Tài liệu trả lời trắc nghiệm mạng máy tính

36 48 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2018, 22:05

Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức?d. Giao thức mạng là phần mềm của mạngWAN là viết tắt của?d. Wide Area Network Phát biểu nào sau đây là đúng khi phân biệt mạng theo kỹ thuật truyền dữ liệuc. Có ba kiểu phương thức truyền dữ liệu Dịch vụ 3G4G kết nối Internet cho máy tính bảng là ví dụ về loại mạng truy cập nào?d. Mạng truy cập di độngCAN viết đầy đủ như thế nào?d. Campus Area NetworkPAN viết đầy đủ như thế nào?c. Personal Area NetworkKhi phân loại theo phạm vi địa lý, mạng nào là nhỏ nhất?b. PAN Phát biểu nào sau đây là đúng về network edge?Select one:a. Là ứng dụng quản lý mạngb. Là máy chủ Webc. Kết nối tới mạng xương sống d. Kết nối nhiều mạng con trong doanh nghiệpPhương thức truyền point to multipoint là tên khác của kiểu truyền nào?c. Multicast Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng máy tính?b. Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau để truyền thông, chia sẻ tài nguyên và thực hiện công việc chung Phát biểu nào sau đây là đúng về mô tả Internet?c. Thành phần router thuộc về mô tả chi tiết Câu phát biểu nào sau đây là đúng về phương tiện truyền dẫn?a. Có hai loại phương tiện truyền dẫn: không dây và có dây Có những loại mạng truy cập nào?c. Tất cả đều đúng Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng được phân loại theo kỹ thuật truyền tin?d. Mạng quảng bá phù hợp với phạm vi địa lý nhỏ Trong mạng máy tính, phương tiện truyền thông là gì?c. Tất cả đều đúng Phát biểu nào sau đây là sai về mạng phân biệt theo phạm vi địa lý?c. Ví dụ về mạng GAN là mạng Internet Phát biểu nào sau đây là đúng về khái niệm máy tính?c. Tất cả đều đúng Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng phân biệt theo phạm vi địa lý?b. WAN bao phủ một đất nước Mạng máy tính đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?c. Tất cả đều đúng Lĩnh vực gì nhờ mạng máy tính mới phát triển mạnh mẽ cho cả doanh nghiệp và cá nhân người sử dụng?c. Thương mại điện tử Trong mạng có phương thức truyền nào?c. Tất cả đều đúng Phát biểu nào sau đây là sai về mạng phân biệt theo phạm vi địa lý?b. Ví dụ về mạng GAN là mạng Internet Theo kỹ thuật truyền tin thì có loại mạng nào?b. Point to Point Phát biểu nào sau đây là đúng về mô tả Internet?d. Thành phần router thuộc về mô tả chi tiết MAN là viết tắt của?c. Metropolitan Area Network Phát biểu nào sau đây là đúng về kỹ thuật truyền tin của mạng?a. Tất cả đều đúng Sinh viên sử dụng laptop kết nối wifi tại thư viện của nhà trường là ví dụ về loại mạng truy cập nào?a. Mạng truy cập công sở Thành phần nào không phải là thành phần chính của mạng máy tính?d. Internet Phát biểu nào sau đây là sai về khái niệm máy tính?d. Máy tính hoạt động phụ thuộc lẫn nhau Phát biểu nào sau đây là sai về network core?b. Dành cho người dùng đầu cuối Mạng máy tính đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?a. Tất cả đều đúng Theo kỹ thuật truyền tin thì có loại mạng nào?d. Broadcast Có mấy cách mô tả Internet?a. 2 Trong mạng có mấy loại phương thức truyền dữ liệu?a. 3 Phân biệt theo kỹ thuật truyền tin có mấy loại mạng?d. 2 Khi phân loại theo phạm vi địa lý, mạng nào là lớn nhất?d. GAN Thành phần nào không phải là thành phần chính của mạng máy tính?c. Wifi Trong mạng máy tính, máy tính độc lập nghĩa là gì?d. Một máy tính không có quyền khởi động hay tắt bất kỳ máy nào khác Phát biểu nào sau đây là đúng khi phân biệt mạng theo kỹ thuật truyền dữ liệuc. Mạng điểmđiểm cho phép truyền đến một nhóm máy bằng cách sao chép gói tin và gửi đi nhiều lần GAN là viết tắt của?b. Global Area Network Người sử dụng kết nối Internet bằng dịch vụ FTTH tại nhà là ví dụ về loại mạng truy cập nào?b. Mạng truy cập dân cư Mạng máy tính đem lại lợi ích gì cho cá nhân người sử dụng?d. Tất cả đều đúng Phát biểu nào sau đây là đúng khi phân biệt mạng theo kỹ thuật truyền dữ liệuc. Mạng quảng bá phải sử dụng địa chỉ để phân biệt các host Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức?c. Giao thức định nghĩa định dạng và thứ tự gửi đi của gói tin Phát biểu nào sau đây là đúng về mô tả Internet?b. World Wide Web là một dịch vụ phân tán Khái niệm mạng máy tính bao gồm?d. Tất cả đều đúng Có những loại kỹ thuật truyền tin nào?d. Quảng bá và điểmđiểm Phát biểu nào sau đây là sai về network core?d. Kết nối Internet cho các host Phương thức truyền point to point là tên khác của kiểu truyền nào?d. Unicast Thành phần nào không phải là thành phần chính của mạng máy tính?a. ISP Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức?d. Tất cả đều đúng •NOC (Network Operation Center) sử dụng các công cụ quản lý mạng để xử lý các vấn đề gì? d. Tất cả đều đúng •Phát biểu nào sau đây là đúng về LAN và WAN? Tất cả đều đúng •Đặc điểm nào là sai về topo ring? Dễ xảy ra xung đột •Chức năng của các giao thức tầng Máy chủ Mạng bao gồm? Xác định tuỳ theo cơ sở hạ tầng mạng •Phát biểu nào là đúng về NSFNET? Tất cả đều đúng •Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng MAN? Phạm vi trong một thành phố •Tên gọi của tầng 2 OSI là? Data Link •Phát biểu nào là đúng về chọn đường? Chọn đường đi hợp lý do có nhiều đường dẫn giữa nguồn và đích •Dịch vụ nào là dịch vụ tầng 5 OSI? Tất cả đều đúng •Hiện nay, thiết bị nào có thể kết nối Internet? Tất cả đều đúng •Giao thức tầng 2 OSI thực hiện chức năng nào? Xử lý lỗi •Phát biểu nào sau đây là sai về mạng MAN? Mạng MAN không dây sử dụng chuẩn IEEE 802.11 •Tên gọi của tầng 7 OSI là? Application •Giả sử PC1 cần gửi dữ liệu đến PC2, phải đi qua vài router, thì thực thể dữ liệu lớn nhất mà PC1 gửi được cho PC2 là gì? PDU tầng 3 •Khi nói về các topo mạng, câu phát biểu nào sau đây là sai? Khó mở rộng quy mô mạng star •Phát biểu nào sau đây là đúng về LAN và WAN? Tất cả đều đúng •Tiến trình TCP trên một máy đánh dấu phân đoạn 1, và máy tính đầu nhận sau đó báo nhận phân đoạn 1, là ví dụ của: Tương tác cùng tầng •Thiết bị nào được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao? Switch •WAN (Wide Area Network) là gì? Mạng diện rộng •Tên gọi của tầng 3 OSI là? Mạng •Thiết bị nào thường kết nối trong mạng PAN? Tất cả đều đúng •Phát biểu nào là đúng về kiểm soát luồng là gì? Phản hồi của máy nhận đến máy gửi là một giải pháp kiểm soát luồng •Tên gọi của tầng 6 OSI là? Trình diễn •Khi nói về các topo mạng, câu phát biểu nào sau đây là đúng? Mạng ring đáng tin cậy vì không xảy ra xung đột •Chức năng của các giao thức tầng 7 OSI bao gồm? Tất cả đều đúng •Thuật ngữ truyền đơn công là? Simplex communication •Giao thức nào dưới đây thuộc về tầng giao vận của mô hình TCPIP? TCP •Thuật ngữ truyền song công là? Fullduplex comTransport c. Tất cả đều đúng •Chức năng của các giao thức tầng Máy chủ Mạng bao gồm? Tất cả đều đúng •Dịch vụ hướng kết nối có nghĩa là? Tất cả đều đúng •Tên gọi của tầng 6 OSI là? Presentation •Lĩnh vực quản lý mạng bao gồm? Tất cả đều đúng •Dịch vụ cơ bản của Internet là gì? Tất cả đều đúng •Lĩnh vực quản lý mạng bao gồm? Tất cả đều đúng•Phát biểu nào là đúng về địa chỉ? Số định danh để xác định nguồn và đích •Phát biểu nào sau đây là đúng về mô hình kháchchủ? Máy chủ đáp ứng các yêu cầu từ máy khách •Tính chất nào không đúng với mạng gia đình? Đào tạo chuyên nghiệp•Đặc điểm nào là sai về topo mesh? Thiết lập mạng không đòi hỏi chuyên môn cao•Tên gọi của tầng 5 OSI là? Session •Phát biểu nào là đúng về dịch vụ không kết nối? Thông điệp bắt buộc phải đánh số thứ tự và địa chỉ •Mô hình TCPIP tầng được phát triển từ ban đầu do tổ chức nào? IEEE •Quy luật truyền dữ liệu song công nghĩa là? Truyền hai hướng đồng thời •Sắp xếp thứ tự của các tầng trong mô hình TCPIP. Trình tự nào là đúng? Application, Transport, Internet, Network Interface •Quy luật truyền dữ liệu bán song công nghĩa là? Truyền hai hướng không đồng thời •Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng PAN? hường sử dụng phương tiện truyền dẫn không dây •Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh mạng không dây và mạng có dây? Mạng không dây có chi phí cao hơn •Tên gọi của tầng 2 OSI là? Liên kết dữ liệu •Giao thức nào dưới đây thuộc về tầng Liên mạng của mô hình TCPIP? IP •Những phương tiện truyền dẫn nào là thuộc cùng một nhóm? Wifi, bluetooth, hồng ngoại, vệ tinh•Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng vô tuyến và bluetooth? Bluetooth hoạt động trong phạm vi 100m•Phương tiện truyền dẫn của dịch vụ ADSL kết nối Internet là? Cáp điện thoại •Phương tiện kết nối mạng phổ biến cho máy tính xách tay là? Tất cả đều đúng•Đặc điểm nào về chuyển thông điệp (messageswitching) là sai? Giới hạn kích thước gói dữ liệu•Thành phần nào không thuộc cấu trúc cơ bản của hệ thống điện thoại? ISP•Phương tiện truyền dẫn của dịch vụ dialup (quay số) kết nối Internet là? Cáp điện thoại•Trong mạch trunk của hệ thống điện thoại, không có kỹ thuật ghép kênh nào? Ghép kênh phân chia theo tín hiệu •Phát biểu nào sau đây là sai về sóng vô tuyến và bluetooth? Cả hai loại đều sử dụng hai dải tần số•Trong modem, kiểu điều biến nào không phải là điều biến tương tự (analog modulation)? Phase Shift Keying •Trong modem, kỹ thuật điều biến nào không phải là điều biến số (digital modulation)? Amplitude Modulation•Môi trường không dây nào phù hợp với mạng PAN hiện nay? Bluetooth•Thành phần nào không thuộc cấu trúc cơ bản của hệ thống điện thoại? Virtual circuit•Câu phát biểu nào sau đây là sai về cáp quang? Nguồn sáng nằm ở đầu bên nhận•Trong mạch trunk của hệ thống điện thoại, kỹ thuật ghép kênh nào được sử dụng cho cáp quang? Ghép kênh phân chia theo bước song•Trong mạch trunk của hệ thống điện thoại, kỹ thuật ghép kênh nào chuyên dụng cho dữ liệu số? Ghép kênh phân chia theo thời gian•Dịch vụ kết nối Internet phổ biến dành cho người dùng cá nhân là? ADSL•Trong modem, kỹ thuật điều biến nào không phải là điều biến tương tự (analog modulation)? Amplitude Shift Keying•Câu phát biểu nào sau đây là đúng về đầu nối cáp quang? Hàn quang là cách tốt nhất•Câu phát biểu nào sau đây là sai về phương tiện truyền dẫn? Truyền dẫn có dây cho phép tốc độ thấp hơn truyền dẫn không dây•Câu phát biểu nào sau đây là đúng về cáp xoắn đôi? Xoắn đôi dây đồng nhằm làm giảm nhiễu điện từ •Trong vòng nội bộ của hệ thống điện thoại, khi nói đến sự mất năng lượng trong quá trình truyền tín hiệu, đó là? Độ suy giảm•Các loại cáp sử dụng phương thức gì để chống nhiễu? Cáp quang không cần sử dụng phương thức nào •Nêu đặc điểm đúng của cáp đồng? Cáp đồng dễ lắp đặt hơn cáp quang•Câu phát biểu nào sau đây là đúng về cáp xoắn đôi? Cáp UTP được sử dụng phổ biến nhất•Đặc điểm nào về chuyển mạch gói (packetswitching) là sai? Xử lý lưu lượng tĩnh •Dịch vụ kết nối Internet nào cho phép tốc độ cao nhất? Leased line (kênh thuê riêng) •Nêu đặc điểm đúng của cáp đồng? Cáp đồng rẻ hơn cáp quang •Phương tiện truyền dẫn nào cho phép tốc độ truyền dữ liệu cao nhất? Cáp quang •Trong modem, kiểu điều biến nào không phải là điều biến tương tự (analog modulation)? Quadrature Phase Shift Keying•Phương tiện truyền dẫn của dịch vụ Kênh thuê riêng (leased line) kết nối Internet là? Cáp quang•Trong modem, kỹ thuật điều biến nào không phải là điều biến số (digital modulation)? Quadrature Amplitude Modulation•Phương tiện truyền dẫn của dịch vụ FTTH kết nối Internet là? Cáp quang•Nếu đang gọi điện thoại ta nghe được một cuộc gọi khác xen vào đường dây, đó là do: Nhiễu xuyên âm•Nêu đặc điểm đúng của cáp quang? Cáp quang truyền sóng ánh sáng•Câu phát biểu nào sau đây là đúng về cáp đồng trục? Cáp đồng trục chống nhiễu bằng lớp lưới đồng•Trong modem, kỹ thuật điều biến nào không phải là điều biến số (digital modulation)? Frequency Modulation•Nêu đặc điểm đúng của cáp quang? Cáp quang có hai chế độ: đơn chế độ và đa chế độ •Trong vòng nội bộ của hệ thống điện thoại, đường truyền thường bị ảnh hưởng bởi tác động xấu nào? Tất cả đều đúng •Đơn vị đo của băng thông (bandwidth) là gì? Tất cả đều đúng•Câu phát biểu nào sau đây là sai về cáp quang? Chất liệu truyền tia sáng bằng kim loại •Trong modem, kỹ thuật điều biến nào không phải là điều biến số (digital modulation)? Phase Modulation •Phương tiện kết nối mạng phổ biến cho máy tính để bàn là? Kết nối với cáp xoắn đôi •Đặc điểm nào về chuyển mạch kênh (circuitswitching) là sai? Thực hiện kết nối nhanh chóng•Các loại cáp sử dụng phương thức gì để chống nhiễu? Các loại cáp đồng sử dụng lớp vỏ bọc•Dịch vụ kết nối Internet nào có tốc độ thấp nhất? Dialup (quay số)• Câu phát biểu nào sau đây là đúng về cáp xoắn đôi? Truyền được cả tín hiệu analog và digital•Các loại cáp sử dụng phương thức gì để chống nhiễu? Cáp xoắn đôi xoắn hai dây vào nhau•Trong modem, kiểu điều biến nào không phải là điều biến tương tự (analog modulation)? Frequency Shift Keying •Đặc điểm nào về chuyển mạch gói (packetswitching) là sai? Cho phép giữ độc quyền đường truyền giữa các nút mạng •Phát biểu nào sau đây là đúng về truyền dữ liệu qua mạng? Các bit thông tin di chuyển theo một phương tiện truyền dẫn nào đó•Câu phát biểu nào sau đây là đúng về cáp đồng trục? Cáp đồng trục sử dụng phổ biến trong mạng truyền hình cáp•Các loại cáp sử dụng phương thức gì để chống nhiễu? Cáp đồng trục sử dụng lớp lưới đồng •••Một kiến trúc được mô tả như sau: “Đây là kiến trúc không bao giờ xảy ra xung đột dữ liệu tuy nhiên khi một nút mạng gặp sự cố thì gây ảnh hưởng đến toàn bộ mạng”. Hãy cho biết đây là kiến trúc gì? Ring •Giao thức nào dưới đây thuộc về tầng Giao vận của mô hình TCPIP? UDP •Khi nói về các topo mạng, câu phát biểu nào sau đây là sai? Mạng mesh thường được sử dụng cho các mạng workstation •Tầng nào trong mô hình TCPIP định nghĩa tiêu chuẩn cho định dạng dữ liệu và mã hóa? Ứng dụng •Mạng LAN phân biệt với nhau dựa trên đặc tính nào? Tất cả đều đúng •Mạng con truyền thông (communication subnet) gồm những thành phần gì? Đường truyền và thành phần chuyển mạch •Ứng dụng phổ biến trên Internet là gì? Tất cả đều đúng •NOC (Network Operation Center) sử dụng các công cụ quản lý mạng để xử lý các vấn đề gì? Tất cả đều đúng •Thuật ngữ truyền bán song công là? Halfduplex communication •Phân mảnh dữ liệu truyền bao gồm? Tất cả đều đúng •Có mấy loại dịch vụ tầng dưới có thể cung cấp cho tầng trên?2•Thiết bị nào có thể kết nối vào mạng gia đình? Tất cả đều đúng •Phát biẻu nào sau đây là đúng về liên mạng? Liên mạng sử dụng gateway để kết nối •Phát biểu nào là đúng về ARPANET và NSFNET? ARPANET sử dụng họ giao thức TCPIP •Sắp xếp thứ tự của các tầng trong mô hình OSI. Trình tự nào là đúng? Application, Presentation, Session, Transport, Network, Datalink, Physical •Dịch vụ nào không phải là dịch vụ cơ bản của Internet? Dịch vụ tên miền •Tầng nào của mô hình OSI xác định tiêu chuẩn cho việc mã hóa dữ liệu? Trình diễn •Mạng Internet là gì? Hệ thống toàn cầu liên kết nối các mạng để chia sẻ thông tin •Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng MAN? Phạm vi trong một thành phố •Ứng dụng của mạng không dây là? Tất cả đều đúng •Tên gọi của tầng 1 OSI là? Vật lý •Tầng nào của mô hình OSI xác định tiêu chuẩn cho cổng nối của bộ chuyển mạch? Tầng 1 •Chức năng của các giao thức tầng 4 OSI bao gồm? Thiết lập kết nối từ điểm cuối đến điểm cuối •Một kiến trúc được mô tả như sau: “Đây là kiến trúc có ít nhất một nút mạng duy trì đa kết nối với các nút mạng khác để tạo độ dư thừa và khả năng chịu lỗi”. Hãy cho biết đây là kiến trúc gì? Mesh •Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng WAN? Phạm vi bao trùm một lục địa •Tầng nào của mô hình OSI xác định tiêu chuẩn cho việc đi cáp và đầu nối? Tầng 1 •Dịch vụ nào không phải là dịch vụ cơ bản của Internet? Dịch vụ tên miền •Đặc điểm nào là sai về topo star? Lắp đặt đòi hỏi chuyên môn cao •Chức năng của các giao thức tầng 6 OSI bao gồm? Mã hoá dữ liệu•Tên gọi của dữ liệu từ tầng trên xuống tầng dưới trong mô hình OSI là? Data, segment, packet, frame, bit •Phát biểu nào sau đây là đúng về mô hình tham chiếu OSI và TCPIP? Mô hình TCPIP mang tính thực tiễn cao hơn •Mô hình OSI 7 tầng được phát triển bởi tổ chức nào? . IEEE •Giao thức tầng Ứng dụng mô hình TCPIP bao gồm? Tất cả đều đúng •Đặc điểm nào là sai về topo ring? Nút mạng tùy ý gửinhận dữ liệu •Phát biểu nào sau đây là đúng về mô hình ngang hàng? Máy tính tham gia mạng vừa là máy khách vừa là máy chủ •Tên gọi của tầng 5 OSI là? Phiên •Tiến trình HTTP yêu cầu TCP gửi dữ liệu và đảm bảo rằng dữ liệu đó nhận được chính xác làa. Tương tác tầng kề nhau •Đặc điểm nào là sai về topo bus? d. Ít gặp sự cố nhất •Đặc điểm nào là sai về topo bus? b. Dễ dàng phát hiện nơi nào bị lỗi trong mạng •Quy luật truyền dữ liệu đơn công nghĩa là? c. Chỉ truyền theo một hướng •Chức năng của các giao thức tầng 3 OSI bao gồm? c. Kiểm soát tắc nghẽn •Phát biểu nào là đúng về dịch vụ hướng kết nối? d. Hoạt động theo 3 giai đoạn •Topo mạng là gì? c. Mô tả sự sắp xếp đi dây, thiết bị và phương thức truyền dữ liệu •Phát biểu nào là đúng về tầng Liên mạng? a. Tất cả đều đúng •Giao thức tầng 2 OSI thực hiện chức năng nào? b. Kiểm soát luồng •Đặc điểm nào là sai về topo mesh? b. Dễ xảy ra xung đột •Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh mạng không dây và mạng có dây? a. Mạng không dây có tính thẩm mỹ hơn •Phát biểu nào sau đây là đúng về mạng WAN? d. Thành phần mạng WAN bao gồm mạng con và các host •Một kiến trúc được mô tả như sau: “Đây là kiến trúc dễ dàng lắp đặt và mở rộng mạng, mạng chỉ bị lỗi khi thiết bị trung tâm gặp sự cố”. Hãy cho biết đây là kiến trúc gì? Star •Chức năng của các giao thức tầng 3 OSI bao gồm? b. Đánh địa chỉ logic •Khi nói về các topo mạng, câu phát biểu nào sau đây là đúng? d. Mạng bus sử dụng ít cáp nhất •Mạng gia đình cần có tính chất nào? a. Tất cả đều đúng •Khái niệm giao thức mạng là gì? d. Quy ước và quy tắc truyền thông trong cùng tầng •Phát biểu nào là đúng về ARPANET? c. Tất cả đều đúng •Phát biểu nào là đúng về ARPANET? b. Tất cả đều đúng •Phát biểu nào là đúng về tầng Giao vận mô hình TCPIP? c. Tất cả đều đúng •Dịch vụ cơ bản của Internet là gì? c. Tất cả đều đúng •Topo logic nào được sử dụng phổ biến trong WAN? d. Hybrid •Phát biểu đúng về mạng không dây là? c. Ví dụ về mạng WAN không dây là dịch vụ 4G của điện thoại di động •Tầng nào của mô hình OSI xác định tiêu chuẩn cho giao diện card mạng? d. Tầng 1 •Topo mắt lưới thường ứng dụng vào đâu? d. Mạng backbone •Tên gọi của tầng 7 OSI là? d. Ứng dụng •Dịch vụ không kết nối có nghĩa là? d. Thông điệp được định tuyến độc lập với nhau •Kiểm soát luồng là gì? b. Đảm bảo bên gửi không làm ngập dữ liệu của bên nhận •Giả sử PC1 cần gửi dữ liệu đến PC2, phải đi qua vài router, thì thực thể dữ liệu lớn nhất mà PC1 gửi được cho PC2 là gì? d. Gói (packet) •Lý do phân kênh và ghép kênh là? c. Giảm chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng •Topo logic nào được sử dụng phổ biến nhất trong LAN? Broadcast •Phân biệt khái niệm giao thức, dịch vụ, giao diện. Phát biểu nào là đúng? d. Tất cả đều đúng •Dịch vụ nào là dịch vụ tầng 5 OSI? d. Tất cả đều đúng •Tầng nào của mô hình OSI xác định tiêu chuẩn cho cổng nối của bộ định tuyến? a. Tầng 1 •Tên gọi của tầng 1 OSI là? Physical•Tầng nào của mô hình OSI xác định tiêu chuẩn cho việc mã hóa dữ liệu? b. Tầng 6 •Phát biểu nào là đúng về NSFNET? c. Tất cả đều đúng •Giao thức tầng 2 OSI thực hiện chức năng nào? a. Định khung •Chức năng của các giao thức tầng 3 OSI bao gồm? d. Chọn đường •Tên gọi của tầng 4 OSI là? b. Giao vận •Lý do phân tầnglớp giao thức mạng là gì? b. Giảm độ phức tạp •Phát biểu nào là đúng về ARPANET và NSFNET? a. NSFNET thiết lập mạng trục chính (backbone) tốc độ cao •Quy luật truyền dữ liệu gồm mấy loại? 3 •LAN (Local Area Network) là gì? b. Mạng cục bộ •Những thiết bị nào có thể kết nối vào mạng gia đình? a. Tất cả đều đúng •Chức năng của các giao thức tầng 4 OSI bao gồm? a. Ghép kênh •Những thiết bị nào có thể kết nối vào mạng gia đình? d. Tất cả đều đúng •Tên gọi của tầng 3 OSI là? c. Network •Đặc điểm nào là sai về topo star? d. Hạn chế khả năng mở rộng mạng •Phát biểu nào là đúng về kiểm soát lỗi? a. Kiểm soát lỗi gồm mã phát hiện lỗi và mã sửa lỗi •Một kiến trúc được mô tả như sau: “Đây là kiến trúc dùng ít cáp, dễ lắp đặt, khi đoạn cáp đứt đôi thì toàn bộ hệ thống mạng sẽ ngưng hoạt động”. Hãy cho biết đây là kiến trúc gì? Bus •Mạng gia đình cần có tính chất nào? d. Tất cả đều đúng •Có mấy loại topo logic? 3 •Giao thức tầng 2 OSI thực hiện chức năng nào? Xử lý lỗi •Transport Tên gọi của tầng 4 OSI là?1.HostID được sử dụng để xác định?a. Mạng trong liên mạng.b. Máy trạm trong mạng conc. Máy trạm trong nhóm làm việcd. Mạng từ xa2.Loại địa chỉ nào dưới đây không phải địa chỉ IPv4?a. Multicast Addressb. Anycast Addressc. Broadcast Addressd. Unicast Address3.Các thiết bị switch và router khi sản xuất đều được gán một địa chỉ IPv4 mặc định. Địa chỉ đó là địa chỉ thuộc loại nào?a. Public Address.b. Real Addressc. Network Addressd. Private Address4.Địa chỉ nhận dạng mạng IPv4 (NetID) quy định như thế nào?a. Tất cả các bit của Host ID bằng 1.b. Tất cả các bit của Host ID bằng 0c. Tất cả các bit của NetID có thể bằng 0d. Độ dài luôn bằng 8 bit.5.Chức năng của giao thức IP bao gồm?a. Cung cấp dịch vụ hướng kết nốib. Chọn đường đi ngắn nhấtc. Thiết lập mạch ảod. Cung cấp dịch vụ không kết nối6.Router tự cập nhật tuyến đường khi có sự thay đổi về thông tin đường đi trong mạng. Đây là loại giải thuật định tuyến nào?a. Distributed routing.b. Centralized routingc. Dynamic routingd. Static routing7.Khái niệm kỹ thuật lưu và chuyển tiếp là gì?a. Gói tin lưu lại trên máy gửi khi đã chuyển tới đích rồib. Gói tin lưu trên máy đích sau khi di chuyển qua các nút mạngc. Gói tin lưu lại trên nút mạng và kiểm tra lỗi trước khi chuyển tiếp tới nút mạng tiếp theo trên tuyến đườngd. Gói tin di chuyển liên tục không ngừng qua các nút mạng đến đích8.Trang web daotao.humg.edu.vn tương ứng với một địa chỉ IPv4. Địa chỉ đó là địa chỉ thuộc loại nào?a. Virtual Addressb. Private Address.c. Network Address.d. Real Address9.Router không thể tự cập nhật tuyến đường khi có sự thay đổi trong mạng. Thông thường người quản trị cập nhật thông tin cho router. Đây là loại giải thuật định tuyến nào?a. Định tuyến động.b. Định tuyến phân tánc. Định tuyến tĩnh10.Lý do chính cho sự phát triển của IPv6 là gì?a. Không gian địa chỉ IPv4 đã cạn kiệtb. IPv4 bảo mật kém.c. IPv4 hỗ trợ di động kém.d. IPv4 cung cấp quản trị và định tuyến kém hơn11.Người quản trị cấu hình cho các host trong mạng tự động nhận địa chỉ IPv4. Địa chỉ đó là địa chỉ thuộc loại nào?a. Dynamic Addressb. Static Addressc. Broadcast Address.d. Network Address.12.Phát biểu nào sau đây là sai về giao thức OSPF?a. Là loại giao thức định tuyến độngb. Kết nối các hệ tự trị (autonomous system) với nhauc. Viết tắt của Open Shortest Path Firstd. Là giao thức định tuyến trạng thái liên kết13.Về nguyên tắc chia mạng con IPv4 phân lớp hoàn toàn, phát biểu nào là sai?a. Phần SubnetID được mượn từ HostID.b. Phần HostID giảm đi.c. Phần SubnetID được mượn từ NetIDd. Phần NetID giữ nguyên.14.Chức năng của giao thức IP bao gồm?a. Chọn đường đi ngắn nhất.b. Phân tách và tập hợp gói tinc. Thiết lập mạch ảod. Cung cấp dịch vụ hướng kết nối.15.thông báo lỗi: “Time exceeded” của ICMP có nghĩa là gì?a. Trường đầu không hợp lệb. Gói tin không thể gửi đi đượcc. Vượt ngưỡng thời giand. Yêu cầu truyền lại16.Phát biẻu nào sau đây là đúng về địa chỉ IPv4?a. Tất cả đều đúngb. Phần nhận dạng máy tính (HostID)c. Độ dài 32 bitd. Phần nhận dạng mạng (NetID)17.Địa chỉ quảng bá mạng IPv4 (broadcast address) quy định như thế nào?a. Tất cả các bit của NetID bằng 1b. Tất cả các bit của Host ID bằng 0c. Tất cả các bit của Host ID bằng 1d. Octet cuối cùng luôn bằng 255.18.Giao thức ICMP gồm có loại thông điệp nào?a. Thông điệp hellob. Thông điệp định tuyếnc. Thông điệp truy vấnd. Thông điệp liên kết.19.Lệnh kiểm tra nào sử dụng thông điệp ICMP để kiểm tra kết nối giữa các nút mạng?a. Traceroute.b. Pingc. Ipconfigd. Ns lookup20.Trung tâm kiểm soát mạng (Network Control Center) chịu trách nhiệm tính toán và cập nhật thông tin cho toàn bộ các router trong mạng. Đây là loại giải thuật định tuyến nào?a. Static routingb. Distributed routingc. Centralized routingd. Dynamic routing.21.Router không thể tự cập nhật tuyến đường khi có sự thay đổi trong mạng. Thông thường người quản trị cập nhật thông tin cho router. Đây là loại giải thuật định tuyến nào?a. Static routingb. Dynamic routingc. Centralized routing.d. Distributed routing22.Trung tâm kiểm soát mạng (Network Control Center) chịu trách nhiệm tính toán và cập nhật thông tin cho toàn bộ các router trong mạng. Đây là loại giải thuật định tuyến nào?a. Định tuyến tĩnhb. Định tuyến tập trungc. Định tuyến phân tánd. Định tuyến động. Phát biểu sau giao thức? d Giao thức mạng phần mềm mạng WAN viết tắt của? d Wide Area Network Phát biểu sau phân biệt mạng theo kỹ thuật truyền liệu c Có ba kiểu phương thức truyền liệu Dịch vụ 3G/4G kết nối Internet cho máy tính bảng ví dụ loại mạng truy cập nào? d Mạng truy cập di động CAN viết đầy đủ nào? d Campus Area Network PAN viết đầy đủ nào? c Personal Area Network Khi phân loại theo phạm vi địa lý, mạng nhỏ nhất? b PAN Phát biểu sau network edge? Select one: a Là ứng dụng quản lý mạng b Là máy chủ Web c Kết nối tới mạng xương sống d Kết nối nhiều mạng doanh nghiệp Phương thức truyền point to multipoint tên khác kiểu truyền nào? c Multicast Phát biểu sau mạng máy tính? b Hệ thống máy tính kết nối với để truyền thông, chia sẻ tài nguyên thực công việc chung Phát biểu sau mô tả Internet? c Thành phần router thuộc mô tả chi tiết Câu phát biểu sau phương tiện truyền dẫn? a Có hai loại phương tiện truyền dẫn: khơng dây có dây Có loại mạng truy cập nào? c Tất Phát biểu sau mạng phân loại theo kỹ thuật truyền tin? d Mạng quảng bá phù hợp với phạm vi địa lý nhỏ Trong mạng máy tính, phương tiện truyền thơng gì? c Tất Phát biểu sau sai mạng phân biệt theo phạm vi địa lý? c Ví dụ mạng GAN mạng Internet Phát biểu sau khái niệm máy tính? c Tất Phát biểu sau mạng phân biệt theo phạm vi địa lý? b WAN bao phủ đất nước Mạng máy tính đem lại lợi ích cho doanh nghiệp? c Tất Lĩnh vực nhờ mạng máy tính phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp cá nhân người sử dụng? c Thương mại điện tử Trong mạng có phương thức truyền nào? c Tất Phát biểu sau sai mạng phân biệt theo phạm vi địa lý? b Ví dụ mạng GAN mạng Internet Theo kỹ thuật truyền tin có loại mạng nào? b Point to Point Phát biểu sau mô tả Internet? d Thành phần router thuộc mô tả chi tiết MAN viết tắt của? c Metropolitan Area Network Phát biểu sau kỹ thuật truyền tin mạng? a Tất Sinh viên sử dụng laptop kết nối wifi thư viện nhà trường ví dụ loại mạng truy cập nào? a Mạng truy cập công sở Thành phần thành phần mạng máy tính? d Internet Phát biểu sau sai khái niệm máy tính? d Máy tính hoạt động phụ thuộc lẫn Phát biểu sau sai network core? b Dành cho người dùng đầu cuối Mạng máy tính đem lại lợi ích cho doanh nghiệp? a Tất Theo kỹ thuật truyền tin có loại mạng nào? d Broadcast Có cách mơ tả Internet? a Trong mạng có loại phương thức truyền liệu? a Phân biệt theo kỹ thuật truyền tin có loại mạng? d Khi phân loại theo phạm vi địa lý, mạng lớn nhất? d GAN Thành phần thành phần mạng máy tính? c Wifi Trong mạng máy tính, máy tính độc lập nghĩa gì? d Một máy tính khơng có quyền khởi động hay tắt máy khác Phát biểu sau phân biệt mạng theo kỹ thuật truyền liệu c Mạng điểm-điểm cho phép truyền đến nhóm máy cách chép gói tin gửi nhiều lần GAN viết tắt của? b Global Area Network Người sử dụng kết nối Internet dịch vụ FTTH nhà ví dụ loại mạng truy cập nào? b Mạng truy cập dân cư Mạng máy tính đem lại lợi ích cho cá nhân người sử dụng? d Tất Phát biểu sau phân biệt mạng theo kỹ thuật truyền liệu c Mạng quảng bá phải sử dụng địa để phân biệt host Phát biểu sau giao thức? c Giao thức định nghĩa định dạng thứ tự gửi gói tin Phát biểu sau mô tả Internet? b World Wide Web dịch vụ phân tán Khái niệm mạng máy tính bao gồm? d Tất Có loại kỹ thuật truyền tin nào? d Quảng bá điểm-điểm Phát biểu sau sai network core? d Kết nối Internet cho host Phương thức truyền point to point tên khác kiểu truyền nào? d Unicast Thành phần thành phần mạng máy tính? a ISP Phát biểu sau giao thức? d Tất  NOC (Network Operation Center) sử dụng công cụ quản lý mạng để xử lý vấn đề gì? d Tất   Phát biểu sau LAN WAN? Tất Đặc điểm sai topo ring? Dễ xảy xung đột  Chức giao thức tầng Máy chủ - Mạng bao gồm? Xác định tuỳ theo sở hạ tầng mạng  Phát biểu NSFNET? Tất  Phát biểu sau mạng MAN? Phạm vi thành phố  Tên gọi tầng OSI là? Data Link  Phát biểu chọn đường? Chọn đường hợp lý có nhiều đường dẫn nguồn đích    Dịch vụ dịch vụ tầng OSI? Tất Hiện nay, thiết bị kết nối Internet? Tất Giao thức tầng OSI thực chức nào? Xử lý lỗi  Phát biểu sau sai mạng MAN? Mạng MAN không dây sử dụng chuẩn IEEE 802.11  Tên gọi tầng OSI là? Application  Giả sử PC1 cần gửi liệu đến PC2, phải qua vài router, thực thể liệu lớn mà PC1 gửi cho PC2 gì? PDU tầng  Khi nói topo mạng, câu phát biểu sau sai? Khó mở rộng quy mơ mạng star  Phát biểu sau LAN WAN? Tất  Tiến trình TCP máy đánh dấu phân đoạn 1, máy tính đầu nhận sau báo nhận phân đoạn  1, ví dụ của: Tương tác tầng Thiết bị sử dụng trung tâm mạng hình sao? Switch  WAN (Wide Area Network) gì? Mạng diện rộng   Tên gọi tầng OSI là? Mạng Thiết bị thường kết nối mạng PAN? Tất  Phát biểu kiểm sốt luồng gì? Phản hồi máy nhận đến máy gửi giải pháp kiểm soát luồng  Tên gọi tầng OSI là? Trình diễn  Khi nói topo mạng, câu phát biểu sau đúng? Mạng ring đáng tin cậy khơng xảy  xung đột Chức giao thức tầng OSI bao gồm? Tất  Thuật ngữ truyền đơn công là? Simplex communication   Giao thức thuộc tầng giao vận mơ hình TCP/IP? TCP Thuật ngữ truyền song công là? Full-duplex comTransport c Tất  Chức giao thức tầng Máy chủ - Mạng bao gồm? Tất  Dịch vụ hướng kết nối có nghĩa là? Tất  Tên gọi tầng OSI là? Presentation  Lĩnh vực quản lý mạng bao gồm? Tất  Dịch vụ Internet gì? Tất  Lĩnh vực quản lý mạng bao gồm? Tất  Phát biểu địa chỉ? Số định danh để xác định nguồn đích  Phát biểu sau mô hình khách/chủ? Máy chủ đáp ứng yêu cầu từ máy khách  Tính chất khơng với mạng gia đình? Đào tạo chuyên nghiệp   Đặc điểm sai topo mesh? Thiết lập mạng không đòi hỏi chun mơn cao Tên gọi tầng OSI là? Session  Phát biểu dịch vụ không kết nối? Thông điệp bắt buộc phải đánh số thứ tự địa  Mơ hình TCP/IP tầng phát triển từ ban đầu tổ chức nào? IEEE  Quy luật truyền liệu song công nghĩa là? Truyền hai hướng đồng thời  Sắp xếp thứ tự tầng mơ hình TCP/IP Trình tự đúng? Application, Transport,  Internet, Network Interface Quy luật truyền liệu bán song công nghĩa là? Truyền hai hướng không đồng thời  Phát biểu sau mạng PAN? hường sử dụng phương tiện truyền dẫn không dây  Phát biểu sau so sánh mạng không dây mạng có dây? Mạng khơng dây có chi  phí cao Tên gọi tầng OSI là? Liên kết liệu  Giao thức thuộc tầng Liên mạng mơ hình TCP/IP? IP  Những phương tiện truyền dẫn thuộc nhóm? Wifi, bluetooth, hồng ngoại, vệ tinh  Phát biểu sau sóng vơ tuyến bluetooth? Bluetooth hoạt động phạm vi 100m  Phương tiện truyền dẫn dịch vụ ADSL kết nối Internet là? Cáp điện thoại  Phương tiện kết nối mạng phổ biến cho máy tính xách tay là? Tất  Đặc điểm chuyển thơng điệp (message-switching) sai? Giới hạn kích thước gói liệu  Thành phần không thuộc cấu trúc hệ thống điện thoại? ISP  Phương tiện truyền dẫn dịch vụ dial-up (quay số) kết nối Internet là? Cáp điện thoại  Trong mạch trunk hệ thống điện thoại, khơng có kỹ thuật ghép kênh nào? Ghép kênh phân chia theo tín hiệu  Phát biểu sau sai sóng vơ tuyến bluetooth? Cả hai loại sử dụng hai dải tần số  Trong modem, kiểu điều biến điều biến tương tự (analog modulation)? Phase Shift Keying  Trong modem, kỹ thuật điều biến điều biến số (digital modulation)? Amplitude Modulation  Môi trường không dây phù hợp với mạng PAN nay? Bluetooth  Thành phần không thuộc cấu trúc hệ thống điện thoại? Virtual circuit  Câu phát biểu sau sai cáp quang? Nguồn sáng nằm đầu bên nhận  Trong mạch trunk hệ thống điện thoại, kỹ thuật ghép kênh sử dụng cho cáp quang? Ghép kênh phân chia theo bước song  Trong mạch trunk hệ thống điện thoại, kỹ thuật ghép kênh chuyên dụng cho liệu số? Ghép kênh phân chia theo thời gian  Dịch vụ kết nối Internet phổ biến dành cho người dùng cá nhân là? ADSL  Trong modem, kỹ thuật điều biến điều biến tương tự (analog modulation)? Amplitude Shift Keying  Câu phát biểu sau đầu nối cáp quang? Hàn quang cách tốt  Câu phát biểu sau sai phương tiện truyền dẫn? Truyền dẫn có dây cho phép tốc độ thấp truyền dẫn không dây  Câu phát biểu sau cáp xoắn đôi? Xoắn đôi dây đồng nhằm làm giảm nhiễu điện từ  Trong vòng nội hệ thống điện thoại, nói đến lượng trình truyền tín hiệu, là? Độ suy giảm  Các loại cáp sử dụng phương thức để chống nhiễu? Cáp quang không cần sử dụng phương thức  Nêu đặc điểm cáp đồng? Cáp đồng dễ lắp đặt cáp quang  Câu phát biểu sau cáp xoắn đôi? Cáp UTP sử dụng phổ biến  Đặc điểm chuyển mạch gói (packet-switching) sai? Xử lý lưu lượng tĩnh  Dịch vụ kết nối Internet cho phép tốc độ cao nhất? Leased line (kênh thuê riêng)  Nêu đặc điểm cáp đồng? Cáp đồng rẻ cáp quang  Phương tiện truyền dẫn cho phép tốc độ truyền liệu cao nhất? Cáp quang  Trong modem, kiểu điều biến điều biến tương tự (analog modulation)? Quadrature Phase Shift Keying  Phương tiện truyền dẫn dịch vụ Kênh thuê riêng (leased line) kết nối Internet là? Cáp quang  Trong modem, kỹ thuật điều biến điều biến số (digital modulation)? Quadrature Amplitude Modulation  Phương tiện truyền dẫn dịch vụ FTTH kết nối Internet là? Cáp quang  Nếu gọi điện thoại ta nghe gọi khác xen vào đường dây, do: Nhiễu xuyên âm  Nêu đặc điểm cáp quang? Cáp quang truyền sóng ánh sáng  Câu phát biểu sau cáp đồng trục? Cáp đồng trục chống nhiễu lớp lưới đồng  Trong modem, kỹ thuật điều biến điều biến số (digital modulation)? Frequency Modulation  Nêu đặc điểm cáp quang? Cáp quang có hai chế độ: đơn chế độ đa chế độ  Trong vòng nội hệ thống điện thoại, đường truyền thường bị ảnh hưởng tác động xấu nào? Tất  Đơn vị đo băng thơng (bandwidth) gì? Tất  Câu phát biểu sau sai cáp quang? Chất liệu truyền tia sáng kim loại  Trong modem, kỹ thuật điều biến điều biến số (digital modulation)? Phase Modulation  Phương tiện kết nối mạng phổ biến cho máy tính để bàn là? Kết nối với cáp xoắn đơi  Đặc điểm chuyển mạch kênh (circuit-switching) sai? Thực kết nối nhanh chóng  Các loại cáp sử dụng phương thức để chống nhiễu? Các loại cáp đồng sử dụng lớp vỏ bọc   Dịch vụ kết nối Internet có tốc độ thấp nhất? Dial-up (quay số) Câu phát biểu sau cáp xoắn đơi? Truyền tín hiệu analog digital  Các loại cáp sử dụng phương thức để chống nhiễu? Cáp xoắn đơi xoắn hai dây vào  Trong modem, kiểu điều biến điều biến tương tự (analog modulation)? Frequency Shift Keying  Đặc điểm chuyển mạch gói (packet-switching) sai? Cho phép giữ độc quyền đường truyền nút mạng  Phát biểu sau truyền liệu qua mạng? Các bit thông tin di chuyển theo phương tiện truyền dẫn  Câu phát biểu sau cáp đồng trục? Cáp đồng trục sử dụng phổ biến mạng truyền hình cáp  Các loại cáp sử dụng phương thức để chống nhiễu? Cáp đồng trục sử dụng lớp lưới đồng 1.Để phân biệt đầu cuối khung, giao thức PPP sử dụng mẫu bit làm cờ hiệu? a 10000001 b 10101010 c 01111110 d 01010101 2.Chức chức tầng liên kết liệu? a Kiểm soát luồng b Định dạng liệu c Cung cấp giao diện dịch vụ d Xử lý lỗi truyền 3.Tầng liên kết liệu phải quy định khuôn dạng khung mà sử dụng Câu mơ tả cách định khung đếm ký tự? a Dựa cờ hiệu bit, xác định đầu khung cuối khung b Nếu phần liệu xuất giá trị cờ hiệu chèn ESC vào trước, có ESC chèn ESC vào trước c Byte có giá trị nghĩa khung có tổng cộng byte d Khi bị đồng bộ, dựa vào cờ hiệu để xác định phân cách khung 4.Chức cụ thể tầng liên kết liệu là? a Cung cấp giao diện dịch vụ b Xử lý lỗi truyền c Kiểm soát luồng d Tất 5.Chức chức tầng liên kết liệu? a Xác định tuyến đường b Cung cấp giao diện dịch vụ c Kiểm soát luồng d Xử lý lỗi truyền 6.Tầng liên kết liệu phải quy định khuôn dạng khung mà sử dụng Câu mô tả cách định khung chèn byte? a Nếu phần liệu xuất giá trị cờ hiệu chèn ESC vào trước, có ESC chèn ESC vào trước b Dựa mẫu bit đặc biệt làm cờ, xác định đầu khung cuối khung c Byte có giá trị nghĩa có bit khung d Khi bị đồng bộ, khơng có cách để xác định phân cách khung 7.Chức chức tầng liên kết liệu? a Xử lý lỗi truyền b Ghép tách kênh c Cung cấp giao diện dịch vụ d Kiểm soát luồng 8.Phương pháp định khung sử dụng nhất? a Đếm ký tự (character count) b Tất sai c Sử dụng cờ bắt đầu kết thúc khung với bit độn (chèn bit) d Sử dụng byte làm cờ hiệu byte độn (chèn byte) 9.Phát biểu sau sai kiểm soát lỗi tầng liên kết liệu? a Mã sửa lỗi thường dùng cho môi trường truyền không ổn định b Khi khả truyền liên tục có lỗi sử dụng mã phát lỗi c Mã phát lỗi hiệu mã sửa lỗi d Kiểm soát lỗi nhằm tăng chất lượng dịch vụ truyền tải 10.Đặc điểm phương pháp định khung đếm ký tự sai? a Lỗi xảy đích bị đồng b Xác định đầu cuối khung đơn giản c Dễ dàng bị sai lệch trường đếm d Bit khung biểu diễn số lượng ký tự toàn khung 11.Dịch vụ tầng liên kết liệu có chất lượng dịch vụ nhất? a Tất sai b Dịch vụ không kết nối không báo nhận c Dịch vụ hướng kết nối có báo nhận d Dịch vụ khơng kết nối có báo nhận 12.Dịch vụ dịch vụ tầng liên kết liệu, để cung cấp cho tầng mạng? a Unknowledged connectionless service b Knowledged connection-oriented service c Knowledged connectionless service d Unknowledged connection-oriented service 13.Tầng liên kết liệu sử dụng phương pháp định khung nào? a Ký tự bắt đầu kết thúc khung, có chèn ký tự b Cờ bắt đầu kết thúc khung, có chèn ký tự c Đếm ký tự d Tất 14.Phát biểu sau sai kiểm soát lỗi tầng liên kết liệu? a Kiểm soát lỗi nhằm để tăng tốc độ truyền b Kiểm soát lỗi nhằm tăng chất lượng dịch vụ truyền tải c Gồm hai loại: mã phát lỗi mã sửa lỗi d Mã phát lỗi hoạt động hiệu mã sửa lỗi 15.Dịch vụ dịch vụ tầng liên kết liệu, để cung cấp cho tầng mạng? a Dịch vụ hướng kết nối có báo nhận b Dịch vụ khơng kết nối có báo nhận c Dịch vụ hướng kết nối không báo nhận d Dịch vụ không kết nối không báo nhận 16.Đặc điểm phương pháp định khung đếm ký tự sai? a Tất sai b Byte khung biểu diễn số lượng ký tự liệu khung c Byte cuối khung biểu diễn số lượng ký tự khung d Được sử dụng phổ biến 17.HDLC (High-Level Data Link Control) sử dụng chế phát lỗi cho khung nó? a Kiểm tra chẵn lẻ (Parity checks) b Kiểm tra thêm theo chiều dọc (Longitudinal reduncy check) c Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cyclic redundancy check) d Chuỗi kiểm tra khung (Frame Check Sequence) 18.Dịch vụ tầng liên kết liệu có chất lượng dịch vụ tốt nhất? a Tất sai b Dịch vụ hướng kết nối có báo nhận c Dịch vụ khơng kết nối có báo nhận d Dịch vụ không kết nối không báo nhận 19.Thành phần giao thức PPP (Point-to-Point Protocol) cho phép thiết lập kênh giao tiếp, kiểm tra kênh, thỏa thuận thơng số truyền tin xóa kênh truyền? a Giao thức điều khiển liên kết (Link Control Protocol) b Giao thức điều khiển mạng (Network Control Protocol) c Giao thức cửa sổ trượt (Sliding Window Protocol) d Giao thức điều khiển liên kết liệu mức cao (High-Level Data Link Control) 20.Trong tầng liên kết liệu, trường khung chứa thông tin xử lý lỗi? a Trailer b Payload c Header d Tất sai 21.Khung tầng liên kết liệu gồm trường? a b c d Tất sai 22.Giao thức HDLC cho phép chế độ truyền tải nào? a Tất b Chế độ trả lời bất đồng c Chế độ cân bất đồng d Chế độ trả lời bình thường 23.Đặc điểm phương pháp định khung chèn byte sai? a Lỗi xảy đích bị đồng b Xác định đầu cuối khung đơn giản c Bit khung biểu diễn số lượng ký tự toàn khung d Dễ dàng bị sai lệch trường đếm 24.Trong tầng liên kết liệu, trường khung chứa thông tin điều khiển khung? a Trailer b Header c Payload d Tất sai 25.Phát biểu sau kiểm soát luồng tầng liên kết liệu? a Phương thức tiếp cận dựa tốc độ cho phép tốc độ linh hoạt b Cả hai phương thức có chi phí cao c Cả hai phương thức cho phép mở rộng băng thông d Phương thức tiếp cận dựa phản hồi tăng tải đường truyền 26.Để phân biệt đầu cuối khung, giao thức HDLC sử dụng mẫu bit làm byte cờ? a 10000001 b 10101010 c 01010101 d 01111110 27.Giao thức HDLC không định nghĩa loại trạm nào? a Trạm cộng tác b Trạm c Trạm phụ d Trạm hỗn hợp 28.Thành phần giao thức PPP (Point-to-Point Protocol) cho phép thiết lập, cấu hình, thương lượng tùy chọn tầng mạng cách độc lập với giao thức mạng? a Giao thức điều khiển liên kết (Link Control Protocol) b Giao thức cửa sổ trượt (Sliding Window Protocol) c Giao thức điều khiển mạng (Network Control Protocol) d Giao thức điều khiển liên kết liệu mức cao (High-Level Data Link Control) 29.Chức chức tầng liên kết liệu? a Xử lý lỗi truyền b Khắc phục cố c Kiểm soát luồng d Cung cấp giao diện dịch vụ 30.Trong tầng liên kết liệu, trường khung chứa liệu nhận từ tầng trên? a Payload b Header c Trailer d Tất sai 31Trong tầng liên kết liệu, trường khung chứa thông tin điều khiển? a Payload b Header c Trailer d Tất sai 32.Tầng liên kết liệu phải quy định khuôn dạng khung mà sử dụng Câu mơ tả cách định khung chèn bit? a Dựa byte cờ hiệu, xác định đầu khung cuối khung b Byte có giá trị nghĩa có bit khung c Nếu phần liệu xuất giá trị cờ hiệu chèn ESC vào trước, có ESC chèn ESC vào trước d Cứ thấy năm bit liên tiếp, kiểm tra bit tiếp theo, bit loại bỏ bit Nếu mẫu bit 01111110 xuất hiện, cờ 33.Giao thức HDLC cho phép cấu hình đường nối kết nào? a Cấu hình khơng cân b Cấu hình cân c Tất sai d Tất 34.Phát biểu sau sai cửa sổ trượt tầng liên kết liệu? a Kích thước tối đa cửa sổ biểu thị dung lượng nhớ đệm máy nhận b Máy gửi mở cửa trước bắt đầu truyền gói c Máy nhận mở cửa trước gói bắt đầu truyền đến d Khi hai cửa chập lại khơng cho phép gửi/nhận liệu 1TCP sử dụng bắt tay bước (three-way handshake) cho giai đoạn nào? Thiết lập kết nối Phát biểu sau giải phóng kết nối tầng giao vận?c Giải phóng kết nối dị làm liệu Ứng dụng sử dụng dịch vụ UDP? Tất Phát biểu sau giải phóng kết nối TCP?Sử dụng cờ FIN để báo hiệu ngắt kết nối từ hai phía Thiết lập kết nối tầng giao vận là? Chọn câu trả lời đúngc Connection Request TCP thực chức nào?d Tất Phát biểu sau sai port TCP UDP?c Giá trị lớn 65505 Địa tầng giao vận là?Transport Service Access Point Phát biểu sau sai kiểm soát luồng TCP? Sử dụng ACK để báo hiệu dung lượng đường truyền Tầng giao vận sử dụng địa để làm gì? Xác định tiến trình tham gia kết nối Giao thức sử dụng dịch vụ TCP? Tất Địa TCP UDP là? Port Thao tác khơng thuộc quy trình bắt tay bước host host 2? Host gửi báo nhận liệu đến Host Quá trình thiết lập kết nối bắt tay bước TCP diễn Host A Host B sau: Bước 1: Host A gửi segment SYN (seq=100) đến Host B Bước 2: Host B gửi segment báo nhận SYN, ACK (seq=300, ACK=101) đến Host A Bước 3: Host A gửi segment xác nhận ACK (seq =?, ACK=?) gửi tới Host B Hãy cho biết trường ACK segment ACK lấy giá trị bao nhiêu? 301 Quá trình thiết lập kết nối bắt tay bước TCP diễn Host A Host B sau: Bước 1: Host A gửi segment SYN (seq=100) đến Host B Bước 2: Host B gửi segment báo nhận SYN, ACK (seq=300, ACK=101) đến Host A Bước 3: Host A gửi segment xác nhận ACK (seq =?, ACK=?) gửi tới Host B Hãy cho biết trường seq segment ACK lấy giá trị bao nhiêu? 101 Phát biểu sau giải phóng kết nối tầng giao vận? Giải phóng kết nối gồm hai loại: đồng dị Phát biểu sau giải phóng kết nối tầng giao vận? Giải phóng kết nối đồng với timer gọi giải phóng kết nối chiều Phát biểu sau giải phóng kết nối tầng giao vận? Giải phóng kết nối đơn giản thiết lập kết nối Các chuẩn 802.11a, b, g, n Wifi tổ chức quy định? IEEE Tốc độ truyền tối thiểu thiết bị khơng dây tương thích với chuẩn 802.11ac gì? 450 Mbps Chuẩn Wifi không sử dụng dải tần số 2.4 GHz? IEEE 802.11a Băng thơng gì? b Khối lượng liệu truyền khoảng thời gian định Đặc trưng mạng Extranet gì? b Thơng tin truy cập từ mạng nội mở rộng tới số đối tác làm việc Chuẩn Wifi sử dụng hai dải tần số 2.4 GHz GHz? b IEEE 802.11n Địa mạng Ethernet sử dụng để kết nối với nhiều thiết bị lúc?? c Địa Multicast Tốc độ truyền tối thiểu thiết bị khơng dây tương thích với chuẩn 802.11n gì? d 150 Mbps Tốc độ truyền tối đa thiết bị không dây tương thích với chuẩn 802.11a gì? b 54 Mbps Đặc trưng mạng Intranet gì? c Thơng tin mạng truy cập nội Tốc độ truyền tối đa thiết bị khơng dây tương thích với chuẩn 802.11b gì? a 11 Mbps Phát biểu Intranet Extranet? c Nhân viên truy cập vào mạng Intranet làm việc doanh nghiệp Card mạng máy tính có thơng số sau 10/100/1000 Mbps LAN có nghĩa gì? b Tất Địa mạng Ethernet sử dụng để kết nối với nhiều thiết bị lúc?? d Địa Broadcast Tốc độ truyền tối đa thiết bị khơng dây tương thích với chuẩn 802.11g gì? a 54 Mbps Hãy cho biết tên miền tên miền daotao.humg.edu.vn? b daotao Một sinh viên gửi thư điện tử cho giảng viên “Em chào thầy/cô” viết vào trường thư điện tử? c Body Khái niệm liên quan đến Web là? d HTTP Khái niệm liên quan đến Web là? a Body Sử dụng giao thức để gửi thư điện tử từ mail client máy người dùng lên mail server? b IMAP Để truyền thư điện tử hai máy chủ mail, cần sử dụng giao thức nào? b SMTP Khái niệm liên quan đến DNS? b Tên miền Khái niệm liên quan đến DNS? d Máy chủ tên Khi gửi thư điện tử, phần tiêu đề (header) thư có trường Bcc, trường nghĩa gì? b Sao chép thư gửi cho nhiều người nhận, người nhận khơng nhìn thấy danh sách người nhận thư Để nhận thư điện tử từ mail server mail client máy người nhận, sử dụng giao thức nào? b POP Thao tác liên quan đến Email? b Sắp xếp Dịch vụ WWW (World Wide Web) sử dụng mơ hình truyền thơng nào? c Client/server Hãy cho biết tên miền tên miền student.humg.edu.vn? b student Phát biểu truy vấn tên miền? b Truy vấn đệ quy có thơng báo lỗi Phát biểu sau sai tên miền (domain name)? a Tên miền gồm có cấp Bản ghi tài nguyên cho phép nhiều tên miền trỏ địa Ipv4? b CNAME Máy chủ tên làm nhiệm vụ hệ thống tên miền - DNS? b Chứa CSDL gồm địa IP tên miền ánh xạ Phát biểu sau tên miền (domain name)? b Tên miền có từ cấp trở lên Khái niệm liên quan đến DNS? c Bản ghi tài nguyên Khái niệm liên quan đến Web là? a Trình duyệt Khi gửi thư điện tử, phần tiêu đề (header) thư có trường Bcc, trường nghĩa gì? a Sao chép thư gửi cho nhiều người nhận, người nhận khơng nhìn thấy danh sách người nhận thư Hãy cho biết cấp hai tên miền daotao.humg.edu.vn? b humg.edu.vn Hãy cho biết cấp cao tên miền daotao.humg.edu.vn? d edu.vn Giao thức không sử dụng cho dịch vụ thư điện tử? b ICMP Loại cáp sử dụng để kết nối router với nhau? Crossover cable (cáp chéo) Ví dụ tải lên (upload) là? b Gửi thư điện tử Phát biểu với Frame Relay? Tất Hãy cho biết thiết bị trên, thiết bị Bridge? Thiết bị B Loại cáp sử dụng để kết nối switch với nhau? Crossover cable (cáp chéo) Khi so sánh mạng gam liệu (datagram subnet) mạng mạch ảo (virtual circuit subnet), câu phát biểu sau đúng? Mạng mạch ảo yêu cầu thiết lập kết nối, mạng gam liệu khơng Switch chuyển frame dựa vào thơng tin gì? a Địa MAC đích Tải lên (upload) gì? Sao chép thông tin từ máy khách lên máy chủ Loại cáp sử dụng để kết nối PC với router? Crossover cable (cáp chéo) Thiết bị Bridge xử lý tầng mơ hình OSI? Tầng 2: Data Link Tầng mạng có chế truyền tin cho phép gói tin theo đường, không cần phải đánh số thứ tự, trước lần truyền tin cần thiết lập kết nối Đây chế truyền tin nào? Mạng mạch ảo Ví dụ tải lên (upload) là? b Gửi thư điện tử Tầng mạng có chế truyền tin cho phép gói tin theo nhiều đường, khơng cần thiết lập kết nối trước truyền, router không cần lưu trạng thái kết nối Đây chế truyền tin nào? d Mạng datagram Ví dụ tải xuống (download) là? Tất Modem thiết bị sử dụng nhằm mục đích gì? b Thiết bị A Phát biểu với ATM? Kích thước gói tin nhỏ Tải lên (upload) gì? Sao chép thông tin từ máy khách lên máy chủ Hãy cho biết thiết bị trên, thiết bị Hub? Thiết bị D Thiết bị Hub xử lý tầng mơ hình OSI? Tầng 1: Physical Phát biểu với ATM? ATM xử lý lỗi truyền Loại cáp sử dụng để kết nối cổng LAN với switch PC? Straight-through cable (cáp thẳng) Phát biểu với Frame Relay? Khung liệu có kích thước khơng q 1600 byte Thiết bị Router xử lý tầng mơ hình OSI? c Tầng 3: Network Trong phần cứng máy tính, NIC từ viết tắt của? a Network Interface Card Phát biểu với Frame Relay? d Frame Relay sử dụng 10 bit để đánh số mạch ảo Phát biểu sau thiết bị Gateway? c Thực chuyển đổi từ tầng vật lý đến tầng ứng dụng Tải xuống (download) gì? c Sao chép thơng tin từ máy chủ máy khách Thiết bị Switch xử lý tầng mơ hình OSI? a Tầng 2: Data Link Loại cáp sử dụng để kết nối router với switch? b Straight-through cable (cáp thẳng) Khi so sánh mạng gam liệu (datagram subnet) mạng mạch ảo (virtual circuit subnet), câu phát biểu sau đúng? b Mạng mạch ảo yêu cầu thiết lập kết nối, mạng gam liệu không Phát biểu với X.25? c X.25 bảo đảm tính nguyên vẹn liệu chuyển giao Phát biểu với X.25? c X.25 hướng kết nối Router thiết bị sử dụng để làm gì? c Tìm đường chuyển tiếp gói tin Khi lựa chọn card mạng, cần xem xét yếu tố nào? d Loại bus hệ thống máy tính mạng Nhiệm vụ khơng phải NIC (network interface card)? a Sửa lỗi truyền liệu Loại cáp sử dụng để kết nối PC với PC? a Crossover cable (cáp chéo) Phương tiện kết nối mạng phổ biến cho máy tính để bàn là? d Kết nối với cáp xoắn đôi Phát biểu với X.25? d Tất Loại cáp sử dụng để kết nối switch với PC? d Straight-through cable (cáp thẳng) Khi lựa chọn card mạng, cần xem xét yếu tố nào?c Loại phương tiện truyền dẫn sử dụng topo mạng Nhiệm vụ NIC (network interface card) là? a Cung cấp khả kết nối mạng Phương tiện kết nối mạng phổ biến cho máy tính xách tay là? c Tất Khi so sánh Frame Relay ATM, phát biểu sai? Dung lượng gói tin hai tương tự Khi so sánh mạng gam liệu (datagram subnet) mạng mạch ảo (virtual circuit subnet), câu phát biểu sau sai? c Tắc nghẽn thường xảy giai đoạn bắt đầu tìm tuyến đường cho liệu mạng mạch ảo Phát biểu với Frame Relay? d Frame Relay sử dụng mã phát lỗi Ví dụ tải xuống (download) là? b Tất Khi so sánh mạng gam liệu (datagram subnet) mạng mạch ảo (virtual circuit subnet), câu phát biểu sau đúng? d Mạng gam liệu cho phép chất lượng dịch vụ mạch ảo Tải xuống (download) gì? a Sao chép thông tin từ máy chủ máy khách Khi so sánh mạng gam liệu (datagram subnet) mạng mạch ảo (virtual circuit subnet), câu phát biểu sau đúng? d Mạng gam liệu cho phép chất lượng dịch vụ mạch ảo Khi lựa chọn card mạng, cần xem xét yếu tố nào? c Loại giao thức sử dụng mạng Để kết nối mạng, máy tính cần phải có? b Card mạng Thiết bị Repeater xử lý tầng mơ hình OSI? b Tầng 1: Physical Hãy cho biết thiết bị trên, thiết bị Switch? Thiết bị C Hiện nay, thiết bị kết nối Internet? a Tất Modem thiết bị sử dụng nhằm mục đích gì? X.25 đánh địa gói tin sử dụng thông tin sửa lỗi Phát biểu với X.25? a X.25 đánh địa gói tin sử dụng thông tin sửa lỗi Phát biểu sau thiết bị Gateway? c Thực chuyển đổi từ tầng vật lý đến tầng ứng dụng Modem thiết bị sử dụng nhằm mục đích gì? d Biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số ngược lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu trả lời trắc nghiệm mạng máy tính, Tài liệu trả lời trắc nghiệm mạng máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay