giáo án giáo dục thể chất nhảy cao

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 11 Nội dung: Nhảy cao - Giới thiệu môn học - Tập kỹ thuật động tác I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Trang bị kiến thức chung nhảy cao; Phương pháp tập môn nhảy cao úp bụng qua xà Kỹ năng: Hình thành kỹ thuật động tác Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Sâm tập rộng, phẳng, nệm, xà III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: đà lăng bay người, đánh tay II Cơ bản: Giới thiệu mơn học nhảy cao Phân tích kỹ thuật nhảy cao úp bụng Xác định chân giậm nhày kỹ thuật đặt chân giậm nhay: - bước đặt chân giậm nhảy ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ 60’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> X - bước đặt chân giậm nhảy Kỹ thuật giậm nhảy đà lăng - bước đặt chân giậm nhảy đà lăng - bước đặt chân giậm nhảy đà lăng Kỹ thuật qua xà rơi xuống đất - bước đà giậm nhảy đà lăng sang chân, ép vai, ơm xà lăn vòng khơng có xà - bước đà giậm nhảy đà lăng sang chân, ép vai, ơm xà, lăn vòng có xà Chạy – bước giậm nhảy đà lăng qua xà thấp III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập giậm nhảy đá lăng sang người Ý kiến Trưởng Bộ Môn 2 2 2 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất nhảy cao, giáo án giáo dục thể chất nhảy cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay