Nhiễu trong các hệ thống điều chế tương tự

49 11 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2018, 15:13

Chương 7: Nhiễu hệ thống điều chế tương tự 7.1 Nhiễu băng dải 7.2 Nhiễu hệ thống điều chế sóng mang liên tục 7.3 Nhiễu hệ thống điều chế góc 7.4 Nhiễu PLL Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Vấn đề tín hiệu thu Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 7.1 Nhiễu băng dải Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Đặc tính nhiễu băng dải Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Mơ hình thu có giải điều chế Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 7.2 SNR điều biên ▪ Tách sóng đồng bộ: cho ngõ thành phần pha với tín hiệu sóng mang triệt tiêu thành phần vng pha với tín hiệu sóng mang ▪ Tách sóng đường bao: cho ngõ thành phần đường bao dương (biên độ) tín hiệu ngõ vào (thường có thêm chức loại bỏ thành phần DC tín hiệu ngõ ra) Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Tách sóng đồng cho DSB Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Tách sóng đồng cho AM (100%) Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Tách sóng đồng cho SSB/VSB Th.S Nguyễn Thanh Tuấn SNR với tách sóng đồng Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 10 Nhiễu PLL (chỉ xét nhiễu VCO) Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 35 Jitter Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 36 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 37 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 38 Tóm tắt ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Đặc tính nhiễu băng dải? Đặc tính nhiễu biên độ nhiễu pha? Ảnh hưởng nhiễu loại điều chế? SNR trước sau loại giải điều chế? Ảnh hưởng nhiễu VCO PLL? Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 39 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 40 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 41 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 42 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 43 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 44 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 45 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 46 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 47 Bài tập Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 48 Bài tập 10 Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiễu trong các hệ thống điều chế tương tự, Nhiễu trong các hệ thống điều chế tương tự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay