giáo án giáo dục thể chất môn nhảy cao học đại học cao đẳng

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 15 Nội dung: Nhảy cao - Hoàn thiện kỹ thuật động tác - Phương pháp kiểm tra – đánh giá thành tích I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm bắt luật phục vụ cho kiểm tra thi đấu Làm đúng, xác kỹ thuật động tác Kỹ Thực kỹ thuật nhảy cao úp bụng Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Sân nhảy cao, nệm, xà III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: đà lăng xoay người, ép vai, đổi chân, mở hông II Cơ bản: Ổn định phương pháp chạy đà, giậm nhảy bước chạy đà nhảy cao úp bụng xà thấp 3 bước chạy đà nhảy cao xà trung ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60’ 1 bình Đánh giá kỹ thuật mức xà 1m20 cự ly chạy đà – bước Nâng dần mức xà đến 1m40 III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Phổ biến quy định kiểm tra kỹ thuật đánh giá thành tích mơn nhảy cao úp bụng Ý kiến Trưởng Bộ Môn 2 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất môn nhảy cao học đại học cao đẳng, giáo án giáo dục thể chất môn nhảy cao học đại học cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay