giáo án giáo dục thể chất

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 08 Nội dung: - Thi kiểm tra đánh giá kỳ: Chạy đạp sau 15m x2 I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Kỹ năng: Thực kỹ thuật động tác Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Đường chạy đất, phẳng 50 – 100m III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … II Cơ bản: Giao câu hỏi yêu cầu làm thu hoạch phần lý thuyết Kiểm tra chạy đạp sau 15m x2 chấm điểm kỹ thuật III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Thông báo chuyển môn học ĐLVĐ Số Thời lần gian 20’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10’ 60’ 10’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X I  < I X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ý kiến Trưởng Bộ Môn Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay