giáo án giáo dục thể chất môn nhảy cao học đại học cao đẳng

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 12 Nội dung: Nhảy cao - Ôn tập kỹ thuật qua xà, rơi xuống - Chạy đà giậm nhảy đà lăng I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm kỹ thuật nhảy cao úp bụng Kỹ năng: - Thực động tác qua xà rơi xuống đất - Thực động tác giậm nhảy đà lăng Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Sân nhảy cao, nệm, xà III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: đà lăng xoay người, ép vai, đổi chân, mở hông II Cơ bản: Phương pháp chạy đà, xác định điểm giậm nhảy – bước giậm nhảy đà lăng thực tiếp đất lăn vòng khơng xà – bước qua xà ngồi xuống ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60’ 2 lăn vòng có xà thấp Chạy đà – bước giậm nhảy đà lăng không qua xà Chạy đà – bước giậm nhảy đà lăng qua xà thấp, trung bình III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập chạy đà giậm nhảy đà lăng Ý kiến Trưởng Bộ Môn 3 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất môn nhảy cao học đại học cao đẳng, giáo án giáo dục thể chất môn nhảy cao học đại học cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay