Hệ thống thông tin tương tự

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2018, 15:12

Chương 6: Hệ thống thông tin tương tự 6.1 Hệ thống ghép kênh theo tần số FDM 6.2 Vòng khóa pha PLL ứng dụng hệ thống thông tin 6.3 Máy thu cho điều chế sóng mang liên tục: AM, FM Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Ghép kênh đa truy cập  ? Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 6.1 Ghép kênh theo tần số     Nguyên lý hoạt động Sơ đồ khối Phổ phân bố kênh theo tần số Các khối điều chế phụ – Tần số sóng mang phụ – Khoảng bảo vệ Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Ví dụ Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Ghép kênh FDM Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Phân kênh FDM Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Ví dụ Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Hệ thống vệ tinh  FDMA Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 10 Bài tập  Xác định băng thông sau điều chế AM 50%, DSB, USSB, LSSB, FM với độ nhạy di tần 25KHz tín hiệu thơng tin (t:ms) sau: 1) cos2(1@t) 2) cos3(1@t) 3) sinc(t) = sin(t)/(t) 4) sinc(1@t) 5) sinc(t).cos(t) 6) sinc(t).cos(1@t) 7) sinc(1@t).cos(t) 8) sinc(1@t).cos(1@t) 9) rect(t) = (t) 10) rect(1@t) = (1@t) Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 58 Bài tập  Cho tín hiệu tương tự băng gốc khác có tần số lớn 4KHz, 3Khz 2KHz ghép kênh truyền có băng thơng [10@ ÷ 12@]KHz Vẽ sơ đồ khối (nguyên lý) thực việc ghép kênh theo tần số FDM (yêu cầu khoảng bảo vệ tối thiểu kênh 1KHz) với thông số cụ thể (phương pháp điều chế kèm thông số, tần số sóng mang) trường hợp sau: a) Các tần số sóng mang lựa chọn tùy ý b) Chỉ dùng tần số sóng mang sau: 5KHz, 10KHz 100KHz c) Chỉ dùng tối đa khối điều chế tần số lớn tần số sóng mang sử dụng nhỏ d) Chỉ dùng tối đa khối điều chế tần số lớn tần số sóng mang sử dụng nhỏ Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 59 Bài tập  Cho tín hiệu tương tự băng gốc khác có băng thơng tần số dương (0 ÷ 4)KHz ghép kênh truyền có băng thơng [10@ ÷ 12@]KHz Xác định số lượng tối đa tín hiệu ghép vẽ sơ đồ khối (nguyên lý) thực việc ghép kênh theo tần số FDM (yêu cầu khoảng bảo vệ tối thiểu kênh 1KHz) với thông số cụ thể (phương pháp điều chế kèm thơng số, tần số sóng mang) trường hợp sau: a) Các tần số sóng mang lựa chọn tùy ý b) Chỉ dùng tần số sóng mang sau: 5KHz, 1@KHz, 2@KHz, 100KHz c) Làm lại câu b) với số khối điều chế sử dụng d) Số khối điều chế sử dụng tương ứng với số khối điều chế tần số lớn tần số sóng mang sử dụng nhỏ Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 60 Bài tập  Cho tín hiệu tương tự băng gốc thực khác có tần số lớn 2KHz, 3KHz 4KHz ghép kênh truyền a) Trong trường hợp kênh truyền có băng thơng [100 ÷ 11@]KHz, vẽ sơ đồ khối (nguyên lý) dùng phương pháp ghép kênh theo tần số FDM với thông số cụ thể b) Xem xét thêm phương án ghép kênh theo tần số FDM thỏa điều kiện tần số sóng mang sử dụng nhỏ 100KHz Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 61 Bài tập  Cho tín hiệu tương tự khác có băng thơng [0 ÷ 3KHz] ghép kênh theo tần số FDM điều chế sóng mang hình vẽ Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 62 Bài tập (tt) a) Xác định băng thông yêu cầu tối thiểu kênh truyền b) Trong trường hợp kênh truyền có băng thơng [10@KHz ÷ 13@KHz], xác định tần số sóng mang fc1 < fc2 < fc3 < fc c) Làm lại câu b) để khoảng bảo vệ kênh tín hiệu lớn Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 63 Bài tập  Thiết kế phương án đổi tần cho máy thu vơ tuyến AM có thơng số sau: tần số sóng mang Fc đài AM thay đổi từ 140MHz đến 145MHz với độ rộng băng điều chế tín hiệu 10KHz, tần số trung tần cần chọn cho loại lọc tồn hệ thống có hệ số phẩm chất 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin tương tự, Hệ thống thông tin tương tự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay