giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 11 Nội dung: Nhảy xa - Giới thiệu môn học - Tập kỹ thuật động tác chuyên môn I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Khái niệm chung môn nhảy xa phương pháp tập luyện Kỹ năng: Hình thành kỹ thuật động tác bổ trợ cho môn nhảy xa Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Hố cát, đường chạy đà phẳng, ván giậm nhảy gỗ III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … II Cơ bản: Giới thiệu môn học nhảy xa nói chung kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi nói riêng Xác định chân giậm, chân lăng phương pháp kết hợp đánh tay Bài tập bỗ trợ bước giậm nhảy liên tục kết hợp đánh tay Bài tập bỗ trợ bước giậm nhảy liên tục kết hợp đánh tay ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60’ X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> Giới thiệu kỹ thuật giậm nhảy tập kỹ thuật động tác bước không với bước chạy đà Tập động tác rơi xuống đất tập bật xa bật từ cao xuống hố cát Bài tập chạy – bước nhảy xa thu gối lên cao thành tư ngồi không III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập động tác bổ trợ chuyên môn – bước giậm nhảy đánh tay liên ục Ý kiến Trưởng Bộ Môn X - - - - - - - - - - - - -> X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> X - - - - - - - - - - - - -> 3 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng, giáo án giáo dục thể chất môn nhảy xa học đại học cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay