Ke hoach cong tac y te truong hoc

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:29

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG TH VÕ MIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỐ: …… /KH-TrTH Võ Miếu, ngày 16 tháng năm 2011 KẾ HOẠCH Thực công tác y tế trường học Năm học 2011-2012 Thực văn 5687/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc thực cơng tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa y tế trường học năm học 2011 – 2012; Căn Kế hoạch năm học 2010 – 2011 Trường tiểu học Võ Miếu 1; Căn tình hình thực tế công tác y tế trường; Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khoẻ tốt để học tập tham gia phong trào nhà trường, Bộ phận y tế trường Tiểu học Võ Miếu xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2011 -2012 với nội dung sau: I.Đặc điểm tình hình: Thuận lợi: - Nhà trường ln nhận quan tâm đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ cấp ngành, quan đoàn thể phụ huynh học sinh - Các em học sinh trường ln có ý thức tự giác hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học tập rèn luyện - 100% CB, GV, CNV nhiều học sinh tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm Bảo việt Khó khăn: - Chưa có nhân viên y tế chuyên trách phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường - Cơ sở vật chất nhà trường nhiều thiếu thốn, chưa có phòng y tế đạt chuẩn - Trang thiết bị, vật tư để phục vụ cho việc khám chữa bệnh thiếu - Một số em học sinh chưa mạnh dạn, rụt rè, che dấu có bệnh II: Mục tiêu giải pháp thực hiện: - Xây dụng tủ thuốc, trang thiết bị vật tư để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh nhà trường Lập hồ sơ bệnh án, phối hợp tổ chức giám định sức khoẻ, tai nạn thương tích theo chế độ bảo hiểm xã hội cho công chức HS - Thực đầy đủ qui chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Tổ chức giáo dục chăm sóc bảo vệ sức khỏe, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên kĩ sống cho người học Phòng chống bệnh học đường, bệnh truyền nhiễm, tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý tệ nạn xã hội khác nhằm cung cấp kĩ năng, kiến thức bảo vệ sức khoẻ cho CBGV HS Các biện pháp phòng bệnh, phát bệnh sớm điều trị kịp thời dịch bệnh… - Thường xuyên cập nhật thông tin phương tiện diễn biến số dịch bệnh giới, nước địa phương để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tun truyền, phòng ngừa - Phối hợp với y tế dự phòng tuyến để xử lý mơi trường, phòng chống dịch bệnh - Tổ chức cho người học tham gia hoạt động cứu trợ, bảo vệ mơi trường, an tồn sống công tác từ thiện, nhân đạo - Tổ chức thực tốt công tác bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ đầu vào trường cho HS, khám sức khoẻ định kì cho cán viên chức, lao động hợp đồng người học; sơ cứu kịp thời trường hợp tai nạn, ốm đau cán viên chức, lao động hợp đồng HS trường; người có sổ theo dõi sức khoẻ thường xuyên Bệnh viện - Theo dõi, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đặc biệt nhằm giảm tỉ lệ mắc số bệnh phổ biến - Tăng cường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, thực nghiêm túc có hiệu biện pháp để đảm bảo chất lượng VSATTP, Giám sát quy trình chế biến thực phẩm, lưu mẫu thức ăn trước ( thức ăn sống ) sau chế biến ( thức ăn chín ) theo quy định - Tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao bổ ích để 100% em tham gia vận động sau học căng thẳng III Kế hoạch cụ thề: Tháng /năm 8/2011 9/2011 Nội dung công tác - Lên kế hoạch y tế cho năm học - Xây dựng tủ thuốc dụng cụ y tế để sơ cứu kip thời có tình đau ốm xảy với học sinh - Phối hợp với Trạm y tế xã, Bện viện đa khoa Võ Miếu khám sức khỏe toàn diện cho học sinh lớp từ lớp đến lớp - Kip thời thăm khám điều trị cho trường hợp học sinh bị bệnh - Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường, lớp, cơng trình vệ sinh - Tun trun cơng tác phòng chống bệnh học đường phòng chống số bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm cúm A(H1N1) cúm A( H1N1 ), sôt xuất huyêt, tiêu chay cấp tới CBGV, CNV hoc sinh toàn trường 10/2011 - Cho học sinh dọn vệ sinh quanh trường phát quang bụi dậm tránh dịch bệnh - Tuyên truyền, giáo dục em học sinh công tác bảo vệ nguồn nước công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, xanh-sạch-đẹp-an toàn 11/2011 - Theo dõi tổng hợp phân loại bệnh chuyên khoa cho học sinh để có phác đồ điều trị phù hợp, trường hợp nặng cần phối hợp phụ huynh học sinh đưa em đến sở y tế điều trị - Tổ chức tun truyền cơng tác phòng chống Ma túy năm 2010 - Tuyên truyền tạo nhận thức môi trường nhà trường, tất lớp thực hiên tiêu chí xanh- sạch- đẹp-an tồn 12/2011 01/2012 - Giáo dục ý thức giữ gìn mơi trường nhà trường đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi - Tổ chức hoạt đơng giáo dục ngoại khố theo chuyên đề phù hơp với thời điểm cua chương trình y tế quốc gia - Tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS phòng chống tệ nạn 02/2012 xã hội cách đa dạng thiết thực có hiệu - Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 - Ln có kế hoạch khám cho hoc sinh thời tiết thay đổi, chuyển mùa 3/2012 4/2012 5/2012 - Hướng dẫn học sinh ngủ phai nằm màm, tránh bệnh sốt xuất huyết - Hưởng ứng tháng hành động chất lượng VSATTP tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường - Tuyên truyền " tuần lễ không hút thuốc " sâu rộng học sinh giáo viên nhà trường phòng chống tác hại thuốc lá, trọng xây dựng mơ hình" trường học khơng thuốc " - Phối hợp với Bệnh viện huyện khám sức khỏe tồn diện cho học sinh tồn trường - Có kế hoạch cho học sinh tổng vệ sinh toàn trường trước nghỉ hè - Hướng dẫn học sinh tư bảo vệ sức khoẻ nghi hè - Bàn giao học sinh với gia đình ( có thơng báo tư vấn tình 6/2012 trạng bệnh tật hướng điều trị thời gian em nghỉ hè tới phụ huynh học sinh học sinh mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính…) - Kiểm tra, tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh nhà trường Báo cáo Ban giám hiệu xây dựng kế 7/2012 hoạch lý vật tư hạn sử dụng đồng thời có kế hoạch bổ sung tủ thuốc, vật tư thiết bị y tế cho năm học 20122013 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁN BỘ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Nguyễn Hoàng Lâm ... bệnh chuyên khoa cho học sinh để có phác đồ điều trị phù hợp, trường hợp nặng cần phối hợp phụ huynh học sinh đưa em đến sở y tế điều trị - Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống Ma t y năm... chuyên đề phù hơp với thời điểm cua chương trình y tế quốc gia - Tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS phòng chống tệ nạn 02/2012 xã hội cách đa dạng thiết thực có hiệu - Hưởng ứng ng y th y. .. chống bệnh học đường phòng chống số bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm cúm A(H1N1) cúm A( H1N1 ), sôt xuất huyêt, tiêu chay cấp tới CBGV, CNV hoc sinh toàn trường 10/2011 - Cho học sinh dọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach cong tac y te truong hoc, Ke hoach cong tac y te truong hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay