7 điều phải dừng ngay nếu muốn giàu

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:23

29/11/2018 điều phải dừng muốn giàu In trang(Ctr + P) Chủ nhật, 29/4/2018, 08:31 (GMT+7) điều phải dừng muốn giàu Quá tự tin, khát vọng nhỏ, ám ảnh lỗi lầm khứ hay ln chọn cách an tồn điều nên từ bỏ bạn muốn giàu Măc̣ dù tất khát khao giàu có thành cơng người dành thời gian để suy ngẫm loại bỏ thói quen khơng ổn Đơi khi, việc nhận thân có thói quen khơng phải điều dễ dàng Tuy nhiên, hiểu rõ, bạn điều chỉnh để mang lại hiệu tích cực Đây bảy thái ̣, hành ̣ng thói quen CNBC gợi ý mà bạn cần phải loại bỏ để giàu có thành đạt Chọn lối an toàn, tránh thách thức Nghi ngờ bất an khơng có chỗ suy nghĩ bạn Việc tâm lý bị hút điều cảm thấy thoải mái an toàn xu hướng tự nhiên Tuy nhiên, thách thức c ̣c đời giúp bạn phải học hỏi phát triển Do vậy, tiến đến mục tiêu cách trao hội cho thân thách thức giới hạn Trong giới tài chính, mơ ̣t nhà đầu tư găṭ hái lợi nhuâṇ cao cách tìm kiếm hơ ̣i thị trường tồn cầu Cách thức khơng dễ dàng thực tế nói khó khăn, giúp tăng khả thành cơng Lâm nợ kéo dài “Chuỗi thói quen nhẹ để cảm nhận thấy chúng nặng để phá vỡ”, Warren Buffett chia sẻ ầ ấ ể ố ấ https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/7-dieu-phai-dung-ngay-neu-muon-giau-3742717.html ể ố 1/3 29/11/2018 điều phải dừng muốn giàu Nợ nần nguy hiểm Sống với hình thức nợ mang mô ̣t gánh ̣ Bạn cố gắng tiến lên phía trước, chắn làm bạn châm ̣ lại, làm gia tăng căng thẳng thường ngày bạn Giải pháp hoàn toàn loại bỏ khỏi c ̣c sống bạn Xây dựng mơ ̣t kế hoạch khả thi để tốn nợ sớm tốt cam kết tránh tương lai, để bạn tâp̣ trung vào mục tiêu tài lớn Sẵn sàng với thứ “Mọi người nghĩ tâp̣ trung có nghĩa nói với bạn nhắm đến Nhưng khơng phải Nó có nghĩa nói khơng hàng trăm ý tưởng tốt khác mà bạn có Bạn phải lựa chọn mô ̣t cách cẩn thân”, ̣ Steve Jobs đưa lời khuyên Thành công bạn nằm khả phân biê ̣t nhiê ̣m vụ quan trọng với thứ mà bạn trì hỗn hoăc̣ ủy thác Chiến lược cho phép bạn đạt nhiều hơn, bạn cho phép thân tâp̣ trung vào thực cần thiết cho thành công tương lai bạn Tiêu xài khả Hầu hết tỷ phú có c ̣c sống hàng ngày đơn giản Sự khơn ngoan định nhỏ phản ánh hành đô ̣ng lớn hơn, hiê ̣u Jeff Bezos, người sáng lâp̣ giám đốc điều hành Amazon, lái Accord Honda Trong đó, Mark Zuckerberg, người sáng lâp̣ giám đốc điều hành Facebook, thích mơ ̣t Volkswagen Hatchback Rõ ràng, người sở hữu xe hạng sang nhất, thay vào đó, họ chọn loại xe tiết kiê ̣m Họ thích tâp̣ trung vào thứ quan trọng Mơ ̣t số người tiêu đồng tiền khó kiếm mà không xem xét đến hâụ lâu dài Viê ̣c mua sắm bốc đồng, thâm ̣ chí hàng nhỏ, trở thành thói quen làm tê liê ̣t chiến lược tài bạn Hãy thử tưởng tượng bạn tiết kiê ̣m hoăc̣ đầu tư tất số tiền Quá tự tin Trong tự tin chìa khóa để đạt vĩ đại, kiêu căng trì hỗn Hãy cố gắng tránh thiên vị cá nhân khỏi công việc Để tiến bô ̣ nghiê ̣p cuô ̣c sống, dành thời gian để lắng nghe người xung quanh Những suy nghĩ phê bình họ hữu ích trưởng thành bạn https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/7-dieu-phai-dung-ngay-neu-muon-giau-3742717.html 2/3 29/11/2018 điều phải dừng muốn giàu Theo Elon Musk, điều quan trọng phải có mơ ̣t vòng lăp̣ phản hồi, bạn ln nghĩ bạn làm làm để cải thiê ̣n Khát vọng nhỏ Nếu bạn muốn thành cơng, thực hiê ̣n điều tốt đẹp cuô ̣c sống Hãy ngừng sống niềm tin giới hạn Thâm ̣ chí cần nhiều nỗ lực hơn, làm điều người thành cơng có mục tiêu quan điểm lớn cuô ̣c sống Điều tương tự xảy với thành cơng tài bạn Tạo mục tiêu thay đổi cuô ̣c sống Thiết lâp̣ chiến lược dựa nhu cầu ưu tiên bạn tâm thực hiê ̣n chiến lược đó, bất chấp nghịch cảnh “Kỷ luâṭ khả khiến cho thân bạn làm bạn khơng thiết muốn làm, để có mơ ̣t kết mà bạn thực muốn có”, Andy Andrews - tác giả dòng sách nâng cao kỹ cá nhân nhận định Ám ảnh lỗi lầm q khứ Bạn khơng quay ngược thời gian Do đó, đừng sống khứ Để biến ước mơ thành hiê ̣n thực, bạn phải trì quan điểm hướng tương lai Hãy đăṭ sang mơ ̣t bên thất bại sai sót mà bạn găp̣ phải đường Những sai lầm qua cần xem trải nghiê ̣m học hỏi, giúp bạn trở nên mạnh mẽ tốt Barbara Corcoran, nhà đầu tư chương trình Shark Tank Mỹ, nói thành công tốt đẹp cô đến từ đỉnh thất bại Phiên An (theo CNBC) https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/7-dieu-phai-dung-ngay-neu-muon-giau-3742717.html 3/3 ... https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi /7- dieu-phai-dung -ngay- neu-muon-giau- 374 271 7.html 2/3 29/11/2018 điều phải dừng muốn giàu Theo Elon Musk, điều quan trọng phải có mơ ̣t vòng lăp̣ phản hồi, bạn...29/11/2018 điều phải dừng muốn giàu Nợ nần nguy hiểm Sống với hình thức nợ mang mô ̣t gánh ̣ Bạn cố gắng tiến lên phía... bại Phiên An (theo CNBC) https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi /7- dieu-phai-dung -ngay- neu-muon-giau- 374 271 7.html 3/3
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 điều phải dừng ngay nếu muốn giàu, 7 điều phải dừng ngay nếu muốn giàu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay