Ke hoach to van phong

16 13 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:41

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG TH VÕ MIẾU Số: 01 /KHVP-TrTH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Võ Miếu, ngày 10 tháng năm 2010 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VĂN PHÒNG Năm học: 2010-2011 - Căn Công văn số 4919/BGD-ĐT-GDTH ngày 17 tháng năm 2010 Bộ Gíao dục-Đào tạo Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2010-2011 bậc học giáo dục tiểu học; - Căn kế hoạch năm học 2010 – 2011 Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Miếu - Căn vào tình hình thực tế nhà trường năm học 2010 – 2011 Tổ Văn phòng xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 sau: A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Chức năng, nhiệm vụ: Tổ Văn phòng có vị trí đặc biệt quan trọng nhà trường tiểu học, có mối quan hệ chặt chẽ tới tất tổ chức nhà trường tiểu học Tổ văn phòng bao gồm thành viên trực tiếp thực cơng tác hành nhà trường, nhằm phục vụ hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, giáo dục nhà trường Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành hoạt động lĩnh vực hành trường tiểu học Tham mưu Hiệu trưởng đạo thực nhiệm vụ, hoạt động trường tiểu học Nắm bắt xử lý kịp thời thông tin liên quan đến nhà trường Tổ văn phòng năm học 2010- 2011 gồm thành viên sau: Nguyễn Hồng Lâm: Kế tốn – Nhân viên văn phòng -Tổ trưởng Hà Thị Xanh: Giáo viên – Phụ trách Thư viện - Tổ phó; Hà Thị Kim Cúc :Giáo viên - Thủ quỹ - Phụ trách Thiết bị -Tổ viên Hoàng Thị Hoa: Nhân viên văn phòng -Tổ viên 2.Những thuận lợi khó khăn bản: Thuận lợi: Được quan tâm đạo trực tiếp lãnh đạo từ năm học trước nhà trường thành lập lại tổ Văn phòng nên hoạt động tổ dần có nề nếp đạt hiệu cơng việc giao Đa số thành viên tổ trẻ, sức khỏe nhiệt tình cơng tác lâu năm ngành, nghề nên có nhiều kinh nghiệm cơng việc giao Các thành viên tổ nêu cao tinh thần đoàn kết, biết phối hợp tốt công việc tạo đồng giải cơng việc, có ý thức trách nhiệm cao công việc Các thành viên tổ ổn định nơi ăn chỗ ở, sống không xa quan nơi làm việc nên thuận lợi để nhận hồn thành cơng việc Khó Khăn: Các thành viên tổ cấu sinh hoạt với tổ chuyên môn nên việc thực chế độ làm việc theo hành gặp khó khăn việc sinh hoạt cá nhân Một số đồng chí kiêm nhiệm nên chưa tạo hiệu công việc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn đảm trách Các điều kiên, phương tiện để thực cơng việc thiếu, chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu nên phần chưa thật đáp ứng kịp thời công việc theo đặc trưng tổ Lương hỗ trợ cho cán hợp đồng thấp so với mức thu nhập trung bình lao động xã hội nên họ dành thời gian bươn chải kiếm thêm thu nhập trang trải sống gia đình dẫn đến thiếu nhiệt tình cơng việc giao chưa dành nhiều thời gian trực quan B KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011: I.Chỉ tiêu: 1.Danh hiệu thi đua: - Cá nhân: + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: đ/c + Chiến sĩ thi đua cấp sở: đ/c - Tập thể: 100/% thành viên tổ thống phấn đấu đạt danh hiệu Tổ lao động tiên tiến năm học 2010-2011 2.Về sở vật chất: Phấn đấu hoàn thành tốt mảng cơng việc giao, trì thực tốt hoạt động “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” năm học 2010-2011; bước nâng cấp CSVC, thiết bị trường học phục vụ tốt công tác dạy học đạt chất lượng cao tạo thương hiệu nhà trường tiến dần đến trường đạt chuẩn quốc gia mức độ năm tiếp sau 100% tài sản nghà trường bảo quản đưa vào sử dụng tốt, có hiệu quả; phòng học, bàn ghế khơng vẽ bẩn để học sinh làm hư hỏng ý thức sử dụng Xây dựng hồn thiện cơng trình phê duyệt; quản lý sử dụng hiệu công trình có Tham mưu lãnh đạo vận động nhân dân XD nhà để xe cho CB-GV HS tạo điều kiện tốt để đảm bảo mĩ quan, an toàn tài sản San lấp ao tạo mặt nới rộng sân trường xây thêm phòng học khoảng 1000 m3 đất Đầu tư xây dựng cảnh quan nhà trường xanh-sạch-đẹp cách trồng 50 xanh, cảnh ăn trái 3.Công tác phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ: Tham mưu Hiệu trưởng đề xuất Ban đạo CMC-PCGD xã phân công thành viên BCĐ chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc điểm trường học xã thực tốt vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2010-2011, huy động tối đa trẻ em độ tuổi đến trường, hạn chế tỉ lệ học sinh lưu ban bỏ học biện pháp hữu hiệu Phấn đấu thực thật tốt việc trì nâng cao tiêu chí tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia CMC-PCGDTHĐĐT PCGDTHCS địa bàn quản lý Về thư viện – thiết bị: -Thư viện: Đảm bảo 100% cán giáo viên, 80% học sinh thường xuyên đến thư viện trường đọc sách có 2-3 lần/tuần, sách báo sử dụng bảo quản hợp lý năm, tỉ lệ hư hao không 5% năm 100% Đảm bảo cán bộ, giáo viên phải có lần/tuần tới thư viện Các thiết bị dược sử dụng bảo quản khoa học hợp lý, tỉ lệ hư hao 5% Phải đảm bảo 100% đồ dùng sử dụng mục đích đem lại hiệu cao việc rèn luyện học tập, nâng cao nhận thức nghề nghiệp cho HS GV Thực nghiêm túc quy định, quy trình nghiệp vụ thư viện Quản lý bảo quản tài liệu tài sản thư viện Đảm bảo nội quy, quy định cho mượn sách Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, kiểm theo quy định, lập tờ trình lý, mua sách bổ sung hàng năm Tham mưu lãnh đạo tổ chức tốt Hội thi đọc sách, kể chuyện theo sách, kể chuyện Bác Hồ; bảo quản sách học tặng tặng lại cho học sinh nghèo… Tham gia học tập nghiệp vụ đăng ký dự thi công tác thư viện cấp tổ chức Nâng cao nhận thức CB-GV-NV học sinh vị trí, vai trò tác dụng thư viện từ nhận thức trở thành việc làm cụ thể thiết thực học tập giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện công tác thư viện trường học Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên, học sinh tham gia hoạt động thư viện hình thức phong phú, phù hợp, đảm bảo cung ứng cho CB-GV-NV-HS loại sách giáo khoa, giáo trình, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, tạp chí loại hình tham khảo khác Lên lịch cho GV HS mượn SGK, sách nghiệp vụ tham khảo vào việc sử dụng Internet, làm giáo án điện tử có điều kiện cần Theo dõi thống việc đọc sách, sử dụng sách GV, HS hàng ngày, báo cáo hàng tháng trước phiên họp HĐSP Thực công tác phục vụ, vệ sinh phòng làm việc lãnh đạo, nước uống cho HĐSP Thiết bị: Cung cấp đầy đủ thiết bị dạy học đúng, phù hợp với nội dung giảng theo quy định Bộ GD-ĐT Thực nghiêm túc quy định, quy trình nghiệp vụ phụ trách thiết bị giáo dục Quản lý bảo quản tốt tài liệu, tài sản phòng thiết bị, đảm bảo nội quy, quy định cho mượn đồ dùng Trực tiếp hướng dẫn giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, kiểm theo quy định, lập tờ trình lý mua ĐDDH bổ sung hàng năm Tham mưu với lãnh đạo tổ chức Hội thi làm sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học Theo dõi thường xuyên lịch cho mượn ĐDDH gián phòng thiết bị Cùng tổ trưởng kiểm tra theo dõi việc sử dụng ĐDDH GV, báo cáo hàng tháng họp HĐSP Cơng tác văn phòng: - Văn thư: Xử lý thông tin, báo cáo thường xuyên với Hiệu trưởng hoạt động diễn ngày Làm thư kí cho tất họp hội đồng, tổ Nhận, cập nhật lưu trữ loại công văn đi, đến kịp thời, xếp khoa học xác Xử lý loại cơng văn đảm bảo thông tin đến đối tượng thực triển khai nhanh In ấn phát hành loại cơng văn nhanh chóng u cầu biểu mẫu quy định - Kế tốn, tài chính: Làm tốt chun mơn nghiệp vụ; tốn, làm chế độ kịp thời cho cán giáo viên, nhân viên theo yêu cầu, theo dõi thu, chi đảm bảo niêm yết công khai theo định kỳ quy định hiệu trưởng Phụ trách thống báo cáo chung trường Quản lý văn phòng, làm văn báo cáo theo yêu cầu quy định nhà trường đảm bảo tính pháp quy; cập nhật hồ sơ chứng từ thu chi toán hàng tháng, quý năm học theo hệ thống thời gian loại hồ sơ Quản lý, cập nhật hồ sơ cán công chức, BHYT,BHXH cán giáo viên nhân viên học sinh nhà trường Chịu trách nhiệm tốn, tốn xác, rõ ràng loại quỹ theo luật tài chính; niêm yết báo cáo thu chi ngân sách theo quy định Lập hồ sơ kế toán theo quy định Xây dựng kế hoạch tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, tham mưu việc thu chi quỹ khen thưởng cho Ban đại diện CMHS đảm bảo nguyên tắc, chế độ tiết kiệm Phụ trách toán loại bảo hiểm cho GV HS Công tác TPT đội: Trực tiếp thực cơng tác Đồn, Đội Tham mưu lãnh đạo hoạt động giáo dục nhà trường Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý hoạt động Đội Thiếu niên Sao Nhi đồng, tổ chức, hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường Phối hợp chặt chẽ với GVCN lớp, Cơng đồn trường, Ban đại diện CMHS, ban ngành đoàn thể để tổ chức hoạt động tốt cơng tác giáo dục ngồi lên lớp Quản lí, tổ chức thực kiểm tra đánh giá nếp học sinh Chỉ đạo Đội đỏ, Đội nghi thức hoạt động; tổng hợp công tác thi đua học sinh, phụ trách bồi dưỡng đội ngũ cán đội Quản lí, trang trí phòng truyền thống, đồn đội, bảng tin Tham mưu lãnh đạo chịu trách nhiệm XD kế hoạch, tổ chức hoạt động ngoại khóa Thực tốt phong trào ngành Hội đồng Đội phát động Chỉ đạo hướng dẫn công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc xanh, cảnh Đảm bảo trường ln thân thiện, tích cực xanh-sạch-đẹp Tổ chức buổi phát măng non, phối hợp bồi dưỡng đội tuyển thi đấu thể thao, văn nghệ, vẽ tranh …, quản lý quỹ kế hoạch nhỏ Phụ trách thống kê, báo cáo hoạt động Đồn, Đội, hoạt động ngoại khóa, hội thi Đồn Đội Theo dõi chấm cơng hàng ngày, t̀n, tháng lãnh đạo, thành viên tổ văn phòng Cơng tác y tế học đường: Trực y tế theo phân công Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe cho học sinh năm lần vào đầu năm học Quản lý lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh Mua, bảo quản dụng cụ sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định Bộ y tế; Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết Tham mưu với Hiệu trưởng công tác y tế học đường "An toàn học đường" Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt nhà trường, Ban đại diện CMHS Lập sổ thủ quỹ thu chi theo nguyên tắc quy định tất loại quỹ trường theo đạo Hiệu trưởng; đảm bảo đủ, kịp thời chế độ cho CB-GV-NV Phát lương chế độ khác liên quan đến CB-GV-NV trường Theo dõi, cập nhật sổ cấp phát – ký nhận định loại Lập loại hồ sơ thủ quỹ theo quy định, báo cáo công khai hàng tháng quỹ thu chi đơn vị Thực chi quỹ BHXH cho CB-GV-NV Trực tiếp nộp khoản đóng góp CB-GV-NV với quan chức theo quy định Tất thành viên tổ thực tốt ngày công: 100% thành viên tổ không trễ sớm khộng rời bỏ nhiệm sở lý đáng khơng có ý kiến lãnh đạo Hàng tuần họp đánh giá kết công việc lên kế hoạch tuần tiếp sau II Các biện pháp thực hiện: Phân công nhiệm vụ cho thành viên cần phải rõ ràng, phù hợp với lực chuyên môn Tạo điều kiện tốt thời gian, kinh phí cho phép để hỗ trợ thành viên hồn thành tốt cơng việc giao Hướng dẫn thành viên tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ sở quy chế thực nhiệm vụ trường tiểu học Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở sau tuần, tháng, nửa học kì có sơ kết đánh giá xếp loại thi đua tuyên dương kịp thời; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc CB-GV-NV vi phạm quy chế Duy trì chế độ hàng tuần họp tổ rút kinh nghiệm việc làm được, chưa đồng thời triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ Hàng tháng họp, xếp loại thi đua sở xếp loại thi đua học kì năm Họp tổ vào thứ sáu hàng tuần đánh giá hoạt động tuần thảo luận xây dựng kế hoạch tuần tới triển khai thực * Kế hoạch cụ thể tháng vào kế hoạch phận để triển khai thực Nơi nhận: - Lãnh đạo trường (để báo cáo) - Các thành viên tổ ( để thực hiện) - Lưu VP DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCHVăn Thịnh PHÒNG GD&ĐT H TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIÁO DỤC TIỂU HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2010-2011 HỌC KÌ 1: Từ ngày 23/8/2010 đến ngày 24/12/2010 Tháng năm học  Thời gian Từ 23/8/2010 đến 17/9/2010 Từ 20/9/2010 đến 15/10/2010 Từ 18/10/2010 đến 12/11/2010 Từ 15/11/2010 đến 03/12/2010 Từ 06/12/2010 đến 24/12/2010 Từ ngày27/12/2010 đến ngày 31/12/2010 Cộng 18 HỌC KÌ 2: Từ ngày 03/01/2011 đến 21/5/2011 Tháng năm Thời gian học Từ 03/1/2011 đến 28/1/2011 -11/2/2011: dạy bù, ôn tập Số tuần Thực học HĐGD 4 3 Từ 14/2/2011 đến 11/3/2011 Từ 14/3/2011 đến 08/4/2011 Từ 11/4/2011 đến 13/5/2011 Từ ngày 16/5/2011 đến 20/5/2011 Từ ngày 23/5/2011 đến ngày 28/5/2011 Cộng Ghi Nghỉ cuối học kì Số tuần Thực học HĐGD Ghi Nghỉ Tết nguyên đán 11 ngày (từ 31/01/2011 đến 10/02/2011) 4 Lễ tổng kết năm học 17 Ghi chú: Ngày tựu trường : 16/8/2010 Ngày khai giảng: 05/9/2010 Các kỳ thi : - Thi an tồn giao thơng cho học sinh Tiểu học : 15/01/2011 - Thi viết chữ đẹp cho giáo viên học sinh cấp tỉnh : 26/02/2011 - Thi học sinh giỏi cấp tỉnh : 26/3/2011 - Thi toán tuổi thơ cho học sinh lớp cấp tỉnh: 16/4/2010 - Xét cơng nhận hồn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5: + Lần trước ngày 28/5/2011 + Lần trước ngày 10/7/2011 KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Phạm Việt Bắc PHÒNG GIÁO DỤC TRẦN VĂN THỜI NAM TRƯỜNG TH KHÁNH BÌNH ĐƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THÁNG THỨ NHẤT 23/8 đến 17/9 TỔ VĂN PHÒNG Chủ điểm: “Người học sinh ngoan” (Giáo dục quyền bổn phận trẻ em); kết hợp chương trình Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: “Em u trường em”; “Vượt khó giúp bạn vượt khó học tốt” “Giáo dục an tồn giao thơng”;Phòng chống dịch bệnh”; “Giáo dục An ninh trường học, tệ nạn XH xâm nhập học đường” I/ CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: ( Từ tuần 1- tuần 4) -Tập trung ổn định CSVC, vệ sinh khn viên -Tổ chức tun truyền tốt ngày "Tồn dân đưa trẻ đến trường" tổ chức khai giảng năm học - Phối hợp đoàn thể ổn định tổ chức đầu năm học CBCC HS; tổ chức tết Trung thu cho học sinh - Hoàn thành cập nhật số liệu phổ cập năm 2010 1.Công tác tư tưởng: - Tuyên truyền cổ động chào mừng ngày" Toàn dân đưa trẻ đến trường', ngày khai giảng năm học - Phát động thực tháng " An tồn giao thơng" tháng "Khuyến học"; “Phòng chống dịch bệnh, an ninh trường học” toàn trường -Triển khai thực nội dung giúp bạn vượt khó học tốt thực nề nếp văn minh HS - Phối hợp khảo sát chất lượng HS đầu năm, tổ chức tết trung thu cho HS Công tác đội: - Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền cờ tháng "ATGT", tăng cường phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn trường học, bệnh dịch tả, sốt xuất huyết tháng chủ điểm" Người học sinh ngoan" - Triển khai chủ đề năm học; chủ điểm trọng tâm tháng: Tết Trung thu, Quốc khánh 2/9, chào mừng Ngàn năm Thăng Long Hà Nội hoạt động - Triển khai hành vi" Trường học thân thiện, học sinh tích cực" đến HS - Lên kế hoạch chuẩn bị nội dung tiến hành tổ chức đại hội Chi Đội - Triển khai nội dung đánh giá cho điểm thi đua Đội - Phát động phong trào đọc báo, phong trào hiến sách tập đội trống học sinh phong trào thu gom giấy vụn lớp Tổ chức tốt việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên học sinh - Hát múa tổ chức trò chơi dân gian Lao động: - Tiếp tục ổn định sở vật chất, tu sửa điện, quạt cho phòng học - Thực lao động đầu năm theo khu vực phân công - Tiếp tục trì lao động, vệ sinh lớp học, phân cơng chăm sóc cảnh Thư viên: - Phối hợp với Cơng đồn, TPT lên kế hoạch tổ chức thi theo chủ đề tháng học kế hoạch Tổ chức tết trung thu cho HS - Xây dựng kế hoạch hoạt động lịch phục vụ bạn đọc - Tiến hành làm hồ sơ sổ sách thư viện năm học - Giới thiệu sách trước buổi chào cờ hàng tuần Thiết bị: - Trang bị đủ ĐDDH tủ học cụ cho GV lớp - Hoàn thành lịch báo ĐDDH tuần niêm yết lên bảng - Tiến hành làm hồ sơ sổ sách thiết bị năm học Văn phòng: - Hồn thành sổ danh bạ, danh sách học sinh đầu năm, hồ sơ phổ cập - Thực thu loại bảo hiểm, ; Báo cáo EMITS định kỳ - Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học - Kiểm tra phong trào theo kế hoach TPT II/CÁC BIỆN PHÁP: -Họp tổ, bàn bạc đưa kế hoạch, phân công nhiệm vụ -Thông qua sinh hoạt đầu tuần phát động phong trào thi đua xanh-sạch-đẹp -Tổ chưc đoàn kiểm tra nề nêp day học, việc bàn giao thiết bị tủ lớp học -Lên lịch cho mượn sách giới thiệu sách III.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG THÁNG Ưu điểm: Tổ chức tu sửa CSVC, thiết bị trường học, làm vệ sinh đẹp trường lớp; vận động thu hút học sinh tham gia đăng ký tuyển sinh đầu năm đạt yêu cầu Ổn định học sinh vào học tập vui chơi có nề nếp thời gian quy định trường Phối hợp tốt đoàn thể trường ổn định cấu tổ chức tổ chức thành công Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học Động viên thành viên tổ xây dựng kế hoạch tạm thời, tuần sát với thực trạng, phù hợp với nội dung kế hoạch trường, ngành Làm báo cáo đầu năm gửi Phòng GD-ĐT kịp thời so với quy định lãnh đạo Thực thống cập nhật số liệu CMC-PCGDTHĐĐT kịp thời gian quy định Hạn chế: Do tác động khách quan nên hầu hết công việc diễn không sát với tiến độ dự kiến Việc phân công đảm trách cơng việc đầu năm lúng túng chưa đạt hiệu cao Công tác sửa chữa, mua sắm đầu năm trì trệ chưa thật đáp ứng kịp thời so với yêu cầu Khắc phục: Họp tổ bàn giải pháp sớm tham mưu lãnh đạo khắc phục tình trạng nêu DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCHVăn Thịnh PHÒNG GIÁO DỤC TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG TH KHÁNH BÌNH ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THÁNG THỨ HAI 20/9 đến 15/10 TỔ VĂN PHÒNG Chủ điểm: “Người học sinh ngoan” (Giáo dục quyền bổn phận trẻ em); kết hợp chương trình Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: “Em yêu trường em”; “Vượt khó giúp bạn vượt khó học tốt” “Giáo dục an tồn giao thơng”;Phòng chống dịch bệnh”; I/ CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: ( Từ tuần 5- tuần 8) - Tổ chức hoạt động thiết thực xây dựng nề nếp dạy học - Phối hợp đạo tổ chức Hội nghị CBCC, tết trung thu cho học sinh - Lao động Vệ sinh trường lớp , chăm sóc xanh, cảnh, ăn trái - Tiếp đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục huyện kiểm tra xã - Căn kế hoạch nhà trường đạo phận xây dựng kế hoạch 1.Cơng tác tư tưởng: - Tuyên truyền nội dung ý nghĩa ngày 20/10 thành lập Hội Phụ nữ - Tiếp tục thực tốt hành vi văn minh HS -Tiếp tục tuyên truyền thực vệ sinh trường học, phòng chống dịnh bệnh, ATGT, ATTP, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập trường học -Làm kế hoạch báo cáo tháng, định kỳ theo quy định Công tác đội: - Chuẩn bị nội dung tiến hành tổ chức Đại hội Chi đội, Liên Đội - Tập huấn cho thầy cô phụ trách, tập huấn cho Ban huy Liên Đội - Tiếp tục phát động phong trào đọc báo, phong trào thu gom giấy vụn lớp -Tổ chức số trò chơi dân gian -Phối hợp tổ chức tốt tết trung thu cho HS Lao động: -Tiếp tục khắc phục ổn định sở vật chất, tu sửa hàng rào thép gai - Thực lao động chăm sóc cảnh theo khu vực phân công - Tiếp tục trì lao động vệ sinh lớp học - Tu sửa chỗ hư cửa tủ, bàn học phòng học, mua sắm máy cắt cỏ - Khắc phục hầm cầu vệ sinh bị nghẹt, tham mưu mua máy cắt cỏ Thư viên: - Kiểm tra tủ sách, bổ sung sách báo kiểm tra Thư viện - Phối hợp với Cơng đồn, Liên đội tổ chức hội thi tháng - Hoàn thành Hồ sơ sổ sách thư viện Thiết bị: - Tiếp tục trang bị đủ ĐDDH tủ học cụ cho GV lớp - Hoàn thành lịch báo ĐDDH hàng tuần niêm yết lên bảng - Hoàn thành hồ sơ sổ sách thiết bị Văn phòng: - Tiếp tục hoàn thành sổ danh bạ, danh sách học sinh đầu năm - Tiếp tục thu hoàn tất loại loại quỹ bảo hiểm loại nguồn thu khác - Tham gia kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học, phong trào theo kế đội II/CÁC BIỆN PHÁP: -Họp tổ phân công nhiệm vụ phối hợp cụ thể với tổ chức đoàn thể khối lớp -Phối hợp triển khai nội dung hội thi cấp trường -Thông qua sinh hoạt đầu tuần phát động phong trào thi đua xanh-sạch-đẹp -Tổ chưc tra nề nêp day học, Thư viện, thiết bị -Tổ chức giới thiệu sách tham khảo giúp GV, HS có tư liệu tham khảo phục vụ hội thi III.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG THÁNG Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khắc phục: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCHVăn Thịnh PHÒNG GIÁO DỤC TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG TH KHÁNH BÌNH ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THÁNG THỨ BA 18/10 đến 12/11 TỔ VĂN PHỊNG Chủ điểm: “Thầy giáo, giáo”; “Chú đội”; kết hợp chương trình Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: “Về với cội nguồn”; “Yêu đất nước Việt Nam” I/ CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: ( Từ tuần 9- tuần 12) - Chuẩn bị kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 20/11 - Phát động phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tồn trường; mơi trường xanh-sạc- đẹp - Phối hợp tổ chức thi khảo sát giáo viên giỏi ( tiết dạy) cấp trường - Phối hợp chấm thi viết chữ đẹp cấp trường; chấm chữ đẹp cấp trường 1.Công tác tư tưởng: - Phát động đợt thi đua ngắn ngày HS chào mừng ngày "Nhà giáo Việt Nam"( thi đua HS dành hoa điểm 10 kính dâng thầy cô, lớp tiết mục văn nghệ chào mừng ) - Phát động thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tồn trường - Tiếp tục trì việc xây dựng nếp sống văn minh quan; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm " Xanh- Sạch - Đẹp" an toàn - Tổ chức Phối hợp chấm thi GVG, HSG hội thi khác cấp trường -Tạo điều kiện cho GV-HS thực tốt việc bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu Công tác đội: - Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho học sinh - Tham gia tổ chức phát động"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" học sinh - Tổ chức HS kể chuyện " Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kể chuyện theo sách; tìm hiểu ngày nhà giáo Việt Nam - Lên kế hoạch tập văn nghệ chào mừng 20/11 trường - Tổ chức trò chơi, hát daan ca ngồi lên lớp - Phối hợp tổ chức trường tham gia vận động học sinh bỏ học lớp Lao động: - Tiếp tục trì lao động vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường - Tổ chức lớp Thực lao động theo khu vực phân công -Tổ chức CB-GV, HS tham gia lao động cải tạo, bón phân chăm sóc cảnh Thư viên: - Kiểm tra tủ sách, bổ sung sách báo kiểm tra Thư viện - Phối hợp với Cơng đồn, Liên đội tổ chức cho HS thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể chuyện theo sách -Giới thiệu sách theo chủ đề 20/11 GV HS tiết chào cờ Thiết bị: - Hoàn thành lịch báo ĐDDH hàng tuần niêm yết bảng - Hỗ trợ GV chuẩn bị ĐDDH để dự thi GV giỏi đạt hiệu - Phối hợp Y tế xã khám sức khoẻ cho học sinh Văn phòng: - Tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến HS, cập nhật kịp thời báo cáo lãnh đạo - Hoàn thành cập nhật hồ sơ chứng từ thu chi từ nguồn - Nắm tình hình thu khoản giáo viên - Báo cáo định kỳ theo quy định II/CÁC BIỆN PHÁP: - Họp tổ phân công nhiệm vụ phối hợp cụ thể với tổ chức đoàn thể khối lớp - Phối hợp thực nội dung hội thi cấp trường - Thông qua sinh hoạt đầu tuần phát động phong trào thi đua xanh-sạch-đẹp - Tổ chức phối hợp đôn đốc nhắc nhở học sinh tham gia dự thi đạt kết cao - Đề xuất lãnh đạo đạo khối trưởng lớp chọn sách tham khảo giúp GV, HS có tư liệu nghiên cứu phục vụ hội thi III/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG THÁNG Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khắc phục: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCHVăn Thịnh PHÒNG GIÁO DỤC TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG TH KHÁNH BÌNH ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THÁNG THỨ TƯ 15/11 đến 03/12 TỔ VĂN PHÒNG Chủ điểm: “Thầy giáo, cô giáo”; “Chú đội”; kết hợp chương trình Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: “Về với cội nguồn”; “Yêu đất nước Việt Nam” I/ CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG: ( Từ tuần 13- tuần 16) - Tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Phối hợp sơ kết công tác thi đua - Phối hợp tổ chức vận động học sinh ôn tập học kỳ đạt hiệu cao 1.Công tác tư tưởng: - Tổ chức cho GV, HS tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11 hình thức tổ chức đa dạng, phong phú nội dung -Tiếp tục" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" - Tiếp tục trì việc xây dựng nếp sống văn minh quan; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm " Xanh- Sạch - Đẹp" an tồn Cơng tác đội: - Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho học sinh - Tham gia tổ chức phát động"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" học sinh - Tổ chức HS kể chuyện " Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tìm hiểu ngày nhà giáo Việt Nam - Lên kế hoạch tập văn nghệ chào mừng 20/11 trường - Tổ chức trò chơi ngồi lên lớp - Tham gia vận động học sinh bỏ học lớp Lao động: - Tiếp tục trì lao động vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường - Tổ chức lớp Thực lao động theo khu vực phân công Thư viên: - Kiểm tra tủ sách, bổ sung sách báo kiểm tra Thư viện - Phối hợp với Cơng đồn, Liên đội tổ chức cho HS thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -Giới thiệu sách theo chủ đề 20/11 GV HS tiết chào cờ Thiết bị: - Hoàn thành lịch báo ĐDDH hàng tuần niêm yết bảng - Hỗ trợ GV chuẩn bị ĐDDH để dự thi GV giỏi đạt hiệu - Phối hợp Y tế xã khám sức khoẻ cho học sinh Văn phòng: - Tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến HS - Hoàn thành cập nhật hồ sơ chứng từ thu chi từ nguồn - Nắm tình hình thu khoản giáo viên II/CÁC BIỆN PHÁP: -Họp tổ phân công nhiệm vụ phối hợp cụ thể với tổ chức đoàn thể khối lớp -Phối hợp thực nội dung hội thi cấp trường -Thông qua sinh hoạt đầu tuần phát động phong trào thi đua xanh-sạch-đẹp -Tổ chức phối hợp đôn đốc nhắc nhở học sinh tham gia dự thi đạt kết cao -Chọn sách tham khảo giúp GV, HS có tư liệu nghiên cứu phục vụ hội thi III/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG THÁNG Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khắc phục: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LÀM KẾ HOẠCHVăn Thịnh ... chào mừng ngày" To n dân đưa trẻ đến trường', ngày khai giảng năm học - Phát động thực tháng " An to n giao thơng" tháng "Khuyến học"; “Phòng chống dịch bệnh, an ninh trường học” to n trường -Triển... - Triển khai nội dung đánh giá cho điểm thi đua Đội - Phát động phong trào đọc báo, phong trào hiến sách tập đội trống học sinh phong trào thu gom giấy vụn lớp Tổ chức tốt việc sử dụng thiết bị... sinh đầu năm học - Kiểm tra phong trào theo kế hoach TPT II/CÁC BIỆN PHÁP: -Họp tổ, bàn bạc đưa kế hoạch, phân công nhiệm vụ -Thông qua sinh hoạt đầu tuần phát động phong trào thi đua xanh-sạch-đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach to van phong, Ke hoach to van phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay