Ke hoach hoi dong truong tieu hoc

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:37

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN HĐ TRƯỜNG TH VÕ MIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỐ: 01/KH-HĐT Võ Miếu, ngày 15 tháng năm 2011 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012 Căn Điều lệ trường Tiểu học, ban hành theo định số 51/2007/QĐBGDĐT ngày 31 tháng năm 2007 Bộ giáo dục đào tạo; Căn Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn việc thành lập Hội đồng Trường tiểu học Võ Miếu nhiệm kì 2009 - 2014 Căn Quy chế hoạt động Hội đồng trường Tiểu học Võ Miếu số 01/QC-HĐT Trên sở phát huy thành tích đạt đươc, Hội đồng trường Tiểu học Võ Miếu Xây dựng kế hoạch hoạt động Năm học 2011 – 2012 cụ thể sau: A MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ I Mục tiêu: Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường nhằm xây dựng Mục tiêu, Nhiệm vụ Chủ trương, Kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu Giáo dục, phù hợp với thực tế nhà trường địa phương Kế hoạch Hội đồng trường trí tuệ tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ sở có vai trò quan trọng việc thực thắng lợi nhiệm vụ nhà trường; định mục tiêu, phương hướng phát triển nhà trường II Phương hướng, nhiệm vụ hội đồng trường: II.1 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012: 1) Năm học 2011 – 2012 năm học Quán triệt triển khai thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai chương trình hành động đổi toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước Năm học 2011-2012 Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực vận động: Mỗi thầy – cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo thực phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức, nhân cách kĩ sống cho học sinh 2) Tăng cường đổi phương pháp dạy học, đổi cách kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh Tập trung đạo dạy học đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đẩy mạnh đổi phương pháp dạy học, bước thực giảng dạy tích hợp mơn học, đổi cơng tác quản lí đạo, ổn định nâng cao chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn 3) Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập GDTHĐĐT Tích cực tham mưu với cấp để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng CSVC, trang thiết bị điều kiện dạy học thầy trò nhà trường theo hướng kiên cố hoá, đại hoá, chuẩn hố tạo mơi trường giáo dục an tồn thân thiện Tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào năm 2012 4) Đổi cơng tác quản lí chun mơn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học quản lí Tăng cường nề nếp kỉ cương nhà trường; tổ chức tốt phong trào thi đua; hoạt động Đội – Sao nhà trường 5) Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm tạo mơi trường học tập tốt cho học sinh giáo viên II.2: Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2011 - 2012: Thực kế hoạch trì sỹ số: a Tuyển sinh lớp 1: Huy động 75/ 75 trẻ sinh năm 2006 vào học lớp1 đạt 100% b Duy trì đảm bảo 20 lớp với 331 học sinh, không để học sinh bỏ học, hạn chế học sinh lưu ban làm sở cho việc hoàn thành kết PCGDTHĐĐT c Kiện toàn xây dựng hồ sơ chuẩn PCGDTHĐĐT Chỉ tiêu thi đua: 2.1 Tập thể: Trường: Tiên tiến - Tổ LĐTT: Tổ 1,2,3 Tổ 4,5 - Lớp xuất sắc : 10/ 20 lớp = 50% - Lớp tiên tiến: 10/ 20 lớp = 50% 2.2 Cá nhân: a Giáo viên: - CSTĐ cấp sở: đ/c - LĐTT: 13 đ/c - Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện phấn đấu có giáo viên tham gia đạt giải Trường tổ chức đợt Hội giảng năm học với 100% giáo viên tham gia; có 50% số tiết hội giảng sử dụng giảng điện tử; số tiết Hội giảng xếp loại tốt đạt 90% b Học sinh: + Học sinh giỏi : 57/ 331 = 17,2% + Học sinh tiên tiến:110/ 331 = 33,2% 2.3 Chất lượng giáo dục toàn diện: a Hạnh kiểm : THĐĐ: 331/331 = 100% Khơng có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, khơng có học sinh vi phạm kỷ luật đến mức độ cảnh cáo, khơng có học sinh vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội b Học lực: Mơn Tiếng việt: Mơn Tốn - Giỏi: 58/ 331 = 17,5% - Giỏi: 82/ 331 = 24,8% - Khá: 116/ 331 = 35,0% - Khá: 105/ 331 = 31,7% - TB: 47/ 331 = 14,2% - TB: 142/ 331 = 42,9% - Yếu: 2/331 = 0,6 - Yếu: 2/331 = 0,6 c Lên lớp: 329/ 331 = 99,4% d Học sinh hồn thành chương trình tiểu học: 59/59 =100% II.3: Kế hoạch cụ thể: Kế hoạch phát triển giáo dục: Thực tốt kế hoạch phát triển giáo dục, đảm bảo số lượng lớp học sinh; làm tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đạt tỉ lệ tối thiểu mức bình qn chung huyện; Tổ chức tốt ngày tồn dân đưa trẻ đến trường, huy động trẻ em tuổi vào lớp đạt 100%; khơng có học sinh bỏ học Cơng tác tổ chức, quản lí xây dựng đội ngũ: a Công tác tổ chức: Các tổ chức đoàn thể nhà trường tổ chức hoạt động có hiệu quả; thực tốt quy chế dân chủ sở; chấp hành nghiêm chỉnh lãnh đạo Đảng, thực thị, nghị Đảng Nhà trường chấp hành quản lí hành quyền địa phương; chấp hành đạo trực tiếp chuyên môn nghiệp vụ phòng Giáo dục; chủ động tham mưu với Đảng quyền địa phương kế hoạch phát triển giáo dục Hội đồng trường b Công tác quản lí: Căn vào kế hoạch Hội đồng trường, nhà trường phải xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm học, học kì, tháng tuần; có biện pháp thực kế hoạch tiến độ; thực cơng bằng, cơng khai, dân chủ quản lí; phát huy khả cán bộ, giáo viên nhân viên việc xây dựng phát triển nhà trường c Xây dựng đội ngũ: - Hiệu trưởng phó Hiệu trưởng: Đều Có trình độ đào chuẩn tập huấn nâng cao trị nghiệp vụ quản lí trường học; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; có lực chun mơn lực quản lí trường học - Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Có đủ số lượng giáo viên, nhân viên loại hình theo quy định hành Có 100% giáo viên đạt chuản trình độ đào tạo; có 80% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo; có giáo viên dạy chuyên môn mĩ thuật, âm nhạc, 100% giáo viên nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, sáng tạo cơng việc; sử dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy giáo dục học sinh; số giáo viên nhà trường có khả xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; có khả sử dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy Hàng năm có 50% số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, có từ – giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên Xây dựng sở vật chất thiết bị trường học: Đảm bảo diện tích khn viên, sân chơi, bãi tập theo quy định hành Nhà trường phải làm tốt cơng tác tham mưu với quyền địa phương, tranh thủ nguồn lực đầu tư cho giáo dục, có kế hoạch quy hoạch lâu dài, hợp lí; phấn đấu xây dựng sở vật chất đủ tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ Cụ thể: - Có đủ phòng học cho lớp học trang bị bảng, bàn ghế giáo viên học sinh, tủ lớp học, táp lơ, biểu mẫu, trang trí quy cách - Có đủ phòng chức đạt chuẩn theo quy định; phòng riêng biệt để dạy mơn âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ tin học Được trang bị đầy đủ loại phương tiện giáo dục tối thiểu Bộ Giáo dục đào tạo quy định - Nhà trường phải có kế hoạch trang bị số loại máy đại láp tốp, máy chiếu, máy photocopy,… để phục vụ cho công tác giảng dạy Đồ dùng thiết bị dạy học phải tăng cường, bổ sung hàng năm sử dụng đạt hiệu cao - Có hệ thống xanh bóng mát, đảm bảo yêu cầu vệ sinh; môi trường yên tĩnh, xanh, sạch, đẹp Hoạt động chất lượng giáo dục: - Thực chương trình, kế hoạch giáo dục: Dạy đủ môn học theo chương trình, kế hoạch quy định; phấn đấu có từ 65% học sinh nhà trường học buổi/ ngày, có kế hoạch tổ chức cho học sinh học mơn học tự chọn; thực có hiệu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu phụ đạo học sinh yếu Đánh giá xếp loại học sinh theo quy định - Chất lượng hiệu giáo dục: Hàng năm, tỉ lệ học sinh lên lớp hồn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tỉ lệ học sinh nhận xét thực đầy đủ bốn nhiệm vụ học sinh Tiểu học đạt 100%; tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi đạt 16%, học sinh tiên tiến đạt 34% Hiệu đào tạo đạt 100% Công tác thi đua: Năm học 2011 – 2012 nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu sau: *Tập thể: Đạt danh hiệu Trường Tiên tiến - Tổ 1,2,3 Tổ 4,5 Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến - Lớp xuất sắc : 10/ 20 lớp = 50% - Lớp tiên tiến: 10/ 20 lớp = 50% *Cá nhân: - CSTĐ cấp sở: đ/c - LĐTT: 13 đ/c - Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện phấn đấu có giáo viên tham gia đạt giải Trường tổ chức đợt Hội giảng năm học với 100% giáo viên tham gia; có 50% số tiết hội giảng sử dụng giảng điện tử; số tiết Hội giảng xếp loại tốt đạt 90% II.4: Các giải pháp chính: 1/ Nâng cao chất lượng đội ngũ: - Nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhằm thực nghiêm túc đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước; quy chế chuyên môn, quy định ngành thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối Đảng; sách Nhà nước; triển khai sâu rộng - có hiệu phong trào thi đua, vận động - Tổ chức có hiệu cơng tác bồi dưỡng nhiều hình thức: Tự học, tự bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chun mơn; sinh hoạt tổ, nhóm; tích cực dự thăm lớp; tổ chức tốt chuyên đề, dạy thử, dạy mẫu Đẩy mạnh phong trào tự học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên soạn giáo án máy vi tính, sử dụng giáo án điện tử, phần mềm dạy học phù hợp Tạo điều kiện cho giáo viên theo học lớp Đại học - Cao đẳng - Giao chất lượng cho giáo viên chủ nhiệm lớp Tổ chức tốt việc đăng kí thi đua đầu năm; cơng khai kế hoạch tiêu thi đua Tăng cường công tác tra, kiểm tra nội - Thực nghiêm túc nề nếp chuyên môn: duyệt kế hoạch giảng dạy, soạn bài; tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại chuyên môn theo quy định 2/ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: - Phân cơng chun mơn hợp lý, bố chí giáo viên cốt cán khối lớp, trọng có kế hoạch cụ thể công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu - Thực nghiêm túc việc đổi dạy học, đánh giá xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ - Nâng cao chất lượng soạn giảng, tích cực đổi phương pháp soạn bài, đảm bảo có chất lượng trình bày khoa học, soạn trước ngày, tích cực đổi phương pháp dạy học theo hướng phân hoá đối tượng học sinh, kiểm tra, chấm trả đánh giá học sinh theo quy định - Thực tốt nề nếp vào lớp, nâng cao chất lượng tồn diện, trọng mơn khiếu - Tổ chức sinh hoạt tổ chun mơn có chất lượng, họp tổ tuần lần Xây dựng đội ngũ cốt cán tổ chuyên môn, tăng cường kiểm tra chuyên môn giáo viên Tổ kiểm tra lần/ tuần, BGH kiểm tra lần / tháng - Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp huyện, trường, tổ hội giảng đợt/ năm (20/11, 26/3); động viên tạo điều kiện cho giáo viên soạn giảng điện tử Coi trọng chuyên đề hội thảo, chuyên đề sử dụng đồ dùng - Thực việc rèn -Viết chữ đẹp, đọc - nói giáo viên học sinh Tổ chức giao lưu học sinh giỏi từ khối - khối 4: lần/ năm; khối tổ chức lần/ năm - Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả: đăng kí viết SKKN từ đầu năm học, đầu tư thời gian gợi ý, hướng dẫn chủ đề bố cục cách viết KN; tổ chức chấm nghiêm túc - Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm công tác rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, HS viết chữ đẹp, quan tâm đến học sinh khuyết tật - Tổ chức chặt chẽ kỳ kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên Xây dựng kế hoạch để chia lớp đợt KTĐK, góp phần nâng cao chất lượng thực chất hưởng ứng vận động " Hai không" - Tổ chức, tham gia có hiệu hội thi trường, huyện, tỉnh Tổ chức lựa chọn BD cá nhân xuất sắc để tham gia thi đạt kết cao Tích cực xã hội hố cơng tác BD để huy động sức mạnh XH tham gia GD - Tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục kịp thời sau kiểm tra 3/ Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn : - Ngay từ đầu năm học, BGH hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể sát theo nhiệm vụ trọng tâm năm học - Tổ chức hiệu buổi sinh hoạt chuyên môn, đợt hội giảng tổ chức chuyên đề Thường xuyên dự sinh hoạt chuyên môn theo định kì đột xuất để kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn tổ - Thống lịch sinh hoạt, kiểm tra soạn, dự KT chuyên đề để đồng chí tổ trưởng hoạt động hỗ trợ BGH việc KT đánh giá GV tổ - Cùng đồng chí tổ trưỏng nghiên cứu chương trình, lắng nghe nguyện vọng vướng mắc đồng chí GV để xây dựng kế hoạch BD, tháo gỡ qua việc tổ chức chuyên đề, hội thảo tổ trường Cùng đồng chí tổ trưởng dự giờ, thăm lớp, góp ý BD chun mơn cho đồng chí GV trường 4/ Thực tốt phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực": - Tích cực vận động giúp đỡ giáo viên đổi phương pháp dạy học, lấy lợi ích niềm vui HS làm tiêu chí đánh giá tiết dạy Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, trí tuệ để HS thi đua tham gia, qua rèn tích tích cực chủ động học tập, tạo niềm phấn khởi cho HS, thực chơi mà học - học mà chơi - Cùng tổ chức đội xây dựng kế hoạch hoạt động Đội, Sao; Tổ chức tốt Đại hội Liên đội, kiện toàn ban huy Liên đội; đạo hoạt động đội cờ đỏ vào nề nếp đạt hiệu cao; tổ chức tìm hiểu tham gia chăm sóc di tích lịch sử văn hoá địa phương - Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động lên lớp, đạo GV thể dục dạy trò chơi dân gian mà địa phương có; đạo cho giáo viên dạy mơn Âm nhạc dạy hát dân ca để giáo dục truyền thống tạo sân chơi bổ ích cho HS 5/ Công tác BD HSG phụ đạo HS yếu kém: - Đây nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đại trà mũi nhọn BGH quan tâm đạo GV chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi giám sát thường xuyên việc thực kế hoạch - Ngồi ra, nhà trường tổ chức linh hoạt dạy học buổi để GV có điều kiện dạy học theo đối tượng Từ góp phần nâng cao chất lượng Tìm giao nhiệm vụ BDHSG cho đồng chí có trình độ chun mơn vững vàng, có tâm huyết với nghề Cùng đồng chí xây dựng kế hoạch, chương trình BD phù hợp, khoa học - Đẩy mạnh XHH việc BDHSG phụ đạo HS yếu kém, huy động nguồn lực từ phụ huynh ND, tổ chức từ thiện tham gia giúp đỡ nhà trường việc tạo nguồn kinh phí hoạt động khen thưởng cho đối tượng 6/ Công tác quản lý: - Thực đổi cơng tác quản lí từ BGH đến tổ chuyên môn giáo viên; đẩy mạnh việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lí dạy học; tổ chức cho giáo viên đăng kí soạn máy vi tính kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn để định; mở lớp bồi dưỡng kiến thức tin học cho đội ngũ - Làm tốt cơng tác tham mưu với Đảng, quyền để đẩy mạnh hoạt động dạy học nhà trường - Thực quy chế làm việc đạo thực quy chế sở điều lệ trường Tiểu học pháp lệnh công chức, thực nghiêm túc quy chế dân chủ trường Tiểu học Thị 40/CT -TW xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, phát huy quyền làm chủ cán giáo viên - Tăng cường quản lý chuyên môn, duyệt kế hoạch tổ chuyên môn phận kiêm nhiệm, thực nghiêm túc chế độ soạn giảng, duyệt hồ sơ giáo án, chế độ sinh hoạt, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hội thi - Coi trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng tiêu thi đua, đánh giá xếp loại thi đua theo đợt ( đợt/ năm ) Đẩy mạnh thực vận động “ Kỉ cương -Tình thương - Trách nhiệm”, phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hố, phong trào thi đua Hai tốt - Tổ chức lớp buổi/ ngày, lớp bán trú - Tăng cường lãnh đạo chi Đảng trường học, phát huy vai trò đồn thể trường học, coi trọng công tác phát triển Đảng trường học - Tăng cường công tác kiểm tra nội lĩnh vực hoạt động trường, trọng kiểm tra đột xuất xử lý kịp thời sau kiểm tra, sở kịp thời uốn nắn biểu lệch lạc vi phạm quy chế chuyên môn quy định khác Giám sát việc thực nghị HĐT HĐT vào Điều lệ trường Tiểu học, điều khoản ban hành yêu cầu : - 100% thành viên HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu chủ trương đường lối sách pháp luật nhà nước ngành GD&ĐTđể nâng cao nhận thức , góp phần thực nghị HĐT đầy đủ, nghiêm túc - 100% thành viên HĐT phải tận tâm- tâm- đồng tâm thực nhiệm vụ HĐT năm học 2009-2010 năm nhiệm kỳ Đó giám sát tồn diện hoạt động giáo dục đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu cấp học năm học - Theo hàng, quý, năm HĐT phải tổ chức xem xét việc tập thể, cá nhân CBVC HS thực nghị đề hay sai, rút học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ , hiệu - HĐT phải trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, cơng khai quy trình - HĐT phải cá nội dung kế hoạch , phân công giao nhiệm vụ cho thành viên thực thi nghị Hàng kỳ, hàng năm HĐT phải tổ chức sơ kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết hội nghị, kiến nghị nhà trường, BGH thực nghiêm túc nghị chi , hội nghị CBVC, HĐT đạt kết tốt - Động viên tuyên truyền CBVC, thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức tư tuởng, trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để vào thực nghị HĐT - HĐT phải chủ động với tổ chức liên quan để thực quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định đầy đủ, hiệu Chống biểu hình thức, ỷ lại, chủ quan - Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm - Đặc biệt tìm tòi giải pháp kiểm tra tra việc thực thi tập thể cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH Hà Thị Niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach hoi dong truong tieu hoc, Ke hoach hoi dong truong tieu hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay