5 dấu hiệu bạn sắp thành triệu phú

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 21:13

29/11/2018 dấu hiệu bạn thành triệu phú In trang(Ctr + P) Thứ ba, 14/8/2018, 07:56 (GMT+7) dấu hiệu bạn thành triệu phú Biết giúp đỡ người, không xao nhãng việc học không vội vàng hưởng thụ giúp bạn kiếm nhiều tiền người khác Dĩ nhiên, phần lớn người muốn trở thành triệu phú Nhưng thực tế, người biến suy nghĩ thành thực Trên Entrepreneur, triệu phú Mỹ Timothy Sykes khẳng định việc khơng liên quan đến may mắn Vì phần lớn người giàu có đặc điểm chung Không xao nhãng việc học Triệu phú tự thân Mỹ - Timothy Sykes Ảnh: Timothy Sykes Tác giả sách Dr Seuss nói: “Bạn đọc nhiều biết nhiều Bạn học nhiều nhiều nơi” Những người thành công không ngừng học hỏi sau rời ghế nhà trường Họ người học đời Họ muốn mở rộng kiến thức, biết làm tăng khả thành công Người thành công nhận thức họ chưa hiểu biết đủ thứ có động lực học cao Điều cho phép họ vừa củng cố điểm mạnh, vừa cải thiện điểm yếu Theo thời gian, giúp họ thơng minh dễ thích nghi Đây kết hợp tuyệt vời để tiến lên phía trước Nghĩ cho thân Tại phải giống người khác bạn sinh để bật? Rất triệu phú bó vào khn khổ Khơng phải họ cố tình thích khác người, mà họ q bận bịu với đường riêng chẳng bận tâm đến việc người khác nghĩ ề ể ế https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/5-dau-hieu-ban-sap-thanh-trieu-phu-3791793.html?vn_source=rcm_detail&vn_medium=kinhdoa… 1/2 29/11/2018 dấu hiệu bạn thành triệu phú Bill Gates, Mark Zuckerberg Steve Jobs ví dụ tuyệt vời cho đặc điểm Nếu khơng có khả nghĩ cho thân muốn giống người khác, họ không đạt thành tựu Bằng việc suy nghĩ khác biệt tập trung cho mục tiêu, họ tạo đường khó tin để thành cơng Trì hoãn hưởng thụ Làm triệu phú nhiều chẳng vui vẻ cho Họ tiết kiệm, không hà tiện Họ có tầm nhìn suy nghĩ dài hạn Họ hạn chế hưởng thụ nhìn thấy lợi ích việc cải thiện tình hình sau Ví dụ, người kinh doanh thành cơng đủ tiền mua du thuyền Tuy nhiên, thay mua bây giờ, họ tái đầu tư vào việc kinh doanh Quan điểm họ tiết kiệm cải thiện tài chung sau Khi đó, việc diễn biến tốt, họ mua du thuyền lớn Có đam mê Các triệu phú tỷ phú làm việc túy tiền Như Warren Buffett nói: “Tiền bạc sản phẩm phụ tơi làm tốt điều thích” Điều không sáo rỗng Tiền tất Tuy nhiên, tiền mục tiêu cuối cùng, sống bạn trống rỗng Những người làm việc sở thích có động lực làm chăm nhiều Khi đó, họ thực kiếm tiền Biết giúp đỡ người khác Mọi người thường hiểu nhầm để thành công, bạn phải nhẫn tâm sẵn sàng giẫm lên người khác đường Trên thực tế, người thành công biết giúp người khác nhiều, họ nhận nhiều Nếu bạn giúp người khác công việc họ, dù làm cùng, kèm cặp hay ghi vài dòng xác nhận hồ sơ hay, họ giúp bạn lại sau Còn bạn đạp lên họ, hội bạn tương lai chẳng Hà Thu (theo Entrepreneur) https://kinhdoanh.vnexpress.net/print/tien-cua-toi/5-dau-hieu-ban-sap-thanh-trieu-phu-3791793.html?vn_source=rcm_detail&vn_medium=kinhdoa… 2/2 ...29/11/2018 dấu hiệu bạn thành triệu phú Bill Gates, Mark Zuckerberg Steve Jobs ví dụ tuyệt vời cho đặc điểm Nếu khơng có khả nghĩ cho thân muốn giống người khác, họ không đạt thành tựu Bằng... mê Các triệu phú tỷ phú làm việc túy tiền Như Warren Buffett nói: “Tiền bạc sản phẩm phụ tơi làm tốt điều thích” Điều không sáo rỗng Tiền tất Tuy nhiên, tiền mục tiêu cuối cùng, sống bạn trống... người thường hiểu nhầm để thành công, bạn phải nhẫn tâm sẵn sàng giẫm lên người khác đường Trên thực tế, người thành công biết giúp người khác nhiều, họ nhận nhiều Nếu bạn giúp người khác công
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 dấu hiệu bạn sắp thành triệu phú, 5 dấu hiệu bạn sắp thành triệu phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay