giáo án giáo dục thể chất

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 09 Nội dung: Chạy cự ly ngắn - Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn - Phát triển tốc độ - sức mạnh tốc độ I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm vững kỹ thuật chạy cự ly ngắn, phương pháp phát triển thể lực chun mơn Kỹ năng: Hồn thiện tốt kỹ thuật động tác chuyên môn Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Đường chạy đất, phẳng 50 – 100m, rộng – 10m III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … Khởi động chun mơn II Cơ bản: Ơn tập kỹ thuật xuất phát chạy lao cự ly 20m theo lệnh Bài tập giãn cách 60m+30m+20m Phát triển sức nhanh - Bài tập tần số 10” - Bài tập đạp sau 20m tốc độ cao - Bài tập nhảy bật chéo chân 10 lần ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60’ 2 - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 15’ kết hợp 10m tốc độ cao Phương pháp hô hấp chạy cự ly ngắn III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập tập thể lực phát triển sức nhanh sức mạnh tốc độ lò cò 15 – 20m, đạp sau tốc độ 10 – 20m, Nhẩy bật tâm cấp lần + 10m tốc độ Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ 15’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay