giáo án gdtc cho sinh viên đại học môn nhảy cao

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 14 Nội dung: Nhảy cao Hoàn thiện nhảy cao úp bụng qua xà I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm bắt phương pháp tập luyện nâng cao thành tích Kỹ năng: Làm đúng, xác kỹ thuật động tác Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Sân nhảy cao, nệm, xà III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: đà lăng xoay người, ép vai, đổi chân, mở hông II Cơ bản: Xác định phương pháp chạy đà, giậm nhảy ổn định – bước nhảy xà thấp 3 – bước nhảy xà trung bình – bước nhảy xà cao 125cm đến 135 cm ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60’ 3 III Kết thúc: - Nhận xét buổi học Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án gdtc cho sinh viên đại học môn nhảy cao, giáo án gdtc cho sinh viên đại học môn nhảy cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay