TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 11:48

BÀI TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ HỐNG CHIẾU SÁNG Các thông số kỹ thuật dùng chiếu sáng - Quang thơng ? Đơn vị Lumen - Độ rọi ? Lux - Hiệu xuất phát quang ? Lm/w Theo QCVN 09:2013/BXD_Sử dụng lượng hiệu Quy đinh quy định hiệu suất phát quang tối thiểu đèn sau: Bảng 2.13 Hiệu suất phát sáng tối thiểu bóng đèn huỳnh quang thẳng Dải công suất, W Hiệu suất phát sáng, lm/W Từ 14 đến 20 72 Trên 20 đến 40 78 Bảng 2.14 Hiệu suất phát sáng tối thiểu bóng đèn huỳnh quang compact Dải cơng suất, W Hiệu suất phát sáng lm/W Từ đến 55 Từ đến 14 60 Từ 15 đến 24 65 Từ 25 đến 60 70 - Tham khảo Hiệu suất phát sáng số loại bóng đèn sau: Bóng đèn sợi đốt: 10 – 15 lm/W tuỳ cơng suất Bóng đèn compact: 45-60 lm/W Bóng đèn huỳnh quang T10: 50-55 lm/W Bóng đèn huỳnh quang T8: 70-85 lm/W Bóng đèn huỳnh quang T5: 90-105 lm/W Đèn thông số kỹ thuật đèn */Đèn thông số - Các loại đèn : đèn sợi đốt + đèn chất khí (huỳnh quang+compact) + đèn LED - Thơng số đèn : Quang thông + công suất điện Xác định quang thông đèn = Công suất điện x Hiệu xuất phát quang Quang thông đèn tuýp 36W =36x78=2808 Lm Quang thông đèn tuýp 2x36W =2x36x78=5616 Lm */Cách chọn đèn bố trí - Tòa nhà văn phòng có trần 600x600  Chọn đèn máng phản quang bóng 18w - Sảnh hành lang có trần văn phòng, chung cư  Chọn đèn dowlight - Sảnh hành lang nhà chung cư không trần Chọn đèn ốp trần Các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế chiếu sáng Theo độ rọi tối thiểu - Theo TCXD 16:1986_Chiếu sáng nhân tạo cơng trình dân dụng (Tham khảo bảng 4_Độ rọi nhỏ ) - Theo QC05-2008_An tồn sức khỏe tính mạng quy định độ rọi tối thiểu theo (Tham khảo bảng 5.2 5.3_Trang 15,16) Bảng 5.2 Chiếu sáng nhân tạo bên nhà - Độ rọi tối thiểu bề mặt làm việc vật cần phân biệt Độ rọi tối thiểu (Lux) trường hợp quan sát Thường xuyên Theo chu kỳ Không lâu Đèn Đèn Đèn Đèn Đèn Đèn huỳnh nung huỳnh nung huỳnh nung quang sáng quang sáng quang sáng Phòng làm việc, văn phòng, 400 200 300 150 150 75 lớp học, phòng thiết kế, thí nghiệm Phòng ăn uống; Gian bán 300 150 200 100 100 50 hàng; Gian triển lãm Hội trường gian khán giả; 150 75 100 50 75 30 Nhà hát, rạp chiếu bóng Bảng 5.3 Chiếu sáng cố chiếu sáng nhân tạo bên ngồi nhà Loại phòng Loại chiếu sáng Chiếu sáng cố: - Trên mặt làm việc - Phòng mổ Trên đường nạn Độ rọi tối thiểu (lux) Trong nhà Ngoài nhà 150 Chiếu sáng bảo vệ Ghi (trên mặt sàn lối đi, bậc thang) (trên mặt đất) Ngoài nhà: - Cổng vào - Đường, sân dạo chơi - Sân chơi, tập thể dục Phải dùng đèn sợi nung - Theo QC VN 12-2014/BXD_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ht điện nhà ctcc (Tham khảo Phụ lục C_trang 47) Theo mật độ công suất: - Theo TCVN 9206: 2012_Lắp đặt điện nhà cơng trình cơng cộng – TCTK Bảng - Suất phụ tải biểu kiến chiếu sáng Dạng tải Suất phụ tải VA/m2 Độ rọi trung bình Lux Kho, công việc không liên tục Công việc nặng chế tạo lắp ráp thiết bị có kích thước lớn Cơng việc hành chính, văn phòng Cơng việc xác: - Vẽ thiết kế - Chế tạo, lắp ráp xác GHI CHÚ: Viện dẫn từ Bảng B13 sách Hướng chuẩn quốc tế IEC 14 150 300 24 41 500 800 dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu - Theo QCVN 09:2013/BXD_Sử dụng lượng hiệu Quy đinh mật độ công suất tối đa sau: Bảng 2.12 Yêu cầu mật độ cơng suất chiếu sáng LPD Loại cơng trình LPD (W/m2) Văn phòng 11 Khách sạn 11 Bệnh viện 13 Trường học 13 Thương mại, dịch vụ 16 Chung cư Khu đỗ xe kín, nhà, hầm Khu đỗ xe ngồi nhà đỗ xe mở (chỉ có mái) 1,6 Lắp đặt tham khảo từ mục đến TCVN 9206-2012 VD : Công tắc đèn lắp gần cửa vào, độ cao : 1,25 mét với nhà mẫu giáo nhà trẻ 1,5 mét cách sàn – mục 9.8 TCVN 9206-2012 phương pháp tính tốn chiêu sáng 4.1 Chiếu sáng làm việc Cách 1: Tính theo phương pháp hệ số sử dụng - Tổng quang thông cần cho diện tích S: Φ tong = Trong đó: +Etc: Độ rọi tiêu chuẩn (tra phụ lục C- QCVN12-2014) +S: Diện tích tính tốn chiếu sáng +d: Hệ số dự trữ Theo mục bảng – trang TCVN 16-1986: d=1,5 (đèn phóng điện chất khí), d=1,3(đèn nung sáng) Theo sách thiết kế điện Phạm Thi Thu Vân mơi trường bụi: d=1.25, bụi trung bình: d=1.35, nhiều bụi d=1.45 +U: Hệ số sử dụng quang thông (phụ thuộc vào loại đèn, phản xạ trần, sàn, tường, kích thước hình học phòng: U=0,8—1,0 ) - Số đèn N: Nbộ đèn = Trong đó: +ɸđèn: Tra theo thơng số đèn tính gần theo bảng sau bảng 2.13, 2.14 QCVN 09:2013/BXD Cách 2: Tính theo phương pháp mật độ cơng suất - Tổng cơng suất điện chiếu sáng cho diện tích S: Ptổng = P0*S Trong đó: +P0: Mật độ cơng suất m2 (tra bảng 2.12- QCVN 09:2013/BXD) +S: Diện tích - Số đèn N: Nbộ đèn = Trong đó: +Pđèn: Tra theo thơng số đèn (bao gồm cơng suất bóng ballast) 4.2 Chiếu sáng cố - Theo mục TCVN 16-1986 độ rọi nhỏ đèn chiếu sáng cố phân tán người tạo mặt sàn lối đi, cầu thang không nhỏ 0,5 lux nhà, lux nhà phải mắc vào nguồn điện riêng (nguồn ưu tiên) - Theo bảng 5.3 QC 05-2008/BXD chiếu sáng cố yêu cầu tối thiểu là: lux phải dùng đèn sợi đốt - Theo mục 2.3.8 QC 12-2014 trang 21 độ rọi yêu cầu tối thiểu là: 0,5 lux = Ta lấy giá trị độ rọi để tính tốn cho cơng trình là: Lux 4.3 Đèn Exit - Bố trí cửa vào thang bộ, cửa trời để hiểm 4.4 Lập Bảng tính tốn hệ thống chiếu sáng Lựa chọn kiểu đèn cho tòa nhà chung cư Không gian Kiểu đèn Thông số kt Hiệu xuất phát quang Khu vực chung Cầu thang Đèn ốp trần dạng LED 220v/ 1x24w 75 lm/w Hành lang tầng Đèn ốp trần dạng LED 220v/ 1x24w 75 lm/w Hành lang hộ Đèn dowlight dạng LED 220v/ 1x12w 77 lm/w Để xe Đèn huỳnh quang bóng 1,2 mét 220v/ 2x36w 78 lm/w Phòng kỹ thuật Đèn huỳnh quang bóng 0,6 mét 220v/ 1x18w 78 lm/w Phòng điện trung Đèn huỳnh quang bóng 1,2 mét thế, hạ thế, bơm, thông tin liên lạc 220v/ 2x36w 78 lm/w Đèn cố Đèn sợi đốt 220v/2x10w 13 lm/w Đèn exit Đèn bóng compact 220v/1x8w 55 lm/w Phòng khách Đèn dowlight dạng LED âm trần bếp 220v/ 1x12w 77 lm/w Phòng ngủ Đèn dowlight dạng LED âm trần 220v/ 1x12w 77 lm/w Phòng vệ sinh Đèn dowlight dạng LED âm trần 220v/ 1x16w 79 lm/w Logia Đèn ốp trần dạng LED 220v/ 1x18w 70 lm/w Khu vực hộ chung cư Tính số lượng đèn cho khơng gian Lập bảng Excell tính tốn Bố trí đèn chiếu sáng phòng ở, hành lang, cầu thang, phòng kỹ thuật, hộ Bố trí vị trí công tắc bật đèn, dây dẫn theo lộ đèn *Đến lắp đặt tham khảo từ mục đến TCVN 9206-2012 VD : Công tắc đèn lắp gần cửa vào, độ cao : 1,25 mét với nhà mẫu giáo nhà trẻ 1,5 mét cách sàn – mục 9.8 TCVN 9206-2012 Chú ý thiết kế chiếu sáng: Bố trí đèn phải phù hợp với ô trần, nên bố trí công tắc bật dạng so le nhằm tiết kiệm điện Bố trí đèn phòng kỹ thuật, phòng có diện tích nhỏ nên tùy chọn đèn cho phù hợp, không thiết tuân theo w/m2 Phòng cần thơng gió nên bố trí công tắc đèn quạt mặt Khu có độ ẩm cao nên bố trí đèn chống ẩm Khi hệ số phản xạ tường trần sàn tức U nhỏ=> cần nhiều đèn Dây dẫn cho chiếu sáng lấy nhỏ : 1.5 mm2 (dây đồng), 2.5 mm2 (dây nhôm) Dây dẫn cho chiếu sáng kèm nguồn ổ cắm lấy nhỏ : 2.5 mm2 (dây đồng), 4.5 mm2 (dây nhơm) Cơng tắc thường bố trí bên phải theo hướng nhìn vào phòng ... gian khán giả; 150 75 100 50 75 30 Nhà hát, rạp chiếu bóng Bảng 5.3 Chiếu sáng cố chiếu sáng nhân tạo bên ngồi nhà Loại phòng Loại chiếu sáng Chiếu sáng cố: - Trên mặt làm việc - Phòng mổ Trên đường... chuẩn, quy chuẩn thiết kế chiếu sáng Theo độ rọi tối thiểu - Theo TCXD 16:1986 _Chiếu sáng nhân tạo cơng trình dân dụng (Tham khảo bảng 4_Độ rọi nhỏ ) - Theo QC05-2008_An toàn sức khỏe tính mạng quy... QCVN12-2014) +S: Diện tích tính tốn chiếu sáng +d: Hệ số dự trữ Theo mục bảng – trang TCVN 16-1986: d=1,5 (đèn phóng điện chất khí), d=1,3(đèn nung sáng) Theo sách thiết kế điện Phạm Thi Thu Vân
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay