giáo án gdtc nhảy xa đại học

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 15 Nội dung: Nhảy xa - Hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi - Phương pháp kiểm tra đánh giá môn học I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm điều luật kiểm tra thi đấu môn nhảy xa Kỹ năng: Thực xác kỹ thuật động tác Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Hố cát, đường chạy đà phẳng, ván giậm nhảy gỗ III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: bước giậm nhảy, bước giậm nhảy liên tục II Cơ bản: Ổn định cự ly, bước chạy đà giậm nhảy Chạy đà giậm nhảy bước không Chạy đà nhảy xa kiểu ngồi Chạy toàn đà nhảy xa kiểu ngồi Một số điều luật để kiểm tra ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ 60’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 2 X - - - - - - - - - - - - -> 3 – thi đấu nhảy xa Đạp sau 5m tăng tốc độ 20m III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Phỏ biến quy định, nội dung kết thúc học phần nhảy xa Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án gdtc nhảy xa đại học, giáo án gdtc nhảy xa đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay