giáo án giáo dục thể chất

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 07 Nội dung: - Chạy cự ly ngắn - Củng cố kỹ thuật chạy quãng - Kỹ thuật chạy đích - Phát triển sức bền tốc độ I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: - Phương pháp phát triển sức bền, sức bền tốc độ - Phương pháp chạy đích Kỹ năng: Hình thành động tác đánh đích Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Đường chạy đất, phẳng 50 – 100m III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … II Cơ bản: Ôn tập tập bổ trợ chuyên môn bước nhỏ 10m, nâng cao đùi 20m, đạp sau 30m Ôn tập kỹ thuật chạy quãng - Chạy tăng tốc xuất phát cao 30m - Xuất phát thấp chạy lặp lại 50m Giới thiệu kỹ thuật đích kỹ thuật động tác đánh đích ngực ĐLVĐ Số Thời lần gian 20’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20’ - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 2 15’ động tác đánh đích vai - Di chuyển chậm – bước thực động tác - Di chuyển nhanh – bước thực đánh đích Phát triển sức mạnh tốc độ - Bài tập tần số 20” tốc độ cao - Bài tập biến tốc x 30m tập giảm cách (20m+30m+40m+50m) III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập chạy tốc độ nhiều lần trì đến mỏi tay chân Ý kiến Trưởng Bộ Môn 2 - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 1 15’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay