6 mục tiêu tài chính trong năm mới

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:35

29/11/2018 mục tiêu tài năm In trang(Ctr + P) Thứ tư, 10/1/2018, 03:00 (GMT+7) mục tiêu tài năm Hầu hết người đặt mục tiêu năm tháng này, cần có thêm bước cụ thể để tăng khả thành công Theo nghiên cứu Viện Statistic Brain (Mỹ), 9% người mà tổ chức khảo sát đặt mục tiêu tháng Giêng thật đạt kết thúc năm Do vậy, đề mục tiêu chuyện để trở thành thật cần thêm bước cụ thể Mỗi lần tập trung mục tiêu Bạn không cần đặt mục tiêu to tát Chỉ cần đặt mục tiêu nhỏ đào sâu dễ dàng thành cơng Để dễ hiểu, liên tưởng đến bánh xe đạp Phần trục mục tiêu Còn nan hoa cách để đạt mục tiêu Ví dụ bạn muốn tối đa hóa khoản tiết kiệm hưu số tiền bạn đề phần trục Trong đó, có nhiều nan hoa như: giảm ăn ngồi, tìm việc làm thêm, hạn chế tiêu vặt hay bỏ truyền hình cáp Nếu tập trung hết lượng vào bạn ngạc nhiên thấy hồn thành mục tiêu dễ Phân biệt mục tiêu ước mơ Mục tiêu mà khơng cụ thể khơng có kế hoạch thực ước mơ Do vậy, bạn cần phải thách thức thân cách chi tiết hóa mục tiêu Ví dụ, thay nói "tơi muốn kiếm thêm nhiều tiền vào năm nay" bạn cần nói "tơi dư thêm 100 triệu đồng vào đầu tháng tới Hay "tôi trả hết nợ" nên tự hạ tâm "tơi khơng nợ 50 ố ằ ố ố https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/6-muc-tieu-tai-chinh-trong-nam-moi-3695756.html ể ắ 1/3 29/11/2018 mục tiêu tài năm triệu đồng vào cuối tháng 9" Bằng cách nêu số mốc thời gian cụ thể, bạn ln tự nhắc đâu đường đến mục tiêu Chia nhỏ mục tiêu Bạn biết cách ăn voi? Tất nhiên, bạn nuốt trọn voi lần mà phải cắn lần Đạt mục tiêu Bạn đặt mục tiêu lớn đừng lớn đến mức bạn không Sau có mục tiêu lớn, bạn tiếp tục chia thành mục tiêu nhỏ, ngắn hạn để dễ kiểm sốt Ví dụ bạn muốn để dành 100 triệu đồng năm Điều đồng nghĩa, bạn cần để dành tháng, tuần ngày Từng ngày một, bạn biết cần cắt giảm hay cần làm thêm để đạt khoản tiền đề Nói với người khác Đã bạn bí mật đặt mục tiêu thất bại? Lý bạn thường thất bại giấu kín với tất người mục tiêu bạn dễ dãi với thân Nếu không biết, bạn cảm thấy từ bỏ mục tiêu nhẹ nhàng không xấu hổ Do đó, tùy tính chất, nói với số người nhiều người tốt mục tiêu bạn hướng đến Đánh giá lại mục tiêu Chúng ta ln thay đổi, thích nghi hồn thiện theo thời gian Mục tiêu mà bạn đề năm trước hay chí vài tháng trước đơi khơng phù hợp với bạn hay với hồn cảnh Do đó, cần có thời điểm đánh giá lại mục tiêu Đánh giá lại mục tiêu giúp bạn điều chỉnh mục tiêu hợp lý theo nguyện vọng mới, theo tình hình Điều tương tự bạn kinh doanh Diễn biến thị trường làm bạn nhận kế hoạch ban đầu không hợp lý Khi ấy, để tồn phát triển, công ty bạn phải chuyển hướng Việc hợp lý bình thường Chấp nhận gặp thất bại khơng bị đánh bại Chắc chắn bạn có gặp thất bại, nhiều lần, đường đến mục tiêu Ví dụ việc để dành 100 triệu đồng Những tháng đầu, việc diễn thuận lợi sn sẻ Nhưng sau đó, khoản chi https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/6-muc-tieu-tai-chinh-trong-nam-moi-3695756.html 2/3 29/11/2018 mục tiêu tài năm lớn đột ngột xuất Bạn cảm thấy giới vừa đấm phát đau đớn vào mặt Và bạn nghĩ đại bại Sai lầm chỗ Khó có thành cơng mà chưa bước qua thử thách hay thất bại đường Phiên An (theo GFA) https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/6-muc-tieu-tai-chinh-trong-nam-moi-3695756.html 3/3 ... lần Đạt mục tiêu Bạn đặt mục tiêu lớn đừng lớn đến mức bạn không Sau có mục tiêu lớn, bạn tiếp tục chia thành mục tiêu nhỏ, ngắn hạn để dễ kiểm sốt Ví dụ bạn muốn để dành 100 triệu đồng năm Điều...29/11/2018 mục tiêu tài năm triệu đồng vào cuối tháng 9" Bằng cách nêu số mốc thời gian cụ thể, bạn tự nhắc đâu đường đến mục tiêu Chia nhỏ mục tiêu Bạn biết cách ăn voi? Tất... chất, nói với số người nhiều người tốt mục tiêu bạn hướng đến Đánh giá lại mục tiêu Chúng ta ln thay đổi, thích nghi hồn thiện theo thời gian Mục tiêu mà bạn đề năm trước hay chí vài tháng trước đơi
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 mục tiêu tài chính trong năm mới, 6 mục tiêu tài chính trong năm mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay