SKKN sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh ở môn khoa học lớp 5

15 14 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:57

Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự đào tạo, coi trọng thực hành ngoại khoá làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét học vẹt, học chay. Theo quan điểm dạy học theo hướng tích cực, tính vừa sức, theo đối tượng học sinh. Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học A ĐẶT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Chúng ta vững bước tiến vào kỉ XXI, kỉ khoa học tiên tiến đại Vì đòi hỏi nguời có tri thức đáp ứng kịp thời đồi hỏi ngày cao đất nước nhằm cơng nghiệp hố, đại hố đất nước theo định hướng Đảng ta: “ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh , đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn nâng cao chất lượng giáo dục, tạo chuyển biến vững giáo dục đưa giáo dục nước nhà vững bước tiến vào kỉ XXI Năm học 2017 - 2018 với tinh thần đạo ngành giáo dục tiếp tục phong trào: “ Đổi phương pháp giảng dạy ” Đồng thời để góp phần thực nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội Đảng ta từ 2017- 2020 Đổi phương pháp dạy học, phát huy tư sáng tạo, lực tự đào tạo, coi trọng thực hành ngoại khoá làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét học vẹt, học chay Theo quan điểm dạy học theo hướng tích cực, tính vừa sức, theo đối tượng học sinh Do đòi hỏi tất mơn học nhà trường phải trang bị cho em kiến thức có mơn khoa học Mơn khoa học lớp chương trình Tiểu học 2000 đến đề cập đến vấn đề thuộc chủ đề bản: - Con người sức khoẻ - Vật chất lượng - Thực vật động vật - Môi trường tài nguyên thiên nhiên Thế giới bao gồm vật không sống ( gọi giới vơ sinh sáng, nhiệt, nước, khơng khí vật khơng sống gọi giới hữu sinh hay sinh vật động vật , thực vật, người Chương trình mơn khoa học lớp không dừng lại nhiệm vụ cung cấp cho học sinh hiểu biết ban đầu giới tự nhiên mà giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế ngày Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học Để đạt điều đó, đòi hỏi giáo viên phải biết lựa chọn cho phương pháp giảng dạy thích hợp với nội dung dạy, đối tượng học sinh Đối với môn khoa học chương trình tiểu học ngồi phương pháp dạy học đề cập đến sách giáo viên quan sát, hỏi đáp, thảo luận, điều tra Trong chủ đề Vật chất lượng chủ yếu sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh Trong chương trình khoa học lớp có nhiều sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh Phương pháp thí nghiệm chứng minh thường dùng để dạy học nghiên cứu vật, tượng, q trình diễn giới tự nhiên Đó phương pháp đặc trưng để kênh chữ đạo, hướng dẫn học sinh, giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức II.CƠ SỞ THỰC TIỄN: Qua thực tế giảng dạy trường Tiểu học phần khoa học Qua dự học tập kinh nghiệm đồng nghiệp nhà trường nhiều giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp Nhiều học sinh lúng túng học tập cách làm thí nghiệm nên nhiều tiết dạy khơng đạt đích cuối truyền thụ kiến thức trọng tâm cho học sinh, giảng không sâu dàn trải bị :“ cháy giáo án ” nhiều tiết dạy không đảm bảo thời gian không gây hứng thú học tập cho học sinh Dẫn đến tình trạng học sinh nắm máy móc , thụ động, chất lượng học tập chưa cao Việc sử dụng phương tiện dạy học trực quan, dụng cụ, vật liệu, điều kiện thí nghiệm giảng lớp số giáo viên trọng song nhiều giáo viên coi nhẹ việc sử dụng phương tiện trực qua Nhiều giáo viên sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh giáo viên nói, học sinh khơng thực hành Nó cộng cụ để minh hoạ cho giảng vấn đề thầy đưa mà chưa ý đến việc khai thác kiến thức từ phương tiện để phát triển tư cho học sinh phát huy tính tích cực chủ động học sinh dạy học khoa học trường Tiểu học Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học Việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước Chính thực tế có nhiều giáo viên trăn trở, suy tư, chưa hài lòng với thực chất lượng dạy nên ngày đêm miệt mài nghiên cứu tìm sáng kiến mới, phương pháp mới, phương pháp hay nhằm đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc thù mơn q trình nhận thức học sinh Giúp em học tập cách nhẹ nhàng có hiệu yêu cầu cấp thiết giáo dục nói chung bậc Tiểu học nói riêng Xuất phát từ thực tế, để việc sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh giảng dạy môn tự nhiên xã hội phần khoa học trường Tiểu học đạt kết cao Tôi đầu tư thời gian để nghiên cứu kiểm nghiệm qua thực tế giảng dạy mình, rút kinh nghiệm: “ Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học ” B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: -Nội dung chương trình mơn khoa học lớp trường tiểu học -Các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu -Sách hướng dẫn mơn khoa học lớp tài liệu tham khảo khác có liên quan đến môn học - Đồ dùng dạy học môn khoa học lớp trường Tiểu học II.ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG: Trước nghiên cứu thực kinh nghiệm : “ Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học ” Tôi dã tiến hành khảo sát thực nghiệm lớp 5A lớp học mà nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy.Tôi tiến hành khảo sát tuần 21 tuần 22 năm 2018 với kết sau: Tổng Số: Điểm: -10: Điểm 8-7: Với kết khảo sát thấy rằng: Điểm 5-6: Dưới 5: Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học - Chất lượng học sinh mơn Khoa học thấp - GV chưa có kinh nghiệm dạy dạng Thí nghiệm - CM - Tỉ lệ học sinh đạt số khá, giỏi hạn chế - Kĩ làm thí nghiệm học sinh theo hướng dẫn giáo viên chưa tốt - Khả tiếp thu kiến thức học sinh hạn chế III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Xuất phát từ tồn năm học trước sở thực trạng nói trên, việc nghiên cứu đổi dạy kiểu thí nghiệm chứng minh mơn khoa học trường Tiểu học việc làm cần thiết nhằm khắc phục tháo gỡ dần bước thực trạng nói nhằm nâng cao hiệu dạy phát huy đối tượng học sinh lớp tham gia vào việc lĩnh hội tri thức Tôi mạnh dạn nghiên cứu tìm hiểu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học trường Tiểu học kiểu thí nghiệm chứng minh cho học sinh dựa phương pháp: -Phương pháp phân tích tổng hợp: Đọc nghiên cứu tài liệu khái quát thành số khái niệm luận điểm chung -Phương pháp khảo sát, đánh giá -Xây dựng mơ hình nghiên cứu -Phỏng vấn, điều tra thực trạng -Lựa trọn phương pháp nguyên tắc dạy phân môn khoa học kiểu thí nghiệm chứng minh -Phương pháp thực nghiệm -Phương pháp tổng kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm - Phương pháp kiểm tra qua thi IV.NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC TẾ ĐÃ LÀM: Xuất phát từ yêu cầu phương pháp thí nghiệm chứng minh trình thực kinh nghiệmSử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu họcSử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học Để đạt yêu cầu tơi tiến hành hai khâu: Soạn giảng lớp hai khâu quan trọng trình lên lớp người giáo viên Cụ thể: Đối với việc soạn bài: Việc soạn khâu chuẩn bị chi việc giảng lớp người giáo viên Nhưng lại khâu quan trọng trình lên lớp Bài soạn chuẩn bị kĩ chu đáo, quan tâm đến đối tượng học sinh, định lớn đến thành cơng dạy Nó giống chuẩn bị kĩ cho trận đánh quân muốn trận đánh giành thắng lợi phụ thuộc nhiều vào chuẩn bị người huy Do trình soạn người giáo viên theo bước sau đây: a) Bước thứ nhất: Nhiệm vụ khâu soạn bài, sâu vào nghiên cứu kĩ nội dung kiến thức học sách giáo khoa, sách hướng dẫn giáo viên Rồi tìm đọc sách tham khảo tài liệu có liên quan đến kiến thức học để bổ sung, cung cấp mở rộng cho giảng Vì qua thực tế giảng dạy thấy số kiến thức khoa học trừu tượng học sinh Do người giáo viên không nghiên cứu kĩ nội dung dẫn tới lời thầy giảng học sinh không hiểu cả, xa rời thực tế Đặc biệt nghiên cứu nội dung kiến thức học giúp học sinh, giáo viên chuẩn dụng cụ cần thiết cho học b) Bước thứ hai: Tiếp giáo viên phải xác định rõ mục đích yêu cầu để có định hướng giảng dạy đặc biệt kiến thức trọng tâm Trong trình soạn giáo viên phải xác định rõ xem phần kiến thức trọng tâm cần truyền thụ lớp sâu Còn phần kiến thức phụ, kiến thức minh hoạ lướt qua Vì giáo viên không xác định rõ xem phần kiến thức trọng tâm cần truyền thụ, giáo viên khỏi dạy không thành công “ cháy giáo án ” không khắc sâu kiến thức, dẫn tới học sinh chán học mơn Ví dụ: Dạy 26 : Đá vơi Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học GV xác định rõ kiến thức trọng tâm học là: - Phát tính chất đá vơi cách thí nghiệm cọ sát đá cuội đá vơi - nêu nhận xét - Đá vơi dùng để làm ? - Hoặc ví dụ dạy 30: Cao su Kiến thức trọng tâm là: Nêu tính chất cao su,ứng dụng cao su c) Bước thứ 3: Đây bước quan trọng bước người giáo viên chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, điều kiện thí nghiệm Trên sở kiến thức trọng tâm xác định, giáo viên phải biết lựa chọn dụng cụ vật liệu cần thiết cho học Đây khâu quan trọng khâu soạn người giáo viên chuẩn bị chu đáo thu hút ý học sinh.Để cho thí nghiệm thành cơng giáo viên phải làm đi, làm lại thí nghiệm nhiều lần trước chuẩn bị dạy Có giáo viên hướng dẫn học sinh làm thành cơng thí nghiệm Chẳng hạn dạy 26: “ Đá vôi" Giáo viên học sinh cần chuẩn bị sau ( Học sinh chuẩn bị theo nhóm ) - Một đá cuội, đá vơi - Một dấm chua a- xít loãng - Hai khay nhỏ nhựa thuỷ tinh d) Bước thứ tư: Công việc cuối khâu soạn giáo viên khâu soạn giáo án Giáo án người thầy lên lớp, giống vẽ kĩ thuật nhà kĩ xây dựng Do giáo án người giáo viên để dạy giáo viên thiết kế phải thể rõ bước quy trình lên lớp (tổ chức, kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố hướng dẫn học sinh học nhà) Trong đặc biệt giảng , giáo án phải thể rõ công việc thầy trò; phương pháp thí nghiệm chứng minh dụng cụ, vật liệu, có hệ thống câu hỏi logic phù hợp với đối tượng học sinh Đặc biệt thông qua thí nghiệm chứng minh có 10 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học câu hỏi để phát huy tư sáng tạo học sinh thích tìm tòi khám phát giới tự nhiên Tiến trình giảng lớp: Đây khâu quan trọng tiến hành lớp chuẩn bị kỹ lưỡng khâu soạn đến việc xác định kiến thức trọng tâm , chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết Cụ thể : a- Khâu kiểm tra cũ: Khi kiểm tra cũ thường kiểm tra học trước Sau tơi kiểm tra chuẩn bị học sinh(dụng cụ) Bước kiểm tra dụng cụ đầu học quan trọng em đem thiếu dụng cụ khơng làm thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng lớn đến việc nắm kiến thức Ví dụ: Trước chuyển sang học 26: “Đá vôi ” kiểm tra cũ giáo viên đặt câu hỏi: - Nhơm có tính chất gì? Nêu số đò vật làm nhôm b -Trong bước giảng mới: Đây nội dung quan trọng nhất, chiếm thời gian dài quy trình lên lớp người giáo viên Để dạy tốt kiểu phương pháp thí nghiệm chứng minh theo bước sau đây: *Bước 1: Giáo viên nêu mục đích thí nghiệm Chẳng hạn dạy bài26: “ Đá vôi”: Mục đích thí nghiệm 1: Chứng minh đá vơi khơng cứng -Hoặc mục đích thí nghiệm là: Chứng minh tác dụng a-xít đá vôi sủi bọt *Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị d/ cụ, vật liệu, điều kiện t/ nghiệm Ví dụ dạy 26: "Đá vơi" u cầu học sinh chuẩn bị : đá cuội, đá vơi, dấm chua, khay nhỏ 11 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học *Bước 3: Cách làm thí nghiệm giáo viên nêu cách làm thí nghiệm -Thực thao tác nào? Trên vật gì? -Quan sát dấu hiệu gì? Trên vật nào? Bằng giác quan nào? Ví dụ dạy 30 : “ Cao su": Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm : - Ném bóng cao su xuống sàn nhà - Kéo căng dây cao su - HS quan sát nêu nhận xét *Bước 4: Tiến hành thí nghiệm - Học sinh bố trí, lắp ráp dụng cụ thí nghiệm theo bước vạch - Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm, cá nhân.Tuỳ thí nghiệm, tuỳ trình độ học sinh giáo viên có thể, thể vai trò dạy học theo phương pháp thí nghiệm mức độ khác Chẳng hạn: -Thí nghiệm khó làm giáo viên làm mẫu , hướng dẫn học sinh làm theo -Hoặc giao nhiệm vụ, giúp đỡ học sinh bước tiến hành thí nghiệm -Hoặc giáo viên giao nhiệm vụ, học sinh tự làm, theo dõi hướng dẫn kịp thời giáo viên thấy cần thiết *Bước 5: Phân tích kết kết luận Sau học sinh làm thí nghiệm yêu cầu phân tích kết rút kết luận Giáo viên dùng hệ thống câu hỏi để học sinh nêu kết thí nghiệm Từ kết thí nghiệm giáo viên gợi mở để học sinh biết cách so sánh, suy luận, khái quát để rút kết luận c Khâu củng cố hướng dẫn học sinh học nhà: Thông thường dạy học khoa học trường Tiểu học khâu củng cố hướng dẫn thường bị coi nhẹ Song thực tế chất lượng đào tạo nhà trường Tiểu học không đơn dựa vào phương pháp dạy thầy mà phụ thuộc vào phương pháp học tập học sinh Đối với môn khoa học giáo viên 12 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học dạy dùng phương pháp thí nghiệm chứng minh để dạy kiểu khâu củng cố giáo viên dựa sở Sau giáo án cụ thể minh hoạ cho việc làm trên: Bài 30:Cao su  , Mục tiêu Sau học, HS biết: - Làm thực hành để tìm tính chất cao su - Kể tên vật liệu dùng để chế tạo cao su - Nêu tính chất, cơng dụng cách bảo quản đồ dùng cao su , Đồ dùng dạy- học - Hình trang 62,63 SGK - Sưu tầm số đồ dùng cao su bóng, dây chun, mảnh xăm, lốp, , Hoạt độngdạy- học 1, KT: (5’) - Nêu tính chất cơng dụng thủy tinh 2, Bài a, Giới Thiệu Bài (1’) b, Hoạt động1: (15’)Thực hành *Mục tiêu: HS làm thực hành để tìm tính chất đặc trưng cao su *Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - Các nhóm làm thực hành theo Bước 2: Làm việc lớp dẫn trang 63 SGK - Đại diện số nhóm báo cáo kết - Ném bóng cao su xuống sàn nhà, làm thực hành nhóm ta thấy bóng nào? - HS trả lời - Kéo căng sợi dây cao su Khi buông tay sợi dây cao su nào? - HS trả lời Kết luận: Cao su có tính đàn hồi c, Họat động2:(15’) Thảo luận *Mục tiêu: Giúp HS: - Kể tên vật liệu dùng để chế tạo cao su - Nêu tính chất, công dụng cách bảo quản đồ dùng cao su *Cách tiến hành : Bước 1: Làm việc cá nhân - HS đọc nội dung mục Bạn cần Bước : Làm việc lớp biết trang 63 SGK để trả lời câu GV gọi số HS trả lời hỏi cuối câu hỏi : 13 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học - Có loại cao su? Đó loại ? - HS trả lời - Ngồi tính đàn hồi tốt, cao su có - HS trả lời tính chất ? - HS trả lời - Cao su sử dụng để làm ? - Hs trả lời Nêu cách bảo quản đồ dùng cao su 3, Củng cố dặn dò(3’) Về bảo quản đồ dùng cao su nnhư điều học IV.KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: Sau vận dụng kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy, thực hiện, thực nghiệm Kết việc áp dụng kinh nghiệm: “ Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học ” Tôi tién hành khảo đạt số kết sau: Đề bài: Câu Nêu ví dụ chứng tỏ khơng khí chuyển động tạo thành gió? Câu 2.Nguyên nhân gây gió tự nhiên? Câu Giải thích tượng : Khơng khí lạnh phía Bắc nước ta gây gió mùa Đơng Bắc? Sau chấm kết kiểm tra lớp A cho thấy: Tổng XLGiỏi XLKhá XLTrung bình XL Yếu Số % Số % Số % số Số % 33 15 45% 13 39% 16% 0% Qua số liệu trên, thấy số em điểm giỏi tăng lên rõ rệt khơng số học sinh đạt điểm yếu, chất lượng nâng cao Chứng tỏ kinh nghiệm có hiệu giảng dạy, học sinh nhớ lâu hơn, kĩ tư tốt Đặc biệt phần kĩ qua kiểm tra vấn đáp em diễn đạt mạch lạc hơn, tự tin xác Riêng thân dạy : “ Kiểu thí nghệm chứng minhphương pháp thí nghiệm giảng dạy giáo viên thời gian thuyết trình, giảng thu hút ý học sinh Các hoạt động dạy học thầy trò diễn nhẹ nhàng, hiệu Học sinh hứng thú học tập khơng áp đặt phát huy tính tự học tự chủ học sinh V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM : 14 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học Việc đổi phương pháp giảng dạy nhiệm vụ trọng tâm người giáo viên nghiệp trồng người Đặc biệt tình hình chung đất nước thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Người giáo viên có thực tốt cơng tác đổi phương pháp giảng dạy trình soạn giảng truyền thụ kiến thức trọng tâm cho học sinh Phương pháp thí nghiệm chứng minh phục vụ cho: “ Quy trình dạy kiểu thí nghiệm chứng minh môn khoa học trường Tiểu học ” nhằm phát huy tư sáng tạo cho học sinh Đây phương pháp đặc thù mơn phù hợp với đặc điểm nhận thức học sinh, giúp em dễ hiểu bài, dễ nhớ, nhớ lâu kiến thức Nó dùng vào bước giảng dạy: -Dùng để kiểm tra cũ -Dùng để giúp học sinh phát kiến thức mới, để rèn luyện kĩ cho học sinh so sánh, phân tích, tổng hợp, rút kiến thức Đây phương pháp rèn luyện cho học sinh thói quen tự học em thực hành làm thí nghiệm để chống lối học chay, học vẹt -Dùng để củng cố hướng dẫn học sinh nhà học làm giúp em khắc sâu kiến thức, nhớ kiến thức lâu Sau nghiên cứu tìm hiểu tiến hành thực nghiệm giảng dạy trường Tiểu học đến kinh nghiệm *Đối với giáo viên: -Phải hiểu rõ chức nhiệm vụ phân môn khoa học để có hình thức tổ chức phương pháp dạy học cho phù hợp tránh dạy nhồi nhét, áp đặt, hứng thú cho học sinh học -Giáo viên phải tự trau dồi cho có kiến thức vững chắc, ngôn ngữ phải chuẩn xác, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, sáng -Xác định rõ mục tiêu tiết dạy để chuẩn bị cách chu đáo đầy đủ phương tiện dạy học phục vụ cho dạy dạy giáo viên phải xác định được: Bài dạy cần ? Và dạy ? Để tiết dạy nhẹ nhàng tự nhiên hiệu Từ biết lựa chọn phương pháp cách thức tổ chức 15 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học phần học cho phù hợp Trên sở đó, xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với loại đối tượng học sinh lớp giúp em dễ tìm kiến thức học -Biết phân loại đối tượng học sinh lớp để có biện pháp bồi dưỡng giúp đỡ cố gắng đối tượng học sinh lớp -Biết lựa chọn hệ thống phương pháp hình dạy học phù hợp với nội dung dạy đối tượng học sinh lớp tạo nên hoạt đồng thầy trò, tạo hứng thú học tập học sinh cách tự nhiên, thoải mái để đạt yêu cầu giáo viên cần phải biết khai thác vốn kiến thức học sinh vào việc xây dựng kiến thức học *Đối với học sinh: -Phải tích cực học tập, chuẩn bị trước đến lớp -Đầy đủ sách giáo khoa đồ dùng học tập mơn học -Phải tích cực tham gia luyện tập làm thí nghiệm chứng minh để nắm kiến thức -Tích cực huy động vốn kiến thức tham gia vào trình học tập, Xây dựng kiến thức học -Cần phát huy tính chủ động sáng tạo hoạt động học, mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng để rèn luyện cho phương pháp học tập tích cực lĩnh tự tin, biết ứng xử thông minh đắn với môi trường xung quanh VI.PHẠM VI ÁP DỤNG : “ Quy trình dạy kiểu thí nghiệm chứng minh mơn khoa học trường Tiểu học ”có thể áp dụng tất đối tượng học sinh trường - Có thể áp dụng cho thầy cô giáo phân công giảng dạy trường Tiểu học Để áp dụng tốt kinh nghiệm giáo viên cần lưu ý số điểm sau: Khâu soạn bài: Yêu cầu giáo viên phải chu đáo khâu chuẩn bị từ việc nghiên cứu nội dung kiến thức đến việc xác định kiến thức trọng tâm chuẩn bị dụng 16 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học cụ, vật liệu, điều kiện cần thiết cho thí nghiệm giảng tập trung có hiệu cao Khâu giảng dạy giáo viên: Giáo viên phải tận dụng triệt để phương pháp thí nghiệm chứng minh quy trình dạy kiểu thí nghiệm chứng minh phân môn khoa học Sử dụng triệt để phương pháp thí nghiệm chứng minh bước lên lớp Vì theo tơi khơng có phương để học sinh dễ phát kiến thức, nắm kiến thức nhanh phương pháp trực quan thí nghiệm học sinh thực hành Học sinh: Một yếu tố không phần quan trọng để đề tài thành công học sinh Các em phải có hứng thú học tập mơn từ tính tò mò, sáng tạo việc chủ động nắm kiến thức học sinh C.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: I.KẾT LUẬN: Qua việc nghiên cứu thực đề tài nhận thấy việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng nhà trường Nó có tác dụng vơ to lớn việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt thời đại nghiệp giáo dục ngày Đảng nhà nước quan tâm Do từ người cán quản lí đến đồng chí giáo viên nhà phải xác định rõ nhiệm vụ trị mặt trận giáo dục phải sức học tập để khơng ngừng nâng cao trình độ văn hố, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thân Đồng thời phải trọng làm tốt cơng tác chăm sóc giáo dục cho em nhân cách ban đầu người xã hội chủ nghĩa đáp ứng với thời đại cơng nghiệp hố đại hố đất nước Trên số kinh nghiệm q trình: “ Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học ” .Qua nhiều năm làm công tác giảng dạy tự nhận học phương pháp tốt khơng có chuẩn bị thầy trò Thầy 17 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học phải đầu tư nghiên cứu dạy chu đáo cẩn thận Trò phải đọc chuẩn bị thật tốt có đạt kết tốt học tập: II.NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN KIẾN NGHỊ: Để có tiết dạy thành công nghiệp trồng người theo tơi việc sử dụng phương pháp thí nghiệm dạy kiểu thí nghiệm chứng minh có tác dụng lớn, thiết thực Nhưng phương pháp dạy trường việc sử dụng phương pháp thí nghiệm hạn chế nên nhiều tiết học dạy chay mơnmơn tự nhiên xã hội Do giáo viên làm công tác chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy qua dự đồng nghiệp xin đề xuất số kiến nghị 1.Đối với phòng giáo dục: - Đề nghị với cấp lãnh đạo cần quan tâm việc nâng cao trình độ giáo viên -Cần tổ chức mở rộng nhiều chuyên đề đổi hình thức tổ chức hoạt động mơn họcđể giáo viên tham gia hoạt động học tập 2.Đối với nhà trường: Cần tạo điều kiện quan tâm sở vật chất có trách nhiệm giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chun mơn mặt 3.Đối với giáo viên: Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ nhận thức trình độ chun mơn Phải siêng chuẩn bị đồ dùng dạy học trình chiếu Pa –ra- bơn tạo khơng khí học tập sơi tích cực hoạt động III.LỜI CẢM ƠN: Dạy hay , học tốt bài, chương tồn chương trình thực tâm nguyện tất giáo viên tâm huyết với nghề Trong điều kiện hạn chế thực cố gắng tự rèn luyện Điều may mắn chuyển công tác trường Tiểu học làm việc, học hỏi đồng nghiệp giàu kinh nghiệm nhiều khả chun mơn Tơi tự cố gắng theo kịp yêu cầu môn trường đáp ứng đòi hỏi việc tự nâng 18 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh mơn khoa học Lớp trường tiểu học cao tay nghề Tơi mạnh dạn trình bày ý kiến cách thức giảng dạy cụ thể mà tơi làm Với phạm vi trình độ lí luận thân khả nghiên cứu hạn chế nên kinh nghiệm nhiều điểm tồn Do tơi mong nhận ý kiến đóng góp chân thành hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp kinh nghiệm hồn thiện đạt hiệu tốt Tơi xin chân thành cảm ơn! LÊ MINH PHÀN 19 ... q trình thực kinh nghiệm “ Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học ” Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học Để đạt yêu cầu... sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh Trong chương trình khoa học lớp có nhiều sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh Phương pháp thí nghiệm chứng minh thường dùng để dạy học nghiên cứu... phương pháp học tập học sinh Đối với môn khoa học giáo viên 12 Sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh môn khoa học Lớp trường tiểu học dạy dùng phương pháp thí nghiệm chứng minh để dạy kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh ở môn khoa học lớp 5, SKKN sử dụng phương pháp thí nghiệm chứng minh ở môn khoa học lớp 5, B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay