Bài giải facebook hacker cup 2016

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 17:36

Problem C The Price is Correct Đây đề thuộc vòng loại "Facebook Hacker Cup 2016 Qualification Round” Câu câu thứ đề, chiếm 25/100 điểm Đề “The Price is Correct”: Bạn tham dự trò chơi “Hãy Chọn Giá Đúng” Có N hộp đánh số từ đến N Mỗi hộp có giá Cho bạn vật phẩm có giá P Nhiệm vụ bạn mở hộp liên tiếp ra, cho tổng giá trị hộp phải nhỏ P Nếu làm bạn người chiến thắng Đề cho bạn giá trị N hộp giá vật phẩm P, hỏi có cách để bạn giành chiến thắng Input: Đầu vào số T số lượng test chương trình Mỗi test bao gồm dòng:   Dòng chứa số N P (Với N lượng hộp, P giá vật phẩm) Dòng chứa N số, số đại diện cho giá trị hộp từ  N Output: Mỗi trường hợp T bạn in Case #x: y với   x ứng với trường hợp test bắt đầu tự số y đại diện cho số cách bạn tìm để chiến thắng vật phẩm Giới hạn: ≤ T ≤ 40 ≤ N ≤ 100,000 ≤ P ≤ 1,000,000,000 ≤ Bi ≤ 1,000,000,000 (giá trị hộp không vượt số B này) stdin stout Case #1: 10 50 Case #2: 10 10 10 10 Case #3: 50 Case #4: 51 51 51 51 Case #5: 18 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 6 10 77 12 52 25 83 45 21 33 Giải thích test, test test thứ tổng qt giải thích test này: Ví dụ test thứ 6 - Đầu tiên bạn có cách thắng việc mở hộp (1 hoặc hoặc 6) giá trị nhỏ P Tiếp theo bạn mở hộp 2: tổng trị =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giải facebook hacker cup 2016, Bài giải facebook hacker cup 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay