giáo án giáo dục thể chất

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 10 Nội dung: Chạy cự ly ngắn - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn - Đánh giá 30m xuất phát thấp I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Làm kỹ thuật động tác Kỹ năng: Hoàn thiện tốt kỹ thuật động tác chuyên môn Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Đường chạy đất, phẳng 50 – 100m, rộng – 10m III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau II Cơ bản: Xuất phát chạy lao 20m Xuất phát cao chạy tăng tốc độ 30m Bài tập tần số cao 10” Bài tập chạy lặp lại x 30m tính III Kết thúc: ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ 60’ 2 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 2 - Nhận xét buổi học - Phổ biến tuần chuyển nội dung học Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay