giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 12 Nội dung: Nhảy xa - Kỹ thuật chạy lấy đà - Kỹ thuật giậm nhảy bay không kiểu ngồi I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu ngồi Kỹ năng: Hình thành kỹ thuật động tác nhảy xa Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Hố cát, đường chạy đà phẳng, ván giậm nhảy gỗ III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: bước giậm nhảy, bước giậm nhảy liên tục II Cơ bản: Phương pháp đo đà chạy lấy đà Kỹ thuật giậm nhảy bước không Chạy đà – bước, bước không vượt chướng ngại vật Chạy đà – bước nhảy xa co gối rơi xuống hố cát ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ 60’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> X - - - - - - - - - - - - -> 2 Chạy đà nhảy xa co gối vượt chướng ngại vật cao rơi xuống Phát triển sức mạnh - Sức mạnh cổ chân: bật cát - Nhảy bật chéo chân 10 lần + 10m tốc độ - Lò cò chân lên phải trái tốc độ cao III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập chạy nhanh 20 – 30m Ý kiến Trưởng Bộ Môn X - - - - - - - - - - - - -> X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 10 1 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng, giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay