TRỌNG âm TỪ TRONG TIẾNG ANH

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:20

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT Tên đề tài: TRỌNG ÂM TỪ TRONG TIẾNG ANH NCS: NGUYỄN THANH DƯƠNG Ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Hà Nội – 11/2018 1 Lý chọn đề tài Theo Cooper (2002) Sanders, Neville Woldorff (2002), nói Tiếng Anh xứ dựa vào trọng âm từ để nhận diện từ riêng biệt từ cấp độ câu Do đó, việc hiểu nắm bắt quy tắc trọng âm từ Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng người sử dụng ngơn ngữ khác có hình thức đánh dấu trọng âm khơng tương đồng ảnh hưởng đến khả lĩnh hội trình giao tiếp (CelceMurcia et al, 1996) Trọng âm từ đóng vai trò vơ quan trọng tạo nên ngữ điệu Chính việc thể rõ trọng âm khiến cho câu nói có độ lên xuống định Điều đánh giá cao tiếng Anh khơng giúp cho câu nói trở nên hấp dẫn, tự nhiên mà biểu đạt cảm xúc tốt Bên cạnh đó, tiếng Anh có nhiều từ có cách viết giống nhau, chí cách phát âm Nếu bỏ qua trọng âm chúng, từ khơng phân biệt Ví dụ, “desert” mang nghĩa Một nghĩa “sa mạc”, “xứng đáng” Với trọng âm thay đổi câu thoại, hiểu từ mang nghĩa Nếu vơ tình bỏ qua trọng âm, làm giảm đa dạng tiếng Anh nhiều Đề tài “Trọng âm từ Tiếng Anh” lựa chọn nhằm mục đích cung cấp cho người học Tiếng Anh số kiến thức hệ thống hoá trọng âm cấp độ từ Tiếng Anh, giúp người học nhận diện làm quen với cách đặt trọng âm, để họ hiểu tiên liệu trọng âm nên đặt vào vị trí từ phải đương đầu với lượng từ khổng lồ Tiếng Anh Tuy nhiên hạn chế mặt thời gian, tài liệu tham khảo nên tiểu luận tìm hiểu ba trường hợp cụ thể liên quan đến trọng âm từ Tiếng Anh (1) số khác biệt trọng âm từ Tiếng Anh 2 người Mỹ Tiếng Anh người Anh; (2) Các quy tắc trọng âm tiền tố hậu tố; (3) Các quy tắc trọng âm danh từ ghép Lịch sử vấn đề Chủ đề nghiên cứu trọng âm từ nhận nhiều quan tâm học giả giới có nhiều cơng trình nghiên cứu với nhiều khía cạnh liên quan thực Trên bình diện tìm hiểu khả nhận thức lĩnh hội trọng âm người học, Archibald (1993) điều tra khả nắm bắt trọng âm từ Tiếng Anh sinh viên Tây Ban Nha cách thực tập trọng âm đọc, xác định trọng âm qua nghe Kết nghiên cứu Archibald cho thấy sinh viên có khả Tiếng Anh tốt có khả nắm bắt trọng âm xác kỹ phát âm họ bị ngôn ngữ xứ ảnh hưởng nhiều Trong sinh viên có khả Tiếng Anh chưa ý đến việc phát triển khả nắm bắt trọng âm Chính vậy, tỷ lệ sai lỗi phát âm hai đối tượng sinh viên tương đồng Trong nghiên cứu hướng tìm hiểu mối quan hệ khả nắm bắt lĩnh hội trọng âm sinh viên Thái Lan, Jarusan (1997) có mối quan hệ gần khả nhận thức, nắm bắt thực hành trọng âm Theo đó, sinh viên có khả nhận diện xác trọng âm từ có khả đặt trọng âm sử dụng từ Jarusan đưa kết luận tương đồng với Archibald vấn đề liên quan đến lỗi trọng âm sinh viên ảnh hưởng lớn ngôn ngữ mẹ đẻ Nguyen Ingram (2005) tiến hành nghiên cứu khả phát âm học viên Việt nam hình thức chia nhóm theo trình độ đọc lớn câu để so sánh khác biệt trọng âm Kết nghiên cứu cho thấy phát âm từ nhóm sinh viên có trình độ cao thể khác biệt 3 từ mang trọng âm từ không mang trọng âm sinh viên cấp độ ban đầu khơng có khác biệt rõ ràng từ mang trọng âm từ không mang trọng âm Với kết đó, Nguyen Ingram cho kỹ tạo khác biệt trọng âm kỹ hồn tồn học Trên bình diện nâng cao nhận thức người học trọng âm, Henrichsen cộng (1999) tiếp cận trọng âm từ thơng qua hình thức lồng ghép cặp từ có khác biệt chủ yếu trọng âm vào câu chuyện ngắn, sau đưa câu hỏi làm bật khác biệt nghĩa hai từ, ví dụ comedy / committee Mặc dù phương pháp giúp nâng cao ý thức sinh viên vấn đề trọng âm không cung cấp cho họ nguyên tắc để tiên liệu hiểu logic trọng âm từ Cùng hướng với Henrichsen Hagen (1992), Dale Poms (1994) khơng sử dụng hình thức lồng ghép cặp từ vào ngữ cảnh giao tiếp mà thay vào họ áp dụng số hoạt động thường gặp dùng tay vỗ nhịp, sử dụng kiểu chữ, kích cỡ chữ khác để thể khác biệt trọng âm thơng qua hình ảnh trực quan Sự khác biệt nghiên cứu chỗ: nâng cao nhận thức người học cách giải thích khái niệm trọng âm, liệt kê từ có trọng âm âm tiết thứ thứ hai, đồng thời cung cấp danh mục từ có cách viết giống khác âm khác nghĩa nhằm rõ khác biệt trọng âm chúng danh từ động từ Trên góc độ liên quan đến khả nhận diện trọng âm, số nghiên cứu cố gắng giải thích việc trọng âm dự đốn cách dựa vào số tiếp tố Đại diện tiêu biểu cho nghiên cứu Dauer (1993), Gilbert (1993), Grant (2001), Hewings (1998), Lane (2005), Miller (2006), Orion (1997) Tuy nhiên điều cần đề cập nghiên cứu không đề xuất cách đầy đủ bảng liệt kê chi tiết tiếp tố có ảnh hưởng đến 4 trọng âm Miller (2006) liệt kê 22 tiếp tố; Grant (2001) 18 tiếp tố ; Dauer (1993) 38 tiếp tố Thậm chí số nghiên cứu liệt kê đến 10 tiếp tố Lane (2005), Gilbert (1993), Hewings (1998) Lý thuyết liên quan đến đề tài 3.1 Âm tiết Để hiểu trọng âm từ, người học cần nắm rõ âm tiết (syllable) Theo Trần Mạnh Tường (2013), âm tiết phận từ, từ có nhiều âm tiết Ví dụ: âm tiết: map / cat / road âm tiết: member / tender / duaghter âm tiết: engineer / continue / document âm tiết: intelligent / environment / continental âm tiết: international / unbelievable / unavailable Một âm tiết bao gồm nhóm chữ phát âm Mỗi âm tiết có nhiều phụ âm (C), nguyên âm (V) Thỉnh thoảng nguyên âm đứng để tạo thành âm tiết Nếu nguyên âm tượng trưng cho âm âm tiết khơng cần phải có phụ âm Để xác định âm tiết, Trần Mạnh Tường (2013) cho âm nguyên âm yếu tố để tạo thành âm tiết Vì cần phải biết chuỗi chữ nguyên âm đại diện cho âm nguyên hay nhiều số âm tiết số âm nguyên âm 3.2 Trọng âm 3.2.1 Định nghĩa trọng âm Babista (1981) cho thuật ngữ trọng âm từ nhà ngôn ngữ học đương đại sử dụng ngày nhiều chưa có định nghĩa đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu Theo Babtista (1981), đặc trưng trọng âm 5 miêu tả ba góc độ khác nhau: sinh lý học, vật lý học tâm lý học Quan điểm sinh lý học cho trọng âm nguồn lực tạo âm hay âm tiết Đồng thời, nguồn lượng xuất phát từ phổi làm cho âm tiết từ mạnh Định nghĩa cho thấy cần nhiều lực để tạo âm tiết mang trọng âm so với âm tiết lại Do đó, âm tiết mang trọng âm phát âm mạnh so với âm tiết khác từ Tuy nhiên, từ góc dộ vật lý học, yếu tố phù hợp để nhận diện trọng âm từ tần suất, tiếp sau trường độ cường độ theo quan điểm tâm lý học yếu tố quan trọng theo thứ tự âm vực, trường độ độ vang Babtista giải thích âm tiết có trọng âm cấu thành bốn yếu tố âm nhấn (stress), âm vực (pitch), tính đặc trưng (quality) âm lượng (quantity) Tuy nhiên, yếu tố âm vực xem dấu hiệu dễ nhận thấy có hiệu với người học Bên cạnh nghiên cứu Babtista, Murcia cộng (1996) có đóng góp cụ thể để giúp hiểu rõ tượng trọng âm cho “các âm tiết mang trọng âm thường âm tiết phát âm dài hơn, to có âm vực cao hơn” 3.2.2 Phân loại trọng âm 3.2.2.1 Trọng âm từ (Word stress) Theo Trần Mạnh Tường (2013), trọng âm (stressed syllable) từ vần (syllable) hay âm tiết từ đọc mạnh cao vần lại, nghĩa phát âm với âm lượng lớn cao độ Một từ trọng âm mà có trọng âm trọng âm (main stressed syllable) trọng âm phụ (secondary stressed syllable) Kreidler (2004) cho trọng âm thuộc tính từ Trọng âm từ đóng vai trò quan trọng quy trình xử lý ngơn ngữ (Brown, 1990; Field, 2004) Để xác định từ, người Anh xứ người có lực nghe 6 tốt thường dựa vào trọng âm từ Việc đặt sai vị trí trọng âm từ dẫn đến việc hiểu sai giao tiếp (Ur, 2003) Trong Tiếng Anh từ mang trọng âm Thông thường từ nội dung (content words) mang trọng âm từ chức (function words) khơng Với từ nội dung, trọng âm thường định dựa số yếu tố sau: a Nguồn gốc xuất xứ từ ( từ la tinh, từ Hy lạp…) b Độ phức tạp yếu tố hình thái (các tiếp tố làm thay đổi trọng âm) c Loại từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ…) d Số lượng âm tiết từ e Cấu trúc ngữ âm âm tiết 3.2.2.2 Trọng âm cụm từ (Phrase stress) Trong Tiếng Anh, cụm danh từ bao gồm danh từ đóng vai trò từ phần quan trọng cụm từ Danh từ kèm hay nhiều thành tố khác mạo từ, đại từ, từ định lượng…Trong trường hợp trọng âm rơi vào danh từ Một cụm danh từ bao gồm tính từ danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần đầu danh từ ghép Trong cụm giới từ bao gồm giới từ danh từ, trọng âm đặt danh từ Nếu cụm giới từ có giới từ với hai nhiều hai âm tiết có trọng âm Trọng âm nằm danh từ trọng âm phụ nằm giới từ Nếu cụm giới từ chứa đựng cụm danh từ, trọng âm trọng âm phụ đặt cụm danh từ Với cụm động từ, trọng âm nằm động từ trợ động từ phát âm dạng yếu (weak forrms) Với cụm tính từ, trọng âm nằm tính từ trọng âm phụ đặt trạng từ Trong cụm tính từ ghép trọng âm nằm tính từ thứ hai, trọng âm phụ nằm tính từ thứ liên từ “and” phát âm dạng yếu Với cụm trạng từ, troạng âm đặt từ thứ hai 7 3.2.2.3 Trọng âm câu (Sentence stress) Các trọng âm cấp độ từ thay đổi từ sử dụng trở thành phận câu Sự thay đổi thường thấy việc số trọng âm bị Vị trí trọng âm thay đổi tuỳ theo trọng âm từ bên cạnh câu Các từ mang hai trọng âm mạnh phát âm riêng lẻ gọi từ có trọng âm đơi (doubled – stressed words) Tuy nhiên kết hợp với từ có trọng âm mạnh phía sau, trọng âm thứ hai trở thành âm yếu ngược lại chung với từ có trọng âm mạnh đứng phía trước trọng âm mạnh thứ trở thành âm yếu Bài tiểu luận giới hạn phạm vi tìm hiểu hệ thống lại số nguyên tắc trọng âm cấp độ từ Việc nghiên cứu sâu trọng âm cụn từ câu thực nghiên cứu khác Các quy tắc trọng âm từ Tiếng Anh 4.1 Ảnh hưởng ngôn ngữ khác trọng âm từ Tiếng Anh Để hiểu rõ tượng liên quan đến quy tắc trọng âm từ Tiếng Anh, việc tìm hiểu thêm cấu trúc ngơn ngữ qua thời kỳ điều cần thiết Việc đánh dấu trọng âm Tiếng Anh có nguồn gốc lịch sử ngôn ngữ lâu dài, nhiều sắc thái (Celce-Murcia, Brinton & Goodwin, 1996) Qua chiến tranh, ngôn ngữ Tiếng Anh vay mượn nhiều từ qua làm giàu thêm kho từ vựng Nhiều từ Tiếng Anh mang đặc trưng trọng âm xuất phát từ nguồn gốc chúng Theo Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996), từ có nguồn gốc Tiếng Đức chẳng hạn thường đặt trọng âm âm tiết từ FAther, SISter, OFten, FINger WAter Mặc dù đóng góp từ Tiếng Đức cho Tiếng Anh không nhiều chúng thường xuyên sử dụng để nói mối quan hệ anh chị em (kinship terms), phận thể (body parts), số (numbers), 8 giới từ (prepositions), cụm động từ động từ bất quy tắc (phrasal and irregular verbs) Ngoài ra, từ vay mượn từ Tiếng Pháp thường có xu hướng đặt trọng âm hậu tố (suffix) Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996) cho Tiếng Pháp thường tạo cho âm tiết cuối có trọng âm mạnh âm tiết lại khơng có trọng âm nhấn âm nhẹ Khía cạnh làm ảnh hưởng đến việc đánh dấu trọng âm từ Tiếng Anh có nguồn gốc từ Tiếng Pháp Một số hậu tố có nguồn gốc từ Tiếng Pháp kể như: -aire, -ee, - eer, -ese, -esque, -ique, - eur, - euse, - ette, -oon, et/ey Có thể ví dụ số từ như: millioNAIRE, trusTEE, engiNEER, LebaNESE, groTESQUE, bouTIQUE, masSEUSE, chanTEUSE, balLOON, basiNETTE, and balLET Mặc dù tất từ có nguồn gốc từ Tiếng Pháp sử dụng thường xuyên người học Tiếng Anh hiểu tượng vay mượn từ từ Tiếng Pháp hậu tố chúng, họ áp dụng quy tắc trọng tâm xác 4.2 Khác biệt trọng âm từ Tiếng Anh người Mỹ Tiếng Anh người Anh Theo Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996) có nhiều từ Tiếng Anh người Anh Tiếng Anh người Mỹ có khác biệt yếu phát âm khác biệt khởi nguồn từ trọng âm từ Có thể liệt kê số khác biệt hai loại hình ngơn ngữ trọng âm từ sau: Các động từ kết thúc -ate Với động từ này, nhiều từ Tiếng Anh người Mỹ thường có xu hướng đặt trọng âm âm tiết thân tố (root syllable) người Anh đặt trọng âm âm tiết hậu tố (suffix syllable) Ví dụ: Tiếng Anh người Mỹ (AE) Tiếng Anh người Anh (BE) DICtate FIXate ROtate VIbrate DictATE FixATE RotATE VibrATE Các từ có nguồn gốc Tiếng Pháp Với loại từ người Anh thường đặt trọng âm âm tiết người Mỹ đặt trọng âm âm tiết cuối theo kiểu người Pháp Ví dụ: AE garage ballet frontier bourgeois cabaret BE GArage BAllet FRONtier BOURgeois CAbaret Các từ có đến âm tiết Đối với loại từ này, người Mỹ thường đặt trọng âm âm tiết thứ người Anh đặt trọng âm âm tiết Ví dụ: AE ComPOsite SubALtern ArIStocrat PriMArily BE COMposite SUBlatern ARistocrat PRImarily Các từ kết thúc -ily Với từ này, người Mỹ thường đặt trọng âm âm tiết thứ người Anh đặt trọng âm âm tiết Đồng thời, người Anh thường có xu hướng rút gọn bỏ âm tiết thứ ba phát âm từ với bốn âm tiết thay năm âm tiết 10 10 Ví dụ: Từ Customarily Momentarily Necessarily Ordinarily Voluntarily AE custoMArily momenTArily necesSArily ordiNArily volunTArily BE CUStom(a)rily MOment(a)rily NEcess(a)rily ORdin(a)rily VOlunt(a)rily Các từ kết thúc -ary, -ory, -mony Từ AE BE 4.3 Quy tắc trọng âm tiền tố (Prefixes) hậu tố (Suffixes) từ Tiếng Anh Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996) số nguyên tắc chung liên quan đến quy tắc trọng âm tiền tố hậu tố tiếng Anh Theo đó, từ có tiền tố thường có trọng âm âm tiết tố tiền tố có trọng âm không từ surPRISE, unHEALTH, deCLARE and forGET Các tiếp đầu ngữ có nguồn gốc từ tiếng Đức a-, b-, for- with- thường không mang trọng âm Các tiếp đầu ngữ khác fore-, mis-, out-, over-, un-, under-, up- có trọng âm yếu ví dụ từ unDO, outLAST, overTAKE, underSTAND đóng vai trò làm động từ Tuy nhiên, trở thành danh từ danh từ ghép tiền tố mang trọng âm Trong trường hợp này, tiền tố âm tiết chúng thường mang trọng âm danh từ mang trọng âm phụ 11 11 trọng âm yếu, ví dụ từ FOREcast, OUTcry, OVERcoat, UNDERdog and UPsurge Không giống với tiếp đầu ngữ có nguồn gốc từ Tiếng Đức, nhiều tiền tố gốc La tinh không mang trọng âm làm động từ Có thể liệt kê số tiền tố như: a(d)-, com-, de-, dis-, ex-, an-, in-, ob-, per-, pre-, pro-, re-, sub-, hay sur- Celce-Murcia (1996) khẳng định “khi tiền tố phần từ có chức làm danh từ, chúng thường mang trọng âm khơng động từ” Celce-Murcia (1996) cho hậu tố có nguồn gốc tiếng Đức có đặc trưng trung tính -en, -er, -ful, -hood, -ing, -ish, -less, -ly, – ship thường không ảnh hưởng đến trọng âm thân từ Trong đó, hậu tố có nguồn gốc Tiếng Pháp thường tạo trọng âm âm tiết cuối -aire, -ee, - eer, -ese, -esque, -ique,- eur/-euse, -oon, -ette, -et/-ey Tuy nhiên số hậu tố gây biến đổi trọng âm thân từ, tức hậu tố thêm vào từ, làm cho trọng âm chuyển qua âm tiết đứng trước hậu tố Có thể kể số ví dụ hậu tố -eous từ AdVANtage chuyển qua thành advanTAgeous hay hậu tố -ial từ PROverb proVERbial Danh sách hậu tố có -graphy, - ian, -ic, - ical, -ious, - ity -ion Ngoài ra, Ellen (1981) liệt kê thêm số hậu tố thường làm cho trọng âm chuyển qua âm tiết đứng phía trước, bao gồm: -cient, eous, ual, uous, ety, -itous, -itive, -itude, - itant, -ate (chỉ với trường hợp động từ), hay hậu tố -fy -ize tạo trọng âm âm tiết thứ ba 4.4 Quy tắc trọng âm danh từ ghép Đối với danh từ ghép, ghép đơn hay ghép phức trọng âm danh từ ghép ln đặt từ Có thể thấy rõ điều qua ví dụ sau: 12 12 Danh từ ghép đơn BLACKboard AIRplane COWboy HOTdog TAPdance Danh từ ghép đôi BLACKboard nest AIRplane wing COWboy hat HOTdog bun TAPdance school Có hai hình thức cấu tạo danh từ ghép Hình thức thứ kết hợp tính từ với danh từ (tính từ + danh từ) hình thức thứ hai kết hợp hai danh từ với (danh từ + danh từ) Do hai yếu tố danh từ ghép mang trọng âm nên không xảy tượng rút gọn hay bỏ nguyên âm phát âm Ví dụ: Tính từ + danh từ BLACKboard DARKroom EAZYstreet GREENhouse Danh từ + danh từ DRUGstore MAILbox HUBcap LIPstick Tuy nhiên, danh từ ghép từ có hình thức giống danh từ ghép đóng vai trò dãy từ bao gồm tính từ danh từ trọng âm thay đổi Ví dụ hai câu sau: The president lives in the WHITE house John lives in a white HOUSE Trong ví dụ thứ nhất, “white house đóng vai trò cụm danh từ, trọng âm đặt vào yếu tố cụm (WHITE) Tuy nhiên ví dụ thứ hai “white” đóng vai trò tính từ bổ nghĩa cho “house” Vì lý nên trọng âm rơi vào yếu tố thứ hai cụm (house) Có thể kể thêm số trường hợp tương tự như: greenhouse, blackbird, cold cream, yellow jacket, blackboard, and hot plate 13 13 Kết luận Để giao tiếp nói ngơn ngữ nước theo cách giống người ngữ, người học thứ tiếng phải đạt mức định độ xác (accuracy) độ trơi chảy (fluency) Một số yếu tố khác linh hoạt, âm vực kích cỡ (âm lượng độ dài) lời nói cho có ảnh hưởng lớn đến khả nói người học (Hedge, 2000), nhiên độ xác độ trơi chảy quan tâm dường hai yếu tố lên bề mặt phía dễ nhận thấy người tham gia giao tiếp Nhưng suốt q trình nghiên cứu ngơn ngữ nói chung việc dạy học ngơn ngữ nói riêng, vấn đề gây nhiều tranh cãi yếu tố số hai yếu tố nên quan trọng ưu tiên Xu hướng thiên lệch thay đổi theo thời gian, nhiên thời điểm trào lưu trọng truyền đạt thông điệp (message-oriented) quan tâm đến độ trôi chảy độ xác Khái niệm độ xác, vậy, bị phần "bỏ quên" Dù trào lưu không dành nhiều giấy mức cho “độ xác ngơn ngữ” đáng nhận, khái niệm này, biểu rõ ràng khả ngữ âm (cách phát âm) người giao tiếp, đóng vai trò khơng thể thiếu q trình dạy, học nắm vững ngơn ngữ Điều trường hợp tiếng Anh: người ta đánh giá trình độ học vấn địa vị xã hội người thông qua ngữ âm (McDowall, 2002) Điều đồng nghĩa với việc người học tiếng Anh muốn có khả sử dụng thứ tiếng người ngữ, muốn đánh giá cao mặt học thuật, phải trau dồi ngữ âm Tuy nhiên, người học tiếng Anh ngoại ngữ, việc học nắm vững phát âm trở ngại lớn hệ thống tả tiếng Anh (orthography) “khét tiếng vơ ích” muốn suy cách phát âm từ từ cách viết từ (Lecumberri & Maidment, 2000) Khác với ngôn ngữ mà hệ thống chữ viết gợi ý 14 14 cách phát âm từ mức độ tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, hay tiếng Pháp, liên hệ tả ngữ âm tiếng Anh lỏng lẻo, gây khó khăn cho người học tiếng Anh Với nội dung tập trung vào trọng âm từ Tiếng Anh, tiểu luận nhằm mục đích đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cải thiện khả phát âm cho người học Tiếng Anh, từ nâng cao tự tin, tính xác q trình sử dụng ngơn ngữ để giao tiếp Quan trọng hơn, nội dung tiểu luận phần hỗ trợ cho việc tạo cân hai yếu tố “độ xác” “độ trôi chảy” đề cập 15 15 Tài liệu tham khảo Tài liệu Tiếng Anh  Archibald, J (1993) The learnability of metrical parameters by adult learners of Spanish IRAL, 31(2), 129-141  Baptista, B O (1984) English Stress Rules and Native Speakers Language & Speech, 27(3), 217-233  Brown, G (1990) Listen to the spoken English (2nd ed.) New York: Longman  Celce-Murcia, M., Brinton, D., & Goodwin, J M (1996) Teaching pronunciation : a reference for teachers of English to speakers of other languages Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press  Cooper, N., Cutler, A., & Wales, R (2002) Constraints of Lexical Stress on Lexical Access in English: Evidence from Native and Non-native Listeners Language & Speech, 45(3), 207-228  Dale, P., & Poms, L (1994) English pronunciation for international students Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents  Dauer, R M (1993) Accurate English : a complete course in pronunciation Englewood Cliffs, N.J.: Regents/Prentice Hall  Field, J (2004) Psycholinguistics the key concepts New York: Routledge  Henrichsen, L E (1999) Pronunciation matters : communicative, storybased activities for mastering the sounds of North American English Ann Arbor: University of Michigan Press  Gilbert, J B (1993) Clear speech : pronunciation and listening comprehension in North American English : student's book (2nd ed.) Cambridge: New York, N.Y  Grant, L (2001) Well said : pronunciation for clear communication (2nd ed.) Boston: Heinle & Heinle Publishers  Hagen, S A G P E (1992) Sound advantage : a pronunciation book Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents 16 16  Hedge, T (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom United Kingdom: Oxford University Press  Hornby, AS (1973) The Teaching of Structural Words and Sentence Pattern Great Britain: UP  Jarusan, P (1997) Perception and production of English word stress of the first year students at Rangsit University Unpublished master’s thesis, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand  Kreidler, C W (2004) The pronunciation of English: A course book (2nd ed.) UK: Blackwell Publishing  Lane, L (2005) Focus on pronunciation White Plains, NY: Longman  Lecumberri, M Luisa Garcia & John A Maidment (2000) English Transcription Course London: Arnold  Miller, S F (2006) Targeting pronunciation : communicating clearly in English (2nd ed.) Boston: Houghton Mifflin Co  Nguyen, T T.A., & Ingram, J (2005) Vietnamese acquisition of English word stress TESOL Quarterly, 39(2), 309-319  Orion, G F (1997) Pronouncing American English : sounds, stress, and intonation (2nd ed.) Boston: Heinle & Heinle Publishers  Sanders, L D., Neville, H J., & Woldorff, M G (2002) Speech Segmentation by Native and Non-Native Speakers: The Use of Lexical, Syntactic, and Stress-Pattern Cues Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45, 519–530  Ur, P (2003) A course in language teaching: Practice and theory UK: Cambridge University Press Tài liệu Tiếng Việt  Trần Mạnh Tường (2013) Cách đánh dấu trọng âm phát âm Tiếng Anh NXB Đại học Sư phạm 17 17 ... hai hình thức cấu tạo danh từ ghép Hình thức thứ kết hợp tính từ với danh từ (tính từ + danh từ) hình thức thứ hai kết hợp hai danh từ với (danh từ + danh từ) Do hai yếu tố danh từ ghép mang trọng... cụm từ Danh từ kèm hay nhiều thành tố khác mạo từ, đại từ, từ định lượng Trong trường hợp trọng âm rơi vào danh từ Một cụm danh từ bao gồm tính từ danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần đầu danh từ... Tiếng Anh người Mỹ thường có xu hướng đặt trọng âm âm tiết thân tố (root syllable) người Anh đặt trọng âm âm tiết hậu tố (suffix syllable) Ví dụ: Tiếng Anh người Mỹ (AE) Tiếng Anh người Anh (BE)
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌNG âm TỪ TRONG TIẾNG ANH, TRỌNG âm TỪ TRONG TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay