giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 14 Nội dung: Nhảy xa - Củng cố kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm vững chi tiết nhảy xa kiểu ngồi Kỹ năng: Hình thành tư kiểu nhảy xa học Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Hố cát, đường chạy đà phẳng, ván giậm nhảy gỗ III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: bước giậm nhảy, bước giậm nhảy liên tục II Cơ bản: Chạy đà ngắn thực chạy bước Chạy đà ngắn nhảy xa kiểu ngồi vượt chướng ngại vật cao Chạy đà trung bình nhảy xa kiểu ngồi vượt chướng ngại vật cao Chạy đà trung bình nhảy xa kiểu ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ 60’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 3 X - - - - - - - - - - - - -> ngồi vươn tới vượt chướng ngại vật phía trước Thể lực Đạp sau 5m tăng tốc độ 20m III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập chạy nhanh 20 – 30m Ý kiến Trưởng Bộ Môn 3 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng, giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay