Bien ban de nghi khen thuong

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:22

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TRƯỜNG TH VÕ MIẾU BIÊN BẢN Họp tổ đề xuất khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc năm học 2010 - 2011 Thời gian: Vào hồi 14 00 phút ngày 22 tháng năm 2011 Văn phòng Trường tiểu học Võ Miếu Tổ 4,5 tiến hành họp bình xét khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 Thành phần dự họp gồm: Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Tổ 4,5: 14/14 - Chủ tọa họp: Ông Vũ Đức Thuận – Tổ trưởng tổ 4,5 - Thư ký họp: Bà Phạm Thị Kim Phượng – Giáo viên Nội dung: Ông: Vũ Đức Thuận – Tổ trưởng tổ 4,5 thông qua Quy chế số 01/QC Quy chế Thi đua khen thưởng Trường tiểu học Võ Miếu ban hành ngày 15 tháng năm 2010 Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Miếu Các thành viên Tổ 4, tiến hành bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân tập thể kết cụ thể sau: * Cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến gồm: Ông: Đinh Mạnh Tuấn Ông: Vũ Đức Thuận Bà: Phạm Thị Kim Phượng Bà: Phạm Thị Kim Hoa Bà: Tạ Thị Nhung Ơng: Nguyễn Văn Học Ơng: Nguyễn Hồng Lâm * Tập Thể: Tổ 4,5 đề nghị tặng “Tập thể Lao động Tiên tiến” Qua xem xét, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời báo cáo thành tích cá nhân; thành viên Tổ 4,5 đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường xem xét, xét duyệt danh hiệu thi đua cho cá nhân tập thể nói trên, để tạo động lực động viên, lơi cuốn, khuyến khích cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, sức lao động phục vụ cho phát triển giáo dục nhà trường Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 ngày đọc công khai trước tổ Các thành viên tổ trí với nội dung trên./ TM TỔ CHUYÊN MÔN Vũ Đức Thuận THƯ KÝ Phạm Thị Kim Phượng ... theo quy định, đồng thời báo cáo thành tích cá nhân; thành viên Tổ 4,5 đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường xem xét, xét duyệt danh hiệu thi đua cho cá nhân tập thể nói trên, để tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban de nghi khen thuong, Bien ban de nghi khen thuong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay