Kế hoạch hoạt động của hiệu trưởng

33 9 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:34

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU A/- KẾ HOẠCH: I/- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 1- Kết mặt giáo dục: 2/- Kết học sinh giỏi: 3/- Danh hiệu thi đua đạt năm học 2010-2011: a/- Tập thể: + Đơn vị trường: Tập thể Lao động tiên tiến cấp huyện + Các tổ chuyên môn: b/- Cá nhân: 5/- Kết thi chuyên môn nghiệp vụ huyện tổ chức: - Cuộc Thi Giáo viên Viết chữ đẹp Cấp huyện: Tổng số tham dự: Đạt giải: Ba - Cuộc Thi An tồn Giao thơng Cấp huyện: Tổng số tham dự: Đạt giải: Khuyến khích 6/- Những hạn chế giảng dạy, học tập năm học 2010-2011: - Chất lượng Giáo viên Giỏi, Học sinh Giỏi thấp 7/- Sĩ số HS năm học 2011-2012: Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Toàn trường Thời gian HS Đầu năm SL DT Nữ SL DT Nữ SL DT Nữ SL DT Nữ SL DT Nữ SL DT Nữ 71 55 37 77 60 40 64 49 28 60 45 24 59 46 22 331 255 131 HS cuối HKI HS cuối năm HS chuyển HS chuyển đến Tăng (+), giảm (-) II/- TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012: 1/-Số học sinh, số lớp : Nội dung Khối Khối Khối Khối Khối Cộng v Số lớp năm học 2011-2012: 71 77 64 60 59 331 -Số HS cuối năm 2010-2011 : -Số HS chuyển hè : -Số HS chuyển đến hè : -Số HS bỏ học hè : Tỷ lệ HS bỏ học hè : -Số HS bỏ học vận động học lại : -Số HS tuyển sinh vào lớp 1: 81 64 60 60 83 348 70 Tỷ lệ TS lớp so với kế hoạch: v TS HS năm học 2011-2012: Trong đó: Số HS lưu ban : Bình quân HS/lớp : + Học sinh nữ : Tỷ lệ HS nữ : -Con liệt sỹ : -Con thương bệnh binh : -Dân tộc người : -Nữ dân tộc người: -Số HS khuyết tật : -Học sinh Hộ nghèo: 100,0 71 77 64 60 59 331 17,8 37 52,1 19,3 40 51,9 16,0 28 43,8 15,0 24 40,0 19,7 22 37,3 16,6 151 45,6 55 31 60 33 49 19 45 20 46 18 255 121 32 33 23 22 18 128 51 75 75 61 59 57 v Số HS xã đến học : v Phân tích HS theo độ tuổi : +6 tuổi (sinh năm 2005): +7 tuổi (sinh năm 2004): +8 tuổi (sinh năm 2003): +9 tuổi (sinh năm 2002): +10 tuổi (sinh năm 2001): +11 tuổi (sinh năm 2000): +12 tuổi (sinh năm 1999): +13 tuổi (sinh năm 1998): Tỷ lệ HS học độ tuổi : 70 74 58 54 2/-Tổng số CBGV-CNV : Trình độ CM-NV Số Đảng Lượng viên -BGH : 2 -Giáo viên 25 -Nhân viên: 1 Cộng : 28 11 THSP Đã học Đại học Q/ C/ lý trị 2 15 1 15 3 CĐSP Trình độ vi tính Cử nhân Trung cấp • Trình độ cụ thể BGH CB-CNV (chỉ ghi chuyên trách) : Sơ cấp A B Trình độ trị Đảng Đã học viên lớp trị Chức danh – Họ tên Hiệu trưởng : Đinh Mạnh Tuấn Phó HT1 : Hà Thị Niên Tr/độ quản lý : (đã học lớp quản lý nào?) Trình độ đào tạo X Trung cấp QLNN,QLGD ĐHTH X Trung cấp QLNN,QLGD ĐHTH Trình độ Vi tính Phó HT : TPT Đội: Nguyễn Thị Cam CĐÂN TT Tổ 1,2,3 :Nguyễn T Minh Tâm X TT Tổ 4,5 :Vũ Đức Thuận ĐHTH Trung cấp X Kế tốn: Nguyễn Hồng Lâm X Văn thư : Nguyễn Hồng Lâm X QLGD ĐHTH Sơ Cấp TCVT Y tế : 3/-Tình hình thừa thiếu đội ngũ CBGV-CNV -Về giáo viên : Mơn : -TSố Giáo viên: Văn hố Mĩ Thuật Âm nhạc 22 Thể dục Cộng 25 -Số GV thiếu: -Về CNV : Thiếu cán chuyên trách sau (đánhdấu X vào cột thích hợp) : Môn : Số thiếu : Thư viện Thiết bị Y Tế Kế toán X X X X 4/-Phân tổ chuyên môn : Văn thư TT Tên tổ Tổ 1,2,3 Tổ 4,5 Họ tên Tổ trưởng, Tổ phó Tổ trưởng: Nguyễn Thị Minh Tâm Tổ phó: Hà Thị Xanh Tổ trưởng: Vũ Đức Thuận Tổ phó: Phạm Thị Kim Phượng Cộng số GV dạy Văn hoá : Số GV tổ 16 12 22 5/-Tình hình CSVC nhà trường Tên phòng Số lượng Tên phòng Số lượng -Phòng học : 18 -Phòng nghe nhìn : -Phòng Thư viện -Phòng giáo viên : -Phòng Thiết bị : -Phòng đồn thể -Phòng Đội : -Số máy tính phục vụ giảng dạy : -Văn phòng : - Số máy vi tính phục vụ Quản lý: -Phòng y tế: -Số máy chiếu -Phòng Hiệu trưởng: -Phòng Phó Hiệu trưởng : -Phòng truyền thống : III/- KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2011-2012: 1/- Những tiêu bản: 2/- GVDG GVG cấp: 3/- Chất lượng mặt giáo dục: Mặt giáo dục Hạnh kiểm Học lực Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Toàn trường Xếp loại SL % SL % SL % SL % SL Đ 71 100,0 77 100,0 64 100,0 60 100,0 59 100,0 331 100,0 Giỏi 12 17,0 17 22,0 13 20,0 10 17,0 10 17,0 62 19,0 Khá 23 32,0 24 31,0 21 33,0 19 32,0 19 32,0 106 32,0 TB 34 48,0 36 47,0 30 47,0 31 51,0 30 51,0 161 49,0 Yếu 2,8 0,6 % SL % CĐ 4/- Thực quy chế chuyên môn: - Chuẩn bị dạy : (Giáo án, ĐDDH, hướng dẫn HS chuẩn bị, ) Nhà trường cần trì tốt kế hoạch thời gian năm học Hiệu trưởng điều chỉnh theo kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể cho Cán giáo viên, công nhân viên chức Ban giám hiệu Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lên kế hoạch giảng dạy học tập cụ thể cho môn học theo Quyết định Bộ, Sở, Phòng cho giáo viên năm học Hàng tháng Ban giám hiệu kết hợp với Ban kiểm tra phận chuyên trách nhà trường rà soát đánh giá, kiểm tra chéo phận việc thực kế hoạch cá nhân phận Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng ký duyệt kế hoạch, giáo án hàng tuần, tháng Thời khố biểu cần bố trí rõ ràng, khoa học, buổi học thứ nhằm củng cố kiến thức cho buổi học khố Học sinh năm vững kiến thức, vận dụng thực hành nhanh nhẹn Các tiết học lớp xen kẽ với tiết học hoạt động lên lớp, tạo cho học sinh phấn khởi học tập Nội dung thời khóa biểu thể đầy đủ có chất lượng theo phân phối chương trình Bộ GD&ĐT Giáo viên có nề nếp chun mơn tốt 100% giáo viên nhà trường thực nghiêm túc thời khóa biểu, lịch báo giảng Hoạt động dạy học nhà trường đặc biệt quan tâm cải tiến để nâng cao chất lượng Mỗi giai đoạn, thời kì có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nội dung, phương pháp tiến hành hoạt động giáo dục Nhà trường phát huy tốt quyền làm chủ thành viên tổ chun mơn q trình hội thảo xây dựng kế hoạch tổ Những khó khăn quản lý đạo, thời gian, nhân sự, tài liệu tham khảo…để Ban giám hiệu kịp thời giải giúp đỡ - Đánh giá xếp loại HS : Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Cán giáo viên, phụ huynh học sinh tầng lớp nhân dân tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn giáo dục đạo đức, kỹ sống cho học sinh nhà trường Mỗi học kỳ, nhà trường cần có số liệu thống đầy đủ kết xếp loại học lực, hạnh kiểm lớp toàn trường theo quy định Bộ GD&ĐT Học bạ học sinh với sổ điểm lớp ghi đầy đủ số liệu đánh giá học lực, hạnh kiểm cuối kỳ I năm học; sổ liên lạc học sinh ghi chi tiết kết học tập kết giáo dục đạo đức học sinh; 5/- Kế hoạch tổ chức chuyên đề: 6/- Kế hoạch, tiêu sử dụng ĐDDH: 7/- Kế hoạch thanh, kiểm tra GV: a/- Dự kiến tra toàn diện: b/- Dự kiến tra mặt (chuyên đề): 8/- Chỉ tiêu HSG: Khối Lớp Mơn TSHS Tốn Tiếng Việt Chỉ tiêu HSG cấp Trường Huyện 14 71 12 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 28 77 17 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 64 14 13 14 11 15 11 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 60 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 59 Giải toán qua mạng Internet 9/- Kế hoạch dạy học: Tỉnh Ghi a/- Kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém: Lớp Số buổi dạy/Tuần Số HS yếu, Họ tên GV phụ đạo Thời gian bắt đầu thực 1A 2buổi/Tuần Nguyễn Thị Minh Tâm 10/2011 1B 2buổi/Tuần Nguyên Thị Lệ Dung 10/2011 1C 2buổi/Tuần Hà Thị Thảo 10/2011 1D 2buổi/Tuần Lê Thị Thanh Hà 10/2011 1E 2buổi/Tuần Hà Thị Xanh 10/2011 2A 1buổi/Tuần Nguyễn Thị Giang 10/2011 2B 2buổi/Tuần Hà Thị Tâm 10/2011 2C 2buổi/Tuần Đinh Thị Minh 10/2011 2D 2buổi/Tuần Hà Thị Kim Cúc 10/2011 3A 2buổi/Tuần Phạm Thị Luyến 10/2011 3B 1buổi/Tuần Bùi Thị Tám 10/2011 3C 1buổi/Tuần Hà Thị Lại 10/2011 3D 2buổi/Tuần Hà Văn Hưng 10/2011 4A 1buổi/Tuần Nguyên Việt Hải 10/2011 4B 1buổi/Tuần Trịnh Thị Ngân Hà 10/2011 4C 2buổi/Tuần Nguyễn Phương Thảo 10/2011 4D 2buổi/Tuần Phạm Thị Kim Hoa 10/2011 5A 2buổi/Tuần Tạ Thị Nhung 10/2011 5B 1buổi/Tuần Phạm Thị Kim Phượng 10/2011 5C 2buổi/Tuần Hà Thị Mận 10/2011 b/- Kế hoạch bồi dưỡng HSG: Số buổi dạy/Tuần Số HS 2A 1buổi/Tuần Nguyễn Thị Giang 10/2011 2B 2buổi/Tuần Hà Thị Tâm 10/2011 2C 2buổi/Tuần Đinh Thị Minh 10/2011 2D 2buổi/Tuần Hà Thị Kim Cúc 10/2011 3A 2buổi/Tuần Phạm Thị Luyến 10/2011 10 Họ tên GV bồi dưỡng Thời gian bắt đầu thực Đội tuyển/khối 2C 19 2D 21 (+) 77 3A 16 3B 14 3C 13 3D 21 (+) 64 4A 14 4B 13 4C 14 4D 18 (+) 59 5A 23 5B 18 5C 18 (+) 59 (++) 331 * Tổng hợp kết kiểm tra KSCL Mơn Tốn Học Kỳ II Mơn Tốn Lớp TSHS TSHS dự KS Giỏi TS 1A 14 1B 14 1C 14 1D 15 1E 15 (+) 72 2A 18 2B 19 2C 19 2D 21 Khá % TS 19 TB % TS Yếu % TS % (+) 77 3A 16 3B 14 3C 13 3D 21 (+) 64 4A 14 4B 13 4C 14 4D 18 (+) 59 5A 23 5B 18 5C 18 (+) 59 (++) 331 * Tổng hợp kết kiểm tra KSCL Môn Tiếng Việt Học Kỳ II Môn Tiếng Việt Lớp TSHS TSHS dự KS Giỏi TS 1A 14 1B 14 1C 14 1D 15 1E 15 (+) 72 2A 18 2B 19 2C 19 2D 21 (+) 77 3A 16 Khá % TS 20 TB % TS Yếu % TS % 3B 14 3C 13 3D 21 (+) 64 4A 14 4B 13 4C 14 4D 18 (+) 59 5A 23 5B 18 5C 18 (+) 59 (++) 331 4/- Kết giáo dục học sinh: Xếp loại Học lực Hạnh kiểm Học kỳ I XLHK Lớp TSHS 1A 14 1B 14 1C 14 1D 15 1E 15 (+) 72 2A 18 2B 19 2C 19 2D 21 (+) 77 3A 16 3B 14 Đ CĐ Môn Toán Giỏi TS Khá % 21 TS TB % TS Yếu % TS % 3C 13 3D 21 (+) 64 4A 14 4B 13 4C 14 4D 18 (+) 59 5A 23 5B 18 5C 18 (+) 59 (++) 331 Xếp loại Học lực Hạnh kiểm Học kỳ II XLHK Lớp TSHS 1A 14 1B 14 1C 14 1D 15 1E 15 (+) 72 2A 18 2B 19 2C 19 2D 21 (+) 77 3A 16 3B 14 3C 13 3D 21 Đ CĐ Mơn Tốn Giỏi TS Khá % 22 TS TB % TS Yếu % TS % (+) 64 4A 14 4B 13 4C 14 4D 18 (+) 59 5A 23 5B 18 5C 18 (+) 59 (++) 331 5/- Kết bồi dưỡng HSG: (Ghi kết thi HSG cấp, kết thi TN-TH cấp) Khối Lớp Môn TSHS Kết thi HSG cấp Trường Huyện Ghi Tỉnh Toán Tiếng Việt 71 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 77 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 64 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 60 Giải toán qua mạng Internet Toán Tiếng Việt 59 Giải tốn qua mạng Internet 6/- Kết cơng tác phụ đạo HS yếu, kém: 23 7/-Kết làm sử dụng DDDH: 24 8/- Kết hoạt động khác: 25 II/- Những công tác trọng tâm năm học: Tuần Ngày tháng Nội dung công việc cần ý 26 Kết 27 28 29 30 31 32 33 ... tốt kế hoạch thời gian năm học Hiệu trưởng điều chỉnh theo kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể cho Cán giáo viên, công nhân viên chức Ban giám hiệu Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lên kế hoạch. .. tháng Ban giám hiệu kết hợp với Ban kiểm tra phận chuyên trách nhà trường rà soát đánh giá, kiểm tra chéo phận việc thực kế hoạch cá nhân phận Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng ký duyệt kế hoạch, giáo... học; sổ liên lạc học sinh ghi chi tiết kết học tập kết giáo dục đạo đức học sinh; 5/- Kế hoạch tổ chức chuyên đề: 6/- Kế hoạch, tiêu sử dụng ĐDDH: 7/- Kế hoạch thanh, kiểm tra GV: a/- Dự kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động của hiệu trưởng, Kế hoạch hoạt động của hiệu trưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay