BlackBerry, Windows phone, Symbian" TB(51, 4) = "Android, IOS, Windows phone,... "Công nghệ in-cell lần trang bị thiết bị nào?" TB(58, 1) = "iphone 5" TB(58, 2) = "iphone 5s" TB(58, 3) = "iphone 4" TB(58, 4) = "iphone 4s" DB(58) = SB (58) = DiemB (58) = REM Cau 59 HB(59) = "Công... cảm ứng điện dung lần trang bị thiết bị nào?" TB(59, 1) = "iphone 1" TB(59, 2) = "iphone 2" TB(59, 3) = "iphone 3" TB(59, 4) = "iphone 4" DB(59) = SB (59) = DiemB (59) = REM Cau 60 HB(60) = "Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề môn Điện toán di động có đáp án, Đề môn Điện toán di động có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay