Đề môn mạng máy tính trình độ trung cấp và cao đẳng nghề

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2018, 15:49

Bộ đề thi kết thúc môn học và mô đun mạng máy tính, quản trị mạng, thiết kế mạng lan. Bộ đề thi bao gồm đề thi và đáp án phần lý thuyết hình thức tự luận. Các câu hỏi được đề cập đến kiến thức về mạng máy tính, quản trị mạng và thiết kế mạng lan. Bộ đề thi mạng máy tính được bám sát với nội dung ôn thi tốt nghiệp các nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, nghề quản trị mạng, nghề công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MƠN THI: MẠNG MÁY TÍNHđề thi: MMT -LT01 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) So sánh giống khác mơ hình OSI mơ hình TCP/IP C©u 2: (2 điểm) Trình bày nguyên lý hoạt động, giải thuật phương pháp CSMA/CD Câu 3: (3 điểm) Nêu đặc điểm card mạng (NIC – Network Interface Card) Câu 4: (3 điểm) Địa IP gì? Trình bày địa IP lớp A, lớp B, lớp C Cho ví dụ minh hoạ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MƠN THI: MẠNG MÁY TÍNHđề thi: MMT -LT01 Câu 1: (2 điểm) So sánh giống khác mơ hình OSI mơ hình TCP/IP TT Nội dung Điểm + Giống nhau: 1đ - Cả hai có kiến trúc phân lớp; - Cả hai có lớp ứng dụng, dịch vụ lớp khác nhau; - Cả hai có lớp vận chuyển lớp mạng; - Sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói; Các nhà quản trị mạng chuyên nghiệp cần biết rõ hai mô hình + Khác nhau: - TCP/IP kết hợp lớp mô tả lớp phiên vào lớp ứng dụng nó; - TCP/IP kết hợp lớp liên kết liệu lớp vật lý thành lớp; 1đ - TCP/IP phức tạp OSI có lớp hơn; Các giao thức TCP/IP chuẩn phát triển phổ biến phát triển Internet, mơ hình TCP/IP lần tín nhiệm giao thức Ngược lại mạng điển hình khơng xây dựng giao thức OSI Câu (2điểm): Trình bày nguyên lý hoạt động, giải thuật phương pháp CSMA/CD Nội dung Điể TT m + Nguyên lý hoạt động: 1đ - Phương pháp sử dụng cho topo dạng tuyến tính, tất trạm mạng nối trực tiếp vào bus Mọi trạm truy nhập vào bus chung (đa truy nhập) cách ngẫu nhiên dẫn đến xung đột (hai nhiều trạm đồng thời truyền liệu) Dữ liệu truyền mạng theo khuôn dạng định sẵn có vùng thơng tin điều khiển chứa địa trạm đích - Phương pháp CSMA/CD phương pháp cải tiến từ phương đ pháp CSMA hay gọi LBT (Listen Before Talk - Nghe trước nói) Tư tưởng nó: trạm cần truyền liệu trước hết phải “nghe” xem đường truyền rỗi hay bận Nếu rỗi truyền liệu theo khuôn dạng quy định trước Ngược lai, bận (tức có liệu khác) trạm phải thực giải thuật - Để phát xung đột, cải tiến thành phương pháp CSMA/CD (LWT - Listen While Talk - nghe nói) tức bổ xung thêm quy tắc: - Khi trạm truyền, tiếp tục nghe đường truyền Nếu phát thấy xung đột ngừng việc truyền tiếp tục gửi sóng mang thêm thời gian để đảm bảo tất trạm mạng nghe kiện xung đột - Sau trạm chờ đợi thời gian ngẫu nhiên thử truyền lại theo quy tắc CSMA + Các giải thuật: - Tạm “rút lui” chờ đợi thời gian ngẫu nhiên lại bắt đầu nghe đường truyền (Non persistent - không kiên trì) - Tiếp tục “nghe” đến đường truyền rỗi truyền liệu với xác suất = - Tiếp tục “nghe” đến đường truyền rỗi truyền với xác suất p xác định trước (0 < p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề môn mạng máy tính trình độ trung cấp và cao đẳng nghề, Đề môn mạng máy tính trình độ trung cấp và cao đẳng nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay